15-04-17

Expats remmen inkrimping Japanse bevolking af

Japan telde in de herfst vorig jaar 126,93 miljoen inwoners. Daarmee heeft het land op één jaar tijd 162.000 bewoners verloren. Dat blijkt uit cijfers van de Japanse overheid. De daling is exclusief te wijten aan de binnenlandse bevolking, waar een recordverlies van 299.000 onderdanen moest worden gemeld. Dat werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door een recordtoename bij de buitenlandse bewoners. Er werden immers 136.000 bijkomende expats gemeld. De cijfers tonen volgens het Japanse ministerie van binnenlandse zaken dat het land met een super-verouderende maatschappij wordt geconfronteerd.

Japan moet al zes jaar op rij een inkrimpende bevolking melden. Daardoor telt het land nog een autochtone populatie van 125,02 miljoen inwoners. “De Japanse geboortecijfers zijn inmiddels niet meer voldoende om de overlijdens te compenseren,” wordt er opgemerkt. Het voorbije jaar werden 296.000 meer overlijdens dan geboortes gemeld, waardoor de natuurlijke omvang van de Japanse populatie al voor het tiende jaar op rij een inkrimping kende. Inmiddels bestaat 27,3 procent van de Japanse bevolking uit vijfenzestigplussers. De actieve bevolking - tussen vijftien en vierenzestig jaar - vertegenwoordigt nog 60,3 procent van de totale populatie. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de jaren vijftig.

De Japanse premier Shinzo Abe wil de bevolking van het land over vijfenveertig jaar op 100 miljoen inwoners stabiliseren, maar volgens waarnemers moet door de recente demografische ontwikkelingen aan de haalbaarheid van die doelstellingen worden getwijfeld. Bovendien wordt gevreesd dat de snelle verschuivingen in de demografische structuur de economie onder druk zullen zetten en de overheid zullen dwingen om het pensioensysteem en de gezondheidszorg te herstructureren. In het midden van de jaren zestig werd verondersteld dat elke vijfenzestigplusser door 9,1 arbeidskrachten zou worden ondersteund. Over vijfenveertig jaar zal dat cijfer echter terugvallen tot 1,2 arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt nog dat de Japanse bevolking zich steeds meer rond de grote metropolen begint te concentreren. In zeven van de zevenenveertig Japanse prefecturen - Tokio, Saitma, Chiba, Kanagawa, Aichi, Fukuoka en Okinawa - kon immers een bevolkingsgroei worden gemeld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

E-sports aan de vooravond van sterke groei

E-sports staat aan de vooravond van een sterke groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Momentum Worldwide bij 2.600 gamers. Vastgesteld werd dat 52 procent van de respondenten verwacht dat e-sports over tien jaar groter zal zijn geworden dan de traditionele sportwereld. Opgemerkt wordt dat de sector van entertainment tot een sociaal platform is uitgegroeid.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rijken niet zelfzuchtiger dan de rest van de bevolking

Rijken zijn in wezen niet zelfzuchtiger dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de University of California en de New York University Abu Dhabi. Wanneer armen toegang tot een groot vermogen zouden krijgen, zouden ze volgens de onderzoekers immers hetzelfde gedrag tonen als de rijken.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Positieve benadering immigratie helpt de lokale economie

Een diverse populatie migranten heeft ook een positieve impact op het gemiddelde salarisniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo en de Southampton University in honderdzestig metropolen in de Verenigde Staten.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sterk verband tussen corruptie en populistisch succes

Er kan een sterke correlatie worden opgetekend tussen corruptie en het electorale succes van populistische partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden, op basis van interviews met 85.000 burgers in vierentwintig Europese landen. Opgemerkt wordt dat een beperkt vertrouwen in de publieke instellingen voor de bevolking één van de belangrijkste motivaties vormen om voor populistische kandidaten te kiezen. Burgers die dagelijks met corruptie worden geconfronteerd, beschouwen populistische partijen volgens de onderzoekers immers als een politiek alternatief dat deze problemen blijkbaar ernstig neemt.

“De kwaliteit van de maatschappelijke instellingen beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van de services waarop de bevolking kan rekenen, maar bepaalt ook welke partijen de politieke macht zullen krijgen,” merkt onderzoeksleider Mattias Agerberg, politiek wetenschapper aan de Universiteit Göteborg. “Publieke diensten zoals politie, gezondheidszorg of onderwijs vormen vaak het belangrijkste contact tussen de overheid en de bevolking. De kwaliteit van deze diensten is dan ook cruciaal voor het vertrouwen van de bevolking in de openbare instellingen en de democratie in het algemeen. Een zwak vertrouwen in de publieke instellingen is vaak één van de meest duidelijke eigenschappen van volgelingen van populistische stromingen.”

“Corruptie is een belangrijke gemeenschappelijk kenmerk van maatschappijen met slecht functionerende instellingen,” betoogt Agerberg. “Corruptie heeft een sterke negatieve impact op de algemene levenskwaliteit van de bevolking. Onder meer zullen in een corrupte maatschappij mogelijk steekpenningen moeten worden betaald voor toegang tot een degelijke gezondheidszorg of superieure schoolresultaten. Uit het onderzoek is gebleken dat een sterk verband kan worden gelegd tussen het niveau van corruptie en de steun die populistisch partijen bij de bevolking genieten. Populisten zijn dan ook meestal bijzonder uitgesproken over politieke corruptie. Dat gedrag behoort bij hun retoriek van het anti-establishment.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, populisme |  Facebook |

China blijft grootste goederenexporteur ter wereld

China bleef ook vorig jaar de grootste goederenexporteur van de wereld. Dat blijkt uit cijfers van de World Trade Organization (WTO). Opgemerkt wordt dat China vorig jaar voor meer dan 2,1 biljoen dollar goederen heeft geëxporteerd. Daarmee vertegenwoordigde het land 13,2 procent van de wereldwijde uitvoer. China boekte vorig jaar anderzijds een goederenimport van 1,6 biljoen dollar. Het land is al acht jaar op rij de grootste goederenexporteur van de wereld. Over diezelfde periode handhaafde China zich wereldwijd tevens als de tweede grootste goederenimporteur. Vooral na de toetreding van China tot de internationale handelsorganisatie zestien jaar geleden kend de export en import van het land een sterke groei.

De wereldwijde goederenexport nam het voorbije jaar met 3,3 procent af tot 15,5 biljoen dollar. Gewaarschuwd wordt daarbij voor een aantal bedreigingen die een hernieuwde groei de volgende twee jaar zouden kunnen afremmen. Daarbij wordt gewezen op onder meer een toename van de inflatie, gekoppeld aan hogere intrestvoeten, striktere fiscale regimes en de introductie van ingrepen om de handel te beperken. Ondanks een aantal positieve indicaties - zoals een stijging met de container-trafieken in de grote havens en aanwijzingen van toenemende orders - blijft volgens het rapport een belangrijk risico aanwezig door stromingen van anti-globalisering en populisme.

Onder meer de opschorting van bestaande handelsakkoorden zouden volgens het rapport het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument kunnen ondergraven en de internationale handel belemmeren. Roberto Azevedo, directeur-generaal van de World Trade Organization, benadrukte daarbij dat er nog altijd meer duidelijkheid nodig is over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Verder moeten volgens Azevedo vooral inspanningen worden gedaan om aan protectionistische bewegingen te weerstaan. “De resultaten van verkiezingen in een aantal grote economieën, waaronder Frankrijk, zullen aan de investeerders een grotere houvast bieden,” benadrukte Azevedo nog.

“Handel moet gezien worden als een onderdeel van de oplossing voor economische moeilijkheden en mag niet bestempeld worden als een gedeelte van het probleem,” aldus nog de directeur-generaal.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: handel |  Facebook |

Zwaarlijvigheid leidt tot toename opgenomen ziekteverlet

Zwaarlijvige werknemers nemen meer ziekteverlet dan collega’s met een gezond lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Malaga in Spanje bij nagenoeg 175.000 Spaanse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat werknemers met overgewicht 37 procent meer ziekteverlet opnamen. Bij ziekelijk obese collega’s loopt dat cijfer zelfs op tot 71 procent. De onderzoekers wijzen erop dat overgewicht al een belangrijke bezorgdheid op het gebied van openbare gezondheid vertegenwoordigt, maar ook economisch belangrijke consequenties - zoals een verlies aan productiviteit - heeft.

“Algemeen wordt verondersteld dat de arbeidspopulatie een goede gezondheid tentoon spreidt, maar in realiteit kan een belangrijk niveau cardiovasculaire risico’s - zoals tabaksconsumptie, hypertensie of ongezonde cholesterol-niveaus - worden opgetekend,” benadrukt onderzoeksleider Miguel-Angel Sanchez-Chaparro, professor interne geneeskunde aan de Universidad de Malaga. “Ongeveer 6 procent van de Spaanse arbeidspopulatie wordt met een hoog cardiovasculair risico geconfronteerd. Deze groep heeft minstens 5 procent kans om de volgende tien het slachtoffer te worden van een fatale cardiovasculaire crisis en neemt vaak ziekteverlet op.”

Uit het onderzoek bleek dat 38 procent van de onderzochte werknemers met overgewicht werden geconfronteerd, terwijl 16 procent aan obesitas leed. Bij nog eens 10 procent was er sprake van aandoeningen zoals hypertensie of diabetes die aan gewichtsoverlast konden worden gekoppeld. “De resultaten van de studie tonen dat overgewicht en obesitas een belangrijke aanleiding blijken voor een ziekteverlet wegens gezondheidsproblemen die niet aan de arbeid kunnen worden gelinkt,” aldus professor Sanchez-Chaparro. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat werknemers met overgewicht of obesitas minder risico lopen om ziekteverlet wegens werkgerelateerde gezondheidsproblemen te moeten nemen.”

“Deze laatste vaststelling laat veronderstellen dat overgewicht werknemers uitsluit van beroepen of activiteiten waarbij een grotere fysieke inzet wordt gevraagd,” betoogt Sanchez-Chaparro. De resultaten van het onderzoek toont volgens de Spaanse wetenschappers dat de overheid efficiënte maatregelen moet uitwerken om de impact van de obesitas-epidemie bij de werkende populatie te bestrijden.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekteverlet |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De ecommerce-groep JD.com wil in de Chinese provincie Sichuan honderdvijftig luchthavens voor onbemande vliegtuigen bouwen. Richard Liu, chief executive van JD.com, zegt dat de inzet van de drones de vervoerkosten met 70 procent zullen verlagen. De luchthavens zouden over drie jaar worden geopend en zouden producten uit de regio binnen vierentwintig uur in het hele land moeten kunnen afleveren. Ook zullen volgens Liu leveringen in afgelegen bergregio’s gemakkelijker worden. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van drones met een laadvermogen van 50 kilogram. Op termijn moet dag gewicht volgens Liu echter kunnen worden opgedreven tot 500 kilogram.

De holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) neemt een belang van 15 procent in het Spaanse concern Parques Reunidos, eigenaar van een reeks pretparken. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 208 miljoen euro. De Belgische holding heeft het belang overgenomen van Arle Capital, die met een participatie van bijna 30 procent tot nu toe hoofdaandeelhouder was van Parques Reunidos. De Spaanse groep, die onder meer eigenaar is van Bobbejaanland, is na Walt Disney en Merlin Entertainments de derde grootste uitbater van pretparken ter wereld. Parques Reunidos neemt ook het management van pretparken van externe eigenaars voor zijn rekening en ontwikkelt ook kleine entertainment-projecten voor winkelcenters.

De Amerikaanse taxidienst Uber heeft tijdens het voorbije jaar wereldwijd 20 miljard ritten georganiseerd. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat heeft het bedrijf tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Er diende echter ook een verlies van 2,8 miljard dollar worden gemeld. In dat cijfer is geen rekening gehouden met de Chinese activiteiten van het bedrijf, die vorig jaar werden verkocht. Die activiteiten zouden tot een negatief resultaat van 1 miljard dollar hebben geleid. De verliezen worden toegeschreven aan de zware investeringen in een verdere uitbreiding van de activiteiten. Inmiddels is Uber operationeel in meer dan vijfhonderd grote steden. Ook wordt gewezen op de subsidiëring van chauffeurs.

Bij de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia hebben de directie en de vakbonden een akkoord bereikt over een herstructurering. Door het akkoord wordt een herkapitalisatie van de maatschappij mogelijk en kan een faillissement worden vermeden. Alitalia is al vijftien jaar verlieslatend en werd de voorbije tien jaar al drie keer met een faillissement bedreigd. Door het akkoord, waarbij de Italiaanse regering als bemiddelaar optrad, mag Alitalia een loonsverlaging van 8 procent doorvoeren. Ook zullen 980 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Alitalia had eerder gewag gemaakt van loonsverlagingen tot 30 procent en 2.000 ontslagen. Bij de Italiaanse maatschappij werken op dit ogenblik nog 12.500 mensen.

De Zwitserse grootbank Crédit Suisse heeft de bonussen voor zijn topmanagement met 40 procent verlaagd. Oorspronkelijk was voorzien dat aan dertien topmanagers een gezamenlijke bonus van 78 miljoen Zwitserse frank of 73 miljoen euro zou worden uitgekeerd, maar dat stuitte op verzet bij een groep aandeelhouders en politici, die erop wezen dat Crédit Suisse al twee jaar op rij met een aanzienlijk verlies wordt geconfronteerd. Het aandeel van de bank verloor het voorbije jaar bovendien één derde van zijn waarde. Daarom dreigden de critici met verzet tijdens de algemene vergadering die eind april op de agenda staat. Daarbij werd gewaarschuwd voor een vetorecht tegen extra vergoedingen.

Het technologiebedrijf Sweepbright uit Antwerpen ontvangt een investering van 1,5 miljoen euro van het durfkapitaalfonds Volta Ventures. Sweepbright ontwikkelde een mobiele tool waarmee vastgoedmakelaars snel panden kunnen inventariseren en publiceren. Het technologiebedrijf zegt de vastgoedmakelaars te helpen de omslag te maken van het papieren naar het digitale tijdperk. Op dit ogenblik wordt door de meeste makelaars immers nog met pen en papier gewerkt, waardoor volgens Sweepbright gemakkelijk een halve dag aan voorbereidende administratieve taken verloren gaan vooraleer een eigendom te koop kan worden gezet. Sweepbright beschikt over kantoren in Antwerpen en New York.

Het Duitse bedrijf Uniper, een onderdeel van het energieconcern Eon, verkoopt zijn gasgestookte elektriciteitscentrale van Vilvoorde aan de Bulgaarse groep Energy Market. Daarmee doet Uniper zijn laatste productie-activiteit in België van de hand. Eerder ontdeed het Duitse bedrijf zich ook al van de steenkoolcentrale Langerlo in Genk. Ook een nucleaire overeenkomst met Electrabel werd niet meer verlengd. Energy Market was tot nu toe vooral actief in Zuidoost-Europa, maar ziet de overgenomen activiteiten als een strategisch platform om de Belgische markt te leren kennen. Het Bulgaarse bedrijf heeft voor zijn Belgische activiteiten een samenwerking met Power Pulse en zou vooral interesse hebben voor gascentrales.

De sociale netwerksite Facebook heeft al ongeveer dertigduizend accounts gevonden waar nepnieuws of spam rond de presidentsverkiezingen in Frankrijk werd gevonden. De actie kadert in een grotere reeks maatregelen om het netwerk van valse en misleidende informatie te zuiveren. De verspreiding van nepnieuws zorgt in Frankrijk voor grote bezorgdheid. Nepnieuws zou immers de steun voor het populisme kunnen aanwakkeren. De actie vormt een belangrijke ommekeer in het beleid van Facebook, dat eerder had benadrukt onmogelijk verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor de verspreiding van nepnieuws dat mogelijk de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten had kunnen beïnvloeden.

De Amerikaanse staat Californië heeft het technologiebedrijf Apple een vergunning gegeven om zelfrijdende auto’s te testen. Dat heeft het Californische Department of Motor Vehicles. Daarmee is voor de eerste keer een officiële aanwijzing dat ook Apple plannen koestert voor de ontwikkeling van een zelfrijdende auto. Er waren al langer geruchten over een elektrische auto van Apple, die de codenaam Project Titan zou hebben gekregen, maar het bedrijf heeft zich tot nu toe altijd van commentaar terzake onthouden. Californië heeft nu al een lijst met een dertigtal partijen die mogelijk interesse in de ontwikkeling van een zelfrijdende auto zouden kunnen tonen.

In Canada is een wetsvoorstel ingediend om het recreationeel gebruik van marihuana te legaliseren. Indien het voorstel, ingediend door de liberale partij van premier Justin Trudeau, wordt goedgekeurd, wordt Canada na Uruguay het tweede land in de wereld waar cannabis als een volledig legaal consumptieproduct zal worden geregistreerd. Volgens de nieuwe wet zouden Canadezen vanaf achttien jaar tot 30 gram gedroogde of verse cannabis in bezit mogen hebben. Ook krijgen gebruikers de toelating vier cannabis-planten te kweken of bij een legale verkoper aan te schaffen. De legalisering van cannabis maakte twee jaar geleden uit van het succesvolle verkiezingsprogramma van Justin Trudeau.

Een mislukte aardappeloogst in de regio Hokkaido heeft de Japanse chipsproducenten in problemen gebracht. Door de schaarste aan grondstoffen hebben fabrikanten zoals Calbe en Koike-Ya beslist om de productie gedeeltelijk op te schorsen. Chips zijn bij de Japanse bevolking echter bijzonder populair en de aankondiging van de productiebeperkingen heeft vele consumenten dan ook aangezet om reservevoorraden op te slaan. Daardoor raakten vele verkooppunten uitgeput. Op internet werden al snel voorraden aan een meervoud van de originele prijs te koop aangeboden. Verwacht wordt dat ook Japanse restaurants en fastfoodketens door het aardappeltekort zullen worden getroffen.

Air China stopt met vluchten vanuit Peking naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Dat hebben Chinese media bekend gemaakt. Een reden voor de beslissing werd niet meegegeven. Wel wordt opgemerkt dat Air China al eerder met vluchten naar Pyongyang is gestopt omdat er voor de verbinding onvoldoende interesse bleek. De luchtvaartmaatschappij zegt een aantal vluchten te hebben geschrapt, maar ontkent dat de verbinding zou zijn opgeschort. China is weliswaar een bondgenoot van Noord-Korea, maar heeft ook sterke kritiek op het beleid van zijn buurland. Dat leidde eerder al tot een stopzetting van de import van Noord-Koreaanse steenkool in China. Steenkool is het belangrijkste Noord-Koreaanse exportproduct.

Het Estse concern Granuul heeft bij de Vlaamse overheid een aangepast voorstel voor zijn biomassaproject in de krachtcentrale Langerlo in Genk ingediend. Het project was eerder door de Vlaamse Energieadministratie (VEA) geblokkeerd, waarop Granuul het faillissement van Langerlo had aangekondigd. Raul Kirjanen, chief executive van Granuul, zou nu toch op een alternatief project rekenen. In dat voorstel zou slechts een gedeelte van de centrale voor de verwerking van biomassa worden omgebouwd. Daardoor zouden ook de subsidies van de overheid kunnen worden beperkt. De Vlaamse Energieadministrait zou het voorstel echter als een volledig nieuw project bestempelen, waarvoor geen subsidies meer zijn voorzien.

De Duitse groep Energie Baden-Württemberg (EnBW) heeft de concessie gewonnen voor de bouw van het windpark He Dreiht in de Noordzee. Het windpark krijgt een vermogen van 900 megawatt en moet in het midden van het volgende decennium in gebruik genomen kunnen worden. Opmerkelijk is echter dat He Dreight zonder enige vorm van subsidies zal worden gebouwd. Daarmee zou de Duitse groep een primeur boeken. Het bedrijf merkt echter op dat He Dreight in de onmiddellijke omgeving van een aantal andere windparken van EnBW zal worden gebouwd, waardoor een aantal synergieën kunnen worden gerealiseerd en de kosten voor de opwekking van energie kunnen worden verlaagd.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple overweegt om samen met zijn Chinese leverancier Foxconn een bod uit te brengen op de chipdivisie van het Japanse concern Toshiba. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters bevestigd. Met de transactie zouden verscheidene miljarden dollar zijn gemoeid. Apple zou een belang van minstens 20 procent in de chipdivisie willen verwerven. In dit scenario zou ook Toshiba een participatie in de divisie behouden. Western Digital, een partner van Toshiba, heeft eveneens interesse getoond en zou exclusieve onderhandelingsrechten hebben geëist. Ook Broadcom en SK Hynix worden als overnamekandidaat vernoemd.

Meer Nieuws

08:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-17

Everzwijnen houden niet van een stedelijk menu

Everzwijnen houden niet van stedelijke menu’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research naar een populatie van bijna tweehonderdvijftig wilde everzwijnen in de regio Berlijn-Brandenburg. Slechts in de maag van vier dieren konden sporen van brood met salami en kaas worden teruggevonden.

Lees Verder

 

16:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vastgoedmarkt kan belangrijke voordelen halen uit blockchain

De blockchain kan een belangrijke impact hebben op de evolutie van de vastgoedmarkt. Dat zegt Danika Wright, docente financiële wetenschappen aan de University of Sydney. De technologie zou onder meer een aantal tussenpersonen overbodig kunnen maken, maar zou volgens Wright ook malafide constructies moeilijker kunnen maken.

Lees Verder

 

15:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Technologische ontwikkelingen stimuleren private luchtvaart

Technologische ontwikkelingen hebben ook een stimulerende impact op de private luchtvaart. Dat blijkt uit cijfers van het boekingsplatform Stratajet, waar een duidelijke toenemende interesse van millennials en vrouwelijke reizigers kan worden opgetekend. Opgemerkt wordt dat inmiddels 32 procent van alle zoekopdrachten afkomstig zijn van gebruikers tussen vijfentwintig en vierendertig jaar.

Lees Verder

 

15:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Virtuele realiteit overtreft meestal verwachtingen consument

Virtuele realiteit overtreft meestal de verwachtingen van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Frank N. Magid Associates bij duizend internet-gebruikers in de Verenigde Staten. Afhankelijk van de specifieke toepassing zei slechts tussen 4 procent en 12 procent van de ondervraagden dat de technologie onder de gestelde verwachtingen bleef.

Lees Verder

 

15:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kranten beste voorspeller economische ontwikkelingen

Kranten voorspellen de economische ontwikkelingen verder dan allerlei vertrouwensindexen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Federal Reserve Bank van San Francisco op basis van meer dan tweehonderdduizend economische artikels in zestien grote kranten tussen het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw en het midden van dit decennium. Vastgesteld werd dat het aan de hand van krantenartikels mogelijk zou zijn om economische gebeurtenissen tot twaalf maanden vooraf te voorspellen. Ook kon bij een aantal zware incidenten volgens de onderzoekers een sterke opstoot van negatieve sentimenten worden opgetekend.

“Krantenartikels en editorialen gaan vaak veel verder dan een louter verslaggeving over officiële gebeurtenissen en feiten,” benadrukken de onderzoekers Adam Shapiro en Daniel Wilson, economen bij de Federal Reserve Bank van San Francisco. “Niet zelden vormen deze bijdragen immers ook gedeeltelijk de visies en gevoelens van de journalist of de geïnterviewde personen over de economie. In de meeste gevallen blijkt de economische verslaggeving dan ook een grotere voorspellende kracht te hebben dan de vertrouwensindexen die op basis van interviews met consumenten of ondernemers worden opgesteld.”

“Het vertrouwen van het publiek kan gedeeltelijk gebaseerd zijn op de mediaverslaggeving, maar zal daarnaast nog een aantal andere bronnen hebben,” verduidelijken Shapiro en Wilson. “Daarom kunnen die vertrouwensindexen een grotere volatiliteit vertonen dan de krantenartikels.” Een krantenanalyse zou volgens hen dan ook een aanvullend instrument kunnen zijn om de toekomstige prestaties van de economie beter te kunnen inschatten. De onderzoekers merkten nog op dat bij een aantal belangrijke crisissen - zoals de Golfoorlog, de terroristische aanslag op het World Trade Center in New York of het faillissement van Lehman Brothers - het negatieve sentiment tot een piek steeg.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten |  Facebook |

Jacht belangrijkste bedreiging voor tropisch wildbestand

De jacht vormt de belangrijkste bedreiging voor het tropische wildbestand. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Radboud Universiteit in Nederland naar de inkrimping van de dierenpopulatie op 176 locaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Binnen zones tot 40 kilometer rond belangrijke toegangspunten voor jagers - zoals wegen of dorpen - dienden volgens de onderzoekers een daling van de populaties zoogdieren en vogels met gemiddeld 83 procent en 58 procent te worden vastgesteld. Tevens werd opgemerkt dat jacht voor commerciële doeleinden een grotere impact op het wildbestand had dan de jacht voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking.

“Tevens moest worden gemeld dat de druk van de jacht zwaarder kon worden gevoeld in gebieden met betere verbindingen tot grote steden waar het vlees van wilde dieren zou kunnen worden verhandeld,” betoogt onderzoeksleider Ana Benitez-Lopez, milieuwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “In gebieden waar jacht mogelijk wordt gemaakt, blijft op termijn uiteindelijk amper 17 procent van de oorspronkelijke populatie zoogdieren over. Bij de vogels zou ongeveer 42 procent overleven.” Zelfs in beschermde gebieden is volgens de onderzoekers de impact van de jacht op het wildbestand voelbaar.

“Er kan worden vastgesteld dat de jagers een grotere interesse hebben in zoogdieren dan in vogels,” benadrukt Ana Benitez-Lopez. “Zoogdieren zijn groter en leveren meer voeding op. Ze zijn dan ook een verdere verplaatsing waard. Naarmate het zoogdier groter wordt, neemt ook de afstand toe die de jager wil afleggen. In de buurt van de dorpen zijn de grootste soorten dan ook nagenoeg uitgestorven, zodat de jagers verplicht worden verder te reizen. Bovendien is bij commercieel interessante soorten - zoals olifanten en gorilla’s - een grote bereidheid om langere afstanden af te leggen, want ook de potentiële opbrengsten van de vangst liggen veel hoger.”

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jacht |  Facebook |

Reputatieschade belangrijkste risico cybercriminaliteit

Consumenten koppelen problemen rond cyberbeveiliging vooral aan een financieel verlies, maar bedrijven vrezen vooral imagoschade. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TrustWave bij veiligheidsverantwoordelijken bij zestienhonderd ondernemingen in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië, Singapore en Japan. Er werd vastgesteld dat 42 procent van de respondenten in eerste instantie gewag maakte van een vrees voor reputatieschade. Daarentegen maakte 38 procent vooral gewag van financiële verliezen, terwijl 11 procent verwees naar een mogelijke bedreiging voor de tewerkstelling.

Tevens bleek dat 53 procent van de ondervraagden getuigt dat de druk rond cyberbeveiliging tegenover vorig jaar nog is gestegen. Bovendien kon een verschuiving worden opgetekend in de herkomst van deze druk. Daarbij verwijst 46 procent vooral naar bestuursraden, eigenaars of executives. Dat betekent echter een daling met 13 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarentegen getuigt 24 procent van de ondervraagden zichzelf de druk te hebben opgelegd. Dat weerspiegelt een stijging met 13 procentpunt tegenover vorig jaar, waaruit volgens de onderzoekers mogelijk kan worden afgeleid dat het individu beseft een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de cyberbeveiliging van het bedrijf.

Om een sterkere cyberbeveiliging te kunnen garanderen, zegt 31 procent samen te werken met een gespecialiseerde provider, zodat een gebrek aan eigen kennis kan worden gecompenseerd. Daarnaast maakt 26 procent gewag van een samenwerking tussen een intern team en een gespecialiseerde externe provider. Een gebrek aan expertise is voor 15 procent dan ook het meest cruciale probleem bij de strijd tegen cybercriminaliteit. Alleen de onmacht tegenover geavanceerde bedreigingen haalt met 29 procent een hogere score. De diefstal van klantgegevens vormt voor 30 procent de grootste bedreiging, gevolgd door ransomware (18 procent).

Volgens 51 procent is de bedreiging vooral afkomstig van externe partijen. Dat betekent echter een daling met 7 procentpunt tegenover vorig jaar. Voor de resterende 49 procent moet vooral voor interne bedreigingen worden gevreesd.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercriminaliteit |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse autobouwer Tesla wil in september een elektrische vrachtwagen presenteren. Dat heeft Elon Musk, topman van Tesla, gemeld. Het is niet de eerste keer dat bij de autobouwer van een elektrische vrachtwagen gewag wordt gemaakt, maar Musk heeft nu wel een richtdatum bekend gemaakt. Tevens zou aan de ontwikkeling van een elektrische bus worden gedacht. Verder wil het bedrijf ook een eigen pickup-truck naar buiten brengen, maar de realisatie van dat project kan volgens Musk nog wel anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Tenslotte wees de topman erop dat ook gewerkt wordt aan een nieuwe versie van de Roadster waarmee Tesla negen jaar geleden op de markt debuteerde.

Het standbeeld Fearless Girl moet uit het straatbeeld van Wall Street in New York worden verwijderd. Dat heeft beeldhouwer Arturo Di Modica gezegd. Di Modica is de auteur van het metalen standbeeld Charging Bull dat op het einde van de jaren tachtig in Wall Street werd geplaatst. Sinds begin dit jaar wordt de Charging Bull geconfronteerd met Fearless Girl, dat geplaatst werd als symbool voor de Internationale Vrouwendag. Bill de Blasio, burgemeester van New York, heeft beslist dat Fearless Girl alvast tot maart volgend jaar mag blijven staan. Volgens Di Modica is Fearless Girl echter niet meer dan een reclamestunt, die de symbolische en esthetische waarde van Charging Bull ondermijnt.

Het bedrijf QinetiQ Space uit Kruibeke heeft een contract gekregen voor de bouw van het International Berthing Docking Mechanism (IBDM), het koppelingssysteem voor de ruimtecapsule Dream Chaser, die door het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa zal worden ingezet voor het transport van personen en vracht. QinetiQ maakt voor de opdracht deel uit van een consortium met het European Space Agency (Esa) en industriële partners uit Zwitserland, Spanje en Polen. Tot nu toe wordt een koppelingssysteem van Russische makelij gebruikt, maar dat is vooral aangepast aan grotere ruimteschepen zoals de Space Shuttle. Ook andere ruimtevaartbedrijven zouden interesse hebben voor het systeem.

De Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en eBay investeren samen met het Chinese Tencent een bedrag van 1,4 miljard dollar in het Indiase ecommerce-bedrijf Flipkart. Dat heeft Flipkart bekend gemaakt. Door de transactie wordt Flipkart eigenaar van het Indiase platform van eBay. Flipkart werd ruim tien jaar geleden opgericht en heeft zich ontwikkeld tot het grootste ecommerce-bedrijf van India. De onderneming heeft inmiddels een marktwaarde van 11,6 miljard dollar. Door hun investering krijgen Microsoft, eBay en Tencent toegang tot een belangrijke groeimarkt. De investering moet Flipkart toelaten de concurrentie met Amazon en Paytm op de Indiase markt aan te gaan.

De vijftig grootste bedrijven van de Verenigde Staten - waaronder Apple, Pfizer, Goldman Sachs en Walmart, hebben tijdens de eerste helft van dit decennium een gezamenlijk vermogen van ongeveer 1.600 miljard dollar naar belastingparadijzen getransfereerd. Dat staat in een rapport van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam. Er wordt aan toegevoegd dat diezelfde bedrijven bovendien politici onder druk blijven zetten om nog extra belastingvoordelen te kunnen verwerven. Er zou over dezelfde periode immers een bedrag van 352 miljoen dollar in lobbywerk voor bijkomende fiscale voordelen zijn geïnvesteerd. Dat zou 423 miljard euro aan belastingvoordelen hebben opgeleverd.

In Nederland wordt de oude steenkoolcentrale van Geertruidenberg omgebouwd tot een biomassacentrale voor de verbranding van houtpellets. Dat heeft het Nederlandse energieconcern Essent bekend gemaakt. Essent ontvangt voor de realisatie van het project 2,7 miljard euro subsidies van de Nederlandse overheid. Zonder financiële tussenkomst van de overheid is het project immers niet rendabel. De overschakeling op biomassa zal geleidelijk gebeuren. In een eerste fase zullen de houtpellets slechts één derde van de grondstof voor de centrale omvatten. Volgend jaar zullen biomassa en steenkool een gelijk aandeel hebben. Pas later zullen houtpellets 80 procent van de productie vormen.

In Londen hebben activisten van de milieubeweging Greenpeace het Britse hoofdkwartier van drankenproducent Coca-Cola geblokkeerd met een standbeeld van meeuw die stikt in plastic afval. Met de actie wil Greenpeace het milieubeleid van Coca-Cola hekelen. Benadrukt wordt dat het bedrijf jaarlijks meer dan honderd miljard plastic flessen verkoopt. Een gedeelte van dit voorraden zou uiteindelijk in de oceaan terecht komen. Coca-Cola benadrukte in een reactie later dit jaar een nieuwe beleidsnota terzake te zullen voorstellen. Tevens wees Coca-Cola erop dat zijn verpakkingen volledig recycleerbaar zijn en inspanningen doet om de ecologische voetafdruk van de onderneming te verkleinen.

Het Japanse technologieconcern Toshiba zit in grote financiële problemen en vreest voor het voortbestaan in de huidige vorm. In negen maanden tijd leed het bedrijf omgerekend bijna 5 miljard euro verlies. Dat heeft Toshiba bekend gemaakt. Voor het gehele boekjaar kan het verlies oplopen tot een totaal van 8,4 miljard euro. Toshiba heeft zijn resultaten over de eerste negen maanden van het boekjaar naar buiten gebracht, maar die cijfers zijn niet door de accountant goedgekeurd. Toshiba had twee keer een deadline voor de presentatie van de resultaten gemist. Het bedrijf heeft het faillissement moeten aanvragen voor zijn Amerikaanse nucleaire divisie Westinghouse, die het volledige bedrijf zou kunnen meesleuren.

De Italiaanse voetbalclub AC Milan is verkocht aan de groep Rossoneri Sport Investment Lux, die een aantal Chinese investeerders vertegenwoordigt. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 740 miljoen euro. Dat heeft voormalig eigenaar Fininvest, de holding van de Italiaanse zakenman Silvio Berlusconi, bevestigd. Berlusconi was vorig jaar al akkoord gegaan met de verkoop van de club, maar de afronding van de overeenkomst liet geruime tijd op zich wachten omdat het beloofde geld vanuit Azië lang uitbleef. Berlusconi heeft AC Milan meer dan dertig jaar geleid. Vermoed wordt dat de Chinese zakenman Li Yonghong, topman van Rossoneri Sport, de nieuwe voorzitter van de club wordt.

De Nederlandse brouwer Bavaria heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 610,1 miljoen euro. Dat betekende een stijging met bijna 15 procent tegenover het jaar voordien. De winst steeg van 30,3 miljoen euro naar 32,9 miljoen euro. De groei was naar eigen zeggen in belangrijke mate te danken aan de overname van de Belgische brouwer Palm. In de Verenigde Staten werd ook Latis Imports, invoerder van Belgische speciaalbieren overgenomen. In Groot-Brittannië werd een samenwerking opgezet met de groep Molson Coors. Tegen het einde van dit decennium wil de Nederlandse brouwer een omzet van 1 miljard euro realiseren. Vorig jaar werd een productie van 7 miljoen hectoliter geboekt.

De Japanse speelgoedmaker Bandai brengt de originele versie van de tamagotchi opnieuw op de markt. De tamagotchi is een speelgoed dat als een echt huisdier moet worden verzorgd. Zonder goede verzorging sterft een tamagotchi. Het speelgoed werd een groot succes. Er werden tijdens het laatste decennium van de voorbije eeuw miljoenen exemplaren van de tamagotchi verkocht. Bandai bracht nadien weliswaar nieuwe versies van het speelgoed op de markt, maar het originele exemplaar bleef bijzonder populair en genoot onder meer op de tweedehandsmarkt van Amazon een grote interesse. De heruitgave kost 13 euro en kan worden verkregen op Amazon en in Japanse winkels.

De Belgische regering gaat de privatisering van de bank Belfius bekijken. Dat heeft Johan Van Overtveldt, federaal minister van financiën, bekend gemaakt. Op dit ogenblik is Belfius nog voor 100 procent eigendom van de Belgische staat, die deze participatie wil afbouwen, zonder echter aan zijn meerderheidspositie te raken. Voor de privatisering wordt onder meer gekeken naar een gedeeltelijke beursgang, maar ook een verkoop van een minderheidsbelang aan een strategische investeerder zou tot de mogelijkheden behoren. Onder meer de Amerikaanse verzekeraar New York Life zou interesse hebben in een participatie, maar er zou de voorkeur worden gegeven aan de Belgische investeerder.

Het energiebedrijf Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, reserveert een bedrag van 400 miljoen euro voor de bouw van een offshore platform waarop de windparken op zee kunnen worden aangesloten en dat de opgewekte elektriciteit naar de wal kan doorsturen. Dat heeft Chris Peeters, chief executive van Elia, bekend gemaakt. Het project zou over ruim twee jaar klaar moeten zijn. Het offshore stopcontact zal 40 kilometer voor de kust van Zeebrugge worden geïnstalleerd. Door de inschakeling van het platform hoeft niet elk individueel offshore windpark een eigen aansluiting met de wal moeten voorzien. Bijkomende offshore windparken kunnen in de toekomst worden aangesloten.

Visverwerker Gadus uit Nieuwpoort wordt overgenomen door de IJslandse groep Steinasalir. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Gadus was de voorbije vijf jaar in handen van Icelandic Group, maar stond sinds begin dit jaar in de etalage. De verkoop kadert in de strategie van Icelandic Group, dat zich meer op de verkoop van visproducten en de binnenlandse markt wil toespitsen. Eerder al had Icelandic zich ook al uit Azië en Spanje teruggetrokken, terwijl tevens het IJslandse dochterbedrijf Ny-Fiksur, gespecialiseerd in visverwerking, werd verkocht. Ook Cooke Aquaculture en Iceland Seafood International zouden interesse hebben laten blijken in de Vlaamse visverwerker.

Volvo Car Gent heeft de productie van één miljoen exemplaren van het model XC60 gevierd. De productie van het type werd negen jaar geleden opgestart. In Gent werden 903.800 exemplaren gebouwd. De voorbije twee jaar werden in de vestiging van Volvo in het Chinese Chengdu 92.800 eenheden geproduceerd. Tenslotte werden ook bij Volvo Car Manufacturing Malaysia 3.400 exemplaren geproduceerd. Na de zomervakantie verhuist de productie van de XC60 naar Zweden, maar eerder al werd bekend dat de fabriek in Gent twee nieuwe modellen krijgt toegewezen. Ook het voorbije jaar was de XC60 met 161.092 verkochte exemplaren het meest populaire model van Volvo.

Meer Nieuws

08:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-17

Verwerking emotionele uitputting kan geluksgevoel versterken

Een verwerking van emotionele uitputting kan het geluksgevoel versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia bij vijfhonderd werknemers in Portugal en de Verenigde Staten.

Lees Verder

 

17:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkvloer kan meervoudige persoonlijkheden creëren

De werkvloer kan een individu dwingen om verschillende identiteiten te adopteren. Die combinaties kunnen een belangrijke impact hebben op de prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, de Harvard University en de University of Pennsylvania bij meer dan zevenhonderd Amerikaanse werknemers die meerdere merken moeten verkopen. Werknemers die ervan overtuigd zijn dat die verschillende identiteiten elkaar versterken, blijken volgens het onderzoek aan productiviteit te winnen. Wanneer daarentegen een conflict wordt ervaren, moet een negatieve impact worden verwacht.

“Weinig arbeidskrachten zijn op de werkvloer slechts één persoon,” benadrukt onderzoeksleider Steffanie Wilk, professor management en human resources aan de Ohio State University. “Vaak is een manager ook een werknemer, terwijl een verkoper tegelijkertijd verschillende merken kan vertegenwoordigen. De verhouding tussen die verschillende functies blijkt echter de arbeidsprestatie te kunnen beïnvloeden. Vaak worden de verschillende professionele persoonlijkheden als compleet afzonderlijke en geïsoleerde identiteiten beschouwd, maar in werkelijkheid blijkt de interactie tussen die verschillende functies een belangrijke impact te hebben op de prestaties.”

“Eerder al is aangegeven dat de arbeidsmarkt tot conflicten tussen verschillende identiteiten kan leiden, zoals de problemen die een moeder als carrièrevrouw zou kunnen ervaren,” benadrukt professor Wilk. “Maar ook binnen de werkomgeving kunnen conflicten tussen verschillende identiteiten rijzen. Bedrijven moeten dan ook een grotere aandacht besteden aan de functies die aan medewerkers worden toegeschreven. Wanneer werknemers een conflict ervaren tussen de verschillende functies die hen zijn toegewezen, kunnen mogelijk hun prestaties achteruit gaan. De bedrijven moeten dan ook zorgen dat hun medewerkers in hun verschillende functies gemeenschappelijke elementen ervaren.”

Medewerkers die van mening waren dat hun taak gemakkelijker zou zijn wanneer ze slechts één merk zouden dienen te verkopen, bleken minder goede verkoopprestaties te boeken dan het gemiddelde van het hele salesteam. Collega’s die echter getuigden dat de combinatie van de verschillende merken een voordeel creëerde, realiseerden daarentegen ook betere verkoopcijfers.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Technologie heeft ook training op werkvloer veranderd

De technologische evolutie heeft ook een invloed gehad op de training van het personeel. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Kansas.

Lees Verder

 

16:56 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Britse consument vindt prijs belangrijker dan patriottisme

Een aantal Britse consumenten zegt bereid te zijn om meer lokale producten te kopen nadat zijn land de Europese Unie heeft verlaten, maar dan moet wel een gunstige prijs worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij ruim tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië.

Lees Verder

 

16:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Open grenzen versterken kwaliteit arbeidsmarkt

Een openstelling van de grenzen versterkt de kwaliteit van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in de Verenigde Staten en de Università Lucca in Italië.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Smartphone-verslaving gekoppeld aan persoonlijke en professionele problemen

Een smartphone-verslaving kan leiden tot persoonlijke, sociale en professionele problemen. Vooral vrouwen laten vaak signalen van een afhankelijkheid van hun smartphone blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Binghamton University.

Lees Verder

 

16:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Britse vrouwen drinken vaakst tijdens zwangerschap

In Groot-Brittannië hebben meer vrouwen de neiging om tijdens hun zwangerschap toch nog alcohol te consumeren dan in een aantal andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University Oslo bij zevenduizend vrouwen in elf Europese landen.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse investeerder TSG Consumer Partners heeft een belang van 22 procent genomen in de Schotse ambachtelijke brouwer BrewDog. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 213 miljoen pond. Door de operatie wordt de totale waarde van BrewDog geraamd op een bedrag van 1 miljard pond. BrewDog werd tien jaar geleden opgericht door James Watt en Martin Dickie. De Amerikaanse investeerder, die in eigen land ook eigenaar is van de ambachtelijke brouwer Pabst, kondigde aan dat 100 miljoen pond zal worden gebruikt voor de verdere groei van de Schotse bierproducent. BrewDog is in de Amerikaanse staat Ohio gestart met de bouw van een nieuwe brouwerij.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines overweegt een order ter waarde van 14 miljard dollar bij de Europese constructeur Airbus te herzien. Dat heeft Ed Bastian, topman van Delta Air Lines, gezegd. Delta had drie jaar geleden bij Airbus een order voor vijftig vliegtuigen voor vluchten op verre bestemmingen geplaatst. Bastian wees er echter op dat de markt voor reizen over lange afstanden met een verzadiging wordt geconfronteerd. Vorig jaar gaf ook het Amerikaanse luchtvaarconcern United Continental al aan een bestelling bij Airbus te willen herzien. Delta Air Lines zelf schrapte eind vorig jaar ook bij de Amerikaanse constructeur Boeing al een order voor een vloot Dreamliners.

De Duitse autobouwer Porsche heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 59.689 wagens verkocht. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Porsche maakt gewag van de sterkste kwartaalverkoop uit zijn geschiedenis. De groei wordt vooral gedragen door de prestaties in Duitsland en China, waar een respectievelijke stijging met 19 procent en 10 procent kon worden gemeld. In de Verenigde Staten werd een toename met 4 procent opgetekend. De sterkste groei werd geregistreerd bij het model Macan, waar de verkoop met 15 procent tot bijna 25.000 exemplaren opliep. Ook het type Panamera liet een stijging met 12 procent optekenen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines excuseert zich voor een incident waarbij een man op de luchthaven van Chicago wegens een overboeking van een vliegtuig werd gehaald, maar waarbij het personeel onaanvaardbaar hardhandig was opgetreden. Dat heeft Oscar Munoz, chief executive van United Airlines, gezegd. Munoz had de betrokken passagier in eerste instantie een agressieveling en ordeverstoorder genoemd, maar gaf uiteindelijk toch toe dat zijn bedrijf in de fout was gegaan. Een aantal partijen had opgeroepen tot een boycot van United Airlines en had ook het ontslag van Munoz gevraagd, maar de chief executive benadrukte op post te blijven.

Bij de staaldivisie van het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp staan duizenden banen op de tocht. Dat heeft de Duitse vakbond IG Metall gemeld. De ontslagen zijn het gevolg van besparingsplannen die het Duitse bedrijf eerder deze maand bekend maakte. Volgens de vakbond zouden mogelijk tot vierduizend banen kunnen worden geschrapt. De staaldivisie van ThyssenKrupp telt op dit ogenblik ongeveer 27.000 medewerkers. Het Duitse concern wil een besparing van 500 miljoen euro doorvoeren, maar benadrukt dat op dit ogenblik nog geen mededelingen over de impact op het personeel kunnen worden gedaan. Overcapaciteit ligt aan de basis van de herstructurering.

De Deense containervervoerder Maersk Line mag zijn Duitse concurrent Hamburg Süd overnemen. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Aan de transactie worden wel een aantal voorwaarden verbonden. Maersk maakte eind vorig jaar de overnameplannen bekend. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. De Europese Commissie benadrukt wel dat de fusie alleen kan worden goedgekeurd indien Hamburg Süd zich uit een vijftal consortia van handelsroutes terugtrekt. Daarbij zou vooral worden ingegrepen op routes vanuit Noord-Amerika naar het Midden-Oosten en Latijns-Amerika en vanuit de Middellandse Zee naar Zuid-Amerika.

De Amerikaanse bank Wells Fargo wil bij zijn voormalige bestuurders John Stumpf en Carrie Tolstedt een bedrag van 75 miljoen dollar recupereren. De bank acht het duo verantwoordelijk voor een schandaal rond dubieuze verkooppraktijken die vorig jaar aan het licht kwamen en waarbij medewerkers van de bank jarenlang zonder toestemming op naam van de klanten rekeningen en kredieten hadden geopend. Daarmee probeerden de medewerkers de ambitieuze verkoopdoelstellingen van de bank te halen. Wells Fargo zou echter onhaalbare targets hebben opgelegd. Wells Fargo kreeg voor het schandaal in september vorig jaar al een boete van 185 miljoen dollar opgelegd.

De Amerikaanse taxidienst Lyft heeft met een investeringsronde een bedrag van ongeveer 600 miljoen dollar opgehaald. Door de operatie wordt de totale waarde van Lyft geraamd op een bedrag van ongeveer 7,5 miljard dollar. Lyft is in de Verenigde Staten een belangrijke concurrent voor Uber. Op de buitenlandse markt blijft Lyft voorlopig echter nog altijd afwezig, maar zou een internationale activiteit niet uitsluiten. Dit jaar heeft het bedrijf al in een honderdtal Amerikaanse steden activiteiten opgestart. Op de jongste kapitaalronde schreven onder meer de investeerders Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Baillie Gifford, AllianceBernstein en PSP Investments in.

Chipfabrikant Qualcomm moet aan het Canadese technologiebedrijf BlackBerry 814,9 miljoen dollar terugbetalen. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank beslist in een geding dat door BlackBerry werd opgestart. BlackBerry was immers van mening dat Qualcomm tijdens de eerste helft van dit decennium overdreven vergoedingen had geëist voor de licenties op zijn technologie. De rechtbank besliste nu dat Qualcomm de ontvangen royalties moet terugbetalen. Qualcomm benadrukte wel dat de uitspraak alleen gevolgen heeft voor de afspraken met Blackberry en niet voor contracten met andere bedrijven. Ook Apple heeft inmiddels een claim wegens overdreven vergoedingen tegen Qualcomm ingediend.

De Nederlandse mediamagnaat John de Mol geeft de strijd om Telegraaf Media Groep (TMG) niet op. Midden april zal zijn bedrijf Talpa immers een biedingsbericht ter goedkeuring indienen bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat heeft de Mol zelf bekend gemaakt. De portfolio van Talpa bestaat op die ogenblik uit een aantal radiozenders en een productiebedrijf, maar wil uitgroeien tot een breder mediaconcern dat ook kranten en televisiezenders zou omvatten. De Mol heeft daarvoor al een belang van 29 procent opgebouwd in Telegraaf Media. Het Belgische Mediahuis en zijn Nederlandse partner VP Exploitatie hebben een participatie van ongeveer 60 procent.

Glazenproducent Durobor uit Zinnik wil het faillissement aanvragen. Dat heeft de directie van de onderneming tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. De Waalse publieke investeringsmaatschappij Sogepa heeft echter aangekondigd het bedrijf tot eind juni verder te zullen blijven ondersteunen. Dankzij het engagement van Sogepa kan Durobor dan ook de activiteiten blijven verder zetten. Eind maart had Jean-Claude Marcourt, Waals minister van economie, al aangekondigd dat Durobor geen financiële reserves meer had en zich in een onrustwekkende situatie bevond. Hij verklaarde toen dat een alternatieve oplossing zou moeten worden gezocht.

Izy, de lowcost-divisie van het spoorbedrijf Thalys gaat de kosten beperken om zijn goedkope tarieven te kunnen handhaven. Dat heeft Thalys bekend gemaakt. Izy werd vorig jaar opgericht en huurde voor zijn activiteiten twee treinen bij de Franse spoorwegen. Eén van die contracten wordt nu echter vervangen door een eigen trein van Thalys. Benadrukt werd dat op het personeel niet zal worden bespaard. Wel wordt de programmering aangepast, waardoor een grotere nadruk zal worden gelegd op de weekends en vakantiedagen. Izzy hanteert een tarief van 19 euro voor een rit tussen Brussel en Parijs. Op één jaar tijd telde de divisie ongeveer 400.000 gebruikers.

De vereffening van Arco Groep is afgerond. Dat heeft vereffenaar Francine Swiggers bekend gemaakt. Daarbij is gebleken dat uiteindelijk wellicht slechts een bedrag tussen 50 miljoen euro en 100 miljoen euro zal overblijven. De vergoeding van de gedupeerde coöperanten zal dan ook grotendeels door Beweging.net, de staatsbank Belfius en de Belgische staat moeten worden gedragen. Bij de regeringsonderhandelingen was voorzien dat de coöperanten van Arco een vergoeding van 600 miljoen euro zouden ontvangen. Daardoor zouden de coöperanten uiteindelijk 40 procent van hun uitstaande kapitaal kunnen recupereren. Daarvoor moet nu een concreet scenario worden uitgewerkt.

Het technologiebedrijf Foxconn uit Taiwan is bereid om 3 biljoen yen of ruim 25 miljard euro te betalen voor de overname van de divisie geheugenchips van het Japanse concern Toshiba. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Foxconn zou daarmee het bod van een aantal andere geïnteresseerde partijen overtreffen. Het elektronicabedrijf Hon Hai Precision, eveneens uit Taiwan, zou een bedrag van ruim 2 biljoen yen hebben willen betalen voor de divisie. Het Amerikaanse Broadcom en het Zuid-Koreaanse SK Hynix zouden een gelijkaardig bod hebben ingediend. Foxconn nam vorig jaar ook al het Japanse bedrijf Sharp over.

Investeringsmaatschappij PAI Partners heeft een bod van 1,4 miljard euro gedaan op het Nederlandse bedrijf Refresco, bottelaar van frisdranken en fruitsappen. Refresco heeft het voorstel echter afgewezen en ziet naar eigen zeggen ook geen basis om het plan verder te onderzoeken. PAI Partners zou twee jaar geleden ook al interesse hebben getoond voor Refresco, dat toen echter gekozen had voor een introductie op de beurs van Amsterdam. Refresco realiseerde vorig jaar een productie van 6,5 miljard liter. Daarmee werd een omzet geboekt van ongeveer 2,1 miljard euro. De Nederlandse bottelaar, die meer dan 5.500 medewerkers heeft, boekte daarop een nettowinst van 82 miljoen euro.

Meer Nieuws

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-04-17

Klantenbehoeften door bedrijven vaak onvoldoende gekend

Veel bedrijfsleiders erkennen dat ze weinig inzicht hebben in de wensen en behoeftes van de consument. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Altify bij meer dan achthonderd verkoopdirecteurs in zestig landen. Vastgesteld wordt dat 42 procent van de ondervraagden toegeeft dat hun marketing-divisie onvoldoende inzicht heeft in de klantengroep. Het probleem kan in alle economische sectoren worden vastgesteld. Tegelijkertijd benadrukte 83 procent van de respondenten dat de consument meer dan ooit de controle over het verkoopproces in handen heeft, terwijl slechts 65 procent zegt dat zijn verkoopstrategie op het aankoopgedrag van de consument is ingesteld.

“In het verkoopproces heeft de consument altijd centraal gestaan en elke partij die een verdere groei ambieert, moet zich toespitsen op klantenbehoud,” benadrukt Donal Daly, voorzitter van Altify. “Bedrijven die er zorg voor dragen dat ze de gepaste oplossing aan hun klanten aanbieden en garanderen dat een service met een sterke meerwaarde wordt geleverd, zullen op de uitbouw van een duurzaam concurrentieel voordeel kunnen rekenen.” Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat het klantenbehoud de belangrijkste strategische doelstelling van dit jaar blijft. Toch erkende 33 procent niet in staat te zijn de zakelijke problemen van de consument te identificeren.

De onderzoekers stelden verder vast dat vooral de digitale transformatie een grotere basis voor disruptie betekent dan een politieke instabiliteit, een volatiele wisselmarkt of de wereldwijde terroristische dreiging. De digitale transformatie werd immers door 48 procent van de ondervraagden als een basis voor disruptie bestempeld, gevolgd door de vooruitgang in artificiële intelligentie (27 procent) en een volatiele wisselmarkt (26 procent). In Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt echter aan de volatiele wisselmarkt (41 procent) en de brexit (39 procent) bijna evenveel belang gehecht dan aan de digitale transformatie (43 procent).

Verder bleek dat 42 procent van de respondenten in de regering minder vertrouwen heeft dan vorig jaar.

Lees Verder

22:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument |  Facebook |

Consument gelooft in duurzame kracht email

Slechts weinig consumenten zijn van oordeel dat communicatie-kanalen zoals Pinterest en Linkedin nog altijd operationeel zullen zijn, maar volgens de meesten zal email op dat ogenblik nog altijd populair zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Mailjet bij gebruikers in Frankrijk en Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 41 procent van de ondervraagden beslist gelooft dat email over tien jaar nog altijd operationeel zal zijn, gevolgd door Facebook en messaging-applicaties zoals Whatsapp (26 procent). Voor Pinterest en Linkedin vallen die cijfers echter terug tot amper 11 procent. Ook Snapchat zal volgens 14 procent nog zeker tien jaar overleven.

“Nieuwe platformen zoals Snapchat genieten op dit ogenblik in een aantal demografieën een grote populariteit, maar email blijkt over een blijvende kracht te kunnen beschikken,” betoogt Josie Scotchmer, marketing manager bij Mailjet. "Nieuwere platformen worden door het publiek eerder beschouwd als voorbijgaande trends dan als een communicatiemiddel dat over een lange periode zal worden gebruikt. Naarmate email evolueert om onder meer met responsive design en personalisering maximaal op de behoeften van de consumenten in te spelen, biedt het platform aan merken de mogelijkheid om te innoveren zodat het publiek op een directe manier kan worden bereikt met bijzonder doelgerichte en relevante boodschappen.”

Wanneer naar de reclame-activiteit op de onderscheiden platformen wordt gekeken, blijkt dat de consument zich vooral stoort aan irrelevante boodschappen. Tevens kan worden vastgesteld dat 37 procent verlangt dat merken in hun communicatie met de consument gebruik maken van productvideo’s. In de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 52 procent, tegenover 21 procent bij zestigplussers. In de categorie tussen zestien en negenentwintig jaar verlangt 24 procent bovendien dat merken gebruik maken van interactie reclameboodschappen, tegenover 12 procent in de groep tussen vijfenveertig en negenenvijftig jaar en amper 8 procent bij de zestigplussers.

Lees Verder

21:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Persoonlijke informatie wordt geruild tegen gratis wifi

Een meerderheid van de consumenten zal sneller bereid zijn om met een commerciële partij persoonlijke informatie te delen indien in ruil op de winkelvloer gratis toegang tot wifi wordt aangeboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 74 procent van de shoppers door een gratis wifi-aanbod ertoe bewogen zou kunnen worden om persoonlijke informatie met een externe partij te delen. Het resultaat van de studie bevestigt volgens de onderzoekers eerdere vaststellingen dat consumenten sneller kunnen worden aangezet persoonlijke informatie vrij te geven wanneer hen in ruil een beloning wordt beloofd.

In de eerste plaats geldt die bereidheid volgens Hughes Europe voor de naam van de consument (86 procent), gevolgd door het geslacht (83 procent) en het emailadres (69 procent). Daarentegen blijkt slechts 10 procent bereid informatie te verstrekken over zijn maandelijks bestedingsbudget. Ook gegevens over het fysieke adres (11 procent) en het inkomensniveau (15 procent) wordt niet graag ter beschikking gesteld. Wel wordt opgemerkt dat de retailer erover dient te waken dat het kanaal op een strategische manier wordt gebruikt, want 89 procent van de shoppers erkent te vrezen overspoeld te worden door ongewenste boodschappen. Daarnaast zegt 63 procent te vrezen voor een diefstal van persoonlijke gegevens.

De onderzoekers stelden verder vast dat 85 procent van de consumenten zou overwegen informatie te verstrekken over hun favoriete producten, terwijl 55 procent bereid zou zijn details te verstrekken over geliefkoosde winkels. Er wordt gewaarschuwd dat de hedendaagse consumenten, vooral millennials, bijzonder onderlegd zijn in data en personalisering en bereid zijn om hun gegevens ter beschikking te stellen indien bovenop een gratis wifi-toegang andere beloningen, zoals speciale aanbiedingen en kortingen op basis van persoonlijke voorkeuren, worden voorgesteld. Daarvoor moet volgens Hughes Europe wel worden gewaakt over transparantie rond veiligheid en het beheer van het klantenbestand.

Lees Verder

20:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

Online toerisme hanteert vaak onjuiste tarieven

Toeristische boekingsites en online platformen voor prijsvergelijkingen vertonen vaak onjuiste tarieven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Unie naar de betrouwbaarheid van ruim driehonderdvijftig toeristische websites.

Lees Verder

19:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duurzame energie kan bijna acht miljoen Chinese banen creëren

De ontwikkeling van zonnekracht en windenergie zou in China tussen het midden van dit decennium en het einde van volgend decennium 7,7 miljoen directe en indirecte banen kunnen opleveren. Dat blijkt uit een rapport van milieubeweging Greenpeace.

Lees Verder

19:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse tieners verhangen aan mobiele video

In de Verenigde Staten besteden tieners minstens drie uur per dag aan mobiele video. Dat is de conclusie van een studie van het marktonderzoeker Ipsos en het internetbedrijf Google.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |