04-03-18

Sector van privéjets breidt klantenbestand gevoelig uit

Een toename van de populatie miljonairs die zichzelf geen eigen vliegtuig kunnen veroorloven, maar toch van de private luchtvaart gebruik willen maken, zullen de sector van de privéjets een nieuwe groep klanten bezorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Corporate Jet Investor bij meer dan duizend luchtvaart-executives. Vastgesteld werd dat 17 procent verwacht dat er de volgende vier jaar een dramatische verhoging zal kunnen worden opgetekend van reizigers die voor de eerste keer van een privéjet gebruik zullen maken. Daarnaast verwacht 67 procent een lichte toename. Volgens 27 procent van de executive zullen reizigers over tien jaar privéjets boeken met het gebruik van cryptomunten.

Lees Verder

21:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ondernemingen besteden meer aandacht aan gezondheid

Steeds meer fabrikanten van consumptiegoederen reiken uit naar de maatschappij om op het gebied van gezondheid betere alternatieven aan te reiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Consumer Goods Forum., dat vierhonderd bedrijven uit zeventig landen vertegenwoordigt. Uit het rapport bleek dat op één jaar tijd het aantal bedrijven met een programma's voor goederen met superieure kwaliteiten op het gebied van gezondheid met 26 procent is toegenomen. Vastgesteld werd dat 85 procent van de bedrijven een partnership met community-stakeholders creëren. Bovendien werd vastgesteld dat 58 procent van de ondernemingen heeft deelgenomen aan programma's voor voedselbanken.

Lees Verder

20:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereld vult zich geleidelijk met automatische grenscontroles

Over de hele wereld zijn op dit ogenblik 4.800 elektronische posten voor automatische grenscontroles en paspoortcontroles operationeel, gespreid over drieënzeventig landen, actief. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Acuity Market Intelligence. In totaal zijn op 223 locaties op zes continenten biometrische controles voorzien. In het rapport wordt opgemerkt dat de volgende golf van biometrische grenscontroles, die op dit ogenblik nog in zijn opstartfase zitten, onder meer het inchecken, de inlevering van de bagage en te toegang tot het vliegtuig op een vlotte en automatische manier zullen kunnen laten gebeuren.

“Het tijdperk van het naadloze internationale reizen komt met rasse schreden dichterbij,” zegt Maxine Most, hoofdanalist bij Acuity Market Intelligence. “De wereldwijde voetafdruk van automatische grensformaliteiten op basis van biometrie kent een snelle uitbreiding. Zowel het transport over het land als over zee en door de lucht zal steeds meer op deze bijzonder succesvolle reistechnologieën kunnen terugvallen.” Op dit ogenblik zijn wereldwijd meer dan 2.500 elektronische grensposten actief op 188 locaties in 65 landen. Opgemerkt dat Azië in de introductie van deze toepassingen het verst is gevorderd. De regio heeft een aandeel van meer dan 38 procent in de wereldwijde automatische controles, gevolgd door Europa met 37 procent.

Verwacht wordt dat het netwerk het volgende halve decennium met ongeveer een gemiddelde van 10 procent per jaar zal aangroeien. “Daarnaast moet er echter rekening mee worden gehouden dat een aantal systemen een upgrade zullen krijgen of zullen worden vervangen,” aldus het rapport. “In werkelijkheid zullen de nieuwe installaties dan ook wellicht 20 procent van het wereldwijde netwerk vertegenwoordigen.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat vorig jaar 2.300 automatische controlepunten voor paspoorten werden geteld. Dat was bijna een verdubbeling tegenover twee jaar voordien, toen 1.243 eenheden waren geregistreerd. Tegen het einde van dit decennium wordt nog eens een verdubbeling verwacht.”

Onder meer kan een sterke groei worden opgetekend in de Verenigde Staten en de Caraïben, terwijl ook in Canada het programma gevoelig wordt uitgebreid. Verder wordt in het rapport ook gewag gemaakt van een opkomst in Europa en het Midden-Oosten.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

Werkvloer heeft weinig aandacht voor neurodiversiteit

Slechts weinig bedrijven blijken ook aandacht voor neurodiversiteit in hun personeelsbeleid te introduceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij personeelsverantwoordelijken van ruim driehonderd Britse bedrijven. Daarbij moest worden vastgesteld dat slechts 10 procent van de ondervraagden te kennen geeft bij het personeelsbeleid ook met neurodiversiteit rekening te houden. Terwijl 72 procent van de personeelsverantwoordelijken te kennen geeft het fenomeen niet in zijn beleid te hebben opgenomen, terwijl 17 procent erkent niet te weten waarvoor de term neurodiversiteit staat.

“Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 10 procent van de totale populatie als neurodivers kan worden omschreven,” beklemtoont Jill Miller, adviseur diversiteit en inclusie bij het Chartered Institute of Personnel and Development. “Neurodiversiteit staat voor werknemers met alternatieve denkstijlen, zoals dyslexie, autisme, hyperkinesie of dyspraxia. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat neurodiversiteit een unieke waarde aan de arbeidsmarkt kunnen toevoegen. Maar zelfs in een tijd waarin werkgevers onder druk staan om nieuwe talentpools te identificeren om lacunes in de vaardigheden op te vullen, worden, blijken neurodiverse kandidaten en hun unieke vaardigheden slechts zelden in aanmerking te worden genomen.

"In plaats van potentiële werknemers te meten aan de hand van een lange verlanglijst van capaciteiten, moeten meer gekeken worden naar de belangrijkste vaardigheden die elke functie vereist,” aldus de onderzoekers. “Kandidaten die over deze vaardigheden beschikken, moeten hun sterke karakteristieken kunnen tonen. Belangrijk is het bewustzijn van de werkgevers over neurodiversiteit te vergroten en hen te helpen om hun wervingspraktijken en werkplekken aan te passen. Bovendien moeten managers ook over neurodiversiteit worden opgeleid, waarbij men onder meeer moet beseffen dat een open kantoorlandschap voor sommige groepen bijzonder overweldigend kunnen zijn.”

“Sommige aanpassingen aan de werkplek zouden trouwens alle werknemers ten goede kunnen komen,” zeggen de onderzoekers nog. “Iedereen is gediend met een intranet dat gemakkelijker kan worden genavigeerd. Bovendien zal ook iedereen positief reageren om duidelijker communicaties met het management.”

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neurodiversiteit |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Vliegtuigbouwer Airbus overweegt 3.600 banen schrappen. Daarmee wil de constructeur de dalende vraag naar vliegtuigen opvangen. Dat heeft het Franse magazine Challenges gemeld. Onder meer het type A380 geniet minder interesse dan was verhoopt. Ook de productie van het militaire transportvliegtuig A400M wordt met tegenvallende prestaties geconfronteerd. De sanering bij Airbus zou vooral buiten Frankrijk worden gepland. Banen zouden worden geschrapt in onder meer Augsburg en Bremen in Duitsland, Filton in Engeland en Sevilla in Spanje. Gesprekken met de vakbonden zijn opgestart. Mogelijk zouden een aantal banen naar een andere vestiging kunnen worden overgeheveld.

Een aantal onderdelen van filmproductiemaatschappij Weinstein Company worden overgenomen naar een groep investeerders onder leiding van Maria Contreras-Sweet. De overeenkomst zorgt er voor dat het bedrijf geen faillissement hoeft aan te vragen. Met de overeenkomst zou een bedrag van 500 miljoen dollar zijn gemoeid. De onderneming had zichzelf te koop gezet nadat Harvey Weinstein, een van de oprichters van de maatschappij, in opspraak was geraakt na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Contreras-Sweet heeft aangekondigd dat het bestuur van de onderneming voor een meerderheid uit vrouwen zal bestaan. Er komt ook een fonds voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Bioscoopgroep Kinepolis heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 355,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 9,4 procent tegenover het jaar voordien. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van groeiende bezoekersaantallen. Er werden in totaal 25,3 miljoen filmkijkers ontvangen. Dat weerspiegelde een toename met 6,2 procent tegenover het jaar voordien. Daarnaast werden ook meer inkomsten per bezoekers opgetekend. Zakelijke activiteiten en vastgoedinkomsten lieten eveneens een stijging noteren. Opgemerkt wordt dat in nagenoeg alle geografische divisies groeicijfers konden worden gemeld. De jaarwinst steeg met 11 procent tot 44,7 miljoen euro

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) overweegt om in zijn divisie in Zuid-Korea vijfduizend banen te schrappen. Daarmee zou het Zuid-Koreaanse personeelsbestand van de constructeur met 30 procent worden afgeslankt. Dat blijkt volgens het persbureau Reuters uit een aantal documenten over de toekomstplannen van de autobouwer in Zuid-Korea. Onder meer zou General Motors zijn fabriek in Gunsan, waar tweeduizend mensen werken, willen sluiten. De Amerikaanse constructeurs zegt wel bereid te zijn om de Zuid-Koreaanse productie op peil te houden, maar dan wordt van de regering van het Aziatische land een investering van 2,8 miljard dollar geëist.

De Belgische holding Compagnie du Bois Sauvage heeft een bijkomende participatie genomen in het Amerikaanse bedrijf Vinventions. Dat heeft de holding bekendgemaakt. Vinventions is een fabrikant van sluitingssystemen voor wijnflessen en heeft recent een kapitaalverhoging van 40 miljoen dollar doorgevoerd. Daarvoor werd door Compagnie du Bois Sauvage ingeschreven voor een bedrag van 20 miljoen dollar. De Belgische holding had door zijn belang in Noël Group al een participatie in Vinventions. Door de nieuwe kapitaalverhoging heeft Bois Sauvage zijn belang in Vinventions tot 25,84 procent opgevoerd. Vinventions wil het bijkomend kapitaal gebruiken om verdere ontwikkelingen te ondersteunen.

Het Waalse bedrijf Ion Beam Applications (IBA) breidt zijn activiteit uit naar Groot-Brittannië. In het Rutherford Cancer Centre in Newport is immers de eerste Britse machine voor de behandeling van kankerpatiënten met protonbestraling geïnstalleerd. De installatie van het protonsysteem nam negen maanden in beslag. Daarmee heeft het Waalse bedrijf naar eigen zeggen een record gevestigd. Opgemerkt wordt dat Britse concurrenten minstens 50 procent meer tijd nodig hebben om een installatie op te starten. Voor de installatie van het systeem werd samengewerkt met het bedrijf Proton Partners International uit Wales, die drie jaar geleden werd opgericht door een aantal internationale kankerexperts.

Jensen-Group, fabrikant van industriële wasserijsystemen, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 338,1 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 6,3 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst steeg met 20 procent tot 34,2 miljoen euro, terwijl bij de nettowinst een groei van 23,7 miljoen euro naar 29,1 miljoen euro kon worden opgetekend. Het bedrijf wijst erop dat ook het nieuwe jaar een sterke start heeft gekend. Tegenover dezelfde periode vorig jaar bleek het aantal orders immers met 8 procent te zijn opgelopen. Ook voor de toekomst worden gunstige vooruitzichten naar voor geschoven. Meer orders worden verwacht van ziekenhuizen en zorginstellingen.

De Japanse autofabrikant Toyota richt een nieuw bedrijf op dat zich volledig richt op de ontwikkeling van software voor zelfrijdende wagens. Dat heeft de Japanse autofabrikant bekendgemaakt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met twee Japanse ontwikkelaars van auto-onderdelen. De nieuwe onderneming krijgt de naam Toyota Research Institute-Advanced Development (Tri-Ad) en is gevestigd in het hoofdkantoor van de autoconstructeur in Tokio. De drie partners willen meer dan 300 miljard yen of 2,3 miljard euro in het nieuwe bedrijf investeren. In eerste instantie gaat Tri-Ad van start met ongeveer driehonderd personeelsleden. Uiteindelijk wordt gemikt op een duizendtal werknemers.

Het textielbedrijf Balta, producent van vloerbekleding, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 689 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 3,1 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst viel daarentegen van 25,4 miljoen euro naar 3 miljoen euro terug. Het bedrijf merkt op tijdens de eerste zes maanden van het voorbije jaar sterke resultaten te hebben geboekt, maar tijdens de tweede jaarhelft moest volgens chief executive Tom Debusschere het hoofd worden geboden aan bijzonder uitdagende externe omstandigheden. Verwezen wordt naar hogere grondstofprijzen en ongunstige wisselkoersen. Vermoed wordt dat die impact ook de eerste helft van dit jaar zal worden ervaren.

Het Russische gasconcern Gazprom heeft bij een arbitragehof in Stockholm een procedure opgestart om het contract met de Oekraïense energiemaatschappij Naftogaz te verbreken. Dat heeft Alexander Medvedev, plaatsvervangend chef van Gazprom, gezegd. Recent nog werd Gazprom door hetzelfde arbitragehof verplicht om aan het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz een schadevergoeding van ruim 2 miljard euro te betalen wegens inbreuken tegen de leveringscontracten voor gas. De Oekraïense regering zegt dat zijn bevolking weinig gevolgen van het conflict zal ondervinden. Oekraïne wordt immers steeds meer met gas uit de Europese Unie bevoorraad.

De Europese Commissie scherpt de richtlijnen voor techbedrijven aan om terroristische inhoud te verwijderen. Wanneer autoriteiten melding maken van een bericht met terroristische inhoud, moeten ondernemingen zoals Facebook en Google binnen een periode van één uur reageren. Dat heeft de Amerikaanse krant Wall Straat Journal gezegd. Volgens de Europese Commissie moeten bij de technologiebedrijven steeds mensen beschikbaar zijn om gecontesteerde berichten te verwijderen. De aanbeveling van de Europese Commissie is niet bindend, maar kan in de rechtbank wel als juridische verwijzing worden gebruikt. Eventueel kan ook de introductie van een formele regulering worden overwogen.

Het Mediahuis heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 616 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 49 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde met bijna 20 procent tot 14,8 miljoen euro. Die daling moet echter aan eenmalige lasten voor een bedrag van 16,5 miljoen euro worden toegeschreven. In de jaarcijfers zijn ook al voor zes maanden de resultaten van de nieuwe Nederlandse dochter Telegraaf Media Group (TMG) opgenomen, waardoor een vergelijking volgens Gert Ysebaert, chief executive van Mediahuis, nagenoeg onmogelijk is. Mediahuis zegt nu in België en Nederland samen dagelijks 1,4 miljoen kranten te verkopen.

Griekenland krijgt nog voor eind maart 5,7 miljard euro uit het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) overgemaakt. Dat heeft Maria Centeno, voorzitter van de Eurogroep, bekendgemaakt. Centeno benadrukt dat Griekenland alle vereiste voorwaarden voor de toekenning heeft ingevuld. Later volgt wellicht nog een laatste tranche van 1 miljard euro. Griekenland heeft opnieuw de weg naar de kapitaalmarkt voor leningen gevonden. Griekenland heeft inmiddels 224 miljard euro Europese schulden opgebouwd. Volgens Centeno zijn onderhandelingen over de Griekse schuldverlichting aan de gang. Dat moet Griekenland volgens hem toelaten de crisis eindelijk definitief achter zich te laten.

De Nederlandse uitvaartverzekeraar Dela heeft zijn activiteiten naar Duitsland uitgebreid. Er worden ook mogelijkheden op de Spaanse en Franse markt gezien. Dat heeft Dela bekendgemaakt. Dala is langer actief in België en Nederland. Er wordt echter opgemerkt dat een Europese uitbreiding noodzakelijk is om de teruglopende groeimogelijkheden in Nederland te kunnen compenseren. Duitsland biedt volgens Dela een aantal bijzondere mogelijkheden. De Duitse autoriteiten hebben immers de uitkering bij een overlijden afgeschaft. Daardoor is het voor de bevolking interessanter geworden om een verzekering te nemen. Een deadline voor een mogelijke opstart in Frankrijk en Spanje is niet gegeven.

Het Amerikaanse bedrijf Salesforce.com, aanbieder van software-oplossingen, heeft tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd een nettowinst geboekt van 67,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 51,4 miljoen dollar tijdens het vierde kwartaal het jaar voordien. Over het hele jaar werd een omzetstijging met 25 procent tot 10,48 miljard dollar gemeld. De jaarwinst liep van ruim 179,63 miljoen dollar terug tot bijna 127,48 miljoen dollar. Het bedrijf profiteert steeds meer van de cloudoplossingen die door een toenemend aantal ondernemingen worden gekozen.

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |