22-02-18

Wijsheid komt niet louter door leeftijd

Hoe een persoon reageert op een moeilijke levensgebeurtenis, zoals een sterfgeval of echtscheiding, helpt uiteindelijk de ontwikkeling van zijn wijsheid. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University. Opgemerkt wordt dat moeilijke levensgebeurtenissen vaak ook voor een verstoring van de persoonlijkheid zorgen, waardoor vragen rijzen over het inzicht in de wereld. Deze verstoringen leiden volgens de studie uiteindelijk tot de ontwikkeling van nieuwe wijsheid. Vaak wordt beweerd dat wijsheid het gevolg van ouderdom is, maar volgens de onderzoekers moet vooral worden gekeken naar de impact van moeilijke levensomstandigheden.

Lees Verder

 

17:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Diversiteit biedt groep niet altijd een meerwaarde

Diversiteit voor besturen, jury's en andere invloedrijke beleidsorganen kunnen garanderen dat de belangen van een diverse bevolking op een eerlijke manier worden vertegenwoordigd en aangepakt, maar dat geldt zeker niet voor alle situaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Wanneer zuiver cognitieve beslissingen moeten worden genomen, biedt een diverse samenstelling van de groep volgens de onderzoekers geen enkel voordeel. Kleine groepen kunnen weliswaar een grotere cognitieve meerwaarde bieden tegenover een individu, maar diversiteit heeft daarin geen enkel aandeel.

Lees Verder

 

15:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Universeel basisinkomen geen bedreiging voor arbeidsmarkt

Het universeel basisinkomen zorgt er niet voor dat mensen de arbeidsmarkt verlaten. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Chicago naar een experiment in Alaska, waar een overheidsprogramma al vijfentwintig jaar de plaatselijke bevolking steunt. De onderzoekers constateerden dat het basisinkomen geen significant effect - positief of negatief - heeft op de werkgelegenheid als geheel, hoewel parttime werk wel met 1,8 procentpunt tot ongeveer 17 procent toeneemt. Het onderzoek suggereert dat een mogelijke afname van de werkgelegenheid kan worden gecompenseerd door een toename van de bestedingen, die op hun beurt de vraag naar werknemers doen toenemen.

Lees Verder

 

14:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale media hoeven geen rem te zijn om menselijk contact

In navolging van de bekommernissen die al een decennium eerder met het internet werden opgeworpen, hebben ook de sociale media de vrees doen rijzen dat technologie het menselijk contact zou bedreigen. Daarbij zouden platformen zoals Facebook en Twitter tot een vervreemding van vrienden en familie leiden. Maar volgens een studie van wetenschappers aan de University of Kansas moet aan die stellingen ten zeerste worden getwijfeld. Het onderzoek vond volgens de onderzoekers geen bewijs dat sociale media het persoonlijke contact met familie en hechte vrienden onder druk zouden zetten.

Lees Verder

 

13:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kinderpsychiatrie teken voor kwaliteit mentale gezondheidsbeleid

Een hoge score in de Human Development Index van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties hangt samen met de beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg. Dat zegt een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Universiteit van Turku in Finland, die een vergelijking tussen zeventien Europese en Aziatische landen hebben gemaakt. In zowel Europese als Aziatische landen stond het betere ranking in de Human Development Index gelijk met een sterkere aanwezigheid van mentale gezondheidsservices. In het algemeen scoorde Europa echter hoger dan Azië. De sterkste aanwezigheid van services werd opgetekend in Noorwegen, Zwitserland en Finland.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cybercriminaliteit kost wereld 600 miljard dollar per jaar

De jaarlijkse verliezen van cybercriminaliteit lopen wereldwijd op tot 600 miljard dollar, gevoed door groeiende knowhow van hackers en de proliferatie van criminele markten en cryptocurrencies. Dat zegt een rapport van het beveiligingsbedrijf McAfee en het Center for Strategic and International Studies. De onderzoekers stelden vast dat de diefstal van intellectueel eigendom vorig jaar ongeveer een vierde van de kosten van cybercriminaliteit vertegenwoordigde. Maar andere bedreigingen, zoals aanvallen met ransomware, groeien volgens het rapport in een snel tempo. Hackers uit Rusland, Noord-Korea en Iran richten zich vooral op financiële instellingen, terwijl China vooral actief is in cyberspionage.

Lees Verder

 

13:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Machtswisseling op wereldwijde pizzamarkt

Het voorbije jaar werd op de wereldwijde pizzamarkt een opmerkelijke mijlpaal opgetekend. Pizza Hut is immers niet langer marktleider, maar werd door Domino's Pizza ingehaald. Domino's kon vorig jaar immers een wereldwijde omzet van 12,2 miljard dollar laten optekenen, tegenover 12,03 miljard dollar voor Pizza Hut.  Het keerpunt moet volgens waarnemers in grote mate aan de digitale activiteiten worden toegeschreven.  Patrick Doyle, chief executive van Domino's, gaf al aan dat de digitale activiteiten inmiddels al meer dan 60 procent van de totale omzet van het concern vertegenwoordigen. Pizza Hut zou volgens sommige waarnemers aan die sector te weinig aandacht besteden.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |