11-01-18

Ook wildbestand slachtoffer Afrikaanse conflicten

Oorlog is een belangrijke factor gebleken in de dalende populaties van de grote Afrikaanse zoogdieren. Toch kon zelden een inkrimping worden opgemerkt tot een niveau waarop geen herstel meer mogelijk was. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in onder meer het Gorongosa National Park. De vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat zelfs in de zwaarste conflictgebieden getroffen natuurgebieden nog altijd veelbelovende kandidaten zijn voor en rehabilitatie en natuurbehoud. Dat moet volgens de onderzoekers zelfs mogelijk zijn in gebieden die historisch bijzonder vatbaar zijn conflicten.

“Er moest worden vastgesteld dat 71 procent van de beschermde natuurgebieden in Afrika sinds het eind van de tweede wereldoorlog met minstens één gewelddadig conflict is geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Joshua Daskin, professor ecologie en evolutionaire biologie aan de Yale University. “In een kwart van de getroffen regio’s duurde het conflict minstens negen jaar. Die oorlogen hebben een negatieve invloed gehad op de populaties grote zoogdieren. Populaties die in oorlogsvrije gebieden stabiel waren, bleken slechts een minieme verhoging van een conflictsituatie nodig te hebben om aan een neerwaartse spiraal te beginnen. De dieren werden vaak gejaagd voor vlees en handelsgoederen zoals ivoor.”

“Geen enkele andere factor had op de dalende populaties dezelfde consistente impact,” zegt professor Daskin nog. “Er kon geen significante invloed worden opgemerkt van gebeurtenissen zoals mijnontginning, verstedelijking, corruptie of droogte. Er was zelfs geen relatie met het aantal menselijke slachtoffers van een gewelddadig conflict. Gelukkig kon worden vastgesteld dat zelfs de meest getroffen natuurgebieden nog altijd in staat tot herstel bleken. Nagenoeg op geen enkele locatie moest een totale uitsterving van bepaalde populaties worden genoteerd. Met een gepast beleid en voldoende mogelijkheden zou het meestal mogelijk moeten zijn om het verlies tot stilstand te brengen en om te keren.”

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, afrika |  Facebook |

Virtual reality moet vooral nuttige toepassing hebben

Een meerderheid van de consument wil dat ontwikkelingen zoals virtual reality en augmented reality vooral een nuttige toepassing in het dagelijkse leven heeft. Een gebruik van de technologie in de gamesector wordt minder belangrijk bestempeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Interactive en Accenture bij meer dan twintigduizend consumenten in negentien landen. De onderzoekers merken wel op dat bij praktische en dagelijkse toepassingen de gemiddelde aankoopintentie van de consument lager ligt, maar door de interesse bij een breder publiek kan volgens de studie toch op eenzelfde verkooppotentieel worden gerekend als in de gamesector.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten de technologie vooral willen gebruiken om meer informatie te verzamelen over locaties die ze bezoeken. Tevens wordt de technologie vaak bestempeld als een hulpmiddel om nieuwe vaardigheden of technieken te leren. Beide toepassingen worden door 67 procent van de ondervraagden naar voor geschoven als een reden waarom ze de technologie mogelijk zouden aankopen. Daarnaast zou 61 procent aan de hand van de technologie visueel kunnen kijken of bepaalde kledingstukken hen eventueel zouden kunnen passen. Tevens zou 58 procent van virtual of augmented reality gebruik willen maken om driedimensionale handleidingen te lezen.

Verder kon worden vastgesteld dat 54 procent van de ondervraagde verwees naar de mogelijke toepassingen bij de aankoop van huishoudelijke apparaten en meubilair. Daarentegen maakte slechts 47 procent gewag van de mogelijke inzet van virtual of augmented reality bij het spelen van games. De onderzoekers zeggen verder te hebben kunnen vaststellen dat een groot aantal consumenten zich ook tot wearable oplossingen aangetrokken voelt. Er bleek immers dat 55 procent van de ondervraagden bereid was zijn smartphone in te ruilen voor een wearable oplossing die dezelfde functies met spraaktechnologie, augmented reality en holograms zou aanreiken.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtual reality |  Facebook |

Binge-kijken bij jongeren massaal ingeburgerd

De smartphone blijft voor jongeren een belangrijke tijdsbesteding. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Riddle & Bloom bij nagenoeg zevenhonderd consumenten tussen zestien en vierendertig jaar in de Verenigde Staten. Vastgesteld dat bijna twee op drie respondenten erkende zes uur per dag aan zijn smartphone te besteden. Nog bleek dat 82 procent op zijn smartphone minstens tien applicaties heeft geïnstalleerd. De helft van de respondenten aan ongeveer 50 procent van de beschikbare programma’s te gebruiken. Meer dan 80 procent van de applicaties hebben betrekking op sociale media, terwijl 70 procent gebruik maakt van muziek en messaging.

De onderzoekers stelden verder vast dat ongeveer 66 procent van de ondervraagden een toeristische applicatie en een taxi-service ter beschikking heeft. Bij minstens 50 procent van de respondenten hebben de applicaties betrekking op gaming, productiviteit, nieuws, voeding en retail. Bij de sociale media blijft Facebook de populairste applicatie (86 procent), gevolgd door Instagram en Snapchat, die elk net boven de grens van 70 procent uitkomen. Nog werd opgemerkt dat 58 procent van de respondenten niet over kabeltelevisie beschikt. Alternatieven zijn in eerste plaats Netflix (68 procent), gevolgd door Amazon Prime (43 procent) en YouTube (52 procent).

De interesse gaat daarbij in de eerste plaats naar televisiereeksen (71 procent) en speelfilms (59 procent). Tevens kon worden vastgesteld dat 90 procent zich aan binge-kijken waagt, waarbij in één sessie minstens vier aflevering op rij worden bekeken. De onderzoekers stelden verder vast dat 57 procent van deze consumenten een voorkeur geeft aan een online winkel boven een fysieke retailer. Bij de online winkels staat Amazone veruit op de eerste plaats. Er wordt echter opgemerkt dat 20 procent van de jonge consumenten zegt geen enkele merkentrouw te voelen. Nog eens 27 procent stelt zich neutraal op. Nog werd vastgesteld dat 67 procent beïnvloed wordt door online reclame, maar familie en vrienden blijven belangrijker.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: binge-kijken |  Facebook |

Virtuele assistent bedreiging voor populariteit smartphone

Virtuele assistenten hebben een negatieve impact op het gebruik van de smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van Accenture en Harris Interactive bij meer dan twintigduizend consumenten in negentien landen. Vastgesteld dat 66 procent van de respondenten toegaf dat de aankoop van een virtuele assistent tot een verminderd gebruik van de smartphone had geleid. De resultaten van de studie tonen volgens analisten aan dat de volgende golf van consumententechnologie mogelijk door virtuele assistenten kan worden geleid, wat volgens hen ongunstig nieuws zou zijn voor bedrijven zoals Apple en Samsung, die zich onvoldoende op de sector hebben toegespitst.

Meer specifiek bleek dat de door de introductie van de virtuele assistent de smartphone door 64 procent van de betrokkenen minder vaak voor entertainment wordt geactiveerd, terwijl 58 procent gewag gemaakt van een afname van het gebruik voor online aankopen. Daarnaast gaf 56 procent van de respondenten aan ook minder mobiele zoekopdrachten uit te voeren. De studie toont volgens de onderzoekers verder ook aan dat dit jaar een explosieve toename in de verkoop van virtuele assistenten mag worden verwacht. In de Verenigde Staten zou op dit ogenblik 21 procent van de online bevolking over een virtuele assistent beschikken. Tegen eind dit jaar zou dat echter opgelopen zijn tot 37 procent.

In India zou tijdens datzelfde tijdsbestek een groei van 14 procent naar 39 procent kunnen worden opgetekend. Er wordt opgemerkt dat smartphones op dit ogenblik bij de consument weliswaar nog altijd de grootste populariteit genieten, maar hun fabrikanten hebben volgens waarnemers de voorbije jaren te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van virtuele assistenten. Daarbij wordt erop gewezen dat de Amazon Echo al meer dan tweeënhalf jaar geleden onder grote aandacht werd gelanceerd. Google Home volgde meer dan één jaar geleden. De HomePod van Apple mag ten vroegste tegen eind dit jaar op de markt worden verwacht. Samsung zou de eerste helft van dit jaar een apparaat lanceren.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

Reclame Super Bowl blijft maanden hangen

Reclame tijdens een evenement van wereldniveau, zoals de Super Bowl in het American football, blijft bijzonder lang nawerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University in de Verenigde Staten en de Humboldt Universität in Duitsland naar de impact van de reclame rond de Super Bowl op de verkoop van bier en frisdranken. Er kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de adverteerders onder invloed van de Super Bowl ook tijdens andere sportevementen in de loop van de rest van het jaar op een hogere verkoop kunnen rekenen. NBC Universal verwacht bij de Super Bowl dit jaar 350 miljoen dollar inkomsten uit televisiereclame te kunnen verzamelen.

“Televisiereclame tijdens de Super Bowl kan aan een adverteerder voor een spot van dertig seconden een rekening van meer dan 4 miljoen dollar opleveren,” stippen de onderzoekers aan. “Een aantal adverteerders zal zich dan ook afvragen of die uitgave budgettair verantwoord en de verhoopte resultaten zal opleveren. Er kon echter worden vastgesteld dat Budweiser, een traditioneel adverteerder van de Super Bowl, ook tijdens wedstrijden van onder meer de National Collegiate Athletic Association (NCAA), de National Basketball Association (NBA) of de Major League Baseball (MLB) op hogere verkopen kon rekenen.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de opbrengsten veel omvangrijker zijn wanneer het merk in zijn marktcategorie de enige adverteerder is. “Het kan voor de merken dan ook mogelijk interessant zijn om binnen hun productcategorieën een exclusief reclamerecht op te eisen,” wordt er opgemerkt. “Voor de rechteneigenaars lijkt het tegelijkertijd ook zinvol om voor die exclusiviteit een meerprijs te vragen.” De wetenschappers benadrukken wel dat nog verder onderzoek nodig is om de impact in andere categorieën te kunnen vaststellen. Ook moet volgens hen ook gekeken worden naar de impact op onder meer merkbewustzijn en de herkenning van nieuwe producten die worden geïntroduceerd.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: super bowl |  Facebook |

Advies beursanalisten houdt winsten beperkt

Beleggers in aandelen halen weinig voordeel uit het advies van analisten. Dat is de conclusie van een onderzoekers van wetenschappers aan de Università Bocconi in Milaan over de evoluties van de aandelen op de beurs in de Verenigde Staten gedurende de voorbije vijfendertig jaar. De portfolio met de 10 procent aandelen die door de analisten het meest werden gepromoot, bleken daarbij een gemiddelde opbrengst van 3 procent per jaar te hebben laten optekenen. Het pakket met de 10 procent aandelen die door de analisten daarentegen het meest pessimistisch werden benaderd, boekte daarentegen een winst van 15 procent per jaar.

“Investeerders gaan er wellicht vanuit dat er op hun portefeuille winsten kunnen verwachten wanneer de suggesties van analisten worden gevolgd, maar in werkelijkheid blijkt vaak het tegenovergestelde,” aldus onderzoeksleider Nicola Gennaioli, professor economie aan de Università Bocconi. “Vastgesteld moet immers worden dat de grootste winstmarges vaak liggen bij aandelen die door de analisten het minst worden gesteund.” Het fenomeen kan volgens de onderzoeker wellicht worden verklaard met de vooruitzichttheorie die de economen Daniel Kahneman en Amos Tversky op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw naar voor brachten.

“Wanneer een bedrijf een sterke winstgroei laat optekenen, verwachten analisten vaak dat een nieuw economisch succesverhaal - zoals Google - zal kunnen worden geregistreerd,” verduidelijkt Gennaioli. “In absolute getallen blijven succesbedrijven zoals Google echter bijzonder zeldzaam. Vaak blijken de verwachtingen overdreven optimistisch, waardoor de latere prestaties ontgoochelen. Iedereen verwacht dat een Ier roodharig zal zijn. Er zijn onder Ieren immers meer roodharigen dan bij de rest van de wereldbevolking. Toch blijkt in werkelijkheid slechts 10 procent van de Ieren roodharig te zijn.” De onderzoekers merken op dat het fenomeen niet alleen op de financiële markten van toepassing is.

“De theorie kan ook worden doorgetrokken naar onder meer de vorming van stereotypes rond sociale groepen,” zegt Nicola Gennaioli. “Onder meer de relatief beperkte aanwezigheid van vrouwen in de wiskundige sector kan mee door het fenomeen worden verklaard.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandelen |  Facebook |

In bedrijfsleven gaan diversiteit en innovatie samen

Bedrijven die inspanningen leveren om de diversiteit te bevorderen, blijken ook innovatiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Portland State University, op basis van een analyse van de drieduizend grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten gedurende het eerste anderhalve decennium van deze eeuw. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een grotere diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere activiteit op het gebied van productinnovaties. Tevens kan ook een groter volume aan patenten en vermeldingen op patenten worden vastgesteld.

“Het onderzoek kon bevestigen dat bedrijven met een gericht beleid voor de promotie en het behoud van een diverse werkvloer - op het gebied van gender, ras en seksuele oriëntatie - ook betere prestaties leveren bij de ontwikkeling van innovatieve producten en services,” benadrukt onderzoeksleider Richard Warr, professor management aan de North Carolina State University. “Er is niet alleen sprake van een correlatie, maar wel van een oorzakelijk verband. Bovendien is die vaststelling van toepassing op een brede waaier industriële sectoren.” Vastgesteld werd dat diversiteit kon worden gekoppeld aan twee bijkomende productinnovaties over een periode van tien jaar.

“Bedrijven lanceren gemiddeld twee nieuwe producten per jaar,” verduidelijkt Richard Warr. “Een surplus van twee ontwikkelingen over een periode van tien jaar is dan ook een belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een versterking van het diversiteitsbeleid niet onmiddellijk tot een grotere innovativiteit zal leiden. Het kan enkele tijd duren vooraleer de resultaten kunnen worden vastgesteld. Belangrijk is echter dat een bedrijf met een sterke interesse in innovatie, uiteindelijk zal profiteren van de ondersteuning die aan de diversiteit in zijn organisatie wordt gegeven. Het fenomeen kan niet alleen bij de grote technologiebedrijven worden opgetekend, maar ook bij klassieke onderneming uit onder meer de bouwsector.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, innovatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse autobouwer Ford heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met het bedrijf Ekso Bionics uit California, ontwikkelaar van exoskeletons. De samenwerking leidde tot het ontwerp van de EksoVest, een harnas dat de medewerkers van Ford kunnen dragen om het werk langs de assemblagelijn te vergemakkelijken. Dankzij EksoVest wordt onder meer het hefvermogen van de werknemer per arm met ongeveer 7,5 kilogram verhoogd. Er wordt op gewezen dat een werknemer aan de assemblagelijn van Ford 4.600 keer per dag de armen moeten optillen. Dat komt aan ongeveer één miljoen bewegingen per jaar. Ford wil de EksoVest nu in een aantal fabrieken in de wereld uittesten.

Voortaan is het ook mogelijk om op virtuele sporten te gokken. Dat heeft Richard Smith, chief executive van het virtuele gokbedrijf Pixel.bet, gemeld. Onder meer biedt Pixel.bet aan gokkers in te zetten op esport-franchises zoals Counter Strike, League of Legends, ESL One, War Gaming League of StarLadder. Het bedrijf zal zijn services in eerste instantie aanbieden in de Europese Unie. Bedoeling is echter uiteindelijk om wereldwijd online gokmogelijkheden aan te bieden. Volgens Smith tonen de traditionele gokbedrijven onvoldoende aandacht aan de wereld van de esport. De beste oplossing voor het probleem bleek volgens hem de oprichting van een bedrijf dat zich op de sector helemaal toespitst.

Eind juni dit jaar worden alle suikerhoudende dranken uit de ziekenhuizen van de Engelse National Health Services (NHS) geweerd. Dat heeft de Britse gezondheidsdienst bekend gemaakt. Ook in de cafetaria’s voor bezoekers en personeel zullen de dranken worden verboden. Engeland wordt wereldwijd de tweede natie waar suikerhoudende dranken in ziekenhuizen niet langer worden toegelaten. Portugal was vorig jaar het eerste land dat tot het verbod overging. Ook voor voedingsproducten die in de Engelse ziekenhuizen worden verkocht, werden striktere regels opgesteld. Onder meer bij sandwiches, voorverpakte maaltijden, snoep en chocolade moet het aantal calorieën voortaan onder bepaalde grenzen blijven.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft voor zijn iCloud-diensten op het Chinese vasteland een overeenkomst getekend met de lokale onderneming Guizhou-Cloud Big Data Industry. Het Chinese bedrijf, gecontroleerd door de overheid van de provincie Guizhou, zal vanaf eind februari de diensten op het Chinese vasteland aanbieden. Apple zou met de samenwerking hopen op de groeiende vraag naar clouddiensten bij de Chinese bevolking te kunnen inspelen. De overeenkomst vormt een onderdeel van een project dat Apple in juli vorig jaar aankondigde en waarin werd aangegeven dat het bedrijf voor 1 miljard dollar in nieuwe datacenters in de provincie Guizhou zou investeren.

In Vlaanderen is Michèle Sioen tot Manager van het Jaar, een initiatief van het magazine Trends, uitgeroepen. De laureate wordt daarbij volgens de jury beloond voor de duurzame groei die Sioen Industries in een moeilijke sector realiseert. Het was al de derde keer dat Michèle Sioen (52) werd genomineerd. De prijs wordt al voor de 32ste keer uitgereikt, maar Sioen is slechts de derde vrouw die tot manager van het jaar wordt uitgeroepen. Eerder werden ook al Martine Reynaers (Reynaers Aluminium) en Roos Claeys (Kinepolis) bekroond. Vorig jaar ging de titel naar Bart De Smet (Ageas). Sioen Industries is een fabrikant van industrieel textiel. De onderneming heeft zesenvijftig vestigingen in drieëntwintig landen.

De Nederlandse Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) heeft het voorbije jaar 32,7 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekende een stijging met 7,5 procent tegenover het jaar voordien. De grootste stijging kon worden gemeld in Europa. Dankzij de groei kon bij de bezettingsgraad een nieuw record van 88,4 procent worden opgetekend. Dat betekende een stijging met 1,2 procentpunt tegenover het jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat de maatschappij het voorbije jaar in totaal vijftien nieuwe bestemmingen aan zijn netwerk heeft toegevoegd. In totaal vliegt de maatschappij wereldwijd op 165 bestemmingen. Bij KLM Cargo diende een daling met 0,6 procent worden gemeld.

In Singapore hebben de autoriteiten zeventien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een diefstal van petroleum uit een raffinaderij van Shell op het eiland Pulau Bukom. De diefstal was in augustus vorig jaar door Shell gemeld. Over de omvang van de buit zijn geen details bekend. Wel zouden de bankrekeningen van de verdachten zijn bevroren. Ook zouden voor miljoenen dollar cash geldvoorraden in beslag zijn genomen. Tussen de gearresteerden zouden zich ook enkele medewerkers van Shell bevinden. De autoriteiten melden dat illegale olie meestal in Zuidoost-Azië op de markt wordt gebracht. De buit zou veelal in vrachtwagens of kleine tanks in havengebieden worden opgeslagen.

De Amerikaanse groep Air Products, producent van industriële gassen, neemt de divisie steenkoolvergassing van het Brits-Nederlandse energieconcern Shell over. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Wel werd bekendgemaakt dat in de verkoop ook een pakket patenten is begrepen. Seifi Ghasemi, chief executive van Air Products, benadrukte dat de transactie kadert in de strategie van zijn bedrijf om een brede waaier van industriële gassen te kunnen aanbieden. Het bedrijf heeft volgens Ghasemi geen intentie om de patenten aan de hand van licenties te commercialiseren. De divisie omvat meer dan twintig hervergassingsinstallaties. De twee bedrijven gaan ook samenwerken.

Investeerder Berkshire Hathaway heeft zijn bestuur uitgebreid. Ook Gregory Abel en Ajit Jain werden aan de directie toegevoegd. Berkshire Hathaway heeft nu voortaan veertien bestuurders. De operatie lanceerde opnieuw speculaties over een mogelijke opvolging van Warren Buffett (87), nog steeds chief executive van Berkshire Hathaway. Abel en Jain worden immers als mogelijke opvolgers van Buffett bestempeld. Abel leidt op dit ogenblik de energiedivisie van de Amerikaanse investeringsgroep, terwijl Jain de afdeling herverzekeringen leidt. Voorlopig zijn er echter geen signalen dat Buffett aan een afscheid denkt. Ook vice-voorzitter Charlie Munger (94) blijft verder in functie.

De Amerikaanse farmagroep Pfizer zet het onderzoek naar de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen alzheimer en parkinson stop. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het concern zegt dat het onderzoek niet de resultaten heeft opgeleverd die patiënten zouden kunnen helpen. Pfizer zegt de vrijgekomen middelen te willen aanwenden voor onderzoek in andere belangrijke medische domeinen met een grote vraag naar oplossingen, zoals oncologie, immunologie en zeldzame ziektes. Wel wordt een investeringsfonds opgericht om extern onderzoek rond alzheimer en parkinson te ondersteunen. Door de ingreep zullen driehonderd banen worden geschrapt. De afslanking zal vooral divisies in de Verenigde Staten treffen.

Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé staat dicht bij de verkoop van zijn Amerikaanse chocoladedivisie aan het Italiaanse bedrijf Ferrero, eigenaar van onder meer Nutella. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Met de transactie zou een bedrag van ongeveer 2,8 miljard dollar zijn gemoeid. De chocoladedivisie van Nestlé in de Verenigde Staten kampt met een teruglopende omzet. Door de overname kan Ferrero zijn portefeuille merken verder uitbreiden met namen zoals Butterfinger en Baby Ruth. Het Italiaanse concern is al eigenaar van Nutella, TikTac en Ferrero Rocher. Recent werd ook het merk Ferrara Candy overgenomen, waardoor Ferrero zijn aandeel op de Amerikaanse chocolademarkt tot 4,8 procent opvoerde.

De stad New York heeft de olieconcerns Shell, British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil voor de rechter gedaagd wegens hun rol in de klimaatverandering. Volgens Bill de Blasio, burgemeester van New York, wisten de bedrijven al heel lang dat hun activiteiten een nefaste impact hadden op de klimaat, maar hebben ze beslist die kennis openbaar te maken en hun gedrag aan te passen. New York eist van de bedrijven een schadevergoeding om de nodige fondsen te verzamelen om zelf de nodige klimaatmaatregelen te nemen. De Blasio kondigde verder aan dat de vijf pensioenfondsen van de stad New York, die 189 miljard dollar beheren, zich terugtrekken uit bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen.

Het bedrijf Ocean Rig, exploitant van offshore boorplatformen, kijkt naar mogelijkheden om een nieuwe eigenaar te vinden. Het bedrijf heeft Crédit Suisse aangeduid om zijn strategische opties, waaronder een verkoop van de onderneming, te onderzoeken. Dat hebben een aantal bronnen gezegd tegenover het persbureau Bloomberg. Ocean Rig wordt, net zoals andere oliedienstverleners geconfronteerd met de moeizame marktomstandigheden in de oliesector. Grote aandeelhouders eisten dat het bedrijf een eventuele verkoop zou onderzoeken. De marktwaarde van Ocean Rig, dat een vloot van elf schepen en platformen heeft, bedraagt circa 2,5 miljard dollar. Ocean Rig werkt onder meer voor ExxonMobil, Chevron, Shell en Statoil.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft het voorbije jaar, met inbegrip van zijn dochterbedrijven, een recordaantal van 130 miljoen passagiers vervoerd. Tegenover het jaar voordien werd een groei met bijna 20 procent opgetekend. Met die cijfers kroont Lufthansa zich opnieuw tot grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Het jaar voordien werd die leiderspositie ingenomen door de Ierse groep Ryanair, die dit keer een groei met 10 procent tot 129 miljoen reizigers melddeLufthansa kon profiteren van het wegvallen van AirBerlin en de inlijving van Brussels Airlines, terwijl Ryanair met een belangrijke onderbreking van de vluchten moest rekening houden. AirFrance-KLM groeide 5,6 procent tot 99 miljoen passagiers.

De autogroep Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft een belang van bijna 10 procent in de Britse navigatie-startup What3words genomen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Het Britse bedrijf heeft een uniek adressensysteem ontwikkeld voor auto's die met het internet zijn verbonden. De nieuwe modellen van Mercedes-Benz zouden dit jaar al met het systeem van What3words woden uitgerust. De twee partijen werkten eerder al samen. Die collaboratie zal door de instap van Daimler in het kapitaal van What3words nog verder worden opgedreven. What3words verdeelt de wereld in 57 biljoen vierkanten van die vierkante meter.

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |