16-01-18

Azië pijler van wereldwijde reclamegroei

De wereldwijde reclamebestedingen zullen dit jaar met 3,6 procent toenemen tegenover het niveau vorig jaar. Daarmee kan een versnelling worden opgetekend tegenover het jaar voordien, toen een groei met 3,1 procent werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van Dentsu Aegis over de reclamesector in negenenvijftig landen. De versnelling kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de stimulerende impact van een aantal grote evenementen, zoals de Olympische winterspelen in PyeongChang en de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten in de maand november. Gesteld wordt nog dat Asia-Pacific dit jaar één van de dragers van de groei zal blijken.

“Asia-Pacific kent dit jaar verschillende grote evenementen,” aldus Dentsu. “Er zijn immers ook nog de Commonwealth Games in Australië en de Asian Games in Jakarta. Er moet dan ook worden verwacht dat de Aziatische reclamesector dit jaar een recordgroei van 4,2 procent zal laten optekenen. Vorig jaar werd een stijging met 3,5 procent gemeld.” Wereldwijd zullen de wereldwijde bestedingen volgens het rapport dit jaar met 20,3 miljard dollar toenemen. Asia-Pacific zal echter 39,7 procent van die groei voor zijn rekening nemen. De onderzoekers waarschuwen wel dat er tussen de verschillende landen in de regio grote variaties in de groei zullen moeten worden gemeld.

De sterkste groei in Asia-Pacific wordt volgens het rapport opgetekend in India, waar een stijging met 12,5 procent wordt verwacht. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Australië, waar de groei beperkt blijft tot 2,9 procent Volgens Dentsu wordt Australië niet alleen gekenmerkt door een mature markt, maar wordt de sector er ook geconfronteerd met reclamefraude, vragen rond de correctheid van data en een economische vertraging. Tegelijkertijd kan worden gemeld dat China een groei met 5,4 procent zal laten optekenen, nadat vorig jaar een stijging met 6 procent was opgetekend. Volgend jaar zou die groei verder terugvallen tot 5,3 procent.

Andere regio’s laten meer bescheiden cijfers optekenen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een toename met 3,2 procent in de Verenigde Staten, 1,1 procent in Canada, 2,9 procent in Groot-Brittannië, 2,6 procent in Duitsland, 2 procent in Frankrijk, 5 procent in Brazilië en 1,6 procent in Japan. Verder wordt aangegeven dat de snelste groei zal worden opgetekend bij digitale media (12,6 procent), gevolgd door bioscoopreclame (4,6 procent), buitenreclame (2,4 procent), radio (1,3 procent) en televisie (0,5 procent). Kranten en magazines zouden daarentegen een terugval met respectievelijk 7,9 procent en 5,9 procent laten optekenen.

Mobiele reclame groeit met 23,8 procent tot 121,1 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigt de sector 62 procent van de totale digitale bestedingen. Desktopreclame zou daarentegen met 0,2 procent terugvallen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Eén op drie wereldburgers actief op sociale media

Het voorbije jaar waren wereldwijd ongeveer 2,48 miljard mensen actief op social media. Dat betekent dat de sector één op de drie wereldburgers heeft aangetrokken. Dat blijkt uit een rapport van consulent eMarketer. Tegenover het jaar voordien zou het gebruik van sociale media met 8,7 procent zijn toegenomen. Het fenomeen is vooral te danken aan een toenemend gebruik op opkomende markten in de regio’s Asia-Pacific, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Bovendien wordt opgemerkt dat sociale media steeds meer een mobiele activiteit zijn geworden. Facebook is wereldwijd het meest populaire sociale netwerk.

“In de digitaal geavanceerde markten in Noord-Amerika en West-Europa is het gebruik van sociale media al enkele tijd algemeen verspreid,” aldus eMarketer. “De toekomstige groei zal dan ook te danken zijn aan een grotere en verbeterde toegang tot het internet in opkomende markten. De introductie van steeds meer betaalbare smartphones is daarin een cruciale factor, net zoals de investeringen van de overheden in de aanleg van mobiele breedbandnetwerken.” Er wordt aan toegevoegd dat nieuwe online gebruikers voor hun toegang tot het internet en sociale media vooral op mobiele telefoons beroep doen.

Het voorbije jaar bleek volgens de onderzoekers 74,7 procent van de mobiele online gebruikers van zijn smartphone gebruik te maken om zich een toegang tot sociale media te verschaffen. Uit het rapport bleek verder dat vorig jaar gemiddeld meer dan 1,54 miljard mensen minstens één keer per maand op Facebook aanwezig waren. Daarmee is 62,2 procent van alle sociale netwerkgebruikers op Facebook actief. Daarmee is Facebook het meest populaire sociale netwerk van de hele wereld. Instagram kende anderzijds 594 miljoen maandelijkse gebruikers. Daarmee heeft het platform een penetratie van 24 procent in de sociale netwerksector. De hoogste penetraties worden opgetekend in Noord-Amerika en West-Europa.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Impact sociale media op gedrag moet worden genuanceerd

In tegenstelling tot de algemene veronderstelling, blijkt het browsen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter vaak een kalmerende invloed te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De invloed van de sociale media kan volgens de onderzoekers een grote variatie kennen, zodat uiteindelijk een genuanceerd beeld over de sector naar voor moet worden gebracht. Aangegeven wordt dat de sociale media in geen geval een uitvergroot beeld van de eigen emoties schetsen en ook geen extreme impact hebben op de emoties. Wel moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de omstandigheden van het dagelijks leven vaak in sociale media worden weerspiegeld.

“Vermoedelijk zullen weinig mensen sociale media met een rustgevende werking associëren,” betoogt onderzoeksleider Galen Panger, gedragseconoom aan de University of California. “Bij onderzoek blijkt echter dat de meeste mensen van het browsen door sociale media een kalmerende invloed ervaren. Vaak moet worden vastgesteld dat de media een relaxerende werking hebben en zelfs gevoelens van slaperigheid en verveling kunnen oproepen. Dat geldt zowel voor Facebook als Twitter.” De resultaten van het onderzoek zijn in tegenstelling met eerdere theorieën, waarbij aangegeven wordt dat sociale media emotioneel een besmettelijke invloed heeft.

“Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het individu op sociale netwerken sneller geneigd is om boosheid en afkeer uit te drukken dan in het reële leven,” aldus nog Galen Panger. “Het is echter gemakkelijk om de verantwoordelijkheid helemaal op sociale media af te schuiven. Een figuur zoals Donald Trump is ongetwijfeld een prototype van online ongeremdheid. Maar ook in het reële leven toont hij zich opmerkelijk boos, rancuneus en uitzinnig. Het zou dan ook verkeerd zijn om alle schuld in de schoenen van Twitter te schuiven. Algemeen kan wellicht gewag gemaakt worden van een genuanceerd beeld over de impact van sociale media op het gedrag van de mens.”

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Helft nieuwsconsumenten sceptisch over politieke verslaggeving

Wereldwijd is 52 procent van de nieuwsconsumenten van mening dat media politieke onderwerpen op een accurate manier behandelen. Er moeten tussen de verschillende landen echter grote afwijkingen worden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center in achtendertig landen. Het laagste vertrouwen in de politieke verslaggeving van de media wordt opgetekend in Griekenland, waar amper 18 procent van de nieuwsconsumenten gelooft op een accurate manier geïnformeerd te worden. Ook in Spanje (33 procent), Italië (36 procent) en Polen (40 procent) blijft het vertrouwen op een laag niveau.

Het hoogste vertrouwen in de politieke verslaggeving blijkt aanwezig in de Filipijnen, waar 78 procent van mening is op een correcte manier door de media geïnformeerd te worden. Ook in Nederland (74 procent), Canada (73 procent), India en Zuid-Afrika (65 procent) wordt een hoog vertrouwen vastgesteld. In de middengroep bevinden zich landen zoals Australië en Tunesië (48 procent) en Frankrijk en de Verenigde Staten (47 procent). Uit het onderzoek bleek verder dat 75 procent van het wereldwijde publiek van mening is dat een voorkeur voor een politieke partij in de verslaggeving van nieuwsorganisaties nooit aanvaardbaar is. Dat loopt in Spanje en Griekenland echter op tot respectievelijk 89 procent en 88 procent.

Er kan in de resultaten volgens de onderzoekers echter ook worden opgetekend dat de antwoorden vaak afhankelijk zijn van de individuele standpunten van de respondent. “In twintig landen konden tussen de volgelingen van de regeringspartijen en de oppositie duidelijke afwijkingen in d visie over een correcte politieke verslaggeving worden opgetekend,” wordt er opgemerkt. “In vijf landen moest zelfs een verschil van meer dan 20 procentpunten worden geregistreerd. De grootste kloof wordt opgetekend in de Verenigde Staten, waar tussen de antwoorden van de verschillende strekkingen een kloof van 34 procentpunt wordt opgetekend, gevolgd door Israël met een verschil van 26 procentpunt.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws |  Facebook |

Consolidatie computerverkoop zet zich verder door

Het voorbije jaar zijn wereldwijd bijna 262,54 miljoen personal computers verkocht. Dat betekende een daling met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een voorlopig rapport van consument Gartner. Daarmee wordt een trend van de voorbije jaren, waarbij de computer marktaandeel verliest tegenover alternatieve apparaten zoals de smartphone, verder gezet. Uit het rapport blijkt verder dat HP Inc het voorbije jaar met 55,16 miljoen exemplaren wereldwijd marktleider was. De verkoop van de Amerikaanse groep nam met 4,6 procent toe. Het marktaandeel van HP Inc steeg op één jaar tijd nog van 19,5 procent naar 21 procent.

"Er is op de wereldwijde markt van de personal computers duidelijk sprake van een consolidatiebeweging," betoogt Gartner. "De vier grootste verkopers trekken een toenemend deel van de verkoop naar zich toe. Zeven jaar geleden hadden de vier grootste verkopers een wereldwijd marktaandeel van 45 procent, maar dat is inmiddels al opgelopen tot 64 procent. Na marktleider HP Inc volgt de Chinese groep Lenovo, die een verkoop van ruim 54,71 miljoen computers kon melden. Dat betekende echter een daling met 2,2 procent tegenover het jaar voordien. Het wereldwijde marktaandeel van Lenovo nam echter nog wel van 20,7 procent naar 20,8 procent toe.

De top drie wordt volgemaakt door het Amerikaanse Dell, dat een verkoop van 39,87 miljoen computers liet optekenen. Dat betekende een stijging met 1,1 procent. Het marktaandeel van het bedrijf liep daardoor op van 14,6 procent naar 15,2 procent. De sterkste groei werd echter gerealiseerd door Apple, dat het voorbije jaar met een verkoop van bijna 19,30 miljoen computers op een vierde plaats eindigde. Dat betekende een stijging met 4,1 procent tegenover het jaar voordien. Het wereldwijde marktaandeel van Apple liep daardoor op van 6,9 procent naar 7,4 procent. Op de vijfde plaats staat Asus, dat zijn verkoop echter met 12,3 procent zag teruglopen tot 17,97 miljoen eenheden. Het marktaandeel daalde van 7,6 procent naar 6,8 procent.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

Consument is tevreden over zijn virtuele assistent

Virtuele assistenten met spraaktechnologie zullen de volgende jaren een toenemend belang verwerven in de interactie tussen consumenten en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Capgemini bij vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vastgesteld dat inmiddels al 24 procent van de consumenten bij de interactie met bedrijven liever van een virtuele assistent met spraaktechnologie gebruik zouden maken dan beroep te doen op de website van de onderneming. Tevens zou 20 procent de virtuele assistent verkiezen boven een fysieke winkel of bankkantoor.

De toenemende populariteit van de virtuele assistent zal volgens het rapport ook blijken uit de budgetten die de consument voor de technologie reserveert. Op dit ogenblik vertegenwoordigen virtuele assistenten ongeveer 3 procent van het totale bestedingsbudget, maar dat zal volgens de onderzoekers de volgende drie jaar tot 18 procent oplopen. Op dat ogenblik zal ook al 40 procent bij de interactie met de bedrijven de assistent verkiezen boven de website van de onderneming. Bovendien zal ook 31 procent liever met een virtuele assistent werken dan een bezoek te brengen aan een fysieke winkel of een bankkantoor.

Muziekinstreams en zoekopdrachten vormen op dit ogenblik nog altijd de belangrijkste activiteit van de virtuele assistent, maar toch gebruikt al 35 procent de technologie ook voor de aanschaf van goederen zoals dagelijkse boodschappen, verzorgingsproducten en kleding. Ook werd vastgesteld dat 28 procent de technologie al gebruikt voor een betaling of een geldtransfer. Tevens blikt 44 procent interesse te hebben om de assistent in te schakelen voor de uitvoering van banktransacties. Er werd bovendien vastgesteld dat 71 procent van de gebruikers aangeeft tevreden te zijn over zijn virtuele assistent, waarbij in eerste instantie gebruiksvriendelijkheid (52 procent) wordt geciteerd.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

Europa sterkste groeier in internationaal toerisme

Het voorbije jaar heeft het wereldwijde toerisme meer dan 1,32 miljard toeristen vervoerd. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organisation (WTO) van de Verenigde Naties. Ook dit jaar wordt een verdere groei tussen 4 procent en 5 procent in het vooruitzicht gesteld. De internationale toeristische markt werd het voorbije jaar opnieuw geleid door Europa, waar 671 miljoen internationale toeristen konden worden geteld, gevolgd door Asia-Pacific (324 miljoen), Amerika (207 miljoen), Afrika (62 miljoen) en het Midden-Oosten (58 miljoen).

“Het toerisme heeft het voorbije jaar goede prestaties laten optekenen,” aldus de internationale toeristische federatie. “Sinds het begin van dit decennium kon immers een constante groei van ruim 4 procent worden gemeld.” Vooral Europa boekte volgens de onderzoekers een sterke prestatie. De regio, die nochtans op toeristisch gebied een grotere maturiteit laat optekenen, zag het aantal internationale reizigers het voorbije jaar toch met 8 procent stijgen. Die groei wordt vooral gedragen door bestemmingen in het mediterrane gebied. Afrika liet eveneens een stijging met 8 procent optekenen, waarmee het herstel van het jaar voordien kon worden geconsolideerd.

Asia-Pacific liet een stijging met 6 procent optekenen, gevolgd door het Midden-Oosten (5 procent) en Amerika (3 procent). In het algemeen kan volgens het rapport worden gesteld dat het voorbije jaar werd gekenmerkt door een reeks bestemmingen die op een duurzame groei kunnen rekenen, terwijl andere locaties zich van een dalperiode de voorbije jaren lijken te kunnen herstellen. De positieve toeristische cijfers kunnen volgens de onderzoekers worden verklaard door de verbeterde gezondheidstoestand van de wereldeconomie. Daarnaast kan echter ook opnieuw een grotere interesse bij Braziliaanse en Russische toeristen worden opgetekend.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell heeft een belang van 43,83 procent genomen in het Amerikaanse bedrijf Silicon Ranch, een ontwikkelaar en beheerder van zonneparken. Er wordt gewag gemaakt van een overnamebedrag tussen 193 miljoen dollar en 217 miljoen dollar. Het uiteindelijke overnamebedrag is afhankelijk van de invulling van een aantal doelstellingen die moeten worden gehaald. Tevens werd aan Shell de mogelijkheid geboden om na drie jaar zijn belang in het Amerikaanse bedrijf verder op te voeren. Voor Shell betekent de transactie een verdere uitbreiding van de activiteiten op het gebied van zonnekracht. Eind vorig jaar werd ook al geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijf SolarNow, actief in Oost-Afrika.

De Franse cateraar Sodexo heeft een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf FoodChéri, een online restaurant en maaltijdbesteller. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. FoodChéri is gespecialiseerd in de levering van bereide maaltijden die zijn afgekoeld en door de klant opnieuw moeten worden opgewarmd. Het bedrijf richt zich vooral op particulieren, maar ook steeds meer op bedrijven die niet over een eigen keuken beschikken, maar wel aan hun personeel maaltijden willen leveren. In die laatste klantengroep ligt dan ook het grote raakpunt met de activiteiten van Sodexo. Met de hulp van Sodexo wil FoodChéri, dat vooral rond Parijs actief is, plant de volgende jaren een nationale uitbreiding.

De Nederlandse keten Hema opent dit jaar drie filialen in Dubai. De operatie betekent voor de groep de eerste uitbreiding buiten Europa. Hema voegt eraan toe in het Midden-Oosten de volgende jaren een verdere sterke groei te plannen. Woordvoerders van Hema wijzen erop dat het retaillandschap van de Verenigde Arabische Emiraten vooral uit luxewinkels is opgebouwd. Daarom zou er ruimte zijn voor initiatieven die de lokale bevolking met kwalitatief hoogwaardige producten tegen betaalbare prijzen kunnen aanbieden. Voor de uitbating van de winkels werd een akkoord gesloten met de Apparel Group, een Arabisch conglomeraat dat wereldwijd 1.750 winkels exploiteert voor merken zoals Tommy Hilfiger en Rituals.

In Groot-Brittannië heeft het bouwconcern Carillion het faillissement aangevraagd. Dat hebben woordvoerders van de groep bekendgemaakt. Opgemerkt wordt dat gesprekken met schuldeisers en de Britse overheid geen vergelijk hebben kunnen opleveren. Het bedrijf werd al geruime tijd met financiële problemen geconfronteerd. Getracht werd een oplossing te vinden voor de grote schuldenlast die het bedrijf heeft en waardoor 43.000 arbeidsplaatsen in het gedrang zouden kunnen komen. Carillion is de tweede grootste bouwgroep van de Groot-Brittannië, maar is ook actief in het beheer van scholen, ziekenhuizen en gevangenissen. De openbare dienstverlening zou wel gegarandeerd blijven.

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki komt mogelijk opnieuw in handen van zijn oprichter. Gewezen racepiloot Niki Lauda zou volgens het persbureau Reuters immers alsnog proberen de maatschappij opnieuw in handen te krijgen. Niki was onderdeel van de Duitse maatschappij AirBerlin, die failliet is gegaan. Voorzien was dat Niki zou worden overgenomen door International Air Group (IAG),  maar die transactie had door juridische procedures vertragingen opgelopen. Het dossier van Niki moet volgens de rechtbank immers van Duitsland naar Oostenrijk worden overgebracht. De vertraging zou ervoor zorgen dat International Air Group bijkomende financiële middelen in Niki zou moeten investeren.

De Japanse technologiegroep SoftBank overweegt om zijn divisie mobiele telefonie naar de beurs te brengen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Japanse zakenkrant Nikkei gemeld. Gestreefd zou worden naar zowel een notering in Japan als het buitenland. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van een mogelijke notering in Londen. De operatie zou SoftBank mogelijk een bedrag van ongeveer 15 miljard euro kunnen opleveren. Naast een beursgang zouden voor de afdelingen echter ook andere opties kunnen worden weerhouden. Masayoshi Son, topman van SoftBank, zegt dat de operatie mogelijk een middel zou kunnen zijn om waarde voor de aandeelhouders te creëren. De beursgang zou mogelijk in de lente gebeuren.

De Japanse autobouwer Toyota werkt onder de naam e-Palette aan zelfrijdende bussen die ook als mobiele winkel of kantoor kunnen worden gebruikt. Dat heeft de onderneming recent tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas bekendgemaakt. Toyota werkt bij de ontwikkeling van de e-Palette samen met partners zoals Amazon, DiDi, Pizza Hut, Uber en Mazda. Concurrerende technologiebedrijven kunnen aan de technologie ook hun eigen software voor zelfrijdende voertuigen toevoegen. Toyota maakte ook bekend de eerste generatie van de e-Palette tijdens de Olympische spelen van Tokio te willen introduceren. Een deadline voor de wereldwijde verkoop is nog niet bekend.

Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een verkoop van 6,3 miljoen ton gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De groei werd in belangrijke mate gedragen door de Indiase markt, waar een toename met 10,3 procent tot 3,3 miljoen ton kon worden gerealiseerd. Het bedrijf zegt in India een nieuw verkooprecord te hebben geboekt. In Europa bleef de groei echter beperkt. Dat was onder meer te wijten aan een gepland onderhoud. Voor de Europese activiteiten wordt op dit ogenblik gewerkt aan een samensmelting met de Duitse groep ThyssenKrupp. Daardoor zullen wellicht vele banen worden geschrapt.

De Frans autobouwer Groupe Renault heeft tijdens het voorbije jaar 3,76 miljoen wagens verkocht. Dat was een stijging met 8,5 procent tegenover het jaar voordien. Het bedrijf zegt in al zijn geografische regio’s een grotere verkoop te hebben kunnen realiseren. De groep kon ook overal zijn marktaandeel verder uitbrengen. De grootste vooruitgang werd opgetekend in de regio Asia-Pacific, waar een stijging met 17 procent wordt gemeld. In de regio Eurazië werd een groei met 13,6 procent gemeld. Renault Groupe kon voor het vijfde jaar op rij een verkooptoename melden. Group Renault heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 4 procent. Dat betekende een stijging met 0,2 procentpunt tegenover het jaar voordien.

De Deense technologiegroep Bang & Olufsen heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 1 miljard Deense kroon of 160,37 miljoen dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode het boekjaar voordien. Gewezen wordt op de toenemende bijval voor de lijn B&O Play, waar de groep een goedkoper aanbod koptelefoons en luidsprekers aanbiedt. Henrik Clausen, chief executive van Bang & Olufsen, maakte gewag van uitstekende prestaties. Het bedrijf boekte een nettowinst van 83 miljoen Deense kroon, tegenover een positief resultaat van 37 miljoen kroon het tweede kwartaal vorig boekjaar.

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 12,49 miljard dollar, tegenover 11,15 miljard dollar het jaar voordien. De nettowinst steeg met 16 procent tot 3,71 miljard dollar. Het beheerd vermogen liep van bijna 5,15 biljoen dollar op naar nagenoeg 6,29 biljoen dollar. Er wordt dan ook gewag gemaakt van een uitstekend jaar. Laurence Fink, chief executive van BlackRock, merkt op dat de groep met een bedrag van ruim 367 miljard dollar op het gebied van netto instroom een nieuw record heeft laten optekenen. De vermogensbeheerder verwijst daarbij echter ook op een eenmalige bate door de fiscale hervormingen van de Amerikaanse regering.

De Duitse distributiegroep Metro, het moederbedrijf van onder meer keten Makro, heeft tijdens het vierde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,1 miljard euro. Dat betekende een lichte stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de nadelige wisselkoersen, zou een omzetgroei met 1,5 procent zijn gerealiseerd. Tevens wordt erop gewezen dat er minder verkoopdagen konden worden geregistreerd dan tijdens het vierde kwartaal vorig jaar. Bij de groothandelsactiviteiten kon een groei met 0,6 procent tot 8,1 miljard euro worden gemeld. Bij de Duitse retaildochter Real moest daarentegen een terugval met 0,5 procent tot 2 miljard euro worden gemeld.

In Duitsland heeft luchthaven Frankfurt Airport het voorbije jaar 64,5 miljoen passagiers ontvangen. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Dat heeft Fraport, uitbater van de Duitse luchthaven, bekendgemaakt. Tegenover het jaar voordien werd een groei met 6,1 procent gerealiseerd. Vooral op Europese verbindingen kon een sterke groei worden gerealiseerd. De toename van de trafieken kan volgens Fraport worden toegeschreven aan grotere vliegtuigen, maar ook kon gewag worden gemaakt van een hogere bezettingsgraad. In totaal werden 475.000 vliegbewegingen opgetekend. Dat betekende een stijging met 2,7 procent. Het vrachtvolume steeg met 3,6 procent tot ongeveer 2,2 miljoen ton.

De Duitse autobouwer Volkswagen wil zijn aanwezigheid in Noord-Amerika en dan vooral de Verenigde Staten vergroten. Bedoeling is dat het aandeel van Volkswagen op de Amerikaanse markt dit jaar een verdubbeling kent. Op termijn moet een verdere groei van het marktaandeel worden gegarandeerd. Dat moet de autobouwer toelaten in de regio tegen het einde van dit decennium operationeel een breakeven te realiseren. Op dit ogenblik moet in de activiteiten geld worden geïnjecteerd. Volkswagen wil tot eind dit decennium een bedrag van 3,3 miljard dollar in zijn activiteiten in de Amerikaanse markt investeren. Volkswagen is naar eigen zeggen op dit ogenblik onvoldoende aanwezig op de Amerikaanse markt.

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. Vooral de online verkopen hadden volgens Jumbo een belangrijk aandeel in groei. Het voorbije jaar kon een verdubbeling van het aantal online bestellingen worden opgetekend. Ook dit jaar wordt verder een sterke online groei verwacht. Bij restaurantdochter La Place kon een omzetgroei met ruim 33 procent tot 123,3 miljoen euro worden gemeld. Die groei was vooral te danken aan de groei van het netwerk met meer dan dertig nieuwe winkels. De identieke groei bedroeg 5,2 procent. Ook dit jaar rekent La Place op dertig nieuwe filialen.

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |