05-01-18

Vele consumenten raken gefrustreerd door videostreams

Abonnementen op video-on-demand hebben de voorbije jaren een constante groei laten optekenen. Dat geldt ook voor de inkomsten die met de activiteiten konden worden gegenereerd. Dat is de conclusie van een rapport van IBM Cloud Video. Uit het onderzoek bleek immers dat het voorbije jaar in Noord-Amerika 124,08 miljoen gebruikers konden worden geteld. Over vier jaar zal dat aantal volgens het rapport echter tot 159,64 miljoen gebruikers zijn opgelopen. Tevens wordt benadrukt dat de sector twee jaar geleden 6,2 miljard dollar inkomsten kon melden, tegenover een omzet van 3,2 miljard dollar vier jaar geleden. Toch wordt gewaarschuwd voor een aantal problemen.

“Vele consumenten maken hun beklag over de kwaliteit van de geboden services,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet worden vastgesteld dat gebruikers zich vooral gefrustreerd tonen door technische problemen, een gebrek aan content en een overdreven hoeveelheid reclame.” Uit het onderzoek bleek dat 81 procent van de consumenten gewag heeft gemaakt van buffering of een opgehouden start van de video’s. Twee jaar geleden werden door 75 procent van de gebruikers klachten gemeld. Tevens kon worden vastgesteld dat 63 procent van de respondenten vooral een breder aanbod in de programmering zou wensen.

Daarbij moest ook worden opgetekend dat slechts 10 procent van de consumenten zijn kijkgedrag nagenoeg volledig afstemt op de aanbevelingen di door het streaming-platform worden geformuleerd. Bovendien gaf 44 procent van de ondervraagden aan dat de aanbevelingen nagenoeg nooit aan hun eigen interesses of behoeftes beantwoorden. Streaming met reclame-ondersteuning kende vorig jaar de sterkste groei, maar bij de consumenten blijkt volgens de onderzoekers slechts een matige appreciatie. Vastgesteld moest worden dat 60 procent van mening was dat de reclames de kijkbeleving verstoorden.

Een overdreven aantal reclamespots zou voor 27 procent dan ook een reden zijn om zijn abonnement op te zeggen. Op de tweede plaats staat de kostprijs (25 procent), gevolgd door de kwaliteit van de content (20 procent) en technische problemen (17 procent).

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videostream |  Facebook |

Hogere inkomens kunnen ook alcohol beter verteren

De impact van alcohol op de gezondheid van het hart kan mogelijk beïnvloed worden door het persoonlijke inkomen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Norwegian Institute of Public Health in Oslo. Uit een onderzoek bij meer dan tweehonderdduizend consumenten in Noorwegen over een periode van dertig jaar bleek dat enkele eenheden alcohol per week uiteindelijk het risico op een overlijden door een hartaandoeningen verlaagde. Er moest echter tegelijkertijd worden gesteld dat deze impact het sterkst kon worden opgetekend bij respondenten uit de hoogste inkomenscategorieën.

Anderzijds moest worden vastgesteld dat vier tot zeven eenheden alcohol per week het risico op overlijden door hartaandoeningen verhoogde, maar ook die tendens kon volgens de onderzoekers enkel worden vastgesteld bij mensen uit de laagste socio-economische categorieën. Onderzoeksleider Eirik Degerud wees er wel op dat er geen oorzakelijk verband tussen beide fenomenen kon worden vastgesteld. Toch is het volgens de Noorse wetenschappers aangewezen om bij gezondheidsadvies rond alcohol het inkomensniveau in gedachten te houden, aangezien de effecten van het drankgebruik onder invloed van het salarisniveau zouden kunnen veranderen.

Alleen het bingedrinken blijkt in alle gevallen, onafgezien van de financiële achtergrond, een negatieve impact te hebben op de gezondheid. Personen die minstens wekelijks in staat van dronkenschap verkeren blijken volgens het rapport een groter risico, ongeacht hun financiële status, op een fatale hartaandoening te lopen. Een de Amerikaanse cardioloog Michael Goyfman bevestigt dat alcohol mogelijk niet bij elk individu hetzelfde effect op het hart zal hebben. Over de heilzame werking van enkele eenheden per week kunnen volgens Goyfman echter moeilijk duidelijke uitspraken worden gedaan. In geen geval mogen de resultaten van de studie volgens hem beschouwd worden als een motivatie om meer alcohol te consumeren.

Het is immers mogelijk dat rijkere personen in het algemeen een beter gezondheidsgedrag vertonen, waardoor een mogelijke negatieve impact van alcohol zou kunnen worden opgevangen.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Formule Eén maakt sterke opgang in sociale media

De Formule Eén heeft in de audiovisuele media het voorbije jaar een sterke groei laten optekenen. Wanneer gekeken wordt naar de twintig grootste televisiemarkten ter wereld, werd het voorbije jaar een publiek bereikt dan 1,4 miljard kijkers. Dat betekende een stijging met 6,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Formula One, de rechtenhouder op de competitie, heeft gepubliceerd. Aangegeven wordt echter dat Formule Eén op sociale mediaplatformen het voorbije jaar het snelst groeiende sportmerk is gebleken. Op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube werden in totaal 11,9 miljoen volgelingen geteld. Dat vertegenwoordigde een stijging met 54,9 procent tegenover het jaar voordien.

Uit het rapport blijkt dat op Facebook in totaal meer dan 390 miljoen minuten video werden bekeken. Dat betekende een stijging met 1.600 procent tegenover het jaar voordien. Dat is volgens de onderzoekers vooral te danken aan verslaggeving over de kwalificaties en hoogtepunten uit de wedstrijden. Voor die content bleek vooral in het Verre Oosten een grote belangstelling. Ook op Twitter werden 64 miljoen videofragmenten bekeken. Dat vertegenwoordigde een toename met 165 procent. Bij Instagram was er sprake van een stijging met 93 procent tot 3,8 miljoen gebruikers. Op de officiële online platformen van Formula One werd gewag gemaakt van een toename met 7,5 procent tot 124 miljoen gebruikers.

Opgemerkt wordt dat de meest populaire wedstrijden werden opgetekend in China en Singapore, waar een groei met respectievelijke 35,6 procent en 26,7 procent kon worden gemeld. Ook in de Verenigde Staten kon een stijging met 19,8 procent worden opgetekend. Sean Bratches, directeur commerciële operaties bij Formula One, stelde bijzonder tevreden te zijn over de groei die de sport op audiovisueel gebied heeft laten optekenen. Waarnemers merken echter op dat de sport op gebied van sociale media een belangrijke achterstand moesten ophalen. Voormalig topman Bernie Ecclestone, die begin vorig seizoen werd opzij geschoven, zou weinig interesse voor het platform hebben getoond.

Liberty Media, sindsdien eigenaar van Formula One, zou echter een andere strategie hanteren.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: formule eén |  Facebook |

Marketeers vrezen worsteling met artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie is de nieuwe technologische trend waarop marketeers zich het minst voorbereid voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Conductor bij vijfhonderd marketing-specialisten. Vastgesteld werd dat 34 procent van de respondenten erkennen zich onvoldoende voorbereid te voelen om artificiële intelligentie in hun activiteiten te introduceren. Op de tweede plaats staat virtuele realiteit met een score van 29 procent, gevolgd door spraaktechnologie (23 procent) en nieuwe sociale netwerken (11 procent). Voor 3 procent van de ondervraagden zouden andere toepassingen een belangrijke uitdaging kunnen vormen.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat de marketeers voor hun online activiteiten dit jaar te vrezen onvoldoende budgetten ter beschikking te zullen krijgen, terwijl ook vaak de twijfels naar voor komen niet op het geschikte team te kunnen terugvallen. Ook werd geregeld gewag gemaakt van een gebrek aan tijd. Minder vaak werd gewezen op een gebrek aan steun van de andere departementen of de onmogelijkheid om return-on-investment aan te tonen. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten minstens zes verschillende marketing-technologieën hanteert.

Ongeveer 90 procent van de respondenten wijst er bovendien op het voorbije jaar minstens één nieuwe marketing-technologie te hebben geïntroduceerd. Bovendien wordt opgemerkt dat 66 procent verwacht dat dit jaar meer budgetten zullen kunnen worden vrijgemaakt voor marketing-technologie. Daarbij zegt 44 procent te rekenen op een verhoging met meer dan 10 procent. Verder werd vastgesteld dat 56 procent erkent zich overspoeld te voelen door het volume gegevens dat ter beschikking is. Opgemerkt wordt dat er vaak teveel tijd en analyse moet worden vrijgemaakt om een goed inzicht in die data te vinden.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Sociale media een uitstekende mentale barometer

Sociale media kunnen een uitstekend instrument zijn om wijzigingen in de gemoedsgesteltenis op te tekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol, gebaseerd op meer dan achthonderd miljoen anonieme boodschappen op het platform van Twitter, geregistreerd over meer dan drieëndertigduizend tijdsopnames over een periode van vier jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat sociale media onder meer in staat zijn om negatieve en positieve gemoedswijzigingen in de loop van de dag, weekdagen en weekends en tussen de verschillende seizoenen te meten.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat boosheid zijn laagste niveau liet optekenen in de ochtend,” getuigt onderzoeksleider Fabon Dzogang, docent machine learning aan de University of Bristol. “In de loop van de dag kon echter een graduele toename worden opgetekend tot een piek werd bereikt in de avond en de vroege uren van de ochtend. Ook droefheid toonde zijn laagste punt om zes uur in de ochtend, maar bleek amper twee uur later al zijn piek te hebben bereikt. Tegelijkertijd diende eveneens om acht uur in de ochtend een piek in de vermoeidheid worden opgemerkt, maar daarna bleek een scherpe daling te kunnen worden genoteerd.”

“Bij positieve gemoedsinstellingen kon in de loop van de voormiddag een snelle groei worden gemeld,” zegt professor Dzogang nog. “Een piek werd opgetekend tussen acht uur en tien uur in de voormiddag en nog eens tussen acht uur in de avond en middernacht. Bovendien kon worden vastgesteld dat boosheid en vermoeidheid de minste invloed ondervonden van de veranderende seizoenen. Positieve gevoelens en droefheid bleken bijzonder gevoelig voor veranderende omstandigheden.” De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sociale media uitstekende instrumenten kunnen zijn om emoties en hun interacties met het circadiaanse ritme te begrijpen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Amerikaanse scholingsgraad blijft verder oplopen

In de Verenigde Staten blijft de scholingsgraad van de bevolking verder oplopen. Inmiddels is 90 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een diploma hoger middelbaar. Dat is een stijging met 6 procentpunt tegenover het begin van deze eeuw. Dat blijkt uit cijfers van het United Census Bureau. Er wordt aan toegevoegd dat de toename van de scholingsgraad in alle demografische groepen kan worden opgetekend. Bij de Afro-Amerikanen kon immers een stijging van 78 procent naar 87 procent worden opgetekend, terwijl bij de Latino-bevolking een toename van 57 procent tot 71 procent kon worden geregistreerd.

Er wordt aan toegevoegd dat de verbetering van de Amerikaanse scholingsgraad ook verder gaat dan het middelbaar onderwijs. Inmiddels blijkt dat ongeveer 34 procent van de bevolking vanaf vijfentwintig jaar in het bezit van een bachelor-diploma. Midden dit decennium bleef dat aantal nog onder de grens van 33 procent. In het begin van deze eeuw had ongeveer 26 procent van de Amerikanen een bachelor-diploma. Opgemerkt wordt daarbij bij de vrouwelijke bachelors een score van 35 procent kan worden opgetekend, tegenover 34 procent bij de Amerikaanse mannen. Opvallend is de sterke prestatie van de Aziatische populatie, waar inmiddels 55 procent een bachelor-diploma bezit.

Daarnaast blijkt dat inmiddels 13 procent van de Amerikaanse bevolking een masterdiploma of een doctoraat heeft gehaald. Het Census Bureau wijst er daarbij op dat in beide categorieën sinds het begin van de eeuw een verdubbeling kon worden opgetekend. De toename van de scholingsgraad van de Verenigde Staten kan volgens de onderzoekers gemakkelijk worden aangetoond door het feit dat vijfenveertig jaar geleden 13 procent van de Amerikaanse bevolking een bachelor-diploma bezat. Ook hier valt bovendien de hoge scholingsgraad op van de Aziatische populatie, waar 24 procent een master-diploma of een doctoraat heeft.

Opgemerkt wordt nog dat masters en doctors twee jaar geleden een mediaan-loon van 95.200 dollar ontvingen, tegenover 67.300 dollar voor een bachelor. Een diploma hoger middelbaar onderwijs kon worden gelinkt aan een loon van 36.700 dollar. Onder dat niveau wordt een mediaan salaris van 27.800 dollar opgetekend.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Afrikaanse chirurgie kent opvallend hoge mortaliteit

Een chirurgische ingreep blijft in Afrika nog altijd gevaarlijker dan in de rest van de wereld. Een operatie in Afrika heeft twee keer meer kans om tot de dood van de patiënt te leiden dan in andere continenten. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan University of Cape Town, gebaseerd op een analyse van gegevens over meer dan elfduizend patiënten in bijna tweehonderdvijftig ziekenhuizen in vijfentwintig landen. Daarbij moest volgens de onderzoekers in de Afrikaanse ziekenhuizen een opvallend hoge mortaliteit worden vastgesteld, hoewel de patiënten gemiddeld jonger en gezonder bleken en ook de gemiddeld ingreep minder zwaar zijn.

“Het fenomeen moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan een tekort aan medische specialisten, terwijl vele Afrikaanse ziekenhuizen tevens met een gebrekkige infrastructuur moeten afrekenen,” benadrukt onderzoeksleider Bruce Biccard. “Bovendien moet vastgesteld worden dat ook de opvolging van de patiënt na de ingreep vaak voor verbetering vatbaar is.” Het rapport toonde aan dat bijna één op vijf chirurgische ingrepen aanleiding gaf tot complicaties. In Afrika blijkt dat 1 procent van de geplande operaties uiteindelijk een fatale afloop kent. Wereldwijd wordt er mortaliteit van 0,5 procent opgetekend.

De onderzoekers stelden vast dat meer dan de helft van de complicaties te wijten waren aan infecties. Er wordt aan toegevoegd dat wellicht vele levens zouden kunnen worden gered indien de opvolging van de patiënt tijdens en na de ingreep beter zou worden georganiseerd. Daarbij wordt ook benadrukt dat een gebrek aan cruciale uitrusting en bevoorrading een belemmering vormen voor de uitbouw van een efficiënte chirurgie in de Afrikaanse ziekenhuizen. Onder meer bleek dat een kwart van de ziekenhuizen niet op betrouwbare zuurstofleveringen konden rekenen. Ook bleek dat één op drie een betrouwbare elektriciteitslevering ontbeerde. Bijna de helft kende ook geen specifieke postoperatieve zorg.

“Gemiddeld werden in de betrokken landen slechts 0,7 specialisten per honderdduizend inwoners geteld,” zeggen de onderzoekers nog. “Dat is ongeveer dertig keer minder dan de niveaus die nodig zijn om de mortaliteit af te bouwen.” Het is volgens het rapport echter vooral ontrustend dat in de betrokken landen slechts weinig mensen chirurgische hulp ontvangen. Gemiddeld werden per honderdduizend inwoners 212 operaties uitgevoerd. Dat is volgens de onderzoekers twintig keer minder dan het niveau dat vereist is om de chirurgische noden van een land in te vullen. Dat gebrek is volgens hen een stille doder die wellicht nog meer levens eist.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie |  Facebook |