20-08-16

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

Mannelijke broodwinner voelt belangrijke mentale druk

De man kan een belangrijke druk op zijn psychisch welzijn en mentale gezondheid ervaren wanneer hij zich de belangrijkste broodwinner van het gezin weet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Connecticut.

Lees Verder

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-08/asa-btp081616.php

12:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakendiners hebben negatieve impact op gezondheid

Het typische zakendiner vormt een bedreiging voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Mount Sinai Hospital in New York.

Lees Verder

https://consumer.healthday.com/vitamins-and-nutrition-information-27/food-and-nutrition-news-316/business-diet-ups-risk-for-heart-disease-713948.html

12:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Flexwerk past beter bij mannen dan bij vrouwen

Flexwerk past beter bij mannelijke arbeidskrachten dan bij hun vrouwelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in Groot-Brittannië en de Hans-Böckler Foundation in Duitsland. De onderzoekers merken op dat de werknemer door de flexibiliteit de neiging heeft meer werkuren te presteren. Daarbij blijkt de mannelijke arbeidskracht echter beter beloond te worden dan zijn vrouwelijke collega. In de Europese Unie heeft ongeveer 17 procent van alle arbeidskrachten toegang tot flexibel werk, terwijl nog eens 5 procent een volledige autonomie heeft over zijn werktijd.

“In tegenstelling tot wat men intuïtief zou denken, zet flexibiliteit de werknemer aan meer uren te presteren,” zegt onderzoekster Heejung Chung, sociologe aan de University of Kent. “Naarmate de autonomie toeneemt, stijgt ook het aantal overuren. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden geciteerd. In de eerste plaats kan er gesproken worden over een uitwisseling van geschenken, waarbij de werknemer bereid is om in ruil voor een grotere autonomie meer uren te presteren. Bovendien wil men vaak bewijzen het vertrouwen waard te zijn. Anderzijds vormt flexibiliteit vaak een onderdeel van een beloningspakket dat aan prestaties is gekoppeld. Daarnaast vervaagt ook de grens tussen werk en privé.”

“Er moet echter worden vastgesteld dat flexwerk en autonomie op vrouwen en mannen een verschillende impact heeft, benadrukt Chung. “Bovendien lijkt het systeem bij te dragen tot een versterking van de  loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Door de toename van het aantal overuren stijgt ook het inkomen, maar vooral mannen blijken van dat effect te profiteren. Veel vrouwen moeten immers hun werk combineren met huishoudelijke taken, waardoor ze geen ruimte meer hebben om veel overuren te presteren en het loonverschil met hun mannelijke collega’s toeneemt.”

“Maar ook fulltime vrouwelijke werknemers blijken op het gebied van inkomen minder baat te hebben bij flexwerk dan hun mannelijke collega’s,” zegt de onderzoekster. “Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat werkgevers de neiging hebben om flexibiliteit voor persoonlijke redenen minder goed te belonen. Flexibiliteit zou op die manier nog kunnen bijdragen tot een versterking van de traditionele genderkloof.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexwerk |  Facebook |

China wordt dit jaar grootste retailmarkt van de wereld

China wordt dit jaar de grootste retailmarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. De Verenigde Staten worden naar de tweede plaats verwezen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Amerikaanse retailmarkt dit jaar een groei met 2,6 procent zal kennen en daarmee ruim 4,83 biljoen dollar zal realiseren. In China wordt echter rekening gehouden met een stijging van 13 procent tot bijna 4,89 biljoen dollar. Opgemerkt wordt dat die kloof de volgende jaren nog verder zal groeien. Tegen het einde van dit decennium zal de Chinese retailsector een jaaromzet van bijna 7,1 biljoen dollar halen, tegenover bijna 5,48 biljoen dollar in de Verenigde Staten.

Op het gebied van ecommerce voerde China al langer de wereldwijde rangschikking aan. De online verkoop blijft ook de belangrijkste pijler van de groeiende Chinese retailmarkt. Verwacht wordt dat de Chinese ecommerce dit jaar een omzetgroei met 18,4 procent tot 899 miljard dollar zal laten optekenen. Daarmee zal China dit jaar 47 procent van de wereldwijde online retailverkopen vertegenwoordigen. Volgend jaar zou dat aandeel nog toenemen tot meer dan 50 procent. Tegen het einde van dit decennium zouden zelfs bijna 60 procent van de wereldwijde online retailverkopen in China zijn gesitueerd.

De dominante positie van China in de wereldwijde ecommerce kan volgens de onderzoekers aan verschillende factoren worden toegewezen. Opgemerkt wordt dat het land geconfronteerd werd met een onderontwikkelde retail-infrastructuur, waardoor het voor een aantal grote groepen - zoals Alibaba of Tmall - relatief gemakkelijk was om op de markt een belangrijke aanwezigheid te verwerven. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van de toenemende inkomens van de Chinese gezinnen en een toenemende toegankelijkheid van het internet in Chinese landelijke gebieden.

Mobiele platformen zouden in China dit jaar 55,5 procent van alle online retailverkopen vertegenwoordigen. Dat aandeel zou tegen eind dit decennium oplopen tot 68 procent.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, retail |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het hotel-platform Booking.com heeft in zijn wereldwijde portfolio inmiddels één miljoen adressen. Dat betekent een verdubbeling in amper twee jaar. Dat heeft Priceline Group, het moederbedrijf van Booking.com, bekend gemaakt. Het platform kan aan de gebruiker nu al meer dan 23 miljoen kamers aanbieden. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden op Booking.com ruim 141 miljoen overnachtingen gereserveerd. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Priceline boekte een kwartaalomzet van 2,56 miljard dollar. Dat vertegenwoordigde een toename met 12 procent. De winst kende een groei met 8 procent tot 867 miljoen dollar.

Bij het mediaconcern Viacom is een schikking gevonden voor het vertrek van chief executive Philippe Dauman, die in conflict was gekomen met grootaandeelhouder Sumner Redstone. Dauman ontvangt een vertrekpremie van 72 miljoen dollar. De familiale groep Redstone heeft een belang van 80 procent in Viacom, het moederbedrijf van onder meer Music Television (MTV), Comedy Central en Nickelodeon. Volgens Dauman was de 93-jarige Sumner Redstone mentaal niet in staat de onderneming te leiden en was naar de rechtbank gestapt om de aandeelhouder ongeschikt te laten verklaren. Een arts concludeerde echter dat Redsone mentaal in perfecte gezondheid verkeerde.

Het Amerikaanse concern Deere, fabrikant van landbouwmachines, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, een winst gerealiseerd van 489 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 511 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 11 procent tot 6,7 miljard dollar. Deere heeft te kampen met moeizame marktomstandigheden, vooral vanwege de lage prijzen van agrarische producten, waardoor boeren bestellingen van nieuwe machines uitstellen. Samuel Allen, chief executive, benadrukte wel dat alle divisies van het concern winstgevend zijn gebleven. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft het concern beslist duizenden banen te schrappen.

Een rechtbank in San Francisco heeft een schikking van 100 miljoen dollar die het taxibedrijf Uber eerder dit jaar met chauffeurs uit Californië had getroffen, vernietigd. Met de schikking hoopte Uber een einde te kunnen maken aan het dispuut over het statuut van de chauffeurs. Het bedrijf bestempelt de chauffeurs als zelfstandige partners, maar vele bestuurders willen een erkenning als werknemer. Een aantal betrokkenen had dan ook beroep aangetekend tegen de schikking, die volgens hen immers onvoldoende was om de omvang van de claims te dekken. Die stelling werd door rechter Edward Chen gevolgd. Waarnemers waarschuwen echter dat het niet zeker is dat de chauffeurs hun erkenning zullen krijgen.

De Amerikaanse muziekdienst Pandora wil met zijn activiteiten de internationale markt betreden. Dat hebben waarnemers tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Met de expansie zou Pandora de concurrentie met andere muziekdiensten zoals Spotify en Apple Music willen opvoeren. Pandora biedt de abonnee toegang tot radiozenders die zijn geselecteerd op basis van de individuele smaak van de gebruiker. De abonnee kan, in tegendeel tot de gekende streamingdiensten, zelf een song of album kiezen om te kunnen beluisteren. In de toekomst zal dat bij Pandora wel mogelijk worden. Pandora kocht daarvoor vorig jaar al het failliete platform Rdio.

In Groot-Brittannië heeft Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) strengere sancties voorgesteld voor personen en bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van fiscale ontwijking. Onder meer wordt gevraagd dat boetes voor de fiscale inbreuken zouden kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de gecontesteerde constructie. Over de verwachte impact van de nieuwe maatregelen werden nog geen inschattingen gemaakt, maar geraamd wordt dat fiscale ontwijking in Groot-Brittannië een omvang heeft van ongeveer 2,7 miljard pond per jaar. De strengere maatregelen moeten vooral een afschrikmiddel zijn, zodat belastingplichtigen minder snel een ontwijkende constructie zouden overwegen.

In Italië is een gerechtelijk onderzoek gestart naar Fabrizio Viola, chief executive van Banca Monte dei Paschi. Ook Alessandro Profumo, voormalig voorzitter van de Italiaanse bank, wordt door de speurders geviseerd. De Italiaanse openbare aanklager wil onderzoeken of de bankiers zich bij derivaten-transacties schuldig gemaakt hebben aan illegale boekhoudpraktijken en marktmanipulatie. Het onderzoek zou zijn opgestart na een klacht van enkele aandeelhouders, die zeggen door de praktijken van Viola en Profumo benadeeld te zijn geworden. Viola stelde in een reactie dat de top van de Italiaanse bank altijd volgens de wet heeft gehandeld en voegt er aan toe alle vertrouwen te hebben in het onderzoek.

De Marshall Islands, een archipel in de Stille Oceaan, zijn een belangrijke bestemming geworden voor de export van ruwe olie uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). Nochtans beschikt de eilandengroep niet over een raffinaderij om de olie te verwerken. De archipel is dan ook wellicht een doorvoerstation naar Aziatische eindbestemmingen. Wanneer Canada niet wordt meegerekend, staan de Marshall Islands met gemiddeld 14.000 vaten olie per dag op de vijfde plaats in de exportbestemmingen van Amerikaanse petroleum, na Curaçao, Nederland, Japan en Italië. Met de Marshall Islands voldoen handelaars aan de Amerikaanse exporteisen.

Het Franse internetbedrijf OVH heeft met een kapitaalronde een bedrag van 250 miljard euro opgehaald om zijn internationale uitbreiding te financieren. De bijkomende financiële middelen werden opgehaald bij de Amerikaanse investeerders Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Towerbrook. Octave Klaba, oprichter van het internetbedrijf, zegt dat de nieuwe investeerders OVH zullen helpen om binnen een periode van vijf jaar een omzet van 1 miljard euro te realiseren. Dat zou een verviervoudiging betekenen tegenover het omzetniveau van vorig jaar. Het bedrijf, dat een geraamde waarde had van 1 miljard euro, wil onder meer een wereldwijd van zesentwintig datacenters.

Het Duitse chemieconcern Basf versterkt zijn samenwerking met de Japanse groep Toda Kogyo. De twee bedrijven, die twee jaar geleden een joint-venture lanceerden, willen nu in de Verenigde Staten een gemeenschappelijke productie van materialen voor lithium-ion batterijen starten. De Duits-Japanse combinatie verwacht dat de opgang van elektrische wagens de vraag naar de batterijen sterk zal doen stijgen. Opgemerkt wordt dat Basf, net zoals in de Japanse joint-venture, een meerderheidsbelang in het samenwerkingsverband zal opnemen. Bij BASF Toda Materials in Japan heeft het Duitse concern een aandeel van 66 procent. De Japanse partner bezit de resterende 34 procent.

In Frankrijk is ondernemer Maurice Opinel (88) overleden. Dat heeft het bedrijf Opinel, producent van messen, bekend gemaakt. De overledene was de kleinzoon van Joseph Opinel, die het bedrijf tijdens het laatste decennium van de negentiende eeuw oprichtte. Maurice Opinel was sinds het midden van de jaren zeventig voorzitter van de onderneming. Onder zijn leiding kende de onderneming een sterke groei. Onder meer bouwde Opinel een nieuwe fabriek in de Franse stad Chambéry. Ook leverde hij inspanningen om namaak te bestrijden. Opinel produceert ongeveer 4,5 miljoen messen per jaar. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 19 miljoen euro, die voor 45 procent bestemd is voor de uitvoer.

Biscuitproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 256 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien de impact van overnames niet wordt meegerekend, zou nog een groei met 14 procent zijn gemeld. De bedrijfswinst steeg met 53 procent tot 43 miljoen euro. Jan Boone, topman van Lotus, maakt gewag van historische cijfers. De goede resultaten zijn te danken aan de internationale groei van de speculoos en de pasta, vooral in de Verenigde Staten, maar ook wordt gewezen op de bijdrage van de overgenomen Britse groepen Natural Foods en Urban Fresh Foods.

Eric Ben-Artzi, voormalig risicomanager van Deutsche Bank, weigert een beloning van ruim 8 miljoen dollar van de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) voor informatie over wanpraktijken bij zijn vroegere werkgever. Ben-Artzi wil met de weigering protesteren tegen het feit dat de Amerikaanse beursautoriteit de topbestuurders van Deutsche Bank niet heeft bestraft. Er is wel een boete opgelegd van 55 miljoen dollar, maar die wordt volgens Ben-Artzi door de aandeelhouders van Deutsche Bank gedragen. De tolerantie tegenover het topmanagement is volgens Ben-Artzi te wijten aan het feit dat de Amerikaanse beursautoriteit veel voormalige topbankiers van Deutsche Bank in dienst heeft.

Gezien Rusland de afspraken van het vredesplan van Minsk niet respecteert, zullen de sancties van de Europese Unie niet opgeheven worden. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd. Merkel zegt samen met de Franse president François Hollande te werken aan een oplossing om de wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland te bewerkstelligen, zoals dat bij de akkoorden van Minsk werd vastgelegd. Die afspraken blijven volgens Merkel de maatstaf voor de toekomst van de sancties. In juni besliste de Europese Unie om de sancties tegen Rusland te verlengen tot eind januari volgend jaar. Onder meer de Russische bankwereld en energiesector worden daarmee geviseerd.

Het Deense concern LM Wind Power, de grootste onafhankelijke wiekenbouwer ter wereld, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 491 miljoen euro. Dat betekende een stijging met bijna 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 3 miljoen euro naar ruim 26 miljoen euro. Volgens woordvoerders van het Deense bedrijf zijn ongeveer 20 procent van de windparken ter wereld met wieken van LM Wind Power uitgerust. Het bedrijf introduceerde eerder dit jaar ook de grootste molenwieken ter wereld. De constructies hebben een lengte van bijna 90 meter en zijn bedoeld voor windmolens op zee.

Meer Nieuws

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-08-16

Consument laat zich leiden door percepties duurzaam karakter onderneming

Percepties over het duurzame karakter van een onderneming, hebben een impact op het ecologische gedrag van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan.

Lees Verder

http://ns.umich.edu/new/releases/24123-show-you-re-being-green-and-customers-conserve

17:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Veiligheidswaarschuwingen software worden meestal genegeerd

Veiligheidswaarschuwingen van software-ontwikkelaars worden door de consument meestal genegeerd. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de Brigham Young University (BYU) en specialisten van Google Chrome.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-people-software-percent.html

17:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merken vinden weinig waardering voor optreden in sociale media

Het optreden van merken in sociale media wordt door de consument slechts in beperkte mate gewaardeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/study-people-are-annoyed-with-brands-in-social.html

17:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jagers uit stenen tijdperk waren gespecialiseerde stenengooiers

In het stenen tijdperk werd bij de jacht succesvol gebruik gemaakt van stenen die naar prooidieren werden gegooid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Leeds Beckett University.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-reveals-effectiveness-stones-thrown-weapons.html

17:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waardering van de partner heeft positief effect op slaapkwaliteit

Personen die zich in hun relatie niet gewaardeerd voelen, dreigen met slaapstoornissen geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middle East Technical University in Turkije.

Lees Verder

http://www.spsp.org/press-release/value-relationship-sleep

17:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slachtoffer online fraude vindt ook melding van misdrijf traumatisch

Slachtoffers van online fraude voelen het vaak bijzonder moeilijk om het misdrijf aan de autoriteiten te melden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië.

Lees Verder

https://www.qut.edu.au/news/news?news-id=108457

17:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oudere bevolkingsgroep heeft grotere neiging tot altruïsme

In het algemeen kan bij de oudere bevolkingsgroep een grotere neiging tot altruïsme worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815134820.htm

17:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De internet-holding Tencent heeft het ecommerce-concern Alibaba ingehaald als meest waardevolle online bedrijf van China. Tencent is er immers in geslaagd een beurswaarde van 246 miljard Amerikaanse dollar te laten optekenen, tegenover 242 miljard dollar voor Alibaba. Opgemerkt wordt dat Tencent, achttien jaar geleden opgericht door Pony Ma, zich op korte tijd onmisbaar heeft gemaakt in het leven van honderden miljoenen Chinezen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de applicatie WeChat van Tencent, die inmiddels 800 miljoen actieve gebruikers telt. Daarnaast is Tencent ook eigenaar van een aantal bijzonder populaire mobiele games. Het bedrijf blijft voorlopig vooral in China actief.

In de Verenigde Staten is het Energy Protection Agency (EPA) een juridische procedure gestart tegen motorfietsenfabrikant Harley-Davidson. Volgens de Amerikaanse milieuregulator overtreedt het concern immers de wetten voor luchtkwaliteit door een speciaal apparaat te verkopen waarmee de emissie-eisen kunnen worden omzeild. Dat blijkt volgens het persbureau Bloomberg uit documenten die bij de rechtbank werden neergelegd. De milieuregulator richt zijn kritiek op het apparaat Screamin’ Eagle, dat geïnstalleerd wordt om motoren te verbeteren. Het bedrijf zou de voorbije zeven jaar ruim 339.000 apparaten hebben verkocht. De autoriteiten eisen een schadevergoeding en het stopzetten van de productie.

In Groot-Brittannië overwegen de gokbedrijven 888 Holdings en Rank Group niet langer hun sectorgenoot William Hill over te nemen. Dat hebben de twee bedrijven gezegd nadat William Hill ook een tweede en verhoogd bod op zijn aandelen had afgewimpeld. Rank Group en 888 Holdings hadden uiteindelijk 3,6 miljard pond geboden voor de overname, maar William Hill wierp op dat het bod lang niet in de buurt kwam van de werkelijke waarde van het bedrijf en liet weten geen prijs meer te stellen op verdere gesprekken. Een vijandig overnamebod is de volgende zes maanden volgens de Britse fusiewetgeving ook niet mogelijk, tenzij een andere partij eerst nog een bod neerlegt.

De Duitse autobouwer Volkswagen gaat in zijn fabrieken in Wolfsburg en Emden de productie terugschroeven. Reden is een juridisch geschil met een aantal toeleveranciers, waardoor Volkswagen niet langer voldoende voorraden onderdelen zou hebben. Door de beperking van de productie zouden ongeveer 20.000 werknemers met kortere werktijden worden geconfronteerd. In Wolfsburg werden de werkshifts voor ruim tienduizend werknemers ingekort. In Emden diende de productie voor vijf dagen te worden opgeschort. Volkswagen is in conflict geraakt met twee dochterbedrijven van de groep Prevent. Daardoor is onder meer een tekort ontstaan aan gietijzeren onderdelen voor transmissiesystemen.

Het Amerikaanse applicatie-bedrijf Uber en de Zweedse autoconstructeur Volvo werken samen aan een zelfrijdende auto. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. De tweed partners investeren gezamenlijk 300 miljoen dollar in het project, dat uiteindelijk moet uitmonden in een auto die volledig zelfstandig kunnen rijden. De auto’s worden door Volvo geproduceerd en vervolgens verkocht aan Uber, die de vloot kan gebruiken voor het aanbieden van zelfrijdende taxidiensten. De bedrijven verwachten over vijf jaar een zelfrijdende taxi op de markt te kunnen brengen. Uber heeft ook de overname aangekondigd van het Californische bedrijf Otto, ontwikkelaar van software voor zelfrijdende wagens.

De Duits robotbouwer Kuka wordt overgenomen door de Chinse groep Midea, producent van huishoudelijke machines. Het Chinese concern, dat eerder al een belang van 13,5 procent in het Duitse bedrijf had genomen, heeft die participatie tot 86 procent opgevoerd. Door de overname krijgt Midea innoverende robottechnologie in handen. De transactie wordt door diverse partijen gecontesteerd, maar de Duitse regering heeft beslist zich niet tegen de overname te verzetten. Opgemerkt wordt dat de verkoop van Kuka een Midea geen bedreiging vormt voor de Duitse nationale belangen. De waarde van Kuka, die onder meer samenwerkt met de Duitse autoconstructeurs, wordt geraamd op 4,6 miljard euro.

De Nederlandse gemeenten Bergen-op-Zoom, Tholen en Steenbergen willen bij de Europese Commissie een klacht neerleggen tegen de beslissing van de Belgische regering om de levensduur van een aantal reactoren in de kerncentrale van Doel te verlengen. Dat heeft Frank Petter, burgemeester van Bergen-op-Zoom, bekend gemaakt. Oorspronkelijk was voorzien dat de twee oudste reactoren van de kerncentrale vorig jaar zouden worden stilgelegd, maar beslist werd dat de activiteit tot het midden van het volgende decennium wordt verder gezet. De Nederlandse gemeenten zeggen bij een zwaar incident in het nabijgelegen Doel zeker getroffen te zullen worden. De klacht wordt in september ingediend.

Oostenrijk is van plan werkloze migranten te verplichten een gemeenschapsdienst te verrichten. Dat heeft Sebastian Kurz, Oostenrijks minister voor integratie en buitenlandse zaken, gezegd. Kurz zegt dat een baan de integratie van de immigranten zal vergemakkelijken. Volgens de minister telt Oostenrijk inmiddels al 25.000 werklozen. Die groep zou elke maand met 1.000 eenheden aangroeien. Een groot gedeelte isvolgens de minister laagopgeleid of zelfs analfabeet. Gedacht wordt aan een activiteit van vijftien tot dertig uur. De migranten krijgen een extra vergoeding boven de normale uitkering. Wanneer met een opdracht weigert, zal de uitkering daarentegen worden verlaagd.

In Duitsland hebben de lokale overheden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 182.820 bouwvergunningen afgeleverd. Dat betekende een stijging met meer dan 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek. Opgemerkt wordt dat de sector de eerste helft van dit jaar de sterkste groei sinds het begin van de eeuw heeft laten optekenen. De goede cijfers zijn onder meer te danken aan de lage hypotheekrente, maar volgens sommige bronnen heeft vooral de vluchtelingecrisis een positieve impact gehad. Om al die immigranten huisvesting te kunnen bieden, moesten de voorbije periode vele collectieve woningen worden gebouwd.

De Nederlandse baggergroep Boskalis heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gerealiseerd van 147,5 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 306,5 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 25 procent tot bijna 1,2 miljard euro. Het bedrijf merkt op tijdens de eerste helft van dit jaar geconfronteerd te zijn met moeilijke marktomstandigheden, te wijten aan een sterke daling van de olieprijs, terwijl vorig jaar tijdens de eerste zes maanden bij Boskalis nog een bijzonder hoge activiteit kon worden opgetekend. Om de negatieve impact op te vangen, worden 650 banen geschrapt en zullen de volgende twee jaar ook vierentwintig vaartuigen uit dienst worden genomen.

Het Amerikaanse bedrijf Cisco, producent van netwerkapparatuur, heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 12,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 22 procent naar 2,8 miljard dollar. Over het hele boekjaar werd een omzetstijging met 3 procent tot 48,7 miljard dollar gemeld. De nettowinst steeg met 20 procent naar 10,5 miljard dollar. Het bedrijf wil zijn zakelijk model aanpassen en wil zich in de toekomst vooral toespitsen op belangrijke groeimarkten zoals beveiliging, geconnecteerde apparaten, datacenters en cloudtechnologieën.

Restaurantketen McDonald’s heeft de actie met de applicatie Step-it voor zijn kindermenu’s voorlopig moeten opschorten. De applicatie werd bijgevoegd bij de Happy Meals en moest de kinderen aangezetten tot meer lichaamsbeweging. Het bedrijf diende de campagne echter al na één dag stop te zetten, nadat McDonald’s meldingen had gekregen van huidirritaties die door de polsband van het apparaat zouden zijn veroorzaakt. Het bedrijf maakte bekend een onderzoek in te stellen naar de mogelijke relatie tussen het apparaat en de huidproblemen van een aantal kinderen. McDonald’s had de campagne in de Verenigde Staten en Canada gelanceerd ter gelegenheid van de Olympische Spelen.

Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 43,2 miljard Zwitserse frank of 39,8 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die groei bestond voor 2,8 procent uit volumetoenames en voor 0,7 procent uit prijsverhogingen. De cijfers vertegenwoordigen voor Nestlé echter wel de laagste omzetgroei sinds het laatste jaar van het voorbije decennium. De tegenvallende groei moet volgens Nestlé vooral worden toegeschreven aan de prijsdruk in een aantal belangrijke markten. De nettowinst daalde van 4,5 miljard frank naar 4,1 miljard frank, naar eigen zeggen te wijten aan eenmalige lasten.

De Verenigde Staten gaan ermee akkoord om de controle over de internet-domeinnamen volledig over te dragen aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). Dat heeft het Amerikaanse minister van handel gemeld. Daarmee lijkt na twintig jaar een einde te komen aan de absolute Amerikaanse dominantie over het internet. Icann was al langer verantwoordelijk voor het beheer van de domeinnamen en internet-adressen, maar krijgt nu nog meer bevoegdheden. Er was al langer protest van andere landen tegen de grote online macht van de Verenigde Staten. Icann is gevestigd in Los Angeles. De wijziging moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres.

Er moet onderzocht worden of verzekeraar Axa het recht heeft om de rentes op een aantal spaarverzekeringen te wijzigen. Dat heeft Kris Peeters, federaal minister van economie, gezegd. Axa had aan de klanten van het betrokken financiële product een levenslange minimumrente van 4,75 procent beloofd, maar maakte onlangs bekend op die verbintenis terug te komen. Die renteverlaging geldt niet alleen voor toekomstige premies, want ook voor stortingen van klanten sinds het begin van de eeuw wordt naar een verlaagde rentevoet overgestapt. De meeste verzekeraars passen tariefverlagingen alleen toe op toekomstige stortingen. Test-Aankoop noemt de praktijk van de verzekeraar onaanvaardbaar.

Meer Nieuws

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-08-16

Emails marketeers moeten vooral relevant zijn

Consumenten verwachten van marketeers vooral relevante emails te ontvangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mailjet bij duizend consumenten in Groot-Brittannië.

Lees verder

http://www.bizreport.com/2016/08/consumers-expect-more-relevant-and-timely-brand-emails.html

18:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede communicatiekanalen noodzakelijk voor teams op afstand

Goede communicatiekanalen zijn een cruciaal instrument om samenwerkingsverbanden op langere afstanden optimaal te laten functioneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University.

Lees verder

http://www.news.cornell.edu/stories/2016/08/communication-flow-key-long-distance-collaboration

18:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Community-gevoel basis voor succes coworking-ruimtes

Het succes van coworking-ruimtes kan vooral worden toegeschreven aan een streven van de werknemers om een community-gevoel te ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan.

Lees verder

http://ns.umich.edu/new/releases/24127-co-working-spaces-where-everyone-knows-your-name

18:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Prostitutie vindt op internet een nieuwe werkterrein

Prostitutie heeft met een internet een belangrijk nieuw werkterrein aangeboord. Ook de pooiers halen daaruit belangrijke baten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University en de Loyola University Chicago op basis van interviews met meer dan zeventig pooiers in de Amerikaanse steden Atlanta en Chicago. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de pooiers heel wat voordelen ervaren door het gebruik van nieuwe technologieën en misleidende online marketing-strategieën. De pooiers gaven een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer 75.000 dollar aan. Meer dan één op drie verdiende echter meer dan 100.000 dollar.

“Technologische ontwikkelingen hebben ook een belangrijke impact gehad op de organisatie van de prostitutie,” benadrukt onderzoeksleider Mary Finn, directeur van de School of Criminal Justice aan de Michigan State University. “Ongeveer 80 procent van de verkoop van seksuele diensten wordt online afgehandeld. Ook de pooiers maken van ondergrondse websites, sociale media en mobiele applicaties gebruik om aan de aandacht van de politie te ontsnappen. Ze maken gebruik van de anonimiteit die door nieuwe technologieën en websites wordt geboden. Onder meer verschijnen hun advertenties in bedekte vorm, onder het mom van massages of dates, op websites zoals Craigslist en Backpage.”

“Technologisch onderlegde pooiers hanteren een eigen woordgebruik, symbolen en beeldmateriaal om hun services te adverteren en met hun klanten te communiceren,” zegt Mary Finn. “Er wordt zelfs gewag gemaakt van mobiele applicaties die het aan potentiële klanten mogelijk maakt te controleren of in de buurt een prostituée beschikbaar is.” Volgens Finn kunnen de pooiers hun online activiteiten nagenoeg ongestoord ontplooien, aangezien de politie zich door de beperkte middelen vooral toelegt op de meest zware vormen van seksueel misbruik, zoals mensenhandel en kinderprostitutie.

Lees verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prostitutie, internet |  Facebook |

Consument wil kleiner aanbod smartphones op de markt

De producenten van smartphones brengen over het tijdsverloop van één jaar teveel nieuwe modellen op de markt. Dat blijkt uit een onderzoek van milieuvereniging Greenpeace.

Lees verder

http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/survey-smartphone-models-made-year-41414498

18:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Snelheid mobiele website bepaalt mee beleving van consument

De snelheid van een mobiele website heeft een grote impact op de beleving van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mobify.

Lees verder

http://www.bizreport.com/2016/08/mobify-report-reveals-impact-of-mobile-website-speed.html

18:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hypertensie voor het eerst vooral in arme landen

Voor de eerste keer in de geschiedenis kan hypertensie vaker in landen met een laag of gemiddeld inkomen worden opgetekend dat in rijke naties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tulane University.

Lees verder

http://medicalxpress.com/news/2016-08-history-high-blood-pressure-common.html

18:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse bedrijf Uber, aanbieder van alternatieve taxidiensten, daagt de stad Londen voor de rechter. Het bedrijf protesteert daarmee tegen de beslissing van het Londense stadsbestuur om aan buitenlandse kandidaat-taxichauffeurs een streng taalexamen op te leggen. Volgens Uber stelt het vervoerbedrijf Transport for London, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, onnodig hoge eisen stelt. Uber heeft in Londen meer dan 30.000 bestuurders, maar een belangrijk deel dreigt door de maatregelen volgens het bedrijf zijn inkomen te verliezen. Uber zet zich ook tegen de eis dat het bedrijf een kantoor in Londen moet inrichten. Uber heeft zijn filiaal in Ierland.

De Deense brouwer Carlsberg heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 31,2 miljard Deense kroon of 4,2 miljard euro gerealiseerd. Indien geen rekening wordt gehouden met wisselkoersen en desinvesteringen en overnames, zou echter een omzetstijging met 4 procent zijn geboekt. De nettowinst daalde met 19 procent tot 1,4 miljard kroon. Het totale productievolume daalde met 1 procent tot 70 miljoen hectoliter. Het bedrijf heeft vooral geleden onder de moeilijke marktomstandigheden in Rusland, waar Carlsberg marktleider is. Ook in West-Europa en China werd een lagere verkoop opgetekend. Cees ‘t Hart, chief executive van Carlsberg, wil de zwakkere merken uit de portefeuille verwijderen.

In Brazilië is Patrick Hickey, lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gearresteerd. Hickey (71) zou tickets voor de Olympische Spelen illegaal hebben doorgegeven aan malafide handelaren, die de voorraden met woekerwinsten op de markt brachten. De operatie zou de daders meer dan 3 miljoen dollar winst hebben opgeleverd. Hickey, een gewezen judoka en hoofd van het Olympisch comité van Ierland, heeft na zijn arrestatie bekend gemaakt al zijn functies bij de internationale sportorganisatie neergelegd. Hickey maakte sinds vier jaar deel uit van de bestuursraad van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was ook voorzitter van de European Olympic Committees.

Het bankenplatform Swift, verantwoordelijk voor de afhandeling van het internationale geldverkeer tussen financiële instellingen, heeft onvoldoende aandacht gehad voor beveiliging. Dat heeft Leonard Schrank, die negen jaar geleden bij Swift vertrok na het bedrijf anderhalf decennium te hebben geleid, tegenover het persbureau Reuters toegegeven. In februari dit jaar probeerden hackers van het systeem gebruik te maken op 1 miljard dollar te stelen bij de Centrale Bank van Bangladesh. Uiteindelijk slaagden de hackers erin 81 miljoen dollar te bemachtigen. Schrank geeft toe dat het bankenplatform in het verleden onvoldoende rekening heeft gehouden met het risico van cybercriminaliteit.

IJsland gaat zijn grenzen weer openen voor kapitaal. Daardoor zal de IJslandse burger opnieuw vrijwel ongelimiteerd buitenlandse valuta kunnen kopen. Ook de verwerving van vastgoed in het buitenland wordt opnieuw mogelijk. De maatregelen worden begin volgend jaar van kracht. IJsland werd negen jaar geleden zwaar getroffen door de financiële crisis en nam maatregelen om te beletten dat geld nog verder zou wegvloeien. Mar Gudmundsson, gouverneur van de IJslandse centrale bank, zegt dat de valutareserves, de financiële instellingen en de gezinnen financieel sterk genoeg zijn om de maatregelen te kunnen doorvoeren. Geraamd wordt dat door de maatregelen ongeveer 1,5 miljard euro het land zou verlaten.

De Zwitserse verzekeraar Swiss Life wordt door een vijfentwintigtal Belgische beleggers voor de rechter gedaagd. De beleggers voeren aan door de Zwitserse groep te zijn misleid bij een investering in financiële producten. Opgemerkt wordt dat het betrokken exclusief uit obligaties van de ingestorte IJslandse bank Kaupthing bestond, terwijl het de uitdrukkelijke bedoeling was de risico’s te spreiden. Evenmin werd een kapitaalwaarborg gegeven. Toch zou de belegging in obligaties van Kaupthing als een veilige investering, met een gegarandeerd kapitaal en een gegarandeerd rendement, zijn aangeprezen. De verliezen van sommige beleggers zouden tot 100.000 euro zijn opgelopen.

De introductie van een minimumloon in Duitsland vorig jaar heeft niet tot massale ontslagen geleid, maar wel tot prijsverhogingen en aangepaste arbeidstijden tot gevolg gehad. Dat blijkt uit een studie van het Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) op basis van een bevraging bij ongeveer 16.000 bedrijven. Minder dan 5 procent van de bedrijven die begin vorig jaar zijn lonen diende te verhogen, heeft volgens de studie met ontslagen gereageerd. Daarentegen bleek 18 procent van de ondernemingen de verkoopprijs van zijn diensten of producten te hebben opgetrokken. Eenzelfde aantal heeft de arbeidstijden aangepast. Wel zegt 10 procent terughoudender te zijn geworden met aanwervingen.

Autobouwers kunnen de buitenspiegels van hun modellen vervangen door camera’s. Die oplossing betekent een vooruitgang op het gebied van veiligheid en leefmilieu. Dat staat in een rapport van de United Nations Economic Commission for Europe (Unece). Opgemerkt wordt dat de camera’s minstens even betrouwbaar zijn als traditionele spiegels. Bovendien laten camera’s betere prestaties optekenen bij slechte weersomstandigheden en onvoldoende lichtkwaliteit. Bovendien zorgt de afwezigheid van de spiegels voor een betere aerodynamica, waardoor het verbruik en de uitstoot van koolstofdioxide daalt. Ook afgebroken spiegels en bijhorende blikschade zal kunnen worden vermeden.

Vlaanderen moet een verbod uitvaardigen op de verkoop van radarverklikkers zoals Coyote. Dat heeft Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, gezegd in een reactie op berichten dat Coyote in België inmiddels meer dan één miljoen abonnees heeft. Coyote biedt zijn gebruikers informatie over verkeersproblemen zoals files en ongevallen, maar ook vooral over snelheidscontroles. De minister heeft het over een hypocriete situatie en zegt dat iedereen weet dat Coyote vooral dient om ongestraft de verkeersregels te kunnen omzeilen. Dat kan volgens Ben Weyts niet worden getolereerd. Vincent Hébert, directeur van Coyote Benelux, zegt echter dat de minister het publiek niet kan verbieden onderling te communiceren.

Vanop de luchthaven Cardington Airfield in het Engelse graafschap heeft de Airlander 10 zijn eerste vlucht uitgevoerd. De Airlander is met een lengte van 92 meter het langste vliegtuig ter wereld. Het toestel, half zeppelin en half vliegtuig, is gevuld met helium en wordt ook aangedreven door brandstofmotoren. Het toestel kan daardoor tot vijf dagen in de lucht blijven. De Airlander 10 werd door het Amerikaanse leger ontwikkeld voor de uitvoering van spionage-opdrachten, maar werd drie jaar geleden overgenomen door het Britse bedrijf Hybrid Air Vehicles. Volgens de onderneming is de Airlander 10 bijzonder geschikt voor de uitvoering van militaire, humanitaire en academische missies.

Bij het Amerikaanse technologiebedrijf Cisco, producent van hardware voor digitale netwerken, gaat nog deze zomer 5.500 banen schrappen. Dat heeft Chuck Robbins, chief executive van het bedrijf bekend gemaakt. Bij Cisco werken op dit ogenblik nog 73.000 mensen, maar Robbins wijst erop dat het bedrijf zijn focus van hardware naar software verplaatst en daarbij vooral diensten zullen worden ontwikkeld rond intelligente steden. Robbins benadrukte dat vele landen er uiteindelijk van overtuigd zijn geraakt dat intelligente steden veel mogelijkheden bieden. Hij voegt er echter aan toe dat die strategiewijzing tot gevolg heeft dat er bij Cisco een aantal banen zullen moeten verdwijnen.

Thailand wil het game Pokemon Go inzetten als een toeristische aantrekkingskracht. Dat heeft de krant Bangkok Post gemeld. Met deze extra attractie hoopt het land de impact van de recente aanslagen op de toeristische bestemmingen Phuket en Hua Hin, waarbij vier doden en meer dan twintig gewonden vielen, te kunnen opvangen. Gevreesd wordt immers dat die aanslagen de toeristen zullen afschrikken. Het land zou met Niantic, producent van Pokemon Go, een akkoord hebben gesloten. Ook zal volgens Kobkarn Wattanavrangkul, minister van toerisme van Thailand, een handleiding worden uitgebracht voor buitenlandse bezoekers die in het game zijn geïnteresseerd.

Restaurantketen McDonald's gaat bij zijn Happy Meals ook de applicatie Step-it leveren. De applicatie, die opgehangen wordt aan de Olympische Spelen, moet kinderen in de Verenigde Staten en Canada tot meer lichaamsbeweging aanzetten. Door de applicatie krijgen kinderen de mogelijkheid hun stappen te stellen. Een tweede versie is voorzien van een lamp die steeds sneller begint te knipperen naarmate de bewegingen intensiever worden. McDonald’s zegt dat kinderen door een game sneller tot lichaamsbeweging kunnen worden aangezet. Critici merken wel op dat een achtjarige vijf uur lang moet lopen om de calorieën van een Happy Meal weer te verbranden.

Het Chinese gerecht gaat over tot de vervolging van zesentwintig mensen die verbonden zijn aan Ezubao, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in online leningen, maar betrokken is geraakt in een fraudeschandaal met een omvang van 7 miljard euro. Dat hebben officiële Chinese media gemeld. Het dossier over Ezubao, een dochteronderneming van het het concern Yucheng, werd door de Chinese politie aan de gerechtelijke autoriteiten overgemaakt. Ezebao zou investeerders hebben aangetrokken met valse projecten, waarop de bestaande cliënten werden uitbetaald met de inbreng van nieuwe investeerders. Ezebao zou de grootste piramidefraude uit de Chinese geschiedenis zijn.

De Argentine Football Association (Afa) heeft een schuldenberg van ongeveer 30 miljoen euro opgebouwd. Dat blijkt uit een rapport van Armando Pérez, voorzitter van het crisiscomité dat door de internationale voetbalfederatie Fifa werd aangesteld om de schuldenlast terug te dringen. Volgens de bevindingen van Pérez hebben ook de Argentijnse clubs ongeveer 66 miljoen euro schulden. Hij merkte daarbij op dat de Argentijnse nationale voetbalbond slecht werd geleid en veel geld heeft verspild. Pérez voegde er aan toe ook te rekenen op geld van de Argentijnse overheid, die recent een financieringsprogramma voor de nationale voetbalfederatie heeft opgezet.

Meer Nieuws

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-08-16

Creëert flirt met superieur positieve perceptie over management?

Nieuwe werknemers die opmerken dat één van de collega’s met de baas flirt, zijn sneller bereid een positieve perceptie te krijgen over de superieur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160816182626.htm

18:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook millennials blijven vooral in fysieke winkels shoppen

Ondanks al hun interesse voor mobiele media, blijft een meerderheid van de millennials vooral in fysieke winkels te shoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Alliance Data.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/84-of-millennials-use-mobile-when-shopping-in-physical-store.html

18:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geluk op korte termijn wordt opgeofferd aan welzijn op langere termijn

De mens is bereid om zijn geluk op korte termijn op te offeren aan welzijn op langere termijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London.

Lees Verder

http://medicalxpress.com/news/2016-08-people-sacrifice-short-term-happiness-long-term.html

18:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niet alle Europese landen vertonen dezelfde armoede-patronen

Sinds het midden van het voorbije decennium is de armoede in de onderscheiden Europese landen ook op een andere manier geëvolueerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad del Pais Vasco in Spanje.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-mathematicians-reveal-poverty-european-countries.html

18:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Narcistische werknemers tonen zich bijzonder gedragsgetrouw

Op de werkvloer blijken narcisten heel vaak geneigd om de hiërarchie te ondersteunen. Die houding wordt echter vooral gedragen door opportunisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij vierhonderd werknemers. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat de narcist met zijn gezagsgetrouwe houding vooral hoopt snel te kunnen doorgroeien naar de top van de organisatie. Wanneer een bedrijf zich promoot als een hiërarchische organisatie met belangrijke doorgroeimogelijkheden, zal de onderneming volgens de onderzoekers sneller het risico lopen narcistische persoonlijkheden aan te trekken.

“Personen met narcistische eigenschappen blijken de hierarchische organisatie vooral te ondersteunen wanneer ze zich aan de top van de piramide bevinden of de mogelijkheid aanvoelen tot de hoogste kaders te kunnen doorgroeien,” zegt onderzoeksleider Emily Zitek, professor arbeidsrelaties aan de Cornell University. “Wanneer de onderneming daarentegen duidelijk maakt geen openstaande topfuncties ter beschikking te hebben, tonen narcistische medewerkers zich veel minder gemotiveerd de hiërarchie te ondersteunen. Bedrijven die geen hiërarchische structuur hebben, worden door narcisten zelfs vaak als een potentiële werkgever genegeerd.”

“Het onderzoek toont dat leiders heel goed moeten beseffen dat de bedrijfsstructuur niet alleen een belangrijke impact kan hebben op de prestaties en de tevredenheid van de werknemers, maar ook een cruciale invloed kan hebben op de concrete samenstelling van hun personeelsbestand,” benadrukken de onderzoekers. Verder werd nog vastgesteld dat narcistische werknemers de neiging hebben de kwaliteit van de eigen prestaties in sterke mate te overdrijven, zodat ze in een hiërarchisch georganiseerde structuur ook heel vaak hun persoonlijke mogelijkheden op een doorgroei tot de hogere kaders van het bedrijf zullen overschatten.

Lees Verder

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |

Grotere mensen hanteren conservatievere overtuigingen

Grotere mensen vertonen sneller de neiging om op conservatieve partijen te stemmen. Bovendien hebben ze in het algemeen ook een meer conservatieve overtuiging. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-taller-people-politically.html

18:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ouders hebben goed inzicht in baten en gevaren van videogames

Ouders die geregeld videogames spelen met hun kinderen, tonen ook een goede inschatting van de voordelen en gevaren van de activiteit. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de Cardiff University.

Lees Verder

http://www.ox.ac.uk/news/2016-04-11-parents-know-best-about-effects-video-games-children

18:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Duitse concern Linde, producent van industrieel gas, is inleidende gesprekken gestart voor een mogelijke overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Praxair. Dat heeft Linde bevestigd. Er wordt echter opgemerkt dat de gesprekken tot nu toe niet tot een concreet resultaat of overeenstemming hebben geleid. Daarom kan volgens Linde op korte termijn ook niet worden aangegeven of er een daadwerkelijke fusie tot stand zal komen. Door de overname zou de grootste producent van industriële gassen ter wereld worden gecreëerd. De fusie zou zorgen voor meer dan 600 miljoen dollar aan synergieën. Waarnemers vrezen echter voor belangrijke problemen met de concurrentie-autoriteiten.

In Rio de Janeiro is Joao Havelange, voormalig voorzitter van de Fédération Internationale of Football Associations (Fifa) aan de gevolgen van een longontsteking overleden. Havelange werd honderd jaar oud. Havelange, die zelf als zwemmer en waterpolospeler aan de Olympische Spelen had deelgenomen, werd in de eerste helft van de jaren zeven voorzitter van de Fifa. Hij zou veertien jaar lang die functie behouden. Havelange zal vooral worden herinnerd als de man die het voetbal heeft geprofessionaliseerd, maar tevens een omgeving heeft gecreëerd waarin corruptie en fraude konden bloeien. Havelange zelf legde zijn functies bij de Fifa neer na berichten over een fraudezaak. Hij werd opgevolgd door Sepp Blatter.

Het sociale netwerkbedrijf Google lanceert zijn nieuwe videochatdienst Duo, die de concurrentie moet aangaan met services zoals FaceTime (Apple), Skype (Microsoft) of WhatsApp (Facebook). Duo maakt gebruik van telefoonnummers en is niet gekoppeld aan het Google-account van de gebruiker. De applicatie werkt ook met een slechte verbinding en is daarmee geschikt voor gebruik in onder meer ontwikkelingslanden. De gesprekken die via Duo worden gevoerd zijn voorzien van encryptie. Daardoor is het voor anderen niet mogelijk mee te kijken. Door middel van de functie Knock Knock krijgt de ontvanger een beeld van de video te zien voordat het gesprek wordt aangenomen.

Het Franse modehuis Louis Vuitton gaat een reeks van zeven parfums op de markt brengen. Dat heeft het Franse concern bekend gemaakt. Begin juni had Louis Vuitton aangekondigd zijn parfumdivisie na een onderbreking van zeventig jaar opnieuw te zullen activeren. Centrum van de divisie Les Parfums Louis Vuitton werd het domain Les Fontaines Parfumées in Grasse, de parfumhoofdstad van de wereld. Het domein werd drie jaar geleden door Louis Vuitton gekocht en gerenoveerd. De divisie wordt geleid door parfumier Jacques Cavallier Belletrud, die eerder al voor Dior, Giorio Armani en Stella McCartney werkte. De nieuwe parfums worden begin september in bijna vijfhonderd boetieks over de hele wereld gelanceerd.

Het ecommerce-concern Amazon wil tegen het eindejaarsseizoen in Duitsland 13.000 tijdelijke arbeidskrachten aantrekken. Die tijdelijke medewerkers moeten het bedrijf helpen het piekseizoen op te vangen. Vorig jaar werden 10.000 tijdelijke werknemers ingeschakeld. Amazon merkt op dat een eerste groep interim-krachten al in oktober van start kan gaan. Amazon heeft in Duitsland al 11.000 vaste werknemers in dienst. De extra krachten zullen nodig zijn in alle Duitse logistieke centra van de groep. Amazon heeft verdeelcentra in Bad Hersfeld, Briesenlang, Graben, Koblenz, Leipzig, Pforzheim, Rheinberg en Werne. Amazon belooft de seizoensarbeiders een uurloon van minstens 10 euro bruto.

Het Belgisch-Nederlandse bedrijf SecureLink, leverancier van diensten voor netwerkbeveiliging, neemt zijn Britse sectorgenoot Nebulas over. De overname gebeurt in samenwerking met de Amerikaanse groep Investcorp, de belangrijkste aandeelhouder van SecureLink. Nebulas is in Groot-Brittannië marktleider in cybersecurity. Het bedrijf heeft op dit ogenblik een veertigtal werknemers in dienst. In juni nam SecureLink ook al de Zweedse groep Coresec over. De gecombineerde groep zal 500 werknemers tellen en dit jaar een omzet realiseren van 235 miljoen euro. SecureLink heeft zijn hoofdkwartier in Wommelgem en is actief in digitale beveiliging in de Benelux en Scandinavië.

De Amerikaanse autobouwer Ford verwacht over vijf jaar op grote schaal een zelfrijdende auto te kunnen fabriceren voor taxidiensten. Dat heeft het Amerikaanse concern bekend gemaakt. De zelfrijdende Ford heeft geen stuur en beschikt ook niet over pendalen om te accelereren of te remmen. De auto wordt dan ook specifiek ontworpen voor taxi’s en deelauto’s zonder chauffeur. Ford verwacht dat deze modellen de taximarkt het volgende decennium zullen domineren. In het kader van dat project zal Ford zijn aanwezigheid in Silicon Valley gevoelig uitbreiden, onder meer met de bouw van een eigen campus in Palo Alto. Daar zullen ongeveer 260 onderzoekers werken. Dat betekent een verdubbeling tegenover het huidig niveau.

Holding Berkshire Hathaway heeft zijn belang in het technologieconcern Apple met 55 procent uitgebreid. Dat blijkt uit een mededeling aan de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). Berkshire Hathaway had al tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 9,81 miljoen aandelen van Apple, met een totale waarde van ruim 1 miljard dollar, gekocht. Op het einde van het tweede kwartaal was die participatie opgevoerd tot 15,23 miljoen aandelen met een totale waarde van 1,46 miljard dollar. Nochtans had Warren Buffett, topman van Berkshire Hathaway, lang volgehouden niet in technologie-aandelen te zullen beleggen. De investering in Walmart werd met 27 procent tot 40,23 miljoen aandelen ingekrompen.

De groep Unilever neemt het Zweedse bedrijf Blueair, producent van compacte luchtzuiveraars, over. Unilever ziet naar eigen zeggen een opportuniteit in de toenemende pollutie, waardoor steeds meer mensen in contact komen met ongezonde lucht. De toestellen van Blueair bieden de mogelijkheid verf, rook, pollen en stof uit de lucht te halen en richten zich op personen met allergieën, astma of problemen aan de luchtwegen. Het bedrijf is al actief in de Verenigde Staten, China, Japan, Zuid-Korea en India. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 106 miljoen dollar. De activiteiten van Blueair worden ondergebracht in de huishoudelijke divisie van Unilevre, die ook wasproducten en detergenten omvat.

Technologiegroep Connect heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 62,02 miljoen euro. Dat betekende een stijging met meer dan 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 135.000 euro, tegenover een verlies van 7,02 miljoen euro tijdens de eerste helft vorig jaar. Jeroen Tuik, chief executive van Connect, stelde dan ook dat het bedrijf een mooi halfjaar achter de rug heeft. Het bedrijf had op het einde van het eerste halfjaar nog een orderboek van 78,4 miljoen euro, tegenover 87 miljoen euro eind vorig jaar. Die daling was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de samenwerking met de Nederlandse chipproducent ASML werd stopgezet.

De uitzendgroep Accent uit Roeselare neemt het merendeel van de activiteiten van sectorgenoot Human Capital Group uit Antwerpen over. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Door de overname kan Accent zijn positie in België, Nederland en Luxemburg verder versterken. De transactie moet wel nog door de mededingingsautoriteiten worden goedgekeurd. Accent realiseerde dit jaar al vijf overnames. Eerder werden immers ook al het Franse Abylsen, het Duitse Zaquensis en de groepen Covebo en Continu uit Nederland ingelijfd. Accent werd vier jaar geleden door de Franse groep Naxicap overgenomen van de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv.

In Zweden heeft de financiële groep Svenska Handelsbanken chief executive Frank Vang-Jensen met onmiddellijke ingang weggestuurd. Vang-Jensen, die pas in maart dit jaar tot directievoorzitter van de groep werd aangesteld, bleek volgens Pär Boman, president van Svenska Handelsbanken, niet over het type leiderschap te beschikken dat de organisatie nodig had. Vang-Jensen wordt bij de Zweedse bank opgevolgd door Anders Bouvin, die tot nu toe de leiding had over de Britse activiteiten van het bedrijf. Vang-Jensen zou te weinig rekening hebben gehouden met de decentraal gerichte organisatie van de Zweedse groep. Bij Svenska Handelsbanken geniet elk filiaal een grote autonomie.

Het Chileense mijnbedrijf Antofagasta heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 88,1 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 706 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen echter geprofiteerd kon worden van een meerwaarde van 620 miljoen dollar op de verkoop van de waterdivisie van het bedrijf. De omzet viel met 18,5 procent terug tot 1,45 miljard dollar. De daling van de inkomsten was vooral te wijten aan de lagere koperprijzen en een inkrimping van de verkoopvolumes. Daarnaast wordt ook gewezen op de verkoop van de Michilla-mijn op het einde van vorig jaar. De operationele winst steeg met 2,3 procent tot 572 miljoen dollar.

Het bedrijf Deliveroo, bezorger van maaltijden, moet de Britse minimumlonen respecteren, tenzij een rechtbank van mening is dat de medewerkers zelfstandige partners zijn. Dat hebben de Britse autoriteiten gemeld in een reactie op het nieuwe vergoedingsbeleid van Deliveroo, dat aangekondigd had voortaan 3,75 pond per bestelling te betalen. Voordien was er een uurloon van 7 pond en een commissie van 1 dollar per levering. De voorstellen van het bedrijf waren al door het merendeel van de bestellers afgewezen. Deliveroo merkt echter op dat het nieuwe systeem een experiment is dat de bedoeling had de medewerkers een beter inkomen te bezorgen en de keuze over het vergoedingsysteem aan de besteller over te laten.

In de Verenigde Staten moeten vijfenveertig producenten en verkopers van namaakgoederen een gezamenlijke schadevergoeding van ongeveer 80 miljoen euro betalen aan designer Alexander Wang. Dat heeft een rechtbank in New York beslist. De geviseerde partijen hadden op 459 websites namaakgoederen verkocht. De betrokken webdomainen werden geblokkeerd en de rechter besliste dat de bezittingen van de eigenaars zouden worden geconfisceerd. Het is echter bijzonder onwaarschijnlijk dat Wang ooit iets zal zien van zijn schadevergoeding. Een groot gedeelte van de klacht was immers ingediend tegen onbekenden of tegen aanbieders waarvan de locatie nagenoeg onmogelijk te achterhalen bleek.

Meer Nieuws

10:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |