20-03-18

Vriendenkring is beste manier om pesterijen op te vangen

Omgang met een groep vrienden - in plaats van een beste vriend - kan helpen om het mentale en emotionele welzijn van kinderen te beschermen tegen pesten. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in Australië, die meer dan twaalfhonderd kinderen volgden tijdens hun academische carrière. De onderzoekers constateerden eerder dat een op de drie kinderen van acht tot negen jaar dagelijks of wekelijks pesten ervaart op hun basisschool. Een op de vier kinderen meldt dat ze verbaal zijn gepest, terwijl een op de zeven kinderen te maken heeft gehad met fysiek pesten. Maximaal één op de tien meldde een combinatie van beide.

Jonge kinderen die vaak werden gepest rapporteerden hogere niveaus van geestelijke gezondheidsproblemen in vergelijking met die kinderen die niet werden gepest. De resultaten leveren sterk bewijs dat de noodzaak benadrukt om positieve relaties met leeftijdsgenoten te bevorderen en pestbeleid te implementeren vanaf de vroegste schooljaren. In de vroege basisschool zijn kinderen meer vatbaar voor interventies voor pesten dan oudere studenten. Dit kan de typische versnelling van pesten verminderen die zich rond de middelbare schooljaren in Australische scholen voordoet. "Collega-relaties zijn vooral belangrijk tijdens de lagere school en daarom is het belangrijk om relaties met leeftijdsgenoten tijdens deze jaren te ondersteunen," zei hoofdonderzoeker Lisa Mundy.

Kathryn North, directeur van het Murdoch Children's Research Institute, benadrukt dat een op de drie kinderen vaak wordt gepest. "Pesten heeft een diepgaande invloed op kinderen en heeft een grote impact op hun geestelijke gezondheid," zegt ze. "Het is belangrijk om problemen met de geestelijke gezondheid bij kinderen te voorkomen voordat ze chronisch worden. Pesten op de basisschool moet een prioritaire doelstelling zijn voor preventieonderzoek. "De onderzoekers zeggen dat beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg de uitvoering van op bewijsmateriaal gebaseerde programma's tegen pesten in basisscholen kunnen bevorderen, zoals verhoogde supervisie tijdens pauzes en krachtige disciplinaire maatregelen tegen pesten.

Lees Verder

22:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

Cybersecurity blijft voor veel bedrijven een uitdaging

Cybersecurity blijft voor veel bedrijven een groot probleem. Dat is de conclusie van een onderzoek door het Ponemon Institute en IBM Resilient. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 75 procent van de respondenten wereldwijd toegaf dat ze geen formeel plan voor incidenten rond cyberbeveiliging hadden in hun hele organisatie. Nog zorgwekkender is dat de helft van de respondenten meldde dat hun incidentresponsplan ofwel informeel, ad hoc of helemaal niet bestaat. 72 procent van de organisaties meldt zich vandaag echter meer cyberbestendig dan vorig jaar en voelt zich ook meer zelfverzekerd over hun bekwame personeel.

"Dit vertrouwen is misschien misplaatst, met de analyse die onthulde dat 57 procent van de respondenten zei dat de tijd om een ​​incident op te lossen is toegenomen, terwijl 65 procent meldde dat de ernst van de aanvallen is toegenomen", zegt de onderzoeker. "Het juiste personeel op zijn plaats hebben is cruciaal, maar ze bewapenen met de modernste hulpmiddelen om hun werk te verbeteren, is minstens zo belangrijk. "Een responsplan dat menselijke intelligentie orkestreert met machine-intelligentie, is de enige manier waarop beveiligingsteams de dreiging voor kunnen zijn en de algemene cyberbestendigheid kunnen verbeteren."

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in mei dit jaar van kracht wordt, kan het ontbreken van een consistent cyberbeveiligingsplan voor incidenten een dure aanslag voor bedrijven zijn. De meeste ondervraagde landen hebben echter geen vertrouwen geuit in hun vermogen om te voldoen aan de verordening, hetgeen zorgwekkend is gezien de nabijheid van de deadline. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat de kosten van een datalek gemiddeld bijna 1 miljoen dollar lager waren wanneer organisaties de inbreuk in minder dan dertig dagen konden beheersen, wat de financiële voordelen aantoont van het hebben van een goed responsplan.

"Een scherpe focus op een paar cruciale gebieden kan een groot verschil maken als het gaat om cyber-veerkracht", zeggen de onderzoekers. "Zorgen dat de beveiligingsfunctie is uitgerust met een goed plan voor incidentenrespons, personeel en budget zal leiden tot een sterkere beveiligingshouding en een betere algehele cyberbestendigheid."

Lees Verder

21:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybersecurity |  Facebook |

Buurt en omgeving zijn belangrijkste kwaliteiten van de woning

Buurtwelzijn en gemeenschapszin vormen de kern van een goed huis. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van de University of Birmingham en de University of Manchester, die gekeken hebben naar de relatie tussen de ervaring van thuis en welzijn. De resultaten van de studie suggereren dat sociale huisvesting een positieve rol speelt bij het beschermen van mensen tegen angst. Bij het interviewen van verschillende soorten huurders, waaronder eigenaars en sociale huurders, ontdekten de onderzoekers dat het er echt toe deed dat ze zich veilig voelden en een zekere mate van controle over hun huis hadden. Ter vergelijking: andere ambities zoals klimmen op de huizenladder waren minder belangrijk.

"We hebben consequent geconstateerd dat, ongeacht wat de eigendoms- of eigendomsstatus van het huis van een persoon is, een van de belangrijkste kenmerken van een goed huis een gevoel van veiligheid en vertrouwen is dat je alle zorgen achter je kunt laten," zegt hoofdonderzoeker James Gregory, professor sociale woningbouw aan de Universiteit van Birmingham, zei: "Goede buren, goed ontwerp en goed management zijn allemaal even belangrijk voor het welzijn als de ambtstermijn of het huurcontract van een persoon." Andere factoren die van invloed waren op het welzijn, omvatten financiële druk zoals schulden en de stress van het opvoeden van kinderen, met de opvatting dat huisvesting een vitaal onderdeel was van het welzijnsverhaal, maar in een bredere context moet worden begrepen.

"Het onderzoek toont aan dat het belangrijkste deel van het huis het sociale weefsel is van de buurt waarin het is ingebed", zeggen de onderzoekers. Op basis van de bevindingen deed het rapport enkele aanbevelingen. "Sociale huisvesting moet worden gezien als een beleidsinstrument voor het aanpakken van de huisvestingsbehoeften van meer dan alleen de meest kwetsbaren," zeggen de onderzoekers. "Een breder aanbod van sociale woningen kan zelfs beter zijn voor hun welzijn, en biedt de emotionele veiligheid en stabiliteit die een van de belangrijkste drijfveren vormt voor de schijnbare wens om een ​​huis te bezitten." Het rapport wijst ook op de noodzaak om te kijken naar hoe de sociale woningsector zou een stapsgewijze verandering in het aanbod van sociale woningen kunnen bewerkstelligen.

"De maatschappelijke waarde van samenstelling van de populatie en mensen de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te komen, verminderen allemaal de spanning in de buurt", zeggen de onderzoekers. "Bouwkwaliteit gaat hier ook hand in hand mee. Ervoor zorgen dat iemand goed gebouwde huizen heeft die helpen veiligheid te bieden en de ontwikkeling van een gemeenschap mogelijk maken, is duidelijk heel belangrijk. Je moet beter nadenken over hoe we nieuwe huizen en buurten bouwen en de juiste omgeving creëren waarin gemeenschappen kunnen gedijen. Het is belangrijk dat we het goed doen, om ervoor te zorgen dat iedereen de beste kans heeft in het leven."

Lees Verder

21:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woning |  Facebook |

Tieners zijn te gemakkelijk tot schuldbekentenis te bewegen

Tieners pleiten eerder schuldig bij misdaden die zij niet hebben gepleegd omdat zij minder in staat zijn om volwassen beslissingen te nemen. Dat zegt onderzoek door wetenschappers aan de Universiteit van Exeter, gebaseerd op een studie bij meer dan vierhonderd adolescenten en volwassenen in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen dat er behoefte is aan of grote veranderingen in het strafrechtelijk systeem, omdat onschuldige jongeren veel vaker geneigd zijn inbreuken, zelfs als ze onschuldig zijn, te bekennen dan volwassenen. Opgemerkt wordt dat tieners geen toestemming zouden moeten krijgen om deals te sluiten waarbij schuld wordt bekend in ruil voor een lagere aanklacht.

De studie suggereert dat jonge mensen meer geneigd zijn om door deze deals te worden verleid, die ze vaak als een voordelig aanbod beschouwen, zelfs als ze niets verkeerd hebben gedaan. In verscheidene landen volgen veroordelingen vaker uit bekentenissen dan uitspraken van een rechtbank. "De conclusie van het onderzoek heeft echter implicaties voor landen over de hele wereld waar tieners die van misdrijven worden beticht, de kans op een strafverlaging krijgen in ruil voor een schuldbekentenis,” zegt hoofdonderzoeker Rebecca Helm, professor recht aan de Universiteit van Exeter.

Uit het onderzoek bleek dat onschuldigen naarmate hun leeftijd stijgt minder snel tot valse bekentenissen zullen overgaan. Bij onschuldige tieners zou ongeveer één op drie toch een inbreuk erkennen om een lagere straf te krijgen. Bij volwassenen daalt dat cijfer echter tot amper 18 procent. De onderzoekers merken op dat jongeren bij de beslissing tot een bekentenis zich veel minder door een reële schuld of onschuld laten leiden dan volwassenen. Tevens wordt opgemerkt dat adolescenten op basis van een immature ontwikkeling vaak beslissingen nemen die niet met hun eigen waarden en voorkeuren in overeenstemming zijn, zoals de relatie tussen inbreuk en bekentenis.

Lees Verder

20:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schuld |  Facebook |

Marketeers vrezen dit jaar kwart van hun budgetten te verspillen

Marketeers zijn van mening dat ze dit jaar waarschijnlijk ongeveer een kwart van hun budgetten zullen verspillen. Dat zegt een studie van consultant Rakuten, op basis van een enquête bij meer dan duizend marketeers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Australië en Singapore. De respondenten schatten dit jaar 26 procent van hun budget op de verkeerde kanalen of strategieën te zullen inzetten. Marketeers in Groot-Brittannië maakten zich het minst zorgen over verspilling en schatten dat slechts 20 procent van hun budget verloren gaat op de verkeerde kanalen of strategieën. Dit cijfer steeg tot 25 procent in Duitsland en 30 procent in Frankrijk en de Verenigde Staten.

Ondanks de dreigende verspilling gaf 75 procent van de marketeers aan vooral tussen verschillende advertentieplatformen te zullen overschakelen om een beter bereik te realiseren. Slechts 36 procent koos voor betere opvolging van de prestaties, wat volgens de studie nochtans een essentieel element is bij de realisatie van een marketingmix die het sterkste rendement zou kunnen opleveren. Verder werd de merkveiligheid door 36 procent van de respondenten als een potentieel risico gezien, maar slechts 7 procent zei dat de beschikbaarheid van instrumenten voor merkbeveiliging een sterke reden zou zijn om van platform te veranderen.

Hoewel kwesties zoals advertentiefraude, merkveiligheid en de nieuwe dataregelgeving hoog op de beleidsagenda staan, blijken de meest dringende zorgen voor marketeers dit jaar bekende bekommernissen op korte termijn te zijn, zoals de veranderende verwachtingen van de consument (50 procent) en het verlies van klanten (43 procent). De voorkeursmethode om deze problemen aan te pakken, verschilt van land tot land. Bij de keuze van campagnes ziet Rakuten een duidelijke verschuiving naar beeld en spraak. De sterkste budgetten zullen dit jaar volgens de ondervraagden wellicht worden gereserveerd voor video (59 procent).

Daarentegen gaat slechts 5,9 procent van het budget naar beïnvloeders. Voor vele marketeers is het onduidelijk op welke basis vergoedingen kunnen worden voorzien en op welke manier deze campagnes de inkomsten kunnen doen oplopen. Amerikaanse marketeers tonen de grootste interesse in spraaktechnologie, waarbij 48 procent budgetten voor deze activiteiten wil voorzien. Virtuele realiteit trekt daarentegen voor de marketeers in Singapore (55 procent) en Frankrijk (39 procent). In Duitsland en Australië valt dat echter terug tot amper 19 procent.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Vrouwelijke millennial wil grote budgetten vooral reserveren voor belevingen

Vrouwelijke millennials hebben geen angst om van hun koopkracht gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Merkle & Levo bij nagenoeg negenhonderd vrouwen tussen achttien en zevenendertig jaar in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen daarbij dat de vrouwelijke millennial sneller tot een aankoopbeslissing lijkt over te gaan, maar bovendien ook geneigd is om meer te besteden dan de gemiddelde volwassen consument. De onderzoekers wijzen er ook op dat de vrouwelijke millennials in de Verenigde Staten een markt met een totale koopkracht van 170 miljard dollar beschikken.

Merkle & Levo benadrukt dat de vrouwelijke millennial bij de aankoopbeslissing in eerste instantie rekening houdt met de prijs (87 procent), gevolgd door productbesprekingen van andere consumenten (83 procent) en de algemene waarde van het product (75 procent). Daarna komen aanbevelingen van vrienden en familie (60 procent) en de sociale standpunten van het merk (59 procent). Voor 47 procent is het ook belangrijk met het merk te zijn opgegroeid, terwijl respectievelijk 45 procent en 42 procent naar duurzaamheid en diversiteit kijkt. Word-of-mouth haalt een score van 32 procent. Beïnvloeders en de sociale netwerkactiviteit van het merk halen scores van respectievelijk 24 procent en 12 procent.

Verder blijkt dat ongeveer 80 procent van de vrouwelijke millennials erkent zich bij gelegenheid ook aan een grote aankoop te wagen, hoewel daarbij gewaakt wordt de beste prijs te krijgen. Opmerkelijk is dat 45 procent van de ondervraagden aangeeft dat de grootste aankoop de voorbije zes maand betrekking had op een ervaring. Wanneer naar de laatste twaalf maanden wordt gekeken, loopt dat cijfer zelfs op tot 54 procent. Vastgesteld werd ook dat meer dan 70 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat bestedingen aan ervaringen hen het gelukkigst maken. Die conclusie komt overeen met andere studies, waaruit bleek dat belevingen voor de jongere generaties belangrijker zijn dan bezit.

Lees Verder

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial |  Facebook |

Chinese toerist toont toenemende interesse in Afrika

Bij Chinese toeristen zal dit jaar een groeiende interesse voor Afrikaanse bestemmingen kunnen worden opgemerkt. Die trend kadert in een streven van de Chinese reizigers naar diepere toeristische ervaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Travelzoo. Vastgesteld werd dat 60 procent van de Chinese reizigers dit jaar een bestemming met een diepere toeristische ervaring willen uitzoeken. Die activiteit werd in het verleden traditioneel door Japan en Australië aangevoerd, maar dit jaar blijken Afrikaanse bestemmingen daarbij helemaal bovenaan de wenslijst te staan.

Onder de bestemmingen in Afrika zijn de Chinese reizigers meest geïnteresseerd in Marokko, Tunesië, Zuid-Afrika, Namibië, Madagaskar en Tanzania. De onderzoekers zeggen dat de snelle toename van populariteit in exotische bestemmingen zoals Marokko en Tunesië grotendeels te danken is aan de versoepeling van de visumvereisten voor Chinese staatsburgers. Chinese paspoorthouders hebben sinds enige tijd visumvrije toegang gekregen om Marokko en Tunesië te bezoeken. Ook zijn de vereisten voor het betreden van Tanzania en Egypte minder versoepeld. Na het versoepelen van de visumvereisten won het Chinese toerisme in Marokko 378 procent en 240 procent in Tunesië.

Dit duwde Marokko naar de eerste plaats en Tunesië naar een derde plek als de bestemmingen die de grootste groei bij Chinese bezoekers genoten. Bovendien toonde het onderzoek een toename van 25 procent van het aantal Chinese reizigers die van plan zijn om dit jaar vijf of meer buitenlandse vakanties te nemen. "Chinese toeristen verkennen graag de minder drukke bestemmingen en streven naar boeiende lokale ervaringen", zegt Travelzoo. "Deze mensen worden ook werpen zich bovendien op als beïnvloeders voor hun vrienden en familie bij het zoeken naar reissuggesties.”

"Strandvakanties zijn nog steeds de top van de activiteiten waarin Chinese reizigers zijn geïnteresseerd, gevolgd door eten en wijn. De derde plaats werd echter ingenomen door historische attracties, die vorig jaar nog op een vijfde plek stonden. Cruises klommen van de tiende naar de zevende plaats en fotografiereizen verschenen de eerste keer in de top tien. Anderzijds viel shoppen voor de eerste keer uit de top tien. Ook sightseeing is niet meer in de top tien terug te vinden. “De dagen dat Chinese toeristen vooral geïnteresseerd waren in rondkijken en winkelen, zijn al lang voorbij,” stippen de onderzoekers aan.

"De Chinese middenklasse wil nu op eigen tempo een onvergetelijke ervaring ontdekken,” zegt Travelzoo. “De bestemmingen die een rijke cultuur en natuur bieden, mogen nog veel meer Chinese bezoekers verwachten. Bovendien bleek uit de enquête dat de Verenigde Staten dit jaar van de derde plaats naar de vijfde plaats terugvallen, terwijl Japan en Australië nog steeds de nummer één en twee zijn. Groot-Brittannië behoudt de vierde plaats, terwijl geen ander West-Europees land dit jaar in de top tien is beland.”

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |