05-02-18

Innovatie gebeurt nooit in een geïsoleerde zeepbel

Grote leiders luisteren naar hun omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oakland University. Terwijl de transactionele leider vooral de supervisie over de prestaties in handen wil houden, zullen transformationele leiders zich volgens de onderzoekers vooral toespitsen op teambuilding, motivatie en samenwerking. De onderzoekers benadrukken dat het type leiderschap een grote impact kan hebben op het innovatieve gedrag van de medewerkers. Innovatie zal volgens de onderzoekers nooit in een geïsoleerde zeepbel worden gecreëerd. Om hun ideeën in successen te kunnen omzetten, moet er volgens de studie naar medewerkers de hand worden uitgestoken.

Lees Verder

22:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China blijft worstelen met voetbalambities

Het Chinese voetbal heeft weliswaar schitterende standbeelden, maar creëert geen topspelers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. De Chinese beelden vertegenwoordigen volgens de onderzoekers dan ook niet alleen de hoop, maar ook de uitdagingen en mislukkingen waarmee het Chinese voetbal wordt geconfronteerd. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat wereldwijd alleen in Groot-Brittannië meer standbeelden over voetballers kunnen worden opgemerkt dan in China. Er werden volgens de onderzoekers in China tot nu toe negenendertig voetbalbeelden geplaatst. Bovendien heeft China ook het grootste beeld van de hele wereld dat aan het voetbal is gewijd.

Lees Verder

21:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiliteit leidt niet altijd tot verspreiding epidemie

Mobiliteit werkt niet altijd een verspreiding van epidemieën in de hand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Rovira i Virgili en de University of Zaragoza op basis van gegevens over de stad Cali in Colombia. In tegenstelling tot de intuïtieve vermoedens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de dagelijkse mobiliteit tussen districten de verspreiding van een epidemie kan tegengaan. Algemeen wordt opgemerkt dat isolatie een bescherming tegen de rest va de bevolking het gevaar op een contaminatie zal doen toenemen, maar in werkelijkheid wordt volgens de onderzoekers het risico verhogen en de bestaande lokale situatie verergeren.

Lees Verder

20:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stedelijke lichtvervuiling bedreiging voor trekvogels

De lichtvervuiling van de steden kan een zware impact hebben op het gedrag van trekvogels. Daarbij kan zelfs gewag worden gemaakt van een ecologische val. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Delaware. Onder meer wordt opgemerkt dat de volgens zich vaak te plekker vliegen tegen verlichte gebouwen of ten prooi vallen van stadskatten. De onderzoekers wijzen erop dat Fairmount Park in Philadelphia één van de grootste verzamelpunten van vogels uit het noordoosten van de Verenigde Staten is geworden. Men zou er volgens de studie een grotere densiteit vogels vinden dan op Cape May in New Jersey, die het grootste aantal nieuwsgierigen aantrekt om de trekvogels te bekijken.

Lees Verder

19:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Extreme posttraumatische stress heeft vaak seksuele pijler

Posttraumatische stress moet vaker worden vastgesteld dan algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij een groep van ongeveer vijfentwintighonderd Duitse burgers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat ongeveer 1,5 procent van de bevolking aan klassieke posttraumatische stress leden, maar bij 0,5 procent diende een sterke vorm van de aandoening worden vastgesteld. De meest complexe vormen bleken vaak verband te houden met seksueel misbruik tijdens de kindertijd of herhaalde seksuele agressie tijdens de adolescentie of volwassenheid. De klassieke vorm werd daarentegen vooral opgetekend bij slachtoffers van zware ongevallen of traumatische gebeurtenissen.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Middenklasse valt heel moeilijk te omschrijven

Het blijkt vaak een grote uitdaging om een correcte omschrijving te geven van de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Portland State University. De onderzoekers stellen dat het concept weinig duidelijk schept in het reële leven van de bevolkingsgroepen die tot de middenklasse kunnen worden gerekend. Opgemerkt wordt dat de middenklasse mogelijke een handige term kan zijn voor politiekers en marketeers, maar veel te simplistisch is om wereldwijd een goede omschrijving te geven van een bepaalde economische status. Om een goede dekking te bieden, mag volgens de onderzoekers niet louter naar inkomen worden gekeken.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Massale uithongering nog steeds politiek wapen

Massale uithongering werd in het verleden geregeld als een politiek wapen ingezet. Het probleem is echter nog steeds niet helemaal verdwenen. Dat is de boodschap van het boek The History and Future of Famine van historicus Alex de Waal, directeur van het World Peace Foundation aan de Tufts University in de Verenigde Staten. De Waal verwijst onder meer naar figuren zoals Josef Stalin in de Sovjet-Unie en Mao Tse Toeng in China. Bij de start van deze eeuw leek het probleem volgens de Waal grotendeels uitgeroeid te zijn, maar er moet inmiddels volgens de wetenschapper voor een heropflakkering worden gevreesd. Hij verwijst onder meer naar Jemen, Syrië, Nigeria of Zuid-Soedan.

Lees Verder

 

16:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |