09-01-18

Voetbal op sociale media meest populaire sport

In de sociale blijft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de meest populaire sportorganisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Burson-Marsteller en TSE Consulting naar de aanwezigheid van veertig internationale sportfederatie op sociale mediaplatformen. Opgemerkt wordt dat de verschillende federatie samen op Facebook alleen bijna 44 miljoen volgelingen hebben. Op de eerste plaats staat het Internationaal Olympisch Comité, dat op Facebook 19 miljoen volgelingen telt. Dat is tweeënhalve keer meer dan een organisatie zoals Unicef. Bij de specifieke sporten staat voetbal op de eerste plaats, gevolgd door basketbal, rugby en wielrennen.

“Sociale media zijn voor de internationale sportorganisaties cruciale communicatiekanalen geworden,” benadrukt Lars Haue-Pedersen, managing director van TSE Consulting. “Het medium heeft een grote impact gehad op de manier waarop sport wordt geconsumeerd.” Opgemerkt wordt dat sporten zoals judo, triathlon of tafeltennis weliswaar een veel kleinere groep supporters hebben, maar toch nog steeds op een sterke aanwezigheid in sociale media kunnen rekenen. Haue-Pedersen beklemtoont dat de bestuurders van de diverse sportfederaties bij het beheer van hun digitale communicatie dan ook een specifiek beleid voor sociale media moeten hanteren.

De onderzoekers stelden verder vast dat bij de sportbestuurders Sebastian Coe, gewezen atleet en voorzitter van de International Association of Athletics Federations (Iaaf), met 123.151 volgelingen de meest populaire persoonlijkheid blijkt. Op de tweede plaats staat Brett Gosper, chief executive van World Rugby, met 13.565 volgelingen. De top drie wordt volgemaakt door Andy Hunt, chief executive van World Sailing, met 10.437 volgelingen. Verder blijkt dat Ollie Williams van de British Broadcasting Corporation (BBC) op de sociale media de meest populaire sportjournalist van de wereld is. Daarna komen Ed Hula (Around the Rings) en Alan Abrahamson (3 Wire News).

In de studie werd uitsluitend rekening gehouden met Olympische sportdisciplines.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport |  Facebook |

Lobbyist kan negatief imago moeilijk afwerpen

Lobbyisten hebben het bijzonder moeilijk om zich van hun negatieve imago te bevrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat slechts 8 procent van de totale bevolking van mening dat in lobbyisten een groot vertrouwen kan worden gesteld. Daarentegen merkt 58 procent op dat deze beroepscategorie sterk moet worden gewantrouwd. De top vijf van de minst betrouwbare beroepen is verder samengesteld uit bedrijfsleiders (16 procent), reclamemakers (12 procent), parlementsleden (11 procent) en autoverkopers (10 procent). Wanneer gevraagd wordt naar het grootste wantrouwen staan parlementsleden echter op de eerste plaats (60 procent).

Het grootste vertrouwen heeft het Amerikaans publiek in verplegend personeel. Er kon immers worden vastgesteld dat 81 procent van de ondervraagden van mening is dat in deze beroepscategorie een sterk vertrouwen kan worden gesteld. Slechts 2 procent maakt gewag van een groot wantrouwen. Op de tweede plaats bij de meest betrouwbare beroepen staan de militairen (71 procent), gevolgd door onderwijzers (66 procent), artsen (65 procent) en apothekers (62 procent). De top tien bestaat verder uit politiemensen (56 procent), dagverzorgers (46 procent), rechters (43 procent), priesters (42 procent) en automechaniekers (32 procent).

De onderzoekers merken op dat het vertrouwen in automechaniekers tot een nieuwe recordhoogte is gestegen. Dat geldt onder meer ook voor de krantenjournalisten, die inmiddels door 25 procent van het Amerikaanse publiek in hoge mate worden vertrouwd. Anderzijds wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de bedrijfsleiders tot het laagste peil sinds het begin van dit decennium is teruggevallen. Volgens 28 procent van de ondervraagden moeten bedrijfsleiders sterk worden gewantrouwd. Verder bleek nog dat 25 procent van de respondenten van mening is dan bankiers sterk kunnen worden vertrouwd, maar anderzijds is 22 procent ervan overtuigd dat een groot wantrouwen gewettigd zou zijn.

Advocaten halen een positieve score van 18 procent, maar worden anderzijds door 28 procent sterk gewantrouwd.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobbyist |  Facebook |

Gebrekkige rekrutering beschadigt ook de merknaam

Een negatieve vacature-ervaring kan ook gevolgen hebben voor de consumententrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij meer dan vierhonderd werkzoekenden. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de ondervraagden na een negatieve vacature-ervaring nog langer klant van het bedrijf zou willen blijven. Bovendien moest worden vastgesteld dat 48 procent familie en vrienden zou aanraden het merk te negeren indien ze zich tijdens het rekruterings-proces onheus behandeld zouden hebben gevoeld. Tevens bleek dat 25 procent zijn slechte ervaringen mogelijk op sociale media bekend zou maken.

“Het is duidelijk dat een slechte rekrutering het bedrijf en zijn merk belangrijke schade kunnen toebrengen,” stippen de onderzoekers aan. “Niet alleen riskeren bedrijven sterke kandidaten van zich te aliëneren, maar dreigen ook trouwe klanten te verliezen. Dat kan belangrijke consequenties hebben, waarbij zowel tijd als geld van het rekruteringsproces verloren gaat, maar ook rekening moet worden gehouden met de kost van het verlies van consumenten. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat een efficiënt, informatief en vriendelijk aanwervingsbeleid wordt geboden. Kandidaat-werknemers moeten met respect worden behandeld om te garanderen dat een positief beeld over het bedrijf gegarandeerd blijft.”

De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de werkzoekenden zich vooral begint te ergeren wanneer van de rekruteerder na de sollicitatie niets meer wordt gehoord. Ook verwijst 34 procent naar een brutale behandeling tijdens een interview. “Rekruteerders hebben geen enkel excuus om op sollicitaties geen antwoord te reactie te geven, zelfs al gebeurt de communicatie elektronisch. Er zijn heel wat technologische middelen beschikbaar die het traditionele rekruterings-proces automatiseren, zodat meer ruimte kan worden vrijgemaakt om aan de kandidaat op een kwalitatieve manier sterker aandacht te besteden.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Los Alamos heeft hoogste gezinsinkomen van Verenigde Staten

Los Alamos heeft het hoogste gezinsinkomen van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het US Census Bureau over de inkomsten van de Amerikaanse huishoudens de voorbije vijf jaar. Vastgesteld werd dat de mediaan van het jaarinkomen van een Amerikaans gezin op een niveau van 55.300 dollar lag. In Los Alamos, de beroemde atoomstad in de deelstaat New Mexico, loopt dat inkomen echter op tot 105.902 dollar. Bij de grotere metropolen wordt de ranglijst aangevoerd door de regio San Jose, Sunnyvale en Santa Clara in Californië, waar een mediaan van 100.469 dollar kon worden opgetekend.

Zowel in Los Alamos als in San Jose kan de mediaan van de bevolking tot de rijkere bevolkingsgroep - met een jaarinkomen van minstens 100.000 dollar - worden gerekend. In de kleinere agglomeraties - met maximaal 50.000 inwoners - wordt Los Alamos gevolgd door Summit Park in Utah (91.470 dollar), Williston in North Dakota (90.080 dollar), Juneau in Arkansas (87.436 dollar) en Gillette in Wyoming (80.822 dollar). Bij de grotere metropolen staat de regio Washington, Arlington en Alexandria op de tweede plaats met een inkomen van 93.804 dollar, gevolgd door Lexington Park in Maryland (86.810), Bridgeport-Stamford-Norwalk in Connecticut (86.810 dollar) en San Francisco in California (85.947 dollar).

Wanneer naar de county's wordt gekeken, blijkt dat 17,9 procent van de Amerikaanse regio's een daling in de mediaan van het gezinsinkomen moest melden. Slechts 7,4 procent kon van een groei gewag maken. De top vijf van de ranglijst wordt volledig ingenomen door regio's uit Virginia. Helemaal bovenaan staat Loundon County. De vijf county's met het laagste gezinsinkomen van de hele land moeten in de zuidelijke staten worden gezocht. De regio Brownsville-Harlingen in Texas was met een mediaan van 34.758 dollar de grotere metropool met het laagste inkomen. Bij de kleinere agglomeraties werd de laagste mediaan opgetekend in Middlesborough in Kentucky (22.603 dollar).

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezinsinkomen |  Facebook |

Champagne profiteert van veranderend gedrag luxeconsument

Voor de champagne-verkoop blijft West-Europa ook de volgende jaren veruit de belangrijkste markt. Dat blijkt uit een rapport van consulent Euromonitor. Opgemerkt wordt dat de Franse thuismarkt over drie jaar 49 procent van de totale verkoop voor de zijn rekening zal nemen, gevolgd door Groot-Brittannië met 10 procent. West-Europa zal in totaal op dat ogenblik ongeveer 75 procent van de volledige champagne-productie afnemen. In volumes zal Frankrijk een consumptie van 102,2 miljoen liter vertegenwoordigen, gevolgd door Groot-Brittannië met 22,6 miljoen liter en de Verenigde Staten met 20,2 miljoen liter.

Hoewel de jongste tijd vooral op het succes van de Italiaanse prosecco wordt gewezen, voorspelt Euromonitor dat de verkoop van champagne dit jaar een groei met 7 procent zal laten optekenen. Daarbij wordt gewezen op een grote interesse die in de Verenigde Staten in de Franse schuimwijn kan worden opgetekend. Er kan volgens het rapport dan ook gewag gemaakt worden van een heropleving, nadat de voorbije vier jaar groeipercentage tussen 1 procent en 2 procent moesten worden gemeld.  Daarbij wordt opgemerkt dat de verkoop van champagne ook een sterkere groei laat optekenen dan de meeste andere luxesectoren.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers onder meer worden toegeschreven aan een duidelijke evolutie op de luxemarkt, waar ervaringen steeds meer de plaats van bezit lijken in te nemen. De traditionele aankopen zoals uurwerken, juwelen en leder moeten daarbij steeds meer plaats maken voor belevingen zoals toerisme en gastronomie. Daarvan kunnen volgens Spiros Malandrakis, analist drankenmarkt bij Euromonitor, ook producten zoals wijnen en andere alcoholische dranken genieten. Daarbij kan volgens hem ook een hernieuwde belangstelling worden opgetekend voor oude, bijna vergeten rituelen zoals de sabrage.

"Prestige en exclusiviteit blijven een belangrijke pijler van de champagne-markt," erkent Malandrakis. "Dat moet echter worden gekoppeld aan een zekere speelsheid, experimentering en innovatie om de verdere groei van de sector te garanderen." Daarbij zal het volgens de analist ook noodzakelijk blijken om naast de gevestigd markten ook nieuwe afzetregio's te vinden.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: champagne |  Facebook |

Interactie met virtuele assistent al vaak dagelijkse routine

Virtuele assistenten worden door 41 procent van hun bezitters behandeld als een familielid of een goede vriend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij een groep gebruikers van de technologie. Waarnemers merken op dat vooral adverteerders tevreden zullen zijn met de resultaten. Naarmate de consument meer gewend raakt aan de communicatie met de machine, zal hij volgens hen immers ook geneigd zijn om van de technologie gebruik te maken bij onderzoek naar een brede waaier producten, diensten en informatie. De virtuele assistenten blijken ook steeds beter in staat de vragen van hun eigenaars te begrijpen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 72 procent van de respondenten aangaf dat de interactie met virtuele assistenten inmiddels een onderdeel van hun dagelijkse routines is geworden. Daarbij kon tevens worden vastgesteld dat vele consumenten de technologie ook gebruiken voor de omgang met merken. Er bleek immers dat 52 procent aan de virtuele assistent opdracht geeft informatie over promoties en commerciële acties op te zoeken, terwijl 48 procent laat uitkijken naar gepersonaliseerde tips. Ook gaf 42 procent van de respondenten aan de assistent de opdracht te geven te zoeken naar evenementen en andere activiteiten die op de kalender staan.

Bij 52 procent van de ondervraagden blijkt de virtuele assistent in de leefkamer te zijn geïnstalleerd. Nog eens 25 procent heeft de assistent in zijn slaapkamer geplaatst, terwijl 22 procent een voorkeur geeft voor de keuken. Geraamd wordt dat dit jaar meer dan vijf miljard apparaten met de ondersteuning van een virtuele assistent operationeel zijn. Dat blijkt uit een studie van het bureau IHS Markit. De volgende vier jaar zouden nog eens bijna drie miljard bijkomende apparaten worden geactiveerd. Nog wordt opgemerkt dat de virtuele assistenten inmiddels 99 procent van de gestelde vragen kunnen begrijpen. In augustus vorig jaar werd nog een score van 95 procent opgetekend.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

Chinese consument ziet reclame als statussymbool

Chinese consumenten stellen zich in het algemeen toleranter op tegenover online reclame dan gebruikers in de rest van de wereld. Gerichte reclame wordt door de Chinese consument zelfs als een bevestiging van zijn hogere status bestempeld. Dat geldt zeker voor luxeproducten. Dat heeft Darren Jacobs, hoofd digitale media bij het online marketingplatform iClick Interactive Asia, gemeld. Jacobs zegt te hebben kunnen vaststellen dat Chinese consumenten ervan houden om gerichte reclame te ontvangen. Die commerciële boodschappen zouden immers hun status als klant van hoog niveau bevestigen.

“Onder meer de Duitse autobouwer BMW moest ervaren dat de Chinese consument ontgoocheld reageert wanneer hij niet door luxereclame wordt geviseerd,” betoogt Darren Jacobs. “De adverteerder moest vaststellen dat heel wat Chinese consumenten op platformen zoals Tencent en WeChat hun beklag maakten dat ze de nieuwe reclame van BMW niet hadden ontvangen. Daarbij bleken velen zich af te vragen of ze niet tot de geschikte caste behoorden om als geadresseerde in aanmerking te komen. Heel wat consumenten erkenden teleurgesteld en bedroefd te zijn dat ze door het luxemerk over het hoofd waren gezien.”

Het fenomeen maakt volgens Jacobs duidelijk dat de huidige generatie Chinese consumenten reclame niet alleen tolereert, maar ook nadrukkelijk wenst. “Bovendien kan worden gesteld dat de Chinese consument graag door de luxemerken als een potentiële klant wordt bestempeld,” merkt hij op. Jacobs wijst er daarbij op dat de helft van alle Chinese millennials de gewoonte heeft om minstens vier keer per uur zijn mobiele telefoon te raadplegen. Daarbij blijkt ook online video bijzonder populair te zijn. Dat geldt vooral voor pendelaars die zich tijdens de ochtend naar het werk begeven. Deze groep is voor mobiele marketeers dan ook een bijzonder interessant doelpubliek.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |