29-03-17

Britse bedrijven zien brexit niet als een fundamentele verandering

In Groot-Brittannië beschouwt slechts 26 procent van de executives de brexit als een fundamentele wijziging in de manier waarop ze zullen opereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Willis Towers Watson bij de personeelsverantwoordelijken van een negentigtal bedrijven in Groot-Brittannië. Daarentegen beschouwt 59 procent van de executives het vertrek van hun land uit de Europese Unie als een disruptie die elk bedrijf in zijn normale levensloop kan ontmoeten. Bedrijven uit de financiële sector, ontspanning, retail en distributie lijken geneigd om van een fundamentele verandering gewag te maken.

“Er moet worden vastgesteld dat 58 procent van de respondenten met een belangrijke impact van de brexit op de rekrutering en het personeelsbeleid rekening houdt,” betogen de onderzoekers. “Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover juli vorig jaar, onmiddellijk na het Britse referendum dat over de vertrek van het land uit de Europese Unie besliste. Elders in de Europese Unie is de vrees voor een belangrijke impact echter gevoelig gedaald. Nog slechts 45 procent van de ondernemingen in de Europese Unie geeft te kennen met een significante weerslag rekening te houden, tegenover 71 procent in juli vorig jaar.”

Uit het onderzoek bleek wel dat 36 procent van de Britse ondernemingen het aantrekken en behouden van Europese expats met specifieke vaardigheden door de brexit als een grotere prioriteit bestempelt. Tevens gaf 32 procent aan ook meer aandacht te besteden aan de rekrutering en het behoud van talent uit eigen land, tegenover 20 procent in juli vorig jaar. Inmiddels zou al 24 procent een plan hebben voor de samenstelling van het personeelsbestand dat in de toekomst nodig zal blijken. Nog eens 29 procent zegt nog volop aan deze planning te werken. Daarbij erkende 6 procent ook zijn rekruteringsplannen te hebben herzien. Bij 43 procent zou deze bijstelling worden voorbereid.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Internet is nu belangrijkste reclameplatform ter wereld

De wereldwijde online reclame zal dit jaar een omzet realiseren van 205 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith Optimedia. Opgemerkt wordt dat dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer geld zal worden geïnvesteerd in online reclame dan in traditionele televisie-commercials. Berekend werd dat het marktaandeel van het internet in de totale reclame-bestedingen dit jaar zal oplopen tot 36,9 procent, tegenover een niveau van 34 procent vorig jaar. Televisie zal volgens het rapport dit jaar 192 miljard dollar reclamebestedingen verzamelen.

Er wordt wel opgemerkt dat de groei van de online reclamebestedingen een vertraging begint te vertonen. Twee jaar geleden werd immers nog een groei opgetekend van 20 procent, maar dat niveau was vorig jaar al tot 17 procent terugvallen. Ook voor de volgende jaren verwacht Zenith nog verdere vertragingen. Volgend jaar zou nog een stijging met 12 procent kunnen worden verwacht, gevolgd door 10 procent het jaar daarop. Er wordt wel aan toegevoegd dat de bestedingen wel telkens met een bedrag tussen 23 miljard dollar en 24 miljard dollar zal toenemen. Wel wordt gewaarschuwd dat de adverteerders steeds meer bewijzen zullen eisen dat hun reclames door een reëel publiek worden bekeken.

Zenith wijst er ook op dat de reclamebestedingen op sociale media over twee jaar een omzet van 55 miljard dollar zullen bereiken. Op dat ogenblik zal de sector de gedrukte krantenreclame, die 50 miljard dollar inkomsten zal genereren, hebben voorbij gestoken. Er wordt aan toegevoegd dat sociale media de snelgroeiende sector van de online reclame is. Vorig jaar werd nog een groei met 51 procent geregistreerd, maar de volgende jaren wordt nog een groei met telkens ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld. De gedrukte krantenreclame, die tien jaar geleden een hoogtepunt van 113 miljard dollar kende, zal volgens de onderzoekers over twee jaar terug zijn gezakt tot het niveau van het midden van de jaren tachtig.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse investeringsfonds Bain Capital ziet af van een overname van de Belgische petflessenfabrikant Resilux. Bain Capital verwijst naar de Duitse mededingingsautoriteiten, die voor een gecombineerde overname van Resilux en de Britse groep Petainer Topco door het Amerikaanse investeringsfonds een verder onderzoek zou eisen. Daardoor is het niet meer zeker dat Bain Capital zowel Resilux als Petainer Topco zou mogen inlijven. Het investeringsfonds had gehoopt beide ondernemingen te kunnen combineren. Bain Capital had begin februari zijn intentie bekend gemaakt Resilux over te nemen, dat voor 57,6 procent in handen blijft van de familiale aandeelhouders.

De Amerikaanse ondernemer Elon Musk investeert in het nieuwe bedrijf Neuralink, dat chips voor het menselijk brein wil ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Neuralink wil zich toeleggen op micro-elektroden die in de hersenen geïmplanteerd worden. Die elektroden zouden een draadloze verbinding kunnen met een computer. Op de korte termijn zou die technologie aandoeningen als epilepsie, depressies of de ziekte van Parkinson moeten kunnen behandelen, maar ook zouden mogelijk de capaciteiten van het brein kunnen worden versterkt. Musk richtte eerder ook al de bedrijven PayPal, Tesla en Spacex op.

De Belgische spoornetbeheerder Infrabel heeft het voorbije jaar een verlies geboekt van 11,6 miljoen euro. Dat was nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Daarbij verwijst het bedrijf naar de besparingen door de federale overheid, waardoor de overheidsdotatie met 60 miljoen euro is ingekrompen. Door de beperkte middelen moesten ook de investeringen met 9 procent tot 886 miljoen euro worden teruggeschroefd. Daardoor zullen volgens Infrabel een aantal geplande werven vertraging oplopen. De totale inkomsten van Infrabel daalden met 5 procent tot 1,45 miljard euro. De helft van die omzet wordt betaald door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv verwerft een belang van 67 procent in de Nederlandse groep ALT Technologies, een producent van airbaghoezen. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Gim neemt de participatie over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Standard Investment. ALT Technologies is wereldwijd marktleider en produceert jaarlijks 50 miljoen airbaghoezen voor onder meer Volkswagen, Audi en Volvo. Het bedrijf telt 340 werknemers en boekt een jaaromzet van ongeveer 30 miljoen euro. ALT Technologies heeft ook concrete plannen om ook op het Amerikaanse continent een fabriek te bouwen.

Het Chinese internetconcern Tencent heeft een belang genomen in het Amerikaanse bedrijf Tesla, producent van elektrische wagens. Dat blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) werden ingediend. Tencent betaalde een bedrag van 1,8 miljard dollar voor een belang van 5 procent in Tesla. Daarmee wordt het Chinese bedrijf de vijfde belangrijkste aandeelhouder van het Amerikaanse bedrijf. Oprichter Elon Musk is met een participatie van 20,57 procent nog altijd de grootste aandeelhouder van Tesla, gevolgd door de investeerders Fidelity (13,34 procent), Baillie Gifford (8,16 procent) en T Rowe Price (7,30 procent).

De Belgische drankengroep Spadel heeft vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 17,2 miljoen euro. Dat betekende een daling met 18,1 procent tegenover het jaar voordien. De winstdaling is echter onder meer te wijten aan een investering van 120 miljoen euro in de overname van de Bulgaarse groep Devin. Daarnaast werden ook budgetten voorzien voor de promotie van een nieuw assortiment limonades in de Benelux. De omzet van Spadel steeg met 3,5 procent tot 250,4 miljoen euro. Vooral België en Groot-Brittannië kenden, met een groei van respectievelijk 6,7 procent en 8,6 procent, een belangrijke omzetstijging. In Nederland en Frankrijk was er respectievelijk 1,1 procent en 1,8 procent groei.

Het bouwbedrijf Eternit had de bevolking bescherming moeten bieden tegen de negatieve impact van asbest op de gezondheid. Dat heeft het hof van beroep in Brussel beslist in een geding dat tegen Eternit was aangespannen door de erfgenamen van Françoise Jonckheere, die dicht bij de vestiging van Eternit in Kapelle-op-den-Bos woonde en begin deze eeuw overleed aan longvlieskanker door de inademing van asbest. In eerste aanleg was een schadevergoeding van 250.000 euro toegewezen. Dat bedrag werd nu herleid tot 25.000 euro. Volgens de rechter wist het bedrijf al sinds de jaren zeventig dat asbest kankerverwekkend was, maar kwamen er geen veiligheidsmaatregelen.

Verzekeraar AG Insurance heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 6,06 miljard euro, tegenover bijna 5,68 miljard euro premie-inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 512 miljoen euro naar 521 miljoen euro. De verzekeraar zegt terug te kunnen kijken op een uitstekend jaar. Daarom werd besloten om de volledige winst onder de vorm van een dividend aan zijn aandeelhouders Ageas (75 procent) en BNP Paribas Fortis (25 procent) uit te keren. BNP Paribas heeft een optie om zijn belang in AG Insurance te verkopen aan Ageas, dat daardoor opnieuw de enige aandeelhouder zou worden van de Belgische verzekeraar. Die optie loopt volgend jaar af.

De Belgische baggeraar Deme is geïnteresseerd om de Deense rederij A2Sea over te nemen. De Deense groep is gespecialiseerd in de bouw van funderingen voor offshore windmolenparken en staat ook in voor het transport van de turbines naar hun uiteindelijke bestemming, maar eigenaars Dong en Siemens willen uit het kapitaal van A2Sea stappen. Er zou een vraagprijs tussen 200 miljoen dollar en 250 miljoen dollar zijn vooropgesteld. De verkoop van A2Sea werd vorige zomer bekend gemaakt. In februari vond een tweede biedronde plaats. Naast Deme zouden ook de Nederlandse rederij Vroon, het Noorse Fred Olsen, het Britse MPI Offshore en het Chinese ZPMC Corp kandidaat zijn.

Het energiebedrijf Eneco heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard euro. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde met ruim 4 procent tot 199 miljoen euro. De terugval moet naar eigen zeggen vooral worden toegeschreven aan de lage energieprijzen. Ook de afzet van elektriciteit en gas kende een achteruitgang. Er diende immers een lichte inkrimping van het klantenbestand worden gemeld, maar ook namen consumenten maatregelen om hun energieverbruik terug te schroeven. Gezien de lastige marktomstandigheden, is het bedrijf naar eigen zeggen echter tevreden over de resultaten.

Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, wil het beheer van het distributienet onderbrengen in één Vlaamse werkmaatschappij. Hij wil dan ook een fusie tussen Eandis en Infrax tot stand brengen. De eengemaakte maatschappij zou bevoegd blijven voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast zou de fusiegroep tevens bevoegd zijn voor energiepremies, de registratie van particuliere energie-producenten, de energiemeters en het databeheer. De rest, zoals de ­installaties van laadpalen of de verkoop van extra opties bij de digitale meters, moet volgens Tommelein worden overgelaten aan de privésector. Hij overweegt ook een gedeeltelijke beursgang.

Kledingketen Zeb neemt zijn Waalse sectorgenoot PointCarré over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Zeb, voor 70 procent eigendom van de groep Colruyt, is in de sector van de multimerken op dit ogenblik in België al marktleider. De groep heeft tweeënzestig Belgische winkels, waaronder negen filialen in Wallonië. PointCarré heeft achtentwintig winkels in Wallonië en Frankrijk. Zeb noemt de overname van PointCarré een opportuniteit. Er zouden tussen beide partijen al langer gesprekken lopen. Opgemerkt wordt dat een krachtenbundeling noodzakelijk is om de bedrijven voor de toekomst veilig te blijven stellen. Beide merken blijven naast elkaar bestaan.

Het Amerikaanse concern Halliburton, toeleverancier voor de autosector, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 15,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met 33 procent tegenover het jaar voordien. Het concern boekte een nettoverlies van 5,8 miljard dollar, tegenover een negatief resultaat van 671 miljoen euro het jaar voordien. Het bedrijf wijst er echter op dat de mislukte fusie met Baker Hughes, die door de Amerikaanse toezichthouder werd geblokkeerd, Halliburton uiteindelijk ruim 4 miljard dollar heeft gekost, waaronder een beëindigingsvergoeding van 3,5 miljard dollar. Daarnaast wordt ook gewezen op afschrijvingen voor een totale waarde van 3,4 miljard dollar.

De Franse kabelaar Altice heeft het bedrijf Teads, een wereldwijde marktplaats voor online video-advertenties, overgenomen. Dat heeft Altice bekend gemaakt. Teads is naar eigen zeggen met 1,2 miljard gebruikers wereldwijd marktleider. Het platform zou daarbij 720 miljoen mobiele gebruikers tellen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van bijna 200 miljoen dollar, tegenover 15 miljoen euro inkomsten begin dit decennium. Het bedrijf kon de voorbije vier jaar ook een winst boeken. Geraamd wordt dat met de overname een bedrag van ongeveer 285 miljoen euro zal zijn gemoeid. De transacties zou midden dit jaar worden afgerond. Onder meer Gimv was een aandeelhouder van Teads.

De Amerikaanse taxidienst Uber zal zijn activiteiten in Denemarken vanaf april stopzetten. De Deense overheid bepaalde dat alle taxi's voortaan moeten uitgerust zijn met stoelsensoren, rittenmeters en videobewaking. Het Amerikaanse bedrijf zou zich bij die vereisten niet kunnen neerleggen. Geraamd wordt dat Uber in Denemarken over een netwerk van ongeveer tweeduizend chauffeurs kon beschikken. De applicatie van de taxidienst zou ongeveer 300.000 gebruikers tellen. Uber was in Denemarken bijna drie jaar actief. Het bedrijf zegt wel te hopen dat de Deense overheid alsnog zijn regelgeving zal aanpassen, zodat de lokale bevolking toch kan genieten van de voordelen van de moderne technologie.

Lees Verder

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-17

Werknemer niet afkerig van artificiële intelligentie op werkvloer

Werknemers staan niet afkerig van de inzet van artificiële intelligentie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruteringsbedrijf Jobsite bij meer dan vierduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich niet ongemakkelijk te voelen over een automatisering op de werkvloer. Volgens 54 procent zal de vooruitgang van de technologie uiteindelijk voor een versterking van hun bestaande baan vormen. Slechts 33 procent daarentegen geeft aan te vrezen door de inzet van robots zijn baan te zullen verliezen. Bij de werkgevers kon nog een groter optimisme worden geregistreerd.

Vastgesteld werd dat de werknemers vooral van mening zijn dat artificiële intelligentie hen zal helpen taken sneller uit te voeren (63 procent). Daarnaast wordt opgemerkt dat de technologie de werknemers in staat zal stellen zich op het meest zinvolle werk te concentreren (55 procent). Bij de taken die door artificiële intelligentie zouden kunnen worden ondersteund wordt vooral gewezen naar de facturatie van klanten (52 procent), cyberbeveiliging (49 procent) en administratie (46 procent). Wel erkende 37 procent dat zijn arbeidsplaats in het gedrang zou kunnen komen, maar twee op drie respondenten gaven aan van plan te zijn bijkomende trainingen te volgen om hun posities te versterken.

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral de industriële productie en banksector in eerste instantie met de automatisering zullen worden geraakt. In sectoren waar een intensievere menselijke betrokkenheid noodzakelijk is - zoals de sociale zorg en management - wordt daarentegen aan automatisering relatief weinig kansen gegeven. Bij de werkgevers kon volgens de onderzoekers nog sterkere positieve reacties worden opgetekend. Slechts 20 procent van de bedrijfsleiders drukte de vrees uit dat mogelijk een aantal banen in het gedrang zouden kunnen komen, waarbij vooral gewezen wordt op administratieve en ondersteunende diensten.

Bij werkgevers die al taken hebben geautomatiseerd, wordt vooral gewezen op de opportuniteit om tijd vrij te maken voor taken met een grotere meerwaarde (67 procent), gevolgd door een betere klantenservice (49 procent).

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

Intelligente aanpak van problemen versterkt merktrouw

Retailers kunnen vergissingen begaan, maar wanneer de gedupeerde klant op een goede manier wordt benaderd, kan zelfs een sterkere merktrouw worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Qualtrics bij zeventienhonderd consumenten. Vastgesteld werd dat 48 procent van de respondenten toegaf een grotere waardering te hebben voor de retailer nadat een probleem op een snelle en succesvolle manier bleek te zijn opgelost. Bovendien gaf nog eens 48 procent dat de perceptie over de retailer dankzij de tussenkomst ongewijzigd was gebleven.

Lees Verder

 

16:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cass Business School and Cranfield School of Management bij ruim zesentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Er werd immers vastgesteld dat werknemers de grootste tevredenheid tonen over een flexibele werkorganisatie wanneer ze de voorwaarden op een informele manier met hun baas hebben kunnen bespreken. Wanneer er daarentegen sprake is van formele arrangementen neemt de tevredenheid gevoelig af. Opgemerkt wordt dat de informele afspraken de werknemer immers toelaten het gezinsleven en zijn professionele activiteiten optimaal op elkaar af te stemmen.

“Flexibel werk kan bij de werknemer de jobtevredenheid en het engagement tegenover de onderneming versterken,” benadrukt Lilian de Menezes, professor bestuurswetenschappen aan de Cass Business School. “Flexibiliteit biedt de werknemer immers een grotere autonomie over de invulling van zijn taak en mondt uit in een grotere jobtevredenheid en loyaliteit tegenover de werkgever. De manier waarop de flexibiliteit wordt benaderd, blijkt echter een belangrijke impact te hebben. Wanneer informele regelingen worden getroffen, kan de positieve impact immers sterker worden ervaren dan bij de introductie van een formeel kader.”

“Onder meer kon worden vastgesteld dat informele afspraken de individuele prestaties gevoelig kunnen verbeteren,” betoogt de Menezes. “De werkgever wordt beloond met een grotere loyaliteit, aanwezigheid en punctualiteit. Anderzijds bleek dat de werknemers in een informeel flexibel systeem in het algemeen ook een hogere waardering meekrijgen. Bij een informele regeling kan immers gezocht worden naar oplossingen die voor alle betrokken partijen de meeste baten opleveren. Formele afspraken maken het bovendien minder gemakkelijk om in te spelen op specifieke situaties die nieuwe of bijkomende opportuniteiten zouden kunnen bieden.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

Nieuwe bankregels zouden financiële crisissen niet kunnen uitsluiten

De huidige regelgeving om de risico’s in de financiële sector terug te schroeven, zal nieuwe crisissen niet kunnen beletten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers stellen dat het actuele pakket maatregelen vooral gericht is op de aanpak van systeemrisico’s, maar analyses zouden aantonen dat deze regelgeving in werkelijkheid weinig positieve resultaten oplevert. Integendeel moet volgens de onderzoekers worden gestreefd naar strategieën die de financiële netwerken zouden kunnen herstructureren.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |