30-03-17

Europese Unie ontving bijna half miljard toeristen

Tijdens het voorbije jaar hebben de lidstaten van de Europese Unie in totaal 499 miljoen internationale bezoekers ontvangen. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organization (WRO)

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London gaat zijn Europese basis in Brussel vestigen. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Ook Luxemburg en Dublin zouden nog kandidaat zijn geweest, maar opgemerkt wordt dat de regulatoren in België een grote kennis hebben over de werking van de verzekeringsmarkt. Tevens wordt gewezen op de nabijheid van de Europese politici. Lloyd’s had eerder al bekend gemaakt door de brexit ook een filiaal te willen openen op het Europese continent. Op die manier blijven immers de paspoortrechten behouden die nodig zijn om ook na de brexit diensten te kunnen blijven verkopen in de Europese Unie. De vestiging zou binnen het jaar actief worden.

De Nationale Bank van België (NBB) heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 638 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien. De instelling kon het voorbije jaar vooral profiteren van het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank, waarbij massaal schuldpapier werd opgekocht. Daarnaast kon ook een meerwaarde worden geboekt voor de vergoedingen die de banken moesten betalen om hun geldreserves bij de Nationale Bank te deponeren. De totale rentebaten namen met 95 miljoen euro toe tot een totaal van 995 miljoen euro. Het dividend voor de aandeelhouders stijgt met 4 procent tot 56 miljoen euro.

De megafusie tussen het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) en Deutsche Börse is definitief van de baan. De Europese Commissie geeft immers geen toestemming voor de creatie van een gemeenschappelijk handelsplatform. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor mededinging, bekend gemaakt. De weigering komt niet als een verrassing. De Londense beurs had eerder al gemeld dat mogelijk geen toestemming zou worden gegeven. De London Stock Exchange wil immers niet instemmen met de verkoop van het Italiaanse handelsplatform MTS Markets, zoals door de Europese Commissie werd geëist op een monopolie op Europese staatsobligaties tegen te gaan.

Tegen het midden van het volgende decennium zal brouwer AB InBev voor zijn wereldwijde elektriciteitsgebruik nog uitsluitend op duurzame bronnen beroep doen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Op dit ogenblik is slechts 7 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de bierproducent van hernieuwbare origine, maar tegen het midden van volgende decennium moet de elektriciteitsvoorziening van het concern volledig op milieuvriendelijke technologieën zijn gebaseerd. Daarbij zal het bedrijf duurzame energie inkopen bij externe partijen zoals het Mexicaanse Iderbrola, maar ook zal AB InBev met onder meer zonnepanelen zelf voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit instaan.

Bpost mag dit jaar geen verhoging doorvoeren in de tarieven voor de producten van particulieren en kleinere professionelen. Dat heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) gemeld. De tariefverhoging zou volgens de regulator uitkomen op een prijs die duidelijk boven de kosten plus een redelijke winst liggen. Dat zou in strijd zijn met het Europese en Belgische wettelijke kader voor universele postdiensten. Er wordt gewag gemaakt van een winstmarge van meer dan 15 procent. De regulator wijst er ook op dat er op de markt van deze producten onvoldoende concurrentie heerst, zodat een strikte tariefregulering moet worden toegepast.

Het Amerikaanse nucleaire bedrijf Westinghouse (WEC Group), onderdeel van de Japanse groep Toshiba, heeft bij de rechtbank in New York bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Door de bescherming kan het bedrijf de operaties verder zetten en een voorstel voor een oplossing uitwerken. De aanvraag heeft enkel betrekking op de activiteiten in de Verenigde Staten. Toshiba hoopt dat Westinghouse na een reorganisatie zijn activiteiten zelfstandig kan verder zetten. WEC Group wordt van Toshiba afgesplitst. Westinghouse kampt met grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de bouw van kerncentrales in de Verenigde Staten. Er zouden ruim 9,8 miljard dollar schulden zijn.

De Duitse autobouwer Audi, dochter van de groep Volkswagen, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 58,42 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1,5 procent tegenover het jaar voordien. In totaal werden 1,86 miljoen exemplaren verkocht. Dat betekende een toename met 3,6 procent. De operationele winst van de Duitse constructeur viel echter met 5,6 procent terug tot 4,85 miljard euro. Rupert Stadler, topman van Audi, gaf te kennen dat het merk een bijzonder uitdagend jaar achter de rug heeft. Anderzijds heeft Audi volgens hem belangrijke stappen gezet voor de toekomst. De autobouwer nam een voorziening van 1,8 miljard euro voor mogelijke schadeclaims wegens emissiefraude.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft een schikking van 110 miljoen dollar bereikt voor de creatie van valse rekeningen op naam van nietsvermoedende klanten. Wells Fargo ligt sinds september onder vuur omdat er jarenlang systematisch op grote schaal werd gefraudeerd met klantenrekeningen. Om hun agressieve verkoopdoelstellingen te behalen en bonussen te garanderen, hadden de bankiers op grote schaal spookrekeningen en kredietkaarten geopend. Klanten dienden door de praktijken onder meer imaginaire overschrijfkosten of debetrentes te betalen. Wells Fargo betaalde eerder al een boete van 185 miljoen dollar en keert nu compensaties uit aan de getroffen klanten.

De IJslandse regering heeft een wet ingediend die de loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen de vijf jaar ongedaan moet maken. Bedrijven met minstens vijfentwintig werknemers zullen voortaan moeten bewijzen dat voor hetzelfde werk ook een gelijk loon, ongeacht het geslacht, wordt betaald. Eerder al voerde IJsland een regeling voor vaderschapsverlof en een verplicht vrouwenquotum in de bedrijfstop aan. Vrouwen verdienen in IJsland op dit ogenblik nog gemiddeld tussen 14 procent en 18 procent minder dan hun mannelijke collega’s. De nieuwe regeling zal begin volgend jaar van kracht worden. Tegenstanders wijzen op de bijkomende bureaucratische last voor het bedrijfsleven.

De Nederlandse discounter Action heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,7 miljard euro. Dat betekende een vergelijkbare groei met 7 procent tegenover het jaar voordien. De winst nam met 37 procent toe tot 310 miljoen euro. Het voorbije jaar werden bijna tweehonderd nieuwe filialen geopend. Vooral in Frankrijk en Duitsland werden de activiteiten verder uitgebreid. Action telt inmiddels al ruim achthonderdvijftig filialen in zes landen. Dit jaar wil de keten de uitbreiding nog sterker doordrijven. Daarbij zal opnieuw vooral naar Duitsland en Frankrijk worden gekeken. Er werd tevens bekend gemaakt dat dit jaar een overslagcentrum in Duitsland en Frankrijk zal worden opgestart.

Het Chinese zuivelbedrijf Huishan Dairy is in zware problemen gekomen. Het bedrijf diende immers toe te geven moeilijkheden te hebben om kredieten af te lossen. Bovendien moest worden vastgesteld dat financieel directeur Ge Kun verdwenen is nadat ze zich eerder met gezondheidsklachten ziek had gemeld. Er zou een crisisoverleg met de crediteuren zijn gebeurd. Huishan Dairy ontkent echter dat er fraude zou zijn gebeurd. De onrust rond Huishan Dairy begon enkele maanden geleden te groeien, nadat het Amerikaanse hedgefonds Muddy Waters zich negatief had uitgelaten over de kredietwaardigheid van de Chinese zuivelonderneming. Huishan Dairy werkt samen met FrieslandCampina.

De Amerikaanse kredietkaartmaatschappij Visa heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 7 procent toe tot 2,1 miljard dollar. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen van een toenemend aantal transacties. Bovendien liep ook de gemiddelde waarde van een transactie verder op. In totaal werden voor 1,9 biljoen dollar transacties uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. Alfred Kelly, chief executive van Visa, maakte dan ook gewag van een uitstekende start van het jaar.

Het Britse supermarktconcern Tesco zal voor de schikking van een boekhoudschandaal drie jaar geleden een bedrag van 162 miljoen Britse pond betalen. Het bedrijf betaalt een boete van 129 miljoen pond en gaat beleggers voor 85 miljoen pond compenseren. Door de schikking vermijdt Tesco het risico op een gerechtelijke vervolging. Tesco bleek drie jaar geleden bij de raming van de winsten bewust een overschatting te hebben ingeschreven. Toen de feiten aan het licht kwamen, stortte de beurskoers van het bedrijf in. Twee jaar geleden trof Tesco met gedupeerde beleggers in de Verenigde Staten een schikking van 12 miljoen dollar. In Groot-Brittannië zou die compensatie oplopen tot 85 miljoen pond.

De Europese Unie zal bij de onderhandelingen over de scheiding met Groot-Brittannië in eerste instantie garanderen dat de schade voor de eigen burgers en bedrijven beperkt zal blijven. Dat heeft Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, gezegd nadat hij de uittredingsbrief van Theresa May, premier van Groot-Brittannië, gezegd. Tusk noemde de brexit een droevige beslissing die niemand baten zal brengen. Wel stelde hij ervan overtuigd te zijn dat de scheiding met Groot-Brittannië de resterende lidstaten dichter bij elkaar zal brengen. In de brief van Theresa May wordt gehoopt dat tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie een verdrag kan worden gesloten waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Het Nederlandse bedrijf TomTom, gespecialiseerd in satellietnavigatie, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 987 miljoen euro, tegenover bijna 1,01 miljard euro het jaar voordien. De nettowinst steeg van 124 miljoen euro naar 141 miljoen euro. Harold Goddijn, topman van TomTom, waarschuwde dat de resultaten van de consumentendivisie dit jaar wellicht nog verder zal afnemen, aangezien de interesse voor afzonderlijke navigatie-toestellen verder zal blijven dalen. Dat moet worden gecompenseerd door de verkoop van onder meer sporthorloges en actiecamera’s. In de zakelijke divisie wordt wel een verdere groei verwacht, onder meer door extra orders uit de autosector.

Lees Verder

08:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-17

Britse mannen meest positief over mogelijkheden brexit

In Groot-Brittannië tonen mannen een groter vertrouwen in een positieve impact van de brexit op de nationale arbeidsmarkt dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB). Vastgesteld werd onder meer dat 22 procent van de mannen van mening was dat de brexit nieuwe mogelijkheden op de Britse arbeidsmarkt zal creëren, maar die mening wordt slechts door 14 procent van de vrouwen gedeeld. Dit resultaat weerspiegelt volgens de onderzoekers wellicht de veronderstelling dat het vertrek uit de Europese Unie nieuw leven zal inblazen in een aantal sectoren die meestal door mannelijke werknemers worden gedomineerd.

De onderzoekers wijzen erop dat de bedrijven in heel Europa gewag maken van betere vooruitzichten, maar er wordt aan toegevoegd dat het optimisme over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië dit kwartaal een stijging met 4 procent heeft laten opgetekend. Toch wordt opgemerkt dat niet iedereen overtuigd is van een positieve evolutie. Minder dan een kwart van de Britse werknemers getuigt immers erop te vertrouwen dat de brexit een positieve impact zal hebben op de nationale arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers gaat een aantal werknemers ervan uit dat de brexit zou kunnen leiden tot de terugkeer van een aantal functies die eerder door de vooruitgang van de technologie onder druk stonden.

“Het mannelijke optimisme zal echter wellicht van korte duur zijn,” benadrukt Brian Kropp, specialist personeelszaken bij de Corporate Executive Board. “De daling van het aantal arbeidsplaatsen met een beperkte toegevoegde waarde was het gevolg van technologische vorderingen en innovatie. Men kan zich moeilijk een rationeel beleid voorstellen dat de brexit de klok voor deze functies en industrieën zou terugdraaien.” Er werd verder nog wel vastgesteld dat het toenemend economische vertrouwen 22 procent van de Britse werknemers zou hebben aangezet om de overstap naar een andere werkgever te overwegen. Tevens bleek dat slechts 16 procent zich bij zijn werkgever voor 100 procent inzet.

Lees Verder

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Ondernemende vluchteling levert belangrijke economische bijdrage

Ondernemende vluchtelingen hebben het potentieel om een significante economische bijdrage te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Technology Sydney in Australië op basis van een analyse van het programma Ignite, dat in het land vier jaar geleden is opgestart om de ondernemersgeest van de vluchtelingen te stimuleren. De onderzoekers stelden immers vast dat vluchtelingen door de oprichting van een eigen onderneming een stimulans bieden aan de arbeidsmarkt, een bijdrage leveren tot de fiscale inkomsten van hun gastland en de bestedingen aan sociale ondersteuning gevoelig kunnen doen dalen.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaan vertrouwt reclame meer dan nieuwsmedia

In de Verenigde Staten heeft de consument inmiddels een groter vertrouwen in reclame dan in nieuwsmedia. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov. Opgemerkt wordt dat bijna 75 procent van de ondervraagden getuigt van mening te zijn dat reclame in het algemeen een oprecht karakter heeft. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover drie jaar geleden. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat allerlei nieuwe formaten de lijn tussen commerciële boodschappen en mediaberichtgeving heeft doen vervagen, terwijl reclame tenminste duidelijk herkenbaar blijft.

Lees Verder

18:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reclame moet meer aandacht hebben voor applicaties

Applicaties vertegenwoordigen meer dan 80 procent van de tijd die de consument aan mobiele activiteiten besteedt. In China loopt dat cijfer zelfs op tot 99 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Brazilië, Mexico, China en Indonesië. Opgemerkt wordt dat de reclamewereld de verschuiving van de activiteit van de consument naar applicaties nog niet heeft gevolgd. Er werd ook benadrukt dat mobiele apparaten meer dan 60 procent van de digitale tijdsbesteding van de consument vertegenwoordigen. In Indonesië loopt dat cijfer zelfs op tot 91 procent.

Lees Verder

 

16:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ondernemer voelt zich als een ouder voor zijn onderneming

Ondernemers houden van hun bedrijven evenveel als ouders van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki, de Laurea University of Applied Sciences en de Aalto University in Finland op basis van hersenscans bij vaders en ondernemers. Opgemerkt wordt dat liefde zowel voor ouders als ondernemers een belangrijke drijfveer is. De onderzoekers benadrukken dat ondernemers emotioneel bijzonder sterk betrokken zijn bij hun ondernemingen. Dat engagement ondersteunt volgens hen de bereidheid van de ondernemer om over een langdurige periode inspanningen te doen die het welzijn van het bedrijf moeten versterken.

“Door hersenscans kon worden vastgesteld dat ondernemers en vaders heel gelijkaardige mentale processen kennen,” benadrukt onderzoeksleider Marja-Liisa Halko, professor experimentele economie aan de University of Helsinki. “Bij vaders kon een verschillend activiteitspatroon worden opgetekend wanneer hen foto’s worden voorgelegd van hun eigen kinderen of van andere jongeren die tot de kennisenkring van de respondenten behoorden. Een identiek fenomeen kon worden geregistreerd bij ondernemers die werden geconfronteerd met beelden van het eigen bedrijf en andere bekende fabrikanten.”

De beelden van de eigen kinderen of onderneming bleken aanleiding voor een deactivering van hersenregio’s die verantwoordelijk zijn voor het sociaal inzicht. De onderzoekers benadrukten daarbij dat zowel vaders als ondernemers vaak de neiging vertonen om de succeskansen van hun kind of bedrijf te overschatten in vergelijking met andere jongeren of fabrikanten. Bovendien kon worden opgetekend dat de betrokkenen steevast het belang van de kinderen of de onderneming meestal voorrang geven boven de eigen behoeftes. Er wordt wel gewaarschuwd dat deze zelfverzekerdheid het gevaar inhoudt dat een aantal risico’s en gevaren van het ouderschap en het ondernemerschap over het hoofd worden gezien.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemer |  Facebook |