24-02-17

Intelligentie heeft ook impact op drinken en roken

Tieners met een hoger intelligentieniveau blijken minder te roken dan leeftijdsgenoten die over minder cognitieve capaciteiten beschikken. Maar anderzijds gaat verstandelijke begaafdheid gepaard met een grotere interesse in alcohol en cannabis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het University College London bij zesduizend Engelse jongeren die tussen een leeftijd van elf tot twintig jaar werden gevolgd. De onderzoekers merken echter vooral op dat deze trends zich ook in de volwassenheid blijken door te trekken. Dat lijkt in te druisen tegen de perceptie dat academisch talent gepaard gaat met een grotere neiging om gedurende een korte periode met allerlei producten en situaties te experimenteren.

“Vele tieners roken, drinken of gebruiken cannabis en er zijn aanwijzingen dat dit gedrag kan leiden tot een groter risico op onmiddellijke en toekomstige gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers James Williams en Gareth Hagger-Johnson, psychologen aan het University College London. Tijdens de vroege tienerjaren bleken de intelligentste jongeren minder snel geneigd zijn te roken dan minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds bleek bij de intelligente jongeren vaker de consumptie van alcohol genoteerd te moeten worden, terwijl ook een groter gebruik van cannabis diende te worden geregistreerd.

Tijdens de latere tienerjarigen lag de geregelde alcoholconsumptie in de meest intelligente groep twee keer hoger dan bij de cognitief minder begaafde leeftijdgenoten. “Een gelijkaardig verband, maar minder uitgesproken, kon worden vastgesteld wanneer gemiddelde begaafdheid en lagere capaciteiten worden vergeleken,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat academische begaafdheid kon worden geassocieerd met een lager risico op excessief drankgedrag. Ook cannabis werd in de intelligentste groepen door 50 procent meer gebruikt dan in de lagere verstandelijke categorieën. Een gelijkaardig fenomeen kon worden vastgesteld tussen middelmatige en lagere capaciteiten.

Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende hypotheses voor de verschillen naar voor worden geschoven. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een verband tussen hogere verstandelijke capaciteiten en de openheid voor experimenten,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kan worden gesuggereerd dat de intelligentste jongeren meestal ook uit welvarende gezinnen afkomstig zijn, waardoor ze meer financiële mogelijkheden hebben om alcohol of cannabis te kopen.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drinken, roken |  Facebook |

Toekomst blijft voor meeste mensen best geheim

Ook wanneer technologisch de mogelijkheid zou worden geboden, zouden de meeste mensen liever hun toekomst niet kennen, zelfs wanneer ze van mening zijn dat deze evenementen hen gelukkig zouden maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn bij meer dan tweeduizend respondenten in Duitsland en Spanje. Vastgesteld werd dat tussen 85 procent en 90 procent vooraf geen kennis zou willen hebben van negatieve gebeurtenissen die hen te wachten staan, maar ook moest worden genoteerd dat 40 procent tot 70 procent ook geen voorkennis wenst over positieve evenementen.

“De grote meerderheid van de mensen heeft geen enkele ambitie om in zijn toekomst te kunnen kijken,” benadrukt onderzoeksleider Gerd Gigerenzer, professor psychologie aan het Max Planck Institute for Human Development. “Men probeert immers de ontsnappen aan de pijn die het besef van toekomstige negatieve gebeurtenissen zou kunnen veroorzaken, maar anderzijds streeft men naar de handhaving van het genot dat de spanning rond aangename evenementen in de toekomst kan opwekken.” Amper 1 procent van de ondervraagden gaf te kennen in alle omstandigheden de kennis over de toekomst te willen hebben.

Personen die liever geen inzicht in de toekomst hebben, toonden ook een grotere risico-aversie en waren tevens meer geneigd verzekeringen af te sluiten dan collega’s die wel graag nu al op de hoogte zouden zijn van het lot dat hen wacht. “Hieruit kan worden afgeleid dat een keuze voor onwetendheid een anticipatie op spijt vormt,” betoogt professor Gigerenzer. “Ook de tijdsafstand tegenover het toekomstig gebeuren, bleek echter een rol te spelen. Naarmate het evenement verder in de toekomst verwijderd ligt, neemt de neiging tot een bewuste onwetendheid af. Daarbij kan onder meer worden vastgesteld dat ouderen minder op de hoogte wilden zijn van het tijdstip van hun overlijden dan jongeren.”

Slechts bij één onderwerp kon worden vastgesteld dat een meerderheid van de ondervraagden toch liever in de toekomst kon kijken. Slechts 37 procent van de ondervraagden gaf immers aan liever niet vooraf het geslacht van zijn ongeboren kind te kennen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toekomst |  Facebook |

Millennials op sociale media meest interactief met merken

Hoewel nagenoeg elke demografische categorie inmiddels op sociale media actief is, kunnen tussen het online gedrag van de onderscheiden groepen belangrijke verschillen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social. Er wordt aan toegevoegd dat adverteerders in hun campagnes dan ook met dezelfde verschillende karakteristieken rekening moeten houden en hun communicatie aan de behoefte van de diverse doelgroepen dienen aan te passen. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat de millennials het snelst geneigd zijn actief te ondernemen, terwijl de andere leeftijdsgroepen zich meer als een observator opstellen.

“Wie ervan uitgaat dat het publiek op sociale media grote gelijkenissen vertoont, begaat een zware vergissing,” benadrukt Scott Brandt, chief marketing officer van Sprout Social. “Er moet onder meer bij millennials een heel ander gedrag worden vastgesteld dan bij babyboomers. Ook de verwachtingen kunnen bijzonder grote verschillen laten optekenen. Sociale media bieden adverteerders belangrijke opportuniteiten, want men kan op één platform alle verschillende demografische categorieën bereiken. Het zou echter een grote misvatting zijn om al die groepen op dezelfde manier te benaderen. Het sociale mediagebruik kan op drastisch verschillende manieren worden gebruikt.”

Onder meer werd vastgesteld dat millennials sneller geneigd zijn om zich van sociale media te bedienen om rechtstreeks met een merk contact te zoeken. Andere demografieën zullen eerder naar alternatieve communicatiemiddelen - zoals een telefoon of email - op zoek gaan. Anderzijds bleek dat millennials en Generation X ongeveer dubbel zoveel geneigd zijn dan babyboomers om merken op sociale media te volgen. Ook kon worden opgemerkt dat gemiddeld één op tien sociale boodschappen van het merk een antwoord ontvangt. Tevens bleek dat Generation X twee keer sneller dan andere populaties het contact met een merk zal afbreken omdat het bedrijf een ongepaste opmerking heeft gemaakt.

Wel bleek dat Generation X de belangrijkste consumenten zijn in sociale media. Er werd immers vastgesteld dat in deze groep 70 procent aangeeft waarschijnlijk een aankoop te zullen verrichten bij een merk dat op sociale netwerken wordt gevolgd.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

Groepsgevoel stimuleert klachtenbereidheid consument

De consument kijkt tegen een gebrekkige service die slechts één klant treft heel anders aan dan tegen problemen die een hele groep raken. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universität Friedrich Schiller in Jena en de University of Alabama. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat de consumenten zich meer ergeren aan problemen die een grotere groep raken dan aan individuele klachten. Service-providers moeten dan ook beseffen dat een gebrekkige groepsservice bijzonder negatieve consequenties kan hebben. In crisissituaties moeten dan ook maatregelen worden overwogen om een groepsvorming tegen te gaan, zoals het organiseren van persoonlijke contacten met de individuele klanten.

“Consumenten kunnen dezelfde klacht op heel verschillende manieren interpreteren,” benadrukt onderzoeker Gianfranco Walsh, professor marketing aan de Universität Friedrich Schiller. “Wanneer een groep klanten door een gebrekkige service wordt getroffen, moet de onderneming met zwaardere klachten rekening houden dan wanneer de problemen slechts één individu hebben getroffen. Wanneer een grotere groep het slachtoffer van de gebrekkige service is geworden, moeten bovendien meer worden gevreesd voor een bredere verspreiding van negatieve boodschappen in de omgeving van de gedupeerde klanten. Ook zullen vaker formele klachten moeten worden verwacht.”

Het fenomeen is volgens de onderzoekers het gevolg van een consensus-effect. “Indien ook andere partijen door een probleem worden getroffen, zal de klant sneller geneigd zijn te veronderstellen dat de oorzaken van een incident buiten de eigen invloedssfeer ligt,” wordt opgemerkt. “Objectief zou er geen verschil mogen worden ervaren in de weerslag van een gebrekkige service. De overlast blijft in beide gevallen voor de klant gelijk. Er moet echter worden vastgesteld dat de klant de andere consumenten als een referentiepunt beschouwt om de verantwoordelijkheid bij de provider te leggen. Wanneer andere gedupeerden ontbreken, houdt de klant er daarentegen sneller rekening mee zelf een gedeelte van de schuld te dragen.”

Volgens sommige marketeers is echter de loutere aanwezigheid van andere consumenten een reden om sneller tot klachten over de gaan.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij de Russische diamantproducent Alrosa zal chief executive Andrey Zharkov zijn functie neerleggen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de gespecialiseerde nieuwssite Rapaport bevestigd. Het mandaat van Zharkov bij Alrosa loopt in mei volgend jaar af, maar volgens de bronnen zou de topman vroeger vertrekken. Zharkov was met het Russische ministerie van financiën in conflict gekomen over zijn budget voor het lopende jaar. De Russische regering zou overwegen om Zharkov, die een mandaat van drie jaar had gekregen, te laten opvolgen door Sergey Ivanov, gewezen hoofd van verzekeraar Sogaz. Alrosa produceerde vorig jaar 37,4 miljoen karaat diamanten. Dat was een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien.

Bankverzekeraar Belfius wil de mogelijkheden van een beursgang binnen een periode van twee jaar bekijken. Dat heeft Jos Clijsters, voorzitter van Belfius, ter gelegenheid van de presentatie van de jaarcijfers gezegd. Volgens hem zijn er duidelijk voordelen verbonden aan een gedeeltelijke privatisering, waarbij de lokale verankering zou blijven gegarandeerd. Een beursgang zou voor de bank, die op dit ogenblik in handen is van de Belgische overheid, volgens Clijsters een logische stap zijn. Een verkoop aan een buitenlandse bank zou volgens de voorzitter geen goede keuze zijn. De lokale verankering zou inhouden dat de overheid de eerste jaren alvast meerderheidsaandeelhouder zou blijven.

Het Amerikaanse technologieconcern Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een juridische procedure opgestart tegen Uber. Opgemerkt wordt dat Uber onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van Waymo, een dochteronderneming van Alphabet. Uber zou de technologie hebben gebruikt voor zijn divisie Otto, die een zelfrijdende auto moet ontwikkelen. Otto werd opgericht door Anthony Levandowski, een gewezen manager van Waymo. Levandowski zou technologische gegevens over Waymo bij zijn vertrek hebben meegenomen en als basis voor Otto hebben gebruikt. Otto werd later door Uber overgenomen. Volgens Alphabet moet de aangerichte schade op minstens 500 miljoen dollar worden geraamd.

Bij de Japanse autobouwer Nissan legt Carlos Ghosn (62) zijn functie als chief executive neer. Ghosn stond zestien jaar aan het hoofd van Nissan, maar zegt die functie neer te leggen om zich beter te kunnen concentreren op de alliantie van het bedrijf met Renault en Mitsubishi. Hiroto Saikawa wordt begin april de nieuwe chief executive van Nissan, maar Ghosn blijft wel voorzitter van het bedrijf. Ghosn blijft ook topman van de Franse groep Renault en staat sinds kort ook aan het hoofd van de raad van bestuur van Mitsubishi. Hiroto Saikawa werkt al veertig jaar bij Nissan. Sinds november vorig jaar deelde hij bij de autobouwer al de functie van chief executive met Carlos Ghosn.

Ondernemer Marc Coucke heeft het hotel-restaurant Le Sanglier des Ardenne in Durbuy gekocht. Dat heeft Frédéric Cardinael, chef van het restaurant, bevestigd. De overname kadert in de plannen van Coucke om in Durbuy een toeristisch centrum uit te bouwen. Eerder al realiseerde hij in de stad de overname van een aantal lokale entertainment-sites, die de basis moeten vormen van een toekomstig natuurpark. Voor de catering van het nieuwe project werd eerder al sterrenchef Wout Bru aangetrokken. Uiteindelijk zou het natuurpark een oppervlakte van ongeveer 500 hectare krijgen. Daarmee zou de Waalse site in oppervlakte groter worden dan Disneyland Parijs. Een aantal lokale bewoners vrees wel voor overlast.

De Nederlandse bank ABN Amro trekt zich terug als financier van Energy Transfer Partners (ETP), één van de bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de omstreden Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse bank bevestigd. De geviseerde pijpleiding doorkruist de Amerikaanse staat North Dakota, waar ook het grondgebied van een indianenstam wordt gebruikt. De lokale bevolking protesteert tegen het industriële project, maar de aanleg kan toch doorgaan. ABN Amro zou origineel een krediet van ongeveer 45 miljoen euro hebben voorzien, maar gaf nadien aan dat het geld alleen zou worden overgemaakt indien alle partijen instemmen met het initiatief.

De Amerikaanse autobouwer Tesla, constructeur van elektrische wagen, heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 121 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 320 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was nog een positief resultaat gemeld. De omzet steeg met 71 procent tot 1,7 miljard dollar. De verliezen zijn volgens het bedrijf te wijten aan de zware investeringen die in toekomstige operaties werden gedaan. Over het hele jaar werd een verlies geleden van 675 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 899 miljoen dollar het jaar voordien. De jaaromzet steeg van 4 miljard dollar naar 7 miljard dollar.

De Nederlandse retailer Albert Heijn wil nog dit jaar zes grotere winkels voorzien van een café en een restaurant. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf bevestigd. De eerste vestigingen, uitgebaat door Bakery Café en Deli Kitchen, zijn geopend in de vestiging van Albert Heijn aan het Gelderlandplein in Amsterdam-Zuid. Ook vestigingen in het centrum van Amsterdam en in Eindhoven worden met het nieuwe concept uitgerust. Over de andere locaties waar de formule dit jaar zou worden geïntroduceerd, is nog geen verdere informatie beschikbaar. Volgens Albert Heijn komen uiteindelijk tientallen vestigingen voor het nieuwe concept in aanmerking. Uiteindelijk zullen de mogelijkheden per individuele winkel worden bekeken.

Ahmed Fahour, topman van de Australische post, heeft zijn vertrek aangekondigd. Aanleiding voor het ontslag is een schandaal dat rond het loon van de topman was uitgebroken. Een commissie in de Australische Senaat had begin februari aangekondigd dat Fahour vorig jaar een vergoeding van 5,6 miljoen Australische dollar of 4 miljoen euro had ontvangen, waaronder 1,2 miljoen dollar aan bonussen. Malcolm Turnbull, premier van Australië, had aan Fahour gevraagd zijn verdiensten te herbekijken, rekening houdend met de moeilijke economische situatie van vele andere inwoners van het land. Fahour werd begin dit decennium benoemd tot topman van de Australische post. Zijn opvolger is nog niet bekend.

De bedrijfsleiders van het farmabedrijf Sterop uit Anderlecht zijn betrokken geweest bij de productie van illegale drugs. Dat heeft de correctionele rechtbank van Brussel geoordeeld. Het bedrijf zou tijdens de tweede helft van het voorbije decennium grote voorraden pseudo-efedrine hebben uitgevoerd naar Mexico, waar de leveringen werden gebruikt voor de aanmaak van metamfetamine. De transacties hadden een waarde van 360 miljoen euro. Volgens de rechter waren de bedrijfsleiders van Sterop op de hoogte van de uiteindelijke bestemming van hun productie. Er werden tegen de bedrijfsleiding straffen van twee en drie jaar cel met uitspraak uitgesproken. Sterop gaat echter in beroep tegen de uitspraak.

De Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing wil in de toekomst vaker van driedimensionale printtechnologieën gebruiken voor de bouw van satellieten. Dat heeft een woordvoerder van Boeing tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gezegd. Met de technologie kunnen volgens het bedrijf modulaire onderdelen worden geproduceerd waarmee snel een satelliet kan worden geassembleerd. Het nieuwe productieproces zou al in een fabriek van Boeing in Los Angeles worden toegepast. Ook in andere vestigingen van het concern zal de technologie worden geïntroduceerd. Het zal echter nog een aantal jaren vooraleer de productie op kruissnelheid is gekomen.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft zijn nieuwe themavliegtuig Amare voorgesteld. Amare staat volledig in het teken van Tomorrowland en zal de volgende vijf jaar op een brede reeks bestemmingen worden ingezet. Aan het ontwerp werd volgens de betrokken partijen negen maanden gewerkt. Daarna werd gedurende twee weken onafgebroken gewerkt om het design op de romp van de gekozen Airbus A320 aan te brengen. Om de beleving van Tomorrowland te vervolledigen werd in de cabine van het vliegtuig ook een speciale verlichting voorzien. Amare is het vierde themavliegtuig van Brussels Airlines, dat eerder al de toestellen Magritte, Rackham (Kuifje) en Trident (Rode Duivels) introduceerde.

De Australische groep Macquarie wil zijn belang van 36 procent in luchthaven Brussels Airport verkopen. Daarbij zouden onderhandelingen zijn opgestart met het Ontario Teachers Pension Fund (OTPS), een Canadese investeerder die al een participatie van 39 procent in Brussels Airport heeft. Dat hebben een aantal bonnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Het resterende pakket van ruim 25 procent is in handen van de Belgische overheid. Indien de onderhandelingen met de Canadese aandeelhouder geen resultaten opleveren, zou Macquarie op zoek willen gaan naar een andere kandidaat-investeerder. Macquarie zou tot de verkoop hebben beslist omdat één van zijn investeringsfondsen afloopt.

De gemeenteraad van Grimbergen heeft alsnog beslist om een buurtweg over een parkeerterrein op de Heizel in Brussel af te schaffen. Die beslissing was nodig om de bouw van het Eurostadion op de Heizel mogelijk te maken. Indien de buurtweg niet werd afgeschaft, kon projectontwikkelaar Ghelamco geen vergunning voor de realisatie van het stadion krijgen. Eind januari had de gemeenteraad de afschaffing van de buurtweg nog verworpen. Een vrederechter had Grimbergen echter een dwangsom van 250 euro per dag opgelegd indien het gemeentebestuur zich niet akkoord zou verklaren met de afschaffing van de buurtweg. Ghelamco had Grimbergen ook verantwoordelijk gesteld voor vertragingen.

Het Belgische bedrijf Biological Products for Agriculture (Bi-Pa) heeft een belang van 25 procent genomen in het Australische bedrijf Innovative, ontwikkelaar van een biologisch insecticide op basis van de kittelbloem. Bovendien heeft Bi-Pa ook de rechten gekocht om producten te ontwikkelen voor de rest van de wereld. Bi-Pa lanceerde vorig jaar een eerste biologisch middel op basis van een goedaardige schimmel die wijngaarden tegen ziektes kan beschermen. De aandeelhouders van Bi-Pa zijn onder meer Belchim, het Amerikaanse Amvac en het Libanese Unifert. Daarmee heeft het Belgische bedrijf wereldwijde verkooppartners. Bi-Pa boekte vorig jaar ongeveer 1 miljoen euro omzet, maar is nog verlieslatend.

Meer Nieuws

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-17

Mens is geprogrammeerd om pad van laagste weerstand te volgen

De mens is geprogrammeerd om het pad van de laagste weerstand te volgen. Uitdagende situaties worden minder aantrekkelijk opgevat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University College London. De onderzoekers merken op dat het menselijk brein de perceptie wekt dat het laaghangend fruit altijd de grootste rijpheid heeft. De kost van de actie beïnvloedt volgens de wetenschappers niet enkel het menselijk gedrag, maar ook de zintuiglijke waarneming. Algemeen wordt aangenomen dat de motoriek van het lichaam reageert op de visuele impulsen die worden ontvangen, maar de resultaten van deze studie wijzen volgens de onderzoekers op een omgekeerde beweging.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170221101016.htm

18:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Video wordt snel vooral een mobiel gebeuren

Het mobiele platform wordt snel het belangrijkste video-medium van de wereld. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het internetbedrijf America Online (AOL). Vastgesteld werd dat inmiddels 57 procent van de wereldwijde consumenten toegeeft dagelijks op een mobiel apparaat een video te bekijken. Daarentegen wordt door 58 procent gewag gemaakt van een dagelijkse consumptie van video-content op desktops en laptops. Daarmee houden de beide platformen zich inmiddels nagenoeg in evenwicht, maar de onderzoekers benadrukken dat de mobiele sector snel de bovenhand zal halen.

Lees Verder

http://www.rapidtvnews.com/2017022246267/nearly-three-fifths-of-global-consumers-watch-mobile-vids-daily.html#axzz4ZWhjfQ1O

17:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |