22-01-18

Buitenlandse toeristen vaker naar het Britse platteland

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben 12,7 miljoen internationale reizigers bij een bezoek aan Groot-Brittannië ook andere regio’s dan Londen bezocht. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door Michael Ellis, Brits minister van toerisme, bekend werken gemaakt. De verschillende regio’s ontvingen van die bezoekers in totaal 6,1 miljard pond aan bestedingen. De grootste groei werd opgetekend het North West en de West Midlands, die beide een groei met 10 procent konden laten optekenen. Het North West ontving 2,4 miljoen internationale bezoekers. In de West Midlands was er sprake van 1,8 miljoen toeristen.

Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar ontving Wales 909.000 internationale bezoekers. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Schotland was er sprake van een toename met 14 procent tot 2,6 miljoen buitenlandse toeristen. De twee regio’s genereerden daarbij respectievelijk 337 miljoen pond en 1,8 miljard pond aan inkomsten. “Het is fantastisch nieuws dat steden en dorpen over het hele Britse grondgebied kunnen profiteren van de toeristisch bloeiperiode,” aldus minister Ellis. “Er moeten nu alle mogelijke inspanningen worden gedaan om die trend te bestendigen. Op die manier kan immers de economische groei in het hele land worden ondersteund.”

Over het hele land werd tijdens de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar 30,1 miljoen internationale bezoekers gesteld. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De grootste groei werd opgetekend bij de Chinese bezoekers, waar er sprake was van een stijging met 33 procent  tot 268.000 toeristen. Bij de Chinese bestedingen kon een toename met 48 procent tot 557 miljoen pond worden gemeld. Verder kon vanuit Duitsland een recordbezoek van 2,6 miljoen reigers worden opgetekend. Dat betekende een stijging met 2 procent. Op het gebied van bestedingen is er sprake van een stijging met 5 procent tot 1,3 miljard pond.

Ook vanuit Spanje kon een groei met 11 procent tot 1,9 miljoen bezoekers worden geregistreerd. De bestedingen liepen met 14 procent op tot 861 miljoen pond. Dit jaar worden in Groot-Brittannië 41,7 miljoen buitenlandse bezoekers verwacht. Dat betekent een stijging met 4,4 procent tegenover vorig jaar. De bestedingen zouden met 6,8 procent oplopen tot 26,9 miljard pond. Opgemerkt wordt dat het toerisme een bijdrage van 127 miljard pond levert aan de Britse economie.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, groot-brittannië |  Facebook |

Investeringen in Israëlische hightech-sector blijven oplopen

Israëlische hightech-bedrijven hebben het voorbije jaar een bedrag van 5,24 miljard dollar aan kapitaal opgehaald. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het IVC Research Center en het juristenkantoor Zysman Aharoni Gayer. Opgemerkt wordt dat inmiddels een periode van vijf jaar op rij een toename van de investeringen kan worden gemeld. Het opgehaalde bedrag heeft over die periode een verdrievoudiging gekend. Anderzijds wordt benadrukt dat investeerders blijkbaar vaak voorbij gaan aan jonge ondernemingen die nog volop aan de ontwikkeling van een eerste product werken.

“Uit het onderzoek blijkt dat elke dag drie Israëlische startups gezamenlijk een bedrag van 180 miljoen dollar ophalen,” aldus de Israëlische krant Haaretz. “In totaal werden echter slechts 620 investeringsdossiers geregistreerd. Dat betekende een daling met 17 procent tegenover het jaar voordien. Drie jaar geleden kon nog een record van 706 operaties worden gemeld.” Tevens moesten het voorbije jaar drie uitzonderlijk grote operaties worden geregistreerd. In eerste instantie kon Via bij Mercedes-Benz een bedrag ophalen. Lemonade en Cybereason ontvingen een bedrag van respectievelijk 125 miljoen dollar en 100 miljoen dollar van investeerders rond de Japanse groep Softbank.

“Investeerders gaven er duidelijk een voorkeur om minder bedrijven te ondersteunen, maar wel grotere budgetten ter beschikking te stellen,” aldus Marianna Shapira, onderzoeksdirecteur bij het IVC Research Center. “Dat had echter tot gevolg dat vooral interesse bestond bleek voor ondernemingen die al in een verder stadium van ontwikkeling waren. In die groep kon een stijging met 500 miljoen dollar tot 3,9 miljard dollar worden opgetekend. Bij startende en jonge initiatieven moest daarentegen een daling met 5 procent tot 1,36 miljard dollar worden gemeld.” Voor dit jaar wordt opnieuw een verdere toename van de investeringen worden verwacht.

Onder meer wordt opgemerkt dat bij Israëlische investeringsfondsen nog een belangrijke reserve voor verdere projecten aanwezig is. Daarbij wordt ook een verdere toename van de interesse van Chinese investeerders in Israëlische hightech verwacht. Wanneer naar de verschillende sectoren wordt gekeken, genoot artificiële intelligentie de sterkste populariteit. In die activiteit liepen de investeringen met 17 procent op tot 1,14 miljard dollar. Cybersecurity kende echter de sterkste groei en kon rekenen op een stijging met 33 procent tot 791 miljoen dollar. Bij automotive-technologie werd een groei met 26 procent opgetekend tot 810 miljoen euro.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, hightech |  Facebook |

Wereldwijde rekrutering zet diversiteit centraal

Bij de wereldwijde rekrutering zal diversiteit dit jaar een belangrijke plaats innemen. Dat is de conclusie van een enquête van het sociale netwerkbedrijf Linkedin bij nagenoeg negenduizend wervingsspecialisten. Vastgesteld werd dat 78 procent van de ondervraagden van mening is dat diversiteit bijzonder belangrijk moet worden geacht. Daarna volgen nieuwe interviewtechnieken (56 procent), data (50 procent) en artificiële intelligentie (35 procent). Bij de nadruk op diversiteit wordt door 78 procent gewezen op een verbetering van de cultuur, terwijl 62 procent gewag maakt op superieure financiële prestaties. Tenslotte zegt 49 procent ook zijn klantenbestand optimaler te willen weerspiegelen.

Diversiteit wordt vooral bekeken vanuit de genderpolitiek (71 procent). Minder nadruk wordt gelegd op ras (49 procent), leeftijd (48 procent) of opleiding (43 procent). Nog minder nadruk wordt besteed aan handicaps (32 procent) en religie (19 procent). De onderzoekers wijzen erop dat diversiteit in het beleid van de onderneming van cruciaal belang kan zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat ook de samenleving met een veranderende demografie wordt gekenmerkt. Bedrijven die zich aan deze realiteit niet kunnen aanpassen, zullen volgens de onderzoekers dan ook uiteindelijk met een tekort aan talent rekening moeten houden.

Tevens wordt erop gewezen dat steeds meer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere productiviteit, een sterkere innovatie en een hoger engagement. Toch blijkt de stap naar een diverse werkvloer volgens de onderzoekers niet altijd vanzelfsprekend. “Daarbij wordt door de bedrijven vaak benadrukt dat het onmogelijk is gebleken voldoende diverse kandidaten te vinden,” wordt er benadrukt. “Dat kan echter vooral een perceptieprobleem zijn. Er zijn niet veel vrouwelijk ingenieurs of zware productmanagers op de arbeidsmarkt, maar mogelijk wordt op de verkeerde locaties gekeken. In de toekomst wordt het wellicht belangrijk om diverse kandidaten aan het bedrijf te blijven vinden.”

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Toerisme Midden-Oosten en Noord-Afrika toont verder herstel

Het internationale toerisme in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft het voorbije jaar duidelijke tekenen van herstel getoond. Dat blijkt uit een rapport van de de World Tourism Organization (WTO) van de Verenigde Naties. In het Midden-Oosten kon een groei met 5 procent worden opgetekend, terwijl in Noord-Afrika gewag kon worden gemaakt van een stijging met 13 procent. De toeristische sector van de regio heeft de voorbije jaren van het terrorisme zware klappen gekregen, maar lijkt zich stilaan weer te herstellen. Verwacht wordt dat de regio tegen eind volgend decennium ongeveer 195 miljoen internationale toeristen zal kunnen ontvangen.

Zurab Pololikashvili, secretaris-generaal van de internationale toeristische organisatie, benadrukte dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika op een sterk toeristisch potentieel kunnen terugvallen. Onder meer Egypte, Tunesië en Turkije kregen als populaire toeristische bestemmingen van de terroristische aanslagen zware klappen. “De regio heeft het voorbije jaar echter eens te meer zijn veerkracht getoond,” aldus Pololikashvili. “Na verloop van tijd blijken die herinneringen echter te vervagen. Naarmate het vertrouwen van de consument zich verder versterkt, zal ook de regio in een toenemende toeristische belangstelling kunnen blijven genieten.”

Er zijn volgens Zurab Pololikashvili vele redenen voor optimisme over de toekomst van de regio. Chinese en Russische toeristen droegen het voorbije jaar de groei van het toerisme in de regio. “Toch mag de sector niet op zijn lauweren rusten,” waarschuwt Marcus Lee, hoofd van het bureau Welcome China. “Veiligheid is voor vele Chinese toeristen bij reisplannen naar het Midden-Oosten de belangrijkste bekommernis, na visumvereisten en ongelukkige vliegtuigverbindingen.” Lee wees er anderzijds op dat de Chinese toeristen ook een andere instelling tonen tegenover het toerisme. Terwijl vroeger op één reis tien landen werden bezocht, wordt nu sneller een verblijf van tien dagen op één bestemming overwogen.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Audi blijft populairste automerk op Chinese luxemarkt

Audi was ook vorig jaar het meest populaire luxemodel op de Chinese automarkt. Het Duitse merk verkocht vorig jaar in China in totaal 595.288 exemplaren. Dat betekent een stijging met 1,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van China Daily. Opgemerkt wordt dat Audi inmiddels al drie decennia de rangschikking op de Chinese markt voor luxewagens aanvoert. Begin vorig jaar leek het volgens China Daily nochtans dat Audi zijn Chinese titel aan een andere Duitse constructeur zou moeten afstaan, maar door een sterke verkoop tijdens het vierde kwartaal kon die situatie alsnog worden rechtgezet.

In totaal werden vorig jaar op de Chinese markt 2,4 miljoen luxewagens verkocht. In januari had Mercedes-Benz met een verkoopsgroei van 39 procent resoluut het Chinese marktleiderschap opgenomen, gevolgd door BMW en Audi, dat van een eerste naar een derde plaats was teruggezakt. Die situatie kende ook in het verdere verloop van het jaar weinig verschuivingen, maar vanaf juni bleek Audi wel zijn achterstand geleidelijk aan in te halen. In december liet Audi een absoluut maandrecord van 68.948 verkochte exemplaren optekenen. Daardoor kon het merk alsnog zijn marktleiderschap redden. BMW komt, met zustermerk Mini inbegrepen, aan 594.388 verkopen, tegenover 587.868 exemplaren voor Mercedes-Benz.

China Daily wijst er wel op dat de kloof tussen Audi en zijn rechtstreekse concurrenten kleiner is geworden. Drie jaar geleden verkocht BMW in China nog 75.000 exemplaren minder dan Audi, maar die kloof is inmiddels tot duizend eenheden teruggebracht. Er wordt bovendien op gewezen dat de premium merken uit andere landen, ondanks kleinere volumes, grotere groeicijfers hebben laten optekenen. Bij Cadillac, dochter van General Motors, was er sprake van een stijging met 51 procent tot 175.489 eenheden. Daarmee is China voor Cadillac ook een grotere markt geworden dan de Verenigde Staten. Ook Jaguar Land Rover, Lexus en Volvo kunnen sterke groeicijfers op de Chinese markt voorleggen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: audi |  Facebook |

Europa wil meer Chinese toeristen aantrekken

Europa hoopt voor China de belangrijkste toeristische markt van de wereld te kunnen worden. Daarvoor wil de Europese Unie ook belangrijke inspanningen leveren. Dat heeft Elzbieta Bienkowska, Europees commissaris voor industrie, gezegd. Daarbij werd opgemerkt dat de nodige maatregelen zullen worden genomen om de Chinese bezoekers gastvrij te ontvangen en het gemakkelijker te maken om geld te besteden. Bienkowska merkte daarbij op dat Europa en China naar een groter wederzijds begrip streven. Daartoe behoort ook de ontdekking van locaties, culturen en tradities.

Elzbieta Bienkowska benadrukte te hopen te kunnen bereiken dat het aantal Chinese bezoekers een jaarlijkse groei met 10 procent zou worden opgedreven. Dat zou aan de Europese Unie jaarlijks minstens 1 miljard euro inkomsten opleveren. Om dat streefdoel te bereiken worden volgens de Europees commissaris onder meer inspanningen gedaan om mogelijke taalproblemen op te lossen. Bovendien worden mogelijkheden gecreëerd voor betaalmethodes waarmee Chinese consumenten vertrouwd zijn geraakt. Bienkowska verwees daarbij onder meer naar smartphone-applicaties zoals WeChat, die in China vaak voor betalingen worden gehanteerd.

Verder wordt volgens de Europees commissaris ook de nadruk gelegd op duurzaam toerisme. “Daarbij zullen Chinese toeristen worden aangemoedigd om ook minder bekende Europese bestemmingen te bezoeken,” aldus Bienkowska. “Bovendien zullen inspanningen worden gedaan om reizen buiten het toeristische hoogseizoen te promoten.” Daarbij benadrukte de Europees commissaris nog eens het belang van China voor de Europese economie. Het voorbije jaar hebben ongeveer 13,6 miljoen Chinese toeristen een bezoek aan de Europese Unie gebracht. Vaak worden daarbij per reis drie tot vier landen bezocht. Europa wordt door Chinezen vaak als één toeristische bestemming beschouwd.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, china |  Facebook |

Extralegale voordelen geen zekerheid op Amerikaanse arbeidsmarkt

In de Verenigde Staten ontvangt bijna een kwart van de werknemers van zijn werkgever geen enkel extralegaal voordeel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Clutch. De Amerikaanse werknemers krijgen van hun werkgever meestal een betaald verlofperiode, ziekteverzekering en een pensioenplan aangeboden, maar 23 procent van de ondervraagden zegt op geen enkel voordeel te kunnen rekenen. De onderzoekers waarschuwen dat beloningen en voordelen een belangrijke invloed kunnen hebben op het engagement van het personeel. Er wordt aan toegevoegd dat met de werknemers ook over de individuele wensen moet worden gepraat.

“Een groot deel van de arbeidsmarkt is voor extralegale voordelen in grote mate afhankelijk van zijn werkgever,” aldus Mary Pharris, directeur ontwikkeling bij de organisatie Fairygodboss. “Bedrijven die op de arbeidsmarkt een concurrerende positie hopen te verwerven en het beste talent willen aantrekken, moeten aan hun medewerkers en potentiële werknemers een aantrekkelijk beloningspakket kunnen aanbieden.” Er wordt gewaarschuwd dat een gebrek aan beloningen de arbeidstevredenheid bij de werknemers kan ondermijnen, wat uiteindelijk ook een negatieve impact dreigt te hebben op de prestaties van de onderneming.

Opvallend is volgens de onderzoekers ook dat op de Amerikaanse werkvloer voor ouders weinig ondersteuning wordt voorzien. Slechts 21 procent van de ondervraagden blijkt op betaald ouderschapsverlof te kunnen rekenen. Amper 8 procent ontvangt een kinderpremie. De bedrijven moeten volgens het rapport ook een grotere aandacht besteden aan het type voordelen dat door de verschillende demografieën op de werkvloer het meest zal worden gewaardeerd. Daarbij wordt erop gewezen dat die wensen grote verschillen kunnen tonen. Oudere werknemers zullen vaak streven naar spaargelden voor de aankoop van onder meer een woning, terwijl jongere werknemers meer aan ontspanning en reizen kennen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |