27-10-16

Schulden hebben belangrijke impact op levenstevredenheid

Geld kan een belangrijke invloed hebben op het geluksgevoel, maar ook de impact van schulden mag niet worden genegeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University, die de bijna achtentwintighonderd alumni van Amerikaanse universiteiten volgden. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de last van een studentenlening bijna evenveel impact heeft op de financiële zorgen en de levenstevredenheid als het inkomen.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-10-money-happiness-costly-bank-debt.html

17:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brutaal gedrag Donald Trump heeft zakelijke consequenties

De brutale en beledigende opmerkingen die Donald Trump zich tijdens zijn verkiezingscampagne heeft laten ontvallen, hebben ook een zware negatieve impact op de waarde van zijn zakelijke activiteiten. Dat blijkt uit een rapport van consulent Brand Keys, waarin werd vastgesteld dat alle divisies van het conglomeraat van Trump een waardeverlies diende te melden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook worden vermoed dat een aantal consumenten zal proberen om de aankoop van goederen en services van de Trump Group zoveel mogelijk te vermijden, zoals al zou gebleken zijn bij de terugval in de reservaties voor de hotels van het concern.

Lees Verder

https://www.luxurydaily.com/trump-brand-has-become-more-toxic-following-vulgar-remarks-brand-keys/

17:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie is niet de grote drijfveer van ongelijkheid

Een toenemende ongelijkheid mag niet aan de economie worden toegeschreven, maar moet worden gelinkt aan het politieke beleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University naar de toenemende ongelijkheid in de Verenigde Staten tussen de tweede helft van de jaren zeventig van de voorbije eeuw en het begin van dit decennium. Daarbij werd vastgesteld dat de grootste invloed moest worden gezocht bij politieke factoren en de hogere opleiding bij een gedeelte van de volwassenen. Maar ook de hogere opleiding verloor na de jaren tachtig volgens de onderzoekers aan impact.

"De studie wees uit dat een regering met sympathie voor de werkgevers en sanctionerend ten opzichte van arbeid, het niveau van de inkomensongelijkheid opdreef,” benadrukt hoofdonderzoeker David Jacobs, professor sociologie aan de Ohio State University. "Bij studies over ongelijkheid wordt vaak gekeken naar de rol van de markten, maar daarbij wordt een belangrijke oorzaak over het hoofd gezien. Men kan inkomensongelijkheid niet verklaren zonder te kijken naar politieke factoren. In elk jaar van de studie bleek de regerende presidentiële administratie veruit de belangrijkste factor was die aan de economische ongelijkheid kon worden gelinkt.”

Het grootste effect werd gevoeld door de regering van Ronald Reagan, wat leidde tot een toename van de ongelijkheid met 18 procent. De andere politieke geledingen bleken volgens de onderzoekers weinig effect te hebben. “De studie biedt geen concrete link tussen beleid en ongelijkheid, maar toch kunnen een aantal veronderstellingen naar voor worden geschoven,” zegt Jacobs. “Ronald Reagan maakte de fiscale tarieven immers gunstiger voor de rijke klasse, zorgde ervoor dat vele industrieën - zoals de financiële sector - werden gedereguleerd, verzwakte de vakbonden en de verminderde uitgaven voor programma's voor de armen.”

Naast het regeringsbeleid en het hogere opleidingsniveau konden volgens Jacobs nog twee elementen met een significante impact op de ongelijkheid worden vastgesteld. Daarbij wijst hij naar de tewerkstelling in de maakindustrie, waar elke terugval met 10 procent in de tewerkstelling leidde tot een toename met 3,1 procent in ongelijkheid. Daarnaast bleek ook een toename van de minderheidspopulatie gelinkt te kunnen worden aan een groei van de ongelijkheid. De resultaten van de studie toont volgens Jacobs aan dat bij een zoektocht voor een verklaring van de ongelijkheid, verder moet worden gekeken dan economische oorzaken.

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid |  Facebook |

Mobiel bankieren stuit in Frankrijk op grootste scepsis

Niet overal in de wereld toont de consument een even grote bereidheid om voor zijn bankactiviteiten alleen nog maar gebruik te maken van mobiele platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen naar de houding van de consument tegenover mobiel bankieren in drieënzestig landen. De grootste tegenstand wordt opgetekend in Frankrijk, waar 68 procent van de bevolking zich tegen een exclusief mobiele bankwereld zou verzetten. Op de tweede plaats staan België en Hongarije met een score van 66 procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland (65 procent) en Groot-Brittannië en Nederland (63 procent).

De interesse in mobiele bankapplicaties ligt het hoogst in groeimarkten waar de financiële instellingen geen grote netwerken filialen hebben uitgebouwd en de meeste bewoners ook nooit een bankrekening hebben geopend. De grootste belangstelling voor de technologie wordt opgemerkt in India, waar 46 procent van de bevolking te kennen geeft heel waarschijnlijk van exclusief mobiele bankapplicaties gebruik te zullen maken, gevolgd door Indonesië (37 procent), Mexico (34 procent) en Turkije (34 procent). Volgens Nielsen zal de gebruiksvriendelijkheid van de technologie na verloop van tijd echter ook in andere landen mogelijk tot een toenemende populariteit leiden.

De onderzoekers stelden vast dat vooral bezorgdheid over de veiligheid de grootste hinderpaal vormt voor de introductie van mobiele bankapplicaties. Ook wordt door respondenten vaak opgemerkt dat ze de kans willen hebben om een fysiek filiaal te bezoeken. Vooral in Groot-Brittannië lijkt de consument volgens de onderzoekers sterk aan de mogelijkheid houden om een bankkantoor binnen te stappen. Volgens Stuart Tagg, verantwoordelijke financiële diensten bij Nielsen Europe, zouden ook hogere intrestvoeten voor de mobiele toepassingen de belangstelling van de consument kunnen stimuleren.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bankieren |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij de coöperatieve bank Crelan verdwijnen de volgende vier jaar honderdzestig fulltime banen. Dat heeft Luc Versele, chief executive van Crelan, tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. De ingreep moet de bank toelaten zijn rendabiliteit te versterken. In totaal zouden tweehonderd werknemers worden getroffen. De ontslagen vallen in de zetels van de groep in Antwerpen en Anderlecht. Bijna negentig ontslagen zouden kunnen worden vermeden door pensioenen. De resterende inspanning zou moeten gerealiseerd worden met natuurlijke afvloeiingen, outsourcing of interne mobiliteit. Van een collectief ontslag is geen sprake. Op beide zetels werken in totaal 940 medewerkers.

Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van de Nederlandse constructeur DAF Trucks, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 346 miljoen dollar. Dat betekende een daling met bijna 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet viel met ruim 12 procent terug tot 4,3 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten en Canada minder vrachtwagens werden verkocht, maar in Europa kon wel op een stijging worden gerekend. Ron Armstrong, topman van Paccar, benadrukte ook dat het concern zijn aandeel op de markt van zware trucks zowel in Noord-Amerika als West-Europa verder heeft kunnen uitbreiden.

De Amerikaanse autobouwer Tesla, producent van elektrische wagens, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 22 miljoen dollar, tegenover een verlies van bijna 230 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kon een periode van acht kwartalen op rij met negatieve resultaten worden afgesloten. De omzet kende meer dan een verdubbeling tot bijna 2,3 miljard dollar. In totaal werden 24.500 wagens verkocht. Dat betekende een stijging met ongeveer 70 procent tegenover het derde kwartaal vorig jaar. Tesla zegt te verwachten tijdens de tweede helft van dit jaar in totaal 50.000 exemplaren te kunnen verkopen.

De Nederlandse brouwer Heineken wil chief executive Jean-François van Boxmeer nog vier jaar langer aan zich binden. Van Boxmeer (55) werd elf jaar geleden door Heineken als chief executive aangetrokken. Zijn huidige mandaat loopt in april volgend jaar af, maar de raad van commissarissen van Heineken heeft voorgesteld die periode met een vierde termijn te verlengen. Dankzij overnames is van Boxmeer erin geslaagd om de omvang van de Nederlandse groep te verdubbelen tot een jaaromzet van 20,5 miljard euro. Onder van Boxmeer lijfde het Nederlandse concern achteraanvolgens Scottish & Newcastle, Femsa en Asia Pacific Breweries in.

Luchtvaartcateraar LSG Sky Chefs Belgium wil honderddertig banen schrappen. Dat heeft de directie bekend gemaakt. De cateraar werkt naar eigen zeggen al verscheidene jaren in een moeilijke marktomgeving. Door de toegenomen concurrentie is de vraag sterk afgenomen en dat heeft nu ook gevolgen voor het personeelsbestand. LSG Sky Chefs heeft in België op dit ogenblik ongeveer zeshonderd medewerkers. De herstructurering is volgens de directie nodig om de bedrijfsstructuur aan te passen aan de lagere activiteitsvolumes die moeten worden verwacht. LSG Sky Chefs is een dochter van de Duitse groep Lufthansa, die in juni aankondigde zijn catering-divisie te willen herschikken.

Het Russische bedrijf Gazprom krijgt van de Europese Commissie de gelegenheid maatregelen te nemen om de vrije doorstroom en doorverkoop van gas in Centraal-Europa te garanderen. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, gezegd na afloop van een onderhoud met vertegenwoordigers van het Russische bedrijf. Gazprom wordt ervan bericht in acht landen van de Europese Unie misbruik te maken van zijn machtspositie. Vestager heeft geëist dat Gazprom een aantal contractuele eisen in de leveringsovereenkomsten met de betrokken landen schrapt. Alexander Medvedev, topman van Gazprom, heeft een constructief tegenvoorstel beloofd.

Chipbouwer Melexis, producent van sensoren voor de autobouw, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 114,5 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst steeg met 9 procent tot 29,7 miljoen euro. De nettowinst bleef echter status-quo op 25,2 miljoen euro. Het bedrijf maakte verder bekend tijdens het voorbije kwartaal 13,9 procent van de totale omzet opnieuw in onderzoek en ontwikkeling te hebben geïnvesteerd. Melexis blijft ook positief over de toekomst. Het bedrijf zegt zich immers te bevinden in een groeimarkt die nog zal versnellen naarmate zelfrijdende wagens aan populariteit winnen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 23,9 miljard euro. Dat betekende een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die achteruitgang moet worden toegeschreven aan een inkrimping van de productie. Het bedrijf bouwde tijdens het derde kwartaal van dit jaar 188 vliegtuigen. Dat betekende een daling met elf exemplaren tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met ongeveer 33 procent tot 2,1 miljard euro. Dennis Muilenburg, topman van Boeing, maakte gewag van solide resultaten. Hij wees erop dat het bedrijf ook nog steeds op koers zit om zijn jaardoelstellingen te halen.

Het Europese luchtvaartconcern Airbus heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 50 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 376 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet naar eigen zeggen onder meer worden toegeschreven aan extra kosten om de productie van het nieuwe model A350 op te voeren om eerdere vertragingen op te halen. De omzet daalde met 1 procent tot 13,9 miljard euro. Airbus wil dit jaar vijftig exemplaren van de A350 leveren, maar door vertragingen bij het interieur werden tot nu toe slechts zesentwintig toestellen aan de klanten bezorgd. Het bedrijf heeft in totaal bestellingen voor 6.700 vliegtuigen.

De Franse groep Kering, producent van luxegoederen, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vooral de danken aan de goede prestaties van dochtermerk Gucci, waar een groei met 18 procent tot 1,08 miljard dollar kon worden gemeld. In Asia-Pacific en West-Europa kon Gucci een groei met meer dan 30 procent voorleggen. Ook in Noord-Amerika werd een stijging met 20 procent opgetekend. Ook Yves Saint Laurent, een ander dochtermerk van Kering, zag de inkomsten met 34 procent oplopen tot 326,1 miljoen euro.

De Britse palmolieproducent MP Evans heeft een overnamebod van sectorgenoot Kuala Lumpur Kepong uit Maleisië verworpen. Kuala Lumpur Kepong bood een bedrag van 360 miljoen pond voor MP Evans. De aandeelhouders van de Britse groep hebben het echter over een opportunistisch bod dat onvoldoende respect heeft voor de reële waarde van de onderneming. Kuala Lumpur Kepong is de derde grootste palmolieproducent ter wereld. Tevens wordt opgemerkt dat het bod evenmin rekening houdt met de plannen die MP Evans heeft om zijn areaal plantages verder uit te breiden. Een aantal investeerders verwacht dat een hoger bod zal volgen.

Het technologiebedrijf HTC Corporation uit Taiwan heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 22,2 miljard Taiwanese dollar of 645 miljoen euro gerealiseerd, tegenover 21,4 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf wacht inmiddels al acht kwartalen op rij op een nieuwe groei. Vooral de tegenvallende smartphone-verkopen zouden het bedrijf het voorbije anderhalve jaar parten hebben gespeeld. Het nettoverlies kon van 4,5 miljard dollar naar 1,8 miljard dollar worden teruggebracht. Daarbij wordt gewezen op kostenbesparingen en de toegenomen interesse voor producten rond virtuele realiteit.

Het Japanse gamebedrijf Nintendo heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 62,8 miljard yen of 603 miljoen euro, tegenover 3,2 miljard yen inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging is in grote mate te danken aan de verkoop van een controlebelang dat Nintendo had in First Avenue Entertainment, eigenaar van het baseball-team Seattle Mariners. Door die inkomsten kon de omzetdaling uit de videogames worden gecompenseerd. Ook wordt gewezen op de positieve impact van Pokemon Go. Uiteindelijk werd een operationeel verlies geboekt van 812 miljoen yen, tegenover de positief resultaat van 7,8 miljard yen dezelfde periode vorig jaar.

Het applicatiebedrijf Snapchat wil met een beursintroductie een bedrag van 4 miljard dollar ophalen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Opgemerkt wordt dat de waarde van het bedrijf daarmee geraamd wordt op een bedrag tussen 25 miljard dollar en 35 miljard dollar. Er wordt echter ook gewag gemaakt van een eventuele waardering van 40 miljard dollar. Snapchat maakte in zijn begindagen furore als applicatie voor tijdelijke foto’s, maar is inmiddels één van de meest populaire sociale netwerken bij jongeren geworden. Facebook probeerde Snapchat drie jaar geleden over te nemen voor 3 miljard dollar, maar die voorstellen werden afgewezen.

De Amerikaanse drankengroep Coca-Cola heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 1,05 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van nagenoeg 1,45 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 7 procent tot 10,66 miljard dollar. Wanneer echter geen rekening wordt gehouden met ongunstige valuta-effecten en andere eenmalige lasten, zou een groei met 3 procent kunnen worden gemeld. James Quincey, chief operating officer van Coca-Cola, wees er nog op dat op dit ogenblik meer dan tweehonderd drankenformules worden herbekeken om de suikergehaltes van zijn dranken te verlagen.

Meer Nieuws

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-16

Beeld van de superrijken strookt niet met de waarheid

Het grootste gedeelte van de wereldwijde populatie superrijken beantwoordt niet aan het cliché dat over de financiële elite van de planeet vaak wordt gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de John Molson School of Business van de Concordia University. De Canadese onderzoekers benadrukken daarbij dat de meeste superrijken niet kunnen worden gerangschikt bij de mondaine elite die zich onder meer met luxejachten en vastgoedpaleizen laat opvallen. Het rijkste procent van de wereldbevolking moet volgens de wetenschappers in werkelijkheid worden gezocht bij een brede groep van relatief onbekende beheerders van kleine en middelgrote ondernemingen.

“In de Verenigde Staten bestaat het rijkste procent van de bevolking niet uit een kleine groep obsceen rijke individuelen,” zeggen de onderzoekers Michael Carney en Robert Nason, professoren management aan de Concordia University. “In werkelijkheid bestaat die groep uit ongeveer 1,6 miljoen gezinnen met een heel uiteenlopende graad van rijkdom.” Om tot het rijkste procent van de Amerikaanse bevolking te behoren, dient men volgens cijfers van de Amerikaanse Federal Reserve minstens een vermogen van 8,5 miljoen dollar te bezitten. De mediaan bedraagt 29 miljoen dollar. Dat is weliswaar een belangrijk vermogen, maar benadert lang niet de rijkdom van de beroemde miljardairs.

Bovendien wordt opgemerkt dat bij driekwart van de betrokkenen het merendeel van het vermogen is geïnvesteerd in de eigen onderneming. “Dat vermogen is op een productieve manier belegd, creëert banen en stimuleert de economische groei,” zeggen Carney en Nason. “Dat is in tegenspraak met de taal van een aantal sociale bewegingen zoals Occupy Wall Street, waar vaak wordt gesuggereerd dat deze groep vaak een intieme band heeft met de financiële wereld en grote industriële concerns.” Carney en Nason zeggen sympathie te koesteren voor de strijd tegen de ongelijke verdeling van rijkdom, maar benadrukken ook dat van de superrijken een correct beeld dient te worden gegeven.

“De meeste superrijken beleggen niet in bergen gouden munststukken, maar investeren hun rijkdom in een vloot vrachtwagens, bouwmaterialen en middelgrote fabrieken,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom |  Facebook |

Mobiele telefoon is wezenlijk onderdeel van restaurant-beleving

Restaurants moeten optimaal gebruik proberen te maken van mobiele technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse smartphone-verkoper Mobiles.co.uk. Er moest daarbij worden vastgesteld dat 20 procent van de ondervraagden moet toegeven tijdens de maaltijd minstens drie keer zijn mobiele telefoon te raadplegen. Bovendien moet 27 procent van de consumenten erkennen geregeld of altijd met zijn smartphone op restaurants een foto van de gekozen gerechten te nemen. Bij 17 procent worden die beelden ook op sociale media gedeeld. Die cijfers lopen volgens de onderzoekers nog in belangrijke mate op tijdens feestdagen.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een grote meerderheid van de consument het gebruik van mobiele telefoons op restaurant onbeleefd vinden. In verscheidene restaurants is het gebruik van de smartphone dan ook verboden. Onder meer de Britse televisiechef Gordon Ramsey heeft de mobiele telefoon uit de eetruimte verbannen. Daarbij wordt opgemerkt dat de restaurant-beleving vooral moet zijn gericht op de culinaire ervaring en de conversatie met tafelgenoten. Selfies en foto’s van gerechten staan volgens de critici een optimale beleving in de weg. In werkelijkheid moet volgens Mobiles.co.uk echter worden erkend dat de mobiele technoligie een belangrijk aspect van het restaurantbezoek vertegenwoordigt.

“Restaurants moeten met de actuele trends meegaan,” benadrukt Andrew Cartledge, mobiele expert bij Mobiles.co.uk. “De klant zoekt naar restaurants waar technologie een meerwaarde voor de uitstap kan vormen. Enkele technologische veranderingen zouden restaurants kunnen toelaten niet alleen mee te gaan met de meest recente sociale trends, maar er bovendien voor zorgen dat ze met hun merk in een extreem gesatureerde markt kunnen opvallen.” Er wordt nog opgemerkt dat 12 procent van de respondenten ook aangeeft zijn maaltijden op restaurants liefst met een mobiele betaling te regelen.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: restaurant |  Facebook |