10-03-18

Ernst verwondingen door Amerikaanse vuurwapens neemt toe

In de Verenigde Staten neemt de ernst van verwondingen door niet-dodelijke incidenten met vuurwapens elk jaar toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en de Columbia University. Gebaseerd op cijfers van spoeddiensten van de Amerikaanse ziekenhuizen, moeten de onderzoekers naar eigen vaststellen dat de ernst van de verwondingen sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw toeneemt. De cijfers tonen volgens de onderzoekers ook aan dat de gevolgen van deze incidenten steeds zwaarder op de Amerikaanse gezondheidszorg wegen.

De cijfers gaan vijfentwintig jaar terug en omvatten een periode van ruim twee decennia. Tijdens die periode moesten volgens de onderzoekers 648.662 personen met verwondingen wegens niet-dodelijke incidenten met vuurwapens in de Amerikaanse ziekenhuizen worden opgenomen. De slachtoffers bestonden voor 88 procent uit mannen en 12 procent uit vrouwen. Daarnaast bleek dat kinderen 5,6 procent van de gewonde slachtoffers waren, terwijl 82 procent zich in de leeftijdsgroep tussen zestien en vijfenveertig jaar bevindt en 12 procent tot de categorie van de vijfenveertigplussers behoort. Ongeveer 70 procent van alle incidenten met vuurwapens leidt tot niet-dodelijke verwondingen.

Bij 60 procent van de verwondingen was er sprake van een gewilde agressie, terwijl bij 24 procent van een accidentele origine moet worden gesproken. In 9 procent is er sprake van een bedoelde zelfverwonding. Bij 7 procent kon geen reden worden geïdentificeerd. “Er moest worden vastgesteld dat de ernst van de verwondingen jaarlijks met 1,4 procent toeneemt,” zeggen de onderzoekers. “Dat geldt zowel bij mannelijke als vrouwelijke slachtoffers en voor alle mogelijke motieven. Bij kinderen bleef de intensiteit van de verwondingen in het algemeen weliswaar lager dan bij volwassenen, maar ook daar moest een toename worden vastgesteld.”

Er wordt aan toegevoegd dat nog een groot aantal verwondingen van minder ernstige graad door artsen of ander medisch personeel ambulant worden verzorgd.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vuurwapens |  Facebook |

Marihuana en smartphone dodelijk voor voetganger

Het voorbije jaar kwamen in de Verenigde Staten bij verkeersongevallen 5.984 voetgangers om het leven. Dat is nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien, toen 5.987 slachtoffers moesten worden geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association (GHSA). Opgemerkt wordt dat daarmee voor het tweede jaar een dodentol moet worden gemeld die in verscheidene decennia niet meer was geregistreerd. Zonder een strikt oorzakelijk verband te willen leggen, wordt er wel opgemerkt dat deze toename gepaard gaat met het stijgend gebruik van smartphones en de legalisering van marihuana.

“Twee opeenvolgende jaren met nagenoeg zesduizend voetgangers die in het verkeer om het leven komen, moeten voor de hele gemeenschap van de verkeersveiligheid als een rode vlag werken,” aldus Jonathan Adkins, executive director van de Governors Highway Safety Association. “Er kan helaas niet meer worden gesproken van een toevallige piek, maar wel moet helaas worden gewezen op een nieuwe trend. Men kan echter niet tolereren dat deze cijfers als een nieuw normale situatie zouden worden beschouwd.” Voetgangers vormen in de Verenigde Staten nu 16 procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers, tegenover 11 procent enkele jaren geleden.

Men kan daarbij volgens het onderzoek niet anders dan wijzen op twee fenomenen die mogelijk een impact op de cijfers zouden kunnen gehad. In eerste instantie wordt gewag gemaakt van het toenemend gebruik van de smartphone, maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met een mogelijke impact van de legalisering van recreatieve marihuana in verschillende Amerikaanse staten. “Zowel de smartphone als marihuana kunnen de aandacht en het beoordelingsvermogen van de voetganger aantasten,” wordt er aangevoerd. “Men mag geen oorzakelijk verband uitspreken, maar er moet toch gekeken worden of in die toekomst die relatie moet worden bevestigd.”

Er wordt onder meer op gewezen dat het smartphone-gebruik in de Verenigde Staten tijdens de eerste zes jaar van dit decennium met 236 procent is gestegen. Ook de spoedafdelingen van de Amerikaanse ziekenhuizen maken gewag van een toenemend aantal opnames waarbij het gebruik van smartphones ter sprake kwam. In de Amerikaanse staten waar het recreatieve gebruik van marihuana de voorbije jaren is gelegaliseerd, steeg tijdens de eerste helft van vorig jaar het aantal fatale verkeersslachtoffers bij voetgangers met 16,4 procent. Elders werd een achteruitgang met gemiddeld 5,8 procent opgetekend.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetganger |  Facebook |

Europese hotelindustrie heeft recordjaar achter de rug

De Europese hotelindustrie heeft het voorbije jaar een absolute recordprestatie laten optekenen. Maar ook dit jaar mag een verdere groei worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van consulent STR Global. Onder meer kon worden vastgesteld dat de sector het voorbije jaar kon rekenen op een gemiddelde dagopbrengst van 79,46 euro per beschikbare kamer. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Het gemiddelde dagtarief steeg met 3,1 procent tot 110,51 euro. De bezettingsgraad liep met 2,4 procent op tot 71,9 procent. Bij al deze parameters kon volgens STR Global het voorbije jaar een nieuw recordcijfer worden gemeld.

“De Europese hotelmarkten hebben de voorbije jaren van een brede reeks gunstige factoren kunnen genieten,” zegt Robin Rossmann, managing director van STR Global. “Weliswaar kon over de hele wereld het voorbije jaar een vooruitgang worden opgetekend, maar nergens kon een sterkere groei worden geregistreerd dan in Europa. De regio heeft zowel in het toerisme als de zakenreizen een substantiële stijging laten optekenen. Bovendien toonde de sector zich ook onder een aantal terroristische aanslagen bijzonder veerkrachtig. Daarbij kon worden vastgesteld dat de herstelperiodes na een aanslag steeds korter werden.”

Rossmann wijst er ook dat de bezettingsgraad bijna 10 procent hoger lag dan de vorige piekperiode tien jaar geleden, aan de vooravond van de wereldwijde financiële crisis. De regio heeft volgens hem wel kunnen profiteren van de beperkte aangroei in het aanbod die moest worden vastgesteld. Op die manier kon immers een sterkere bezettingsgraad van de bestaande hotels worden gegarandeerd. Wel wordt gewaarschuwd dat de brexit uiteindelijk een negatieve impact kan hebben op de Londense hotelsector. In eerste instantie kon worden geprofiteerd van het zwakkere Britse pond, maar door het herstel van de Brits munt tegenover de Amerikaanse dollar werd de jongste tijd een vertraging geregistreerd.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel |  Facebook |

Natuur is voor de mens veiliger dan de boerderij

In de Verenigde Staten vormen beten, steken en stampen van boerderijdieren, insecten en honden de grootste gevaren die een dier voor de mens kan opleveren. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De metingen, die tien jaar geleden werden gestart en tot het midden van dit decennium liepen, brachten aan het licht dat tijdens die periode in totaal 1.610 mensen het leven lieten na een gewelddadige confrontatie met een dier. Niet-giftige dieren waren verantwoordelijk voor 57 procent van de overlijdens. De onderzoekers wijzen er nog op dat vele incidenten weliswaar vermijdbaar zijn, maar toch blijken de sterftecijfers niet af te nemen.

“Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers niet vallen na confrontaties met wilde dieren zoals bergleeuwen, wolven, beren of haaien,” benadrukt onderzoeksleider Jared Forrester, docent chirurgie aan de Stanford University. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat ontmoetingen met boerderijdieren, insecten en honden veel grotere risico’s kunnen opleveren. Uiteraard moet ook bij een verblijf in de wildernis de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, maar het onderzoek toont aan dat het risico op een dodelijke ontmoeting met een potentieel gevaarlijk dier in de natuur in realiteit bijzonder beperkt blijft.”

Jaarlijks vallen in de Verenigde Staten gemiddeld 201 doden na een incident met een dier. Confrontaties met giftige dieren zijn daarbij verantwoordelijk voor 86 overlijdens. Dit cijfer laat een geleidelijke stijging optekenen. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw werd een gemiddelde van 46 overlijdens gemeld. Tijdens het laatste decennium van de eeuw was dat gemiddelde echter al opgelopen tot 69 doden per jaar. Tijdens de eerste jaren van deze eeuw werd een gemiddelde van 79,5 overlijdens opgetekend. Het grootste gevaar blijkt veroorzaakt door beten van insecten zoals bijen, wespen en hommels, die bij sommige mensen tot extreem allergische reacties kunnen leiden.

Wanneer incidenten met giftige dieren buiten beschouwing worden gelaten, blijkt de boerderij het grootste risicogebied voor een fatale confrontatie. Dat geldt vooral voor paarden en runderen, die bij 90 procent van de dodelijke boerderij-incidenten zijn betrokken. Daarnaast vormen ook aanvallen door honden een probleem. Dat geldt echter vooral voor kinderen onder de leeftijdsgrens van vier jaar. De onderzoekers merken verder nog op dat jaarlijks meer dan één miljoen slachtoffers na een confrontatie met dieren in de dienst spoedgevallen moeten worden opgenomen. De kost voor de openbare gezondheidszorg loopt daarbij op tot ongeveer 2 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, dier, boerderij |  Facebook |

Drukke beursagenda duwt Chinese bedrijven naar het platteland

In het Chinese bedrijfsleven kan een opmerkelijke migratiebeweging worden opgemerkt. Een aantal ondernemingen blijkt immers van de grote metropolen langs de kust naar kleinere steden in het binnenland te trekken. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Het fenomeen is volgens Xinhua echter gelinkt aan de Chinese beursactiviteit. Door een verhuis naar kleinere locaties zouden de bedrijven immers hopen sneller een beursintroductie te kunnen realiseren. De grote metropolen worden immers met een massale aanvraag naar beursintroducties geconfronteerd. Daardoor moet met langere wachttijden rekening worden gehouden.

“Op de beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn inmiddels lange wachtrijen voor beursintroducties ontstaan,” aldus Xinhua. “Daardoor moet voor een beursgang in die regio’s vele jaren geduld worden geoefend. Enkele jaren geleden besliste de China Securities Regulatory Commission echter dat bedrijven uit achtergebleven regio’s een prioritaire behandeling konden genieten. Op die manier hoopte de regulator de armoede in de regio te kunnen bestrijden. Verscheidene bedrijven, zoals VST Automotive Navigation of Tanwan Information Technology, hebben daarvan gebruik gemaakt en verhuisden van respectievelijk Shenzhen en Shanghai naar Lean en Shangrao, twee kleinere steden in de provincie Jiangxi.”

De strategie van deze ondernemingen wekte al snel de aandacht van de lokale autoriteiten, die met het aantrekken van moderne bedrijven de armoede in de regio hopen te kunnen bekampen. “Technologiegroepen zoals Tanwan veroorzaken geen pollutie en kunnen de regio helpen om naar een duurzame economische structuur om te schakelen,” aldus woordvoerders van de lokale autoriteiten. “Deze ondernemingen kunnen zowel upstream als downstream andere bedrijven aantrekken, waardoor een complete lokale industriële keten kan worden gevormd en de landelijke economie een belangrijke injectie kan krijgen.

De bedrijven zelf zeggen dat een dergelijke verhuis vooral gevolgen kan hebben voor het personeelsbestand. Niet iedereen is immers bereid om vanuit een grote metropool naar een armere landelijke regio te verhuizen. Dat geldt vooral voor managers en leidinggevende technici. Het is echter vaak ook onmogelijk om ter plaatse gelijkwaardige kandidaten te vinden. Daarom wordt vaak beslist om een aantal cruciale departementen, zoals onderzoek en ontwikkeling, toch in de grote industriële gebieden te handhaven.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, beursintroductie |  Facebook |

Zachtere Japanse man vooral mythe en marketing?

Japanse mannen vertonen in het gezin en op het werk weliswaar vaak een zachtere kant, maar toch blijven een aantal traditionele dominante houdingen overeind. Dat is de boodschap van een reeks studies over moderne Japanse mannen door wetenschappers aan de Cambridge University. Het onderzoek 'Cool Japanese Men' toont hoe Japanse mannen hun benadering van gezin en arbeid langzaam veranderen in het kader van bredere maatschappelijke verschuivingen en een grotere economische onzekerheid. Anderzijds blijkt volgens de onderzoekers dat de veranderingen mogelijk minder groot zijn dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken.

“Er bestaat een vermoeden dat media-afbeeldingen van nieuwe en coole mannen vooral te maken hebben met adverteerders die nieuwe markten proberen aan te boren,” zeggen de onderzoeksleiders Brigitte Steger en Angelika Koch, docenten moderne Japanese studies. "Ondanks de hype lijken Japanse mannen nog steeds aan hun dominantie in de samenleving te willen blijven vasthouden. De positie van de vrouwen is niet radicaal veranderd. Hoewel mannen een zachtere kant tonen en vrouwen helpen, wordt de fundamentele naoorlogse genderverdeling van arbeid en mannelijke overheersing niet ernstig in twijfel getrokken.”

“Mannen nemen ogenschijnlijk meer vrouwelijke kenmerken aan - zoals een sterkere interesse in de partner en de kinderen en een grotere aandacht voor het eigen uiterlijk - maar toch blijft alles binnen het kader van de beginselen van de mannelijkheid,” zeggen de onderzoekers nog. “Men moet immers andere mensen helpen, maar zich anderzijds hard en succesvol opstellen.” Opgemerkt wordt de Japanse arbeidsmarkt nu wel een grotere diversiteit aan loopbanen biedt, maar anderzijds wordt erop gewezen dat de bedrijfswereld geen radicale verandering heeft gekend en in sommige opzichten tegenover mannen nog veeleisender is geworden.

"Er is waardering voor de gezonde en zachte man, maar dat moet vooral als een aanvulling op de bestaande eisen worden bekeken,” aldus nog de onderzoekers. “Er is geen sprake van dat deze nieuwe waarden tegen oude tradities kunnen worden ingeruild. Moderne zakenlieden worden aangemaand om aandachtig en empathisch naar alle collega's, zelfs hun meest jonge medewerkers, te luisteren. Dat moet echter vooral tot een groter professioneel succes leiden en de aantrekkingskracht op het andere geslacht versterken. Op die manier wordt de productiviteit en dominantie over lager gekwoteerde mannen en vrouwen bevestigd.”

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, man |  Facebook |

Brits cruisetoerisme op tien jaar verviervoudigd

Het voorbije jaar hebben bijna 1,42 miljoen toeristen met een cruise een bezoek gebracht aan Groot-Brittannië. Dat betekent een stijging met 17 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door sectororganisatie CruiseBritain werden gepubliceerd. Opgemerkt wordt dat het Britse cruisetoerisme al voor het vierde jaar op rij een onafgebroken groei laat optekenen. Het aantal cruisetoerisme heeft tijdens die periode een verviervoudiging gekend. In totaal werden het voorbije jaar in achtenzestig Britse cruisehavens honderdtwintig schepen van zesenvijftig cruiserederijen ontvangen.

"De cijfers tonen aan dat het cruisetoerisme in Groot-Brittannië de voorbije tien jaar een uitzonderlijke groei heeft laten optekenen," aldus James Stangroom, voorzitter van CruiseBritain. "Inmiddels kan het land nagenoeg voor elk type cruiseschip een gepaste haven aanbieden." De sector wijst er ook op dat cruises rond Groot-Brittannië en Ierland een ideale manier kan zijn om de Britse toeristische rijkdom en diversiteit te ontdekken. Het voorbije jaar kon onder meer een toenemende interesse worden opgetekend voor havens zoals Douglas op het Isle of Man, Kirkwall op Orkney, Portland en Tyne.

Tevens benadrukt CruiseBritain dat de korte afstand tussen de Britse kusten en nabijgelegen landen bijkomende opportuniteiten kan bieden voor zowel de reizigers als de operatoren. Daarnaast blijkt dat het voorbije jaar 1,1 miljoen toeristen in Groot-Brittannië aan hun cruise zijn begonnen. Dat vertegenwoordigde een toename met 6 procent tegenover het jaar voordien. Uit cijfers van de Cruise Lines International Association (CLIA) blijkt daarbij in de eerste plaats interesse voor de Middellandse Zee (37 procent), gevolgd door Noord-Europa en de Caraïben. Er wordt echter tegelijkertijd een toenemende interesse opgetekend in verre bestemmingen.

Daarbij lieten China en Azië een groei met 22 procent blijken, terwijl Afrika en het Midden-Oosten enerzijds en Zuid-Amerika en het Panama-kanaal anderzijds een stijging met 25 procent konden melden. De grootste toename werd echter geregistreerd bij cruises naar Canada en New England (33 procent).

Lees Verder

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |