17-01-18

China blijft uitdaging voor wereldwijd Amerikaans leiderschap

De pogingen van de Verenigde Staten om de uitdagingen op zijn wereldwijd leiderschap te pareren, worden gehinderd door een buitenlands beleid dat eurocentrisch en elitair van karakter is en zich tegen elke trend tot verandering verzet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London naar de relatie van de Verenigde Staten met Zuid-Korea en China. Bovendien wordt geargumenteerd dat de pogingen van de Verenigde Staten om hun positie als dominante internationale macht te handhaven ook op de thuismarkt tot politiek onrust zorgen. Die strategieën zouden immers in versterkende mate de ongelijkheid doen oplopen.

“De Verenigde Staten ervaren bijzonder veel moeilijkheden in het beheer van hun rivaliteit met China en andere opkomende machten,” aldus onderzoeksleider Inderjeet Pamar, professor internationale politiek aan de City University London. “Het concept van een wereld onder leiding van de Verenigde Staten, ontstaan na de tweede wereldoorlog, is immers niet compatibel met een divers netwerk van internationale machten. De internationale orde die door de Verenigde Staten wordt gepropageerd is verdekt racistisch, elitair en imperialistisch. Die internationale orde diende vooral de Amerikaanse belangen te behartigen, waarbij rijke en krachtige individuen en elitegroepen uit andere landen werden geïntegreerd.”

“Daarbij werden verschillende tactieken gehanteerd,” aldus nog professor Pamar. “Tijdens de Koreaanse Oorlog werd van geweld gebruik gemaakt, terwijl later in China door sociale contacten geprobeerd werd de Amerikaanse waarden te promoten. China is echter te sterk om naar de Amerikaanse smaak te worden geboetseerd. Het Amerikaanse buitenlandse beleid blijkt onvoldoende flexibel om diverse machten te kunnen incorporeren. Daardoor zal China steeds een uitdager blijven voor het wereldwijde marktleiderschap van de Verenigde Staten.” Volgens de onderzoeker moet worden verwacht dat de binnenlandse en internationale politieke crisissen nog verder zullen oplopen.

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten |  Facebook |

Welvaart stimuleert interesse in kortstondige relaties

Een grotere rijkdom lijkt vaak gekoppeld te kunnen worden aan een voorkeur voor kortstondige relaties. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University en de University of Nottingham, waarbij aan honderdvijftig personen gevraagd werd de portretten van vijftig potentiële partners voor een relatie op korte of lange termijn te kijken. Wanneer die portretten getoond worden tegen de achtergrond van een decor met suggesties van overvloed, kon volgens de onderzoekers de interesse in langdurige relaties af te nemen. Aan het fenomeen kan volgens de wetenschappers wellicht een evolutionaire verklaring worden gegeven.

“Niet iedereen verkiest zich te engageren tot een langdurige relatie,” benadrukt onderzoeksleider Andrew Thomas, professor psychologie aan de Swansea University. “Evolutionaire psychologen geloven dat de voorkeuren voor langdurige of kortstondige relaties gedeeltelijk bepaald wordt door omstandigheden. Onder meer kan daarbij gekeken worden naar de moeilijkheidsgraad van de omstandigheden om kinderen binnen een eenoudergezin op te voeden. Wanneer deze omstandigheden veranderen, kan worden verwacht dat ook de voorkeuren zullen evolueren. Wanneer in het onderzoek een grotere weelde werd gesuggereerd, bleek dan ook dat sneller voor kortstondige relaties werd gekozen.”

In omstandigheden met een grotere weelde, bleken zowel vrouwelijke als mannelijke respondenten meer partners voor een kortstondige relatie te kiezen. Gewag wordt gemaakt van een toename met ongeveer 16 procent. “Dit fenomeen heeft wellicht te maken met de mogelijkheid van de mens om zijn omgeving te lezen en zijn voorkeursrelaties aan die omstandigheden aan te passen,” aldus nog professor Thomas. “Het is onder meer duidelijk dat het voor een alleenstaande moeder in een omgeving met overvloed gemakkelijker zal zijn kinderen op te voeden. In periodes van weelde worden kortstondige relaties voor beide geslachten dan ook een leefbare oplossing. Ook de moderne mens neemt op die basis beslissingen.”

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat de voorkeuren ook wijzigden wanneer beelden van gevaarlijke dieren of van interacties met kinderen werden getoond. “Wanneer een omgeving met kinderen werd getoond, kon een grotere voorkeur voor langdurige relaties worden opgetekend,” aldus nog de Britse wetenschappers. “Dat geldt ook voor beelden van gevaarlijke dieren. In die omstandigheden bleken sommige vrouwen echter toch voor kortstondige relaties te kiezen.”

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relaties |  Facebook |

Kinderen vinden liegen tegen robot minder lastig

Kinderen vinden het gemakkelijker om tegen robots te liegen dan onwaarheden te vertellen tegenover menselijke wezens. Tevens moet worden vastgesteld dat de lichaamstaal vaak bijzonder belangrijk is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg. Daarbij wordt opgemerkt dat kinderen weliswaar kunnen liegen tegen zowel andere menselijke wezens en avatars als tegen robots. Er moet volgens de wetenschappers echter worden vastgesteld dat bij robots blijkbaar de minste hinderpalen tegen onwaarheden worden ervaren. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat leugens tegenover een persoon moreel verwerpelijk wordt beschouwd.

“Wanneer kinderen liegen zijn ze meer geneigd om te lachen, terwijl ze zich ook rustelozer gedragen,” aldus onderzoeksleider Mariana Serras Pereira, psychologe aan de Tilburg Universiteit. “Bovendien zal ook vaak het oogcontact worden vermeden. Tevens kan een verandering in het spraakpatroon worden opgetekend. Er worden immers minder pauzes ingelast tussen de verschillende zinnen, terwijl woorden trager worden uitgesproken. Tevens kon worden vastgesteld dat minder frequent gemaakt worden van opvullende geluiden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers de kracht van het persoonlijke contact.

De resultaten kaderen volgens de onderzoekers in een breder onderzoek naar de relatie tussen kinderen en robots. Daarbij kan ook worden verwezen naar de beslissing van restaurantketen McDonald’s om bij zijn drivethru-services medewerkers te vervangen door een digitale display. Uiteindelijk bleek dat die tactiek tot een omzetverhoging leidde. Een aantal klanten bleken immers tegenover de machine grotere bestellingen te plaatsen dan bij een medewerker van de keten. Tegenover het display bleek geen vrees meer voor reacties op de bestelling. Daardoor bleken een aantal remmingen weg te vallen en voelde de klant niet langer de aandrang om zich bij zijn bestelling terughoudend op te stellen.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Minder wolven in financiële wereld dan algemeen gedacht

De financiële wereld wordt veel minder door onderlinge vijandigheid en naijver gekenmerkt dan vaak wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. Opgemerkt wordt dat concurrentie dikwijls overdreven negatief wordt bekeken. In werkelijkheid blijkt volgens de onderzoekers dat ook deze bedrijven vooral streven naar goede relaties in de competitie, waarbij de nadruk wordt gelegd op collaboratie en wederkerigheid. Onder meer kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaak gepoogd wordt om waarde te creëren voor een brede waaier partijen, zelfs wanneer er sprake is van concurrentie.

“De financiële wereld toont veel minder gelijkenissen met de film Wolf of Wall Street, met boosaardige tyconen die aan het hoofd van inhalige bedrijven en te allen koste willen winnen, dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Paula Jarzabkowski, professor management aan de City University London. “In die veronderstelde wereld is concurrentie vergelijkbaar met oorlog en vergelding. De financiële markten worden als slagvelden bestempeld. In werkelijkheid kan worden opgemerkt dat er niet in de eerste plaats getracht wordt om rivalen te verslaan, maar wel kan een streven worden opgetekend naar een situatie die aan alle partijen baten kan opleveren.”

“Onder meer kan worden vastgesteld dat vaak gestreefd wordt naar maatregelen die de volledige markt ten goede komen,” zegt professor Jarzabkowski. “Vooral bedrijven die geen rechtstreekse transactionele relaties kennen, zullen vaak beslissingen nemen die de gezondheid van de markt op lange termijn nastreven. Veel minder zal een zware strijd worden opgetekend waarbij de concurrentie zoveel mogelijk wordt ondermijnd om te allen koste te winnen. Het stilzwijgende begrip tussen concurrenten vormt zelfs en tegenspraak met de actuele percepties, waarbij gewag wordt gemaakt van financiële markten en andere competitieve omgevingen waarbij prijzenoorlogen en vergelding dagelijkse kost zouden zijn.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

Aantal Britse distilleerderijen op vijf jaar tijd verdubbeld

In Groot-Brittannië zijn op dit ogenblik 315 distilleerderijen operationeel. Dat betekent een toename met 127 procent op vijf jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Wine and Spirit Trade Association. Die groei is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan de toenemende populariteit van gin en ambachtelijke likeuren. Dat heeft er onder meer toe geleid dat Groot-Brittannië inmiddels 95 verschillende merken van gin aan het publiek kan voorstellen. De verkoop is daarbij opgelopen tot 47 miljoen flessen per jaar. Er wordt echter aan toegevoegd dat de meeste distilleerderijen ook in whisky en andere sterke dranken investeren. Daardoor kan de Britse markt voor sterke dranken op termijn een sterke verschuiving kennen.

"Britse distilleerderijen werken aan een duidelijke diversifiëring," aldus het rapport. "Daarbij wordt geprofiteerd van de Britse interesse in cocktails. Elk jaar kunnen dan ook een groter aantal verkopers van whisky, wodka, rum, brandy en likeuren worden opgetekend." Het voorbije jaar werden in Groot-Brittannië negenenveertig nieuwe distilleerderijen geopend. De grootste activiteit werd opgetekend in Engeland, waar tweeëntwintig nieuwe uitbatingen werden opgestart. Ook in Schotland werden twintig nieuwe initiatieven gelanceerd. Ook in Wales en Noord-Ierland werden respectievelijk vier en drie nieuwe distilleerderijen in gebruik genomen. Tegelijkertijd werden zeven activiteiten - vijf in Engeland en twee in Schotland - stopgezet.

De onderzoekers merken op ook dat de voorbije jaren vooral buiten Schotland een groei van de sector kon worden opgemerkt. Vijf jaar geleden situeerde meer dan de helft van de Britse distilleerderijen zich in Schotland. De nieuwe openingen konden sindsdien voor 56 procent echter in Engeland worden opgetekend. Nog wordt opgemerkt dat de verkoop van gin de voorbije jaren een sterke groei heeft laten optekenen. Vorig jaar werd een verkoop van 1,2 miljard pond gerealiseerd. Zeven jaar geleden was er sprake van een verkoop van amper 630 miljoen pond.  Een meerderheid - 38,7 miljoen flessen - wordt verkocht in de winkels. Maar inmiddels worden ook 8,8 miljoen flessen verkocht in pubs, bars en restaurants.

Er wordt nog op gewezen dat gin door 29 procent van de Britten als hun favoriete sterke drank wordt bestempeld.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: distilleerderij |  Facebook |

Welzijn manager is van nationaal economisch belang

Managers leveren jaarlijks gemiddeld vierenveertig dagen werk boven de tijd die contractueel was afgesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute (CMI) bij meer dan duizend managers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde bedrijfsleider elke week één dag overwerk verzamelt. Britse managers worden contractueel verondersteld gemiddeld 37,3 uur per week te presteren. In realiteit komt de gemiddelde werkweek van de bedrijfsleider aan een totaal van 44,4 uur. Dat betekent een overwerk van 7,5 uur per week. Over een volledig jaar loopt dat op tot 43,8 dagen. Drie jaar geleden was er nog sprake van een gemiddeld overwerk van 39,6 dagen. Gewaarschuwd wordt dat deze langere werkweek geen enkele impact heeft op de productiviteit.

“Ondanks de stijging van het aantal werkuren, blijven de Britse managers beduidend minder productief in vergelijking met hun continentale tegenhangers in Frankrijk of Duitsland, waar nochtans minder lange werkweken worden geregistreerd,” benadrukt Petra Wilton, directeur strategie bij het Chartered Management Institute. “Werkgevers zouden er dan ook moeten voor zorgen dat het management op de werkvloer van een betere levenskwaliteit kan genieten, zodat de productiviteit kan worden verhoogd. Onder meer moeten managers worden aangezet de nodige rustperiodes in te lassen, terwijl ze de nodige steun moeten ervaren om met de grote druk te kunnen omgaan.

“Lange werkdagen hebben ook op het welzijn van de manager een verwoestende impact,” zeggen de onderzoekers. “Er moest immers worden vastgesteld dat één op tien managers moet erkennen het voorbije jaar tijd omwille van mentale gezondheidsredenen tijd vrij te hebben moeten nemen. Dat werkverlet heeft gemiddeld twaalf dagen in beslag genomen.” Cary Cooper, professor organisatiepsychologie aan de Manchester Business School, waarschuwt dat deze ongunstige management-cultuur een negatieve invloed heeft op het welzijn van de individuele bedrijfsleider, maar daarmee ook de nationale productiviteit ondermijnt.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Marketing komt vaak in afzonderlijke inbox terecht

Een belangrijk gedeelte van consumenten heeft voor online marketing-boodschappen een afzonderlijke email-account gecreëerd. Dat is één van de conclusies van een rapport van de Direct Marketing Association (DMA), waarin ook wordt aangegeven dat 99 procent van de consumenten elke dag zijn persoonlijke email controleert. Gemiddeld wordt een inbox twintig keer per gescand. Er werd tevens vastgesteld dat consumenten zelden een email-adres schrappen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 83 procent nog altijd van zijn allereerste email-adres gebruik maakt. Bovendien blijkt dat 59 procent nooit een email-adres heeft gedeactiveerd. Gemiddeld heeft een consument twee tot drie email-adressen.

De onderzoekers stelden vast dat consumenten gemiddeld op veertien mailinglist zijn ingeschreven. Daarbij blijkt echter dat slechts twee lijsten op de werkmail zijn ingeschreven. Volgens de consumenten bestaat meer dan de helft van de binnenkomende berichten uit commerciële boodschappen. Daarbij kan ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden voor de ontvangst van marketing-boodschappen een afzonderlijke email heeft gecreëerd. Verder bleek dat 53 procent van de consumenten klaagt van adverteerders teveel irrelevante boodschappen te ontvangen. Ongeveer 20 procent zegt een email-adres door een massale stroom boodschappen te hebben moeten opgeven.

Skip Fidura, voorzitter van het Responsible Marketing Committee van de Direct Marketing Association, zegt te begrijpen dat email-marketeers met een complexe markt worden geconfronteerd, maar hij zegt dat toch inspanningen moeten worden gedaan om met de consument een betere en transparantere relatie op te bouwen. Vastgesteld werd bovendien dat een duidelijk privacy-beleid door 37 procent van de respondenten als een belangrijke pijler van vertrouwen wordt bestempeld. Een even grote groep wijst naar de beschikbaarheid van een platform waar de consument zijn persoonlijke voorkeuren bekend kan maken.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |