23-01-18

Bedrijfsleven versnelt investeringen in duurzame energie

Het bedrijfsleven doet voor zijn elektriciteitsvoorziening steeds meer beroep op duurzame bronnen. Dat is de conclusie van een rapport van de Climate Group. Opgemerkt wordt dat steeds meer multinationals zich engageren om hun elektriciteit exclusief uit duurzame bronnen te putten. Toch kan wordt opgemerkt dat niet overal een even snelle overstap kan worden opgetekend. In de Verenigde Staten kan volgens het rapport in vergelijking met andere regio’s een sterk engagement van het bedrijfsleven worden opgemerkt. In Europa blijkt dat proces daarentegen trager te verlopen. Daarbij wordt echter ook verwezen naar de waaier van regelgevingen waarmee bedrijven in de verschillende landen rekening moeten houden.

Het initiatief RE100 probeert zoveel mogelijk bedrijven aan te sporen hun elektriciteit uitsluitend bij duurzame leveranciers te halen. “In landen zoals Groot-Brittannië, Nederland en Ierland kan een snelle toetreding worden opgetekend,” zegt Sam Kimmins, verantwoordelijke van het project. “Ook de Scandinavische landen, die van nature een positieve houding tegenover hernieuwbare bronnen tonen, tonen een sterke groei in het engagement voor een milieuvriendelijke energiebevoorrading. In andere Europese landen blijken beleidsbarrières echter de investeringen af te remmen. Dat blijkt ook uit het feit dat Britse bedrijven 63 procent van de totale afname van de duurzame elektriciteit vertegenwoordigden.”

“Hopelijk zullen de Europese Unie en de lidstaten een beleidskader creëren waarin duurzame investeringen nog meer ruimte krijgen,” aldus Kimmins. Ook wereldwijd blijkt het beleid voor het initiatief een grotere hindernis te vormen dan financiële bekommernissen. Daarnaast wordt aangegeven dat in een aantal markten ook gewag moet worden gemaakt van een gebrek aan geschikte contracten of certificaten. Aurélie Beauvais, beleidsdirecteur bij sectororganisatie SolarPower Europe, wijst echter op de richtlijn die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd en waarbij is bepaald dat tegen het midden van de jaren dertig 35 procent van alle Europese elektriciteit uit duurzame bronnen moet worden geleverd.

Dat zal volgens haar ook het bedrijfsleven aanzetten tot bijzondere inspanningen om de investeringen in duurzame energie op te voeren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.