18-02-18

Buitenlandse zakenreis geregeld met vakantie gecombineerd

Zakenreizigers die hun professioneel bezoek combineren met een korte vakantieperiode, geven een beduidend groter budget uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het toeristisch bureau VisitBritain-VisitEngland bij tweeëntwintighonderd zakenreizigers. Opgemerkt wordt dat zakenreizigers voor een bezoek aan een evenement gemiddeld een bedrag van 991 pond uitgeven. Wanneer het verblijf echter voor vakantiedoeleinden wordt verlengd, loopt dat bedrag volgens de onderzoekers echter op tot 1.942 pond. Verder blijkt dat de bestemming weinig impact heeft op de beslissing om het verblijf te verlengen. Wel wordt vooral gewezen naar de connecties en overnachtingsmogelijkheden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat bij een binnenlandse zakenreis gemiddeld één overnachting wordt genoteerd. Bij internationale delegaties loopt dat verblijf echter op tot een gemiddelde van 3,7 overnachtingen. Er werd tevens vastgesteld dat internationale delegaties ook grotere budgetten uitgeven. Het grootste budget is voor delegaties uit landen die niet tot de Europese Unie behoren. Daar wordt gerekend met een gemiddelde uitgave van 1.748 pond. Zakenreizigers uit de Europese Unie zouden gemiddeld 990 pond uitgeven. Bij binnenlandse reizigers blijft het budget beperkt tot 329 pond.

De onderzoekers merken verder op dat de bestedingsbudgetten ook variëren van de locatie van het evenement. In Londen is immers sprake van een bedrag van 2.332 pond, tegenover 1.518 pond in Schotland. In de rest van Groot-Brittannië moet gerekend worden met een gemiddeld budget van 1.118 pond. Tevens bleek dat slechts 2 procent van de Britse zakenreizigers een professionele reis met een vakantie combineert, maar bij bezoekers uit andere landen van de Europese Unie loopt dat op tot 12 procent. Bij bezoekers uit de rest van de wereld beslist 33 procent om zijn zakelijke verplaatsing met een vakantie te verlengen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie |  Facebook |

Werkvloer kan productiviteit nog gevoelig opdrijven

Een gedeelte van de werknemers erkent zelf een gebrek aan productiviteit op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Vodafone bij nagenoeg tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 23 procent van de ondervraagde werknemers zichzelf onproductief noemt. Bovendien blijkt dat cijfer bij de jongste categorie werknemers zelfs op te lopen tot 28 procent. Het knelpunt moet volgens de onderzoekers echter vooral worden gezocht bij technologie. Er moest immers worden vastgesteld dat 42 procent van de ondervraagden opwerpt zich door een inferieure technologie geremd te voelen.

“Vooral wordt gevraagd naar technologie die het mogelijk maakt om ook op verplaatsing op een efficiënte manier met de thuisbasis te communiceren,” stippen de onderzoekers aan. “Er is echter niet alleen sprake van een inferieure technologie, want meer dan 50 procent van de werknemers geeft aan dat hun productiviteit door processen worden afgeremd. Bovendien klaagt 47 procent over een teveel aan meetings. Tegelijkertijd blijken die problemen ook te wegen op de mentale gezondheid van de werknemer, want meer dan 40 procent van de ondervraagden zegt op de werkvloer met stress geconfronteerd te worden.”

“Werknemers rekenen op steun van hun werkgevers om professioneel optimaal te kunnen functioneren,” betogen de onderzoekers. “Weliswaar zegt één op drie werknemers bijzonder productief te zijn, maar toch moet worden vastgesteld dat een groot gedeelte van de potentie van de werkvloer ongebruikt blijft. Er moet dan ook gekeken worden naar mogelijke veranderingen die kunnen worden doorgevoerd om het gebrek aan productiviteit aan te pakken. Daarbij moet ook worden gekeken naar persoonlijke oplossingen, want niet alle werknemers hebben dezelfde vragen en behoeften.” Uit het onderzoek blijkt dat vooral technologie en teamwork vaak de basis van oplossingen kunnen zijn.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Ook vakbondswereld moet digitaal leren werken

Ook in de vakbondswereld luiden digitale technologieën een nieuw tijdperk in. Dat staat in een rapport van het Britse advocatenkantoor EMW Law. Opgemerkt wordt dat door nieuwe technologische mogelijkheden werknemers de kans krijgen om zich op alternatieve manieren te organiseren. Er wordt aan toegevoegd dat zowel werkgevers als vakbonden zich op deze nieuwe evoluties moeten instellen. Er kunnen volgens de onderzoekers immers door de werknemers zelf digitaal een aantal afspraken worden gemaakt om allerlei acties, zoals de organisatie van stiptheidsacties of gecoördineerd ziekteverlet, op te zetten.

“In totaal zijn vorig jaar door stakingen in de Britse privésector 149.000 arbeidsdagen verloren gegaan,” zegt John Taylor, topman van EML Law. “Dat betekent een stijging met 80 procent tegenover het jaar voordien. In de openbare sector moest tegelijkertijd een daling met 69 procent tot 72.000 verloren arbeidsdagen worden opgetekend. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het aantal stakingsdagen in werkelijkheid gevoelig hoger ligt dan uit de officiële cijfers blijkt. Dankzij nieuwe communicatie-applicaties - zoals onder meer WhatsApp - is het niet langer noodzakelijk om een officiële vakbondsactie op te zetten.”

“Werkgevers moeten oppassen voor de verborgen bedreiging van geïmproviseerde collectieve acties,” betoogt Taylor. “Het is volgens de WhatsApp-generatie heel gemakkelijk geworden om een stakingsactie op te zetten zonder beroep te moeten doen op een vakbond of zelfs maar een officiële aankondiging te doen. Portals zoals WhatsApp of Viber kunnen een verzamelpunt worden van toenemende klachten en protesten, waardoor het moreel van het personeel wordt ondermijnd of uitgehold.” Ook bij de vakbonden echter dreigen de nieuwe platformen tot grondige veranderingen te zullen leiden.

“De vakbonden moeten hun sociale mediastrategieën herdenken om relevant te kunnen blijven,” benadrukt Alex Wood, onderzoeker bij het Oxford Internet Institute. Vakbonden zijn vaak hiërarchisch en bureaucratisch. Dus hebben ze de neiging om sociale media te gebruiken om hun boodschap te verspreiden op de manier zoals ze gewend zijn, zodat te weinig aandacht wordt geschonken aan de discussies waarvoor deze platformen door de werknemers worden gebruikt. Indien de vakbonden hulp bieden zoals de werknemers wensen, kan het aantal stakingen gevoelig worden beperkt.”

“Werknemers zullen in staking gaan indien zij vinden dat actie de enige manier is om hun stem te laten horen,” zegt Wood nog. "Maar als vakbonden de werknemers eigen ruimte bieden om hun grieven te bespreken en hulp aanbieden, kan een instrument worden aangereikt om het conflict te institutionaliseren en de werkomgeving beter te maken.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond |  Facebook |

Millennials tonen massale interesse in cruises

Cruises vormen al langere tijd de snelstgroeiende sector van de toeristische industrie, maar blijken bovendien ook steeds meer millennials aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power en de Cruise Lines International Association. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat cruises in elke leeftijdscategorie de meest populaire keuze voor een vakantiereis waren. De millennials waren daarbij zelfs het meest geneigd te zijn dat ze dit jaar waarschijnlijk een cruise zouden ondernemen. Er kon worden vastgesteld dat 94 procent van de millennials te kennen gaf voor zijn volgende vakantie een cruise te willen kiezen.

"Gezien het feit dat millennials de eerste generatie zijn die samen met hun ouders op cruises zijn gegaan, zou het misschien geen verrassing moeten zijn dat zij nu ook als jonge volwassenen een sterke interesse laten blijken,” zeggen de onderzoekers. “Naast de gekende merken zoals Carnival Cruises en Costa Cruises, blijkt ook een belangstelling voor premium-producten zoals Princess Cruises en Holland America Line. Een toenemend aantal millennials overweegt zelfs ultraluxe cruises. Steeds opnieuw worden immers nieuwe ontdekkingen gedaan op het gebied van cruiseproducten en reiservaringen.”

De onderzoekers merken nog op dat er verscheidene redenen zijn waarom millennials voor een cruise kiezen. Onder meer wordt opgemerkt dat bij cruises alle accommodatie, maaltijden, activiteiten en entertainment in de ticketprijs zijn inbegrepen. Anderzijds blijkt dat korte cruises vooral gekozen worden voor hun betaalbaarheid, terwijl langere tochten vooral gezien worden als een handige manier om de wereld te ontdekken en een aantal exotische plaatsen te kunnen bezoeken. Tegelijkertijd wordt gewag gemaakt van een culinaire ontdekkingsreis die vaak aan boord van het schip wordt geboden. Verder wordt opgemerkt dat aan boord vaak ook bijkomende activiteiten, zoals wellness en fitness, worden geboden.

Tenslotte wordt gewezen naar de toegang tot het breedband-netwerk van het schip, waardoor in realtime foto’s en video’s voor familie en vrienden kunnen worden opgeladen.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruise |  Facebook |

Zweedse bedrijfsleiders hekelen uitwijzing geschoolde vluchtelingen

De uitwijzing van geschoolde vluchtelingen werkt contraproductief. Dat staat in een open brief die een dertigtal Zweedse bedrijfsleiders in de zakenkrant Dagens Industri hebben geplaatst. In de brief wordt opgemerkt dat de Zweedse technologische sector met een sterk tekort aan geschoolde werknemers wordt geconfronteerd. Die kloof zou volgens hen gedeeltelijk kunnen worden opgevuld door hoogopgeleide vluchtelingen die gehoopt hadden in Zweden een nieuw leven op te bouwen, maar dreigen uitgewezen te worden. Bovendien wordt opgemerkt dat Zweedse bedrijven wereldwijd moeten rekruteren.

De open brief is onder meer ondertekend door internationaal gekende bedrijfsleiders zoals Stefan Persson (Hennes & Mauritz) en Borje Ekholm (Ericsson). “We kunnen niet verwachten dat ingenieurs, informatici en andere specialisten bereid zullen zijn hun land te verlaten indien ze vrezen door Zweden om onvoorspelbare redenen te zullen worden uitgewezen,” aldus het schrijven. De bedrijfsleiders viseren daarmee het Zweedse migratiebureau, dat geweigerd heeft om werkvergunningen voor buitenlanders te verlengen. Van allerlei administratieve regels zou gebruik gemaakt zijn om buitenlandse werknemers uit te wijzen.

Het migratiebureau zegt de Zweedse wet toe te passen, maar critici noemen de uitwijzingen een absurde soap die de Zweedse concurrentiekracht verzwakt. Borje Ekholm liet bovendien duidelijk blijken dat Ericsson onmogelijk zijn onderzoeksactiviteiten in Zweden zou kunnen houden indien de economische immigratie niet op een transparante manier kan worden georganiseerd. Johan Attby, oprichter van het sociale netwerk Fishbrain, wijst erop dat Stockholm tegen het einde van dit decennium zestigduizend informatici moet vinden indien de stad zijn status als centrum voor startups wil bewaren. Ook bij ingenieurs en verplegend personeel wordt een tekort gemeld.

Zweden heeft de voorbije vijf jaar 400.000 asielzoekers ontvangen. In geen enkel ander Europees land werden per hoofd van de bevolking evenveel asielzoekers ontvangen. Er wordt wel opgemerkt dat de meesten geen onmiddellijke bijdrage tot de nationale arbeidsmarkt kunnen leveren. Een grote groep gaat immers nog naar school, terwijl de anderen vaak de vereiste vaardigheden en kwalificaties missen. Om op langere tijd vooruitzichten op de arbeidsmarkt te hebben, is minstens een diploma middelbaar onderwijs noodzakelijk. Zweden kende tijdens de maand januari een werkloosheid van 6,5 procent. Bij migranten loopt dat cijfer echter op tot meer dan 20 procent.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen |  Facebook |

Bruto binnenlands product is verouderd concept

Het bruto binnenlands product (bbp) is niet langer het beste instrument om de gezondheid van een economie te meten. Bovendien moet gevreesd worden dat het concept tot sociale en ecologische crisissen kan leiden omdat te allen prijze naar economische groei wordt gestreefd. Dat zegt onder meer de Diane Coyle, professor economie aan de University of Manchester. Het concept van het bruto binnenlandse product werd in de eerste helft van de jaren dertig van de voorbije eeuw ontwikkeld door de econoom Simon Kuznets en meet de totale waarde van het aantal goederen en diensten per kwartaal en per jaar.

"Er is overeenstemming dat een aantal statistieken waarmee in het verleden werd gewerkt, niet meer functioneren,” benadrukt Diane Coyle. Brute economische gegevens moeten volgens critici worden aangevuld met metingen op het gebied van menselijk kapitaal zoals vaardigheden en opleiding, maar ook over fysieke infrastructuur en immaterieel kapitaal, zoals computergegevens en octrooien. Tevens zou rekening gehouden moeten worden met de ecologische kwaliteit en het sociale kapitaal. Bovendien zou gekeken moeten worden naar de graad van eenheid of verdeeldheid van een land. Maar ook digitale activa kunnen belangrijk zijn.

"Het bruto binnenlands product kijkt evenmin naar de zwarte markt, die nochtans in veel ontwikkelingslanden een enorme bron van activiteit en inkomsten vertegenwoordigt", zegt Coyle nog. "Met het bruto binnenlands product is het ook niet mogelijk om de verdeling van rijkdom binnen een land te meten. Bij economische winsten profiteren meestal nochtans vooral de topverdieners. Deze knelpunten kunnen ook belangrijke consequenties hebben. Het gevoel van ongelijkheid creëerde in de Verenigde Staten een gevoeligheid voor populisme die uiteindelijk tot de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president leidde. In Europa leidden de problemen tot de brexit.”

“Er moet een ander mechanisme worden gevonden om het succes van een land te meten,” zegt ook Inga Beale, chief executive van de verzekeringsmarkt Lloyd's of London. Kritiek kwam ook van Nobelprijswinnaars zoals Joseph Stiglitz en Amartya Sen en van Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dissidente denkers pleiten voor een holistische benadering die niet alleen economische inputs, maar ook het menselijk kapitaal en de levenskwaliteit berekent. Het World Economic Forum (WEF) heeft daarvoor de Inclusive Development Index (IDI) voorgesteld. Daarin worden met al deze elementen rekening gehouden.

Volgens deze nieuwe maatstaf zou Noorwegen het rijkste land van de wereld zijn. De rest van de top tien zou bestaan uit acht kleinere Europese landen en Australië. Duitsland zou op de twaalfde plaats eindigen. Nog verder zouden de Verenigde Staten (23ste) en China (26ste) volgen.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

Amerikaanse levensverwachting volgt alarmerende curve

De levensverwachting in de Verenigde Staten is voor het tweede jaar op rij gedaald, te wijten aan een combinatie van alcohol, drugs en zelfmoorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University, gebaseerd op gegevens van de Wereldbank twee jaar geleden. De daling was met name groot bij blanke Amerikanen en populaties in landelijke gemeenschappen. In de Verenigde Staten bedroeg de levensverwachting 78,6 jaar. Dat is een daling met 0,1 jaar in twaalf maanden tijd. De levensverwachting in de Verenigde Staten is nu 1,5 jaar lager dan het gemiddelde van de vijfendertig landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oced).

"Drugsmisbruik en wanhoop creëren een alarmerende toename van sterfgevallen," zegt onderzoeksleider Steven Woolf, docent volksgezondheid aan de Virginia Commonwealth University. "Het idee van de American Dream lijkt steeds verder weg. De sociale mobiliteit neemt af en steeds minder kinderen hebben een betere toekomst dan hun ouders. Het verlies aan levensverwachting lijkt misschien niet zo veel, maar niet de omvang van de daling is alarmerend. Probleem is dat de toename is geëindigd. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw hadden de Verenigde Staten de hoogste levensverwachting in de wereld. Sindsdien werd tegenover andere geïndustrialiseerde landen steeds meer terrein verloren.

Volgens het rapport hebben Amerikanen op veel vlakken een slechtere gezondheid dan andere landen. Onder meer wordt gewezen naar ongevallen, moorden, tienerzwangerschappen, besmettelijke ziektes, obesitas, diabetes en hartziektes. Amerikanen vertonen ook vaker ongezond of risicovol gedrag, zoals een hoge inname van calorieën, drugsmisbruik en het bezit van vuurwapens. Men woont in steden die zijn ontworpen voor auto's in plaats van voetgangers of fietsers. Bovendien kent het land ook geen sterkere sociale zekerheid, terwijl men evenmin op een universele ziekteverzekering kan terugvallen.

"De gevolgen van deze keuzes zijn verschrikkelijk," concludeert Woolf. "Niet alleen moeten meer sterfgevallen en zieken worden opgetekend, maar ook moet gekeken worden naar de escalerende kosten voor de gezondheidszorg, een ongezonder personeelsbestand en een minder competitieve economie. De toekomstige generaties betalen mogelijk daarvoor zelfs de hoogste prijs. Achter de daling van de levensverwachting gaat meer schuil dan de opioïde crisis, waarover een recent rapport van de Centers for Disease Control (CDC) sprak. Het probleem is in werkelijk veel groter. Er is ook sprake van andere drugs en een dramatische toename van alcoholmisbruik en zelfmoorden.”

De problematiek blijkt bovendien het meest acuut te zijn in landelijke regio’s. De onderzoekers maken gewag van landelijke, grotendeels blanke regio’s die vaak jarenlang hebben geworsteld met stagnerende lonen, werkloosheid, armoede en het verlies van grote industrieën die de lokale economieën hadden ondersteund. Woolf voegt eraan toe dat het beleid een belangrijke aanzet kan geven om het probleem te helpen aanpakken. “Het onderzoek maakt duidelijk dat er moet gewerkt worden aan een versterking van de middenklasse, die bij de politiek verkozenen blijkbaar onvoldoende prioriteit geniet,” aldus Woolf.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |