26-04-12

Paralympic Games boeken nieuw record aan uitzendrechten

De nieuwe editie van de Paralympic Games deze zomer in Londen zullen een recordomzet uit televisierechten realiseren. Dat heeft het London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games (Locog) bekend gemaakt. Na het afsluiten van een aantal bijkomende televisiecontracten zal het evenement volgens de organisatoren kunnen rekenen op een bedrag van 10 miljoen pond aan uitzendrechten. Er wordt echter aan toegevoegd dat die overeenkomsten er ook voor zullen zorgen dat de Paralympic Games het grootste publiek uit hun geschiedenis zullen kennen.

Eerder was al bekend dat er door contracten met de Britse commerciële zender Channel Four en de China Central Televison (CCTV) voor een onuitgegeven aandacht voor de Paralympic Games zou worden gezorgd. Er werd nu echter ook een akkoord gesloten met de European Broadcasting Union (EBU), die vijfentachtig nationale omroepen in zesenvijftig landen vertegenwoordigt. Bovendien werden ook contracten ondertekend met televisiezenders in onder meer Japan, Brazilië, Zuid-Korea, Thailand en Australië.

"Door al deze televisiecontracten zullen de Paralympic Games kunnen rekenen op een gigantische belangstelling," merkt Sebastian Coe, voorzitter van Locog, op. "De contracten hebben een veel grotere waarde dan de financiële inkomsten. De uitzendingen bieden ons de mogelijkheid om gehandicapte mensen over de hele wereld aan te moedigen om aan sport te doen en van sport gebruik te maken om de houding van het wereldwijde publiek tegenover handicaps te veranderen."

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paralympic games, uitzendrechten |  Facebook |

Mobiele applicatie rendabel werkinstrument voor luxemerken

Mobiele applicaties blijken een handig instrument te zijn voor producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van The Luxury Institute. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 93 procent van de consumenten van luxegoederen aangeeft door de applicatie-diensten een goede ervaring aangeboden gekregen te hebben, terwijl 71 procent zegt door de applicaties een betere band gesmeed te hebben met het bedrijf. Ook bleek dat 64 procent door de mobiele applicaties in het algemeen een positiever idee krijgt over het luxemerk in kwestie.

"Er blijkt een groeiende toenadering opgetekend te kunnen worden tussen luxemerken en de mobiele markt," merkt The Luxury Institute op. "Vooral grote modemerken en distributeurs genieten een grote populariteit bij de consumenten." Uit het onderzoek bleek dat Gucci, Louis Vuitton, Saks Fifth Avenue en Gilt Groupe op dit ogenblik de meest populaire applicaties vormen. De onderzoekers merken op dat 63 procent van de respondenten ook daadwerkelijk een aankoop heeft gedaan met zijn mobiele telefoon, waarbij ongeveer 20 procent een luxeproduct heeft gekocht.

De onderzoekers merken verder op dat 72 procent van de ondervraagden toegeeft dat ze geen maximum limiet zouden willen stellen aan het bedrag dat ze een individuele mobiele transactie willen besteden. "Dit fenomeen biedt belangrijke opportuniteiten aan luxemerken om met mobiele platformen klanten te bereiken," wordt er opgemerkt. "Luxemerken moeten gebruik maken van de technologische vooruitgang in de mobiele wereld om de banden met de consument hechter te maken."

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, applicatie |  Facebook |

Canada wint aan belangrijkheid als nieuw wijnmarkt

Door de volumedalingen in de grote Europese exportmarkten, hebben wijnproducenten hun zoektocht opgedreven naar kleinere markten met grotere groeimogelijkheden en een beter prijsniveau. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Canada. Dat is de conclusie van een rapport van Rabobank. Opgemerkt wordt dat Canada weliswaar slechts de zesde grootste markt voor wijnimport vormt en ongeveer 480 miljoen liter per jaar consumeert, maar sinds de helft van het voorbije decennium een belangrijke groei laat optekenen.

"De voorbije vijf jaar is de Canadese wijnimport met ruim 30 procent gestegen," merkt Stephen Rannekleiv, analist bij Rabobank, op tegenover het webmagazine Beverage Daily. "Nog belangrijker is echter dat de waardegroei hoger ligt dan de gestegen volumes. In volumes werd vorig jaar een stijging met 5 procent opgetekend, maar in totale waarde kon een toename met 8 procent worden geregistreerd. Dat heeft te maken met het goede prijsniveau dat in Canada wordt gehanteerd."

Amerikaanse exporteurs ontvangen voor uitvoer naar Canada volgens het rapport gemiddeld 8 dollar per liter, terwijl de rest van de wereld gemiddeld 5 dollar per liter oplevert. De onderzoekers voegen er aan toe dat Canada ook een betere kwaliteit invoert dan vele andere markten. Canada heeft onder meer in Ontario ook zelf een eigen wijnproductie, maar die wordt geconfronteerd met een relatief lage opbrengst en hoge productiekosten, zodat het moeilijk is om tegen de buitenlandse concurrentie op te tornen. Import vertegenwoordigt inmiddels 75 procent van de Canadese wijnconsumptie.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, wijn |  Facebook |

Europese retailers klaar voor grensoverschrijdende ecommerce

Een meerderheid van de Europese retailers wil gebruik maken van mogelijkheden die door grensoverschrijdende ecommerce wordt geboden, maar er blijven belangrijke barrières die het realiseren van deze doelstellingen bemoeilijken. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Accenture en de sectororganisatie Retail Round Table bij nagenoeg honderdvijftig retailers in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Groot-Grittannië met een jaaromzet van minstens 100 miljoen euro.

Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de ondervraagde bedrijven grensoverschrijdende ecommerce beschouwt als een cruciale bron van toekomstige groei, terwijl 25 procent van mening is dat de uitbreiding van het territorium de omzet met minstens 25 procent zou opdrijven. Janet Hoffman, managing director retailactiviteiten bij Accenture, merkt op dat de retailers hun defensieve positie, waarbij het bestaande marktaandeel werd beschermd, opgeven en overschakelen naar een meer offensieve strategie die de problemen van de grensoverschrijdende trafiek wil aanpakken.

De meeste ondervraagden zeggen zich echter zorgen te maken over hun mogelijkheden om te kunnen voldoen aan het complexe netwerk van regelgeving over de verschillende markten. Daarbij verwijst 47 procent onder meer naar afwijkende regelgeving over het terugzenden van producten, terwijl 42 procent problemen ziet in de verschillende wetgeving rond fiscaal management, verkoop of afstand en transfer van gegevens. Ook wordt gewag gemaakt van een afwijkende arbeidswetgeving

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, ecommerce |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het ratingbureau Standard & Poor's heeft aan de kredietwaardigheid van India negatieve vooruitzichten gekoppeld. Daarmee wordt een verlaging van de kredietwaardigheid in de nabij toekomst niet onmogelijk geacht. Indien de rating daadwerkelijk verlaagd zou worden, zal de kredietwaardigheid van India met een rommelstatus worden geconfronteerd. Het bureau verwijst onder meer naar de vertragende economie van het land. Er is volgens het bureau één kans op drie dat er een ratingverlaging komt. De Indiase premier premier Manmohan Singh wil investeringen naar zijn land lokken, maar wordt daarbij tegengewerkt door corruptieschandalen en de inflatie. Volgens de Indiase minister van financiën Pranab Mukherjee is er geen reden tot paniek.

De Britse economie is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gekrompen. Dat blijkt uit een eerste raming van het Britse bureau voor de statistiek. De Britse economie kromp tijdens het eerste kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het kwartaal voordien. Toen werd een achteruitgang van 0,3 procent gemeten. Door het tweede achtereenvolgende inkrimping is er opnieuw sprake van een economische recessie in Groot-Brittannië. De Britse centrale bank waarschuwde eerder al voor een verdere achteruitgang in het huidige kwartaal. De inkrimping was onder meer het gevolg door de achteruitgang van de bouw met 3 procent. De productie van de industrie nam met 0,4 procent af. De dienstensector, goed voor driekwart van de Britse economie, groeide slechts met 0,1 procent.

De nucleaire ramp in Fukushima, de kerncentrale die door de aardbeving en tsunami van maart vorig jaar zwaar werd getroffen, kan uitmonden in een nog grotere ramp die alle leven op onze planeet zou wegvegen. Dat heeft Mitsuhei Murata, voormalig Japans ambassadeur in Zwitserland, gezegd. De bedreiging is volgens hem afkomstig van het zwaar gehavende gebouw van reactor vier. Een instorting van het gebouw zou volgens Murata tot een wereldwijde catastrofe zonder voorgaande leiden. Het zou volgens hem minstens vijftig jaar duren om het vrijkomen van radioactiviteit te stoppen. Een dergelijke ramp zou het leven op aarde volgens hem nagenoeg onmogelijk maken. Japan heeft volgens Murata een gigantische verantwoordelijkheid tegenover de rest van de wereld.

De Griekse overheid heeft de schuldenruil afgerond die eerder dit jaar was overeengekomen met private investeerders. Dat heeft het Griekse ministerie van financiën bekend gemaakt. Uiteindelijk is 96,9 procent van de schuldeisers akkoord gegaan. De schuldenruil maakte deel uit van een internationaal hulppakket dat Griekenland moet helpen zijn staatsschuld terug te brengen tot een beheersbaar niveau. Private houders van Grieks staatspapier - zoals banken, verzekeraars en institutionele beleggers - raken door de deal ruim de helft van hun investering kwijt. Hun werkelijke verlies is zelfs nog hoger door misgelopen inkomsten van rente. De Griekse staatsschuld daalt door de ruil met ruim 106 miljard euro. Voor de sanering bedroeg die schuld ongeveer 350 miljard euro.

Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), wil dat de landen van de Europese Unie een groeipact overeenkomen en structurele hervormingen doorvoeren. Er zal wel worden vastgehouden aan een strikte budgettaire discipline. Dat heeft Draghi in het Europees Parlement laten verstaan. Het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie kwam vorig jaar een strikt begrotingsverdrag overeen, maar nu de crisis opnieuw opflakkert, gaan steeds meer stemmen op voor dringend aanvullende maatregelen voor meer groei en tewerkstelling. Ook Draghi zegt voorstander te zijn van stimulerende maatregelen die het ondernemen stimuleren, de creatie van nieuwe bedrijven aanmoedigen en extra tewerkstelling creëren.

Indien François Hollande tot Frans president wordt verkozen, zal hij naar eigen zeggen meteen een memorandum sturen naar zijn Europese ambtgenoten met voorstellen voor nieuwe onderhandelingen over het Europese begrotingsverdrag. Daarin zal volgens Hollande worden aangestuurd op de invoering van een financiële transactietaks, de versterking van de middelen van de Europese Investeringsbank, het aanwenden van de overschotten van de Europese structuurfondsen en de invoering van Europese obligaties om infrastructuurprojecten te financieren. Hollande bekritiseert al de hele verkiezingscampagne het Europese begrotingsverdrag, dat volgens hem te eenzijdig focust op de sanering van de openbare financiën.

Het afluisterschandaal rond de tabloid News of the World krijgt in Groot-Brittannië steeds meer een politieke dimensie. In de Britse mediacommissie is immers gebleken dat Jeremy Hunt, minister van media, nauw contact heeft onderhouden met lobbyisten van News International, het moederbedrijf van de tabloid en eigendom van tycoon Rupert Murdoch. De minister moest echter ook toezicht houden over een miljardencontract dat Murdoch voor ogen had. Volgens de oppositie ondersteunde Hunt de plannen van Murdoch in plaats van er toezicht over te houden. Hunt heeft inmiddels zijn adviseur Adam Smith, die hij verantwoordelijk achtte voor de contacten met de lobbyisten, ontslagen. Volgens de oppositie wordt Smith echter geslachtofferd.

In Italië heeft de hogesnelheidstrein Italo van het bedrijf Nuovo Trasporto Viaggiatori heeft op een traject tussen Rome en Napels een eerste proefrit gehouden. De Italo werpt zich op als een alternatief voor de Freccia Rossa van het staatsbedrijf Ferrovie dello Stato. De Italo gaat met vijfentwintig hogesnelheidstreinen, geleverd door het Franse Alstom, dagelijks een verbinding opzetten tussen Milaan en Napels. De trajecten Salerno-Turijn en Rome-Venetië worden later dit jaar aan het aanbod toegevoegd. De prijzen van Italo en Freccia Rossa zijn vergelijkbaar, maar het privébedrijf wil vooral met comfort het verschil maken. Onder meer wordt een gratis draadloze internetverbindingen, satelliettelevisie en filmvertoningen voorzien.

Diverse grote banken in Denemarken zijn volop bezig hun banden met kredietbeoordelaar Moody's te verbreken. Volgens de banken hechten Deense investeerders weinig waarde aan de visie van het ratingbureau. Bovendien zou Moody's te weinig inzicht hebben de Deense hypotheekmarkt. Een woordvoerder merkt op dat de redeneringen van Moody's op een aantal fundamentele vlakken niet te volgen zijn. Moody's was vorig jaar kritisch over de Deense markt voor obligaties die door hypotheken waren gedekt, maar daar heeft het besluit volgens de woordvoerder niets te maken. De grote kredietbureaus hebben veel kritiek gekregen omdat ze hoge waarderingen toekenden aan de Amerikaanse rommelhypotheken die de internationale financiële sector aan de rand van de afgrond brachten.

Luciano Benetton (77), die samen met zijn broers en zus zevenenveertig jaar geleden de Italiaanse modeketen Benetton oprichtte, geeft de fakkel door aan zijn zoon Alessandro. De machtswissel was algemeen verwacht, zeker nadat Benetton eerder dit jaar had laten verstaan dat het af wilde van zijn beursnotering. Alessandro Benetton is nu al vicevoorzitter van het concern. Benetton groeide de voorbije halve eeuw uit tot een keten met meer dan zesduizend winkels in ruim 120 landen. Het hoogtepunt beleefde het merk in de jaren negentig, toen het concern uitpakte met controversiële reclamecampagnes. De jongste jaren lijdt Benetton onder de dure grondstofprijzen en de crisis in Zuid-Europa. De groep leed vorig jaar een nettoverlies van 73 miljoen euro.

Om zijn achterstand op concurrenten Mercedes en BMW in Amerika in te halen, begint Audi met de bouw van een eerste fabriek op het Amerikaanse continent. De raad van bestuur van de autobouwer heeft het project goedgekeurd. Rupert Stadler, chief executive van Audi, stelde daarbij dat de autobouwer gekozen heeft voor Mexico, vanwege een goede infrastructuur, concurrentiële kostenstructuren en de bestaande vrijhandelsovereenkomsten. Hij stelde dat ook de Duitse fabrieken van het concern van het Mexicaanse project zouden profiteren. Het is nog niet bekend in welke regio de fabriek zal worden gebouwd. De fabriek zou over vier jaar operationeel moeten zijn. Concurrenten BMW en Mercedes hebben al langer fabrieken in Amerika en hebben een grote verkoopsvoorsprong op Audi.

De Duitse autoconstructeur Volkswagen heeft bekend gemaakt een nieuwe fabriek te bouwen in Urumqi, de hoofdstad van de Chinese grensprovincie Xinjiang. Daarover heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel ondertekend met de Chinese premier Wen Jiabao, die op bezoek was in Duitsland. Met de bouw van de fabriek in Urumqi, waar het herhaaldelijk tot onlusten komt met de Oejgoerse minderheid, zou een bedrag van ongeveer 2 miljard yuan zijn gemoeid. Dat komt overeen met een bedrag van 240 miljoen euro. De Chinese fabriek zou een capaciteit krijgen tussen twintigduizend en vijftigduizend exemplaren. De fabriek zou volgend jaar operationeel moeten zijn en zich vooral moeten richten op kleinere personenwagens.

De Britse superkmarktketen Tesco gaat 1 miljard pond investeren in zijn thuismarkt. De investeringen moeten naar eigen zeggen het shoppen aangenamer maken en op die manier meer klanten lokken. De Britse activiteiten vertegenwoordigen nog altijd bijna driekwart van de totale omzet van de keten, maar ziet er zijn winst terugvallen. De groep verliest er marktaandeel aan concurrenten en diende in januari voor de eerste keer in lange tijd een winstwaarschuwing te lanceren. De belangrijke prijsverlagingen op drieduizend basisproducten in september vorig jaar bleken een averechts effect gehad te hebben. De supermarktketen neemt achtduizend extra medewerkers aan om de service in de winkels te verbeteren. Tesco komt ook met scherpere aanbiedingen.

De Amerikaanse autoconstructeur Ford investeert 760 miljoen dollar om in Hangzhou, in het oosten van China, een nieuwe fabriek te bouwen. De nieuwe vestiging moet de constructeur naar eigen zeggen helpen om de productiecapaciteit van zijn personenwagens in China te verdubbelen tot 1,2 miljoen eenheden. De fabriek moet over drie jaar operationeel zijn. Ford heeft al Chinese fabrieken in Chongqing en Nanjing. Ford is in China actief met een joint venture met Changan Ford Mazda Automobile (CFMA). Momenteel heeft Ford in China een productiecapaciteit van 600.000 wagens. De vestiging in Hangzhou moet aan dat totaal 250.000 voertuigen toevoegen. Eerder kondigde Ford al aan de capaciteit in Chongqing met 350.000 exemplaren te zullen verhogen.

Bierbrouwer SABMiller heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar het verkochte volume bier met 3 procent zien stijgen. Het concern kampte weliswaar met dalende volumes in de ontwikkelde markten, maar dat werd gecompenseerd door stijgingen in Afrika en Latijns-Amerika. Over het hele gebroken boekjaar, dat eind maart eindigde, zag SABMiller de biervolumes eveneens met 3 procent stijgen. De omzet ging tijdens die periode, vooral als gevolg van prijsstijgingen, met 7 procent omhoog. De verkoop in Afrika kende een stijging met 13 procent, gevolgd door Latijns-Amerika (8 procent), Asia-Pacific (4 procent) en thuisland Zuid-Afrika (2 procent). In Europa werd een daling met 1 procent opgetekend. In de Verenigde Staten viel de verkoop met 2,4 procent terug.

Lees Verder

05:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-04-12

China moet ambities rond elektrische wagens bijstellen

De Chinese regering heeft haar ambities op het gebied van elektrische wagens bijgesteld. Drie jaar geleden had China aangekondigd om een wereldwijd leiderschap te willen nastreven op het gebied van elektrische wagens, maar werd nadien geconfronteerd met technologische hindernissen en een gebrek aan belangstelling bij het publiek. De ontwikkelaars van technologieën moeten nog altijd de verwachte doorbraken realiseren en verwacht wordt dat dit jaar maximaal tweeduizend elektrische wagens zullen kunnen worden verkocht.

De Chinese overheid maakte drie jaar geleden ambitieuze plannen bekend op het gebied van elektrische auto's. Er werden miljarden dollars investeringen in onderzoek aangekondigd en er werd een doelstelling geformuleerd om tegen het midden van het decennium een half miljoen elektrische wagens per jaar te verkopen. Inmiddels heeft de Chinese regering zijn doelstellingen bijgesteld, waarbij nu ook zuivere dieselwagens in de plannen worden opgenomen. Joe Hinrichs, president van de Aziatische divisie van Ford Motor, zegt dat de technologie minder snel evolueert dan iedereen had verwacht.

Chinese politieke leiders hadden vorig jaar al erkend dat de vooruitgang trager verliep dan was verhoopt en riepen de autobouwers op om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit dan aan het lanceren van nieuwe modellen. "China is tegen dezelfde technologisch obstakels gebotst als de rest van de autowereld," merkt autoconsulent Michael Dunne op. "Ook in China beseft men dat er wellicht ook naar alternatieve oplossingen kan worden gekeken en voorlopig niet alles op elektrische wagens moet worden gezet."

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, automotive |  Facebook |

Mannen verkleinen kloof in levensverwachting met vrouwen

De kloof in de levensverwachting tussen vrouwen en mannen wordt kleiner en zou in een aantal landen tegen het einde van het volgende decennium helemaal zijn weggewerkt. Dat is de conclusie van een rapport van Les Mayhew, professor aan de Cass Business School en adviseur van het Britse Office for National Statistics. In de jaren zeventig lag de levensverwachting voor vrouwen in Groot-Brittannië nog zes jaar hoger dan voor mannen. De levensverwachting stijgt voor beide geslachten, maar bij de mannen is daarbij sprake van een snellere groei.

De onderzoeker stelt dat mannen op het gebied van levensverwachting vele decennia een grote achterstand hebben gehad tegenover vrouwen, maar aan een duidelijke inhaalbeweging zijn. Tegen het einde van het volgende decennium zouden zowel mannen als vrouwen volgens de wetenschapper een levensverwachting van zevenentachtig jaar hebben. "De evolutie is in belangrijke mate te danken aan de gezondere levensstijl die de mannelijke bevolkingsgroep heeft aangenomen," voert professor Mayhew aan tegenover BBC News.

"Een belangrijk gedeelte van de verklaring kan gevonden worden in het feit dat mannen veel minder roken dan vroeger het geval was," merkt Les Mayhew op. "Op een bepaald ogenblik bestond 80 procent van de mannelijke bevolking uit rokers. Dat weerspiegelde zich in een uitdieping van de kloof in de levensverwachting. In de jaren zeventig bevond het roken bij de mannelijke bevolking zich op een hoogtepunt. Toen was de kloof in de levensverwachting uitgediept tot 5,7 jaar."

Ook de veiliger werkomgeving heeft volgens de wetenschapper echter een rol gespeeld. In het verleden hadden mannen vaak een gevaarlijk beroep, zoals mijnwerker. Op dit ogenblik heeft een groot gedeelte daarentegen een kantoorbaan. Daarnaast heeft volgens Mayhew ook de evolutie van de medische wetenschap een rol gespeeld. De medische vooruitgang heeft er volgens hem onder meer voor gezorgd dat hartaandoeningen - waarvan mannen vaker het slachtoffer worden - op dit ogenblik langere overlevingskansen bieden dan enkele decennia geleden.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, levensverwachting |  Facebook |