12-04-18

Amerikaanse ambachtelijke brouwers boeken exportrecord

De Amerikaanse ambachtelijke brouwers hebben het voorbije jaar voor 125,4 miljoen bier uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 3,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Brewers Association (BA). Er wordt opgemerkt dat er weliswaar een nieuw exportrecord kon worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de uitvoer voor het derde jaar op rij een groeivertraging kent. Canada blijft met een aandeel van 51,3 procent de sterkste exportmarkt van de Amerikaanse ambachtelijke brouwers, gevolgd door Groot-Brittannië (10,5 procent), Zweden (6,7 procent), Zuid-Korea (4,6 procent), Australië (3,8 procent) en China (2,5 procent).

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Emiraten voor Europese reiziger populairste Arabische bestemming

Tegen eind dit decennium zullen de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) gezamenlijk 24,6 miljoen toeristen uit de Europese Unie kunnen verwelkomen. Daarmee zal tijdens de laatste twee jaren van dit decennium een groei met 17 procent worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van consulent Colliers International. De Verenigde Arabische Emiraten (UAE) zouden daarbij met 14,5 miljoen bezoekers de grootste populariteit laten optekenen, gevolgd door Saudi-Arabië (5,4 miljoen), Oman (2,21 miljoen), Bahrein (1,72 miljoen) en Koeweit (738.000). Er wordt zowel bij de toeristische als zakelijke reizen een groei in het vooruitzicht gesteld.

Lees Verder

20:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Finland gebruikt over elf jaar zijn laatste steenkool

Ten laatste over elf jaar zal Finland stoppen met het gebruik van steenkool voor de opwekking van energie. Er wordt gestreefd naar een omvangrijk subsidiesysteem dat energiebedrijven zal belonen om vroegtijdig met het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen. Dat heeft Kimmo Tiilikainen, Fins minister van leefmilieu, bekendgemaakt. Eerder dit jaar had de minister nog gesuggereerd dat steenkool al mogelijk tegen het midden van volgend decennium zou kunnen worden afgebouwd. Die deadline zou echter moeilijk kunnen worden gehaald. Hij benadrukte echter dat de uitstoot van broeikasgassen snel moet worden gereduceerd.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Buurt lijdt onder productie van olie en gas

Personen die in de buurt van productiesites van olie en gas wonen, kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen zoals benzeen, die gezondheidsrisico's kunnen opleveren die hoger liggen dan maatschappelijk kan worden getolereerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en de Colorado School of Public Health naar de gezondheid van de bevolking die aan de Northern Front Range in de Amerikaanse staat Colorado wonen.

Binnen een straal van vijfhonderd voet rond een productiesite loopt het risico tot een niveau dat acht keer boven de maximumnorm van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) ligt.

Lees Verder

19:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Trekvogels laten ziekterisico’s achter zich

Trekvogels profiteren van het verlaten van tropische gebieden wanneer het tijd is om hun jongen groot te brengen. Door dit gedrag kunnen ze zich immers verwijderen van dreigende ziektes in de tropische regio’s, waardoor ze met een minder duur immuunsysteem toch gemakkelijker kunnen overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan Lund University in Zweden, gebaseerd op een analyse van de genealogie van meer dan dertienhonderd soorten zangvogels. De onderzoekers zeggen daarbij grote verschillen in het immuunsysteem van de trekvogels en sedentaire soorten te hebben ontdekt.

De onderzoekers constateerden dat zowel sedentaire als trekvogels afkomstig zijn uit Afrika. Het team toonde aan dat Afrikaanse sedentaire vogels een meer gevarieerd en uitgebreid immuunsysteem hebben dan Europese sedentaire vogels en trekvogels. De evolutie heeft er eenvoudigweg voor gezorgd dat vogelsoorten die naar Europa migreren, uitgerust waren met een veel minder variabel immuunsysteem, omdat Europa veel minder ziektes heeft dan tropische regio’s De Afrikaanse sedentaire soort heeft waarschijnlijk een geavanceerder immuunsysteem nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de rijkere flora van pathogenen waaraan ze worden blootgesteld.

"Verrassend was vooral dat het immuunsysteem van trekvogels een vergelijkbare lage variatie vertoont als die van Europese sedentaire vogels," zegt hoofdonderzoeker Helena Westerdahl, professor evolutionaire biologie aan de Lund University. "Trekvogels hoeven immers niet alleen weerstand te bieden aan ziekten in Europa, maar ook tijdens hun migratie en in de tropische regio’s.” Om dit verrassende resultaat te verklaren, moet volgens de onderzoekers worden aangenomen de kosten van een sterk en complex immuunsysteem veel hoger kunnen zijn werd gedacht. Onder meer wordt daarbij gewezen op risico op auto-immuniteit of chronische ontstekingen.

Hoewel trekvogels te maken hebben met ziekteverwekkers, zowel in Europa als in tropisch Afrika, hebben ze dus veel van de variatie en complexiteit in hun immuunsysteem verloren in vergelijking met hun Afrikaanse voorouders. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat het omgaan met ziekteverwekkers het moeilijkst is voor de vogels de eerste keer dat ze eraan worden blootgesteld. Voor trekvogels gebeurt dit in Europa waar ze hun jongen opvoeden en er niet zoveel verschillende ziekteverwekkers zijn. "Wanneer de trekvogels broeden, zijn ze ver van veel ziektes verwijderd en hebben ze geen immuunsysteem nodig dat even gevarieerd is,” zeggen de onderzoekers.

"Een ander voordeel is dat het schaderisico door het immuunsysteem aanzienlijk daalt als het immuunsysteem minder complex is.” Alle gewervelde dieren, inclusief de mens, hebben een immuunsysteem dat op dezelfde manier is opgebouwd als dat van vogels. De Zweedse biologen geloven daarom dat hun bevindingen ook significant kunnen zijn in een breder perspectief.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trekvogels |  Facebook |

Moeders moeten vaak met een extra loonkloof afrekenen

Vrouwen met kinderen ontvangen in de Verenigde Staten nog steeds een lager salaris. Ook wanneer de vrouwen sterke geloofsbrieven kunnen voorleggen, blijven de kinderen een belangrijke financiële ballast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts, gebaseerd op gegevens van veertienduizend Amerikaanse vrouwen. Dat fenomeen vertegenwoordigt volgens de onderzoekers een belangrijk probleem, aangezien steeds meer huishoudens in de Verenigde Staten moeten rekenen op het inkomen van twee werkende partners. In het midden van de jaren zeventig had 47 procent van de Amerikaanse moeders een baan. Dat was twee jaar geleden opgelopen tot 70 procent.

"De persistentie van deze ongelijkheid is verbluffend, want moeders hebben hun status opgevoerd en hebben vaak hogere onderwijsniveaus bereikt, terwijl ze de voorbije twintig jaar ook veel werkervaring hebben opgedaan,” benadrukt onderzoeksleider Joya Misra, professor sociologie en publiek beleid aan de University of Massachusetts. "Uit de studie bleek dat de lonen van de moeders zelfs lager lagen dan we hadden verwacht, zelfs indien ze tijd investeren in hun opleiding en carrière. Moeders en vrouwen zonder kinderen hebben allebei hun vaardigheden opgevoed, maar moeders hebben de grootste vooruitgang gemaakt.”

Omdat moeders op het werk gemiddeld vijf jaar ouder zijn dan kinderloze vrouwen, hebben ze meestal meer werkervaring opgedaan. Maar werkende moeders hebben ook hun beroepskwalificaties in de loop van de tijd opgevoerd. In werkelijkheid blijken Amerikaanse moeders met drie kinderen echter ongeveer 18 procent minder te verdienen dan kinderloze vrouwen. Met twee kinderen is er nog een verschil van 13 procent. “Zelfs met één kind moet een loonsanctie worden vastgesteld,” betoogt professor Misra. “Bovendien is de voorbije dertig jaar de loonkloof tussen moeders en kinderloze vrouwen nog verder toegenomen.”

Dit verschil toont ook een gender-element. "Terwijl moeders doorgaans minder verdienen dan kinderloze vrouwen, verdienen vaders daarentegen meestal meer dan mannen zonder kinderen," zegt Joya Misra. "De genderkloof in het salaris heeft dus ook met het ouderschap te maken. Discriminatie verklaart misschien niet alle loonverschillen, maar waarschijnlijk toch wel gedeeltelijk. In de eerste plaats zullen werkgevers minder snel reageren op sollicitaties - met exact hetzelfde curriculum vitae - wanneer de kandidaat werkneemster gewag maakt van kinderen. Moeders krijgen ook lagere lonen aangeboden.”

"Niet overal worden moeders in dezelfde mate financieel gestraft", zegt Misra. "Veel landen, zoals Zweden, hebben deze sanctie kunnen verlagen of hebben de beloning tussen kinderloze vrouwen en moeders zelfs helemaal gelijk getrokken."

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loonkloof |  Facebook |

Oost-Duitsland vreest voor verlies Europese budgetten

De Europese Unie heeft nog geen concrete details over de budgetten waarmee volgend decennium zal worden gewerkt, maar toch wordt in Duitsland nu al gevreesd voor een gevoelige verlaging van de Europese steun voor lokale projecten. Vooral in het voormalige Oost-Duitsland zou met argwaan de toekomstige budgetten in het oog houden. Een groot aantal regio’s uit de voormalige Duitse Democratische Republiek (DDR) hebben tot nu toe immers op een sterke Europese ruggesteun kunnen rekenen. Over een periode van zes jaar tot het einde van dit decennium kan Duitsland op meer dan 1,2 miljard dollar uit het European Social Fund (ESF) en het Regional Development Fund (RDF).

Over de toekomstige budgetten is er weinig zekerheid. “Wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, wordt ook budgettair een leemte gecreëerd,” aldus Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, tegenover Duitse media. “Er is sprake van een bedrag tussen 12 miljard dollar en 13 miljard dollar per jaar. Er zullen dus besparingen moeten worden doorgevoerd.” Geraamd wordt dat de Europese budgetten voor landelijke ontwikkeling, waarvan de oostelijke regio’s van Duitsland een belangrijke bestemmelingen vormden, tussen 5 procent en 10 procent kleiner zullen worden.

Hoewel Duitsland al bijna twintig jaar opnieuw is herenigd, moet worden vastgesteld dat er tussen de twee delen van het land nog altijd een grote kloof bestaat. Per hoofd van de bevolking kennen de vroegere communistische regio’s uit het oosten op het gebied van economische productiviteit nog altijd slechts 73,2 procent van de activiteitsgraad die in het kapitalistische westen kan worden gemeld. Onder meer Brandenburg, in de regio rond Berlijn, heeft van het Regional Development Fund voor de lopende legislatuur een budget van 845,6 miljoen euro toegewezen gekregen. Dat geld kan worden geïnvesteerd in onderzoek, ondersteuning voor het bedrijfsleven of de afbouw van de emissies.

Dietmar Woidke, minister-president van Brandenburg, heeft al gezegd dat een beperking van de budgetten niet kan worden getolereerd.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Duitse autobouwer Porsche heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ruim 63.000 wagens verkocht. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten kon een groei met 10 procent worden gemeld - Bij de Britse dataverwerker Cambridge Analytica heeft ook waarnemend chief executive Alexander Tayler een stap teruggezet. Taylor had minder dan een maand geleden chief executive Alexander Nix opgevolgd. Nix was wegens een aantal controversiële uitspraken geschorst - In de buurt van de Matterhorn in de Zwitserse Alpen is de Duitse zakenman Karl-Erivan Haub, topman van de retailgroep Tengelmann, verdwenen. Er is volgens waarnemers nog slechts een kleine kans dat Haub (58) levend zou worden teruggevonden.

Vastgoedgroep Retail Estates wil met de uitgifte van nieuwe aandelen een kapitaal van 123,4 miljoen euro ophalen. Dat heeft de Belgische groep bekendgemaakt. Door de operatie moet Retail Estates zijn schuldgraad kunnen afbouwen, zodat een nieuwe groei mogelijk wordt - De Zweedse autogroep Anders Hedin neemt vijf vestigingen van de Antwerpse autoverkoper Andries over. Andries is de grootste verkoper van het Duitse automerk Mercedes in België. Eerder nam Hedin ook al even verkooppunten van invoerder Mercedes-Benz Belux over in Oost-Vlaanderen - Brandstofleverancier Varo Energy bergt zijn plannen voor een beursintroductie op. Dat hebben een aantal bonnen gemeld. Varo, gespecialiseerd in de opslag en verkoop van brandstoffen, had eerder te kennen gegeven een introductie op de beurs van Amsterdam te ambiëren.

Mark Zuckerberg, topman van het sociale netwerkbedrijf Facebook, heeft zich tegenover het Amerikaanse Congres verontschuldigd voor de problemen die zijn ontstaan bij het beheer bij persoonlijke gegevens. Facebook verzet zich volgens hem niet tegen een regulering - Vliegtuigbouwer Airbus wil tegen het einde van dit decennium in de toestellen van het type A330 slaapcabines bouwen. Dat heeft Airbus bekendgemaakt. De slaapcabines zouden met modules worden ingebouwd in het vrachtruim van de toestellen - Autoverhuurder LeasePlan stelt zijn geplande beursgang uit. Dat heeft Tex Gunning, topman van LeasePlan, gemeld. Oorspronkelijk had LeasePlan ambitie getoond om nog voor de zomer een beursintroductie door te voeren. Er komt nu een uitstel tot de herfst.

De staalgroep Aperam neemt het Duitse bedrijf VDM Metals, gespecialiseerd in legeringen, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 600 miljoen euro. VDM Metals is een wereldleider in de productie van hoogwaardige legeringen van onder meer nikkel, kobalt en zirkonium - Het bedrijf Global Graphics heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 5,85 miljoen euro, tegenover 4,70 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Er werd een winst geboekt van 0,82 miljoen euro. Vorig jaar was er nog een verlies van 0,11 miljoen euro - In België is tegen het Franse bedrijf Cegelec, onderdeel van de groep Vinci, een gerechtelijk onderzoek gestart. Het bedrijf wordt er samen met een aantal onderaannemers door het arbeidsauditoraat van Charleroi van beticht op een aantal werven illegale arbeid te hebben ingezet.

Het Britse supermarktconcern Tesco heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 57,5 miljard pond. Dat betekende een stijging met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst liep met ruim 80 procent op tot meer dan 1,8 miljard pond - De Italiaanse overheid verlengt de periode voor de verkoop van de failliete luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat heeft het Italiaanse ministerie van economische ontwikkeling gemeld. Er zijn drie biedingen voor Alitalia ontvangen. Met alle geïnteresseerden zal verder worden gepraat - De Franse supermarktgroep heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 20,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 0,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Onder meer wordt gewezen op ongunstige weersomstandigheden in Frankrijk.

09:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |