19-03-18

Spanje is toeristisch sterker geworden dan de Verenigde Staten

Spanje wordt wellicht de tweede populairste toeristische bestemming ter wereld, ten nadele van de Verenigde Staten. De Amerikaanse toeristenindustrie moet immers een terugval verwachten, veroorzaakt door de woorden en daden van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zegt een onderzoek door consultant GlobalData. De onderzoekers zeggen dat de snel groeiende toeristenstromen een sterk jaar voor de industrie inluiden, maar benadrukken ook dat de wereldwijde toeristische gemeenschap een krachtige boodschap heeft gestuurd dat verdeeldheid en een discriminerend beleid de groei van de sector sterk kunnen belemmeren. Frankrijk blijft de belangrijkste toeristische bestemming.

"Ondanks de recente politieke onzekerheid na het referendum rond Catalaanse onafhankelijkheid en de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils afgelopen augustus, heeft de Spaanse toeristische industrie de voorbije twaalf maanden een sterke groei doorgemaakt," aldus de onderzoekers. "Spanje ontving vorig jaar 79,3 miljoen toeristen. Dat betekende een stijging met 4,8 procent tegenover het jaar voordien. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zijn de grootste leveranciers voor het Spaanse toerisme en vertegenwoordigen 53 procent van het totale toeristenbestand.” Het toerisme leverde Spanje vorig jaar een recordbedrag van 77 miljard pond op.

Anderzijds moet worden vastgesteld dat de Verenigde Staten vorig jaar 72,9 miljoen toeristen ontving. Het jaar voordien was er nog sprake van 75,9 miljoen bezoekers. De daling van het toerisme kost de Amerikaanse economie naar schatting 140 miljoen pond per week, wat overeenkomt met 7,3 miljard pond per jaar. New York City en Los Angeles presteerden wel beter dan de meeste andere Amerikaanse steden. In Los Angeles was er een stijging met 2,2 procent, vooral door een toename van binnenlandse bezoekers en toeristen uit China. In New York zorgden vooral binnenlandse toeristen voor een stijging met 2,1 procent.

"De Amerikaanse reisbeperkingen worden door veel toeristen gezien als staatsgesponsorde islamofobie bestempeld,” zegt GlobalData. “Daardoor zien veel reizigers van een bezoek aan de Verenigde Staten af. Vooral toeristen uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa hebben massaal hun Amerikaanse reisplannen ingetrokken. Ook in Mexico werd een dalende belangstelling opgetekend. Mexicaanse burgers willen immers de dreigende constructie van een muur aan de grens tussen hun land en de Verenigde Staten boycotten.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Hotels reageren steeds vaker op online besprekingen

In de wereldwijde toeristische sector blijft de impact van besprekingen verder toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Revinate op basis van een analyse van 132 miljoen online besprekingen vorig jaar over 138.000 locaties in tweehonderd landen. De onderzoekers stelden vast dat reizigers 27 procent meer hotelbesprekingen hadden geplaatst tegenover het jaar voordien. Het grootste gedeelte van de groei kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan Google. Tevens wordt opgemerkt dat nagenoeg driekwart van alle besprekingen worden geplaatst op Booking, Google, TripAdvisor of Facebook.

De onderzoekers merken op dat Booking op het gebied van besprekingen weliswaar wereldwijd marktleider blijft, maar tevens wordt gewezen op de sterke vorderingen die door Google worden gemaakt. Het aantal besprekingen op Google liet tegenover het jaar een stijging met meer dan 200 procent optekenen. Ongeveer twee derde van die content werd geplaatst tijdens de maanden juli en december. De onderzoekers merken nog op dat Google ongeveer 70 procent van de groei het voorbije jaar voor zijn rekeningen heeft genomen. Zonder de data van Google zou de totale groei van de totale sector van 27 procent op 9 procent zijn teruggevallen.

In de top vier van de grootste besprekings-platformen werd Hotels.com het voorbije jaar door Facebook vervangen. Gemiddeld ontving een hotel vorig jaar zevenendertig besprekingen per maand. Dat betekende een stijging met negen boodschappen tegenover het jaar voordien. Ook wordt opgemerkt dat de meeste besprekingen een positief karakter hebben. Marc Heyneker, chief executive van Revinate, zegt tevreden te zijn te hebben kunnen vaststellen dat ook de hoteliers sneller bereid zijn tot reacties. Gemiddeld krijgt 30 procent van de besprekingen een antwoord. Bij besprekingen met vijf sterren loopt dat op tot 32,8 procent, tegenover 28,8 procent voor waarderingen met één ster.

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Eén op drie wil artificiële intelligentie in de woning

Wereldwijd is 32 procent van de consumenten van plan om een advies met kunstmatige intelligentie, waaronder robots of geautomatiseerde assistenten, voor de woning te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant PricewaterhouseCoopers (PwC) bij meer dan twintigduizend consumenten in zevenentwintig landen. Vastgesteld werd dat 10 procent van de respondenten al beschikt over apparaten met kunstmatige intelligentie, zoals robots en geautomatiseerde persoonlijke assistenten zoals Amazon Echo of Google Home. Nog eens 32 procent zegt van plan te zijn om een apparaat met de technologie te kopen.

Interesse in de apparaten met artificiële intelligentie blijkt het sterkst bij consumenten in opkomende economieën. In Brazilië erkent 59 procent van de consumenten te willen beschikken over een apparaat met kunstmatige intelligentie, gevolgd door China (52 procent). Ook in Vietnam, Indonesië en Thailand is er een sterke interesse. De vraag is over het algemeen lager in ontwikkelde landen. In de Verenigde Staten en Frankrijk daalt de belangstelling naar 25 procent en in Groot-Brittannië zelfs naar 24 procent. Aan de andere kant toonden ook Italië en Polen grote belangstelling, aangezien ongeveer 40 procent van de respondenten er interesse in een aankoop liet blijken.

Overal bleken early adopters vooral mannen tussen acht en vierendertig jaar oud, die een interesse tonen in een collaboratieve consumptie en minder snel geneigd zich door het risico van online beveiligingsproblemen en fraude te laten afschrikken en zich ook minder prijsbewust tonen. "Kunstmatige intelligentie maakt bij de consumenten en de kleinhandel een bijzonder snelle opgang,” benadrukt John Maxwell, hoofd wereldwijde consumentenmarkten bij PricewaterhouseCoopers. "Consumenten verschuiven hun winkelgedrag. Er wordt bij een aankoopintentie onmiddellijk gehandeld, zonder tot de volgende winkeldag te wachten.”

Naast de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie, winnen ook mobiele apparaten wereldwijd terrein. De mobiele inkoop is in zes jaar tijd meer dan verdubbeld. De sector vertegenwoordigt inmiddels 17 procent van alle aankopen en zal waarschijnlijk het aandeel van de computer, dat op ongeveer 20 procent ligt, snel overstijgen. Omdat 59 procent van de consumenten winkelt met online retailers, veranderen ook de verwachtingen ten aanzien van verzendingen. Onder meer blijkt dat 41 procent van de respondenten een toeslag zou betalen voor een levering dezelfde dag, terwijl 44 procent zou betalen voor een specifiek tijdslot. Tevens zou 38 procent een drone als een levermethode overwegen.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opvallende bereidheid om voor positief online imago te betalen

Veel personen zijn bereid te betalen om een goed online sociale imago te kunnen bewaren. Dat zegt een studie van economen aan de Lund University in Zweden. Dat gestreefd wordt om het eigen imago op het internet te verzachten is volgens de onderzoekers niet bijzonder verrassend, maar ze vinden het wel opmerkelijk dat velen een bereidheid laten blijken om voor de bescherming van dat imago te betalen. Naarmate men een groter risico op een negatief online beeld verwacht, blijkt men ook sneller geneigd om voor filters te betalen. Personen die frequent selfies plaatsen, bleken eveneens geneigd om sneller op een betaalde censor beroep te doen.

"Sociale media bieden een nieuwe omgeving die het mogelijk maakt om zorgvuldig het beeld te bewerken dat men van zichzelf wenst te projecteren,” zeggen de onderzoekers Håkan Holm en Margaret Samahita. "Onze studie suggereert dat veel mensen bereid zijn te betalen om ongunstige informatie weg te laten filteren. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat de anonimiteit een belangrijke impact kan hebben op de bereidheid tot sociaal handelen, zodat een sociaal imago kan worden beheerd. Met het internet en sociale media wordt het echter mogelijk om het gewenste imago met terugwerkende kracht te bewerken.”

“Interessant is de impact van selfies op de bereidheid om gevoelige persoonlijke informatie te delen,” zeggen de onderzoekers nog. “Men kan veronderstellen dat een selfie de visibiliteit zal vergroten. Gecombineerd met andere informatie die over het individu beschikbaar is, kan de waarde van censurerende filters gevoelig worden opgetrokken. Dat was vooral het geval bij personen die onder meer blijk hadden gegeven van zelfzuchtig gedrag dat online bekend gemaakt zou kunnen worden.” Er moet volgens de Zweedse wetenschappers echter nog verder onderzoek worden verricht om onder meer de impact van de selfies te verklaren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

Gematigde boosheid kan onderhandelingen vooruit helpen

Bij onderhandelingen leveren zware woedebuien meestal weinig concessies op. Een lichtere vorm van boosheid dan daarentegen wel tot de verhoopte toegevingen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de Northwestern University. Vastgesteld werd dat de impact van de uitdrukking van boosheid tijdens onderhandelingen afhankelijk is van de intensiteit van de emotionele expressie. In het algemeen wordt gesteld dat een gematigde vorm van boosheid beter is dan een neutrale houding. Een beleefde vorm van kwaadheid wordt immers als een teken van kracht beschouwd.

“Zware woedebuien leveren daarentegen weinig resultaten op,” zegt onderzoeksleider Hajo Adam, professor management aan de Rice University. “Men vindt immers deze felle uitingen van boosheid ongepast. Expressies van kwaadheid leidt ook tot minder goede gevoelens over de algemene onderhandelingsrelatie.” De onderzoekers merken op dat eerder al werd bekeken of de uitdrukking van boosheid tijdens onderhandelingen uiteindelijk tot een positieve of negatieve uitkomst zouden leiden, maar in werkelijkheid moet volgens hen ook worden bestudeerd op welke manier die kwaadheid kan worden geventileerd.

Uit het onderzoek bleek dat een toename van de boosheid tijdens onderhandelingen in een eerste fase ook tot grotere concessies konden leiden. Op een bepaald ogenblik bleek echter een maximale opbrengst te zijn bereikt. Indien de intensiteit van de boosheid op dat ogenblik nog verder wordt opgedreven, bleek de bereidheid tot concessies bij de tegenpartij opnieuw af te nemen. De onderzoekers merken nog op dat verder onderzoek nodig is om te onderzoeken op welke manier emotionele expressies een impact op interpersoonlijke relaties kunnen hebben. Bovendien moet worden bekeken op welke manier andere emoties - zoals geluk, ontgoocheling of trots - een impact zouden kunnen hebben.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderhandeling |  Facebook |

Meerderheid autokoper leest sociale besprekingen

Autokopers doen steeds vaker beroep op besprekingen van andere autobestuurders in sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MaritzCX bij meer dan dertienduizend autokopers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden erkent bij de aankoop van een auto besprekingen van andere bestuurders in sociale media te raadplegen. Bij millennials loopt dat aandeel op tot 66 procent. Bij de besprekingen wordt in eerste instantie gekeken naar de gespecialiseerde autosite Edmunds (31 procent), gevolgd door Google (21 procent) en Facebook en DealerRater (4 procent).

De onderzoekers merken op dat de besprekingen niet alleen gebruikt worden om louter informatie in te zamelen over het merk of het type van de auto dat men uiteindelijk zou willen kopen. Onder meer bleek dat 38 procent ook voor de keuze van een dealer van besprekingen op sociale media beroep doet. Daarbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van Google (32 procent), gevolgd door Edmunds (12 procent) en Facebook en DealerRater (11 procent). In de groep die gebruik maakt van besprekingen, zegt 80 procent zowel positieve als negatieve opinies te raadplegen om een uiteindelijke beslissing te nemen.

Terwijl 56 procent van de ondervraagden aangeeft besprekingen te raadplegen, blijkt slechts 53 procent zelf een actieve getuigenis op het sociale kanaal te hebben gebracht. Daarnaast gaf wel 40 procent bereid te zijn een oordeel op sociale media te plaatsen wanneer men daarover een vraag zou ontvangen. De onderzoekers merken op dat besprekingen op sociale media steeds meer aan belang winnen en een toenemende invloed laten blijken op de uiteindelijke aankoopbeslissing. De omzet en het succes van producten en merken kan volgens de onderzoekers dan ook worden bepaald door de kwaliteit van de services die rond sociale besprekingen worden geboden.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Alaska is binnenlandse voorkeursbestemming Amerikaanse toerist

Wanneer Amerikaanse een binnenlandse reis plannen, wordt in eerste instantie gedacht aan een cruise naar Alaska. Dat is de conclusie van een onderzoek van Travel Leaders Group op basis van een enquête bij meer dan dertienhonderd Noord-Amerikaanse reisbureaus. Alaska maakt een grote sprong voorwaarts in de Amerikaanse binnenlandse reisplannen, want vorig jaar stond de bestemming pas op een vijfde plaats. Toen stond Orlando in Florida nog op een eerste plaats, maar die bestemming is nu naar een tweede plaats teruggedrongen. Internationaal wordt vooral interesse getoond in een cruise naar de Caraïben en de Mexicaanse stad Cancun. Die voorkeuren bleven status-quo tegenover vorig jaar.

Bij de binnenlandse bestemming staat Las Vegas op een derde plaats. De gokstad maakt daarbij een stap voorwaarts tegenover vorig jaar. Maui op Hawaii valt van een tweede naar een vierde plaats, terwijl New York van een derde naar een vijfde positie daalt. De top tien bestaat verder uit Honolulu, een cruise naar Hawaii, Miami, Washington en Los Angeles. Internationaal staat een Europese riviercruise op de derde plaats, gevolgd door een cruise op de Middellandse Zee en Punta Cana in de Dominikaanse republiek. Daarna volgen de Europese stadsbestemmingen Rome, Londen en Amsterdam, gevolgd door Montego Bay (Jamaica) en Playa del Carmen (Mexico). Parijs sluit de internationale top tien af.

Opkomende bestemmingen in Europa zijn vooral IJsland (42,9 procent), Kroatië (17,9 procent) en Portugal (11,5 procent). In het gebied van de Stille Oceaan groeit vooral de interesse in Nieuw-Zeeland (28,7 procent), Tahiti (13 procent) en Bora Bora (11,1 procent). In Azië blijkt vooral een toenemende belangstelling in Thailand (24,8 procent), Vietnam (20,8 procent) en de Malediven (15,6 procent). In Zuid-Amerika voeren Peru (16,7 procent), Panama (14,6 procent) en de Galapagos (14,2 procent) de ranglijst aan. In Afrika tenslotte wordt in eerste instantie gekeken naar Kenia (10,2 procent), Marokko (6,9 procent) en Tanzania (6,5 procent).

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |