09-01-18

Voetbal op sociale media meest populaire sport

In de sociale blijft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de meest populaire sportorganisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Burson-Marsteller en TSE Consulting naar de aanwezigheid van veertig internationale sportfederatie op sociale mediaplatformen. Opgemerkt wordt dat de verschillende federatie samen op Facebook alleen bijna 44 miljoen volgelingen hebben. Op de eerste plaats staat het Internationaal Olympisch Comité, dat op Facebook 19 miljoen volgelingen telt. Dat is tweeënhalve keer meer dan een organisatie zoals Unicef. Bij de specifieke sporten staat voetbal op de eerste plaats, gevolgd door basketbal, rugby en wielrennen.

“Sociale media zijn voor de internationale sportorganisaties cruciale communicatiekanalen geworden,” benadrukt Lars Haue-Pedersen, managing director van TSE Consulting. “Het medium heeft een grote impact gehad op de manier waarop sport wordt geconsumeerd.” Opgemerkt wordt dat sporten zoals judo, triathlon of tafeltennis weliswaar een veel kleinere groep supporters hebben, maar toch nog steeds op een sterke aanwezigheid in sociale media kunnen rekenen. Haue-Pedersen beklemtoont dat de bestuurders van de diverse sportfederaties bij het beheer van hun digitale communicatie dan ook een specifiek beleid voor sociale media moeten hanteren.

De onderzoekers stelden verder vast dat bij de sportbestuurders Sebastian Coe, gewezen atleet en voorzitter van de International Association of Athletics Federations (Iaaf), met 123.151 volgelingen de meest populaire persoonlijkheid blijkt. Op de tweede plaats staat Brett Gosper, chief executive van World Rugby, met 13.565 volgelingen. De top drie wordt volgemaakt door Andy Hunt, chief executive van World Sailing, met 10.437 volgelingen. Verder blijkt dat Ollie Williams van de British Broadcasting Corporation (BBC) op de sociale media de meest populaire sportjournalist van de wereld is. Daarna komen Ed Hula (Around the Rings) en Alan Abrahamson (3 Wire News).

In de studie werd uitsluitend rekening gehouden met Olympische sportdisciplines.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport |  Facebook |

Lobbyist kan negatief imago moeilijk afwerpen

Lobbyisten hebben het bijzonder moeilijk om zich van hun negatieve imago te bevrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat slechts 8 procent van de totale bevolking van mening dat in lobbyisten een groot vertrouwen kan worden gesteld. Daarentegen merkt 58 procent op dat deze beroepscategorie sterk moet worden gewantrouwd. De top vijf van de minst betrouwbare beroepen is verder samengesteld uit bedrijfsleiders (16 procent), reclamemakers (12 procent), parlementsleden (11 procent) en autoverkopers (10 procent). Wanneer gevraagd wordt naar het grootste wantrouwen staan parlementsleden echter op de eerste plaats (60 procent).

Het grootste vertrouwen heeft het Amerikaans publiek in verplegend personeel. Er kon immers worden vastgesteld dat 81 procent van de ondervraagden van mening is dat in deze beroepscategorie een sterk vertrouwen kan worden gesteld. Slechts 2 procent maakt gewag van een groot wantrouwen. Op de tweede plaats bij de meest betrouwbare beroepen staan de militairen (71 procent), gevolgd door onderwijzers (66 procent), artsen (65 procent) en apothekers (62 procent). De top tien bestaat verder uit politiemensen (56 procent), dagverzorgers (46 procent), rechters (43 procent), priesters (42 procent) en automechaniekers (32 procent).

De onderzoekers merken op dat het vertrouwen in automechaniekers tot een nieuwe recordhoogte is gestegen. Dat geldt onder meer ook voor de krantenjournalisten, die inmiddels door 25 procent van het Amerikaanse publiek in hoge mate worden vertrouwd. Anderzijds wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de bedrijfsleiders tot het laagste peil sinds het begin van dit decennium is teruggevallen. Volgens 28 procent van de ondervraagden moeten bedrijfsleiders sterk worden gewantrouwd. Verder bleek nog dat 25 procent van de respondenten van mening is dan bankiers sterk kunnen worden vertrouwd, maar anderzijds is 22 procent ervan overtuigd dat een groot wantrouwen gewettigd zou zijn.

Advocaten halen een positieve score van 18 procent, maar worden anderzijds door 28 procent sterk gewantrouwd.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobbyist |  Facebook |

Gebrekkige rekrutering beschadigt ook de merknaam

Een negatieve vacature-ervaring kan ook gevolgen hebben voor de consumententrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij meer dan vierhonderd werkzoekenden. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de ondervraagden na een negatieve vacature-ervaring nog langer klant van het bedrijf zou willen blijven. Bovendien moest worden vastgesteld dat 48 procent familie en vrienden zou aanraden het merk te negeren indien ze zich tijdens het rekruterings-proces onheus behandeld zouden hebben gevoeld. Tevens bleek dat 25 procent zijn slechte ervaringen mogelijk op sociale media bekend zou maken.

“Het is duidelijk dat een slechte rekrutering het bedrijf en zijn merk belangrijke schade kunnen toebrengen,” stippen de onderzoekers aan. “Niet alleen riskeren bedrijven sterke kandidaten van zich te aliëneren, maar dreigen ook trouwe klanten te verliezen. Dat kan belangrijke consequenties hebben, waarbij zowel tijd als geld van het rekruteringsproces verloren gaat, maar ook rekening moet worden gehouden met de kost van het verlies van consumenten. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat een efficiënt, informatief en vriendelijk aanwervingsbeleid wordt geboden. Kandidaat-werknemers moeten met respect worden behandeld om te garanderen dat een positief beeld over het bedrijf gegarandeerd blijft.”

De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de werkzoekenden zich vooral begint te ergeren wanneer van de rekruteerder na de sollicitatie niets meer wordt gehoord. Ook verwijst 34 procent naar een brutale behandeling tijdens een interview. “Rekruteerders hebben geen enkel excuus om op sollicitaties geen antwoord te reactie te geven, zelfs al gebeurt de communicatie elektronisch. Er zijn heel wat technologische middelen beschikbaar die het traditionele rekruterings-proces automatiseren, zodat meer ruimte kan worden vrijgemaakt om aan de kandidaat op een kwalitatieve manier sterker aandacht te besteden.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Los Alamos heeft hoogste gezinsinkomen van Verenigde Staten

Los Alamos heeft het hoogste gezinsinkomen van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het US Census Bureau over de inkomsten van de Amerikaanse huishoudens de voorbije vijf jaar. Vastgesteld werd dat de mediaan van het jaarinkomen van een Amerikaans gezin op een niveau van 55.300 dollar lag. In Los Alamos, de beroemde atoomstad in de deelstaat New Mexico, loopt dat inkomen echter op tot 105.902 dollar. Bij de grotere metropolen wordt de ranglijst aangevoerd door de regio San Jose, Sunnyvale en Santa Clara in Californië, waar een mediaan van 100.469 dollar kon worden opgetekend.

Zowel in Los Alamos als in San Jose kan de mediaan van de bevolking tot de rijkere bevolkingsgroep - met een jaarinkomen van minstens 100.000 dollar - worden gerekend. In de kleinere agglomeraties - met maximaal 50.000 inwoners - wordt Los Alamos gevolgd door Summit Park in Utah (91.470 dollar), Williston in North Dakota (90.080 dollar), Juneau in Arkansas (87.436 dollar) en Gillette in Wyoming (80.822 dollar). Bij de grotere metropolen staat de regio Washington, Arlington en Alexandria op de tweede plaats met een inkomen van 93.804 dollar, gevolgd door Lexington Park in Maryland (86.810), Bridgeport-Stamford-Norwalk in Connecticut (86.810 dollar) en San Francisco in California (85.947 dollar).

Wanneer naar de county's wordt gekeken, blijkt dat 17,9 procent van de Amerikaanse regio's een daling in de mediaan van het gezinsinkomen moest melden. Slechts 7,4 procent kon van een groei gewag maken. De top vijf van de ranglijst wordt volledig ingenomen door regio's uit Virginia. Helemaal bovenaan staat Loundon County. De vijf county's met het laagste gezinsinkomen van de hele land moeten in de zuidelijke staten worden gezocht. De regio Brownsville-Harlingen in Texas was met een mediaan van 34.758 dollar de grotere metropool met het laagste inkomen. Bij de kleinere agglomeraties werd de laagste mediaan opgetekend in Middlesborough in Kentucky (22.603 dollar).

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezinsinkomen |  Facebook |

Champagne profiteert van veranderend gedrag luxeconsument

Voor de champagne-verkoop blijft West-Europa ook de volgende jaren veruit de belangrijkste markt. Dat blijkt uit een rapport van consulent Euromonitor. Opgemerkt wordt dat de Franse thuismarkt over drie jaar 49 procent van de totale verkoop voor de zijn rekening zal nemen, gevolgd door Groot-Brittannië met 10 procent. West-Europa zal in totaal op dat ogenblik ongeveer 75 procent van de volledige champagne-productie afnemen. In volumes zal Frankrijk een consumptie van 102,2 miljoen liter vertegenwoordigen, gevolgd door Groot-Brittannië met 22,6 miljoen liter en de Verenigde Staten met 20,2 miljoen liter.

Hoewel de jongste tijd vooral op het succes van de Italiaanse prosecco wordt gewezen, voorspelt Euromonitor dat de verkoop van champagne dit jaar een groei met 7 procent zal laten optekenen. Daarbij wordt gewezen op een grote interesse die in de Verenigde Staten in de Franse schuimwijn kan worden opgetekend. Er kan volgens het rapport dan ook gewag gemaakt worden van een heropleving, nadat de voorbije vier jaar groeipercentage tussen 1 procent en 2 procent moesten worden gemeld.  Daarbij wordt opgemerkt dat de verkoop van champagne ook een sterkere groei laat optekenen dan de meeste andere luxesectoren.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers onder meer worden toegeschreven aan een duidelijke evolutie op de luxemarkt, waar ervaringen steeds meer de plaats van bezit lijken in te nemen. De traditionele aankopen zoals uurwerken, juwelen en leder moeten daarbij steeds meer plaats maken voor belevingen zoals toerisme en gastronomie. Daarvan kunnen volgens Spiros Malandrakis, analist drankenmarkt bij Euromonitor, ook producten zoals wijnen en andere alcoholische dranken genieten. Daarbij kan volgens hem ook een hernieuwde belangstelling worden opgetekend voor oude, bijna vergeten rituelen zoals de sabrage.

"Prestige en exclusiviteit blijven een belangrijke pijler van de champagne-markt," erkent Malandrakis. "Dat moet echter worden gekoppeld aan een zekere speelsheid, experimentering en innovatie om de verdere groei van de sector te garanderen." Daarbij zal het volgens de analist ook noodzakelijk blijken om naast de gevestigd markten ook nieuwe afzetregio's te vinden.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: champagne |  Facebook |

Interactie met virtuele assistent al vaak dagelijkse routine

Virtuele assistenten worden door 41 procent van hun bezitters behandeld als een familielid of een goede vriend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij een groep gebruikers van de technologie. Waarnemers merken op dat vooral adverteerders tevreden zullen zijn met de resultaten. Naarmate de consument meer gewend raakt aan de communicatie met de machine, zal hij volgens hen immers ook geneigd zijn om van de technologie gebruik te maken bij onderzoek naar een brede waaier producten, diensten en informatie. De virtuele assistenten blijken ook steeds beter in staat de vragen van hun eigenaars te begrijpen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 72 procent van de respondenten aangaf dat de interactie met virtuele assistenten inmiddels een onderdeel van hun dagelijkse routines is geworden. Daarbij kon tevens worden vastgesteld dat vele consumenten de technologie ook gebruiken voor de omgang met merken. Er bleek immers dat 52 procent aan de virtuele assistent opdracht geeft informatie over promoties en commerciële acties op te zoeken, terwijl 48 procent laat uitkijken naar gepersonaliseerde tips. Ook gaf 42 procent van de respondenten aan de assistent de opdracht te geven te zoeken naar evenementen en andere activiteiten die op de kalender staan.

Bij 52 procent van de ondervraagden blijkt de virtuele assistent in de leefkamer te zijn geïnstalleerd. Nog eens 25 procent heeft de assistent in zijn slaapkamer geplaatst, terwijl 22 procent een voorkeur geeft voor de keuken. Geraamd wordt dat dit jaar meer dan vijf miljard apparaten met de ondersteuning van een virtuele assistent operationeel zijn. Dat blijkt uit een studie van het bureau IHS Markit. De volgende vier jaar zouden nog eens bijna drie miljard bijkomende apparaten worden geactiveerd. Nog wordt opgemerkt dat de virtuele assistenten inmiddels 99 procent van de gestelde vragen kunnen begrijpen. In augustus vorig jaar werd nog een score van 95 procent opgetekend.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

Chinese consument ziet reclame als statussymbool

Chinese consumenten stellen zich in het algemeen toleranter op tegenover online reclame dan gebruikers in de rest van de wereld. Gerichte reclame wordt door de Chinese consument zelfs als een bevestiging van zijn hogere status bestempeld. Dat geldt zeker voor luxeproducten. Dat heeft Darren Jacobs, hoofd digitale media bij het online marketingplatform iClick Interactive Asia, gemeld. Jacobs zegt te hebben kunnen vaststellen dat Chinese consumenten ervan houden om gerichte reclame te ontvangen. Die commerciële boodschappen zouden immers hun status als klant van hoog niveau bevestigen.

“Onder meer de Duitse autobouwer BMW moest ervaren dat de Chinese consument ontgoocheld reageert wanneer hij niet door luxereclame wordt geviseerd,” betoogt Darren Jacobs. “De adverteerder moest vaststellen dat heel wat Chinese consumenten op platformen zoals Tencent en WeChat hun beklag maakten dat ze de nieuwe reclame van BMW niet hadden ontvangen. Daarbij bleken velen zich af te vragen of ze niet tot de geschikte caste behoorden om als geadresseerde in aanmerking te komen. Heel wat consumenten erkenden teleurgesteld en bedroefd te zijn dat ze door het luxemerk over het hoofd waren gezien.”

Het fenomeen maakt volgens Jacobs duidelijk dat de huidige generatie Chinese consumenten reclame niet alleen tolereert, maar ook nadrukkelijk wenst. “Bovendien kan worden gesteld dat de Chinese consument graag door de luxemerken als een potentiële klant wordt bestempeld,” merkt hij op. Jacobs wijst er daarbij op dat de helft van alle Chinese millennials de gewoonte heeft om minstens vier keer per uur zijn mobiele telefoon te raadplegen. Daarbij blijkt ook online video bijzonder populair te zijn. Dat geldt vooral voor pendelaars die zich tijdens de ochtend naar het werk begeven. Deze groep is voor mobiele marketeers dan ook een bijzonder interessant doelpubliek.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De biergroep Molson Coors heeft de Britse ciderfabrikant Aspall overgenomen. Dat heeft Aspall bekendgemaakt. Met de transactie is een bedrag van ongeveer 40 miljoen pond gemoeid. De geschiedenis van Aspall gaat terug tot het tweede kwart van de achttiende eeuw, toen de ciderfabrikant door ondernemer Clement Chevalier werd opgericht. Sindsdien is het bedrijf gedurende acht generaties door de familie Chevalier geleid. Volgens Barry Chevalier, voorzitter van Aspall, stelde echter dat het bedrijf nood had aan bijkomende investeringen om zijn verdere groei te kunnen financieren. Onderhandelingen over een mogelijke verkoop duurden meer dan een jaar. Het management van Aspall blijft ook na de overname in functie.

De Belgische farmagroep UCB heeft bij het European Medicines Agency (EMA) een aanvraag ingediend voor Evenity, een middel voor de behandeling van osteoporose. Voor de ontwikkeling van het product werkt UCB samen met de Amerikaanse groep Amgen. Eerder al toonde UCB de werkzaamheid van het middel, maar in mei vorig jaar werd ook gewag gemaakt van hartproblemen bij een aantal proefpersonen. Dat het dossier nu door de Europese autoriteiten wordt aanvaard, betekent dat het middel voldoende is getest om voor een commercialisering in aanmerking te komen. Gerekend wordt op een mogelijke piekverkoop van 2,7 miljard euro per jaar. Huidige succesproducten van UCB zijn Cimzia, Vimpat en Neupro.

De Duitse autobouwer Mercedes-Benz heeft vorig jaar ongeveer 2,3 miljoen wagens verkocht. Dat was een stijging met bijna 10 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, bekendgemaakt. Daarmee kan het merk voor het zevende jaar op rij een recordverkoop melden. In alle belangrijke regio’s kon een groei worden gemeld. Vooral de Chinese markt, waar een stijging met meer dan 25 procent werd geregistreerd, liet uitstekende prestaties optekenen. Op de Duitse thuismarkt werd een stijging met 3,5 procent genoteerd. Bij de zustermerken liet Smart een stijging met 6,5 procent tot 135.000 wagens optekenen, terwijl AMG een groei met 33 procent tot 132.000 exemplaren werd gemeld.

Het voorbije jaar heeft de Belgische bevolking bij de overheid 590 miljoen euro zwart geld aangegeven. Dat is een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. Dat heeft Johan Van Overtveldt, federaal minister van financiën, gemeld. De stijging wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de aangekondigde stijging van de boetetarieven, terwijl ook gewag gemaakt wordt van een verbeterde gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten. In totaal werden 842 aangiftes ontvangen. Het jaar voordien was er sprake van 314 aangiftes voor een totaal van 177 miljoen euro. De staat kon daarop 13 miljoen euro inkomsten voor de begroting reserveren. Dit keer zou er sprake zijn van een opbrengst van 220 miljoen euro.

De Deense farmagroep Novo Nordisk heeft een overnamebod gedaan op het Belgische biotechbedrijf Ablynx. Met het voorstel is een bedrag van 2,6 miljard euro gemoeid. Ablynx heeft het bod echter afgewezen. Al in de eerste helft van december deed Novo Nordisk een eerste bod op Ablynx. Dat voorstel werd sindsdien twee keer opgetrokken. Novo Nordisk zegt dat het bod moet bestempeld worden als een uitnodiging aan het adres van Ablynx om gesprekken over een mogelijke samenwerking op te starten. Ablynx noemt het voorstel echter een vijandig overnamebod. Peter Fellner nam inmiddels ontslag als voorzitter van Ablynx. Hij zetelt ook in de holding boven Novo Nordisk. Hij wordt opgevolgd door Bo Jesper Hansen.

Luchthaven Brussels Airport heeft het voorbije jaar ruim 24,78 miljoen reizigers ontvangen. Dat betekende een stijging met 13,7 procent tegenover het jaar voordien, toen echter wel rekening moest worden gehouden met de terroristische aanslag op de luchthaven. Tegenover het vorige record, dat drie jaar geleden was gevestigd, is er echter ook sprake van een toename met 5,5 procent. Gewezen wordt op een groeiend netwerk van bestemmingen, de inzet van grotere toestellen op diverse routes, betere bezettingsgraden en de sterke groei van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Bij het vrachtvervoer kon eveneens een groei met ruim 8 procent tot 536.000 ton worden geregistreerd.

Het Amerikaanse technologiebedrijf GoPro, fabrikant van actiecamera’s en drones, heeft de bank JPMorgan ingehuurd om een mogelijke overnemer te zoeken. At hebben een aantal bronnen tegenover Amerikaanse media bekendgemaakt. Eerder al het bedrijf aangekondigd de verkoop van drones stop te zetten. Tevens werd aangekondigd dat een duizendtal banen zal worden geschrapt. Daarmee zal het personeelsbestand met ongeveer 20 procent worden afgeslankt. De operatie is de vierde ontslagronde in ongeveer twee jaar. Het jaarloon van oprichter en chief executive Nicholas Woodman wordt tot één dollar herleid. Woodman kondigde aan dat het bedrijf de kosten volgend jaar met 80 miljoen dollar wil verminderen.

De Britse autobouwer Aston Martin, fabrikant van luxewagens, heeft een waarde van ongeveer 5 miljard pond. Dat hebben een aantal bronnen gemeld naar aanleiding van de plannen die het bedrijf bekend gemaakt om later dit jaar mogelijk een beursgang te realiseren. Aston Martin zou de bijkomende middelen willen gebruiken om zijn verdere groei te financieren. Daarbij wil Aston Martin vooral nieuwe activiteiten ontwikkelen op de markt van de sportieve terreinwagen. Volgend jaar wordt in de fabriek van Aston Martin in Wales het nieuwe model DBX SUV gefabriceerd. Aston Martin verkocht het voorbije jaar meer dan vijfduizend wagens. Die grens kon voor de eerste keer in tien jaar worden overschreden.

De Zwitserse farmagroep Roche is een strategische samenwerking aangegaan met GE Healthcare voor de ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform ter ondersteuning van de klinische besluitvorming. Dat heeft Roche bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. In eerste instantie zou het samenwerkingsverband zich toespitsen op de ontwikkeling van producten waarmee geïndividualiseerde behandelingsopties kunnen worden voorzien voor patiënten die met levensbedreigende condities worden geconfronteerd. Het platform moet de verschillende specialisten de mogelijkheid geven om voorgestelde behandelingen in team te bespreken en te evalueren.

Het Luxemburgse mediaconcern RTL Group neemt de Scandinavische videogroep United Screens over. Dat heeft RTL Group bekendgemaakt. Met de transactie is een bedrag van 120 miljoen Zweedse kroon of 12,4 miljoen euro gemoeid. Verder werd opgemerkt dat de nieuwe eigenaar een bedrag van 2,6 miljoen euro zal investeren in de verdere groei van United Screens in de Scandinavische landen. United Screens realiseert 50 procent van zijn omzet uit gesponsorde uitzendingen. Bert Habets, chief executive van RTL Group, benadrukte dat de overname kadert in de strategie van zijn groep om zijn activiteiten op de videomarkt verder uit te breiden. United Screens bereikt op YouTube 500 miljoen kijkers per maand.

Het farmabedrijf Galapagos heeft met een experimenteel middel tegen artrose (GLPG1972) in een tweede klinische testfase positieve voorlopige resultaten kunnen melden. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. Uit het onderzoek, uitgevoerd bij dertig vrijwilligers in de Verenigde Staten, bleek dat het middel veilig is en door de patiënten ook goed wordt verdragen. Daarnaast bleek dat bij de patiënten, die artrose vertoonden in de knie of de heup, ook minder sprake was van kraakbeenafbraak. Tot op dit ogenblik is er op de markt nog geen middel beschikbaar dat artrose kan afremmen. Bestaande therapieën kunnen alleen de symptomen van de aandoening verzachten. De kans op succes wordt geraamd op 20 procent.

Het chemiebedrijf Solvay heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. In het akkoord is voorzien dat Solvay voor de productie van het model B777X composieten en aanvullende stoffen zal leveren. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. De producten van Solvay zullen in verschillende onderdelen van het vliegtuig worden geïntegreerd. Solvay wijst erop één van de strategisch partners van Boeing te zijn. De twee partijen werkten eerder al samen. De ondertekening van het nieuwe akkoord toont volgens Solvay aan dat het bedrijf in staat is om aan de technische en financiële vereisten van de Amerikaanse vliegtuigbouwer te voldoen.

Het voorbije jaar werden in België 292.734 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Dat betekent een stijging met 3,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie. Gemeld wordt dat al voor het derde jaar op rij een groei kon worden opgetekend. Daarbij wordt gewezen op de positieve ontwikkeling van de economie. Opgemerkt wordt tevens dat veel werknemers bij de toekenning van voordelen nog altijd de voorkeur geven aan een bedrijfswagens. Leasefederatie Renta benadrukt dat fiscale veranderingen, zoals een premie voor de inlevering van de bedrijfswagen, op die situatie wellicht weinig impact zullen hebben.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa zal volgend jaar wellicht meer dan achtduizend nieuwe medewerkers moeten aantrekken. Vooral bij het cabinepersoneel zullen veel aanwervingen moeten gebeuren. Dat heeft Lufthansa bekendgemaakt. Bij het merk Lufthansa zouden minstens 2.500 vacatures worden geteld. Wanneer ook de dochtermaatschappijen worden meegerekend zouden meer dan 4.000 aanwervingen moeten worden gepland. De rest van de nieuwe banen zal worden ingevuld bij de andere maatschappijen van de groep. Daarbij zouden voor Eurowings ongeveer 2.700 nieuwe medewerkers moeten kunnen worden aangetrokken. Onder meer zal worden gerekruteerd bij vroegere medewerkers van AirBerlin.

Bij maaltijdbezorger Deliveroo in Brussel eisen de fietskoeriers een beter statuut. Indien de directie niet ingaat op de vragen van de koeriers, zal tot een grote actie worden opgeroepen. Deliveroo had eind oktober eenzijdig beslist dat de koeriers vanaf eind januari alleen nog als zelfstandige voor de maaltijdbezorger zullen kunnen werken. Door het statuut van zelfstandige verliezen de koeriers echter een aantal belangrijke voordelen. Onder meer een ongevallenbescherming zou wegvallen. Daarnaast klagen ze dat ook hun verdiensten door het nieuwe stelsel drastisch zouden dalen, waardoor hun activiteit niet langer rendabel zou zijn. Tot nu toe konden de koeriers met de intermediair Smart in een dienstverband werken.

08:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |