13-02-17

Conservatieve klant minder tolerant voor belastingontwijking bedrijven

Progressieve consumenten zijn sneller geneigd zich op te stellen tegen bedrijven die op een agressieve manier belastingen proberen te ontwijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University of London (QMUL). Vastgesteld werd dat informatie over belastingontwijking de aankoopintenties van de consument bij de betrokken bedrijven met 12 procent doen afnemen. Bij progressieve consumenten loopt dat cijfer echter op tot 16 procent, tegenover 8 procent bij conservatieve klanten. Opgemerkt wordt dat progressieve consumenten belastingontwijking sneller als een moreel concept bestempelen.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-01-liberals-companies-aggressively-tax.html

18:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument heeft vaak weinig aan verslaggeving duurzaam ondernemen

De verslaggeving over duurzaam ondernemen richt zich vaak op concepten die voor de belanghebbenden slechts een beperkt belang hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University bij meer dan vijfhonderd hoger opgeleide consumenten. Daarbij moest worden vastgesteld dat een aantal elementen uit de verslaggeving voor de consument geen enkel belang hadden, terwijl het publiek volgens de onderzoekers anderzijds een aantal elementen aanbracht die in de verslaggeving niet aan bod kwam.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-01-current-corporate-sustainability.html

18:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Westen en Azië hanteren andere werkfilosofie

Op de Aziatische werkvloer heerst een concurrentiële houding tegenover arbeid, gekoppeld aan een bereidheid te dienen en een hoog werktempo. In westerse landen worden echter andere werkfilosofieën gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Macquarie University in Australië bij vierduizend werknemers in Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, China, Japan, Zuid-Korea, India en Indonesië. Opgemerkt wordt dat deze factoren in Azië ongeveer 90 procent van de arbeidsprestatie vertegenwoordigen. In westerse landen situeert dat aandeel zich echter slechts tussen 20 procent en 30 procent.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-01-modern-workplace-factors.html

18:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Spreektempo heeft geen impact op overgebrachte informatie

Trage en snelle sprekers verstrekken evenveel informatie. Bij een sneller spreektempo worden immers per eenheid minder gegevens overgebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brown University bij nagenoeg vierhonderd personen. Er kunnen verder een aantal duidelijke verschillen tussen de geslachten worden opgetekend. Mannen blijken bij eenzelfde spreektempo meer informatie over te brengen. Vrouwen zijn volgens de onderzoekers wellicht meer bezorgd dat hun boodschap bij de luisteraar correct aankomt.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170117140005.htm

18:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vooral bekenden bladeren in het geheim door sociale mediaprofielen

De meeste mensen tonen zich bezorgd dat hun profiel op sociale media door hackers zal worden geteisterd, maar het grootste gevaar is in werkelijkheid afkomstig van bekenden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij ruim dertienhonderd gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Daarbij werd vastgesteld dat 24 procent van de ondervraagden toegeeft de profielen van vrienden, familie of romantische partners in het geheim te hebben bekeken, waarbij de eigen computers of telefoons van de slachtoffers werden gebruikt.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170119100247.htm

17:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Talentvolle werknemers verhogen ook salaris collega’s

De aanwezigheid van talentvolle collega’s kan in een aantal gevallen ook het individuele salaris verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York en het University College London. In laagopgeleide beroepen zou een gemiddelde stijging van 10 procent in de prestatie van collega’s het loon van de werknemer met bijna 1 procent kunnen doen toenemen. Hetzelfde fenomeen kon echter bij hoogopgeleide beroepen niet worden vastgesteld. In die categorieën zouden de opdrachten immers een groter individueel karakter hebben om op collega’s te kunnen afstralen.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170119083815.htm

17:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tevreden consument toont ook grootste loyaliteit

Tevredenheid over een aankoop is het meest geneigd om bij de consument een positieve beleving en loyaliteit te genereren. Dat blijkt uit een rapport van. Vastgesteld werd dat tevredenheid bij 39,9 procent van de consumenten leidt tot een groter gevoel van loyaliteit, terwijl 37,8 procent wijst op een positieve beleving. Op de tweede plaats staat veiligheid, waar respectievelijke scores van 17,9 procent en 14 procent worden opgetekend. De laagste belangrijkheid wordt door de consument gekoppeld aan het entertainend karakter van de aankoop, die volgens 4,3 procent een positieve beleving zou kunnen creëren, terwijl 1,9 procent gewag maakt van een impact op de loyaliteit.

Lees Verder

http://www.marketingcharts.com/traditional/which-emotions-do-consumers-identify-with-positive-experiences-and-loyalty-74638/

16:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Royal Bank of Scotland (RBS) bereidt het ontslag van vijftienduizend medewerkers voor. Dat hebben een aantal Britse media gemeld. Er zouden ook een aantal vestigingen worden gesloten. De maatregelen zouden de bank een kostenbesparing van meer dan 1 miljard pond moeten opleveren. De Britse bank heeft eerder al aangekondigd met nieuwe plannen te zullen ontvouwen om de winstgevendheid te versterken. De instelling had eerder al maatregelen genomen om het rendement te verbeteren. De impact van de hersteloperatie werd echter ontmijnd door de renteverlaging die door de Bank of England werd doorgevoerd en waardoor de winstgevendheid bij Royal Bank of Scotland nog meer onder druk raakte.

Drie installaties van ExxonMobil in België ontvingen sinds het midden van het voorbije decennium meer gratis emissierechten dan de sites voor de uitstoot van broeikasgassen een rechten dienden te betalen. ExxonMobil heeft daardoor de voorbije tien jaar 4,2 miljoen euro verdiend. Dat heeft Bond Beter Leefmilieu (BBL) gezegd op basis van cijfers van het Europese Emissions Trade System (ETS). Opgemerkt wordt dat ExxonMobil geen uitzondering vormt. Andere industriële bedrijven zouden volgens de milieuvereniging gelijkaardige voordelen genieten. ExxonMobil ontvangt van het Vlaamse klimaatfonds ook een bedrag van 1,4 miljoen euro voor het elektriciteitsverbruik van de groep.

De energiebedrijven Electrabel en EDF Luminus hebben bij de rechtbank klacht neergelegd tegen het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Opgemerkt wordt dat het Vlaams Energiebedrijf zich op een oneerlijke manier openbare aanbestedingen toeëigent. Dat heeft de krant De Standaard gemeld. Ruim honderdveertig gemeentebesturen zouden al hebben aangegeven voor hun leveringen naar het Vlaams Energiebedrijf, dat volledig in handen is van de Vlaamse overheid, te zullen overstappen. Het Vlaams Energiebedrijf wordt door EDF Luminus ervan beticht gebruik gemaakt te hebben van misleidende vergelijkende reclame. Volgens Electrabel is er sprake van inbreuken op de wet op overheidsopdrachten.

In Zwitserland heeft de bevolking de plannen voor een hervorming van de vennootschapsbelasting afgewezen. De plannen werden in een referendum met een meerderheid van 59 procent verworpen. De Zwitserse regering moet nu nieuwe plannen opstellen om de ultra-lage belastingtarieven voor duizenden multinationale holdings af te schaffen, zonder het risico te lopen dat de betrokken bedrijven naar het buitenland zouden verhuizen. De hervorming zou de fiscale tarieven van de andere ondernemingen verlagen. Dat zou het land echter ongeveer 1 miljard euro kosten. Vooral de last van die kosten zou vele Zwitsers hebben aangezet om zich tegen de heffing uit te spreken.

Ferdinand Piëch, voormalig voorzitter van de raad van toezicht bij Volkswagen, weigert te getuigen in een onderzoek van een Duitse parlementaire commissie naar de mogelijke rol van de Duitse overheid in het dieselschandaal. Dat heeft de advocaat van Piëch gezegd. De advocaat wees erop dat Piëch eerder wel verklaringen tegenover de Duitse justitie afgelegd en zijn de commentaren niet bestemd voor het brede publiek. Piëch zou toenmalig chief executive Martin Winterkorn en andere directieleden al veel vroeger voor de emissiefraude hebben gewaarschuwd dan achteraf door de top van het bedrijf werd aangegeven. Winterkorn ontkent echter de aantijgingen van Piëch. Beiden waren destijds in een machtsstrijd gewikkeld.

De topmannen van grote autofabrikanten als Ford, General Motors en Fiat Chrysler willen dat de Amerikaanse president Donald Trump de nationale milieunormen voor auto's en kleine vrachtwagens nogmaals onder de loep laat nemen. Dat staat in een schrijven dat de autobouwers aan Trump hebben gericht. Onder voormalig Amerikaans president Barack Obama werden een aantal strengere uitstootnormen geïntroduceerd. Daarbij is voorzien dat de regels tot midden volgend decennium verder worden aangescherpt. De autobouwers hebben van bij de invoering van de regelgeving kritiek op het systeem laten blijken en hopen dat Donald Trump de maatregelen dan ook zal versoepelen.

Het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 15 miljoen euro, tegenover een verlies van 54 miljoen euro tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De omzet nam met 5,6 procent toe tot 10,1 miljard euro. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen van het herstel van de vraag, hogere staalprijzen en een efficiëntere organisatie. Het concern wees er echter wel op dat ook de grondstoffenprijzen scherp zijn gestegen. ThyssenKrupp gaf aan zijn prognoses voor het gehele boekjaar te handhaven. Daarbij wordt gemikt op een kleine verbetering van de nettowinst ten opzichte van het vorige boekjaar.

De Franse financiële groep Société Générale wil zijn dochterbedrijf ALD Automotive naar de beurs brengen. Dat heeft Frédéric Oudéa, topman van de Franse bank, bekend gemaakt. ALD Automotive is het grootste autoleasebedrijf van Europa en beschikt over een vloot van 1,4 miljoen wagens in meer dan veertig landen. Wereldwijd staat het bedrijf, dat 4.200 werknemers heeft, op een derde plaats. Door een beursgang zou ALD Automotive volgens de bank meer mogelijkheden krijgen om nog verder te groeien. De beursgang zou tegen de zomer van dit jaar moeten kunnen worden gerealiseerd. Société Générale wil wel een meerderheid van de aandelen in eigen portefeuille houden.

De Duitse keten Würth heeft in Sint-Stevens-Woluwe een winkel zonder kassa geopend. De winkel is vierentwintig uur per dag toegankelijk. Op die manier wil Würth inspelen op de trend in de bouwsector, waarbij ondernemingen steeds vroeger op de dag van start gaan. De meeste bouwwinkels openen echter pas om zeven uur in de ochtend de deuren. Het verkooppunt is echter enkel toegankelijk voor professionele partijen, die zich vooraf moeten registreren en een badge moeten bezitten om de winkel te kunnen betreden. Indien het experiment in Sint-Stevens-Woluwe een succes wordt, zou het systeem ook in andere winkels kunnen worden ingevoerd. Würth heeft in Europa ongeveer vijftienhonderd winkels.

Het consortium van de bouwgroep Willemen en het gokbedrijf Napoleon Games krijgt de bouw van het casino van Middelkerke toegewezen. Dat heeft de Raad van State beslist. Willemen en Napoleon Games hadden eerder al het contract toegewezen, maar concurrenten hadden tegen die beslissing klacht neergelegd. Met de bouw van het nieuwe casino is een investering gemoeid van 30 procent. Het huidige casino blijft nog tot de zomer en wordt vervolgens afgebroken. De activiteiten worden daarbij naar een tijdelijke locatie overgebracht, terwijl het nieuwe casino wordt opgetrokken. De gemeente Middelkerke ontvangt voor de concessie van de speelhal een jaarlijkse concessie van 480.000 euro.

De Zweedse autobouwer Volvo Cars, dochter van de Chinese groep Geely, heeft tijdens het voorbije jaar een winst van 7,5 miljard kronen of 789 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met ongeveer 66 procent tegenover het jaar voordien. Opgemerkt wordt dat zowel in China als de Verenigde Staten goede prestaties konden worden gemeld. De jaaromzet steeg met 10 procent tot een recordbedrag van 180 miljard kronen. Er werd vorig jaar een recordverkoop van 534.332 exemplaren geboekt.Hakan Samuelsson, chief executive van Volvo, benadrukte dit jaar nog meer groei te verwachten. Het bedrijf kondigde aan in Zweden tussen zevenhonderd en achthonderd bijkomende werknemers te willen aantrekken.

Het chipbedrijf Nvidia heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,17 miljard dollar. Dat betekend een stijging met 55 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet van de divisie datacenters - die onder meer levert aan bedrijven zoals Amazon, Microsoft of Alibaba - kende een verdrievoudiging tot 926 miljoen dollar. De kwartaalwinst van het bedrijf steeg van 207 miljoen dollar naar 655 miljoen dollar. Het concern maakt gewag van recordcijfers. Jen-Hsun Huang, oprichter van Nvidia, benadrukt daarbij dat het platform van de onderneming steeds vaker wordt gebruik voor kunstmatige intelligentie, cloudcomputing, gaming en zelfrijdende voertuigen.

Bij het Britse bedrijf Just Eat, aanbieder van bezorgdiensten voor maaltijden, heeft David Buttress zijn functie als chief executive neergelegd. Op het einde van het eerste kwartaal draagt Buttress zijn taken over aan John Hughes, voorzitter van de raad van bestuur. De beslissing van Buttress is naar eigen zeggen ingegeven door dringende familiale aangelegenheden. Buttress blijft nog wel minstens een jaar aan als directielid zonder bestuurstaken. Het bedrijf zegt in een reactie begrip te hebben voor de beslissing van Buttress. De voorbije zomer had Just Eat zijn activiteiten in de Benelux verkocht aan de Nederlandse groep Takeaway. Anderzijds nam Jus Eat de Britse divisie van Takeaway over.

De Duitse financiële groep Commerzbank heeft tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 183 miljoen euro. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De reserves voor risicovolle leningen liepen op van 112 miljoen euro naar 290 miljoen euro. De omzet steeg van 2,2 miljard euro naar 2,4 miljard euro. Over het hele jaar boekte Commerzbank een nettowinst van 279 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van ruim 1 miljard euro het jaar voordien. Daarbij liepen de reserveringen voor wanbetalingen in totaal met bijna een derde op, naar 900 miljoen euro. De jaaromzet daalde van 9,8 miljard euro naar 9,4 miljard euro.

Marc Coucke heeft zijn belang in Smartphoto opgetrokken van 3,5 procent tot 12,53 procent. Die transactie liep gelijk met het vertrek van de Nederlandse aandeelhouder Infestos, de vroegere eigenaar van Webprint.nl, dat vorig jaar door Smartphoto werd overgenomen. Smartphoto heeft het laboratorium van Webprint gesloten en naar België overgebracht. Ook Gerard Groes, Belgisch-Nederlandse aandeelhouder van Smartphoto, verkocht één derde van zijn participatie. Marc Coucke is nu de derde grootste aandeelhouder van Smartphoto, na Vlerick (17,18 procent) en Shopinvest (14,5 procent). Coucke stapte vorig jaar in Smartphoto. Hij wees toen op de grote potentie van het ecommerce-pakket van de Belgische fotogroep.

Meer Nieuws

09:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-17

Smartphone uitgelezen instrument om wachttijden door te brengen

Smartphones zijn voor de meeste gebruikers het uitgelezen middel om wachttijden te overbruggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij het Institute for Social Research aan de University of Michigan naar wachttijden bij bushaltes, drankenstands en evenementen.  De onderzoekers stelden immers vast dat 62 procent van de consumenten bij wachttijden naar hun mobiele telefoon grijpen. Opgemerkt wordt dat ongeveer de helft van de betrokkenen het toestel al had geactiveerd voor de wachttijd van start ging. Bij 55 procent van de resterende groep gebeurde de activering bovendien binnen een periode van tien seconden na het begin van de wachttijd.

“Er kon ook vastgesteld te hebben dat vrouwen sneller dan mannen naar een smartphone grijpen om een wachtperiode te overbruggen,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor sociologie aan de University of Michigan. “Bovendien moest worden vastgesteld dat ook tijdens gesprekken in de wachtrij toch door 43 procent van de mobiele telefoon gebruik wordt gemaakt.” Kruger benadrukt dat het onderzoek een bijkomend bewijs geeft dat de smartphone een grote impact kan hebben op de sociale interactie. Indien mensen niet meer met elkaar praten, moet volgens hem op een breder maatschappelijk vlak uiteindelijk voor een invloed op de sociale cohesie en het sociaal kapitaal worden gevreesd.

“Indien de interactie met andere personen - vooral wanneer men met vreemden is omgeven - wegvalt, zal de mens mogelijk uiteindelijk zijn sociale vaardigheden verliezen,” betoogt Daniel Kruger. De studie is het eerste onderzoek waaruit het gebruik van mobiele telefoons met observaties wordt bekeken. Daarmee kan een vollediger beeld over het telefoongedrag van de consument worden samengesteld. De statistische gegevens van de telecom-operatoren kunnen wel objectieve informatie over het gebruik van het toestel aanreiken, maar verstrekken weinig duidelijkheid over de sociale context waarin het apparaat wordt geactiveerd.”

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Productbesprekingen op shoppingsites vooral positief gekleurd

Productbesprekingen op shoppingsites zeggen vaak weinig over de reële waarde van de verkochte goederen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Aberdeen. De onderzoekers zeggen dat de besprekingen bij een aantal gezondheidsproducten veel positiever van toon waren dan de gegevens over klinische studies zouden kunnen laten veronderstellen. Er is volgens de onderzoekers daarbij wel geen sprake van een bewuste poging tot misleiding, maar wel van een positieve vooringenomenheid van gebruikers die het product eerder hebben uitgeprobeerd.

Lees Verder

https://medicalxpress.com/news/2017-02-product-sites-accurately-benefits.html

17:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Terroristische aanslag op luchthaven kan miljarden dollar verliezen opleveren

Een aanval op een luchtvaartmaatschappij of een luchthavens kan de economie van een land bijzonder grote verliezen opleveren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers bij het Center for Risk and Economic Analysis of Terrorism Events (Create) aan de University of Southern California naar aanleiding van de terroristische aanval op Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. Volgens de onderzoekers moeten de uiteindelijke kosten van die aanslag geraamd worden op bedragen tussen 13 miljard dollar en 17 miljard dollar.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-02-airline-airport-economy-billions-losses.html

17:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

In modesector worden meeste transacties afgerond

In de modesector wordt de online winkelkar het minst vaak achtergelaten zonder een aankoop te hebben verricht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SaleCycle over de online verkopen van een vijfhonderdtal retailers. Gemiddeld blijken 76,8 procent van de klanten tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar online aankopen vroegtijdig te hebben afgebroken, maar in de modesector daalt dat cijfer tot 67,4 procent. Een groot gedeelte van de sectoren haalt echter scores van meer dan 80 procent. Het hoogste cijfer wordt opgetekend bij nutsvoorzieningen (84,4 procent), gevolgd door de non-profitsector (82,1 procent) en het toerisme (81,6 procent).

Lees Verder

http://www.marketingcharts.com/online/which-industries-had-the-highest-cart-abandonment-rates-in-q4-74672/

17:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Etnische minderheden lopen groter risico op arbeidsongeval

Werknemers uit etnische minderheden worden het vaakst met gevaarlijke opdrachten geconfronteerd en lopen dan ook het grootste risico op arbeidsongevallen. Dat is de conclusie van en een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California en de Boston University. Opgemerkt wordt dat deze bevolkingsgroepen minder economische opportuniteiten krijgen aangeboden en zich daarom verplicht zien banen met een groter risico op ongevallen te aanvaarden. Er wordt aan toegevoegd dat discriminatie historisch altijd al een verband heeft getoond met het risico op mogelijke arbeidsongevallen.

Lees Verder

https://medicalxpress.com/news/2017-02-disparities-economic-opportunities-minorities-hazardous.html

17:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven beseffen dat data vaak niet correct zijn

Minder dan de helft van de bedrijven heeft het gevoel bij belangrijke zakelijke beslissingen te kunnen vertrouwen op de data die de organisatie ter beschikking heeft. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Experian bij veertienhonderd dataspecialisten in acht verschillende landen. In het algemeen blijkt dat de ondernemingen van mening zijn dat een aanzienlijk gedeelte van hun data onbetrouwbaar is. Menselijke fouten worden de belangrijkste reden voor een gebrek aan accurate gegevens bestempeld. Nochtans moet worden vastgesteld dat een grote meerderheid van de ondernemingen erkent dat data een integraal onderdeel van de zakelijke strategie moeten zijn.

Uit het onderzoek bleek dat ruim 80 procent procent van de ondervraagde organisaties aan data een sterke strategische waarde toekennen. Toch moest worden vastgesteld dat de ondernemingen van mening zijn dat 27 procent van hun data onbetrouwbaar zijn. Op directieniveau zijn de inschattingen nog pessimistischer. Bovendien moest worden vastgesteld dat 52 procent van de organisaties bij zijn beslissingen op basis van data zich hoofdzakelijk op een buikgevoel of benaderende inschattingen beroep moeten doen. Er worden volgens de onderzoekers weliswaar pogingen ondernomen om het probleem aan te pakken, maar die inspanningen zouden te fragmentarisch worden aangepakt.

Wanneer vergissingen worden geregistreerd, wordt door 33 procent van de ondervraagden gewag gemaakt van menselijke fouten. Er blijken volgens de onderzoekers echter inspanningen te zijn gedaan om het probleem aan te pakken, want vorig jaar werd hier nog een score van 56 procent geregistreerd. De tweede belangrijkste oorzaak voor de dataproblemen moet volgens de studie worden gezocht in budgetproblemen, die door 30 procent van de respondenten worden geciteerd. Dit probleem blijkt echter toe te nemen, want vorig jaar werden financiële beperkingen slechts door 19 procent vernoemd.

Ook een gebrek aan deskundig personeel wordt door 30 procent van de ondervraagden vernoemd, tegenover 31 procent vorig jaar. Andere redenen zijn een ongeschikte datastrategie (29 procent), een gebrek een technologie (29 procent), een tekort aan interne communicatie tussen de departementen (27 procent), een ontoereikende technologie (23 procent) en onvoldoende steun van het management (21 procent).

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

China verveelvoudigt netwerk elektrische laadpunten

China wil dit jaar achthonderdduizend laadpunten voor elektrische wagens in gebruik nemen. Daarmee wil de overheid aan de toenemende vraag tegemoet komen. Dat heeft de Chinese National Energy Administration (NEA) gemeld. Het voorbije jaar werden honderdduizend laadpunten in gebruik genomen. Dat betekende al een verdrievoudiging van het bestaande aanbod, maar tegen het einde van dit decennium wil het land naar eigen zeggen tegemoet komen aan de energiebehoefte van vijf miljoen elektrische voertuigen. De energie-autoriteit maakte ook bekend aan een eenvormige standaard voor de laadpunten van elektrische wagens te werken.

Inmiddels werden in het land ook al 14.000 kilometers autostrade uitgerust met stations die snelle herlaadbeurten mogelijk maken. Tussen de stations ligt een gemiddelde afstand van 48,6 kilometer. De Chinese energie-autoriteit merkt nog op dat elektrische wagens vorig jaar meer dan 1,2 miljard kilowattuur energie hebben afgenomen. Daarmee kon in totaal ongeveer 400.000 ton brandstof worden uitgespaard. In Peking en Shanghai kan de bestuurder van een elektrische wagen volgens de krant China Daily inmiddels binnen een straal van minder dan vijf kilometer een laadstation vinden. In andere grote metropolen, zoals Guangzhou en Shenzhen, zouden aan gelijkaardige projecten worden gewerkt.

Nergens in de wereld worden zoveel elektrische wagens in gebruik genomen dan in China. Het voorbije jaar werden in het land 351.900 auto's met elektrische aandrijving verkocht. Daarmee had China een aandeel van 46 procent op de wereldwijde markt. Geraamd wordt dat het Chinese marktaandeel dit jaar zelfs tot meer dan 50 procent zal oplopen. De verkoopcijfers worden aangevoerd door Byd, dat het voorbije jaar de drie populairste modellen op de markt bracht en in totaal 28 procent van de verkopen vertegenwoordigde. Andere merken in de top tien zijn Baic, Geely, Zotye, Chery en Saic. Inmiddels is ook de Amerikaanse producent Tesla met een Chinese verkoop gestart.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Autofabrikant Ford investeert 1 miljard dollar in de startup Argo Artificial Intelligence, die geleid wordt gewezen experts van technologiebedrijven zoals Google en Uber. Argo heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën voor zelfrijdende wagens. Ford wordt door zijn investering de grootste aandeelhouder van de startup. Het budget wordt gespreid over een periode van vijf jaar en zou moeten leiden tot een toepassing voor de zelfrijdende auto’s die Ford op dat ogenblik op de markt wil brengen. De software zal mogelijk ook in licentie ter beschikking worden gesteld van andere bedrijven. Ford verwacht vooral op de taximarkt een grote ontwikkeling van zelfrijdende wagens.

De aandeelhouders van de Britse pubketen Punch Taverns hebben ingestemd met het overnamebod van de Nederlandse groep Heineken. Dat heeft Heineken bekend gemaakt. De overeenkomst moet nog wel door de autoriteiten worden goedgekeurd, maar Heineken zegt te verwachten dat de transactie tegen het midden van dit jaar zal kunnen worden afgerond. Half december werd aangekondigd dat Heineken een bod van 305 miljoen pond had gedaan op Punch Taverns, dat in Groot-Brittannië ongeveer 1.900 pubs bezit. Ook Heineken zelf heeft met het merk Star Pubs & Bars in het land al een netwerk van 1.049 uitbatingen. Heineken wordt door de transactie de derde grootste uitbater van Britse pubs.

Het Waalse farmabedrijf MDxHealth heeft in de Verenigde Staten met de overheid een akkoord gesloten om gedurende vijf jaar zijn prostaatkankertest Confirm-MDx aan gepensioneerde militairen ter beschikking te stellen. Door het akkoord zal de Amerikaanse overheid de test voortaan terugbetalen. Jaarlijks worden bij de patiënten meer dan 200.000 prostaatbiopsieën uitgevoerd. Daarbij zouden elk jaar ongeveer 12.000 positieve diagnoses moeten worden gesteld. De aandoening is volgens de overheid het kankertype dat het vaakst bij gepensioneerde militairen moet worden geregistreerd. Met de test van MDxHealth kan een groot aantal biopsieën echter worden vermeden.

De Italiaanse bank UniCredit heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een verlies geleden van 13,6 miljard euro, waarvan 13,2 miljard euro door uitzonderlijke posten. De verliescijfers komen niet als een verrassing. De bank nam eerder al een voorziening van ruim 13 miljard euro op de verkoop van risicovolle leningen. Indien geen rekening wordt gehouden met de bijzondere posten, zou een verlies zijn geboekt van 325 miljoen euro, tegenover een winst van 325 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien. De omzet daalde met 10,6 procent tot 4,2 miljard euro. De jaaromzet daalde met 0,3 procent tot 18,8 miljard euro. Daarbij werd een verlies geboekt van 11,8 miljard euro.

Het Noorse bedrijf Kebony, producent van ecologisch hardhout, is in Kallo gestart met de bouw van zijn tweede fabriek. Het bedrijf zegt voor de Antwerpse haven gekozen te hebben wegens de interessante aanvoerroute en de Vlaamse financiële belangstelling. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 19 miljoen euro. De Participatiemaatschappij Vlaanderen investeert 6,6 miljoen euro in Kebony, in ruil voor een belang van 11 procent in het bedrijf. Kebony krijgt ook een achtergestelde lening van 4 miljoen euro. De eerste fabriek van Kebony werd negen jaar geleden in Skien, in de buurt van de Noorse hoofdstad Oslo, opgestart. Beide fabrieken hebben een capaciteit van 20.000 kubieke meter per jaar.

Het Britse concern Reckitt Benckiser - eigenaar van merken zoals Strepsils, Nurofen en Durex - neemt het Amerikaanse bedrijf Mead Johnson Nutrition, producent van babyvoeding, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 18 miljard dollar. Dat heeft Reckitt Benckiser bekend gemaakt. Met de transactie kan het Britse concern vooral zijn positie op de Aziatische markt voor babyvoeding, die een sterke groei kent, versterken. Mead Johnson realiseert een jaaromzet van 3,7 miljard dollar, waarvan de helft in het Verre Oosten wordt gerealiseerd. Mead Johnson werd al lange tijd als een overnameprooi omschreven, maar daarbij was vooral naar voedingsconcerns zoals Danone of Nestlé gekeken.

De Franse autobouwer Renault heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 51,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 13,1 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg met 19,5 procent naar 3,5 miljard euro. In totaal heeft Renault vorig jaar 3,2 miljoen auto’s verkocht. Dat betekende tegenover het jaar voordien een groei met 13,1 procent, die vooral werd gerealiseerd in Europa, India en Iran. Renault is er door de prestaties van het voorbije jaar ook in geslaagd PSA Peugeot-Citroën als grootste autofabrikant van Frankrijk van de troon gestoten. Renault zei ook voor dit jaar een verdere groei te verwachten. Over vijf jaar wil Renault een omzet van 70 miljard euro realiseren.

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 2,53 miljard euro, tegenover een negatief verlies van 197 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien. Er wordt wel opgemerkt dat de bank een bedrag van 2,45 miljard euro heeft moeten boeken voor slechte leningen, tegenover 577 miljoen euro de laatste drie maanden van het jaar voordien. Monte dei Paschi wordt al meer dan vijf jaar met zware financiële problemen geconfronteerd, te wijten aan een combinatie van oplopende wanbetalingen op leningen, dure derivatentransacties, chronisch lage winstgevendheid, hoge kosten en magere kapitaalbuffers.

In Nederland wordt de bouw van een bioraffinaderij voorzien. Daarover werd recent een princiepsakkoord ondertekend door de bedrijven AkzoNobel, RWE en Avantium, het Nederlandse Staatsbosbeheer en het regionale samenwerkingsverband Chemport Europe. De bioraffinaderij zou worden ingeplant op het Chemie Park Delfzijl. Financiële details over het project werden niet bekend gekend. In de centrale zal een proces, ontwikkeld door Avantium, worden gebruikt. Daarbij worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in glucose en lignine. Staatsbosbeheer levert de houtsnippers. AkzoNobel is verantwoordelijk voor onder meer de benodigde infrastructuur en nutsvoorzieningen en de leveringen van zoutzuur.

Het Duitse bedrijf Puma, producent van sportartikelen, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,6 miljard euro. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 68 procent toe tot 62,4 miljoen euro. Volgens Puma kon in alle regio's een hogere verkoop worden gemeld. Vooral op de Europese markt werden naar eigen zeggen goede prestaties geleverd. Maar ook China zou een belangrijke bijdrage tot de positieve resultaten hebben geleverd. Het bedrijf zegt te verwachten dat deze positieve trend ook dit jaar zal kunnen worden verder gezet. De resultaten van het voorbije jaar werden wel ondersteund door het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen.

In België heeft ecommerce het voorbije jaar een omzet van ruim 9 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 13,4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie BeCommerce. Opgemerkt wordt dat de Belgische ecommerce niet alleen voor de eerste keer voor meer dan 9 miljard euro heeft verkocht en daarmee ook een nieuw record heeft laten optekenen, maar tevens wordt erop gewezen dat de sector in geen enkel ander Europees land een grotere groei kent dan in België. Er wordt dan ook aangevoerd dat de Belgische ecommerce een belangrijke inhaalbeweging heeft gemaakt tegenover de buurlanden. Inmiddels doet 76 procent van de Belgische consumenten aan ecommerce.

Informaticaverstrekker Thomson Reuters heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 2,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De achteruitgang is echter te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten. Wanneer met die schommelingen geen rekening wordt gehouden, zou een lichte omzetgroei zijn gemeld. De kwartaalwinst daalde echter met 32 procent tot 294 miljoen dollar. Die achteruitgang moet worden toegeschreven aan een buitengewone last van 212 miljoen dollar die werd genomen voor een reorganisatie, waarbij wereldwijd ongeveer tweeduizend banen moeten worden geschrapt.

Het Franse olieconcern Total heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 42,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg met 16 procent tot 2,4 miljard dollar. De productie liep met bijna 5 procent op tot 2,46 miljoen vaten per dag. Het bedrijf zegt geprofiteerd te kunnen hebben van de herstellende olieprijzen, de gestegen productie en kostenbesparingen. Total kondigde verder aan het volgende anderhalf een beslissing zal worden genomen over een mogelijke start van tien nieuwe projecten in landen zoals Nigeria, Angola en Argentinië, net zoals een investering van 2 miljard dollar in een groot gasproject in Iran.

Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft tijdens de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,06 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent. Indien geen rekening wordt gehouden met negatieve wisselkoersen, zou een omzetgroei met 4 procent zijn gerealiseerd. De nettowinst kende een groei met 3 procent tot 924 miljoen euro. Volgens het concern was de omzetgroei vooral te danken aan een sterke groei in de Verenigde Staten, het Ierse whiskeymerk Jameson en innovaties. Daarnaast wordt gewezen op hogere omzetten in China en Rusland. Ook werden positieve cijfers gemeld bij de dochtermerken Absolut, Martell en Chivas.

De Europese Commissie heeft voorgesteld voor de antidumpingheffingen op Chinese zonnepanelen geleidelijk te laten uitdoven. Met de heffingen werden vier jaar geleden de oneerlijke concurrentie uit China gecounterd. De heffingen zouden nog slechts voor een periode van anderhalf jaar verlengd worden in plaats van nog eens twee jaar. De Europese Commissie wil Europese fabrikanten beschermen, maar zegt ook rekening te willen houden met de consument, die bij zijn aankopen de meest gunstige tarieven wil aangeboden krijgen. De lidstaten van de Europese Unie moeten het voorstel nog goedkeuren. Binnen de Europese Unie was al langer verdeeldheid over de heffingen op de Chinese zonnepanelen.

Meer Nieuws

11:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-17

Tevreden hotelgast plaatst snelste een online bespreking

Tevreden hotelgasten zijn sneller geneigd een online bespreking te plaatsen dan bezoekers die klachten hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Revinate. Daarbij wordt opgemerkt dat besprekingen met vier en vijf sterren 79,6 procent van alle commentaren vertegenwoordigen. Daarentegen hadden slechts 8,2 procent van de commentaren betrekking op waarderingen met één of twee sterren. Er wordt aan toegevoegd dat besprekingen met twee, drie en vier sterren een sterkere groei laten optekenen dan in het verleden.

Lees Verder

https://www.traveldailynews.com/post/78-of-all-guest-reviews-came-from-the-top-four-review-sites-in-2016-according-to-revinate#sthash.o6hVZSoF.dpuf

21:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook geslacht heeft invloed op reacties op stress

Ook het geslacht heeft een impact op de manier waarop het individu op stresssituaties reageert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Eberhard Karls Universität in Oostenrijk. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat het stresshormoon cortisol bij mannen en vrouwen op een andere manier wordt geactiveerd. De Oostenrijkse wetenschappers benadrukken verder dat stress niet louter als een negatief concept mag worden beschouwd, aangezien ook een aantal positieve en motiverende elementen kunnen worden gevonden.

Lees Verder

https://medicalxpress.com/news/2017-02-sex-differences-cognitive-stress.html

20:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Trots heeft een belangrijke evolutionaire waarde

Trots is een menselijke eigenschap waaraan mogelijk een belangrijke evolutionaire waarde is gekoppeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in zestien landen op vier continenten. Daarbij wordt opgemerkt dat trots wellicht de bedoeling heeft om anderen een zekere mate van inspraak te bieden in het gedrag dat door het individu wordt gekozen. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat de vroege mens in het dagelijkse leven vaak afhankelijk waren van de vriendelijkheid van zijn omgeving.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-02-humans-correctly-personal-qualities-valued.html

19:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lichaamsbeweging en slaapkwaliteit wapen tegen professionele frustraties

Lichaamsbeweging en een goed slaapkwaliteit kunnen ervoor zorgen dat problemen van de werkvloer niet mee naar huis worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Florida. De onderzoekers benadrukken dat werknemers geneigd zijn om problemen op de werkvloer in de thuisomgeving af te reageren. Daarbij moet worden vastgesteld dat de betrokkene te vermoeid blijkt te zijn om zijn gedrag te kunnen reguleren. Een bijkomende verbranding van 587 calorieën zou dat probleem kunnen verhelpen.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170207191902.htm

19:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rechtopzittende houding biedt weerstand tegen depressie

Personen met depressieve symptomen kunnen een tijdelijke verbetering van hun gemoed ervaren door gevolg te geven aan het eeuwenoude advies om rechtop te zitten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Auckland. De onderzoekers waarschuwen echter wel dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of een betere lichaamshouding daadwerkelijk een instrument kan zijn om depressies te behandelen en de effecten over een langere periode blijven aanhouden. Eerder al is aangetoond dat een gebogen houding een aanwijzing van depressie kan vormen.

Lees Verder

http://www.livescience.com/57760-posture-depression-symptoms.html

18:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nog dit decennium piek in vraag naar olie en steenkool

De toenemende populariteit van zonnepanelen en elektrische wagens kan binnen een periode van enkele jaren een onomkeerbare invloed hebben op de energiesector. Tegen het einde van dit decennium zou immers wereldwijd een piek in de vraag naar steenkool en olie kunnen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van het Imperial College London en het Carbon Tracker Initiative. Opgemerkt wordt dat de elektriciteitsvoorziening en het transport verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de consumptie van fossiele brandstoffen, zodat bewegingen in die sectoren een belangrijke impact kunnen hebben.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-02-coal-oil-demand-peak.html

18:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mijnindustrie heeft vaak negatieve impact op inheemse volkeren

De activiteiten van de ontginningsindustrie hebben vaak een negatieve impact op inheemse bevolkingsgroepen, wiens perspectieven daarbij vaak worden genegeerd of geminimaliseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Umea University in Zweden naar de impact van mijnactiviteiten op de samenleving van de Sami in Zweden en de Adnyamathanha in Zuid-Australië. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de inheemse bevolking vaak gewag maakt van geweld en een bedreiging voor hun samenleving, cultuur en levensonderhoud.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-02-industries-negative-impacts-indigenous-peoples.html

18:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaans entertainmentgroep Walt Disney wil dochterbedrijf Euro Disney, uitbater van themapark Disneyland Parijs, volledig overnemen. Het Amerikaanse concern had een belang van 76,7 procent in Disneyland Parijs, maar heeft die participatie inmiddels opgeschroefd tot 85,7 procent. Er is ook een bod op het resterende aandelenpakket gedaan. Indien Walt Disney 95 procent van de aandelen van Euro Disney in handen krijgt, volgt een uitkoopbod en wordt Disneyland Parijs van de beurs gehaald. Disneyland Parijs is met ruim dertien miljoen bezoekers per jaar nog altijd veruit het grootste themapark van Europa, maar wordt al geruime tijd met teruglopende bezoekersaantallen geconfronteerd.

Het beeldtechnologiebedrijf Barco heeft tijdens Barco heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 1,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. De grootste groei werd opgetekend in de divisie entertainment, waar de inkomsten dankzij aanhoudend goede prestaties van digitale cinema met 12 procent naar 578 miljoen euro stegen. In de divisie healthcare werd een toename met 9 procent tot 235 euro gemeld. Daarentegen diende in de afdeling industrie een achteruitgang met 4 procent tot 290 miljoen euro worden geregistreerd. De nettowinst van het bedrijf daalde van 17,5 miljoen euro naar 11 miljoen euro, mede als gevolg van 12,9 miljoen euro afboekingen.

Het materialenbedrijf Nyrstar zal zijn gemoderniseerde fabriek in Port Pirie in Australië pas in september dit jaar opnieuw kunnen opstarten. Dat is anderhalf jaar later dan eerder was voorzien. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Bovendien zal de verbouwing, die een oude loodsmelter moet omvormen tot een moderne fabriek voor recyclage en raffinage van allerlei metalen, 70 miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk was aangekondigd. Hilmar Rode, topman van Nyrstar, benadrukte wel dat de Australische fabriek anderzijds ook meer inkomsten zal opleveren dan oorspronkelijk was ingeschat. De fabriek van Port Pirie vormt een belangrijk onderdeel van de strategie die Nyrstar in de toekomst wil volgen.

Voor KBC Bank wordt ook Ierland een kernmarkt, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slowakije en Hongarije. Dat heeft Johan Thijs, topman van KBC Bank, bekend gemaakt. De Belgische groep wil in Ierland op de markt voor particulieren en kleine ondernemingen een aandeel van 10 procent realiseren. Op termijn wil de groep in Ierland zowel bankactiviteiten als verzekeringen aanbieden, zoals dat al het geval is in de andere kernmarkten. KBC Bank heeft op dit ogenblik in Ierland ruim duizend werknemers, die ongeveer tweehonderdduizend klanten moeten bedienen. KBC Bank wijst erop dat het land de economische crisis achter zich heeft gelaten en een sterk herstel laat optekenen.

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 9,41 miljard dollar. Dat betekende een terugval met bijna 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Daarmee moet Coca-Cola voor het zevende kwartaal op rij een daling van de inkomsten melden. De achteruitgang zou vooral te wijten zijn aan een hoge inflatie op een aantal Latijns-Amerikaanse markten. Daarnaast wordt gewezen op ongunstige wisselkoersen door de sterke positie van de Amerikaanse dollar. Indien met die elementen geen rekening wordt gehouden, zou een omzetgroei met 6 procent zijn gemeld. De nettowinst daalde van 1,24 miljard dollar tot 550 miljoen dollar.

De Duitse retailgroep Lidl heeft de Deen Jesper Hojer benoemd tot chief executive. Hojer is bij het concern de opvolger van Sven Seidel, die volgens Lidl is vertrokken wegens een verschil van visie op de strategie van de onderneming. Seidel, een gewezen topman van Porsche Consulting, heeft Lidl minder dan drie jaar geleid. Hij was immers zelf de opvolger van Karl Heinz Holland, die in maart drie jaar geleden wegens een verschil in strategische visie bij Lidl was vertrokken. Lidl staat vooral in eigen land onder toenemende druk. Volgens waarnemers genoot Seidel niet langer de steun van Klaus Gehrig, topman van de Schwarz-Gruppe, eigenaar van de Duitse retailgroep.

De Duitse autobouwer Volkswagen houdt vast aan zijn engagementen in Rusland. Dat heeft Matthias Müller, topman van het Duitse concern Volkswagen, tijdens een ontmoeting van de Russische president Vladimir Poetin gezegd.  Het Duitse autoconcern heeft een fabriek voor auto's en motoren in Kaluga, ongeveer 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou, maar het concern wordt op de Russische markt door de economische crisis geconfronteerd met een dalende verkoop. Het bedrijf verkocht vorig jaar in Rusland 1,4 miljoen wagens. Vijf jaar geleden was nog een piekverkoop van 3 miljoen auto’s gemeld. Müller herhaalde echter dat Rusland op langere termijn één van de belangrijkste groeimarkten blijft.

De Deense brouwer Carlsberg heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet van 62,61 miljard Deense kroon of 8,34 miljard euro gerealiseerd, tegenover 65,35 miljard kroon inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De winst daalde van 4,29 miljard kroon naar 3,88 miljard kroon. Vooral een aantal desinvesteringen wogen volgens het bedrijf op de resultaten. In totaal produceerde de groep tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar een volume van 116,9 miljoen hectoliter, tegenover 120,3 miljoen euro het vierde kwartaal van het jaar voordien. Cees ‘t Hart, chief executive van Carlsberg, stelde dat het bedrijf een goed jaar achter de rug heeft, ondanks moeilijke omstandigheden in Rusland.

De Franse bank BNP Paribas heeft een budget van 3 miljard euro voorzien om de digitalisering tegen het einde van dit decennium verder door te zetten. Daarmee worden de digitale investeringen van de Franse groep met 50 procent opgedreven. Daarbij zullen de noordelijke markten Nederland, Duitsland, Engeland en Scandinavië extra aandacht genieten. Dat heeft Jean-Laurent Bonnafé, topman van BNP Paribas, gezegd. De verdere digitalisering van de activiteiten is noodzakelijk om beter aan de verzuchtingen van de klanten te kunnen beantwoorden, maar moeten ook helpen om belangrijke besparingen te realiseren. Daarbij zal onder meer het kantoornetwerk van de groep worden afgeslankt.

In Panama heeft de politie een inval gedaan bij het advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat talloze bedrijven en familiale groepen zou hebben geassisteerd bij het organiseren van fiscaal gunstige offshore constructies. Mossack Fonseca was één van de centrale namen die in de Panama Papers naar voor kwamen. Zakenpartners Ramon Fonseca en Jürgen Mossack werden meegenomen voor verhoor. De inval van de politie had echter te maken met de mogelijke betrokkenheid van het advocatenkantoor bij omkooppraktijken rond het Braziliaanse olieconcern Petrobras. Onderzocht wordt of Mossack Fonseca betrokken zou zijn geweest bij eventuele betalingen van smeergeld aan de Panamese president Juan Carlos Varela.

In de Verenigde Staten heeft Daniel Tarullo ontslag genomen als bestuurder van de Federal Reserve. Een reden voor zijn vertrek heeft Tarullo, die bij de Federal Reserve verantwoordelijk was voor het bankentoezicht, niet gegeven. Tarullo was acht jaar geleden door toenmalig Amerikaans president Barack Obama benoemd. Hij volgde bij het bankentoezicht een streng beleid. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump wil echter de regelgeving voor de banken opnieuw versoepelen. Trump had daarbij ook al te kennen gegeven het bankentoezicht bij Tarullo weg te willen halen en toe te vertrouwen aan een nieuwe vice-voorzitter van de Federal Reserve, waarvoor nog een vacature openstaat.

Bij het farmaceutische bedrijf Omega Pharma hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan. Daarin is voorzien dat er een dertigtal banen worden geschrapt. Bij de aankondiging van een sanering begin december bij Omega Pharma was nog gewag gemaakt van vijfenveertig tot tachtig ontslagen. Bij Omega Pharma, dochter van de Amerikaanse groep Perrigo, werken op dit ogenblik nog 231 mensen. Het aantal ontslagen kon worden beperkt omdat Etixx, het sportmerk van Omega Pharma, kon worden verkocht aan Marc Coucke. Daarnaast konden ook een aantal banen worden overgeheveld naar het distributiebedrijf Eurogenerics. Tenslotte was er ook een natuurlijk verloop.

In Oostenrijk heeft een federaal rechter de aanleg van een derde landingsbaan voor de luchthaven Wenen-Schwechat verboden. De rechter merkte op dat de landingsbaan weliswaar een economische meerwaarde biedt, maar dat voordeel weegt volgens hem niet op tegen de negatieve impact die de activiteiten zouden hebben op het leefmilieu. Daarbij werd gewezen op de emissies van de vliegtuigen, die zouden bijdragen tot de opwarming van de aarde. Experts hadden berekend dat de bouw en de exploitatie van de landingsbaan de emissies van de transportsector in Oostenrijk met 2 procent zouden doen toenemen. Oostenrijk heeft zich geëngageerd om die impact tegen eind dit decennium met 2,25 procent terug te dringen.

Het bedrijf Lotus Bakeries, producent van biscuits, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 507 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 23 procent tegenover het jaar voordien. Indien geen rekening wordt gehouden met overnames, zou een groei met 11 procent zijn gemeld. De nettowinst steeg met 36,9 procent tot 62,5 miljoen euro. De positieve cijfers zijn te danken aan de verdere internationale groei van speculoospasta en speculoos en aan de bijdrage van de afdeling natuurlijke snacks zonder toegevoegde suikers. Het voorbije jaar werden wereldwijd 6,2 miljard exemplaren van Lotus Speculoos verkocht. Ook wordt gewag gemaakt van een exponentiële groei van speculoospasta in het Midden-Oosten.

Het materialenbedrijf Umicore investeert dit jaar tussen 20 miljoen euro en 25 miljoen euro om de milieuprestatie van zijn recyclagefabriek in Hoboken te verhogen. Dat heeft Marc Grynberg, topman van Umicore, gezegd. Door een herstelling aan het dak van de loodraffinaderij was onlangs loodstof vrijgekomen en werden bij kinderen in de buurt hogere loodwaarden opgetekend. Grynberg benadrukte dat het bedrijf er alles wil aan doen om de emissies van de fabriek te beperken. Umicore investeerde de de voorbije vijfendertig jaar meer dan 200 miljoen euro om de uitstoot in Hoboken te verlagen. Grynberg merkte op dat de problemen ook bij de werknemers van Umicore bijzonder gevoelig liggen.

Meer Nieuws

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-17

Ook passieve online netwerking kan tot ontmaskering leiden

Adverteerders maken gebruik van anonieme informatie die online over het consumentengedrag kan worden verzameld, maar vaak is het mogelijk om aan de hand van deze gegevens toch de reële identiteit van het betrokken individu te achterhalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar het gedrag van het sociale netwerk Twitter. Terwijl vaak wordt opgemerkt dat de privacy beveiligd blijft indien men ervoor zorgt geen online boodschappen te plaatsen, zeggen de onderzoekers aangetoond te hebben dat alleen al het browsen en het volgen van andere online gebruikers, tot een ontmaskering kunnen leiden.

Lees Verder

https://theconversation.com/are-you-really-anonymous-online-your-friends-on-twitter-may-give-you-away-71860

17:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hechte vriendschappen basis voor sterke sociale netwerken

Hechte vriendschappen stimuleren de vlotte uitwisseling van informatie en zorgen daarmee dat sociale netwerken efficiënter worden voor de culturele transformatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London bij populaties jager-verzamelaars van de Agta in Congo en de BaYaka in de Filipijnen. Vriendschappen en netwerken van vrienden is volgens de onderzoekers een belangrijke basis voor het aanpassingsvermogen van de mens, waardoor men in staat werd om een cumulatieve cultuur te ontwikkelen. Ook werd vastgesteld dat vriendschappen vaak op heel jonge leeftijd worden gestart.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170208111616.htm

15:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zelfrijdende wagen interessant doelwit voor hackers?

De meerderheid van de autobestuurders vrezen dat zelfrijdende wagens het doelwit kunnen worden van hackers, waardoor het voertuig onklaar kan worden gemaakt, crashes kunnen worden veroorzaakt of door terroristen zelfs als een wapen zou kunnen worden gebruikt. Dat is de conclusie van een enquête van wetenschappers aan de University of Michigan bij vijfhonderd autobestuurders in de Verenigde Staten. Een groot deel van de respondenten gaf ook toe te vrezen dat zelfrijdende wagens aan hackers de mogelijkheid zouden kunnen bieden persoonlijke informatie van de inzittenden te verzamelen. Voor velen worden echter ook conventionele wagens met dezelfde veiligheidsproblemen geplaagd.

“Uit het onderzoek bleek dat tussen 76 procent en 88 procent van de consumenten van mening waren dat hackers mogelijk toegang zouden kunnen hebben tot de systemen van zelfrijdende wagens, zodat ze bewust ongevallen zouden kunnen veroorzaken of een gedeelte van de vloot auto’s onklaar zouden kunnen maken en immobiliseren,” zeggen de onderzoekers Michael Sivak en Brandon Schoettle, wetenschappers aan het Transportation Research Institute van de University of Michigan. “Meer dan 40 procent van de ondervraagden geeft aan zich zelfs ernstig tot extreem zorgen te maken over een dreiging van hackers.”

“Maar ook ongeveer 33 procent van de respondenten geeft toe zich minstens enigszins zorgen te maken dat hackers gelijkaardige problemen bij de huidige generatie conventionele wagens zou kunnen veroorzaken,” betogen Sivak en Schoettle. Wel blijkt dat de ondervraagden zich meer zorgen maken over mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid dan over een eventuele diefstal van persoonlijke gegevens. Ook moest worden vastgesteld dat vrouwen zich over de eventuele acties van hackers meer zorgen maken dan mannen. Tevens kon bij oudere respondenten een grotere bezorgdheid worden opgetekend dan bij jongere generaties autobestuurders.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hackers |  Facebook |

Werkomgeving profiteert van een duurzame omkadering

Duurzame fabrieken en kantoren hebben een positieve impact op de prestaties en gezondheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat werknemers in een duurzame omgeving 26 procent betere scores halen op cognitieve functietests dan collega’s die actief zijn in gebouwen waar ecologie geen bijzondere aandacht heeft gekregen. Ook bleek een duurzame omgeving de slaapkwaliteit met 6 procent te verbeteren. Ook bleek het zogenaamde sick-building-syndroom in een ecologische omgeving 30 procent minder frequent te moeten worden vastgesteld.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-02-green-higher-workplace.html

13:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cosmetische chirurgie ook positief voor de carrière

Cosmetische chirurgie kan ook op de werkvloer een positieve impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne. De onderzoekers wijzen erop dat cosmetische chirurgie in de meeste gevallen een gunstige invloed heeft op het zelfbeeld, dat op zijn beurt leidt tot een grotere jobtevredenheid en lagere risico’s op burnouts. Terwijl deze invloed voor de individuele patiënt meestal een positieve uitkomst betekent, moet volgens de Australische wetenschappers ook een kritische opmerking worden geformuleerd. Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijven ervoor zouden moeten zorgen dat lichamelijke aantrekkelijkheid geen basis voor professioneel succes zou mogen zijn.

Lees Verder

https://medicalxpress.com/news/2017-02-cosmetic-surgery-affects-job-satisfaction.html

12:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ongelijkheid ondermijnt gezondheid van de maatschappij

Het collectieve onvermogen om ongelijkheid uit te roeien, vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van de wereldbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat maatschappijen met grotere inkomensverschillen meestal ook met een slechtere fysieke en mentale gezondheid moeten afrekenen en tevens getekend worden door een groter druggebruik. Ook een grotere frequentie van obesitas blijkt volgens de wetenschappers een kenmerk van een ongelijke samenleving. Andere eigenschappen zijn een gebrek aan vertrouwen en sociaal leven, terwijl anderzijds hogere niveaus van criminaliteit moeten worden gemeld.

“Er wordt al decennia aangevoerd dat ongelijkheid een negatieve impact heeft op de volksgezondheid,” zeggen de onderzoekers Kate Pickett en Richard Wilkinson, epidemiologen aan de University of York. “Die kennis heeft echter nog steeds niet tot actie geleid. De ongelijkheden op het gebied van gezondheid zijn dan ook niet afgebouwd. In verscheidene steden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië moeten tussen de rijkste en armste bevolkingsgroepen een verschil van vijf tot tien jaar in levensverwachtingen worden opgetekend. In een aantal gevallen kan die kloof zelfs oplopen tot vijftien of twintig jaar verschil.”

“Het falen van de overheid om deze problemen, die als een cruciale vorm van onrechtvaardigheid worden ervaren, efficiënt aan te pakken, heeft er mogelijk mee toe geleid dat grote delen van de bevolking zich van de gevestigde politieke partijen afkeren,” zeggen Pickett en Wilkinson. “Voor de jongste generatie is de economische groei in de rijke landen niet langer met een betere fysieke en mentale gezondheid of hogere levenskwaliteit gepaard gegaan. Bovendien moet worden gevreesd dat de negatieve perceptie tegenover het beleid in de toekomst nog zal toenemen. In diverse medische statistieken kunnen immers al de eerste gevolgen van de besparingen op gezondheidszorg door de overheden worden opgemerkt.”

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |