17-01-18

China blijft uitdaging voor wereldwijd Amerikaans leiderschap

De pogingen van de Verenigde Staten om de uitdagingen op zijn wereldwijd leiderschap te pareren, worden gehinderd door een buitenlands beleid dat eurocentrisch en elitair van karakter is en zich tegen elke trend tot verandering verzet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London naar de relatie van de Verenigde Staten met Zuid-Korea en China. Bovendien wordt geargumenteerd dat de pogingen van de Verenigde Staten om hun positie als dominante internationale macht te handhaven ook op de thuismarkt tot politiek onrust zorgen. Die strategieën zouden immers in versterkende mate de ongelijkheid doen oplopen.

“De Verenigde Staten ervaren bijzonder veel moeilijkheden in het beheer van hun rivaliteit met China en andere opkomende machten,” aldus onderzoeksleider Inderjeet Pamar, professor internationale politiek aan de City University London. “Het concept van een wereld onder leiding van de Verenigde Staten, ontstaan na de tweede wereldoorlog, is immers niet compatibel met een divers netwerk van internationale machten. De internationale orde die door de Verenigde Staten wordt gepropageerd is verdekt racistisch, elitair en imperialistisch. Die internationale orde diende vooral de Amerikaanse belangen te behartigen, waarbij rijke en krachtige individuen en elitegroepen uit andere landen werden geïntegreerd.”

“Daarbij werden verschillende tactieken gehanteerd,” aldus nog professor Pamar. “Tijdens de Koreaanse Oorlog werd van geweld gebruik gemaakt, terwijl later in China door sociale contacten geprobeerd werd de Amerikaanse waarden te promoten. China is echter te sterk om naar de Amerikaanse smaak te worden geboetseerd. Het Amerikaanse buitenlandse beleid blijkt onvoldoende flexibel om diverse machten te kunnen incorporeren. Daardoor zal China steeds een uitdager blijven voor het wereldwijde marktleiderschap van de Verenigde Staten.” Volgens de onderzoeker moet worden verwacht dat de binnenlandse en internationale politieke crisissen nog verder zullen oplopen.

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten |  Facebook |

Welvaart stimuleert interesse in kortstondige relaties

Een grotere rijkdom lijkt vaak gekoppeld te kunnen worden aan een voorkeur voor kortstondige relaties. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University en de University of Nottingham, waarbij aan honderdvijftig personen gevraagd werd de portretten van vijftig potentiële partners voor een relatie op korte of lange termijn te kijken. Wanneer die portretten getoond worden tegen de achtergrond van een decor met suggesties van overvloed, kon volgens de onderzoekers de interesse in langdurige relaties af te nemen. Aan het fenomeen kan volgens de wetenschappers wellicht een evolutionaire verklaring worden gegeven.

“Niet iedereen verkiest zich te engageren tot een langdurige relatie,” benadrukt onderzoeksleider Andrew Thomas, professor psychologie aan de Swansea University. “Evolutionaire psychologen geloven dat de voorkeuren voor langdurige of kortstondige relaties gedeeltelijk bepaald wordt door omstandigheden. Onder meer kan daarbij gekeken worden naar de moeilijkheidsgraad van de omstandigheden om kinderen binnen een eenoudergezin op te voeden. Wanneer deze omstandigheden veranderen, kan worden verwacht dat ook de voorkeuren zullen evolueren. Wanneer in het onderzoek een grotere weelde werd gesuggereerd, bleek dan ook dat sneller voor kortstondige relaties werd gekozen.”

In omstandigheden met een grotere weelde, bleken zowel vrouwelijke als mannelijke respondenten meer partners voor een kortstondige relatie te kiezen. Gewag wordt gemaakt van een toename met ongeveer 16 procent. “Dit fenomeen heeft wellicht te maken met de mogelijkheid van de mens om zijn omgeving te lezen en zijn voorkeursrelaties aan die omstandigheden aan te passen,” aldus nog professor Thomas. “Het is onder meer duidelijk dat het voor een alleenstaande moeder in een omgeving met overvloed gemakkelijker zal zijn kinderen op te voeden. In periodes van weelde worden kortstondige relaties voor beide geslachten dan ook een leefbare oplossing. Ook de moderne mens neemt op die basis beslissingen.”

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat de voorkeuren ook wijzigden wanneer beelden van gevaarlijke dieren of van interacties met kinderen werden getoond. “Wanneer een omgeving met kinderen werd getoond, kon een grotere voorkeur voor langdurige relaties worden opgetekend,” aldus nog de Britse wetenschappers. “Dat geldt ook voor beelden van gevaarlijke dieren. In die omstandigheden bleken sommige vrouwen echter toch voor kortstondige relaties te kiezen.”

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relaties |  Facebook |

Kinderen vinden liegen tegen robot minder lastig

Kinderen vinden het gemakkelijker om tegen robots te liegen dan onwaarheden te vertellen tegenover menselijke wezens. Tevens moet worden vastgesteld dat de lichaamstaal vaak bijzonder belangrijk is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg. Daarbij wordt opgemerkt dat kinderen weliswaar kunnen liegen tegen zowel andere menselijke wezens en avatars als tegen robots. Er moet volgens de wetenschappers echter worden vastgesteld dat bij robots blijkbaar de minste hinderpalen tegen onwaarheden worden ervaren. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat leugens tegenover een persoon moreel verwerpelijk wordt beschouwd.

“Wanneer kinderen liegen zijn ze meer geneigd om te lachen, terwijl ze zich ook rustelozer gedragen,” aldus onderzoeksleider Mariana Serras Pereira, psychologe aan de Tilburg Universiteit. “Bovendien zal ook vaak het oogcontact worden vermeden. Tevens kan een verandering in het spraakpatroon worden opgetekend. Er worden immers minder pauzes ingelast tussen de verschillende zinnen, terwijl woorden trager worden uitgesproken. Tevens kon worden vastgesteld dat minder frequent gemaakt worden van opvullende geluiden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers de kracht van het persoonlijke contact.

De resultaten kaderen volgens de onderzoekers in een breder onderzoek naar de relatie tussen kinderen en robots. Daarbij kan ook worden verwezen naar de beslissing van restaurantketen McDonald’s om bij zijn drivethru-services medewerkers te vervangen door een digitale display. Uiteindelijk bleek dat die tactiek tot een omzetverhoging leidde. Een aantal klanten bleken immers tegenover de machine grotere bestellingen te plaatsen dan bij een medewerker van de keten. Tegenover het display bleek geen vrees meer voor reacties op de bestelling. Daardoor bleken een aantal remmingen weg te vallen en voelde de klant niet langer de aandrang om zich bij zijn bestelling terughoudend op te stellen.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Minder wolven in financiële wereld dan algemeen gedacht

De financiële wereld wordt veel minder door onderlinge vijandigheid en naijver gekenmerkt dan vaak wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. Opgemerkt wordt dat concurrentie dikwijls overdreven negatief wordt bekeken. In werkelijkheid blijkt volgens de onderzoekers dat ook deze bedrijven vooral streven naar goede relaties in de competitie, waarbij de nadruk wordt gelegd op collaboratie en wederkerigheid. Onder meer kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaak gepoogd wordt om waarde te creëren voor een brede waaier partijen, zelfs wanneer er sprake is van concurrentie.

“De financiële wereld toont veel minder gelijkenissen met de film Wolf of Wall Street, met boosaardige tyconen die aan het hoofd van inhalige bedrijven en te allen koste willen winnen, dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Paula Jarzabkowski, professor management aan de City University London. “In die veronderstelde wereld is concurrentie vergelijkbaar met oorlog en vergelding. De financiële markten worden als slagvelden bestempeld. In werkelijkheid kan worden opgemerkt dat er niet in de eerste plaats getracht wordt om rivalen te verslaan, maar wel kan een streven worden opgetekend naar een situatie die aan alle partijen baten kan opleveren.”

“Onder meer kan worden vastgesteld dat vaak gestreefd wordt naar maatregelen die de volledige markt ten goede komen,” zegt professor Jarzabkowski. “Vooral bedrijven die geen rechtstreekse transactionele relaties kennen, zullen vaak beslissingen nemen die de gezondheid van de markt op lange termijn nastreven. Veel minder zal een zware strijd worden opgetekend waarbij de concurrentie zoveel mogelijk wordt ondermijnd om te allen koste te winnen. Het stilzwijgende begrip tussen concurrenten vormt zelfs en tegenspraak met de actuele percepties, waarbij gewag wordt gemaakt van financiële markten en andere competitieve omgevingen waarbij prijzenoorlogen en vergelding dagelijkse kost zouden zijn.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

Aantal Britse distilleerderijen op vijf jaar tijd verdubbeld

In Groot-Brittannië zijn op dit ogenblik 315 distilleerderijen operationeel. Dat betekent een toename met 127 procent op vijf jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Wine and Spirit Trade Association. Die groei is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan de toenemende populariteit van gin en ambachtelijke likeuren. Dat heeft er onder meer toe geleid dat Groot-Brittannië inmiddels 95 verschillende merken van gin aan het publiek kan voorstellen. De verkoop is daarbij opgelopen tot 47 miljoen flessen per jaar. Er wordt echter aan toegevoegd dat de meeste distilleerderijen ook in whisky en andere sterke dranken investeren. Daardoor kan de Britse markt voor sterke dranken op termijn een sterke verschuiving kennen.

"Britse distilleerderijen werken aan een duidelijke diversifiëring," aldus het rapport. "Daarbij wordt geprofiteerd van de Britse interesse in cocktails. Elk jaar kunnen dan ook een groter aantal verkopers van whisky, wodka, rum, brandy en likeuren worden opgetekend." Het voorbije jaar werden in Groot-Brittannië negenenveertig nieuwe distilleerderijen geopend. De grootste activiteit werd opgetekend in Engeland, waar tweeëntwintig nieuwe uitbatingen werden opgestart. Ook in Schotland werden twintig nieuwe initiatieven gelanceerd. Ook in Wales en Noord-Ierland werden respectievelijk vier en drie nieuwe distilleerderijen in gebruik genomen. Tegelijkertijd werden zeven activiteiten - vijf in Engeland en twee in Schotland - stopgezet.

De onderzoekers merken op ook dat de voorbije jaren vooral buiten Schotland een groei van de sector kon worden opgemerkt. Vijf jaar geleden situeerde meer dan de helft van de Britse distilleerderijen zich in Schotland. De nieuwe openingen konden sindsdien voor 56 procent echter in Engeland worden opgetekend. Nog wordt opgemerkt dat de verkoop van gin de voorbije jaren een sterke groei heeft laten optekenen. Vorig jaar werd een verkoop van 1,2 miljard pond gerealiseerd. Zeven jaar geleden was er sprake van een verkoop van amper 630 miljoen pond.  Een meerderheid - 38,7 miljoen flessen - wordt verkocht in de winkels. Maar inmiddels worden ook 8,8 miljoen flessen verkocht in pubs, bars en restaurants.

Er wordt nog op gewezen dat gin door 29 procent van de Britten als hun favoriete sterke drank wordt bestempeld.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: distilleerderij |  Facebook |

Welzijn manager is van nationaal economisch belang

Managers leveren jaarlijks gemiddeld vierenveertig dagen werk boven de tijd die contractueel was afgesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute (CMI) bij meer dan duizend managers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde bedrijfsleider elke week één dag overwerk verzamelt. Britse managers worden contractueel verondersteld gemiddeld 37,3 uur per week te presteren. In realiteit komt de gemiddelde werkweek van de bedrijfsleider aan een totaal van 44,4 uur. Dat betekent een overwerk van 7,5 uur per week. Over een volledig jaar loopt dat op tot 43,8 dagen. Drie jaar geleden was er nog sprake van een gemiddeld overwerk van 39,6 dagen. Gewaarschuwd wordt dat deze langere werkweek geen enkele impact heeft op de productiviteit.

“Ondanks de stijging van het aantal werkuren, blijven de Britse managers beduidend minder productief in vergelijking met hun continentale tegenhangers in Frankrijk of Duitsland, waar nochtans minder lange werkweken worden geregistreerd,” benadrukt Petra Wilton, directeur strategie bij het Chartered Management Institute. “Werkgevers zouden er dan ook moeten voor zorgen dat het management op de werkvloer van een betere levenskwaliteit kan genieten, zodat de productiviteit kan worden verhoogd. Onder meer moeten managers worden aangezet de nodige rustperiodes in te lassen, terwijl ze de nodige steun moeten ervaren om met de grote druk te kunnen omgaan.

“Lange werkdagen hebben ook op het welzijn van de manager een verwoestende impact,” zeggen de onderzoekers. “Er moest immers worden vastgesteld dat één op tien managers moet erkennen het voorbije jaar tijd omwille van mentale gezondheidsredenen tijd vrij te hebben moeten nemen. Dat werkverlet heeft gemiddeld twaalf dagen in beslag genomen.” Cary Cooper, professor organisatiepsychologie aan de Manchester Business School, waarschuwt dat deze ongunstige management-cultuur een negatieve invloed heeft op het welzijn van de individuele bedrijfsleider, maar daarmee ook de nationale productiviteit ondermijnt.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Marketing komt vaak in afzonderlijke inbox terecht

Een belangrijk gedeelte van consumenten heeft voor online marketing-boodschappen een afzonderlijke email-account gecreëerd. Dat is één van de conclusies van een rapport van de Direct Marketing Association (DMA), waarin ook wordt aangegeven dat 99 procent van de consumenten elke dag zijn persoonlijke email controleert. Gemiddeld wordt een inbox twintig keer per gescand. Er werd tevens vastgesteld dat consumenten zelden een email-adres schrappen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 83 procent nog altijd van zijn allereerste email-adres gebruik maakt. Bovendien blijkt dat 59 procent nooit een email-adres heeft gedeactiveerd. Gemiddeld heeft een consument twee tot drie email-adressen.

De onderzoekers stelden vast dat consumenten gemiddeld op veertien mailinglist zijn ingeschreven. Daarbij blijkt echter dat slechts twee lijsten op de werkmail zijn ingeschreven. Volgens de consumenten bestaat meer dan de helft van de binnenkomende berichten uit commerciële boodschappen. Daarbij kan ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden voor de ontvangst van marketing-boodschappen een afzonderlijke email heeft gecreëerd. Verder bleek dat 53 procent van de consumenten klaagt van adverteerders teveel irrelevante boodschappen te ontvangen. Ongeveer 20 procent zegt een email-adres door een massale stroom boodschappen te hebben moeten opgeven.

Skip Fidura, voorzitter van het Responsible Marketing Committee van de Direct Marketing Association, zegt te begrijpen dat email-marketeers met een complexe markt worden geconfronteerd, maar hij zegt dat toch inspanningen moeten worden gedaan om met de consument een betere en transparantere relatie op te bouwen. Vastgesteld werd bovendien dat een duidelijk privacy-beleid door 37 procent van de respondenten als een belangrijke pijler van vertrouwen wordt bestempeld. Een even grote groep wijst naar de beschikbaarheid van een platform waar de consument zijn persoonlijke voorkeuren bekend kan maken.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Saudi-Arabië verwacht dit jaar tussen 5 miljard dollar en 7 miljard dollar te zullen investeren in hernieuwbare energieprojecten. Zonnekracht moet het speerpunt worden van het initiatief. Dat heeft Turki Mohammed Al Shehri, hoofd van het Saudische Renewable Energy Project Development Office gezegd. In totaal zullen volgens Shehri bestedingen voor acht projecten worden uitgeschreven. In totaal wordt gestreefd naar de creatie van een capaciteit van 4,125 gigawatt. Daarbij zal 3,3 gigawatt worden aangevoerd door zonnekracht, terwijl ook voor 800 megawatt windenergie is voorzien. Over vijf jaar wil Saudi-Arabië 9,5 gigawatt aan windenergie en zonnekracht hebben geïnstalleerd.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell investeert in de vervanging van het verouderende boorplatfom Brent Charlie, dat olie en gas uit het veld Penguins, tussen de Shetlandeilanden en de Noorse kust, verzamelt. Het is de eerste keer in bijna dertig jaar dat Shell in nieuwe installaties in het noordelijk deel van de Noordzee investeert. Brent Charlie moet worden vervangen door een nieuw schip voor productie en opslag. Er zouden ook acht nieuwe putten worden geboord. Het Penguins-veld werd in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw ontdekt en bevindt zich op een diepte van 165 meter. Shell en ExxonMobil zijn voor de helft eigenaar van het veld, waar ruim vijftien jaar geleden met de ontwikkeling werd gestart.

Beleggers in bitcoin moeten ermee rekening houden dat zij al hun geld kunnen verliezen met investeringen in de digitale munt. Dat heeft Steven Majoor, voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA), tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Volgens Majoor is de waarde van de bitcoin extreem volatiel, waardoor een gebruik als valuta wordt ondermijnd. Bovendien wordt de digitale munt volgens de topman lang niet overal geaccepteerd. In november vorig jaar waarschuwde de Europese instelling particuliere beleggers nog voor emissies van nieuwe digitale munten. Majoor benadrukt dat de toezichthouder de ontwikkelingen rond cryptovaluta nauwlettend opvolgt.

De Amerikaanse bank Citigroup heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 17,26 miljard dollar, tegenover 17,01 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. Er werd echter een kwartaalverlies geleden van 18,3 miljard dollar, tegenover een winst van 3,57 miljard dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Het verlies moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan een eenmalige afboeking van 22 miljard dollar door de recente fiscale hervormingen van de Amerikaanse regering. Over het hele jaar nam de omzet van Citigroup met 2 procent toe tot 71,4 miljard dollar. De bank boekte een jaarverlies van 6,2 miljard dollar, tegenover 14,91 miljard dollar winst het jaar voordien.

Er is een oplossing in zicht voor de realisatie van de IJzeren Rijn, de spoorwegroute die de Antwerpse haven met het Duitse Ruhrgebied moet verbinden. Dat heeft Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, gezegd. Uit een studie is volgens Weyts gebleken dat de Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX), die van Antwerpen naar Roermond en Venlo tot Viersen in Duitsland loopt, de beste oplossing zou zijn. Dat traject zou een investering van 770 miljoen euro volgen. De IJzeren Rijn is een historisch traject, maar werd stopgezet omdat de lijn in Nederland door een natuurgebied loopt. Op dit ogenblik volgen de treinen de Montzenroute, die langsheen Luik en Aken loopt, maar dat traject is overbelast.

De zinkgroep Nyrstar schrapt in zijn vestigingen in Balen en Overpelt 121 banen. Dat heeft de directie van Nyrstar tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt. Er worden wel een tiental nieuwe functies gecreëerd. Door de operatie wordt het personeelsbestand echter met ongeveer 20 procent afgeslankt. Ook bij de onderaannemers zullen dertig van de honderd arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt. In de vestiging van Budel in Nederland moeten eveneens zestig banen verdwijnen. De ingreep zou het gevolg zijn van een doorlichting van de zinksmelters van de groep. Daarbij was volgens Nyrstar gebleken dat de kosten moeten worden gereduceerd en de efficiëntie moet worden opgedreven.

Het Duitse vervoerbedrijf Flixbus heeft tijdens het voorbije jaar 40 miljoen reizigers naar diverse bestemmingen in Europa gebracht. Dat betekent een stijging met 33 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Flixbus bekend gemaakt. Het bedrijf zegt daarbij het voorbije jaar voor de eerste keer in zijn geschiedenis winst te hebben geboekt. Ook dit jaar wordt een positief resultaat in het vooruitzicht gesteld. De groep wil naar eigen zeggen ook de volgende jaren zijn netwerk verder uitbreiden. Op dit ogenblik biedt Flixbus verbindingen aan tussen veertienhonderd bestemmingen in zesentwintig landen. In België telde Flixbus het voorbije jaar 1,3 miljoen reizigers. Dat betekende een stijging met 50 procent tegenover vorig jaar.

Uitgever Roularta neemt het merendeel van de Belgische magazines van sectorgenoot Sanoma over. Door de operatie verdwijnen bij Sanoma zesennegentig banen. Met de overname is een bedrag gemoeid van 33,7 miljoen euro. De transactie heeft betrekking op de titels  Libelle, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Feeling & Gael en verder titels als La Maison Victor, She Deals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. De Belgische magazinedivisie van Sanoma behoudt alleen nog de interieurmerken Feeling Wonen, Gael Maison en Wonen Landelijke Stijl en het marketingbureau HeadOffice. Wel wordt voor een bedrag van 1 miljoen euro de titel Ik ga Bouwen/Je vais Construire van Roularta overgenomen.

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 735 miljoen euro. Dat vertegenwoordigt een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. De groei was vooral te danken aan de hogere verkopen in de eigen winkels en sterkere online omzetten. De sterkste groei werd opgetekend in Amerika (11 procent), gevolgd door Azië (10 procent). Europa liet een status-quo optekenen. Duitsland en Frankrijk werden met een omzetdaling geconfronteerd. In de Benelux kon het modehuis een groei met 4 procent melden. Over het hele jaar kon het bedrijf een omzetgroei met 1 procent tot 2,7 miljard euro optekenen.

General Electric (GE) moet bij zijn resterende verzekeringsactiviteiten een afboeking van 6,2 miljard dollar registreren. De ingreep is nog een gevolg van activiteiten uit een periode toen het concern nog een grote financiële divisie had. General Electric had vorig jaar al aangekondigd de kapitaalreserves van zijn verzekeringsactiviteiten te zullen doorlichten. De afboeking wordt ingeschreven in het vierde kwartaal van vorig jaar. Daarnaast zal GE Capital over de volgende zeven jaar in totaal voor ongeveer 15 miljard dollar aan bijstortingen moeten doen. Sinds de kredietcrisis heeft General Electric zijn financiële divisie al gevoelig afgeslankt. Die zal alleen nog de eigen industriële activiteiten ondersteunen.

Het energieconcern British Petroleum (BP) heeft een voorziening van 1,7 miljard dollar genomen voor claims die betrekking hebben op de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon begin dit decennium in de Golf van Mexico. Dat heeft het Britse concern bekendgemaakt. De voorziening is bedoeld voor de compensatie van ondernemers in de regio’s die door de ramp werden getroffen. Het bedrijf zegt met de voorziening de lopende dossiers rond de ramp te kunnen afgronden. Verwacht wordt dat volgend jaar nog een schadevergoeding van 3 miljard dollar zal moeten worden betaald. In totaal heeft de ramp het Britse concern al ongeveer 65 miljard dollar aan boetes, opkuis en schadeclaims gekost.

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de Verenigde Staten, heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 52,1 miljard dollar, tegenover 47,5 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De groei is vooral te danken aan de rekrutering van nieuwe klanten. De nettowinst steeg van 1,7 miljard dollar naar 3,7 miljard dollar. Daarbij kon de zorgverzekeraar genieten van een eenmalige bate van 1,2 miljard dollar door fiscale hervormingen van de Amerikaanse regering. Over het hele jaar werd een omzet gerealiseerd van ruim 201 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8,8 procent tegenover het jaar voordien. De jaarwinst steeg met 50,5 procent tot 10,6 miljard dollar.

Het biotechbedrijf Eurogentec, dochter van de Japanse groep Kaneka, investeert op zijn site in Seraing 40 miljoen euro in de bouw van nieuwe installaties. Door de operatie zal de productiecapaciteit van Eurogentec in Seraing kunnen worden verdubbeld. Door de investering zullen ook een veertigtal nieuwe banen kunnen worden gecreëerd. Eurogentec is onder meer producent van kits voor klinisch onderzoek. Door de investering zal de productiecapaciteit tot 500.000 dosissen per lot kunnen worden opgevoerd. Eurogentec werd in het midden van de jaren tachtig van de voorbije eeuw opgericht door Jean-Marie Delwart. Het bedrijf werd begin dit decennium aan Kaneka verkocht. De onderneming heeft driehonderd medewerkers.

De Chinese smartphonefabikrant Xiaomi heeft de financiële groepen Citic Securities, Goldman Sachs en Morgan Stanley de opdracht gegeven om zijn beursintroductie voor te bereiden. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Xiaomi zou tijdens de tweede helft van dit jaar een beursgang plannen. In de verdere voorbereiding van de operatie zou Xiaomi nog een aantal andere banken willen inschakelen. Daarbij wordt gewag gemaakt van onder meer Credit Suisse, Deutsche Bank en JP Morgan. De waarde van het bedrijf wordt geraamd op 100 miljard dollar. Daarmee zou de Chinese smartphonefabrikant één van de grotere beursgenoteerde bedrijven worden. Vier jaar geleden werd de waarde nog geraamd op 46 miljard dollar.

De Zwitserse voedingsgroep Nestlé heeft zijn Amerikaanse snoepdivisie verkocht aan het Italiaanse bedrijf Ferrero. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,8 miljard dollar. De verkochte portfolio vertegenwoordigt ongeveer 3 procent van de totale omzet van het Zwitserse concern. Door de verkoop krijgt Ferrero onder meer merken zoals Butterfinger en Baby Ruth in bezit. Wel benadrukt Nestlé dat het merk Toll House niet bij de transactie is betrokken. Door de operatie wordt Ferrero de derde grootste partij op de Amerikaanse snoepmarkt, die in totaal een waarde van ongeveer 8 miljard dollar vertegenwoordigt. Nestlé zegt de opbrengsten van de verkoop in andere activiteiten te zullen investeren.

08:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |