14-02-18

Superieure beleving weegt niet op tegen negatieve percepties

Merken zoals Facebook, Twitter en Airbnb kunnen wel een aantal zakelijke en commerciële successen opeisen, maar blijken op andere vlakken toch tekort te schieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Charisma Consortium, dat bijna tienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië vroeg naar de waardering over een reeks nationale en internationale bekende merken. Daarbij is volgens de onderzoekers echter gebleken dat miljoenen gebruikers en een sterke consumentenbeleving niet noodzakelijk indicatoren zijn voor een algemene waardering. Wanneer naar alle factoren wordt gekeken, blijkt Lego als laureaat te worden aangeduid.

Lees Verder

 

20:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jongeren zelden door ideologie tot terrorisme gedreven

Inspanningen tegen terreur die gebaseerd zijn op percepties dat kinderen en jongeren door ideologische motieven naar extremistische groepen worden getrokken, zullen meestal op een gebrek aan efficiëntie moeten rekening houden en dreigen zelfs averechts te zullen werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United Nations University (UNU). De onderzoekers ontdekten dat ideologie in veel gevallen niet de belangrijkste drijfveer was die kinderen naar gewapende groepen leidde. Dat geldt volgens de onderzoekers zelfs voor jongeren die als gewelddadige extremisten worden geïdentificeerd.

Lees Verder

19:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geld kan slechts een beperkt volume geluk kopen

Er zijn grenzen aan de volumes geluk die door geld kunnen worden gekocht. Dat bedrag varieert bovendien wereldwijd. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers van de Purdue University. De wetenschappers betogen dat televisie en adverteerders weliswaar vertellen dat er geen plafond is aan het volume geluk dat door geld kan worden gekocht, maar de studie toont dat er toch een aantal drempels kunnen worden gelegd. Voor de levenstevredenheid zou een maximum van ongeveer 95.000 dollar worden geteld, terwijl bij emotioneel welzijn sprake zou zijn van een limiet tussen 60.000 dollar en 75.000 dollar.

Lees Verder

 

18:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Risico op verlies weegt zwaarder dan kans op winst

Het risico op de snel verlies weegt zwaarder dan de kans op een even vlugge winst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het feit dat men de kans op verlies groter acht wanneer andere strategieën, die als een veiliger alternatief worden beschouwd, beschikbaar zijn. In werkelijkheid dreigt men volgens de onderzoekers door die keuze opties met grotere slaagkansen aan zich voorbij te laten gaan en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Dat geldt volgens de onderzoekers zowel in sport als in andere sectoren.

Lees Verder

 

18:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duurzaamheid werkt beter met fierheid dan met schuldgevoel

Bij problemen rond duurzaamheid kan wellicht beter op de fierheid dan op het schuldgevoel worden gewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers wijzen erop dat bij milieuboodschappen vaak gesuggereerd wordt dat de consument zich schuldig zal voelen wanneer hij geen actie tot grotere duurzaamheid onderneemt. In werkelijkheid zou echter blijken dat veel betere resultaten worden geboekt wanneer ingespeeld wordt op de fierheid die het individu zal voelen wanneer wel een actie wordt ondernomen.

Lees Verder

 

18:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven beseffen dat datakwaliteit voor verbetering vatbaar is

De status van de gegevenskwaliteit is wijst niet in de goede richting. Dat is de conclusie van een studie van Insight Avenue en Experian bij meer dan veertienhonderd bedrijven in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Brazilië en Australië. Uit de studie bleek dat de organisaties van mening zijn dat één derde van de gegevens over klanten en prospects onnauwkeurigheden vertoont. Dat is 5 procentpunten meer dan een jaar eerder. Talrijke factoren dragen bij aan onjuistheden in de gegevens. Hoewel menselijke fouten opnieuw als de grootste boosdoener worden gezien, lijken verschillende factoren na verloop van tijd problematischer te worden voor de organisaties.

Andere factoren zijn een gebrek aan interne communicatie tussen afdelingen, ontoereikende datastrategieën, een gebrekkig management en tekortkomingen van de technologieën die op dit ogenblik beschikbaar zijn. Slechts twee factoren lieten in vergelijking met vorig jaar betere resultaten optekenen. Op het gebied van budgetten en technologieën blijken minder problemen ervaren te worden dan in het verleden. De grootste strategische drijfveer om kwalitatief hoogwaardige gegevens te bewaren, blijft het vergroten van de efficiëntie. Daarnaast wordt ook gewezen op kostenbesparingen, reputatiebescherming van het merk en de organisatie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Een betere nauwkeurigheid kan organisaties ook helpen om een eenvormig beeld van de klant te creëren. Dat lijkt volgens de onderzoekers op dit ogenblik de grootste prioriteit. Dat zou moeten leiden tot een grotere omzet, een grotere klanttevredenheid en loyaliteit, verbeterde strategische beslissingen en een verbeterde klantervaring. Anderzijds blijven bedrijven worstelen met de grote hoeveelheden en de verscheidenheid van data die worden aangeboden en moeten worden gewerkt. Ook financiële aspecten blijven een belangrijke uitdaging. Nog werd vastgesteld dat een verbetering van de klantervaring dit jaar als de belangrijkste zakelijke prioriteit wordt gezien.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

Materialisme ondermijnt waardering voor relatie

Getrouwde paren moeten een materialistische instelling zoveel mogelijk vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University, die bij meer dan dertienhonderd koppels. De onderzoekers zeggen tot de vaststelling te zijn gekomen dat materialisme ertoe leidt dat de waarde van het huwelijk voor de partners zelf afneemt. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het feit dat materialistisch ingestelde koppels door het onophoudelijk streven naar bezit minder energie en tijd investeren om van hun relatie een succes te maken.

"We weten dat materialisme kan leiden tot inferieur geldbeheer, waardoor schulden en spanningen in de relatie kan sluipen,” benadrukt onderzoeksleider Jason Carroll, professor gezinsstudies aan de Brigham Young University. “Financiële factoren zijn in deze situaties echter misschien niet het enige probleem. Materialisme is geen geïsoleerde streefdoel. Wanneer het nastreven van geld en bezittingen de voorrang krijgt, blijkt dat andere dimensies van het leven, zoals relaties, te lijden hebben. De studie wees uit dat een hoger niveau van materialisme de belangrijkheid van het huwelijk in de ogen van de partners doet afnemen. Bovendien neemt ook de tevredenheid over het huwelijk af.”

“Het fenomeen kan mogelijk verklaard worden dat het materialisme andere levensprioriteiten verdringt,” verduidelijkt professor Carroll. “Omdat het materialisme teveel tijd opeist, zou geen ruimte meer overblijven voor andere aspecten van de relatie, zoals communicatie, conflictoplossing en intimiteit.” De onderzoekers stelden ook vast dat materialisme mogelijk gekoppeld kan worden aan een neiging om geluk vooral met bezit te associëren en minder waarde te hechten aan relaties. Materialistische huwelijken zullen volgens de onderzoekers hun succes meer in eigendom dan in het individu zoeken.”

"Ontevredenheid met het huwelijk komt omdat mensen die veel waarde hechten aan geld en bezittingen, hun huwelijk waarschijnlijk minder waarderen en dus waarschijnlijk minder tevreden zijn in hun relatie,” zeggen de onderzoekers. "Ondanks deze bevindingen kunnen er toch tactieken worden gebruikt om overdreven materialisme op te lossen. Veel mensen zijn zich niet volledig bewust van hun materialisme of de mate waarin het nastreven van geld een onevenwichtige prioriteit in hun leven wordt. Partners moeten dan ook geregeld de moeite doen om hun relatie te evalueren en openlijk te bespreken. Daardoor kunnen de gepaste prioriteiten worden gesteld en kan de relatie worden versterkt.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |