31-01-18

Ook onuitgesproken druk weegt op werknemers

Werknemers ervaren vaak de druk van onuitgesproken verwachtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Bridge by Instructure bij meer dan duizend werknemers in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat deze onuitgesproken verwachtingen vaak gekoppeld worden aan het verdere verloop van de professionele carrière, maar daarbij vaak een evenwichtige levensstijl in de weg staan. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat 78 procent van de ondervraagden van mening was dat extra werkuren minstens gedeeltelijk een impact hadden op de promotiekansen. Datzelfde werd door 50 procent ook gezegd over sociale contacten met collega’s buiten de werkuren.

Lees Verder

 

20:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geneeskunde heeft ook belangrijke economische impact

Artsen hebben een belangrijke impact op de nationale economie. Dat is de conclusie van een studie van de American Medical Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de activiteiten van artsen drie jaar geleden 2,3 biljoen dollar hebben bijgedragen tot de economie van de Verenigde Staten. Bovendien zou de sector ook voor 12,6 miljoen arbeidsplaatsen verantwoordelijk zijn geweest. De Verenigde Staten telden drie jaar geleden ongeveer 750.000 artsen. De activiteit van deze groep reikt volgens het rapport echter veel verder dan de rechtstreekse patiëntenzorg. Artsen zijn immers ook klanten van leveranciers van onder meer medische apparatuur.

Lees Verder

 

19:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Objectificatie vrouwen leidt tot gebrek aan empathie

De objectificatie van vrouwen kan resulteren in een gebrek aan empathie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van van wetenschappers aan de Universität Wien in Oostenrijk. De onderzoekers wijzen erop dat het uiterlijk in elke sociale interactie - zowel in romantische als andere omstandigheden - een cruciaal element vormt. Er moet echter worden opgetekend dat een seksualisering een aantal karakteristieken wegneemt die normaal aan een individu worden toegewezen. Op die manier blijkt ook de emotionele betrokkenheid volgens de onderzoekers ondermijnd te worden.

Lees Verder

 

18:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slecht verkiezingsweer gunstig voor Amerikaanse republikeinen

Ook weersomstandigheden kunnen een impact hebben op de uitslag van politieke verkiezingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College en de Australian National University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat in de Verenigde Staten de republikeinse partij voordeel zou halen uit regenachtige weersomstandigheden. Vastgesteld werd dat de regenachtige weersomstandigheden in de Verenigde Staten minstens één procent van de kiezers van de democraten naar de republikeinen zou doen overstappen. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de aversie tegenover risico’s.

Lees Verder

 

17:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook moorden volgen een langere cyclus

In de Verenigde Staten kon de voorbije periode een opmerkelijke stijging van het aantal moorden worden opgetekend. Daarvoor werden verschillende motieven naar voor geschoven, waarbij gewezen werd naar toegenomen maatschappelijk onrust of de stijgende consumptie van zware pijnstillers. In werkelijkheid is er volgens wetenschappers van de University of Texas sprake van een cyclus die zich over verscheidene decennia spreidt. Dat fenomeen laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat een aantal andere principes, zoals segregatie en armoedeconcentratie, op het moordcijfer een bepalende impact hebben.

Lees Verder

 

16:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials tekenen ook ander politiek landschap

In de Verenigde Staten kan het volgende decennium mogelijk een duidelijke politieke verschuiving tonen. Op dat ogenblik zullen immers meer millennials dan babyboomers aan de stemlokalen melden. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Iowa State University. Opgemerkt wordt dat de babyboomers de voorbije veertig jaar het Amerikaanse politieke landschap hebben bepaald, maar nu op het punt afgelost te worden door een generatie die een totaal andere visie op het leven heeft. Terwijl vele babyboomers conservatief bleken ingesteld en zich vaak achter de republikeinen schaarden, kunnen de millennials aan dat tijdperk volgens de onderzoekers mogelijk een einde maken.

Lees Verder

 

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Forensische fictie creëert geen betere criminelen

Algemeen wordt aangenomen dat televisiefictie met forensische onderzoek een invloed heeft op de kennis van het publiek, maar die impact blijft relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Johannes Gutenberg in Mainz in Duitsland. De onderzoekers zeggen geen verband te hebben kunnen terugvinden tussen een voorliefde voor forensische fictie en de slaagkansen om een misdrijf te verhullen. Wel bleek dat mannen onder impact van de televisieshows gemakkelijker een grote forensische knowhow opbouwen dan vrouwen. Ook hoger opleiden en technisch onderlegde personen bleken gemakkelijker kennis terzake op te slaan.

Lees Verder

 

12:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende