16-03-18

Wereldwijde video speelt voor 60 procent op mobiele platformen

De mobiele videomarkt blijft een standvastige groei vertonen. Dat is de conclusie van een rapport van videoprovider Ooyala, gebaseerd op cijfers over het vierde kwartaal van het voorbije jaar. Vastgesteld werd dat mobiele platformen eind vorig jaar 60,3 procent van de wereldwijde videoconsumptie voor hun rekening namen. Opgemerkt werd wel dat Noord-Amerika op die trend enigszins achterblijft ten opzichte van de reste van de wereld. De mobiele sector heeft er immers slechts een aandeel van 57,6 procent in de volledige videoconsumptie. Maar ook dat betekende volgens Ooyala nog altijd een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien.

“Het kijkgedrag van de videoconsument toont een duidelijke verschuiving,” zegt Jim O’Neill, hoofdanalist bij Ooyala, in een commentaar op het rapport. “Voor de eerste keer in de geschiedenis genieten mobiele platformen daarbij de grootste populariteit. Dat geldt zowel voor een sportevenement als voor een televisieshow of een bioscoopfilm. De consument voelt zich daarbij even comfortabel met een smartphone als op een geconnecteerde televisie, maar minder op een personal computer of een tablet.” Geographisch blijken voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (Emea) op een mobiele consumptie gericht. Het platform heeft er immers een aandeel verworven van 63,5 procent.

De onderzoekers stelden vast dat de consumptie van lange content op computers tot amper 37 procent viel. Dat is het laagste niveau sinds het eerste kwartaal twee jaar geleden, toen slechts een score van 35 procent werd gehaald. Voor het korte videoformaat genieten computers met een score van 50 procent echter de grootste populariteit. Tevens werd opgemerkt dat het korte videoformaat gelijk bleek op smartphones (44 procent), tablets (26 procent) en geconnecteerde televisie (0,7 procent). Nog wordt opgemerkt wordt dat het mobiele platform snel een marktaandeel van 70 procent kan bereiken. Dat zou onder meer te danken zijn aan mobiele versies van betalende sportprogramma’s.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rusland verhoogt wetenschappelijk onderzoeksbudget voor Noordpool

Rusland zal mogelijk zijn wetenschappelijke onderzoeksbudgetten voor het noordpool-gebied dit jaar mogelijk met 20 procent opvoeren. Dat heeft Vladimir Zhmur, professor aardwetenschappen en projectleider bij de Russian Foundation for Basic Research (RFFI), tegenover het Russische persbureau Tass gezegd. De voorbije periode werd voor het onderzoek volgens Zhmur jaarlijks ongeveer 100 miljoen roebel of 1,7 miljoen dollar ter beschikking gesteld. Hij wijst erop dat de noordpool een bijzonder gevoelig gebied is, dat onder meer van de klimaatverandering zware gevolgen zou kunnen dragen. Intensief onderzoek is volgens hem dan ook noodzakelijk.

“In het gebied zijn vooral aardwetenschappers en biologen operationeel,” aldus Vladimir Zhmur. “Onder meer wordt onderzoek gedaan naar de omvang van de rivieren, terwijl tevens gekeken wordt naar de temperaturen, het zoutgehalte van het water en de grenzen van de ijsgebieden.” De volgende drie jaar zou intensief onderzoek moeten worden verricht, waaruit vervolgens onder meer een traject voor de navigatie langs de Northern Sea Route zou moeten worden kunnen afgeleid. Die Northern Sea Route moet worden ondersteund door een aantal havens, die echter nog grotendeels zouden moeten worden aangelegd, op uitzondering van Sabetta.

Een probleem is volgens professor Zhmur echter dat de klimaatverandering de permafrost in het noordpoolgebied zou kunnen aantasten. Indien een dooi wordt ingezet, dreigen die havens dan ook niet meer op een stabiele ondergrond te kunnen rekenen, waardoor de veiligheid van gebouwen en haveninfrastructuur in het gedrang zou kunnen komen. Verder zal volgens Vladimir Zhmur onderzoek worden verricht naar de evolutie van de ijskap, die onder invloed van de opwarming van het klimaat steeds verder inkrimpt. Maar ook mogelijke incidenten met de ontginning van fossiele brandstoffen in het gebied moeten volgens de professor worden onderzocht.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordpool |  Facebook |

Hongkong heeft import haaienvinnen in tien jaar gehalveerd

De import van haaienvinnen in Hongkong is de voorbije tien jaar meer dan gehalveerd. Dat is te danken aan een daling van de consumptie, terwijl steeds meer rederijen het vervoer van haaienvinnen verbieden. Dat blijkt uit een rapport van het World Wildlife Fund (WWF), gebaseerd op cijfers van de Census and Statistics Department van Hongkong. Vorig jaar werden in de Chinese enclave nog 4.979 ton haaienvinnen ingevoerd, tegenover een import van 10.210 ton een decennium voordien. Tijdens diezelfde periode viel ook de heruitvoer vanuit Hongkong van 5.683 ton naar 1,434 ton terug. Hieruit kan worden afgeleid dat ook op het Chinese vasteland de consumptie afneemt.

Tracy Tsang, bij het World Wildlife Fund (WWF) programmadirecteur maritieme duurzaamheid, merkt op dat de acties van een brede waaier belangengroepen en het veranderde beleid in de transportsector hun vruchten afwerpen. “In de loop van de volgende tien jaar moet de consumptie van haaienvinnen in Hongkong helemaal worden geweerd,” aldus Tsang. Sinds midden dit decennium wordt door het World Wide Fund vooral bij de rederijen actie gevoerd om het transport van haaienvinnen te verbieden. Ook wordt gewezen op een efficiëntere controle van de boorddocumenten van de transporten.

"Haaien hebben een zeer belangrijke rol in het evenwicht van het ecosysteem en sommige soorten worden al geconfronteerd met catastrofale dalingen," zegt Andy Cornish, verantwoordelijk voor het haaienprogramma van de organisatie. "Een importdaling van 50 procent in Hongkong zal door haaienhandelaren over de hele wereld zijn gevoeld en zou moeten resulteren in minder druk op haaienpopulaties." Ongeveer 90 procent van de haaienvinnen wordt over zee geïmporteerd. Sinds begin dit decennium hebben al 80 procent van de rederijen een aantal beperkingen geïntroduceerd. Bovendien beslisten ook steeds meer hotels en bedrijven haaienvinnen van hun menu te weren.

Een belangrijke stap was ook de beslissing van de regeringen in China en Hongkong vijf jaar geleden op officiële recepties geen haaienvinnensoep meer te serveren. In zijn strijd tegen corruptie, besliste China bovendien ook strenger toe te zien op de organisatie van dure banketten, waar haaienvinnensoep eveneens frequent op het menu stond. Vier jaar geleden besliste de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) bovendien om een groter aantal haaiensoorten op zijn lijst met bedreigde dieren te plaatsen, zodat de jacht zwaar werd beperkt of verboden.

Volgens het World Wildlife Fund worden jaarlijks honderd miljoen haaien gedood. De jagers zijn in eerste plaats geïnteresseerd in de vinnen, maar ook het vlees geniet op de Aziatische markten een grote belangstelling.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haaienvinnen |  Facebook |

Flexibele arbeid nog niet verankerd in Europese bedrijfscultuur

Veel werknemers hebben nog steeds geen flexibele arbeidsmogelijkheden. Dat zegt een onderzoek van het informatica-bedrijf Targus en consultant OnePoll bij werknemers in zeven Europese landen. Slechts een kwart van de Europese bedrijven moedigt actief flexibel werken aan en biedt zijn personeel daarvoor ook de nodige technologie aan. Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn werkgever weinig aandacht heeft voor het evenwicht tussen werk en gezin van zijn medewerkers. Over het hele continent kunnen volgens de onderzoekers uitdagingen voor een goed evenwicht worden aangetroffen.

Onder meer werd vastgesteld dat slechts 12 procent van de Britse werknemers aangaf dat flexibel werken door zijn werkgever wordt aangemoedigd en dat men de beschikking krijgt over intelligente apparaten - zoals smartphones, tablets en laptops - om die activiteit optimaal uit te voeren. Daarentegen blijkt in Spanje 28 procent van de werkgevers flexibiliteit te ondersteunen. Ondanks de veranderende wetgeving die in veel landen wordt geïmplementeerd, geeft 31 procent van de Europese werknemers aan dat hun organisatie nog steeds geen flexibel werken toestaat. Bij 18 procent wordt het systeem weliswaar getolereerd, maar zeker niet aangemoedigd.

Er blijken ook inconsistenties met betrekking tot de faciliteiten die worde geboden. De onderzoekers moesten vaststellen dat 40 procent van de werknemers getuigde dat hun organisatie nalaat om een comfortabele en gebruiksvriendelijke werkomgeving, met onder meer aangepaste zitplaatsen en verstelbare schermen, aan te bieden. "De werkende wereld is aan het veranderen,” benadrukt Targus. “Werknemers in alle sectoren vragen werkervaring die een grotere flexibiliteit biedt en ook een grotere voldoening geeft. Het werkmodel van negen uur in de ochtend tot vijf uur in de namiddag van maandag tot vrijdag, raakt steeds meer achterhaald.”

“Toch lijkt de werkplek niet altijd klaar voor deze verandering,” zeggen de onderzoekers nog. “De bedrijfscultuur is vaak niet op flexibiliteit afgesteld.” Zowel Britse als Franse werknemers benadrukken een gebrek aan steun van hun organisaties te ervaren. Respectievelijk 12 procent en 13 procent zegt het gevoel te hebben dat zijn bedrijf weinig interesse heeft voor een evenwicht tussen werk en privé. In Spanje daarentegen zegt 34 procent dat dit evenwicht door hun organisatie bijzonder wordt gewaardeerd. Door deze problemen zegt 52 procent van de Europeanen onvoldoende tijd te hebben om zijn lichamelijke conditie op peil te houden. Voor 9 procent is stress de belangrijkste drempel.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Duitse autobouwers grootste investeerders in elektrische wagen

De Duitse auto-industrie is wereldwijd de grootste investeerder in elektrische voertuigen. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Ernst & Young (EY). De onderzoekers zeggen dat de autofabrikanten een toenemende druk ervaren om technologieën met lage emissies op de markt te introduceren. De voorbije twee jaar hebben de de Duitse autofabrikanten Volkswagen, Daimler en BMW volgens de onderzoekers wereldwijd 4,7 miljard euro aan investeringen in elektrische auto's aangekondigd. Dat bedrag is veel groter dan de 335 miljoen euro die werd geïnvesteerd door fabrikanten uit de Verenigde Staten en slechts 19 miljoen euro door Japanse bedrijven.

Wanneer gekeken wordt naar de investeringen die de zestien grootste autofabrikanten ter wereld rond elektrische wagens hebben aangekondigd, blijkt Duitsla met een bedrag van ongeveer 3,2 miljard euro de belangrijkste bestemming, op grote afstand gevolgd door China met meer dan 990 miljoen euro. De Verenigde Staten staan op een derde plaats met 887 miljoen euro. "Het belang van elektrisch aangedreven auto's zal op de middellange termijn nog aanzienlijk groeien, waardoor autofabrikanten hun uitgaven voor de technologie nog verder zullen moeten opschroeven", zegt Peter Fuss, autospecialist bij Ernst & Young.

Net zoals elders in de wereld hebben Duitse autofabrikanten een hele reeks elektrische en hybride modellen gepland voor de komende jaren. "De sector heeft tijd genomen om zich ernstig in elektrische technologieën te verdiepen,” benadrukt Fuss. “De voorbije jaren zijn er echter belangrijke stappen in elektrisch vervoer gezet.” In China, de grootste automarkt ter wereld, zullen fabrikanten vanaf volgend jaar met strenge quota voor de verkoop van wagens met duurzame rekening moeten houden. Ook in Europa is de druk op de industrie toegenomen nadat gebleken was dat met software was geknoeid om de cijfers over diesel-emissies te manipuleren.

Bovendien wordt gewezen op een recente uitspraak van de Duitse rechtbank, die steden toelaat om de meest vervuilende diesels uit de centra te verbieden om de productie van schadelijke smog te beperken. De Duitse overheid heeft een oproep gedaan om op minder vervuilende alternatieven over te schakelen. Volkswagen geeft bijna twee miljard euro uit om twee fabrieken in Duitsland om te bouwen voor de fabricage van elektrische auto's, terwijl Daimler een batterij-productie in de Verenigde Staten heeft voorzien. De verkoop van elektrische voertuigen blijft bij Duitse autofabrikanten voorlopig wel bescheiden in vergelijking met concurrenten zoals Baic, Renault-Nissan of Tesla.

De Duitse constructeurs hopen wel marktaandeel te kunnen winnen met de verschillende nieuwe modellen die nog voor het einde van dit decennium op de markt worden gebracht.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autobouw |  Facebook |

Autokosten maken van Singapore duurste stad ter wereld

De hoge kosten van het autobezit in Singapore, dat met een groot gebrek aan beschikbare ruimte wordt geconfronteerd, zorgen ervoor dat de Aziatische stadstaat voor de expat de duurste woonplaats van de wereld blijft. Dat zegt een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU). Voor het vijfde jaar op rij leidt Singapore de ranglijst. Het Aziatische financiële centrum - waar het bezit van een bescheiden sedan al snel 76.000 Amerikaanse dollar kan kosten - laat in de rangschikking grote internationale achter zich, ondanks de toenemende concurrentie van een aantal opkomende Europese steden. Grote metropolen zoals Tokio of New York halen niet eens de top tien.

In de ranglijst wordt Singapore gevolgd door Parijs en Zürich op een gedeelde tweede plaats. Hongkong en Oslo maken de top vijf volledig. Seoul en Genève delen de zesde plaats, gevolgd door Kopenhagen, Tel Aviv en Sydney. “Hoewel het leven in Singapore een aantal aantrekkelijke elementen heeft, zoals de goedkope huishoudhulp, blijft de voormalige Britse kolonie wereldwijd één van de duurste plekken om een auto te kopen en te onderhouden,” zeggen de onderzoekers. “Singapore heeft de massale files, waardoor een aantal andere Aziatische centra worden geteisterd, kunnen vermijden door het autobezit onder een sterke controle te houden.”

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een quotasysteem, waarbij de autokoper bovenop de aankoopprijs van de wagen ook nog eens een gebruiksrecht moet betalen. Daarvoor wordt op dit ogenblik bijna 30.500 Amerikaanse dollar gevraagd. De kostprijs van de aankoop van een degelijke wagen kan in Singapore dan ook al dicht in de buurt van 100.000 dollar komen. In het algemeen moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat Aziatische steden vooral veel geld aan boodschappen moet worden uitgegeven, terwijl in Europa vooral de persoonlijke verzorging, recreatie en entertainment zwaar doorwegen.

“Valutaschommelingen blijven echter een belangrijke oorzaak voor wijzigingen in de ranglijst,” zeggen de onderzoekers nog. “Daarbij worden de Amerikaanse steden door hun zwakkere dollar uit de top tien gehouden.” Damascus, dat door oorlog is geteisterd, behoort tot de goedkoopste steden van de wereld, samen met de Venezolaanse hoofdstad Caracas, die onder een zware economische crisis gebukt gaat. Andere goedkope bestemmingen zijn Karachi in Pakistan en Lagos in Nigeria. Daarbij moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat de goedkopere steden vaak ook op gebied van leefbaarheid onderaan de rangschikking staan.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: singapore |  Facebook |

Zelfstandige scoort op stress-index beter dan werknemer

Hoewel 78 procent van de zelfstandigen zichzelf tot op zekere hoogte gestresseerd voelt, loopt dat bij werknemers in dienstverband op tot 90 procent. Dat zegt onderzoek van Axa Business Insurance. Bovendien zei slechts 42 procent van de zelfstandigen dat de stress het gevolg was van hun werk, vergeleken met 61 procent van de werknemers in dienstverband. Daarnaast bleken zelfstandigen drie keer minder aan te geven in hun dagelijkse werkomgeving met moeilijke mensen te moeten afrekenen. Tevens gaf 11 procent van de werknemers in dienstverband te kennen constant gestresseerd te zijn. Bij zelfstandigen loopt dat aandeel echter terug tot amper 2 procent.

Gevraagd naar hun algehele geestelijke gezondheid, gaf 30 procent van de werknemers in dienstverband aan met bekommernissen te worstelen, tegenover slechts 11 procent bij de zelfstandigen. Bovendien kon bij zelfstandigen ook minder vrees voor een onzeker inkomen op langere termijn worden opgetekend. Minder dan de helft van de zelfstandigen erkent zich zorgen te maken over de stabiliteit van zijn activiteit, terwijl bij de werknemers twee op drie ondervraagden bekommerd blijkt over werkgaranties. Er is echter wel een keerzijde. Twee op drie zelfstandigen zegt immers ook buiten de normale werkuren altijd telefoons en emails van klanten te beantwoorden.

"Er is het stereotype van de adrenaline-gedreven ondernemer en men gaat ervan uit dat de zelfstandige altijd een stressvol leven leidt,” zegt Gareth Howell, managing director van AXA Direct. "Wanneer men echter naar het onderzoek kijkt, komt stress inderdaad als een probleem naar boven. Dat verdwijnt echter wanneer men met andere beroepscategorieën begint te vergelijken. Dit leidt ook tot een fundamentele vraag. Men moet immers bekijken of het leven minder stresserend wordt wanneer men in een zelfstandig statuut stapt, dan wel of men een grotere veerkracht heeft aangekweekt. Cruciaal in de verklaring lijkt de controle op het eigen leven.”

“Wanneer naar de motivatie werd gevraagd om een zelfstandige carrière te beginnen, kwam in vier op de tien antwoorden het gevoel van controle naar voor,” betoogt Howell. “Wie in een onzekere wereld een groter gevoel van controle heeft, zal zich gemakkelijker beter in zijn vel voelen. Dat is de reden waarom de zelfstandige in de stress-index een betere score laat optekenen dan de werknemer.”

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |