06-01-18

Werkgever beseft belang gezond personeelsbestand

Slechts 4 procent van de werkgevers ziet geen directe correlatie tussen de gezondheid van hun werknemers en de prestaties van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Aon bij meer dan tweehonderd ondernemingen in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken daarbij op dat gezondheid en welzijn van de werknemers op de agenda van de onderneming een grotere prioriteit geniet. Daarbij kan bovendien worden vastgesteld dat fysieke gezondheid weliswaar belangrijk blijft, maar wordt door de werkgevers steeds vaker de nadruk gelegd op een evwicht van emotionele, fysieke, sociale en financiële gezondheid.

Uit het onderzoek bleek dat 95 procent van de werkgevers zich zorgen maakt over de actuele en toekomstige mentale gezondheid van de medewerkers. Bovendien toont 43 procent zich vooral bekommerd over de toekomst met een verouderend personeelsbestand. Tevens bleek dat 96 procent van de ondervraagden te erkennen de verantwoordelijk te dragen voor een verbetering van het gezondheidsgedrag van de werknemers. Daarnaast getuigde 77 procent van de respondenten te onderzoeken op welke manier de bestaande programma’s voor welzijn en gezondheid van de werknemers op korte termijn kan worden verbeterd.

Nog nooit voordien hebben werkgevers zoveel aandacht besteed aan de gezondheid van hun medewerkers,” aldus de onderzoekers. Vastgesteld werd dat 43 procent van de werkgevers nog meer oplossingen zoekt om de mentale gezondheid van de medewerkers verder te helpen ondersteunen. Daarnaast maakt telkens 33 procent gewag van projecten voor de ondersteuning van het fysieke welzijn en een gezonde levensstijl. Tevens bleek dat 53 procent van de ondervraagden verwijst naar initiatieven om ook hulp op het gebied van financieel welzijn te kunnen bieden. “Die reacties tonen duidelijk dat de werkgevers zich bewust is van de link tussen financieel, emotioneel en fysiek welzijn,” stippen de onderzoekers dan ook aan.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Polynesië en Micronesië leiden wereld in jongeren-obesitas

Over vier jaar zal de wereldpopulatie kinderen en adolescenten meer door obesitas dan door ondergewicht worden gekenmerkt. Dat is de conclusie van een rapport van het Imperial College London en de World Health Organization (WHO). De onderzoekers merken op dat het probleem van obesitas bij jongeren tussen vijf en negentien jaar de voorbije vier decennia een vertienvoudiging heeft gekend. Indien niet wordt ingegrepen, zal obesitas bij de jongerenpopulatie van de wereld over vier jaar volgens het rapport een groter probleem zijn geworden dan ondervoeding. In totaal werden midden dit decennium wereldwijd 124 miljoen obese jongeren geteld, terwijl nog eens 192 miljoen leeftijdsgenoten aan overgewicht leden.

In het midden van de jaren zeventig werden bij minder dan 1 procent van de kinderen obesitas vastgesteld. In het midden van dit decennium bleek dat aantal echter te zijn opgelopen tot bijna 6 procent bij meisjes en nagenoeg 8 procent bij jongens. “Bovendien moet bij nog meer jongeren een probleem van overgewicht worden gemeld, maar is de grens van obesitas niet overschreden,” waarschuwt onderzoeksleider Majid Ezzati, professor volksgezondheid aan het Imperial College London. “Vooral in landen met een lager inkomen neemt het probleem nog altijd toe. In rijke landen is recent een status-quo opgemerkt, hoewel het obesitas-niveau ook in die naties nog altijd onaanvaardbaar hoog blijft.”

Het probleem lijkt het grootst in Polynesië en Micronesië, waar bij 25,4 procent van de meisjes en 22,4 procent van de jongens obesitas zou zijn vastgesteld. Bij meisjes wordt echter een piek van 33,4 procent opgetekend in Naura, terwijl bij de jongens Cook Islands de ranglijst aanvoert met 33,3 procent. In Europa heeft Malta de hoogste graad van obesitas bij meisjes (11,3 procent), terwijl bij de jongens Griekenland de ranglijst aanvoert (16,7 procent). Moldavië blijft daarentegen van obesitas het meest gespaard. Daar is slechts 3,2 procent van de meisjes obees, terwijl het probleem ook bij jongens beperkt blijft tot 5 procent.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas |  Facebook |

Inschatting mediagebruik vaak heel verschillend van realiteit

Het reële mediagebruik kan gevoelig verschillen van intuïtieve inschattingen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Daarbij blijkt volgens de onderzoekers dat in de Verenigde Staten nog steeds meer gebruik gemaakt wordt van de traditionele analoge radio dan van sociale media. Ook bij televisie kan volgens de onderzoekers vastgesteld dat de analoge sector nog altijd een grotere populariteit dan digitale video. Er wordt dan ook benadrukt dat het mediagebruik van de consumenten veel langzamer van karakter verandert dan algemeen wordt verondersteld of voorgesteld. De aangekondigde dood van een aantal apparaten lijkt eveneens overdreven of minstens voorbarig.

“Terwijl iedereen de mond vol heeft over sociale media, wordt amper nog gepraat over analoge radio,” benadrukt eMarketer. “Nochtans moet worden vastgesteld dat analoge radio door de gemiddelde consument in de Verenigde Staten nog gemiddeld één uur en zesentwintig minuten wordt beluisterd. Sociale media komt daarentegen slechts aan veertig minuten op mobiele apparaten en nog eens elf minuten op desktop of laptop.” Verder wordt aangegeven dat het mediagebruik slechts een geleidelijke evolutie ondergaat. Weliswaar kon bij de introductie van de smartphone begin dit decennium een snelle verschuiving worden opgemerkt, maar sindsdien is de markt volgens het rapport opnieuw veel rustiger geworden.

“Tot het einde van dit decennium zal het smartphone-gebruik volgens verwachtingen minder dan één procentpunt per jaar toenemen,” zegt eMarketer. “Er kan dan ook gewag gemaakt worden van een kalmte op de markt, tot een nieuwe doorbraak zal worden geïntroduceerd. Er kan dan ook worden opgemerkt dat ook dit jaar geen enkel medium met een dubbelcijferige evolutie rekening zal moeten houden. Mobiele video komt met een verwachte groei van 8,7 procent nog het meest in de buurt van die dubbelcijferige groei. Digitale media zullen dit jaar in totaal wellicht een groei van 3,5 procent niet overschrijden. Bovendien kan worden opgetekend dat tablets nog helemaal niet zijn opgegeven, maar nog steeds grote populariteit kennen.”

“Ondanks alle aandacht voor platformen zoals Netflix of YouTube, blijkt tevens dat analoge televisie dagelijks nog meer dan twee uur langer actief is dan digitale video,” stippen de onderzoekers nog. “Weliswaar wint digitale video aan belang, maar het zal nog geruime tijd duren vooraleer de kloof is gedicht. Het voorbije jaar werd gemiddeld drie uur en achtenvijftig minuten per dag aan televisie besteed. Het gebruik van digitale video blijft beperkt tot één uur en zeventien minuten.”

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Sociale stress bedreiging voor cardiovasculaire gezondheid

Sociale stressfactoren, gevoed door factoren zoals eenzaamheid of werkloosheid, kunnen het risico op een hartziekte gevoelig versterken, samen met fysieke elementen zoals roken of een hoge bloeddruk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan twintigduizend personen in Rusland, Polen en Tsjechië. Vastgesteld werd dat een groter risico op cardiovasculaire aandoeningen moest worden geregistreerd bij individuen die zelden contact hadden met vrienden en verwanten, geen partner hadden, werkloos bleken, beperkte financiële mogelijkheden hadden en depressieve symptomen vertoonden.

De onderzoekers zeggen voor de studie bewust gekozen te hebben voor drie Oost-Europese landen gekozen te hebben. In Oost-Europa is de frequentie van hartaandoeningen immers hoger dan in de rest van de wereld. “Er konden worden vastgesteld dat de verschillende factoren een onafhankelijke impact hebben op de cardiovasculaire gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Taavi Tillmann, professor epidemiologie aan het University College London. “Er moet immers worden vastgesteld dat een grotere rijkdom niet noodzakelijk tot een betere gezondheid zal leiden. Ook goede relaties en een optimistische visie op het leven kunnen een belangrijke invloed hebben.”

“Het onderzoek toonde aan dat elke factor een individuele impact heeft,” aldus professor Tillmann. “Elke individuele factor kan het risico op gezondheidsproblemen versterken. Een vrouw met een baan en financiële zekerheid en geen enkel teken van stress, zal dan ook nog steeds drie keer meer risico lopen op cardiovasculaire problemen wanneer ze met sociale isolatie te kampen heeft.” De onderzoekers wijzen erop dat in Oost-Europa dezelfde risicofactoren kunnen worden teruggevonden als in Wes-Europa. Er moet volgens hen dan ook verder worden gekeken waarom hartaandoeningen in Oost-Europa met een opvallend grotere frequentie moeten worden geregistreerd.

Daarbij wordt ook opgemerkt dat in Rusland cardiovasculaire problemen opvallend vaker worden vastgesteld dan in een land zoals Polen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Automatisering dreigt vooral grotere ongelijkheid te creëren

Automatisering zal niet zozeer leiden tot een massaal banenverlies, maar zal wel de ongelijkheid nog verder doen toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de Commission on Economic Justitie van het Institute for Public Policy Research (IPPR). In het onderzoek wordt opgemerkt dat in Groot-Brittannië een loonmassa van ongeveer 290 miljard pond aan automatisering zouden kunnen worden blootgesteld. Dat komt overeen met ongeveer 33 procent van de volledige inkomsten van de Britse werkvloer. Tevens werd vastgesteld dat lage lonen een grotere kans op automatisering lopen dan superieure salarissen.

“Door de automatisering zal de arbeid niet verdwijnen, maar wel veranderen,” aldus de onderzoekers. “Wel moet worden vastgesteld dat het fenomeen kan leiden tot lagere gemiddelde lonen en een beperkt aantal werkuren, waardoor een groter deel van het nationaal inkomen van lonen naar winsten zal worden overgeheveld. In een aantal economische sectoren zullen onder invloed van een hogere productiviteit en afzet de lonen en tewerkstelling stijgen. Daardoor zal een gedeelte van de getroffen loonmassa van 290 miljard pond weliswaar kunnen worden gecompenseerd, maar dat bedrag zal niet meer op dezelfde manier worden verdeeld. Rekening moet worden gehouden met een grotere salarisongelijkheid.”

“De overheid moet dan ook zorgen dat de lasten en baten van de automatisering gelijk worden verdeeld,” wordt in het rapport betoogd. “Zonder een gepaste tussenkomst van de overheid zal de ongelijkheid wellicht nog worden versterkt. Er moet immers rekening worden gehouden met het ongelijke bezit van kapitaal, terwijl hooggeschoolde arbeidskrachten erin zullen lukken betere banen en hogere salarissen te vinden. Indien de automatisering slecht wordt aangepakt, dreigt een ongewenste economisch paradox. Terwijl de totale maatschappij van een grotere rijkdom zal kunnen genieten, dreigt voor velen ook een versterking van de ongelijkheden in macht en beloning.”

De onderzoekers waarschuwen dat de impact van de automatisering ook beïnvloed kan worden door locatie, gender en etniciteit. “Terwijl in Londen 39 procent van de banen een grote kans op automatisering hebben, kan dat in Noordwest-Engeland en Noord-Ierland oplopen tot 48 procent,” wordt er aangevoerd.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

Leiderschap zit niet altijd gevolg van eigen sterk karakter

Leiderschap is niet altijd te danken aan de invloed van enkele cruciale individuen, maar wordt vooral gedragen door het volgzame karakter van de meerderheid van de populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de University of Arizona en de University of Pittsburgh bij diverse kolonies van de stegodyphus dumicola, een Afrikaanse koepelspin. Tevens werd vastgesteld dat stoutmoedige karakters de grootste impact hebben in moeilijke levensomstandigheden, omdat onder hun leiding acties kunnen worden ondernomen die de overlevingskansen van de groep zouden kunnen versterken.

“De negentiende eeuw kende de opgang van de Great Man Theory, waarbij opgemerkt werd dat extreem invloedrijke individuen hun macht gebruikten om hun impact op de loop van de geschiedenis te maximaliseren,” betoogt onderzoeksleider Jonathan Pruitt, professor ecologie aan de University of California. “Die macht kon het gevolg zijn van eigenschappen zoals persoonlijke charisma, intelligentie, wijsheid of politieke vaardigheid. Die dominantie zou andere leden van de gemeenschap moeten aanzetten om hun gedrag aan te passen.” Geraamd werd dat deze invloedrijke figuren - die tussen 1 procent en 5 procent van de bevolking vertegenwoordigen - het collectieve gedrag radicaal kunnen veranderen.

Het onderzoek van professor Pruitt, uitgevoerd bij spinnenpopulaties in de Namib-woestijn in Angola en de Kalahari-woestijn in Lesotho, toont echter een mogelijk alternatieve verklaring. “Bij stegodyphus dumicola kon alvast worden vastgesteld dat een dominantie vooral het gevolg is van het volgzame karakter van een populatie,” betoogt Jonathan Pruitt. Uit de studie bleek onder meer dat stoutmoedige exemplaren in een omgeving met gemakkelijke en veilige levensomstandigheden weinig impact hadden op de rest van de populatie. Daarentegen kon een grotere impact worden ervaren in een omgeving met uitdagende en bedreigende situaties.

In die moeilijke omstandigheden bleken schuwe spinnen ook bereid stoutmoedige exemplaren te volgen die van een andere kolonie in de populatie werden geplaatst.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

Kensington-Chelsea rijke buurten met lage lonen

De loonschalen in de Britse hoofdstad Londen kunnen grote verschillen vertonen. Dat blijkt ook uit een rapport van het wervingsplatform Adzuna, dat de gemiddelde salarissen rond de metrostations in de stad berekende. Daarbij werden gemiddelden tussen 25.000 pond en 52.700 pond opgetekend. De hoogste lonen werden opgetekend rond het metrostation Barbican, in de onmogelijke omgeving van het gelijknamige kunstencentrum. Ook metrostations zoals Monument, Bank en Cannon Street lieten hoge gemiddelde salarissen optekenen. Opvallend is echter de lage score van dure wijken zoals Kensington en Chelsea, waar de gemiddelde lonen kunnen dalen tot bedragen tussen 25.000 pond en 29.000 pond.

“Werknemers die naar een hoger salaris streven, moeten ook de locatie in overweging nemen,” aldus Doug Monro, topman van Adzuna. “Wanneer naar de metro wordt gekeken, kan worden vastgesteld dat langs de Waterloo & City Line de beste opportuniteiten worden geboden, gevolgd door de Circle Line en Central Line. Daarentegen zal het veel minder eenvoudig zijn om langsheen de Victoria Line superieure salarissen te vinden.” De Royal Borough of Kensington and Chelsea betaalt weliswaar lage lonen, maar tussen de residenten in deze wijken bevinden de hoogste inkomsten van het hele land, waarbij bedragen tot 158.000 pond kunnen worden opgetekend.

Tower Hamlets, één van de armste wijken van de Britse hoofdstad, betaalt met een gemiddeld salaris van 41.800 pond beduidend meer dan Kensington en Chelsea. De allerlaagste weddes worden teruggevonden rond het metrostation Uxbridge (21.786 pond), gevolgd door Hounslow (22.437 pond) en Homchurch (22.565 pond). De rangschikking zal wel worden beïnvloed door de introductie van de nieuwe Elizabeth Line, die tegen eind volgend jaar operationeel moet zijn en onder meer Canary Wharf - één van de grootste concentraties aan hoge looncategorieën - met de rest van de Britse hoofdstad zal verbinden. De Elizabeth Line voegt tien nieuwe stations aan het Londense metronet toe.

Lees Verder

09:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Suezkanaal heeft het voorbije jaar 5,3 miljard dollar inkomsten gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 5,4 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mohab Mamish, voorzitter van de Suez Canal Authority, gemeld. In totaal passeerden het voorbije 17.550 schepen door het kanaal, dat de Middellandse Zee met de Indische Oceaan verbindt. Het jaar voordien waren 16.833 passages gemeld. De groei van de trafieken en het cargovolume toont volgens Mamish ook de economische haalbaarheid van het New Suez Canal. Het Suezkanaal vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Egyptische overheid en een cruciale activiteit voor buitenlandse investeringen en toerisme.

De Verenigde Staten zullen een groot gedeelte van hun territoriale wateren openzetten voor de winning van olie en gas. De ontginning zal ook kunnen gebeuren in regio’s die vroeger beschermd gebied waren. Dat heeft Ryan Zinke, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, bekend gemaakt. In totaal zouden bijna vijftig boorgebieden worden voorzien, waaronder negentien sites rond Alaska, zeven in de Stille Oceaan, twaalf in de Golf van Mexico en negen in de Atlantische Oceaan. Daarmee zou voor de eerste keer ook langs de Atlantische kusten een booractiviteit worden toegelaten. Diverse lokale besturen hebben al tegen de boorplannen van de Amerikaanse regering geprotesteerd.

Het Amerikaanse technologieconcern Amazon zal wellicht een bod doen op de streamingrechten van de Premier League in Groot-Brittannië. Dat heet Richard Broughton, onderzoeksdirecteur bij consulent Ampere Analysis, gezegd. Volgens Broughton zal Amazon heel waarschijnlijk een bod doen op één van de kleinere pakketten uitzendrechten van de Premier League die in mei dit jaar zullen worden geveild. In totaal zullen daarbij zeven pakketten te koop worden aangeboden. Prime Video van Amazon biedt gebruikers al toegang tot uitzendingen van de Amerikaanse National Football League (NFL) en de Association of Tennis Professionals (ATP) aan en wil zijn sportaanbod nog verder uitbreiden.

Het voorbije jaar hebben de luchthavens Schönefeld en Tegel in totaal bijna 33,33 miljoen reizigers ontvangen. Dat betekende een stijging met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. Op Schönefeld werd een stijging met 10,4 procent tot 12,9 miljoen passagiers opgetekend. Daarmee is Schönefeld groter geworden dan de luchthavens van Keulen en Bonn. In Tegel was er daarentegen sprake van een daling met 3,7 procent tot 20,5 miljoen reizigers. Tegel werd vooral geraakt door de stopzetting van de activiteiten van luchtvaartmaatschappij AirBerlin. De Berlijnse luchthavens boden vorig jaar in totaal rechtstreekse vluchten op 195 bestemmingen. Dit jaar start ook een verbinding met Singapore.

De Amerikaanse winkelketen Macy's sluit elf filialen. Daarbij zullen ook vijfduizend banen worden geschrapt. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. Door de afslanking zal niet alleen het winkelpersoneel worden getroffen, want ook in andere divisies zouden ontslagen vallen. De ingrepen zouden Macy’s een besparing van ongeveer 300 miljoen dollar per jaar kunnen opleveren. Dat bedrag zal volgens Macy’s opnieuw in de activiteiten van de keten worden geïnvesteerd. De onderneming zegt zijn retailactiviteiten te moeten aanpassen aan de veranderende smaak bij het publiek en de onzekere vooruitzichten waarmee de sector wordt geconfronteerd. Macy’s heeft de voorbije drie jaar al 124 winkels gesloten.

De heropstart van Reactor Drie in de kerncentrale van Doel moet verder worden uitgesteld. Dat heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) gemeld. Opgemerkt wordt dat in de bunker, het niet-nucleaire gedeelte van de reactor, betonrot is vastgesteld. Daardoor is een bescherming tegen de impact van een ramp, zoals een aardbeving, volgens het agentschap niet langer gegarandeerd. Er wordt aan toegevoegd dat de reactor pas opnieuw kan worden opgestart wanneer die garantie wel is gegeven. De nucleaire autoriteit verwijt Electrabel, eigenaar van de centrale, een gebrek aan onderhoud. De reactor werd in september voor onderhoud stilgelegd. Een heropstart was voorzien midden april dit jaar.

Windmolens op de Noordzee hebben het voorbije jaar voldoende elektriciteit geleverd om het gemiddeld stroomverbruik van 800.000 gezinnen te dekken. Daarmee vertegenwoordigde de offshore productie 2,7 procent van de totale Belgische elektriciteitsvraag. Dat blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform. Berekend werd dat de vier windparken voor de Belgische kust in totaal het voorbije jaar een productie van 2.867 gigawattuur opleverden. In totaal beschikt het Belgische offshore windturbinepark een geïnstalleerd vermogen van 877 megawatt. Door de opening van Rentel later dit jaar zal de productie oplopen tot 3.600 gigawattuur. Dat vertegenwoordigt het verbruik van één miljoen gezinnen.

Het Japanse farmaconcern Takeda wil het biotechbedrijf Tigenix uit Leuven overnemen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 520 miljoen euro. De raad van bestuur van Tigenix heeft unaniem met het Japanse voorstel ingestemd. De twee partijen werkten eerder al samen en Takeda had al een belang van 4,2 procent in Tigenix opgebouwd. De Japanse groep zou vooral interesse hebben in Alofisel, een product dat Tigenix ontwikkelt voor de behandeling van fistelvorming bij patiënten die aan de ziekte van Crohn lijden. De twee bedrijven sloten vorig jaar al een overeenkomst om het middel in de Verenigde Staten commercieel op te markt te brengen. In Europa wordt nog gewacht op formele toestemming.

De Chinese overheid is van plan het elektriciteitsverbruik van een aantal bitcoin-miners te limiteren. Dat heeft de Chinese centrale bank gemeld. De productie van de virtuele munt vergt immers grote hoeveelheden energie. Door een beperking van het elektriciteitsverbruik zou dan ook de productie kunnen worden beperkt. In China wordt een grote mining-activiteiten opgetekend. Gevreesd wordt dat die activiteit, waarbij gespecialiseerde bedrijven grote serverparken proberen inzetten, in bepaalde Chinese regio’s de reguliere elektriciteitsvoorziening in het gedrang zou kunnen brengen. De mining-sector zou inmiddels al evenveel elektriciteit verbruiken als 3,4 miljoen Amerikaanse huishoudens.

In India worden op de site van de Taj Mahal voortaan nog slechts veertigduizend bezoekers per dag toegelaten. De maatregel is noodzakelijk om de bescherming en het behoud van het monument te kunnen garanderen. Dat heeft de Archaeological Survey of India (ASI) meegedeeld. De beperking heeft echter geen betrekking op buitenlandse toeristen, die voor de toegang tot de Taj Mahal een bedrag van 1.000 roepie (13 euro) betalen. De limiet geldt enkel voor binnenlandse bezoekers, die een toegangsticket voor 40 roepie kunnen kopen. De Taj Mahal ontvangt op een gemiddelde dag tussen tienduizend en vijftienduizend bezoekers. Tijdens de weekends kan dat cijfer echter oplopen tot zeventigduizend eenheden.

De overname van het Amerikaanse fruitconcern Dole door de Belgische groep Greenyard, gaat toch niet door. Dat heeft Hein Deprez, topman van Greenyard, bevestigd. Greenyard zegt alle mogelijke inspanningen te hebben gedaan om een akkoord te bereiken dat voor alle betrokken partijen belangrijke financiële en strategische meerwaardes zou hebben geboden. Desondanks kon met Dole toch geen vergelijk worden gevonden. De combinatie zou de grootste fruitgroep van de wereld hebben gecreëerd. Deprez benadrukte wel dat Greenyard ook op eigen kracht probleemloos verder kan. Wel blijft Greenyard volgens hem verder uitkijken naar interessante overnamemogelijkheden op de Amerikaanse markt.

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan definitief onder water worden gezet. Dat heeft de Nederlandse Hoge Raad beslist. Aangegeven werd dat de Nederlandse overheid de onteigening van het gebied kan verderzetten, zodat de polder aan de natuur kan worden teruggegeven. De ontpoldering van het gebied is noodzakelijk om de waterhuishouding in het bekken van de Westerschelde in evenwicht te houden. De ingreep is een onderdeel van de uitdieping van Westerschelde. Door de beslissing zal 295 hectare landbouwgrond opnieuw natuurgebied worden. Nederland moet met Géry De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder, nog wel een financiële overeenkomst voor de onteigening sluiten.

Het Amerikaanse bedrijf GoPro, fabrikant van actiecamera’s, schrapt tussen tweehonderd en driehonderd banen. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Ook vorig jaar moesten bij GoPro al honderden banen worden geschrapt. De sanering zal vooral de drone-divisie van GoPro treffen. Gopro werd de voorbije jaren geconfronteerd met een toenemende concurrentie, die goedkopere versies van zijn compacte camera’s op de markt brachten. Daarnaast was er ook de toenemende concurrentie van smartphone-camera’s. Het bedrijf spitste zich daarop sterker toe op de ontwikkeling van zijn drone Karma. Ook in die sector begint echter de druk van de concurrentie steeds groter te worden.

In september dit jaar kan begonnen worden aan de bouw van het Kristal Solar Park in Lommel. Negen maanden later zouden de installaties moeten kunnen worden opgestart. Dat heeft Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, bekend gemaakt. Het Kristal Solar Park krijgt een piekvermogen van bijna honderd megawatt. Jaarlijks kunnen de installaties een productie van 83 gigawattuur opleveren. Dat komt overeen met het verbruik van 24.000 gezinnen. De volledige productie zal echter worden afgenomen door de nabijgelegen zinkproducent Nyrstar, één van de grootste verbruikers van elektriciteit in Vlaanderen. Het park krijgt anderhalve decennium 6 miljoen euro subsidies per jaar.

De Nederlands-Zwitserse groep Trafigura, één van de grootste grondstoffenhandelaars ter wereld, is op geen enkele manier betrokken bij een illegale verkoop van olie aan Noord-Korea. Dat heeft het concern gezegd in een reactie op aantijgingen van Zuid-Korea. De verkoop van olie aan Noord-Korea is een inbreuk tegen de sancties die eind vorig jaar door de Verenigde Naties tegen Noord-Korea werden ingesteld. Het vrachtschip Lighthouse Winmore zou echter die sancties hebben genegeerd en toch olie hebben geleverd. Trafigura zegt wel de betrokken olie te hebben geleverd, maar werd de lading verkocht aan het bedrijf Global Commodities uit Hongkong. Trafigura zegt ook geen eigenaar te zijn van het schip.

08:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |