21-03-18

Centraal-Europa moet meer aandacht en erkenning krijgen

Centraal-Europa heeft tot nu toe niet de erkenning gekregen die regio verdient. Het gebied weerspiegelt de toekomst van Europa. Dat is de boodschap van het boek 'Central Europe Revisited' van Emil Brix  en Erhard Busek. De auteurs wijzen erop dat het volgend jaar al drie decennia is geleden dat het IJzeren Gordijn viel, waardoor een aantal landen zich uit de communistische invloed van de Sovjet-Unie konden afkeren en nieuwe democratieën vormden en toetraden tot de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het geografische belang van die verschuiving is volgens Brix en Busek nog niet voldoende benadrukt.

Erhard Busek, gewezen Oostenrijks minister van buitenlandse zaken en op dit ogenblik hoofd van het Institute for the Danube Region and Central Europe, benadrukt dat Centraal-Europa sinds de val van het IJzeren Gordijn duidelijk naar het oosten en zuidoosten is verschenen. “Deze regio vult opnieuw het volledige gebied tussen Duitsland en Rusland,” wordt er opgemerkt. De auteurs geven wel toe dat op dit ogenblik niemand kan inschatten welke richting deze evoluties uiteindelijk zullen uitgaan. Een aantal leiders uit deze regio stellen zich immers op zijn minst kritisch op tegenover een aantal waarden die door de Europese Unie worden benadrukt.

Toch meent Busek dat er geen gevaar bestaat dat een van de landen van de Visegrad Group (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) zich van de Europese Unie zal willen afscheiden. “Zowel Polen als Hongarije zijn afhankelijk van ondersteuning die door de Europese Unie wordt geboden,” benadrukken de auteurs. “Wel moet worden vastgesteld dat er politiek een belangrijke kloof moet worden overbrugd. Er heerst immers vaak scherpe kritiek op de Europese Unie en buitenlandse invloeden. Er moet wel gesteld worden dat deze kritieken vaak gebaseerd zijn op vooroordelen die door populistische politici worden gebruikt om het electoraat te beïnvloeden.”

“De ontwikkeling van democratie in Centraal-Europa zal van meer belang zijn voor de toekomst van Europa dan tot nu toe werd aangenomen,” zeggen de onderzoekers nog. “Deze benadering heeft een impact op de werking van de Europese Unie en op de toekomstige ideeën van nationale identiteit en patriottisme.” Er wordt nog opgemerkt dat Oostenrijk in deze beweging een belangrijke taak kan opnemen. De val van het IJzeren Gordijn had op het land immers een grote impact. Voordien situeerde Oostenrijk zich immers aan de oostelijke rand van het vrije West-Europa. Nu bevindt het land zich daarentegen in het centrum van het nieuwe Europa.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: centraal-europa |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.