19-03-18

Opvallende bereidheid om voor positief online imago te betalen

Veel personen zijn bereid te betalen om een goed online sociale imago te kunnen bewaren. Dat zegt een studie van economen aan de Lund University in Zweden. Dat gestreefd wordt om het eigen imago op het internet te verzachten is volgens de onderzoekers niet bijzonder verrassend, maar ze vinden het wel opmerkelijk dat velen een bereidheid laten blijken om voor de bescherming van dat imago te betalen. Naarmate men een groter risico op een negatief online beeld verwacht, blijkt men ook sneller geneigd om voor filters te betalen. Personen die frequent selfies plaatsen, bleken eveneens geneigd om sneller op een betaalde censor beroep te doen.

"Sociale media bieden een nieuwe omgeving die het mogelijk maakt om zorgvuldig het beeld te bewerken dat men van zichzelf wenst te projecteren,” zeggen de onderzoekers Håkan Holm en Margaret Samahita. "Onze studie suggereert dat veel mensen bereid zijn te betalen om ongunstige informatie weg te laten filteren. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat de anonimiteit een belangrijke impact kan hebben op de bereidheid tot sociaal handelen, zodat een sociaal imago kan worden beheerd. Met het internet en sociale media wordt het echter mogelijk om het gewenste imago met terugwerkende kracht te bewerken.”

“Interessant is de impact van selfies op de bereidheid om gevoelige persoonlijke informatie te delen,” zeggen de onderzoekers nog. “Men kan veronderstellen dat een selfie de visibiliteit zal vergroten. Gecombineerd met andere informatie die over het individu beschikbaar is, kan de waarde van censurerende filters gevoelig worden opgetrokken. Dat was vooral het geval bij personen die onder meer blijk hadden gegeven van zelfzuchtig gedrag dat online bekend gemaakt zou kunnen worden.” Er moet volgens de Zweedse wetenschappers echter nog verder onderzoek worden verricht om onder meer de impact van de selfies te verklaren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.