09-03-18

Nepnieuws verspreidt zich op Twitter sneller dan waarheid

Op Twitter blijkt nepnieuws zich opmerkelijk sneller te verspreiden dan ware verhalen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook wordt opgemerkt dat bij de verspreiding van misleidende informatie de mens een veel grotere invloed heeft dan bots. De resultaten van de studie werpen volgens de onderzoekers een nieuw licht op de fundamentele aspecten van het ecosysteem van de online communicatie. Tevens zeggen de wetenschappers verbaasd te zijn over de verschillende trajecten die authentieke en valse berichtgeving op Twitter blijken te volgen.

“Vastgesteld werd dat nepnieuws zich op Twitter verder, sneller, breder en dieper verspreidt dan de waarheid,” zegt onderzoeksleider Deb Roy, professor mediawetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Dat geldt bovendien in alle informatie-categorieën. Bovendien moet worden vastgesteld dat de verspreiding van nepnieuws niet kan worden toegeschreven aan bots die zijn geprogrammeerd om misleidende verhalen te produceren. De opmerkelijke snelheid waarop het nepnieuws zich op Twitter kan verspreiden, moet vooral worden toegeschreven aan het feit dat vele gebruikers geneigd zijn om onware nieuwsverhalen te retweeten.”

“Ook wanneer alle bots werden verwijderd, bleef de kloof tussen de verspreiding van nepnieuws en waarheid op hetzelfde niveau gehandhaafd,” stippen de onderzoekers nog aan. Onder meer werd vastgesteld dat nepnieuws 70 procent vaker op een retweet kan rekenen dan authentieke verhalen. Tevens bleek dat nepnieuws zes keer sneller vijftienhonderd lezers bereikt dan ware verhalen.” Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de karakteristieken van het nepnieuws, dat vooral een sensationele boodschap met een nieuwe invalshoek probeert te brengen.

“Het publiek toont een grote interesse in nieuwe informatie,” verduidelijken de onderzoekers. “Personen die nieuwe informatie aanbrengen, worden bovendien beschouwd als geïnformeerde individuen. De verspreiding van deze berichtgeving kan dan immers ook het persoonlijke imago versterken.”

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

Europees stadstoerisme beleeft sterke heropleving

Het Europese stadstoerisme heeft het voorbije jaar een stijging met 7,7 procent laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van European Cities Marketing (ECM). Op de Europese thuismarkt werd een groei met 5,2 procent gemeld, terwijl bij de internationale aankomsten een stijging met 9,2 procent werd opgetekend. Bij de tien populairste bestemmingen werd tegenover het jaar voordien geen enkele wijziging geregistreerd. Londen, Parijs en Berlijn blijven de ranglijst aanvoeren. Bij de aankomsten werd de sterkste groei opgetekend bij reizigers uit Rusland (27,3 procent), gevolgd door China (17,3 procent) en de Verenigde Staten (15,5 procent).

“De groei van het Europese stadstoerisme werd het voorbije jaar gedragen door een positieve economische ontwikkeling op de buitenlandse markten,” wordt er opgemerkt. “Bovendien kon worden vastgesteld dat de reiziger beter gewend raakt aan de dreiging van het internationale toerisme. Daardoor kon het Europese toerisme op een sterke heropleving rekenen, terwijl de gevoeligheid voor externe invloeden is verminderd.” Londen was het voorbije jaar opnieuw de populairste stadsbestemming in Europa. Het aantal overnachtingen in de Britse hoofdstad liep met 7,6 procent op. Ook Parijs, dat op een tweede plaats eindigde, kende nog een groei met 7,5 procent.

In Berlijn bleef de groei echter beperkt tot 0,3 procent. “Daarmee wordt een lange periode van sterke groei plotseling tot stilstand gebracht,” aldus het rapport. “Dat fenomeen moet wellicht vooral worden toegeschreven aan het verdwijnen van luchtvaartmaatschappij Air Berlin, die vorig jaar het faillissement moest aanvragen.” Rome staat op een vierde plaats. De Italiaanse hoofdstad liet een groei met 2,4 procent optekenen. Wel moest worden vastgesteld dat Barcelona uit de top vijf is weggeduwd en vervangen door Madrid. Opgemerkt wordt dat Barcelona zwaar werd getroffen door het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. De sterkste groeier in de top tien was München (11,7 procent).

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Consument verwacht positieve impact van artificiële intelligentie

Voor een grote meerderheid van de bevolking maakt artificiële intelligentie inmiddels deel uit van het dagelijkse leven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup en de Northeastern University bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 85 procent van de respondenten minstens één apparaat, programma of dienst met artificiële intelligentie gebruikt. Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen op navigatie-applicaties (84 procent), op korte afstand gevolgd door streamingdiensten voor video en muziek. Minder verwacht is volgens de onderzoekers de penetratie van digitale persoonlijke assistenten op smartphones.

“Er kon worden vastgesteld dat 47 procent van de ondervraagden op zijn smartphone een dienst zoals Siri van Apple of Assistant van Google gebruikt,” aldus de onderzoekers. “Daarbij wordt uiteraard meestal op spraaktechnnologie beroep gedaan.” Daarnaast kon worden vastgesteld dat inmiddels ook 22 procent van de ondervraagden zegt gebruik te maken van intelligente domotica-toepassingen, die nochtans nog niet lang op de markt aanwezig zijn. Online navigatiediensten en streamingservices maken al sinds het midden van het voorbije decennium deel uit van het dagelijkse leven, terwijl Amazon de eerste generatie van zijn Echo pas zeven jaar geleden lanceerde.

In het algemeen kan volgens de onderzoekers worden verwacht dat de adoptie van artificiële intelligentie in de toekomst een substantiële groei zal kennen. “Onder meer heeft Amazon voorspeld dat zijn domotica-assistent Alexa binnen de volgende drie tot vijf jaar door minstens 100 miljoen mensen zal worden geactiveerd,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt verwacht dat over drie jaar ruim twee miljard mensen van spraaktechnologie gebruik zullen maken om het internet te gebruiken. Ongeveer een kwart van die interacties zouden bovendien een commerciële intentie hebben.”

Uit het onderzoek blijkt nog dat 76 procent van de ondervraagden zich optimistisch opstelt over de impact van deze technologieën op hun leven en werk. Toch geeft 73 procent aan te vrezen dat de toepassingen tot banenverlies zullen leiden. Slechts 23 procent meent echter dat ook zijn eigen tewerkstelling in het gedrang zou kunnen komen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Amerika rekent op herstel internationale boekingen

Het internationale luchtvaartverkeer naar de Verenigde Staten moet zich nog altijd herstellen van de terugslag die werd ervaren van het brexit-referendum en het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aan inwoners van een aantal islamitische landen heeft opgelegd. Dat blijkt uit een rapport van consulent ForwardKeys, waarin wordt opgemerkt dat het internationale luchtvaartverkeer naar de Verenigde Staten vorig jaar met 2 procent is gedaald tegenover het jaar voordien. Ook tijdens de eerste twee maanden van dit jaar werd nog een verdere achteruitgang tegenover dezelfde periode vorig jaar gemeld.

“Het inreisverbod dat door de Amerikaanse president is uitgevaardigd, heeft niet alleen een negatieve impact gehad op het aantal aankomsten uit het Midden-Oosten en Afrika,” aldus ForwardKeys. “Er werden immers ook minder bezoekers uit Europa geteld. Door de waardedaling van het Britse pond na het brexit-referendum heeft zich ook bij de Britse reizigers laten voelen. Daarnaast moest worden vastgesteld dat ook het aantal Chinese bezoekers, na een sterke groei het jaar voordien, vorig jaar nagenoeg een status-quo heeft laten optekenen. Wanneer echter naar de boekingen wordt gekeken, mag later dit jaar toch een heropleving worden verwacht.”

Opgemerkt wordt dat het aantal boekingen uit andere landen op het Amerikaanse continent op dit ogenblik 7 procent hoger ligt dan op hetzelfde ogenblik één jaar geleden. Bij de boekingen uit de rest van de wereld is er daarentegen slechts sprake van een groei met 0,5 procent. Onder meer wordt erop gewezen dat onder meer vanuit Mexico opnieuw een interesse in de Verenigde Staten is gebleken. Het aantal Mexicaanse boekingen ligt 28,9 procent hoger dan vorig jaar. Een gelijkaardige trend kan worden opgetekend in Brazilië, waar onder invloed van een economisch herstel het aantal boekingen met 24,8 procent is opgelopen.

Verder wordt opgemerkt dat Miami als favoriete bestemming steeds meer terrein prijs moet geven tegenover Orlando en Fort Lauderdale. Vooral Duitse reizigers zouden Miami de rug toekeren en zich vooral toespitsen op andere steden, zoals New York en Atlanta. Bovendien is British Airways sinds vorige zomer gestart met vluchten op Fort Lauderdale, een ideale uitvalsbasis voor cruises. Fort Lauderdale heeft ook meer capaciteit op rechtstreekse vluchten vanuit Mexico. Tenslotte wordt opgemerkt dat ook reizigers uit Argentinië en Brazilië een toenemende interesse voor de concurrenten van Miami beginnen te tonen.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Chinees bedrijf lijstaanvoerder in Europese patentaanvragen

Het voorbije jaar zijn in Europa 165.590 nieuwe patentaanvragen ingediend. Dat betekende een stijging met 3,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat bijkt uit cijfers van het European Patent Office (EPO), waarbij achtendertig Europese landen zijn aangesloten. Opgemerkt wordt dat nog nooit eerder in de geschiedenis bij het Europese patentbureau zoveel aanvragen voor de bescherming van intellectuele eigendommen werden ingediend dan vorig jaar. Tegelijkertijd moest ook voor de eerste keer in de geschiedenis worden vastgesteld dat de lijst van aanvragers door een Chinese onderneming werd aangevoerd.

“Op het gebied van patenten heeft Europa een uitstekend jaar achter de rug,” getuigt Benoit Battistelli, president van het European Patent Office. Het grootste aantal aanvragen was afkomstig van bedrijven uit de Verenigde Staten (26 procent), gevolgd door Duitsland (15 procent), Japan (13 procent), Frankrijk (6 procent) en China (5 procent). Het aantal aanvragen uit China kende een stijging met 16,6 procent, waardoor het land een plaats in de top vijf kon veroveren. Opmerkelijk is echter dat de lijst met individuele aanvragen door China wordt geleid. Het Chinese concern Huawei liet immers 2.398 aanvragen noteren, gevolgd door Siemens (2.220), LG Electronics (2.056) en Samsung (2.016).

Uit het onderzoek blijkt nog dat de meeste Europese landen het voorbije jaar een groter aantal patentaanvragen hebben ingediend. Nederland liet een stijging met 2,7 procent optekenen, gevolgd door Groot-Brittannië (2,4 procent), Duitsland (1,9 procent) en Frankrijk (0,5 procent). Een opvallende daling werd daarentegen geregistreerd in Portugal (5,7 procent), maar ook in België en Noorwegen werd een inkrimping met respectievelijk 1,9 procent en 0,6 procent gemeld. Wanneer naar bevolkingsaantallen wordt gekeken, staat Zwitserland op de eerste plaats met 884 aanvragen per miljoen inwoners, gevolgd door Nederland (412) en Denemarken (377).

Het grootste aantal aanvragen was gesitueerd in de medische technologie, digitale communicatie en computertechnologie.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patenten |  Facebook |

Generation X versterkt interesse in duurdere wijncategorieën

De jongste generatie wijnconsumenten verlaat zijn comfortzone en toont interesse in een brede waaier van producten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Wine Access op basis van een enquête bij achttienhonderd wijnconsumenten in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat de millennials, dankzij een gevoel voor avontuur en een drang om nieuwe ervaringen op te doen, een belangrijke klantengroep voor de wijnverkoop worden. maar anderzijds wordt opgemerkt dat Generation X in de nabije toekomst de hogere segmenten van de Amerikaanse wijnmarkt zullen blijven domineren.

"Consumenten uit Generation X beschikken niet alleen over de grootste budgetten voor de aankoop van wijn, maar zijn ook het meest geneigd om geregeld producten uit de hogere prijscategorieën te kopen," aldus de onderzoekers. "Bovendien tonen ze vaak een sterke interesse in wijnclubs." Uit het onderzoek blijkt dat Generation X gemiddeld 5.717 dollar per jaar in wijn investeert, tegenover 4.900 dollar per jaar bij de babyboomers en 4.163 dollar bij de millennials. Anderzijds wordt opgemerkt dat 65 procent van de millennials interesse toont in zeldzame en ongewone wijnen en jaargangen, terwijl 75 procent aangeeft meer in wijnen te willen investeren.

In eerste instantie zal Generation X volgens de onderzoekers de opvolger worden van de babyboomers als de dominante klantengroep in de hogere wijncategorieën. “Deze groep is het meest geneigd om meer dan één keer per maand een bedrag van 70 dollar te betalen voor een fles wijn,” aldus Wine Access. “Generation X toont tevens de grootste interesse in wijnclubs en koestert bovendien vaak ambities om een eigen wijnkelder aan te leggen. Deze populatie neemt meer tijd om de nuances en trends in de wijnproductie te doorgronden, zodat ze ook de meerwaarde van een hogere besteding kent. Bovendien kan Generation X terugvallen op een groter beschikbaar budget dan de millennials."

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook Japanse manga is vooral een online medium geworden

Het voorbije jaar zijn in Japan voor 337,7 miljard yen of 3,14 miljard dollar manga’s verkocht. Dat betekent een daling met 0,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van het Japanse Research Institute for Publications. Opmerkelijk is echter vooral dat bij de verkoop van digitale manga’s een omzet van 171,1 miljard yen of ruim 1,59 miljard dollar kon worden gemeld. Tegelijkertijd moesten bij de gedrukte versies dalingen met 14,4 procent tot 166,6 miljard yen of nagenoeg 1,55 miljard dollar worden genoteerd. De cijfers tonen volgens de onderzoekers een duidelijke verschuiving in de gewoontes en voorkeuren van het publiek.

“De lichte daling die het voorbije jaar werd opgetekend in de totale verkoop, moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan de verspreiding van illegale online manga’s,” stippen de onderzoekers aan. “Maar ook bij de lage verkoop wordt de impact van de digitale platformen steeds duidelijker. Vorig jaar werden online manga’s voor de allereerste keer in de geschiedenis populairder dan hun gedrukte varianten. Het feit dat het manga-publiek steeds meer naar online content wordt getrokken, is volgens All Japan Magazine onder meer te wijten aan discount-campagnes voor digitale versies van vroegere blockbusters. In de fysieke verkoop zijn diezelfde werken veel moeilijker te vinden.

De dalende interesse in gedrukte manga’s moet volgens de onderzoekers gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat een aantal populaire series zijn geëindigd. “Dat verlies kon wegens een gebrek aan nieuwe blockbusters echter niet worden gecompenseerd,” wordt er opgemerkt. De onderzoekers merken anderzijds op nog nooit eerder een dergelijke daling in de verkoop van gedrukte manga’s te hebben moeten registreren. Op de digitale markt vormen de shonen - verhalen die vooral op een jongenspubliek zijn gericht - volgens het Research Institute for Publications het meest populaire genre van de manga-literatuur.

Japan heeft zich lange tijd met succes kunnen verzetten tegen de teloorgang van de gedrukte media. De voorbije jaren diende echter een versnelde groei van de digitale sector worden opgetekend.

Lees Verder

09:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manga |  Facebook |