02-04-18

Amerikaanse energiemarkt toont toenemende instabiliteit

De Amerikaanse energiemarkt is het voorbije decennium minder stabiel geworden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University. Door die toenemende instabiliteit moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat ook de vooruitzichten voor de toekomst minder zeker zijn geworden. Aangegeven wordt dat die onzekerheid belangrijke consequenties kan hebben, aangezien energie een fundamentele pijler van de algemene wereldeconomie was. Fracking kan volgens de onderzoekers als een factor in die onzekerheid worden bestempeld, maar kan niet alles verklaren.

Lees Verder


23:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Autobestuurder beseft gevaar mobiele telefoons bijzonder goed

Vele autobestuurders zijn zich heel goed bewust van de gevaren die ze veroorzaken door het gebruik van de mobiel telefoon, maar laten toch toe hun gedrag te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Foundation for Traffic Safety bij meer dan zesentwintighonderd autobestuurders. De onderzoekers stelden vast dat bijna 50 procent van de respondenten erkent inbreuken gepleegd te hebben tegen het verbod op het gebruik van de mobiele telefoon in de auto, maar toch zegt 58 procent te beseffen dat het gedrag een ernstige bedreiging voor de veiligheid inhoudt.

Lees Verder


22:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse televisiereclame verwacht inkrimping

In de Verenigde Staten zal de televisiereclame dit jaar een omzet realiseren van 69,87 miljard dollar. Dat betekent een daling met 0,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent eMarketer. Door die achteruitgang zal het aandeel van televisie in de totale reclamebudgetten van 33,9 procent naar 31,6 procent terugvallen. Wel wordt erop gewezen dat tegen eind dit decennium opnieuw een groei zal kunnen worden gerealiseerd, onder meer door de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de Olympische Spelen in Tokio. Over vier jaar zal het aandeel van televisie in de totale reclamemarkt tot minder dan 25 procent zijn teruggevallen.

Lees Verder

21:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse muzieksector boekt tweede jaar met omzetgroei op rij

De Amerikaanse muzieksector heeft ook het voorbij jaar een periode van fragiel herstel gekend. Dat is de conclusie van een rapport van de Record Industry Association of America (RIAA). Opgemerkt wordt dat de omzet met 16,5 procent is toegenomen tot 8,7 miljard, waarmee de trend van het jaar voordien kon worden verder getrokken. Gewag wordt gemaakt van de eerste belangrijke groei sinds het einde van de voorbije eeuw. De groei kan vooral worden toegeschreven aan de toenemende interesse voor betalende abonnementen op muziekstreams. Toch wordt erop gewezen dat de verkoop toch nog ver onder de historische piekomzet blijft.

Lees Verder


19:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stadsontwerp beïnvloedt gewichtsproblemen bij jongeren

Er kan een duidelijk verband worden gevonden tussen het stadsontwerp en jongeren met gewichtsproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut National de La Recherche Scientifique (INRS) in Quebec. De Canadese onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat jongeren minder vaak met gewichtsproblemen werden geconfronteerd in wijken waar verplaatsingen te voet worden afgelegd. Wandelvriendelijke infrastructuur heeft volgens de onderzoekers in wijken met een grotere bevolkingsdichtheid een sterkere impact. Deze infrastructuur zou kinderen ook aanzetten om onder meer vaker te fietsen en buiten te spelen.

Lees Verder


19:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele videogebruiker zwaar gefrustreerd door buffering

Gebruikers van mobiele video blijven klagen over buffering. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Penthera. Vastgesteld werd dat bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten minstens de helft van de tijd aangeeft gefrustreerd te zijn met zijn mobiele video. Tevens werd vastgesteld dat bij 53,5 procent van de problemen, de kijker het proces afbreekt om later een nieuwe poging te wagen. Tegelijkertijd wordt echter gewaarschuwd dat ongeveer 25 procent te kennen geeft volledig met de service te breken. Wegens het relatief grote aantal betrokken partijen, is het volgens de onderzoekers ook niet gemakkelijk een oplossing aan te reiken.

Lees Verder


18:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse hypotheekmarkt blijft bijzonder kwetsbaar

De Amerikaanse hypotheekmarkt blijft, ook tien jaar na de financiële crisis, bijzonder kwetsbaar. Nog steeds kan de sector een gevaar betekenen voor de economie van de Verenigde Staten. Dat staat is een rapport van Richard Stanton en Nancy Wallace, economen aan de Haas School of Business aan de University of California. Opgemerkt wordt dat de banken inmiddels wel aan striktere regels zijn onderwerpen, maar gewaarschuwd wordt dat daarnaast op de Amerikaanse vastgoedmarkt nog een aantal andere partijen met minder strenger toezicht actief zijn. Deze partijen zouden ongeveer de helft van de Amerikaanse hypotheekmarkt vertegenwoordigen.

Lees Verder


18:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Belgische vastgoedgroep Warehouses De Pauw heeft met de uitgifte van obligaties bij de Amerikaanse verzekeraar MetLife een kapitaal van 100 miljoen euro opgehaald. De financiering heeft een looptijd van elf jaar - De Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus een order voor dertig toestellen van het type Airbus A320neo geplaatst. Met de bestelling is een bedrag gemoeid van ruim 2,8 miljard dollar. Er is een optie op twaalf bijkomende toestellen - Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom heeft geen enkele adviseur gevraagd om naar een mogelijke koper op zoek te gaan. Dat heeft Harold Goddijn, topman van TomTom, tegenover het persbureau Bloomberg benadrukt.

De Britse winkelketen Next heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard pond. Dat betekende een daling met 0,5 procent tegenover het jaar voodien. De nettowinst viel met 8 procent terug tot 726,1 miljoen pond - In de Verenigde Staten is supermarktgroep Walmart gestart met een gesprekken om eventueel verzekeraar Humana over te nemen. De transactie zou Walmart moeten helpen om zijn concurrentiepositie tegenover Amazon te versterken - Jeneverproducent Bruggeman uit Gent neemt het bedrijf DDB Spirits uit Hoei over. Door de transactie kan Bruggeman, sinds eind vorig decennium onderdeel van de Franse groep La Martiniquaise, naar eigen zeggen zijn portfolio met sterke lokale merken verder aanvallen.

Bouwgroep Moury Construct uit Luik heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 98 miljoen euro. Dat betekende een daling met 1,4 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde met 7,1 procent tot 3,7 miljoen euro - Jeroen Piqueur, de vroegere topman van Optima, verzet zich tegen uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg, die van mening is dat hij een persoonlijke garantiestelling van 20 miljoen euro voor de instelling diende te betalen - In Vlaanderen vreest één op zeven ondernemingen schade te ondervinden van een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dat blijkt uit een enquête van ondernemersorganisatie Unizo. In eerste instantie wordt gewezen op invoerrechten.

De Duitse transportgroep DB Cargo, onderdeel van Deutsche Bahn, heeft vorig jaar een bedrijfsverlies geleden van 90 miljoen euro. Daarmee nam het negatieve resultaat nog met 12 procent toe tegenover het jaar voordien. De omzet daalde met 0,7 procent tot 4,5 miljard euro - Bank BNP Paribas Fortis heeft zijn chief executive Max Jadot vorig jaar een loon van 1,76 miljoen euro uitbetaald. Dat was een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Jadot ontving een vaste vergoeding van 978.000 euro en een variabele verloning van 782.000 euro - Het softwarebedrijf Ugentec uit Hasselt, ontwikkelaar van dna-analyses, heeft met een kapitaalronde een bedrag van 7,5 miljoen euro opgehaald. De bijkomende financiële middelen zullen worden gebruikt voor de verdere groei van de onderneming.

In China heeft de Bank of Communications het voorbije jaar een nettowinst van 70,2 miljard yuan of 11 miljard Amerikaanse dollar geboekt. Dat betekende een stijging met 4,5 procent tegenover het jaar voordien. De totale activa namen met 7,56 procent tot tot bijna 9,04 biljoen yuan - Het Belgische bedrijf Lazer, producent van motorhelmen, krijgt bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat heeft de handelsrechtbank in Nijvel beslist. Door de maatregel krijgt het bedrijf zes maanden respijt om een oplossing voor zijn financiële problemen te vinden - Luchtvaartmaatschappj South African Airways (SAA) heeft het voorbije jaar een verlies geleden van 5,6 miljard rand. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Inmiddels heeft de maatschappij al zes jaren op rij een financieel verlies moeten melden.

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse republikeinen voelen zich op televisie onvoldoende vertegenwoordigd

In de Verenigde Staten voelt een groot deel van de bevolking zich op televisie onvoldoende vertegenwoordigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consument Morning Consult, gebaseerd op een enquête bij meer dan tweeëntwintighonderd Amerikaanse burgers. De onderzoekers stelden vast dat 57 procent van de volgelingen van de democratische partij naar eigen zeggen zijn politieke standpunten op televisie kan terugvinden. Bij de republikeinen valt dat aandeel echter terug tot 36 procent. Volgens 41 procent tonen televisieshows vooral een progessief perspectief. Slechts 10 procent ziet vooral een conservatief perspectief.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

In goede vriendschap moet minstens tweehonderd uur worden geïnvesteerd

Om van een oppervlakkige kennis een hechte vriend te maken, zijn er minstens tweehonderd uur tijd nodig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. De onderzoekers merken op de uitbouw van een vriendschap een belangrijke investering vergt. Om van een kennis een oppervlakkige vriend te maken zouden tussen veertig en zestig uur nodig zijn, terwijl voor een reële vriendschap tussen tachtig en honderd uur tijd moeten worden geïnvesteerd. De onderzoekers merken op dat die tijd met verschillende activiteiten kunnen worden ingevuld. De tijd die samen op de werkvloer wordt doorgebracht, blijkt echter aan dat proces geen bijdrage te leveren.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Controle over werk belangrijk voor arbeidstevredenheid

Mensen zijn meer tevreden met zelfstandige banen die grotere controle over de werkdag bieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Villanova University. Vrouwen waren over het algemeen meer tevreden met banen die een grotere controle over de werkdagen boven dan mannen. De onderzoekers zeggen wel dat verder onderzoek het exacte verband tussen zelfstandige banen en arbeidstevredenheid moet duidelijk maken. Mogelijk kan daarbij volgens de onderzoekers worden gewezen naar een grotere flexibiliteit of de samenwerking met meerdere opdrachtgevers. Voor sommigen bestaat ook geen alternatief.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Emotionele instabiliteit vaak gepaard met smartphone-verslaving

Mensen die emotioneel minder stabiel zijn, lopen een groter risico om aan hun smartphones verslaafd te raken. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Derby en de Nottingham Trent University, gebaseerd op een online enquête bij 640 smartphonegebruikers. De studie wees uit dat mensen die worstelen met hun mentale gezondheid vaker hun smartphone intensief gebruiken als een vorm van therapie. Bovendien werd opgemerkt dat het gebruik van de smartphone toeneemt naarmate ook de angstniveaus oplopen. Verder bleek dat sociale netwerken de populairste mobiele applicaties zijn, gevolgd door instant messaging en muziek.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook op gebied van mensenrechten zijn goede buren belangrijk

Ook op het gebied van mensenrechten hebben buren een belangrijke impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham. De bevindingen tonen aan dat de prestaties van individuele landen op het gebied van mensenrechten afhankelijk zijn van hun rijkdom en de nabijheid tot buurnaties met goede en slechte reputaties. Goede voorbeelden kunnen volgens de onderzoekers ook in arme en onrustige wereldregio’s vruchten afwerpen. De studie bevestigen eerder onderzoek waaruit blijkt dat de prestaties op het gebied van mensenrechten vaak moeten gekoppeld worden aan socio-economische variabelen.

Lees Verder

 

15:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Erfenis heeft slechts beperkt aandeel in overheveling rijkdom

In de Verenigde Staten wordt rijkdom relatief weinig rechtstreeks door erfenissen aan een volgende generatie doorgegeven. Eerder wordt een strategie met educatief succes of financiële steun bij de aankoop van vastgoedeigendommen gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de Harvard University. Onderwijs zou ongeveer 25 procent vertegenwoordigen van de rijkdom die aan de volgende generatie worden doorgegeven. Het aandeel van vastgoed loopt op tot 28 procent. De bijdrage van relaties en huwelijken wordt berekend op 14 procent. Belangrijke erfenissen zouden slechts 12 procent van het doorgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

WWF France slaat alarm rond goudwinning op Frans Guyana

De controversiële goudmijn Montagne d’Or op Frans Guyana moet worden stopgezet. Dat heeft het World Wildlife Fund France gezegd. Opgemerkt wordt dat het project zowel een ecologische ramp als een economische luchtspiegeling is. WWF France roept op tot de ontwikkeling van een ecologisch en sociaal duurzame ontwikkeling van het gebied. Gewaarschuwd wordt dat de uitbaters van de goudmijn, het Russische Nordgold en het Canadese Columbus Gold, voor de verdere operaties een gebied van 1.513 hectaren willen ontbossen. Bij de ontginning van de mijn zouden de volgende twaalf jaar 57.000 ton explosieven, 46.500 ton cyanide en 195 miljoen liter brandstof worden ingezet.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |