23-02-18

Lijn tussen democraten en republikeinen niet altijd strikt afgebakend

Het godsbeeld dat door een persoon wordt gehanteerd, kan ook op zijn individuele sociale en economische stellingnames een belangrijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de Baylor University, op basis van een enquête bij een groep van bijna zestienhonderd gelovige kiezers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de opmerkelijke vaststelling dat republikeinen door een sterker godsgevoel ook vatbaarder werden voor standpunten met een progressieve invalshoek, terwijl democraten onder dezelfde invloed een hardere visie zouden aannemen.

“De partijgebondenheid verklaart slechts een gedeelte van de overtuiging,” merkt onderzoeksleider Robert Thomson, psycholoog aan de Rice University. "Godsbeelden onthullen diepe morele perspectieven die van invloed zijn op de manieren waarop gerechtigheid wordt begrepen en uiteindelijk de partijpolitieke lijnen kunnen vervagen.” Eerder onderzoek van de wetenschappers had aangetoond dat de overtuiging van een oordelende god bij zowel republikeinen als democraten steun voor een vergeldende gerechtigheid - zoals de doodstraf - creëerde. Democraten laten daardoor een grotere steun blijken voor hardere strafrechtelijke straffen en militaire oplossingen voor buitenlandse conflicten.

"De nieuwe studie wees echter uit dat een visie op een god met een actieve betrokkenheid op te wereld, republikeinen kan aanzetten om een sterker welzijnsbeleid te ondersteunen, waarmee ze tegen hun partijstandpunt ingaan,” zeggen de onderzoekers nog. “Conservatieve kiezers die zich dicht bij god voelen, hebben de neiging om vaker naar de kerk te gaan en meer vrijwilligerswerk te doen, maar blijken vaak ook een grotere inzet van de overheid te vragen om voor de armen te zorgen. Republikeinen die een beeld van een afstandelijke god hanteren, blijken daarentegen minder mededogen te kennen.”

Algemeen gaat een conservatieve overtuiging gepaard met negatieve opvattingen over sociale rechtvaardigheid, vooral rond het verdelen van welvaart, het verbeteren van de levensstandaard voor etnische minderheden, het zoeken naar sociale en economische rechtvaardigheid en het zorgen voor zieken en behoeftigen. Conservatieven tonen anderzijds een voorkeur voor een vergeldende gerechtigheid, waarbij onder meer het behoud van de doodstraf wordt ondersteund, grotere bevoegdheden worden gevraagd voor de bestrijding van het terrorisme, hardere straffen voor criminele daden worden geëist. Ook het belang van de legerdienst wordt door conservatieven benadrukt.

"Terwijl de republikeinse partij zich verzet tegen pogingen om rijkdom gelijkmatiger te verdelen met fiscale en sociale programma’s, kunnen sommige volgelingen een persoonlijke verplichting tot een andere vorm van engagement ervaren,” stippen de onderzoekers aan. “Omdat republikeinen vaker bij een kerk zullen zijn aangesloten dan democraten, zullen ze ook eerder tijd en geld aan liefdadigheid schenken. Republikeinen met een geloof in een geëngageerde god, zullen op het gebied van sociale rechtvaardigheid consequent progressief reageren. Democraten met een geloof in een oordelende god, zullen zich tegenover vergeldende gerechtigheid consequent conservatief opstellen.”

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.