06-04-18

Klimaatverandering tooit Europese bergtoppen in bloemenpracht

Op de bergtoppen in Europa kunnen steeds meer nieuwe plantensoorten worden opgemerkt. Die vergroening ligt in het verlengd van de versnelling van het broeikaseffect sinds het midden van de voorbije eeuw. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers van het Institute for Snow and Avalanche Research in Davos, die over het hele Europese continent meer dan driehonderd bergtoppen hebben onderzocht. Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium vijf keer meer plantentypes naar hoger gelegen gebieden zijn geëmigreerd dan een halve eeuw geleden over een gelijkaardige periode.

De onderzoekers wijzen erop dat de gemiddelde temperatuur van de aarde sinds het midden van de negentiende eeuw met één graad Celsius is gestegen. In het hooggebergte was er echter sprake van een gemiddelde toename met twee graden. “Op alle bergtoppen kon een versnelde toename van de diversiteit aan plantensoorten worden opgemerkt,” zegt hoofdonderzoeker Sonja Wipf, ecologe bij het Institute for Snow and Avalanche Research. "Vooral de voorbije twintig tot dertig jaar toonde die versnelling een uitgesproken karakter. Maar dit fenomeen kan bijzonder kortstondig blijken, want de toename aan biodiversiteit zal niet noodzakelijk blijven duren.”

“Er is mogelijk sprake van een vertraagde uitsterving, waarbij nieuwkomers in de plaats komen van emblematische en meer fragiele soorten,” betogen de onderzoekers. “Het fenomeen is ook consistent met een bredere transitie die wereldwijd kan worden opgemerkt en als de grote versnelling wordt omschreven. Enerzijds kende de wereldbevolking sinds het midden van de voorbije eeuw een snelle toename, wat gepaard ging met een sterke verstedelijking en een exponentiële toename van het gebruik van nutsvoorzieningen en een stijgende afvalproductie. Tegelijkertijd begon ook de aarde een aantal veranderingen te tonen, zoals broeikasgassen, ozonconcentraties, ontbossing en temperatuurstijgingen.”

Ook het vergroenen van het hooggebergte maakt volgens de onderzoekers deel uit van die veranderingen. “De versnelde evolutie van de ecosystemen in het hooggebergte benadrukt de snelle en wijdverspreide impact van de menselijke activiteiten op de biosfeer," beklemtonen de auteurs. Vastgesteld werd dat negen van de tien bergtoppen een significante toename van de rijkdom aan plantensoorten liet blijken. Dat geldt zelfs voor de Svalbard-archipel, die tot boven de poolcirkel reikt. Nergens was er een daling.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Europese consument vraagt steeds vaker gezonde snacks

In Europa kan een groeiende interesse voor gezonde snacks worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Iri bij consumenten in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland. De onderzoekers suggereren dat het profiel van de typische Europese consument duidelijke tekenen van verandering tonen. Er moet volgens hen immers worden vastgesteld dat gezondheid en welzijn voor de Europese consumenten steeds belangrijker worden. Opgemerkt wordt dat de drukke levensstijl van de Europese consument de vraag naar snacks voor onderweg stimuleert.

Hoewel ook zoute snacks aan populariteit hebben gewonnen, benadrukt Iri dat steeds meer consumenten een voorkeur vertonen voor gezondere of lichtere producten. Snacks zijn volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke groeifactor geworden in de categorie voedingsproducten op omgevingstemperatuur, die vorig jaar in de betrokken geografische markten een gemiddelde groei met 1,4 procent tot 96 miljard euro liet optekenen. De groei was het sterkst in Duitsland en Nederland, waar de producten op omgevingstemperatuur een stijging met 2,3 procent konden registreren. Alleen de categorie met gekoelde en verse producten kende met een groei van 4 procent tot 102,9 miljard euro een betere prestatie.

De toenemende vraag naar gezondere opties strekt zich volgens de onderzoekers ook uit naar de drankensector. Inmiddels worden op de betrokken markten grotere volumes gebotteld mineraalwater verkocht dan cola. De verkoop van mineraalwater in flessen liet immers een groei met 3,3 procent noteren, terwijl de omzet van koolzuurhoudende dranken met 3,4 procent terugviel. Die ommekeer kan volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de bekommernis over gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes die aan hoge suikergehaltes worden toegeschreven.

Volgens Olly Abotorabi, analist bij Iri, biedt de studie een aantal interessante ontwikkelingen oproept over het veranderende profiel van de typische Europese shopper. "Een snelle en gemakkelijke toegang tot voedsel en drank wordt steeds belangrijker,” zegt Abotorabi. "Fabrikanten en retailers zullen hier dus kansen moeten maximaliseren. Onder meer draagbaarheid en hersluitbare verpakkingen worden voor de consument onderweg steeds belangrijker. Dat aanbod moet wel in evenwicht worden gehouden met de vraag naar gezondere opties, aangezien de traditionele zoete snacks bij de consumenten steeds meer aan populariteit moeten inboeten.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: snacks |  Facebook |

Steeds meer Amerikanen geloven in verspreiding van nepnieuws

In de Verenigde Staten blijken de traditionele mainstream media, met inbegrip van de grote televisiestations en de belangrijke kranten - de strijd om de geloofwaardigheid te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monmouth University bij meer dan achthonderd Amerikaanse consumenten. Uit de studie blijkt dat 77 procent van de Amerikanen van mening is dat de grote mediabedrijven nepnieuws verspreiden. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Volgens 31 procent produceren de grote media geregeld nepnieuws, terwijl 46 procent van mening is dat het fenomeen minstens occasioneel moet worden vastgesteld.

Slechts 21 procent van de ondervraagden gaf aan niet te geloven dat de grote media nepnieuws verspreiden. Verder zegt 65 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat de productie van nepnieuws het gevolg is van editoriale beslissingen, terwijl 25 procent gewag maakt van onnauwkeurige verslaggeving. Volgens 58 procent van de respondenten maken de media bewust van nepnieuws gebruik om een eigen agenda door te duwen. Ook bleek het merendeel van de ondervraagden dat sociale media zoals Facebook en YouTube minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van nepnieuws en worden onvoldoende inspanningen gedaan om het probleem te bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd is dat vooral het gebruik van nepnieuws in de grote nieuwsmedia en sociale netwerken door buitenlandse organisaties een ernstig probleem is. De wetenschappers stelden ook vast dat de bekommernis over nepnieuws zich verbazend genoeg over alle politieke strekkingen uitspreidt. Bij democraten kon op één jaar een stijging van 43 procent naar 61 procent worden opgetekend, terwijl bij de republikeinen een toename van 79 procent naar 89 procent werd geregistreerd. Bij de onafhankelijken is er sprake van een groei van 66 procent tot 82 procent.

De onderzoekers merken wel op dat de grote televisiegroepen zoals Cable News Network (CNN) of Fox News toch nog altijd een grotere geloofwaardigheid hebben dan de Amerikaanse president Donald Trump.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nepnieuws |  Facebook |

Anderhalf miljard gevoelige documenten op open internet

Op het open internet circuleren ongeveer anderhalf miljard gevoelige documenten, zoals loonfiches, medische documenten of patentaanvragen. Dat blijkt een uit rapport van cyberbeveiliger Digital Shadows. Er wordt aan toegevoegd dat de onbeschermde data een volume van ongeveer twaalf petabytes. Dat is vierduizend keer groter dan de Panama Papers, die potentiële corruptie in tientallen landen aan het licht brachten. De onderzoekers merken op dat hackers en andere malafide figuren door het gebrek aan bescherming gemakkelijker in staat zijn om data te stelen en daarmee potentieel ook grote schade aan te richten.

"Dit zijn bestanden die zonder enige authenticatie vrij beschikbaar zijn voor iedereen met minimale technische kennis,” benadrukt Rick Holland, vice-president van Digital Shadows. “De beschikbaarheid van open data maakt het voor hackers, vijandige staten of concurrerende bedrijven gemakkelijker om gevoelige informatie te stelen. Het gebrek aan beveiliging maakt de taken van aanvallers veel eenvoudiger. Er is immers veel minder tijd nodig om te onderzoeken op welke manier de gegevens kunnen worden geopend. Er is weliswaar een groeiende bezorgdheid over hackers, maar de gebruikers zelf besteden te weinig aandacht aan hun digitale voetafdruk die op het open internet kan worden gevonden.”

De onderzoekers zeggen onder meer 2,2 miljoen medische scans van patiënten zonder enig probleem te hebben kunnen doorbladeren. Ook een groot aantal fiscale aangiftes konden door externe partijen worden bekeken. “Er bleken echter ook heel wat bedrijfsgeheimen op het openbare internet worden teruggevonden, met inbegrip van ontwerpen, samenvattingen van octrooien en details van producten die nog op de markt moesten verschijnen. Hoewel organisaties vaak bekommerd zijn dat gevoelige informatie door insiders of fishing wordt gelekt, blijkt dat al massaal gegevens op het internet kunnen worden teruggevonden.

Vastgesteld werd dat ongeveer 36 procent van de bestanden zich in de Europese Unie bevond. De Verenigde Staten hebben een aandel van ongeveer 16 procent. Maar ook Azië en het Midden-Oosten kennen volgens de onderzoekers belangrijke problemen met onbeveiligde bestanden. Onder meer cloudcomputing blijkt een aanzienlijk aandeel in het fenomeen te hebben. “Dat heeft is niet aan de cloud zelf te wijten, maar wel aan de manier waarop gebruikers hun gegevens beheren,” benadrukt Holland. “Vaak worden backups van gegevens gemaakt en onbewust op het open internet geplaatst.” De lekken worden vooral veroorzaakt door toeleveranciers en externe partijen.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

Frans toerisme laat nieuw record optekenen

In Frankrijk kon het toerisme het voorbije jaar 429 miljoen overnachtingen registreren. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Insee, het Franse bureau voor de statistiek. Opgemerkt wordt dat het Franse toerisme zich daarmee verder herstelt van de terugslag die werd ervaren van de terroristische aanslagen drie jaar geleden. Frankrijk blijft toeristisch de meest populaire bestemming van de wereld. Eerder had de Franse regering al gezegd vorig jaar 89 miljoen toeristen te hebben geteld. Tegen eind dit decennium wordt gestreefd naar 100 miljoen buitenlandse bezoekers per jaar.

De sterkste groei werd opgetekend bij de Russische toeristen, waar een toename met 32,9 procent kon worden gemeld. Daarna volgen toeristen uit Japan (22,1 procent), China (19,3 procent) en de Verenigde Staten (16 procent). Op de Europese markt werd de grootste stijging opgetekend bij toeristen uit Duitsland (9,9 procent), gevolgd door Spanje (11,3 procent) en Italië (9,2 procent). Uit cijfers van de Banque de France blijkt dat toeristen het voorbije jaar in Frankrijk ongeveer 54 miljard euro hebben uitgegeven, tegenover 49 miljard euro het jaar voordien. Het toerisme vertegenwoordigt ongeveer 7 procent van het totale Franse bruto binnenlandse product.

Begin dit decennium werden in Frankrijk ongeveer 400 miljoen overnachtingen per jaar opgetekend. Uit de cijfers van Insee blijkt verder dat de hotelsector, die zwaar door de gevolgen van de terroristische aanslagen werd getroffen, het voorbije jaar opnieuw een stijging met 4,9 procent kon melden. “Hoewel nog altijd met de concurrentie van de alternatieve overnachtingsplatformen, zoals Airbnb, rekening moet worden gehouden, heeft de hotelsector in de Franse metropolen het voorbije jaar met een groei van 8,8 procent toch een nieuw recordniveau bereikt,” aldus het Franse statistische bureau.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

Ouders bekommerd over gebruik virtuele realiteit door kinderen

Een meerderheid van de ouders is bekommerd voor de negatieve effecten die hun kinderen van het gebruik van virtuele realiteit zouden kunnen ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Common Sense bij twaalfduizend consumenten in de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat 68 procent van de ouders zich bezorgd maakt dat hun kinderen teveel tijd aan virtuele realiteit zouden besteden, terwijl 66 procent vreest voor een contact met ongepaste content. Ook wees 58 procent naar mogelijke negatieve effecten op de gezondheid. Een meerderheid ziet in de technologie echter ook voordelen.

Lees Verder

 

10:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gin zet West-Europese opmars verder

Gin bleef ook vorig jaar, samen met ambachtelijk bier, zijn populariteit in West-Europa verder uitbreiden. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Iri in Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. In Duitsland liet de verkoop van gin tegenover het jaar voordien een groei met 39 procent optekenen, maar ook in Groot-Brittannië werd een stijging met 24 procent gemeld. In Frankrijk en Italië kon een respectievelijke toename met 17 procent en 10 procent worden gemeld. Ook bier en sterke dranken winnen verder aan populariteit.

Lees Verder

09:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Autobouwer Fiat-Chrysler brengt zijn onderdelendivisie Magneti Marelli naar de beurs. De afsplitsing zou begin volgend jaar moeten zijn afgerond. Magneti Marelli is producent van onder meer autolampen, versnellingsbakken, uitlaatsystemen en auto-elektronica - Bij retailer Ahold Delhaize legt chief executive Dick Boer begin juli zijn functie neer. Hij zal worden opgevolgd door Frans Muller, de voormalige topman van Delhaize en eerder gedurende vijftien jaar in dienst van het Duitse concern Metro. De Boer was twintig jaar actief bij Ahold - De werken aan de bouw van de nieuwe luchthaven in Istanbul zit op schema. De eerste vluchten zijn deze herfst voorzien. Dat heeft Ahmet Arslan, Turks minister van transport, gezegd in een reactie op berichten over vertragingen wegens een budgettekort van 1 miljard euro.

Oostende Airport heeft zijn tweede vertrekhal officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe infrastructuur was een investering gemoeid van 600.000 euro. Met de investering wil Egis, uitbater van Oostende Airport, de capaciteit uitbreiden en aanpassen aan gezinnen met kinderen - Het modehuis Maison Margiela zal voortaan geen natuurlijk bont meer gebruiken. Dat heeft John Galliano, creatief directeur van Maison Margiela, aangegeven. Galliano wijst erop dat ook de modesector zijn gevoeligheid voor ethiek moet tonen. Hij is ook vegetariër geworden - In Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, wordt midden april een nieuwe bioscoop in gebruik genomen. De opening vormt een onderdeel van een overeenkomst die Saudi-Arabië, heeft gesloten met het Amerikaanse bedrijf AMC Entertainment om op vijf jaar veertig bioscopen te openen.

De Frans-Italiaanse klokkenluider Hervé Falciani, die aan de oorsprong lag van de Swissleaks, is in Madrid door de politie opgepakt. De arrestatie was het gevolg van een vraag van Zwitserland. Daarbij is ook de uitlevering van Falciani aan Zwitserland gevraagd - Een Japanse walvisvloot heeft op zijn meest recente missie 333 dieren gedood. Een nieuwe vloot van vier vie schepen is inmiddels weer uitgevaren om nog eens tachtig walvissen te vangen. De vangsten gebeuren officieel in het kader van wetenschappelijk onderzoek - De Belgische farmagroep UCB neemt het Amerikaanse bedrijf Element Genomics over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 30 miljoen dollar. Element Genomics is een biotechbedrijf dat drie jaar geleden als een spinoff van de Duke University in North Carolina werd opgericht.

Het modehuis Dolce Gabbana zal niet worden verkocht. Na de dood van zijn oprichters Domenico Dolce en Stefano Gabbana zal het label ook definitief verdwijnen. Dat heeft Gabbana tijdens een gesprek met de Italiaanse krant Il Corriere della Sera benadrukt - In Zuid-Afrika moet gewezen president Jacob Zuma (75) zich voor een rechtbank verdedigen tegen beschuldigingen van fraude, corruptie, afpersing en witwaspraktijken. De klachten hebben te maken met bijna achthonderd betalingen rond wapencontracten - De Bulgaarse groep Energy Market wil zijn elektriciteitscentrale in Vilvoorde uitbreiden. De gasgestookte centrale was ooit eigendom van Electrabel, maar werd nadien verkocht aan Eon en Uniper. Uiteindelijk nam Energy Market de centrale, die al enkele jaren stil ligt, over.

Het Amerikaanse bedrijf Teleflex Medical sluit zijn Europees distributiecentrum in Tongeren. Dat heeft de directie tegenover de vakbonden bevestigd. Door de beslissing zouden een honderdtal arbeidsplaatsen worden geschrapt. De activiteiten worden overgeheveld naar Frankfurt - In Brazilië moet voormalig president Lula da Silva naar de cel. Dat heeft het Braziliaanse hooggerechtshof beslist. Da Silva was eerder wegens corruptie tot een gevangenisstraf van twaalf jaar veroordeeld. Hij had echter gehoopt tijdens de beroepsprocedures in vrijheid te blijven - Het bedrijf Azteq zal in Vlaanderen drie proefinstallaties met zonnespiegels bouwen. Dat heeft Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, gemeld. Vlaanderen maakt voor het project een budget van 819.000 euro beschikbaar. De installaties komen in Oostende, Antwerpen en Genk.

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |