31-01-18

Ook onuitgesproken druk weegt op werknemers

Werknemers ervaren vaak de druk van onuitgesproken verwachtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Bridge by Instructure bij meer dan duizend werknemers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat deze onuitgesproken verwachtingen vaak gekoppeld worden aan het verdere verloop van de professionele carrière, maar daarbij vaak een evenwichtige levensstijl in de weg staan. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat 78 procent van de ondervraagden van mening was dat extra werkuren minstens gedeeltelijk een impact hadden op de promotiekansen. Datzelfde werd door 50 procent ook gezegd over sociale contacten met collega’s buiten de werkuren.

Lees Verder

 

20:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geneeskunde heeft ook belangrijke economische impact

Artsen hebben een belangrijke impact op de nationale economie. Dat is de conclusie van een studie van de American Medical Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de activiteiten van artsen drie jaar geleden 2,3 biljoen dollar hebben bijgedragen tot de economie van de Verenigde Staten. Bovendien zou de sector ook voor 12,6 miljoen arbeidsplaatsen verantwoordelijk zijn geweest. De Verenigde Staten telden drie jaar geleden ongeveer 750.000 artsen. De activiteit van deze groep reikt volgens het rapport echter veel verder dan de rechtstreekse patiëntenzorg. Artsen zijn immers ook klanten van leveranciers van onder meer medische apparatuur.

Lees Verder

 

19:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Objectificatie vrouwen leidt tot gebrek aan empathie

De objectificatie van vrouwen kan resulteren in een gebrek aan empathie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van van wetenschappers aan de Universität Wien in Oostenrijk. De onderzoekers wijzen erop dat het uiterlijk in elke sociale interactie - zowel in romantische als andere omstandigheden - een cruciaal element vormt. Er moet echter worden opgetekend dat een seksualisering een aantal karakteristieken wegneemt die normaal aan een individu worden toegewezen. Op die manier blijkt ook de emotionele betrokkenheid volgens de onderzoekers ondermijnd te worden.

Lees Verder

 

18:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slecht verkiezingsweer gunstig voor Amerikaanse republikeinen

Ook weersomstandigheden kunnen een impact hebben op de uitslag van politieke verkiezingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College en de Australian National University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat in de Verenigde Staten de republikeinse partij voordeel zou halen uit regenachtige weersomstandigheden. Vastgesteld werd dat de regenachtige weersomstandigheden in de Verenigde Staten minstens één procent van de kiezers van de democraten naar de republikeinen zou doen overstappen. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de aversie tegenover risico’s.

Lees Verder

 

17:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook moorden volgen een langere cyclus

In de Verenigde Staten kon de voorbije periode een opmerkelijke stijging van het aantal moorden worden opgetekend. Daarvoor werden verschillende motieven naar voor geschoven, waarbij gewezen werd naar toegenomen maatschappelijk onrust of de stijgende consumptie van zware pijnstillers. In werkelijkheid is er volgens wetenschappers van de University of Texas sprake van een cyclus die zich over verscheidene decennia spreidt. Dat fenomeen laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat een aantal andere principes, zoals segregatie en armoedeconcentratie, op het moordcijfer een bepalende impact hebben.

Lees Verder

 

16:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials tekenen ook ander politiek landschap

In de Verenigde Staten kan het volgende decennium mogelijk een duidelijke politieke verschuiving tonen. Op dat ogenblik zullen immers meer millennials dan babyboomers aan de stemlokalen melden. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Iowa State University. Opgemerkt wordt dat de babyboomers de voorbije veertig jaar het Amerikaanse politieke landschap hebben bepaald, maar nu op het punt afgelost te worden door een generatie die een totaal andere visie op het leven heeft. Terwijl vele babyboomers conservatief bleken ingesteld en zich vaak achter de republikeinen schaarden, kunnen de millennials aan dat tijdperk volgens de onderzoekers mogelijk een einde maken.

Lees Verder

 

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Forensische fictie creëert geen betere criminelen

Algemeen wordt aangenomen dat televisiefictie met forensische onderzoek een invloed heeft op de kennis van het publiek, maar die impact blijft relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Johannes Gutenberg in Mainz in Duitsland. De onderzoekers zeggen geen verband te hebben kunnen terugvinden tussen een voorliefde voor forensische fictie en de slaagkansen om een misdrijf te verhullen. Wel bleek dat mannen onder impact van de televisieshows gemakkelijker een grote forensische knowhow opbouwen dan vrouwen. Ook hoger opleiden en technisch onderlegde personen bleken gemakkelijker kennis terzake op te slaan.

Lees Verder

 

12:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Autobouwer Volkswagen heeft Thomas Steg, hoofd van de afdeling externe relaties en duurzaamheid, geschorst. Steg had de maatregel zelf aangeboden nadat de Duitse automaker in opspraak was gekomen door tests met uitlaatgassen. Dat heeft Volkswagen bekend gemaakt. Aanleiding was een bericht dat de Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) - een organisatie van BMW, Volkswagen, Daimler en Bosch - vier jaar geleden tijdens proeven apen uitlaatgassen van een dieselmotor had laten inademen. Steg zou al langer op de hoogte zijn geweest van tests, maar zou nagelaten hebben actie te ondernemen. Steg zegt spijt te hebben van de nalatigheid.

De voorbije twee jaar zijn in Berlijn bijna achtduizend appartementen opnieuw op de woonmarkt gekomen. Dat blijkt uit cijfers van de administratie stedelijke ontwikkeling van Berlijn. Sinds twee jaar mogen huiseigenaren in Berlijn niet langer hun volledige woning op websites zoals Airbnb mogen aanbieden. Er mogen alleen nog kamers aan toeristen worden verhuurd. Op inbreuken tegen de wet staan boetes tot 100.000 euro. De stad zou al meer dan 2,6 miljoen euro aan boetes hebben uitgeschreven. Door het succes van de alternatieve overnachtingen, werden in Berlijn veel panden aan de traditionele woonmarkt onttrokken. Dat leidde tot schaarste aan woonruimte en oplopende huurprijzen.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 5,34 miljard dollar. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel met 41 procent terug tot 698,7 miljoen dollar. Over het hele jaar kende de keten een omzetdaling met 7 procent tot ruim 22,82 miljard dollar. De nettowinst steeg met 11 procent tot meer dan 5,19 miljard dollar. De keten, die op dit ogenblik al meer dan 37.000 vestigingen heeft in meer dan honderd landen, maakte bekend dit jaar duizend nieuwe filialen te willen openen. Daarnaast wordt 2,4 miljard dollar gereserveerd voor de modernisering van Amerikaanse filialen.

De slachtoffers van de terreuraanslag in oktober vorig jaar in New York hebben tegen het stadsbestuur een aanklacht ingediend. Er wordt een schadevergoeding gevraagd van meer dan 600 miljoen dollar. Dat heeft de Amerikaanse krant New York Post gemeld. De aanslag gebeurde in een voetgangerszone in Manhattan. Volgens de slachtoffers en nabestaanden waren de autoriteiten zich heel goed bewust van de kwetsbaarheid van het gebied, maar werd er geen enkele beschermende maatregel genomen. Bij de aanslag, waarbij dader Sayfullo Saipov met een lichte vrachtwagen op voetgangers en fietsers inreed, kwamen acht mensen om het leven. Een tiental anderen raakten gewond.

Brouwerij Haacht heeft twee Belgische restaurants voor de rechter gedaagd omdat ze onder de merknaam Val gewoon leidingwater hebben verkocht. De restaurants zouden lege flessen van het merk Val, eigendom van Haacht, met het leidingwater hebben gevuld. Haacht wijst erop dat de restaurants niet alleen de klanten bedriegen, maar ook Val schade toebrengen. Opgemerkt wordt dat Val een natuurlijk zuiveringsproces doorloopt en rechtstreeks aan de bron wordt gebotteld. Er is volgens Haacht dan ook een sterk verschil tussen Val en het leidingwater. Haacht was achter het bedrog gekomen nadat was vastgesteld dat de restaurants bij de brouwer opvallend weinig voorraden flessenwater bestelden.

De Canadese vliegtuigmaker Bombardier hoeft geen extra heffing te betalen wanneer het concern zijn jongste model in de Verenigde Staten wil verkopen. Dat heeft de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) beslist in een klacht die door de Amerikaanse constructeur Boeing was neergelegd. Daarbij was aangevoerd dat Bombardier bij de ontwikkeling van zijn vliegtuigen subsidies kreeg van de Canadese overheid. Daardoor kon Bombardier volgens Boeing met uitsterst goedkope prijzen concurreren. Het Amerikaanse ministerie van handel had daarop beslist Bombardier te onderwerpen aan een heffing van 300 procent. Bombardier ging echter met succes in beroep tegen die maatregel.

Het Duitse technologiebedrijf Bosch heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ongeveer 78 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6,7 procent tegenover het jaar voordien. Zonder ongunstige wisselkoersen zou een groei met meer dan 8 procent kunnen zijn gemeld. De nettowinst van de onderneming liep met 18 procent op tot 5,3 miljard euro. Het bedrijf zegt onder meer geprofiteerd te hebben van een toenemende vraag naar geconnecteerde apparaten. Bosch meent dat het internet-of-things de omzet van het concern tegen het einde van dit decennium met meer dan 1 miljard euro kan doen stijgen. De technologie heeft bij Bosch al een 170-tal projecten geïnspireerd.

De Duitse ondernemersfamilie Schwarz heeft zich volledig uit het kapitaal van het farmabedrijf UCB teruggetrokken. Dat heeft het persbureau Bloomberg gemeld. Twaalf jaar geleden was de Duitse groep Schwarz Pharma voor een bedrag van 4,4 miljard euro door UCB overgenomen. Een gedeelte van die transactie werd echter met aandelen betaald. Door de overeenkomst kreeg UCB een portefeuille geneesmiddelen in handen met onder meer Neupro tegen de ziekte van parkinson en Vimpat tegen epilepsie. Die twee producten bezorgden UCB vorig jaar een gezamenlijk omzet van 1,1 miljoen euro. UCB wordt gecontroleerd door Tubize, de holding van de nazaten van oprichter Emmanuel Janssen.

De Amerikaanse farmagroep Pfizer heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 52,5 miljard dollar, tegenover 52,8 miljard dollar het jaar voordien. De terugval moet wel grotendeels worden toegeschreven aan de verkoop van de divisie Hospira Infusion Systems in februari vorig jaar. Indien met die transactie geen rekening wordt gehouden, zou een omzetgroei met 2 procent zijn gerealiseerd. De nettowinst van de farmagroep steeg daarentegen van 7,2 miljard dollar naar 21,3 miljard dollar. Die gunstige ontwikkeling was te danken aan een eenmalige fiscale bate van 10,7 miljard dollar. Het bedrijf merkt nog op dat de repatriëring van buitenlandse winsten dit jaar wellicht tot een kost van 15 miljard dollar zal leiden.

Het bedrijf I-Movix uit Bergen, ontwikkelaar van een technologie die het mogelijk maakt televisiebeelden extreem te vertragen, is failliet verklaard. Het bedrijf had vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd, zodat de nodige ademruimte kon worden gevonden om nieuwe klanten te zoeken of nieuwe investeerders aan te trekken. Uiteindelijk bleek een oplossing echter niet gevonden te kunnen worden. I-Movix werd in het midden van het voorbije decennium opgericht door Laurent Renard. De onderneming had een camerasysteem ontwikkeld waarmee televisiebeelden extreem vertraagd konden worden weergegeven. De Waalse onderneming werd echter met zware concurrentie van een aantal grote groepen geconfronteerd.

Het voorbije jaar hebben voetbalclubs wereldwijd een bedrag van ongeveer 6,37 miljard dollar uitgegeven aan internationale transfers. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Fifa Transfer Matching System, het platform dat de internationale transfers registreert. De reden voor de sterke stijging moet volgens het platform worden gezocht bij de sterke zomermercato, waarbij onder meer Neymar voor een bedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain werd getransfereerd. De grootste uitgaven gebeurden in Groot-Brittannië (1,64 miljard dollar), gevolgd door Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Zuid-Amerikaanse spelers zijn het meest gegeerd.

De Amerikaanse groep Harley-Davidson, fabrikant van motorfietsen, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet van 4,9 miljard dollar gerealiseerd, tegenover 5,3 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst viel van 692 miljoen dollar naar bijna 522 miljoen dollar terug. Daarbij werd wel een voorziening van 53 miljoen dollar voor Amerikaanse fiscale lasten genomen, terwijl voor een terugroepactie een reserve van bijna 30 miljoen dollar werd geboekt. In totaal verkocht Harley-Davidson het voorbije jaar 242.788 motorfietsen. Dat betekende een daling met bijna 7 procent tegenover het jaar voordien. Ook voor dit jaar zegt Harley-Davidson met een verdere achteruitgang rekening te houden.

In Nederland neemt ING Groep een meerderheidsbelang van 75 procent in betalingsverwerker Payvision. Door de transactie wordt de volledige waarde van Payvision bepaald op 360 miljoen euro. Payvision werd zestien jaar geleden opgericht. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd actief en verwerkt naar eigen zeggen meer dan honderd miljoen betalingstransacties per jaar. Payvision heeft ook kantoren in onder meer New York, Londen, Madrid, Toronto, Singapore, Tokio en Hongkong. De oprichters van Payvision behouden een belang van 25 procent in de betalingsverwerker. Zij zullen de onderneming ook verder blijven leiden. Door de overname wordt gemikt op een snellere groei.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple zal tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 50 procent minder exemplaren van de iPhone X produceren dan vooraf was gepland. Dat heeft Apple tegenover zijn leveranciers gemeld. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Japanse zakenkrant Nikkei gemeld. Oorspronkelijk zou Apple voor de eerste drie maanden van dit jaar een productieniveau van veertig miljoen exemplaren hebben voorzien, maar uiteindelijk zouden slechts twintig miljoen eenheden op de markt worden gebracht. Apple zou daarmee de productie aan de tegenvallende verkoop van de iPhone X aanpassen. De iPhone X werd begin november gelanceerd, maar er zouden nog grote voorraden zijn.

De Zwitserse horlogemaker Swatch heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 8 miljard Zwitserse frank. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst liep met 27 procent op tot 755 miljoen frank. Swatch merkt op geprofiteerd te hebben van een herstel van de vraag in China. Ook kon worden geprofiteerd van gunstige wisselkoersen. Ook wordt opgemerkt dat de horlogemaker het jaar voordien met belangrijke uitdagingen werd geconfronteerd. De verkopen kenden toen nog een belangrijke terugval, onder meer door een zwak vertrouwen bij consumenten op cruciale markten, zoals Hongkong. Onder die druk moest twee jaar geleden een halvering van de winst worden gemeld.

08:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-18

Elke twee dagen krijgt wereld een nieuwe miljonair

Elke twee dagen krijgt de wereld een nieuwe miljonair. Die trend wordt in belangrijke mate gedragen door belastingontwijking. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Oxfam, waarin wordt aangevoerd dat de concentratie van rijkdom nog altijd verder gaat. Opgemerkt wordt dat armste helft van de wereldbevolking het voorbije jaar op geen enkele manier heeft kunnen profiteren van de toenemende rijkdom. Daarentegen stroomde 87 procent van het gecreëerde vermogen naar de 1 procent meest kapitaalkrachtige bevolkingsgroep. Het aantal miljonairs kende volgens het rapport vorig jaar dan ook een absolute recordgroei.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Beïnvloeders werken liefst met Instagram

Voor beïnvloeders die actief zijn in sociale media is Instagram veruit het belangrijkste platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform Zine. Vastgesteld werd dat bijna 80 procent van de respondenten te kennen gaf Instagram, eigendom van Facebook, als het belangrijkste kanaal voor hun activiteiten met merken bestempelen. Vooral wordt gewezen naar de gebruiksvriendelijkheid van het platform. Blogs staan op de tweede plaats, maar volgen met een score van 16 procent op een grote afstand. De top drie wordt afgerond door YouTube, dat een score haalt van 4 procent. Daarna volgen Facebook (2 procent) en Pinterest (1 procent).

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkoop mobiele telefoons nadert twee miljard exemplaren

Dit jaar zullen naar verwachting wereldwijd 2,32 miljard communicatie-apparaten - computers, tablets en smartphones - worden verkocht. Dat betekent een stijging met 2,1 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gartner. Bij de mobiele telefoons wordt een groei met 2,6 procent tot 1,9 miljard exemplaren verwacht. Daarbij zullen de smartphones echter een groei met 6,2 procent laten optekenen, zodat ze eind dit jaar een aandeel van 87 procent op de markt voor mobiele telefonie zullen hebben. Daarentegen wordt bij de personal computers een terugval met 5,4 procent voorspeld.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gamingmarkt profiteert verder van innovaties

De wereldwijde gamingmarkt realiseert midden volgend decennium een omzet van 171,96 miljard dollar. Daarmee zal de sector tot dat tijdstip een gemiddelde groei met 6,5 procent per jaar kunnen laten optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Grand View Research. Opgemerkt wordt dat vooral technologische innovaties in hardware en software de volgende acht jaar wellicht tot een versnelling van de groei zullen leiden. De onderzoekers wijzen er nog nog dat gaming, naast muziek en film, één van de meest lucratieve sectoren van de entertainment-industrie is geworden. Wereldwijde marktleiders zijn bedrijven zoals Tencent, Nintendo, Microsoft en Sony.

Lees Verder

 

16:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennial vindt merken gemakkelijkst in zoekmachines

Zoekmachines blijven, samen met televisiereclame, het belangrijkste kanaal dat door de millennial wordt gebruikt om merken te ontdekken. Daarin verschilt de millennial fundamenteel niet van Generation X of de babyboomers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex. Vastgesteld werd dat 37 procent van de millennials een merk dankzij een zoekmachine ontdekken, gevolgd door televisiereclame (34 procent), online reclame (32 procent) en televisieshows en films (27 procent). Daarnaast moet worden opgetekend dat content van derde partijen, zoals getuigenissen van beroemdheden of besprekingen van bloggers bij de millennials efficiënter werken dan bij oudere leeftijdsgroepen.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Parijs blijft meest vooraanstaande stad van de wereld

Parijs blijft de meest vooraanstaande stad van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van Anholt en GfK Research. De ranglijst wordt voor de vierde keer op rij door Parijs aangevoerd, gebaseerd op interviews met meer dan vijfduizend personen in tien landen. Ook Londen behoudt zijn tweede plaats. De derde plaats wordt nu echter ingenomen door de Australische stad Sydney, die New York naar de vierde plek heeft teruggewezen. De top tien bestaat verder uit Los Angeles, Rome, Melbourne, Amsterdam, San Francisco en Berlijn. De onderzoekers wijzen erop dat de top van de rangschikking volledig door westerse steden wordt gedomineerd.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Italiaanse steden lijden onder zware luchtvervuiling

De Italiaanse industriële metropool Turijn is de stad met de zwaarste luchtvervuiling van Europa. Dat is de conclusie van een rapport van de World Health Organisation. Opgemerkt wordt dat in Turijn, de thuisbasis van autobouwer Fiat, een gemiddelde jaarlijkse concentratie van 39 microgram per kubieke meter moest worden opgetekend. Algemeen wordt een concentratie van 20 microgram als een maximale veiligheidsgrens bestempeld. Italië komt trouwens bijzonder slecht uit het rapport. Het land heeft immers de hele top drie in beslag genomen. Milaan staat op de tweede plaats met 37 microgram, gevolgd door Napels met 35 microgram.

Lees Verder

 

14:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De koffiefabrikant Keurig Green Mountain en het frisdrankbedrijf Dr Pepper Snapple fuseren. Door de samensmelting van Keurig en Dr Pepper ontstaat een bedrijf met een jaarlijkse omzet van ongeveer 9 miljard euro. De aandeelhouders van Keurig verwerven een meerderheidsbelang van 87 procent het fusiebedrijf. De eigenaars van Dr Pepper krijgen de resterende 13 procent. Het fusiebedrijf zal op de markt onder de naam Keurig Dr Pepper worden geïntroduceerd. De fusiegroep zal worden geleid door Bob Gamgort, topman van Keurig. De onderneming is vooral bekend als producent van kopffiepods. Dr Pepper is vooral actief op de markt van de frisdranken en fruitsappen.

In Zweden is Ingvar Kamprad, oprichter van het meubelconcern Ikea, overleden. Dat heeft de onderneming gemeld. Ikea werd driekwart eeuw geleden door Kamprad opgericht. Het bedrijf is al bijna tien jaar de grootste meubelverkoper van de wereld. Kamprad overleed op 91-jarige leeftijd in zijn woning in Smaland. Het vermogen van de Zweedse ondernemer wordt geraamd op 58,7 miljard dollar. Daarmee staat hij in de rangschikking van rijkste personen van de wereld op de achtste plaats. Experts wijzen ook de belangrijke impact die Kamprad heeft gehad op de design-wereld. Zonder Ikea zouden volgens hen de meeste mensen immers geen toegang hebben tot betaalbaar hedendaags ontwerp.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 15,1 miljard dollar, tegenover 13,8 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De operationele winst liep op van 1,4 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar. Er werd echter een nettoverlies geboekt van 642 miljoen dollar, tegenover een winst van 988 miljoen dollar het vierde kwartaal het jaar voordien. Dat verlies is het gevolg van eenmalige fiscale lasten. Over het hele jaar steeg de omzet van 47,2 miljard dollar naar 51 miljard dollar. De operationele winst steeg van 5,5 miljard dollar naar 5,9 miljard dollar, terwijl de nettowinst van 5,3 miljard dollar naar 2 miljard dollar terugviel.

De Franse farmagroep Sanofi neemt het biotechbedrijf Ablynx uit Gent over. Met de transactie is een bedrag van 3,9 miljard euro gemoeid. Het uiteindelijke overnamebedrag ligt 50 procent hoger dan het bod dat de Deense groep Novo Nordisk eerder op Ablynx had uitgebracht. Het bod van Sanofi is inmiddels al door de raden bestuur van Sanofi en Ablynx goedgekeurd. Door de transactie krijgt Sanofi onder meer toegang tot het weesgeneesmiddel Caplacizumab (Capla), dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een zeldzame bloedaandoening. Verwacht wordt dat Capla de onderneming jaarlijks tussen 300 miljoen euro en 400 miljoen euro kan opbrengen. Ablynx heeft andere producten in zijn pijplijn.

Greenyard krijgt met Hein Deprez een nieuwe chief executive. Deprez wordt de opvolger van Marleen Vaesen, die het bedrijf vijf jaar heeft geleid. Deprez wordt als voorzitter van Greenyard opgevolgd door Koen Hoffman. De operationele leiding komt in handen van Carl Peeters. Het bedrijf wijst op de belangrijke functie die Marleen Vaesen de voorbije jaren heeft vertolkt in de creatie en integratie van Greenyard, dat uit drie verschillende bedrijven is ontstaan en is geëvolueerd tot een wereldwijd leider op de markt voor groenten en fruit. Marleen Vaesen zegt nog geen beslissing te hebben genomen over haar toekomst. Voor haar carrière bij Greenyard was Vaesen onder meer actief bij Douwe Egberts.

De vier Belgische grootbanken hebben het voorbije jaar 203 kantoren gesloten. Dat is de grootste sanering sinds de uitbraak van de financiële crisis. Dat blijkt uit een rapport van de krant De Standaard. Het jaar voordien werd door de banken een even grote sluitingsoperatie doorgevoerd. Opgemerkt wordt dat KBC en ING het voorbije jaar elk 69 filialen hebben gesloten. Bij BNP Paribas werd een afslanking met veertig vestigingen doorgevoerd. Bij Belfius werden vijfentwintig locaties geschrapt. Ook dit jaar wordt een gelijkaardige operatie doorgevoerd. Gewezen wordt naar de impact van het digitaal bankieren, waardoor de klanten minder snel de behoefte voelen zich tot een bankkantoor te wenden.

De Oostenrijkse chipfabrikant AMS heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 470,3 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 252 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over het hele jaar werd een omzetgroei met 93 procent geboekt tot ongeveer 1,1 miljard euro. Bij de groei wordt vooral naar de lancering van de iPhone X gewezen. Het Oostenrijkse concern levert immers onderdelen voor het nieuwe smartphone-model van Apple. De sensoren van AMS worden onder meer gebruikt voor gezichtsherkenning. Het bedrijf zegt ook interesse bij andere potentiële klanten te ervaren. Verwacht wordt ook dit jaar een sterke omzetgroei te kunnen realiseren.

Streamingsdiensten moeten in de Verenigde Staten een groter deel van hun opbrengsten naar de auteurs overmaken. Dat heeft de Amerikaanse Copyright Royalty Board geoordeeld. Op dit ogenblik ontvangen de auteurs 10,5 procent van de opbrengsten van de aanbieders van muziekstreams, zoals Spotify, Apple Music en Amazon Music Unlimited, die de makers van liedjes extra moeten gaan compenseren. Die uitbetalingen worden voor de volgende vijf jaar echter vastgelegd op 15,1 procent. De National Music Publishers Association (NMPA) zegt tevreden te zijn met de uitspraak. Streaming wordt voor het zakenmodel van de muziekindustrie steeds belangrijker.

De Nederlandse retailgroep Blokker Holding heeft de Duitse vestigingen van winkelketen Xenos definitief verkocht aan sectorgenoot Tedi. De verkoop is onderdeel van een grote herstructurering die de Nederlandse holding het voorbije jaar heeft aangekondigd. Xenos had in Duitsland ruim zestig winkels. Door de transactie breid Tedi zijn Duits winkelbestand uit tot meer dan achttienhonderd vestigingen. De Nederlandse groep wil zich de volgende jaren volledig op keten Blokker richten. De andere formules van de retailgroep staan in de etalage of zijn inmiddels al verkocht. Het gaan onder meer over ketens zoals Leen Bakker, Intertoys, Big Bazar en Xenos. De winkels van Blokker krijgen een belangrijke renovatie.

De Amerikaanse cosmetica-verkoper Avon Products moet zichzelf te koop zetten. Dat hebben Shah Capital, Barington Capital en NuOrion Partners, belangrijke activistische aandeelhouders van het bedrijf, verkondigd. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gezegd. Shah, Barington en NuOrion hebben samen een belang van ongeveer 3,5 procent in Avon. In een schrijven aan het bestuur van Avon zeggen de activistische aandeelhouders dat de jarenlange inspanningen om het merk opnieuw te laten heropleven, op een mislukking zijn uitgedraaid. Er is volgens de activisten dan ook nood aan een nieuwe eigenaar. Avon wordt geconfronteerd met een toenemende concurrentie.

Johan Lundgren, topman van EasyJet, levert vrijwillig bijna 5 procent van zijn loon in. Daarmee ligt de verloning van Lundgren op dezelfde hoogte als het salaris van zijn vrouwelijke voorganger Carolyn McCall. Dat heeft het persbureau Bloomberg gemeld. Lundgren nam in december vorig jaar de leiding over EasyJet over. Oorspronkelijk was hem een jaarsalaris van 740.000 pond aangeboden. Dat loon lag bijna 5 procent hoger dan de vergoeding die zijn voorganger McCall had gekregen. Recent nog bleek dat bij EasyJet mannen gemiddeld anderhalf keer zoveel verdienen dan vrouwen. Om het streven naar gelijkheid te ondersteunen, besliste Lundgren om vrijwillig 34.000 pond op zijn loon in te leveren.

Het Nederlandse concern DSM behoudt de rechten op het patent voor de kunststofvezel Dyneema. Dat heeft de beroepskamer van het European Patent Office (EPO) gemeld. Het patent was door concurrent Honeywell aangevochten. Vier jaar geleden al Honeywell al een vergeefse poging ondernomen om het patent aan te vechten. Beslist was daarom tegen de uitspraak in beroep te gaan. De behandeling van het beroep was voorzien voor de tweede week van de maand februari. Honeywell besliste echter om zich uit de procedure terug te trekken. Het patent heeft betrekking op een procedure die het mogelijk maakt om producten in kunststof lichter en sterker te maken.

In Groot-Brittannië start de Financial Reporting Council (FRC) een onderzoek naar de rol van KPMG bij de financiële teloorgang van de bouwgroep Carillion. De accountant heeft immers onafgebroken de jaarrekeningen van het bouwconcern goedgekeurd. De Britse financiële autoriteiten willen nu onderzoeken of die goedkeuring technisch en ethisch kan worden verdedigd. KPMG stelde in een reactie dat de controles van de jaarrekeningen van Carillion op een gepaste en verantwoorde manier zijn gebeurd. De accountant heeft ook zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd. Carillion had een schuld van 1,8 miljard euro opgebouwd en moest uiteindelijk het faillissement aanvragen.

In Japan heeft de financiële regulator beslist bijkomende inspecties uit te voeren bij de platformen die cryptomunten verhandelen. De aankondiging volgt op een spectaculaire kraak, waarbij de beurs Coincheck 500 miljoen Nem-munten was kwijtgeraakt. Coincheck, één van de grootste beurzen voor cryptomunten in de wereld, stelde dat de voorraad illegaal naar een andere locatie was overgeheveld. De beurs heeft aangekondigd de gedupeerde beleggers te zullen vergoeden. De Japanse autoriteiten eisen dat Coincheck voor een betere beveiliging zorgt. Tevens moet volgens de regulator worden nagegaan of de beurs inderdaad een volledige terugbetaling kan dragen.

De Duitse autobouwer BMW wordt volledig eigenaar van DriveNow, een platform voor autodelen. Daarvoor wordt het belang van autoverhuurder Sixt in het platform door BMW overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 209 miljoen euro. Volgens waarnemers maakt de verkoop mogelijk de weg vrij voor een fusie tussen DriveNow en Car2Go, de autodeeldienst van Daimler. Eerder raakte bekend dat BMW en Daimler de platformen wilden fuseren. Daarmee moesten ze hun positie op de markt voor gedeelde mobiliteit kunnen versterken. Sixt zou zich echter tegen de transactie hebben verzet. Samen beschikken de twee diensten op dit ogenblik over twintigduizend deelwagens.

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-18

Avond biedt grootste risico op overdreven maaltijd

Tijdens de avonduren loopt het risico op overmatig eetgedrag gevoelig toe. Dat gevaar wordt nog groter wanneer er sprake is van een stressgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University bij tweeëndertig consumenten die met overgewicht werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden onder meer vast dat het tijdstip van de dag een belangrijke impact heeft op het hongergevoel. Daarbij kon in de avond een grotere appetijt worden ervaren dan in de ochtend. Bovendien bleek dat stress in de avond een grotere impact heeft op de appetijt dan tijdens de rest van de dag.

Lees Verder

 

22:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internet legt steeds meer beslag op het leven van de mens

Het internet heeft sinds het begin van deze eeuw een toenemende impact laten blijken op het menselijk leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California naar het online gedrag in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat bij het begin van deze eeuw 67 procent van de Amerikaanse consumenten toegang had tot het internet. Dat aandeel was vorig jaar opgelopen tot 92 procent. Bovendien bleek de consument vorig jaar gemiddeld gedurende 23,6 uur per week op het internet te zijn aangesloten, tegenover 9,4 uur per week begin deze eeuw. Thuis is het wekelijks gebruik van internet opgelopen van 3,3 uur naar 17,6 uur.

Lees Verder

 

21:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bestraffing veel minder efficiënt dan gedacht

Bestraffing is misschien niet het beste middel om leden van een gemeenschap tot een samenwerking voor het gemeenschappelijke goed aan te zetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University in Japan en de Northwestern Polytechnical University in China. Het feit dat bestraffing in de menselijke maatschappij toch blijkt te kunnen overleven, heeft volgens de onderzoekers misschien te maken met het plezier dat vaak uit de voltrekking van een sanctie wordt gehaald. Vooral wordt echter benadrukt dat een dominante partij meestal een bestraffing kan uitvoeren zonder vergelding te moeten vrezen.

Lees Verder

 

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijde markt media moet groeivertraging verwachten

Wereldwijd is het voorbije jaar aan media ruim 1,74 biljoen dollar besteed. Dat betekend een stijging met 6,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat zegt een rapport van consulent PQ Media. De groei werd volgens de onderzoekers vooral gedragen door een grotere vraag naar digitale abonnementen voor audio en video. Er wordt wel opgemerkt dat de volgende jaren met een afzwakking van de groei rekening moet worden gehouden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij verscheidene digitale apparaten stilaan over een saturatie van de markt moet worden gesproken. Bovendien wordt in de sector van de traditionele mediacontent een inkrimping verwacht.

Lees Verder

 

20:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europeanen kochten vorig jaar 15 miljoen nieuwe auto’s

Het voorbije jaar zijn in Europa 15,1 miljoen nieuwe personenwagens verkocht. Dat betekende een stijging met 3,4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Automobile Manufacturers Association (Acea). Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in meer dan een decennium opnieuw meer dan vijftien miljoen exemplaren konden worden verkocht. Elf jaar geleden kon een piek van 15,9 miljoen worden opgetekend, maar na de uitbraak van de financiële crisis viel de autoverkoop snel terug. Vijf jaar geleden werd een dieptepunt van 11,8 miljoen exemplaren opgetekend. Sindsdien kon echter opnieuw een constante heropleving worden gemeld.

Lees Verder

 

20:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politieke schandalen volgen cyclus van verkiezingen

Een uitbraak van schandalen rond politieke corruptie kan door een studie van netwerken worden voorspeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Maribor in Slovenië, de Complexity Science Hub Vienna in Oostenrijk en de Universiteit van Maringa in Brazilië. De onderzoekers zeggen onder meer tot de vaststelling te zijn gekomen dat politieke schandalen de cyclus van de politieke verkiezingen volgen. Tevens werd opgemerkt dat bij de schandalen meestal groepen van maximaal acht personen zijn betrokken. Tevens bleek het mogelijk de centrale figuren in het schandaal te identificeren.

Lees Verder

 

20:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Optimisme en goede familieband geheim voor hoge levensverwachting

Optimisme, koppigheid en een sterke band met familie, religie en land kunnen een positieve impact hebben op de levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Rome La Sapienza en de University of California naar de opmerkelijke concentratie van een opvallend grote groep hoogbejaarden in de regio Cilentro, een gebied in het zuiden van Italië. De onderzoekers stelden vast dat negentigplussers weliswaar een fysiek minder goede gezondheid hadden dan jongere familieleden, maar mentaal zich wel beter voelden dan de generatie tussen eenenvijftig en vijfenzeventig jaar.

Lees Verder

 

19:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Rederij Maersk heeft na de cyberaanval NotPetya midden vorig jaar op tien dagen tijd 45.000 nieuwe computers en 4.000 nieuwe servers geïnstalleerd. Dat heeft Jim Hagemann Snabe, voorzitter van Maersk, op het World Economic Forum (WEF) in Davos gezegd. Door de acties van NotPetya raakten wereldwijd massaal computers versleuteld. De daders eisten per computer een losgeld van 300 euro. Snabe, die zelf uit de informatica-sector komt, benadrukte dat de vervanging van een computerpark normaal zes maanden kan duren. Hij stelde dan ook dat Maersk een echte krachttoer heeft gerealiseerd. Eerder al was bekend dat de cyberaanval Maersk tussen 200 miljoen dollar en 300 miljoen dollar heeft gekost.

De metropolen Brussel, Amsterdam, Barcelona, Madrid, Reykjavik, Krakau en Wenen eisen van de Europese Commissie meer bevoegdheden om gegevens bij alternatieve hotelplatformen zoals Airbnb in te kijken. Dat is gezegd op een internationale conferentie over vakantiewoningverhuur in Amsterdam. Er wordt benadrukt dat de online platformen vaak de regels overtreden. Gevraagd wordt dan ook dat de lokale autoriteiten zouden kunnen beschikken over afdwingbare regels. De steden sturen naar eigen zeggen aan de introductie van kwaliteitscriteria voor de verhuur. Gevraagd wordt dat de Europese Commissie weliswaar ondernemingen steunt, maar dat ook voor de steden zou doen.

Rederij Euronav heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 118 miljoen dollar, tegenover 146,3 miljoen dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De groep boekte een kwartaalwinst van 19,2 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 50,3 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. Over het hele jaar daalde de omzet van 684,3 miljoen dollar naar 513,4 miljoen dollar. Er werd een jaarwinst geboekt van 1,2 miljoen dollar, tegenover 204 miljoen dollar het jaar voordien. Gewezen wordt naar overtollige tonnages en een beperking van de olieproductie,  waardoor de vrachttarieven onder druk worden gezet. De verkoop van drie oude tankers leverde 19,2 miljoen dollar winst op.

De Duitse groep Heidelberg Cement wil steengroeves van het Waalse bedrijf Carmeuse in Wanze, Engis en Fosses-la-Ville overnemen. Daarover hebben de twee partijen een voorakkoord bereikt. De drie sites zijn voor Carmeuse geen strategische onderdelen. Het bedrijf spitst zich immers vooral toe op de kalkproductie. Op de betrokken sites werken een honderdtal personen. Heidelberg Cement zegt dat aan het personeel werkgelegenheid zal worden gegarandeerd tegen de actuele voorwaarden. De vakbonden wijzen erop dat Carmeuse en Heidelberg gelijkaardige transacties al elders in het land hebben opgezet. Daar zal volgens hen worden geïnformeerd over de kwaliteit van de contracten.

Het veilinghuis Sotheby’s heeft de Amerikaanse startup Thread Genius gekocht. Thread Genius is ontwikkelaar van een product die aan de hand van artificiële intelligentie in staat is om de artistieke interesse van de klant te raden. Sotheby’s wil het product gebruiken om klanten kunst voor te stellen die bij hun persoonlijke voorkeuren aansluit. Door de overname stappen ook Andrew Shum en Ahmad Qamar, de oprichters van Thread Genius, maken zelf ook de overstap naar veilinghuis. De inlijving van de startup zorgt er volgens Sotheby’s voor dat verder op technologie en innovatie wordt ingezet om zowel de interne processen als de klantenservice en de beleving van de consument te versterken.

De keuze van Groot-Brittannië voor een toekomst buiten de Europese Unie heeft de economie van het land nu al tientallen miljarden ponden gekost. Dat heeft Mark Carney, gouverneur van de Bank of England (BoE), op het World Economic Forum in Davos gezegd. Carney zei dat de Britse economie nu 1 procent kleiner is dan de Britse centrale bank in juni twee jaar geleden, in aanloop naar het referendum over de brexit, had voorspeld. Hij wees erop dat Groot-Brittannië door de onzekerheid rond het vertrek uit de Europese Unie niet ten volle kan profiteren van de gunstige economische ontwikkeling elders in de wereld. Carney wees erop dat de brexit het land tot nu al 40 miljard pond minder inkomsten heeft geboekt.

Het Britse drankenconcern Diageo - het moederbedrijf van merken zoals Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness - heeft tijdens de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 6,5 miljard pond. Dat betekende een stijging met 1,7 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De operationele winst steeg met ruim 6 procent tot 2,2 miljard pond. Het concern zegt te hebben kunnen profiteren van kostenbesparingen, maar anderzijds wel met negatieve wisselkoersen werd geconfronteerd. Het bedrijf haalt immers de grootste inkomsten uit zijn Amerikaanse activiteiten, maar de omzetten worden uitgehold door een koersstijging van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar.

Paul Romer heeft ontslag genomen als hoofdeconoom van de World Bank. Aanleiding voor de beslissing was de kritiek die Romer had geuit op de methode die de instelling gebruikt om de concurrentiekracht van landen te berekenen. Achter de toegepaste methode zouden volgens de econoom politieke motieven schuilgaan. In een gesprek met de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal had hij daarbij onder meer verwezen naar Chili. De commentaren van Romer botsten niet alleen op Chileense protesten, maar ook op onbegrip bij de kaders van de World Bank. Romer had eerder al geopperd dat veel zijn collega’s bewust een onduidelijke en vage stijl hanteren, zodat ze nooit in het ongelijk zouden kunnen worden gesteld.

Champagneproducent Vranken-Pommery Monopole, heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 139,8 miljoen euro. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Bij de verkoop van champagne en porto werd een terugval met 5,2 procent tot 118,5 miljoen euro opgetekend. Over het hele jaar werd een omzet van 300,2 miljoen euro, tegenover 300,2 miljoen euro inkomsten het jaar voordien. De achteruitgang moet volgens Vranken-Pommery onder meer worden toegeschreven aan de impact van de brexit. Opgemerkt dat de Britse consumenten minder snel bereid blijken om champagne aan te kopen.

Het technologiebedrijf Agfa HealthCare heeft een contract getekend met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam voor de levering van een systeem voor geïntegreerd beeldbeheer. Dat heeft Agfa HealthCare, gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologie voor medische beeldvorming, bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Het Nederlandse ziekenhuis werd na de overname van sectorgenoot Sint Lucas Andreas, eveneens in Amsterdam, drie jaar geleden geconfronteerd met verschillende beheerssystemen. Dat ging echter ten koste van de efficiëntie, waardoor uiteindelijk beslist werd te investeren in en geïntegreerd systeem.

Sergio Herman breidt zijn concept Frites Atelier verder uit. De luxueuze frituur, die in Amsterdam is opgestart en vorig jaar haar eerste Vlaamse locatie kreeg in Antwerpen, opent nu ook filialen in Gent en Brussel. Het concept van Frites Atelier is duidelijk. Er worden Belgische frieten verkocht, maar wel in een luxueuze omkadering. Frites Atelier heeft op dit ogenblik ook al vestigingen in Utrecht en Den Haag. Het is nog niet bekend welke locaties in Gent en Brussel worden gekozen. In een volgende fase wordt een uitbreiding naar andere Europese steden, zoals Barcelona en Berlijn, verwacht. In een aangepaste formule zouden ook filialen kunnen worden gepland op Schiphol en Brussels Airport.

Chemieconcern Sabic uit Saoedi-Arabië heeft een belang van 24,99 procent in zijn Zwitserse sectorgenoot Clariant verworven. Dat heeft Clariant bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Sabic nam het belang over van de groepen 40 North en Corvex Management. De Saudische groep is daarmee de grootste aandeelhouder in Clariant geworden. Sabic heeft wel benadrukt voorlopig geen plannen te hebben om tot een volledige overname van Clariant over te gaan. Clariant is de afgesplitste divisie speciaalchemie van Sandoz, dat bij de opdeling in het midden van de jaren negen onder de naam van Novartis zijn activiteiten heeft verder gezet.

Het Duitse industrieconcern Siemens zou plannen hebben om dit jaar zijn divisie Flender, fabrikant van aandrijfsystemen, te verkopen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. De operatie zou Siemens in staat moeten stellen om zijn activiteiten verder te stroomlijnen. Flender heeft ruim zesduizend medewerkers en zou Siemens meer dan 1 miljard euro kunnen opleveren. Siemens kocht Flender midden vorig decennium voor 1,2 miljard euro van de investeringsmaatschappij Citigroup Venture Capital Equity Partners. Recent is het concern echter begonnen om zich weer meer op zijn industriële kerntaken te richten. Er zou al interesse zijn van Chinese bedrijven en investeerders.

Royal Bank of Scotland (RBS) blijft verlaat volgend jaar zijn huidige zetel aan Bishopsgate, in het centrum van Londen. De Britse groep verhuist naar een kleiner pand dat verderop langs dezelfde straat is gelegen. De operatie vormt een onderdeel van de strategie van de bank om de kosten verder terug te schroeven. Royal Bank of Scotland heeft de voorbije jaren het alaam kantoorruimte gevoelig afgeslankt. Die strategie werd ingegeven door de financiële crisis. De bank moest tijdens die financiële crisis door de Britse overheid worden gered. Door de nieuwe strategie, die meer op de binnenlandse markt is gericht en meer op flexwerk is toegespitst, heeft de bank ook minder kantoorruimte nodig.

Tina Bhatnager, vice-president operaties bij het sociale netwerkbedrijf Twitter, stapt over naar het bedrijf Coinbase, één van de grootste marktplaatsen voor cryptomunten te wereld. Bhatnagar moet Coinbase helpen om de sterke klantengroei te helpen opvangen. Bhatnager kwam vijf jaar geleden naar Twitter, waar ze onder meer een sterke klantendienst heeft uitgebouwd. Brian Armstrong, chief executive van Coinbase, wijst er dan ook op dat Bhatnager een grote expertise heeft in klantenservices, maar bovendien ook het geschikte temperament heeft voor de markt van de cryptomunten. Bhatnager zegt zelf al lange tijd interesse te hebben in cryptomunten en ook graag voor een snelgroeiend bedrijf te werken.

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-01-18

Westerse maatschappij bevordert narcistische eigenschappen

De westerse maatschappij bevordert bij zijn bevolking narcistische eigenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Charité Universitätsmedizin Berlin bij meer dan duizend Duitse burgers. De onderzoekers zeggen te hebben vastgesteld dat in de vroegere kapitalistisch westelijke regio’s van Duitsland meer elementen van narcisme konden worden teruggevonden dan in de communistische oostelijke gebieden. Na de hereniging van het land zou dat effect echter zijn afgezwakt en zouden de narcistische karakteristieken opnieuw meer gelijk over het hele grondgebied van Duitsland kunnen worden aangetroffen.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vertrouwen belangrijk voor de adoptie van fintech

Millennials tonen een grote interesse in nieuwe ontwikkelingen op de financiële markt. In de oudere generaties kan echter nog altijd een aanzienlijke terughoudendheid worden opgetekend. Dat is de conclusie van een studie van consulent Bain & Company naar de houding tegenover fintech bij consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar bijna 75 procent zich bereid toonde een financieel product van een technologiebedrijf te kopen. Bij vijfenvijftigplussers viel dat cijfer echter terug tot amper 42 procent. Vertrouwen blijkt daarbij de belangrijkste drijfkracht.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeringen in robots en drones nemen elk jaar met kwart toe

De wereldwijde bestedingen aan robotica en drones zullen dit jaar oplopen tot 103,1 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 22,1 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de International Data Corporation (IDC). Over drie jaar zal volgens het rapport dat bedrag verder opgelopen zijn tot 218,4 procent. Dat betekent een gemiddeld groeitempo van 25,4 procent per jaar. In robotica zal volgens de onderzoekers dit jaar een besteding van 94 miljard dollar worden opgetekend. De groei zal de volgende jaren vooral worden gedragen door industriële toepassingen, gevolgd door services en consumptie.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Warme vochtigheid gevaarlijke evolutie van klimaatverandering

Warme vochtigheid wordt één van de gevaarlijkste evoluties van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Columbia University. Opgemerkt wordt dat de combinatie van hitte en warmte niet alleen de menselijke gezondheid kan bedreigen, maar ook zware economische schade kan veroorzaken. Tegen het laatste kwart van deze eeuw zou het fenomeen volgens de onderzoekers onder meer kunnen worden opgemerkt in het zuid-oosten van de Verenigde Staten, het Amazone-gebied, het westen en het midden van Afrika, zuidelijke regio’s van het Midden-Oosten en het Arabische schiereiland, het noorden van India en het oosten van China.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouw neemt fiscale verplichtingen ernstiger dan man

Mannen zijn sneller geneigd om hun fiscale verplichtingen te ontwijken dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij nagenoeg vijftienhonderd belastingplichtigen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zweden en Italië. Vastgesteld werd dat mannen wel gestimuleerd konden worden om zich bij hun fiscale aangifte correcter op te stellen wanneer hen meer informatie werd gegeven over de realisaties die met hun bijdrage konden worden geboekt. Verder wordt aangegeven dat een versterking van de vrouwelijke gelegenheid ook fiscaal een positief initiatief zou blijken te zijn.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gentrificatie zorgt ook voor de daling van de criminaliteit

Gentrificatie zorgt ook voor de daling van de criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), gebaseerd op evoluties die konden worden opgetekend nadat in de stad Cambridge in de Amerikaanse staat Massachusetts in bepaalde wijken de beperking op de huurprijzen werd gestopt. Vastgesteld werd dat het einde van de maatregel ook de criminaliteit in de betrokken wijken met 16 procent deed afnemen. Opgemerkt wordt dat de maatregel de waarde van het vastgoed met 2 miljard dollar heeft doen toenemen. Ongeveer 200 miljoen dollar meerwaarde zou te danken zijn geweest aan de toegenomen veiligheid.

Lees Verder

 

 

10:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende