23-03-18

Luxeconsument keert zich steeds verder af van formele stijl

Luxemerken moeten de volgende jaren vooral aan de millennials en Chinese consumenten een bijzonder aandacht besteden. Dat is de boodschap van een studie van de Boston Consulting Group (BCG) en Altagamma. Opgemerkt wordt dat de millennials over zes jaar de helft van de bestedingen aan luxeproducten voor hun rekening zullen nemen. Hun aandeel in de groei die de sector tot dan kan verwachten, zal volgens het rapport daarbij tot 130 procent oplopen. Geografisch wordt de sterkste groei verwacht in China. Opgemerkt wordt dat Chinese consumenten 70 procent van de groei voor hun rekening zullen. Over zes jaar zullen zij 40 procent van de volledige markt vertegenwoordigen.

De wereldwijde luxemarkt heeft op dit ogenblik een waarde van 915 miljard dollar. Dat zal over zes jaar oplopen tot 1.260 miljard dollar. De volgende jaren worden een aantal opmerkelijke verschuivingen verwacht. Onder meer blijkt dat de luxeconsument zich steeds meer van een formele kledingstijl afkeert. Inmiddels zegt 73 procent van de ondervraagden een voorkeur te hebben voor informele kleding. Dat betekent een stijging met 7 procentpunt tegenover enkele jaren geleden. Die trend wordt gedragen door oudere consumenten, die met gesatureerde kleerkasten moeten afrekenen en eeuwig jong willen blijven. Jongere generaties vinden dat informele kleding beter bij hun persoonlijk merk past.

Anderzijds wordt opgemerkt dat ook rekening zal moeten worden gehouden met de voorkeuren van de Chinese luxeconsument. Daarbij wordt onder meer de nadruk gelegd op een grotere aandacht voor het digitale ecosysteem. “Sociale media (49 procent) en mond-aan-mondreclame (30 procent) zijn de belangrijkste informatiebronnen voor Chinese consumenten", zegt de studie. "Chinese consumenten - die influencers op de derde plaats zetten - worden graag door merken geïnformeerd.”

Verder moet de luxesector volgens het rapport zich ook sterker toeleggen op mobiele strategieën en millennials.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeconsument |  Facebook |

Amerikaanse millennials lijken nog weinig op hun grootouders

De voorbije vijf decennia heeft het dagelijkse leven grote veranderingen gekend. De gewoontes van de zeventigers en tachtigers tonen dan ook grote verschillen met de activiteiten van de jongere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center naar het dagelijkse leven van de millennials en de zeventigplussers in de Verenigde Staten. Daarbij kunnen volgens de onderzoekers sterke en opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Onder meer werd vastgesteld dat millennials veel minder vasthouden aan de grote instituten zoals de politieke partij, de godsdienst, het leger en het huwelijk.

“Maar ook de etnische en raciale samenstelling heeft de voorbije halve eeuw een gevoelige verschuiving doorgemaakt, maar tevens heeft het onderwijsniveau sterke stijging gekend,” zeggen de onderzoekers. “Vooral bij vrouwen kan daarbij een duidelijke verandering worden opgemerkt. Bij de zeventigplussers heeft slechts 9 procent minstens vier jaar hoger onderwijs gevolgd. Bij de millennials blijkt echter 36 procent van de vrouwen minstens een bachelor-diploma te hebben behaald. Ook bij de mannen kan een toename van 15 procent naar 29 procent worden gemeld. De millennials tellen meer vrouwelijke dan mannelijke bachelors. Ook dat is een complete ommekeer tegenover de zeventigplussers.”

Daarnaast blijkt dat vrouwelijke millennials een grotere bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt dan hun seksegenotes tussen de zeventigplussers. In het midden van de jaren zestig had slechts 40 procent van de vrouwen een betaalde baan. Bij de millennials is dat echter al opgelopen tot 71 procent. Verder wordt opgemerkt dat 57 procent van de millennials ongehuwd is gebleven. Bij de oudere generatie bedroeg dat aandeel slechts 17 procent. Wel wordt aangegeven dat ook bij de millennials 65 procent van de vrijgezellen zegt te hopen ooit te kunnen trouwen. Hinderpalen zijn vooral financiële bekommernissen, maar ook wordt aangegeven nog niet de ideale partner gevonden te hebben of nog te jong te zijn.

De onderzoekers merken verder op dat het aandeel van etnische minderheden in de totale populaties bij de millennials veel hoger ligt dan bij de zeventigplussers. Bovendien kunnen in de steden veel grotere concentraties jonge volwassenen worden aangetroffen dan een halve eeuw geleden. In het midden van jaren zeventig leefde 67 procent van de jonge volwassenen in een grootstedelijke regio. Bij de millennials is dat echter opgelopen tot 88 procent. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat zeventigplussers veel vaker een actieve legerdienst hebben vervuld dan de millennials. In het midden van de jaren zeventig is immers overgeschakeld naar een leger dat volledig uit vrijwilligers is samengesteld.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

Visserij wereldwijd vier keer groter dan landbouw

De commerciële visserij dekt minstens 55 procent van de oceanen op de planeet. Dat is vier keer het landoppervlak dat door de landbouw wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de Dalhousie University en de Stanford University in samenwerking met de National Geographic Society, Global Fishing Watch, SkyTruth en Google. Uit de studie bleek dat twee jaar geleden een wereldwijde vissersvloot van zeventigduizend schepen in totaal een afstand van 460 miljoen kilometer heeft afgelegd. Dat komt overeen met zes reizen heen en weer naar de maan. In totaal werd meer dan 40 miljoen uur aan visserij-activiteit waargenomen.

"Door de klassieke scheepvaartinformatie te combineren met satellietbeelden en machine learning werd het mogelijk om in realtime een gedetailleerd verslag te maken over de omvang van de wereldwijde visserij,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Costello, professor milieutechnologie aan de University of California. “Deze nieuwe informatie kan cruciale elementen aanbrengen om het beheer van de oceanen te verbeteren.” Er wordt wel opgemerkt dat de werkelijke activiteit van de wereldwijde visserij nog hoger zal liggen dan in het rapport is vermeld, aangezien een aantal kleinere operaties niet door de technologie konden worden opgenomen.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor dat de meeste landen vooral vissen binnen hun eigen exclusieve economische zones. In internationale wateren blijken echter China, Spanje, Taiwan, Japan en Zuid-Korea 85 procent van de totale visserij voor hun rekening te nemen. De onderzoekers merken op dat de technologie zelfs een aantal culturele patronen, zoals officiële vakantieperiodes, naar voor brengt. “De visserij blijkt zelfs meer van culturele en politieke elementen af te hangen dan van natuurlijke factoren zoals de vismigraties of de maritieme voedselproducten,” zeggen de onderzoekers. “Politiek, cultuur en economie zijn cruciale elementen in de visserij.”

“Tevens kon worden vastgesteld dat de activiteit van de visserij weinig verband houdt met de variaties in de brandstofprijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

Saudi-Arabië grootste investeerder van het Midden-Oosten

Saudi-Arabië heeft zich het voorbije jaar opgeworpen als de grootste investeerder van het Midden-Oosten. Uit cijfers van het Sovereign Wealth Fund Institute blijkt immers dat het Saudische Public Investment Fund (PIB) het voorbije jaar 54 miljard dollar aan investeringen heeft uitgegeven. Daarmee liet de Saudische groep een veel grotere activiteit optekenen dan onder meer de Qatar Investment Authority (QIA), die aan een investeringsniveau van amper 3,5 miljard dollar kwam. Het jaar voordien had het Qatarese fonds nog een investering van 20 miljard dollar laten optekenen, tegenover amper 5 miljard dollar voor zijn Saudische sectorgenoot.

Qatar wordt echter met een regionale boycot geconfronteerd, waardoor allerlei activa van de hand moesten worden gedaan, terwijl ook bij de nieuwe investeringen moest worden gematigd. Anderzijds kan in Saudi-Arabië een grotere impuls tot investeringen worden ervaren, aangezien het koninkrijk werkt aan strategieën om de transformatie van zijn economie te versnellen. Onder meer wordt opgemerkt dat het Saudische Public Investment Fund vorig jaar een akkoord heeft gesloten om 45 miljard dollar te investeren in het technologiefonds van de Japanse groep Softbank. Daarnaast werd 20 miljoen dollar toegezegd aan een infrastructuurfonds van de Blackstone Group.

De Saudische holding plannen heeft ook plannen om een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar te investeren in de ruimtevaartbedrijven van Virgin Group. “Het Public Investment Fund werpt zich op als een van de belangrijkste pijlers van de Saudische economische diversifiëring,” aldus Monica Malik, hoofdeconoom bij de Abu Dhabi Commercial Bank. “Anderzijds heeft de Qatar Investment Authority zich vooral moeten toespitsen op de ondersteuning van de binnenlandse economie.” De investeringen van de Saudische holding gingen vorig jaar vooral naar informatica (45 miljard dollar), vastgoed (4,8 miljard dollar), consumptiegoederen (2,4 miljard dollar) en industriële projecten (1 miljard dollar).

Met een portefeuille van 224 miljard dollar staat het Public Investment Fund bij de grootste investeringsfondsen op een elfde plaats. De Qatar Investment Authority staat met een portfolio van 320 miljard dollar op een negende plaats. Tegen eind volgend decennium wil de Saudische holding echter een portefeuille van meer dan 2 biljoen dollar hebben uitgebouwd.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: saudi-arabië |  Facebook |

Salades vooral bij oudere bevolkingsgroepen populair

De verschillende leeftijdsgroepen hebben ook andere eetgewoontes. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het bureau YouGov naar de interesse in salades in de de Verenigde Staten, waarbij nagenoeg zesduizend consumenten werden ondervraagd. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat bij de vijfenvijftigplussers 90 procent zegt een salade te kunnen appreciëren, maar bij jonge millennials valt dat aandeel terug tot 60 procent. In het algemeen zegt 83 procent van de Amerikaanse salades graag of bijzonder graag te consumeren. Slechts 5 procent van de ondervraagden zegt nooit salades te eten, terwijl 8 procent geen liefhebber is, maar de verplichting tot consumptie ervaart.

De onderzoekers wijzen erop dat de salades de voorbije periode een bijzondere evolutie hebben gekend. Terwijl het aanbod vroeger vaak tot komkommer en tomaten beperkt bleef, kunnen volgens YouGov steeds meer combinaties met onder meer kip, vis, noten en een brede waaier andere producten worden gemeld. De onderzoekers stelden vast dat 49 procent van de Amerikaanse vrouwen zegt salades bijzonder lekker te vinden, maar bij mannen loopt dat aandeel terug tot 41 procent. Bovendien moest worden opgemerkt dat 9 procent van de mannen salades alleen uit verplichting salades consumeren, tegenover 6 procent bij de vrouwen.

“Niet iedereen toont hetzelfde enthousiasme voor het serveren van salades,” zegt YouGov nog. “Bij de jonge millennials tussen achttien en vierentwintig jaar zegt niet alleen slechts 60 procent salades graag te eten, maar bovendien zegt 15 procent het gerecht alleen uit een gevoel van verplichting te consumeren. Daarnaast bleek dat 12 procent van de jonge millennials nooit salades eet.” Uit het onderzoek blijkt nog dat de taco salad met een score van 24 procent zich tot de meest populaire variant kroont, gevolgd door de caesar salad (22 procent), de green salad (21 procent), de potato salad (20 procent) en de fruit salad (19 procent).

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salades |  Facebook |

Vraag naar virtual en augmented reality toont heropleving

De wereldwijde distributie van headsets voor augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zal in volumes op vijf jaar tijd een groei kennen tot 68,9 miljoen exemplaren. Dat betekent een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 52,5 procent. Dat zegt een onderzoek door de International Data Corporation (IDC). Ondanks de zwakte die de markt vorig jaar heeft ervaren, verwacht de studie dit jaar een terugkeer naar de groei. Daarbij wordt een omzet van 12,4 miljoen eenheden in het vooruitzicht gesteld. Dit betekent een stijging van 48,5 procent ten opzichte van vorig jaar, dankzij nieuwe leveranciers, toepassingen en bedrijfsmodellen.

De wereldwijde markt voor headsets voor virtual en augmented reality kende vorig jaar een terugval door een afname van de verkoop van schermloze toepassingen. “Vele producenten stopten de bundeling van deze headsets met smartphones,” zeggen de onderzoekers. “Bij de consumenten kon bovendien slechts weinig interesse worden opgetekend om afzonderlijke headsets te kopen. Ondanks die dalende vraag, kan uit de grote interesse voor nieuwe producten van onder meer Lenovo toch worden vastgesteld dat het format mogelijk nog steeds een toekomst heeft, op voorwaarde dat de technologie aan de gepaste content wordt gekoppeld.”

“Wanneer naar de hardware wordt gekeken, kan worden vastgesteld worden dat veel leveranciers experimenteren met nieuwe financieringsopties en verschillende verdienmodellen om de headsets, samen met de bijbehorende hardware en software, voor de consumenten en ondernemingen toegankelijker te maken,” zeggen de onderzoekers nog. Tevens wordt verwacht dat de markt van headsets voor virtual reality dit jaar zal opveren, dankzij nieuwe apparaten van bedrijven zoals Facebook, Lenovo of HTC Corporation. Deze producten bieden volgens het rapport nieuwe mogelijkheden aan nieuwe prijsniveaus.

Headsets voor augmented reality, met uitzondering van schermloze apparaten, zullen volgens het rapport daarentegen pas op een later ogenblik op de commerciële markt hun opwachting maken. Dat is volgens de onderzoekers het gevolg van de hoge kosten en de complexiteit van de technologie. In de markt voor virtual reality zullen de schermloze toepassingen, die eerder de sector domineerden, over vijf jaar nog minder dan 10 procent van de verkopen vertegenwoordigen.

Lees Verder

08:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtual reality |  Facebook |

Ontbossing Amazone dicht bij onomkeerbaarheid

De ontbossing van de Amazone staat dicht bij een drempel waarboven het tropische regenwoud van de regio onomkeerbare veranderingen zou vertonen die het landschap veranderen in een gedegradeerde savanne met een minderwaardige, struikachtige bodembedekking en een lage biodiversiteit. Dat zegt een rapport dat werd samengesteld door Thomas Lovejoy, professor milieuwetenschappen aan de George Mason University in de Verenigde Staten, in samenwerking met Carlos Nobre, voorzitter van het Braziliaanse National Institute of Science & Technology or Climate Change.

“In de jaren zeventig werd berekend dat de Amazone ongeveer de helft van zijn eigen regenval genereert,” zeggen de onderzoekers. “Toen rees de vraag hoeveel ontbossing nodig zou zijn om de hydrologische cyclus van de regio te degraderen tot een punt waarop de ecosystemen van het regenwoud niet langer zouden kunnen worden onderhouden. Volgens de eerste modellen zou deze ommekeer worden bereikt wanneer ongeveer 40 procent van de regio ontbost zou worden. In dat geval zouden de centrale, zuidelijke en oostelijke regio’s van de Amazone een verminderde regenval en een langer droog seizoen ervaren. In het zuiden en oosten zou de vegetatie bovendien een verarming tot savanne kennen.”

"De voorbije decennia werden bij de beïnvloeding van de hydrologische cyclus naast de ontbossing een aantal nieuwe factoren geïdentificeerd,” zeggen Lovejoy en Nobre. “Daarbij moet worden gewezen naar de klimaatveranderingen en de branden die door boeren tijdens het droog seizoen aansteken om gekapte bomen te verwijderen en gebieden voor nieuwe teelten vrij te maken. Daardoor treedt in de oostelijke, zuidelijke en centrale regio’s een verschuiving op naar ecosystemen die niet meer tot het tropisch regenwoud kunnen worden gerekend. Daarbij wordt een ontbossing tussen 20 procent en 25 procent opgetekend. Men nadert dan ook met rasse schreden een onomkeerbaar punt.

“Een ontbossing met 20 procent komt overeen met een oppervlakte van één miljoen vierkante kilometer,” verduidelijken de onderzoekers. “In een gebied van 15 procent kan echter wel een herstel worden gezien. De megadroogte van het midden en het einde van het voorbije decennium en het midden van het huidige decennium zou een eerste aanwijzing kunnen zijn dat het keerpunt heel dichtbij begint te komen. Deze incidenten suggereren, samen met grote overstromingen negen, zes en vier jaar geleden, dat het hele systeem van de Amazone met een oscillatie wordt geconfronteerd. Menselijke acties versterken de storingen in de hydrologische cyclus van de regio.”

"Indien de Amazone geen menselijke activiteit zou kennen, zou een megadroogte het verlies van een bepaald aantal bomen veroorzaken, maar een jaar met overvloedige regenval zou de groei van nieuwe exemplaren stimuleren, zodat de biotoop zich zou kunnen herstellen en opnieuw een evenwicht bereiken,” benadrukken de auteurs. “Wanneer die megadroogte echter wordt gecombineerd met massale vuurhaarden, wordt de kans op herstel sterk aangetast.” Om een onomkeerbaarheid te vermijden, wordt niet een strikte controle tegen de verdere ontbossing gevraagd, maar ook wordt de creatie van een buffer aanbevolen. Daarbij zou de ontbossing tot minder dan 20 procent moeten worden teruggebracht.

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet Brazilië tegen het einde van het volgende decennium 12 miljoen hectare land herbebossen, met een gebied van 5 miljoen hectare in de Amazone. “Indien Brazilië zijn engagementen nakomt, zal de ontbossing van de Amazone tegen het einde van het volgende decennium tot een niveau tussen 16 procent en 17 procent kunnen worden teruggebracht.

Lees Verder

07:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone |  Facebook |