06-01-18

Automatisering dreigt vooral grotere ongelijkheid te creëren

Automatisering zal niet zozeer leiden tot een massaal banenverlies, maar zal wel de ongelijkheid nog verder doen toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de Commission on Economic Justitie van het Institute for Public Policy Research (IPPR). In het onderzoek wordt opgemerkt dat in Groot-Brittannië een loonmassa van ongeveer 290 miljard pond aan automatisering zouden kunnen worden blootgesteld. Dat komt overeen met ongeveer 33 procent van de volledige inkomsten van de Britse werkvloer. Tevens werd vastgesteld dat lage lonen een grotere kans op automatisering lopen dan superieure salarissen.

“Door de automatisering zal de arbeid niet verdwijnen, maar wel veranderen,” aldus de onderzoekers. “Wel moet worden vastgesteld dat het fenomeen kan leiden tot lagere gemiddelde lonen en een beperkt aantal werkuren, waardoor een groter deel van het nationaal inkomen van lonen naar winsten zal worden overgeheveld. In een aantal economische sectoren zullen onder invloed van een hogere productiviteit en afzet de lonen en tewerkstelling stijgen. Daardoor zal een gedeelte van de getroffen loonmassa van 290 miljard pond weliswaar kunnen worden gecompenseerd, maar dat bedrag zal niet meer op dezelfde manier worden verdeeld. Rekening moet worden gehouden met een grotere salarisongelijkheid.”

“De overheid moet dan ook zorgen dat de lasten en baten van de automatisering gelijk worden verdeeld,” wordt in het rapport betoogd. “Zonder een gepaste tussenkomst van de overheid zal de ongelijkheid wellicht nog worden versterkt. Er moet immers rekening worden gehouden met het ongelijke bezit van kapitaal, terwijl hooggeschoolde arbeidskrachten erin zullen lukken betere banen en hogere salarissen te vinden. Indien de automatisering slecht wordt aangepakt, dreigt een ongewenste economisch paradox. Terwijl de totale maatschappij van een grotere rijkdom zal kunnen genieten, dreigt voor velen ook een versterking van de ongelijkheden in macht en beloning.”

De onderzoekers waarschuwen dat de impact van de automatisering ook beïnvloed kan worden door locatie, gender en etniciteit. “Terwijl in Londen 39 procent van de banen een grote kans op automatisering hebben, kan dat in Noordwest-Engeland en Noord-Ierland oplopen tot 48 procent,” wordt er aangevoerd.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.