06-02-18

Elke cultuur heeft eigen vorm van vertrouwen

Niet alle culturen lijken evenveel vertrouwen in de buitenwereld te hebben. Uiteindelijk moet echter worden vastgesteld dat er eerder gewag moet worden gemaakt van een andere vorm van vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Leicester. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor ondernemingen die zich op de internationale markt begeven en naar wereldwijde samenwerkingen streven. Bovendien wordt erop gewezen dat vertrouwen en betrouwbaarheid heel verschillend zijn en soms ver uit elkaar kunnen liggen.

Lees Verder

 

17:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Op werkvloer worden persoonlijke zwakheden best afgeschermd

Het delen van persoonlijke informatie met vrienden en familie wordt vaak beschouwd als een middel om samenhorigheid en goede relaties uit te bouwen, maar op de werkvloer werkt dat instrument niet altijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology op basis van een studie bij nagenoeg achthonderd werknemers. De onderzoekers verwijzen naar de moderne bedrijfsfilosofie, waarbij leiders worden aangemoedigd om zich authentiek op te stellen. Op die manier dreigt men volgens de onderzoekers echter ook kwetsbaarheden bekend te maken, die het moeilijker kunnen maken om in de toekomst nog invloed te kunnen uitoefenen.

Lees Verder

 

14:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrienden zitten daadwerkelijk op dezelfde golflengte

Hersenscans kunnen een goede impressie geven over de relatie tussen mensen. Daarbij kan onder meer worden uitgezocht of de betrokkenen vrienden, bekenden of vreemden zijn van elkaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en het Dartmouth College. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat vrienden inderdaad grote onderlinge gelijkenissen vertonen in visies en reacties op de omgevende wereld. Verder onderzoek moet volgens de wetenschappers het exacte karakter van de band tussen vriendschap en gemeenschappelijke visies kan worden opgetekend.

Lees Verder

 

13:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geboortemaand heeft weinig impact op sportsucces

De geboortedatum van een kind zou op lange termijn geen impact mogen hebben op de succeskansen in sport op hoog niveau. Uiteindelijk kan zelfs een voordeel blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney in samenwerking met Swimming Australia op basis van een analyse van de prestaties van meer dan zesduizend zwemmers die het voorbije anderhalve decennium aan de nationale kampioenschappen hebben deelgenomen. Sporters die tijdens tot het hoogste gedeelte van leeftijdscategorieën behoren, bleken al relatief vroeg op succes te kunnen rekenen. Wanneer de leeftijd van zeventien of achttien jaar is bereikt, blijkt die situatie zelfs grotendeels omgekeerd.

Lees Verder

 

12:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oneerlijkheid voor velen ook teken van onkunde

Oneerlijk gedrag is voor veel mensen ook een teken van onkunde. Men is ervan overtuigd dat immorele personen minder goed in staat zijn hun taken efficiënt uit te voeren. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers van de University of Toronto in Canada en de Stanford University in de Verenigde Staten, gebaseerd op zes experimenten met meer dan vijftienhonderd deelnemers. De onderzoekers zeggen dat er argumenten kunnen worden aangebracht dat het morele gedrag van een persoon niet relevant zou mogen zijn voor de perceptie over hun algehele competentie, maar toch moest worden vastgesteld dat het onethische gedrag ook een negatieve impact heeft op de inschattingen over bekwaamheid.

Lees Verder

 

11:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online netwerken kunnen sociale angstigheid helpen aanpakken

Online sociale netwerken hebben de mogelijkheid om sociale angstigheid te helpen bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina. De onderzoekers merken op dat het individu behoefte heeft aan sociale interactie, vooral wanneer men zich verdrietig, gestresst of verontrust voelt. Contact met vrienden of familie kan die negatieve gevoelens helpen verzachten, maar voor sommig personen kan een dergelijke stap bijzonder intimiderend zijn. Sociale media kunnen volgens de onderzoekers echter een antwoord bieden omdat minder snel voor een afwijzende reactie wordt gevreesd.

Lees Verder

10:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nultolerantie efficiënt instrument tegen seksueel wangedrag

Wanneer een bedrijf een politiek van zerotolerantie heeft geïntroduceerd tegenover seksueel wangedrag, kunnen ook meer meldingen van misbruik worden verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University. De studie toont dat een nadruk op nultolerantie een belangrijk instrument kan zijn om brede vormen van seksueel wangedrag te bestrijden. Het is volgens de onderzoekers dan ook aangewezen dat bedrijven de nodige stappen ondernemen om een efficiënt nultolerantie-beleid te implementeren. Het is volgens de wetenschappers de eerste keer dat wordt aangetoond dat het beleid van een organisatie een invloed kan hebben op de bereidheid om seksueel wangedrag te melden.

Lees Verder

 

09:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |