05-01-18

Vele consumenten raken gefrustreerd door videostreams

Abonnementen op video-on-demand hebben de voorbije jaren een constante groei laten optekenen. Dat geldt ook voor de inkomsten die met de activiteiten konden worden gegenereerd. Dat is de conclusie van een rapport van IBM Cloud Video. Uit het onderzoek bleek immers dat het voorbije jaar in Noord-Amerika 124,08 miljoen gebruikers konden worden geteld. Over vier jaar zal dat aantal volgens het rapport echter tot 159,64 miljoen gebruikers zijn opgelopen. Tevens wordt benadrukt dat de sector twee jaar geleden 6,2 miljard dollar inkomsten kon melden, tegenover een omzet van 3,2 miljard dollar vier jaar geleden. Toch wordt gewaarschuwd voor een aantal problemen.

“Vele consumenten maken hun beklag over de kwaliteit van de geboden services,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet worden vastgesteld dat gebruikers zich vooral gefrustreerd tonen door technische problemen, een gebrek aan content en een overdreven hoeveelheid reclame.” Uit het onderzoek bleek dat 81 procent van de consumenten gewag heeft gemaakt van buffering of een opgehouden start van de video’s. Twee jaar geleden werden door 75 procent van de gebruikers klachten gemeld. Tevens kon worden vastgesteld dat 63 procent van de respondenten vooral een breder aanbod in de programmering zou wensen.

Daarbij moest ook worden opgetekend dat slechts 10 procent van de consumenten zijn kijkgedrag nagenoeg volledig afstemt op de aanbevelingen di door het streaming-platform worden geformuleerd. Bovendien gaf 44 procent van de ondervraagden aan dat de aanbevelingen nagenoeg nooit aan hun eigen interesses of behoeftes beantwoorden. Streaming met reclame-ondersteuning kende vorig jaar de sterkste groei, maar bij de consumenten blijkt volgens de onderzoekers slechts een matige appreciatie. Vastgesteld moest worden dat 60 procent van mening was dat de reclames de kijkbeleving verstoorden.

Een overdreven aantal reclamespots zou voor 27 procent dan ook een reden zijn om zijn abonnement op te zeggen. Op de tweede plaats staat de kostprijs (25 procent), gevolgd door de kwaliteit van de content (20 procent) en technische problemen (17 procent).

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videostream |  Facebook |

Hogere inkomens kunnen ook alcohol beter verteren

De impact van alcohol op de gezondheid van het hart kan mogelijk beïnvloed worden door het persoonlijke inkomen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Norwegian Institute of Public Health in Oslo. Uit een onderzoek bij meer dan tweehonderdduizend consumenten in Noorwegen over een periode van dertig jaar bleek dat enkele eenheden alcohol per week uiteindelijk het risico op een overlijden door een hartaandoeningen verlaagde. Er moest echter tegelijkertijd worden gesteld dat deze impact het sterkst kon worden opgetekend bij respondenten uit de hoogste inkomenscategorieën.

Anderzijds moest worden vastgesteld dat vier tot zeven eenheden alcohol per week het risico op overlijden door hartaandoeningen verhoogde, maar ook die tendens kon volgens de onderzoekers enkel worden vastgesteld bij mensen uit de laagste socio-economische categorieën. Onderzoeksleider Eirik Degerud wees er wel op dat er geen oorzakelijk verband tussen beide fenomenen kon worden vastgesteld. Toch is het volgens de Noorse wetenschappers aangewezen om bij gezondheidsadvies rond alcohol het inkomensniveau in gedachten te houden, aangezien de effecten van het drankgebruik onder invloed van het salarisniveau zouden kunnen veranderen.

Alleen het bingedrinken blijkt in alle gevallen, onafgezien van de financiële achtergrond, een negatieve impact te hebben op de gezondheid. Personen die minstens wekelijks in staat van dronkenschap verkeren blijken volgens het rapport een groter risico, ongeacht hun financiële status, op een fatale hartaandoening te lopen. Een de Amerikaanse cardioloog Michael Goyfman bevestigt dat alcohol mogelijk niet bij elk individu hetzelfde effect op het hart zal hebben. Over de heilzame werking van enkele eenheden per week kunnen volgens Goyfman echter moeilijk duidelijke uitspraken worden gedaan. In geen geval mogen de resultaten van de studie volgens hem beschouwd worden als een motivatie om meer alcohol te consumeren.

Het is immers mogelijk dat rijkere personen in het algemeen een beter gezondheidsgedrag vertonen, waardoor een mogelijke negatieve impact van alcohol zou kunnen worden opgevangen.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Formule Eén maakt sterke opgang in sociale media

De Formule Eén heeft in de audiovisuele media het voorbije jaar een sterke groei laten optekenen. Wanneer gekeken wordt naar de twintig grootste televisiemarkten ter wereld, werd het voorbije jaar een publiek bereikt dan 1,4 miljard kijkers. Dat betekende een stijging met 6,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Formula One, de rechtenhouder op de competitie, heeft gepubliceerd. Aangegeven wordt echter dat Formule Eén op sociale mediaplatformen het voorbije jaar het snelst groeiende sportmerk is gebleken. Op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube werden in totaal 11,9 miljoen volgelingen geteld. Dat vertegenwoordigde een stijging met 54,9 procent tegenover het jaar voordien.

Uit het rapport blijkt dat op Facebook in totaal meer dan 390 miljoen minuten video werden bekeken. Dat betekende een stijging met 1.600 procent tegenover het jaar voordien. Dat is volgens de onderzoekers vooral te danken aan verslaggeving over de kwalificaties en hoogtepunten uit de wedstrijden. Voor die content bleek vooral in het Verre Oosten een grote belangstelling. Ook op Twitter werden 64 miljoen videofragmenten bekeken. Dat vertegenwoordigde een toename met 165 procent. Bij Instagram was er sprake van een stijging met 93 procent tot 3,8 miljoen gebruikers. Op de officiële online platformen van Formula One werd gewag gemaakt van een toename met 7,5 procent tot 124 miljoen gebruikers.

Opgemerkt wordt dat de meest populaire wedstrijden werden opgetekend in China en Singapore, waar een groei met respectievelijke 35,6 procent en 26,7 procent kon worden gemeld. Ook in de Verenigde Staten kon een stijging met 19,8 procent worden opgetekend. Sean Bratches, directeur commerciële operaties bij Formula One, stelde bijzonder tevreden te zijn over de groei die de sport op audiovisueel gebied heeft laten optekenen. Waarnemers merken echter op dat de sport op gebied van sociale media een belangrijke achterstand moesten ophalen. Voormalig topman Bernie Ecclestone, die begin vorig seizoen werd opzij geschoven, zou weinig interesse voor het platform hebben getoond.

Liberty Media, sindsdien eigenaar van Formula One, zou echter een andere strategie hanteren.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: formule eén |  Facebook |

Marketeers vrezen worsteling met artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie is de nieuwe technologische trend waarop marketeers zich het minst voorbereid voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Conductor bij vijfhonderd marketing-specialisten. Vastgesteld werd dat 34 procent van de respondenten erkennen zich onvoldoende voorbereid te voelen om artificiële intelligentie in hun activiteiten te introduceren. Op de tweede plaats staat virtuele realiteit met een score van 29 procent, gevolgd door spraaktechnologie (23 procent) en nieuwe sociale netwerken (11 procent). Voor 3 procent van de ondervraagden zouden andere toepassingen een belangrijke uitdaging kunnen vormen.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat de marketeers voor hun online activiteiten dit jaar te vrezen onvoldoende budgetten ter beschikking te zullen krijgen, terwijl ook vaak de twijfels naar voor komen niet op het geschikte team te kunnen terugvallen. Ook werd geregeld gewag gemaakt van een gebrek aan tijd. Minder vaak werd gewezen op een gebrek aan steun van de andere departementen of de onmogelijkheid om return-on-investment aan te tonen. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten minstens zes verschillende marketing-technologieën hanteert.

Ongeveer 90 procent van de respondenten wijst er bovendien op het voorbije jaar minstens één nieuwe marketing-technologie te hebben geïntroduceerd. Bovendien wordt opgemerkt dat 66 procent verwacht dat dit jaar meer budgetten zullen kunnen worden vrijgemaakt voor marketing-technologie. Daarbij zegt 44 procent te rekenen op een verhoging met meer dan 10 procent. Verder werd vastgesteld dat 56 procent erkent zich overspoeld te voelen door het volume gegevens dat ter beschikking is. Opgemerkt wordt dat er vaak teveel tijd en analyse moet worden vrijgemaakt om een goed inzicht in die data te vinden.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Sociale media een uitstekende mentale barometer

Sociale media kunnen een uitstekend instrument zijn om wijzigingen in de gemoedsgesteltenis op te tekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol, gebaseerd op meer dan achthonderd miljoen anonieme boodschappen op het platform van Twitter, geregistreerd over meer dan drieëndertigduizend tijdsopnames over een periode van vier jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat sociale media onder meer in staat zijn om negatieve en positieve gemoedswijzigingen in de loop van de dag, weekdagen en weekends en tussen de verschillende seizoenen te meten.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat boosheid zijn laagste niveau liet optekenen in de ochtend,” getuigt onderzoeksleider Fabon Dzogang, docent machine learning aan de University of Bristol. “In de loop van de dag kon echter een graduele toename worden opgetekend tot een piek werd bereikt in de avond en de vroege uren van de ochtend. Ook droefheid toonde zijn laagste punt om zes uur in de ochtend, maar bleek amper twee uur later al zijn piek te hebben bereikt. Tegelijkertijd diende eveneens om acht uur in de ochtend een piek in de vermoeidheid worden opgemerkt, maar daarna bleek een scherpe daling te kunnen worden genoteerd.”

“Bij positieve gemoedsinstellingen kon in de loop van de voormiddag een snelle groei worden gemeld,” zegt professor Dzogang nog. “Een piek werd opgetekend tussen acht uur en tien uur in de voormiddag en nog eens tussen acht uur in de avond en middernacht. Bovendien kon worden vastgesteld dat boosheid en vermoeidheid de minste invloed ondervonden van de veranderende seizoenen. Positieve gevoelens en droefheid bleken bijzonder gevoelig voor veranderende omstandigheden.” De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sociale media uitstekende instrumenten kunnen zijn om emoties en hun interacties met het circadiaanse ritme te begrijpen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Amerikaanse scholingsgraad blijft verder oplopen

In de Verenigde Staten blijft de scholingsgraad van de bevolking verder oplopen. Inmiddels is 90 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een diploma hoger middelbaar. Dat is een stijging met 6 procentpunt tegenover het begin van deze eeuw. Dat blijkt uit cijfers van het United Census Bureau. Er wordt aan toegevoegd dat de toename van de scholingsgraad in alle demografische groepen kan worden opgetekend. Bij de Afro-Amerikanen kon immers een stijging van 78 procent naar 87 procent worden opgetekend, terwijl bij de Latino-bevolking een toename van 57 procent tot 71 procent kon worden geregistreerd.

Er wordt aan toegevoegd dat de verbetering van de Amerikaanse scholingsgraad ook verder gaat dan het middelbaar onderwijs. Inmiddels blijkt dat ongeveer 34 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een bachelor-diploma. Midden dit decennium bleef dat aantal nog onder de grens van 33 procent. In het begin van deze eeuw had ongeveer 26 procent van de Amerikanen een bachelor-diploma. Opgemerkt wordt daarbij bij de vrouwelijke bachelors een score van 35 procent kan worden opgetekend, tegenover 34 procent bij de Amerikaanse mannen. Opvallend is de sterke prestatie van de Aziatische populatie, waar inmiddels 55 procent een bachelor-diploma bezit.

Daarnaast blijkt dat inmiddels 13 procent van de Amerikaanse bevolking een masterdiploma of een doctoraat heeft gehaald. Het Census Bureau wijst er daarbij op dat in beide categorieën sinds het begin van de eeuw een verdubbeling kon worden opgetekend. De toename van de scholingsgraad van de Verenigde Staten kan volgens de onderzoekers gemakkelijk worden aangetoond door het feit dat vijfenveertig jaar geleden 13 procent van de Amerikaanse bevolking een bachelor-diploma bezat. Ook hier valt bovendien de hoge scholingsgraad op van de Aziatische populatie, waar 24 procent een master-diploma of een doctoraat heeft.

Opgemerkt wordt nog dat masters en doctors twee jaar geleden een mediaan-loon van 95.200 dollar ontvingen, tegenover 67.300 dollar voor een bachelor. Een diploma hoger middelbaar onderwijs kon worden gelinkt aan een loon van 36.700 dollar. Onder dat niveau wordt een mediaan salaris van 27.800 dollar opgetekend.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Afrikaanse chirurgie kent opvallend hoge mortaliteit

Een chirurgische ingreep blijft in Afrika nog altijd gevaarlijker dan in de rest van de wereld. Een operatie in Afrika heeft twee keer meer kans om tot de dood van de patiënt te leiden dan in andere continenten. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan University of Cape Town, gebaseerd op een analyse van gegevens over meer dan elfduizend patiënten in bijna tweehonderdvijftig ziekenhuizen in vijfentwintig landen. Daarbij moest volgens de onderzoekers in de Afrikaanse ziekenhuizen een opvallend hoge mortaliteit worden vastgesteld, hoewel de patiënten gemiddeld jonger en gezonder bleken en ook de gemiddeld ingreep minder zwaar zijn.

“Het fenomeen moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan een tekort aan medische specialisten, terwijl vele Afrikaanse ziekenhuizen tevens met een gebrekkige infrastructuur moeten afrekenen,” benadrukt onderzoeksleider Bruce Biccard. “Bovendien moet vastgesteld worden dat ook de opvolging van de patiënt na de ingreep vaak voor verbetering vatbaar is.” Het rapport toonde aan dat bijna één op vijf chirurgische ingrepen aanleiding gaf tot complicaties. In Afrika blijkt dat 1 procent van de geplande operaties uiteindelijk een fatale afloop kent. Wereldwijd wordt er mortaliteit van 0,5 procent opgetekend.

De onderzoekers stelden vast dat meer dan de helft van de complicaties te wijten waren aan infecties. Er wordt aan toegevoegd dat wellicht vele levens zouden kunnen worden gered indien de opvolging van de patiënt tijdens en na de ingreep beter zou worden georganiseerd. Daarbij wordt ook benadrukt dat een gebrek aan cruciale uitrusting en bevoorrading een belemmering vormen voor de uitbouw van een efficiënte chirurgie in de Afrikaanse ziekenhuizen. Onder meer bleek dat een kwart van de ziekenhuizen niet op betrouwbare zuurstofleveringen konden rekenen. Ook bleek dat één op drie een betrouwbare elektriciteitslevering ontbeerde. Bijna de helft kende ook geen specifieke postoperatieve zorg.

“Gemiddeld werden in de betrokken landen slechts 0,7 specialisten per honderdduizend inwoners geteld,” zeggen de onderzoekers nog. “Dat is ongeveer dertig keer minder dan de niveaus die nodig zijn om de mortaliteit af te bouwen.” Het is volgens het rapport echter vooral ontrustend dat in de betrokken landen slechts weinig mensen chirurgische hulp ontvangen. Gemiddeld werden per honderdduizend inwoners 212 operaties uitgevoerd. Dat is volgens de onderzoekers twintig keer minder dan het niveau dat vereist is om de chirurgische noden van een land in te vullen. Dat gebrek is volgens hen een stille doder die wellicht nog meer levens eist.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

China heeft het voorbije jaar in totaal 1,38 miljoen patentaanvragen ingediend. Dat betekende een stijging met 14,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Shen Changyu, hoofd van het Chinese State Intellectual Property Office (Sipo), gemeld. In totaal 744.000 patenten werden verwerkt en afgerond. Er werd aan toegevoegd dat in totaal 51.000 internationale patentapplicaties werden ontvangen. Dat was een stijging met 12,5 procent tegenover het jaar voordien. Shen wees erop dat op het Chinese vasteland 1,35 miljoen patenten werden geteld. Dat betekende een gemiddelde van 9,8 patenten per tienduizend inwoners. Het aantal administratieve patenten steeg met 36,3 procent tot 67.000 dossiers.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft bij de Britse luchtvaartautoriteiten een Air Operators Certificate (AOC) aangevraagd. Daarmee wil Ryanair ook na de brexit in Groot-Brittannië binnenlandse vluchten kunnen blijven uitvoeren. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Met de aanvraag van een Britse licentie volgt Ryanair het voorbeeld van concurrent Wizz Air, die enkele maanden geleden al dezelfde vergunning aanvroeg om zijn Britse activiteiten veilig te stellen. De impact van de brexit op de Britse luchtvaart is nog niet duidelijk. Michael O’Leary, topman van Ryanair, heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor catastrofale gevolgen indien het vrije luchtvaartverkeer zou worden afgebroken.

De Canadese technologiegroep BlackBerry gaat samen met de Chinese zoekmachine Baidu werken aan zelfrijdende auto's. Daarbij zal BlackBerry, de voormalige smartphonemaker, het besturingssysteem voor Apollo, de software van Baidu voor zelfrijdende wagens, leveren. Baidu kondigde vorig jaar aan onder de naam Apollo aan software voor zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Daarbij werd een samenwerkingsverband met een zeventig bedrijven gemeld. Die partners omvatten ook een aantal autofabrikanten en grote technologiebedrijven, zoals Microsoft. Baidu ziet Apollo als een openbaar platform, waardoor de ontwikkeling van zelfrijdende wagens zou moeten kunnen worden versneld.

Westinghouse Electric, de nucleaire divisie van het Japanse concern Toshiba, wordt overgenomen door het Amerikaanse concern Brookfield Business Partners. Met de transactie is een som gemoeid van 4,6 miljard dollar. Westinghouse ging vorig jaar failliet, te wijten aan vertragingen bij projecten en zware kostenoverschrijdingen. De nucleaire divisie bracht ook moederbedrijf Toshiba, dat op Westinghouse al miljarden dollar diende af te schrijven, in moeilijkheden. Daardoor dreigde het concern ook van de beurs van Tokio te worden geschrapt. Toshiba had tot maart dit jaar respijt gekregen om een oplossing voor de problemen te vinden. De transactie moet nog wel door de faillissementsrechtbank worden goedgekeurd.

Het staalconcern ArcelorMittal heeft van een rechtbank in Bordeaux de toelating gekregen om het Franse energiebedrijf Exosun, gespecialiseerd in zonnetechnologie, over te nemen. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Exosun, dat zijn hoofdwartier heeft in Martillac in het zuidwesten van Frankrijk, ontwikkelt en verkoopt systemen die zonnepanelen zullen laten draaien om het zonlicht te kunnen volgen. Exosun heeft ruim veertig medewerkers en heeft volgens de nieuwe eigenaar op dit ogenblik wereldwijd al meer dan vijfenvijftig project afgerond. Exosun zal worden geïntegreerd in de project-divisie van ArcelorMittal, dat zelf al in de sector actief is met de constructie van metaalstructuren voor zonneparken.

Brian Krzanich, topman van Intel, heeft aandelen in zijn bedrijf verkocht nadat hij was ingelicht over twee beveiligingslekken in chips van het concern. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse nieuwszender Consumer News and Business Channel (CNBC) gezegd. Krzanich wordt beticht van handel met voorkennis. Intel zou in juni van het lek op de hoogte zijn gebracht. In november verkocht Krzanich een deel van zijn aandelen in Intel, voor de informatie over het lek bij het publiek bekend raakte. Intel benadrukt echter dat de transacties zijn verlopen door een geautomatiseerd verkoopproces, een systeem dat specifiek werd ontwikkeld om handel met voorkennis onmogelijk te maken.

De Duitse bedrijven Bosch en Continental, toeleveranciers van de autosector, nemen elk een belang van 5 procent in het navigatiebedrijf Here Technologies. De participaties werden overgenomen van de Duitse autobouwers Audi, BMW en Daimler, de huidige grootaandeelhouders van Here Technologies. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Here werd drie jaar geleden van het Finse technologieconcern Nokia afgesplitst en wordt geleid door de Nederlander Edzard Overbeek. Het bedrijf heeft ook zijn maatschappelijke zetel in Amsterdam. Bosch en Continental zeggen hun belang niet louter als een financiële investering te zien, maar streven ook naar een operationele samenwerking.

Het voorbije jaar zijn in België 2.149 horecazaken failliet gegaan. Dat was een stijging met 8,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Graydon. De horeca bleek ook het voorbije jaar binnen de Belgische economie het meest kwetsbaar. In totaal werden vorig jaar in België 10.831 faillissementen geteld. De horeca vertegenwoordigde dan ook bijna één vijfde van alle faillissementen. Bovendien kende de horeca  alleen zes jaar geleden nog meer faillissementen. Toen moesten 2.200 horecazaken de deuren sluiten. In Brussel en Wallonië steeg het aantal horeca-faillissementen vorig jaar met respectievelijk 20 procent en 17 procent. In Vlaanderen kon een daling met 1,3 procent worden gemeld.

De Amerikaanse verfgroep PPG Industries heeft in Nederland het bedrijf ProCoatings overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. ProCoatings is een groothandel in verf. De onderneming heeft drieëntwintig filialen en verkoopt onder meer professionele bouwverven, lakken, industriële coatings, vloersystemen en schildersgereedschappen. Door de overname kan PPG Industries naar eigen zeggen zijn aanwezigheid op de Nederlandse markt verder versterken. PPG Industries waagde vorig jaar een vergeefse poging om zijn Nederlandse sectorgenoot AkzoNobel in te lijven. Het dispuut leidde ook tot onrust in de bestuurskamer van AkzoNobel en de Nederlandse politiek.

Het Turkse gerecht heeft de arrestatie van de 68 grootste aandeelhouders van Bank Asya bevolen. De aandeelhouders worden ervan verdacht deel uit te maken van een terroristische organisatie. Twee aandeelhouders zouden inmiddels naar het buitenland zijn gemeld. Bank Asya werd in het midden van de jaren negentig opgericht. Drie jaar geleden werd het concern onder het toezicht van de Turkse regering geplaatst. De bank, die meer dan honderdvijftig vestigingen telt, wordt gelinkt aan de Gülen-beweging, de organisatie die volgens Turks president Recep Tayyip Erdogan in juli twee jaar geleden verantwoordelijk was voor een mislukte staatsgreep. Daarvoor zijn in Turkije al meer dan 50.000 mensen gearresteerd.

Het Amerikaanse nutsbedrijf Scana wordt overgenomen door sectorgenoot Dominion Energy. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 7,9 miljard dollar. Ook neemt Dominion 6,7 miljard dollar schulden van Scana over. Door de transactie kan Dominion in totaal 6,5 miljoen klanten in achttien Amerikaanse staten bevoorraden. Scana werd de voorbije periode geconfronteerd met de impact van een mislukt project in South Carolina, waar de onderneming twee nucleaire reactoren zou bouwen. De constructie kwam echter in het gedrang toen Westinghouse, de belangrijkste partner van het bouwproject, vorig jaar failliet ging. Midden vorig jaar gaf Scana te kennen dat het project helemaal stopgezet diende te worden.

Rewind Therapeutics, een spinoff van de Universiteit Leuven, heeft bij verschillende investeerders, waaronder de farmagroepen Boehringer Ingelheim en Merck, een bedrag van 15,2 miljoen euro opgehaald. De bijkomende financiële middelen zullen worden gebruikt om het onderzoek naar een middel van de behandeling van multiple sclerose te versnellen. Met de huidige geneesmiddelen is het alleen mogelijk om de ziekte af te remmen, maar Rewind Therapeutics wil een product ontwikkelen dat de schade kan herstellen en tot genezing kan leiden. De instap van grote groepen zoals Boehringer Ingelheim en Merck, wordt geen toeval genoemd. De markt zou wereldwijd een waarde hebben van 15 miljard euro.

Telecomoperator Proximus heeft geen goed jaar achter de rug. Dat heeft Dominique Leroy, chief executive van Proximus, in het radioprogramma De Inspecteur (VRT) toegegeven. Leroy erkende onder meer dat teveel klanten zich verplicht zagen een klacht te deponeren. De topvrouw wees erop dat het callcenter van Proximus dagelijks ongeveer 45.000 vragen van klanten moet behandelen. Terwijl vele verzoeken snel kunnen worden aangepakt, kunnen een aantal problemen door hun complexe aard volgens Leroy niet terstond worden aangepakt. Er wordt volgens de topvrouw gewerkt aan een efficiëntere werkwijze, maar onder meer de facturatieproblemen zouden nog tot midden dit jaar kunnen aanslepen.

De Zweedse streamingdienst Spotify wil nog dit jaar een introductie op de beurs van New York. De onderneming heeft volgens Amerikaanse media op het einde van vorig jaar bij de Securities & Exchange Commission (SEC) de nodige documenten ingediend. Spotify zou daarbij kiezen voor een directe notering, waarbij geen nieuwe aandelen worden uitgegeven of verkocht. Volgens die plannen zou Spotify dan ook geen plannen hebben om vers kapitaal op te halen. De waarde van Spotify, dat opgericht werd door de Zweedse ondernemer Daniel Ek, zou op dit ogenblik minstens 19 miljard dollar waard zijn. Spotify heeft een catalogus van meer dan dertig miljoen songs en heeft 140 miljoen actieve gebruikers.

De winkelketens Kruidvat en Trekpleister zetten de verkoop van sigaretten volledig stop. De maatregel geldt voor de 1.373 filialen die de groep in België en Nederland heeft. Dat heeft Gerard van Breen, topman van Kruidvat, tegenover het Nederlandse Algemeen Dagblad gemeld. Van Breen zegt dat de twee winkelketens zich steeds meer op gezondheid willen toespitsen. In dat concept is volgens de topman geen ruimte meer voor de verkoop van sigaretten. De operatie zal anderhalf jaar in beslag nemen. De groep wil van de gelegenheid immers gebruik maken om ook de winkels ombouwen, waarvoor de nodige tijd moet worden voorzien. Ook financieel zou een abrupte stopzetting niet verantwoord zijn.

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |