08-04-17

Kwaliteit belangrijkste motivatie lokale aankopen

Kwaliteit is de belangrijkste reden om bij lokale verkopers te shoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Aytm Research bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 59 procent van de respondenten minstens de helft van zijn aankopen lokaal doet. Bij 25 procent zouden de aankopen grotendeels of exclusief bij lokale producenten gebeuren. Percepties over een hoge kwaliteit vormen voor 70 procent van de ondervraagden een reden om de voorkeur te geven aan lokale verkopers, gevolgd door het gebruiksgemak (51 procent) en de economische impact (50 procent). Daarbij bleek de economische impact belangrijker geacht te worden dan de ecologische weerslag.

Ook werd vastgesteld dat 60 procent van de consumenten minstens de helft van de tijd de voorkeur zou geven aan voedingsproducten met lokale ingrediënten. Ook hier bleek vooral gewag gemaakt te worden over een superieure kwaliteit (76 procent), gevolgd door een economische weerslag (52 procent) en gebruiksgemak (46 procent). Bij de aankoop van dranken bleek echter het lokale aspect veel minder door te wegen op de aankoopbeslissingen. Er moest immers worden vastgesteld dat 63 procent zelden of nooit dranken met lokale ingrediënten koopt. Ook hier echter is kwaliteit de belangrijkste drijfveer (62 procent), gevolgd door gebruiksgemak (37 procent) en economische weerslag (37 procent).

“Percepties over een superieure kwaliteit zijn de belangrijkste drijfveer voor lokale aankopen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon dan ook worden opgetekend dat 69 procent van de respondenten te kennen geeft dat lokale aankopen hen een toegang tot meer kwaliteitsproducten bieden.” Er werd ook vastgesteld dat 84 procent van de ondervraagden erkent dat lokale aankopen een meerwaarde betekenen voor de economie, maar toch zegt slechts 60 procent voor deze producten een kleine meerprijs te willen betalen.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop |  Facebook |

Wereldwijde hernieuwbare energie boekt recordgroei

Het voorbije jaar hebben duurzame bronnen een recordvolume van 138,5 gigawatt aan de wereldwijde energiecapaciteit toegevoegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het UN Environment Collaborating Centre en Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De toegevoegde capaciteit lag het voorbije jaar 9 procent hoger dan de bijkomende 127,5 gigawatt die het jaar voordien was geïnstalleerd. Aangezien echter de kostprijs van duurzame technologieën het voorbije jaar verder werd afgebouwd, kon de totale investering in de nieuwe projecten het voorbije jaar met 23 procent worden teruggeschroefd.

In het rapport wordt opgemerkt dat het voorbije jaar nagenoeg dubbel zoveel werd geïnvesteerd in hernieuwbare bronnen dan in fossiele brandstoffen. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigden 55 procent van alle nieuwe energie die het voorbije jaar werd geïnstalleerd. Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de totale elektriciteitsvoorziening - op uitzondering van de grote hydrocentrales - steeg daardoor van 10,3 procent naar 11,3 procent. Daardoor kon volgens het rapport ook de emissie van ongeveer 1,7 gigaton koolstofdioxide worden vermeden. De totale investeringen in duurzame energie bedroegen 241,6 miljard dollar. Dat is het laagste niveau in vier jaar, vooral te danken aan lagere kosten.

De gemiddelde uitgaven voor investeringen in zonnekracht en windenergie kenden het voorbije jaar een daling met meer dan 10 procent. Bij zonnekracht werd een daling met 34 procent tot 113,7 miljard dollar gemeld. Daarvoor werd echter een recordvolume van 75 gigawatt geïnstalleerd. Bij windenergie vielen de investeringen met 9 procent terug tot 112,5 miljard dollar. Hier diende bij de installatie echter wel een inkrimping van 63 gigawatt naar 64 gigawatt worden opgetekend. De investeringen in de ontwikkelde wereld viel met 14 procent terug tot 125 miljard dollar. In de ontwikkelingslanden was er sprake van een inkrimping met 30 procent tot 117 miljard dollar.

In China werd een daling met 32 procent tot 78,3 miljard dollar geregistreerd. Daarbij werd een einde gemaakt van een onafgebroken periode van elf jaar met toenemende investeringen.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Chinees vasteland topbestemming voor fintech-investeringen

Het Chinese vasteland heeft de Verenigde Staten verdrongen als de belangrijkste bestemming voor investeringen in de fintech-sector. Dat blijkt uit een studie van een onderzoeksteam van Citigroup. Vastgesteld werd dat het Chinese vasteland tijdens de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar meer dan 50 procent van de wereldwijde fintech-investeringen vertegenwoordigde. Er moest volgens de onderzoekers zelfs worden vastgesteld dat het Chinese vasteland de enige grote regio’s was waar nog een sterke groei kon worden opgetekend. Tegenover dezelfde periode het jaar voordien lieten de fintech-investeringen in de regio een verdubbeling optekenen.

In de Verenigde Staten en Europa namen de investeringen met respectievelijk 38 procent en 27 procent af. Het succes op de Chinese markt moet volgens het rapport worden toegeschreven aan een unieke combinatie van positieve factoren, zoals een snelle verspreiding van digitale technologieën en een sterke groei van de middenklasse, samen met het feit dat de traditionele banksector in de regio weinig was voorbereid op de introductie van nieuwe technologieën. Tevens wordt opgemerkt dat het Chinese vasteland een veel grotere basis voor ondernemerschap heeft dan Hongkong, Singapore of Europe, ook al moet de lokale markt voor risicokapitaal nog een sterke ontwikkeling kennen.

“De banken op het Chinese vasteland hebben zich lang vooral op grote zakelijke klanten, zoals staatsondernemingen en vastgoedontwikkelaars, gericht,” wordt in het rapport benadrukt. “Daarentegen werd de middenklasse, die digitaal nochtans steeds meer mogelijkheden kreeg, grotendeels genegeerd. Fintech lukt er echter wel in dit publiek te bereiken.” Wel wordt gewaarschuwd dat de investeringen nog steeds geconcentreerd worden bij grote bedrijven zoals JD Finance of Lu.com en onvoldoende interesse tonen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dat gebrek aan diversiteit zou een potentieel risico kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van de Chinese fintech-markt.

Lees Verder

 

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fintech |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Commissie heeft de overname van het Britse televisienetwerk Sky door het Amerikaanse mediaconcern 21st Century Fox goedgekeurd. Geoordeeld wordt dat de concurrentie op de Europese markt door de overname niet in het gedrang komt. Sky was al voor 39,1 procent in handen van de Amerikaanse groep. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 14,5 miljard dollar. Daardoor wordt de volledige waarde van Sky geraamd op een bedrag van 23 miljard dollar. Gehoopt wordt dat de overname voor eind dit jaar zal kunnen worden afgerond. Alleen in Groot-Brittannië moet de transactie nog worden goedgekeurd. De Britse regulator zou tegen midden mei een definitieve beslissing moeten nemen.

De vennootschap Langerlo komt terug op zijn plannen om in Genk een biomassacentrale op te starten. Langerlo heeft immers beslist om de boeken neer te leggen. Daardoor gaan honderd banen verloren. Verwezen wordt aar de weigering van het Vlaamse Energieagenschap (VEA) om Langerlo uitstel te verlenen voor de opstart van de centrale. Daardoor wordt het voor Langerlo naar eigen zeggen nagenoeg onmogelijk om het project tijdig klaar te hebben om nog in aanmerking te komen voor de 2 miljard euro Vlaamse overheidssubsidies die voor de biomassacentrale waren voorzien. Langerlo was in handen van het bedrijf Graanul uit Estland, dat in de Limburgse centrale houtkorrels uit zijn eigen fabrieken wou verbranden.

De Federation Internationale of Football Associations (Fifa) heeft tijdens het voorbije jaar een recordverlies geleden van 369 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 100 miljoen dollar het jaar voordien. De verliezen moeten volgens de Fifa gedeeltelijk worden toegeschreven aan de introductie van een nieuwe boekhoudkundige norm, maar ook wordt gewezen op een aantal lopende gerechtelijke onderzoeken en ondoordachte investeringen die door de vorige leiding werd gedaan. Ook voor dit jaar wordt een verlies verwacht van 489 miljoen dollar. Over twee jaar wordt gerekend op een winst van 1,1 miljard dollar. De omzet van de organisatie viel van 544 miljoen dollar naar 502 miljoen dollar terug.

In Zandvliet is door de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Daarbij werd ook beslag gelegd op een voorraad van meer dan dertig ton tabak. De Federale Overheidsdienst Financiën maakt gewag van een geschat verlies van ongeveer 3,4 miljoen euro voor de Belgische schatkist. De inval in Zandvliet kadert in een internationaal onderzoek naar de illegale productie en handel in sigaretten in de Europese Unie. Ook in Lissel in Nederland werd een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De FOD Financiën benadrukt dat de illegale sigarettenfabrieken in de Europese Unie geen nieuw fenomeen zijn. De voorbije drie jaar werden al illegale sites in Maaseik, Ans, Eupen, Ghlin en Frameries aangetroffen.

De Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) wil zich in de toekomst meer focussen op duurzame mode en heeft daarom plannen om textiel te produceren op basis van koeienmest. Dat hebben een aantal media gemeld. De Zweedse keten wil over een kwarteeuw uitsluitend met duurzame producten werken. Daarom werd geïnvesteerd in innoverende en ecologische producten. Daarbij werd een bedrag van 150.000 dollar toegewezen aan het project Manure Couture van de Nederlandse ontwerpster Jalila Essaidi, die aan een systeem werkt om de cellulose uit de uitwerpselen van runderen om te vormen tot een basisproduct voor textiel. Het resterende gedeelte van het mest kan worden gebruikt als brandstof.

De Italiaanse Vespa heeft een industrieel design dat auteursrechtelijk beschermd moet worden. Dat heeft een Italiaanse rechter beslist in een geding dat door het Chinese concern Zhejiang Zhongneng vier jaar geleden was opgestart. Het Chinese bedrijf is ontwikkelaar van de motorfiets Ves, die uiterlijk veel gelijkenissen met de Vespa, die wordt gebouwd door de Italiaanse groep Piaggio, vertoont. Zhejiang protesteerde tegen het feit dat de vormgeving van de Vespa onder de wetgeving tegen namaak zou vallen. Piaggio heeft het in een reactie over een historisch vonnis, waardoor de creatieve en artistieke waarde van het design van de Vespa wordt erkend.

Het biermerk Buval van supermarktketen Aldi vormt geen schending van het merk Duvel van brouwer Duvel Moortgat. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Brussel beslist. Volgens de rechter kan er bij de consument tussen de twee merken geen verwarring ontstaan. Duvel Moortgat was naar de rechter gestapt, nadat Aldi twee jaar geleden het merk Buval op de markt had gebracht. Volgens Moortgat vormde Buval een inbreuk op zijn eigen woordmerk Duvel. Per verkocht exemplaar van Buval werd een dwangsom van 50 euro geëist. Volgens de rechter zijn er wel voldoende verschillen tussen de beide merken en situeren de bieren zich bovendien in een ander marktsegment.

Het ruimtevaartbedrijf Blue Origin wil volgend jaar een eerste suborbitale ruimtevlucht voor betalende passagiers organiseren. Dat heeft Jeff Bezos, oprichter van Blue Origin en topman van het ecommerce-bedrijf Amazon, bekend gemaakt. Bezos kondigde daarbij aan jaarlijks voor ongeveer 1 miljard dollar aandelen van Amazon te zullen verkopen om de activiteiten van Blue Origin te financieren. Volgens Bezos heeft Blue Origin een budget van 2,5 miljard dollar nodig om een nieuw lanceersysteem te kunnen laten ontwikkelen. Hij benadrukte wel dat het bedrijf op termijn zelfbedruipend moet kunnen opereren. Tickets voor een ruimtesprong met Blue Origin zouden ongeveer 300.000 dollar kosten.

Het bedrijf Belchim uit Londerzeel, gespecialiseerd in gewasbescherming, heeft de Duitse onderneming Proagro overgenomen. Proagro is gespecialiseerd in biologische gewasbescherming en realiseert een jaaromzet van ongeveer 10 miljoen euro. De overname kadert in de strategie van Belchim, dat zijn activiteiten op het gebied van biologische bestrijdingsmiddelen verder wil uitbreiden. De Belgische onderneming bracht zelf een biologische totaalherbicide op de markt als alternatief voor glyfosaat, dat volgens tegenstanders mogelijk een negatieve impact op de gezondheid zou kunnen hebben. Belchim boekte vorig jaar een omzet van 460 miljoen euro. Het bedrijf heeft 450 medewerkers.

Het Britse kledingmerk Jaeger heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Daardoor kan bedrijf een oplossing zoeken voor zijn financiële problemen zonder dat crediteurs stappen kunnen ondernemen om hun geld op te eisen. Jaeger, dat al in het laatste kwartaal van de negentiende eeuw werd opgericht, lanceerde eerder dit decennium een vijfjarenplan om zijn zakelijk model te herstructureren. Het bedrijf werd echter getroffen door de waardedaling van het Britse pond. De keten heeft vijfentwintig winkels en telt ongeveer zevenhonderd medewerkers. Er zouden plannen zijn om de activiteiten in de toekomst uitsluitend online verder te zetten.

De internetdivisie van Yahoo, die door de Amerikaanse provider Verizon wordt overgenomen, zal na de transactie onder de naam Oath worden verder gezet. Ook America Online zal worden ondergebracht bij Oath, dat ook merken zoals de Huffington Post, Engadget en TechCrunch zal omvatten. Verizon betaalde een bedrag van ongeveer 4,5 miljard dollar voor de internetdivisie van Yahoo. De andere activiteiten, die vooral bestaan uit een participatie in het Chinese internet-concern Alibaba, zet zijn activiteiten onder de naam Altaba als een zelfstandige entiteit verder. Marissa Mayer, chief executive van Yahoo, zou niet naar Oath overstappen. Er zou nog steeds over een vertrekpremie worden onderhandeld.

Het Chinese bedrijf China Rapid Finance heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een aanvraag voor een beursintroductie ingediend. China Rapid Finance, gevestigd in Shanghai, werd zestien jaar geleden opgericht en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste kredietverstrekkers van het land. Het bedrijf heeft zowel offline als online kanalen en heeft de voorbije drie jaar meer dan 10,7 miljoen kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 2,1 miljard dollar. Het voorbije jaar hebben diverse Chinese financiële groepen - waaronder JD Finance en Ant Financial - hun kapitaal kunnen versterken. De Chinese overheid heeft de regelgeving voor de sector versoepeld.

De Finse mediagroep Sanoma stapt volledig uit de Nederlandse zendergroep SBS Broadcasting. De Finse groep verkoopt zijn participatie aan de Nederlandse mediaholding Talpa van ondernemer John De Mol. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Een samenwerkingsverband van Sanoma (67 procent) en Talpa (33 procent) nam zes jaar geleden SBS Broadcasting over voor een bedrag van ruim 1 miljard euro. Sanoma bleek echter niet meer bereid om nog verder in SBS Broadcasting, onder meer eigenaar van Veronica, te investeren. Talpa zou wel een investering overwegen, maar zou in ruil wel een grotere impact op de programmering hebben geëist.

Het advieskantoor Deminor heeft namens een grote groep gedupeerde beleggers van het failliete spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) cassatieberoep aangetekend tegen het arrest dat het hof van beroep in Gent vorige maand in een burgerlijke afhandeling van de fraudezaak had gedaan. De rechter had daarbij aangegeven dat bedrijfsrevisor KPMG aan de gedupeerden geen schadevergoeding hoeft te betalen. Dat betekende een zware tegenvaller voor de duizenden gedupeerden, die hadden gehoopt dat de revisor zou worden veroordeeld. Het cassatieberoep dient vooral om de rechten van de gedupeerden te vrijwaren, maar het advieskantoor zegt ook een aantal reële mogelijkheden te zien.

Investeerder BNP Paribas Fortis Private Equity neemt een minderheidsbelang in de onderneming Quality Assistance, opgericht door Philippe De Raeve en Philippe Draux en gespecialiseerd in klinisch onderzoek voor farmabedrijven. BNP Paribas neemt de participatie over van De Raeve, die uit het kapitaal van de onderneming stapt. Quality Assistance werd vijfendertig jaar geleden opgericht en is gevestigd in Thuin. De Waalse onderneming doet laboratorium-onderzoek naar potentiële geneesmiddelen. Quality Assistance benadrukt daarbij te hebben meegewerkt aan de lancering van 250 nieuwe geneesmiddelen. Tegen het einde van dit decennium moet de omvang van dat palmares zijn verdubbeld.

Meer Nieuws

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-04-17

Chinees cruisetoerisme vorig jaar bijna verdubbeld

Het voorbije jaar zijn vanuit de tien grootste Chinese havens 2,12 miljoen toeristen op een cruise vertrokken. Dat betekende een stijging met 91 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de China Cruise & Yacht Industry Association (CCYIA).

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijd toenemende vraag naar consumentendata

Er kan wereldwijd een grote toename worden vastgesteld in de vraag naar consumentendata. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Eyeota, die gewag maakt van een stijging met 66 procent tegenover vorig jaar.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Productbesprekingen basis voor zoekopdrachten en aankopen

Productbesprekingen vormen een belangrijke basis voor zoekopdrachten en aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Influenster bij ruim elfduizend vrouwen in de Verenigde Staten.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Retailsector telt ruim 2,5 miljard geconnecteerde punten

Over vier jaar zal het internet-of-things in de wereldwijde retailsector 12,5 miljard aansluitingen tellen. Dat betekent een stijging met 350 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tegenstanders van immigratie voelen zich minder gelukkig

Inwoners van Groot-Brittannië die zich tegen een verdere immigratie in hun land verzetten, blijken zich minder gelukkig te voelen dan landgenoten die nieuwelingen wel verwelkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook moeder wil aantrekkelijke partner voor haar dochter

Vrouwen willen een partner die toch minstens enige vorm van attractiviteit heeft. Ook hun moeders delen die visie, zij het iets minder uitgesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Eastern Connecticut State University.

Lees Verder


11:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakenreiziger wil op hotel vooral een goed ontbijt

Een goed ontbijt staat op de eerste plaats bij de prioriteiten die zakenreizigers in de Verenigde Staten van een hotel eisen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent HotelsCombined bij vijfhonderd Amerikaanse zakenreizigers.

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Japan was de Toyota Prius het voorbije fiscaal jaar, dat eind maart werd afgesloten, het meest populaire automodel. In totaal werden van het type 225.066 exemplaren verkocht. Dat betekende een stijging met 44,3 procent tegenover het jaar voordien. Op de tweede plaats staat het model N-Box van Honda, dat een stijging met 11,4 procent tot 192.369 exemplaren liet optekenen. Voor de eerste keer in vijf jaar wordt de lijst opnieuw door de Prius aangevoerd. Sindsdien was de Toyota Aqua, net zoals de Prius een hybride model, marktleider. Het voorbije jaar eindigde de Aqua op een derde plaats, gevolgd door de types Tanto van Daihatsu Motor en Sienta van Toyota. In de top tien stonden vijf compacte modellen.

De Amerikaanse taxidienst Lyft heeft tijdens een nieuwe financieringsronde bij investeerders een bedrag van 500 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wordt Lyft, concurrent van Uber, gewaardeerd op een bedrag van 7,5 miljard dollar. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat de financieringsronde nog niet ten einde is. Het bedrijf zou in de Amerikaanse steden de strijd met Uber willen aangaan. Lyft zou in minstens honderd steden in de Verenigde Staten actief willen worden. Het bedrijf hoopt onder meer te profiteren van de slechte publiciteit en controversie rond Uber, dat in meerdere steden geboycot wordt door consumenten.

In de Verenigde Staten heeft een coalitie van zeventien staten klacht neergelegd tegen het decreet waarmee president Donald Trump de klimaatwetgeving van zijn voorganger Barack Obama heeft teruggeschroefd. De coalitie, onder leiding van de staat New York, zegt dat de Amerikaanse regering een wettelijke plicht heeft om de uitstoot van gassen te reguleren. Eric Schneiderman, openbaar aanklager van New York, benadrukte daarbij dat de wet aan het Environmental Protection Agency (EPA) duidelijk oplegt om de uitstoot van koolstofdioxide door de energiecentrales terug te dringen. Donald Trump heeft opnieuw meer mogelijkheden gecreëerd voor de ontginning van steenkool, olie en gas.

De Brits-Nederlandse multinational Unilever stapt uit de productie van margarine. Door de beslissing zullen onder meer werken zoals Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje worden verkocht. Dat heeft Unilever bekend gemaakt. De maatregel kadert in de strategie van Unilever om zijn winst op te drijven en het rendement voor de aandeelhouders te verhogen. Unilever zegt dat er voor de betrokken activiteiten grote interesse blijkt. Naast de verkoop van de divisie heeft Unilever ook besloten zijn afdelingen dranken en roomijs samen te voegen met de overige voedingsactiviteiten. Ook wil de multinational zijn juridische structuur herbekijken. Daardoor kan mogelijk de beursnotering in Amsterdam of Londen worden stopgezet.

De Nederlandse energiegroep Eneco en het Japanse concern Mitsubishi Corporation gaan in de stad Jardelund in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein het grootste Europese opslagstation voor elektriciteit bouwen. Het opslagstation bestaat uit een grote lithium-ionbatterij en wordt ingeplant naast een transformatiestation waar de energietoevoer van Duitse onshore en offshore windparken wordt verzameld om naar andere regio’s van het land te worden doorgestuurd. Bedoeling is dat bij een overproductie van de windparken de overbodige energie voor later gebruik kan worden opgeslagen. De batterij krijgt een opslagcapaciteit van 51 megawattuur. De bouw van het opslagstation gaat deze zomer van start.

Midden juni worden de roamingtarieven in de Europese telecomsector afgeschaft. Dat heeft het Europese Parlement beslist. Door de beslissing zal in de toekomst binnen de Europese Unie voor een binnenlands en grensoverschrijdend mobiel telefoongesprek dezelfde tarief moeten worden betaald. De afschaffing van de roamingtarieven wordt als een grote overwinning voor de Europese consument bestempeld. Eerder al waren er maximumtarieven overeengekomen die de operatoren elkaar mogen aanrekenen voor grensoverschrijdende telefoongesprekken van hun klanten. Door diverse partijen wordt echter gevreesd dat de operatoren het winstverlies bij hun klanten zullen proberen te recupereren.

De internetwinkel Amazon wil de volgende jaren nog eens dertigduizend nieuwe deeltijdse werknemers aanwerven. De interim-krachten moeten onder meer de openstaande vacatures in magazijnen in de Verenigde Staten opvullen. Ook de klantenservice van het concern wordt versterkt. Het bijkomende personeel is nodig om een verdere groei mogelijk te maken. In verschillende staten worden momenteel grote complexen uit de grond gestampt die Amazon nodig heeft om te kunnen blijven voldoen aan de grote stroom aan bestellingen van consumenten. Ook wordt in Seattle een nieuw hoofdkantoor gebouwd. Amazon kondigde eerder al de aanwerving van 100.000 fulltime medewerkers aan.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair wil eind april op de luchthaven Fiumicino in Rome van start gaan met aansluitende vluchten. Daarmee biedt de maatschappij voor de eerste keer in de geschiedenis aan zijn reizigers tot nu toe om verschillende vluchten aan elkaar te koppelen. Aangekondigd wordt dat in de toekomst ook op andere locaties overstapmogelijkheden op andere vluchten van de maatschappij zullen worden aangeboden. In september zou zou Ryanair ook een overstapmogelijkheid willen bieden met vluchten van externe maatschappijen zoals Norwegian Air Shuttle of Aer Lingus. Door de nieuwe strategie evolueert Ryanair verder van een budgetvlieger naar het model van een traditionele operator.

Het Chinese concern ChemChina mag het Zwitserse bedrijf Syngenta, gespecialiseerd in agrochemie, overnemen. Voorwaarde is wel dat ChemChina een belangrijk deel van zijn Europese activiteiten rond pesticiden en meststoffen afstoot. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor de mededinging, gezegd. ChemChina neemt Syngenta over een bedrag van 43 miljard dollar. Het Chinese bedrijf heeft volgens Vestager zelf al aangegeven bereid te zijn aan de eisen van de Europese Commissie tegemoet te komen. ChemChina is op dit ogenblik op de Europese markt actief met zijn Israëlische dochter Adama, die echter een groot deel van zijn portefeuille generische producten zou afstoten.

De Canadese retailgroep Hudson Bay heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 14,5 miljard Canadese dollar. Dat betekende een stijging met bijna 30 procent tegenover het jaar voordien. Overnames van onder meer de Duitse groep Galeria Kaufhof hadden een impact van 3 miljard dollar op de omzet. Wanneer naar de vergelijkbare verkopen wordt gekeken, zou een daling met bijna 2 procent zijn gemeld. Daarbij wordt verwezen naar de grote prijsdruk op de markt. De Canadese retailer leed uiteindelijk een verlies van 516 miljoen dollar, tegenover een winst van 387 miljoen dollar het jaar voordien, toen echter kon worden geprofiteerd van de gedeeltelijke verkoop van een aantal activiteiten.

Het modehuis Ralph Lauren heeft beslist zijn flagship-store aan Fifth Avenue in New York te sluiten. De operatie vormt naar eigen zeggen een onderdeel van de optimalisatie van de retaillocaties van het merk. Het modehuis maakte vorig jaar een herstructurering bekend. Inmiddels werden al een aantal activiteiten afgestoten, terwijl ook een aantal minder winstgevende winkels werden gesloten. Daarnaast maakte het bedrijf bekend in een optimalisering van zijn wereldwijde ecommerce-platform te zullen investeren. Ook die operatie zou tot de kostenbesparing moeten bijdragen. Door de herstructureringen zouden de kosten met 140 miljoen dollar per jaar moeten kunnen worden beperkt.

Zonnebankcentra moeten in België voortaan verplichte gezondheidswaarschuwingen plaatsen. De waarschuwingen moeten worden aangebracht bij de ingang en in elke afzonderlijke cabine. Dat heeft Kris Peeters, federaal minister van consumentenzaken, beslist. De minister zegt dat de sector hem geen andere keuze laat dan een strikte politiek in te voeren. Bij nagenoeg tweehonderd controles vorig jaar bleek slechts 5 procent van de centra volledig in orde te zijn. Daarbij werden een aantal toestellen in beslag genomen of verzegeld. Een verbod op de zonnebankcentra is volgens de minister niet aan de operatie, want die beslissing zou volgens hem het thuisgebruik - waar nog minder controle is - stimuleren.

Het investeringsfonds CVC Capital Partners overweegt dochterbedrijf Continental Foods uit Puurs te verkopen. Dat heeft CVC Capital bekend gemaakt. Volgens waarnemers zou Continental Foods - eigenaar van merken zoals Devos & Lemmens, Royco en Liebig - een waarde hebben tussen 600 miljoen euro en 800 miljoen euro. Sommige bronnen maken echter gewag van een verkoopprijs tot 1,2 miljard euro. CVC Capital had Continental Foods vier jaar geleden gekocht van de Amerikaanse groep Campbell Soup. Sindsdien werd meer dan 30 miljoen euro in het voedingsbedrijf geïnvesteerd. Zowel grote voedingsgroepen als financiële partijen zouden interesse kunnen hebben in een overname.

Het bedrijf Taser International, bekend als producent van stroomstootwapens, zet zijn activiteiten onder de naam Axon verder. Het bedrijf wil daarmee duidelijk maken niet enkel een fabrikant van wapens te zijn. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 268,2 miljoen dollar. De verkoop van stroomstootwapens leverden 202,6 miljoen euro inkomsten op. Een kwart van de omzet is echter afkomstig uit de verkoop van bodycams en bijhorende software. Deze producten worden nu al onder de naam Axon verkocht. De camera’s zijn in de Verenigde Staten bij het publiek bijzonder populair geworden, vooral nadat een aantal demonstraties met politiegeweld werden geconfronteerd.

Het Japanse bedrijf Nikkei, sinds vorig jaar eigenaar van de Britse krant Financial Times, investeert in de digitale nieuwskiosk Blendle, opgericht door de Nederlandse ondernemers Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Wel werd bekend dat Blankesteijn het bedrijf zal verlaten. Blankesteijn was zesenhalf jaar bij Blendle actief, maar kan die functie naar eigen zeggen onmogelijk combineren met zijn aankomend vaderschap. Blankesteijn zou zijn taken de voorbije maanden al geleidelijk aan collega’s hebben overgedragen. De voorbije jaren heeft de nieuwskiosk zijn activiteiten uitgebreid naar Duitsland en de Verenigde Staten.

Meer Nieuws

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-04-17

Criminaliteit kost Mexico 1.335 dollar per inwoner

Geweld heeft in Mexico het voorbije jaar 18 procent van het bruto binnenlandse product vernietigd. Dat blijkt uit een rapport van het Mexican Institute for the Economy and Peace. Opgemerkt wordt dat de kost van de criminaliteit en geweld in Mexico is opgelopen tot 25.000 pesos of 1.335 dollar per hoofd van de bevolking. In een aantal regio’s, waar nog met grotere concentraties van criminaliteit moet rekening worden gehouden, lopen die kosten volgens het rapport nog veel hoger op. In de deelstaten Colima en Guerrero zou immers gewag moeten worden gemaakt van een kost van respectievelijk 66.500 pesos en 53.600 pesos.

“Geweld en criminaliteit creëren een last op de veiligheid van het land die door alle bewoners moet worden gedragen,” benadrukte Patricia de Obeso, coördinator van het Mexican Institute for the Economy and Peace. “Die kost komt bovendien neer op meer dan één maand salaris van de gemiddelde Mexicaanse werknemer.” Er wordt op gewezen dat criminaliteit niet enkel directe uitgaven - zoals investeringen van de overheid in veiligheidsdiensten en bestedingen van ondernemingen en particulieren aan veiligheidsmaatregelen - veroorzaakt, maar ook onrechtstreekse kosten - zoals het effect van criminaliteit op het imago van het land of het verlies van een broodwinner van het gezin - heeft.

“De Mexicaanse maatschappij moet zich afvragen of de investeringen in de strijd tegen het geweld en de drugshandel de voorbije tien jaar een echte impact hebben gehad,” betoogde de Obeso. “Misschien moet men gaan zoeken wat er echt gedaan moet worden om het niveau van de maatschappelijke vrede te verbeteren.” Daarbij werd opgemerkt dat de sociale vrede in Mexico het voorbije jaar met 4,3 procent in teruggevallen, nadat de twee jaar voordien een status-quo werd genoteerd. Er wordt vooral gewezen op de toename van het aantal moorden, waarbij vorig jaar 16,7 feiten per 100.000 inwoners moesten worden vastgesteld. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover het jaar voordien.

Wel wordt opgemerkt dat het niveau van de maatschappelijke vrede nog altijd 14 procent hoger lag dan zes jaar geleden, toen het geweld in de drugsoorlog van toenmalig president Felipe Calderon zijn hoogtepunt bereikte. Verder blijkt dat 60 procent van de moorden met een vuurwapen worden gepleegd. Daarbij moet volgens de Obeso ook aandacht worden besteed aan de band met de ondergrondse markt voor wapenhandel in de Verenigde Staten.

Lees Verder

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Meeste bedrijven weinig bezig met patentbescherming

Een grote meerderheid van de bedrijven zegt ervan overtuigt te zijn dat er meer patentinbreuken gebeuren, maar toch blijkt slechts een kleine groep op een actieve manier zijn intellectuele eigendomsrechten te beheren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent CompuMark. Vastgesteld werd dat 80 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders een toename van de patentinbreuken vermoedt. Toch bleek slechts 20 procent zijn octrooien op een actieve manier te controleren. Ook bleek dat 66 procent van de ondervraagden gewag maakt van plannen om volgend jaar een nieuw patent te lanceren.

Lees Verder

 

19:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Prijsbesef kan genot consument beperken

Prijsbewustzijn heeft een negatieve impact over het genot dat aan een product wordt beleefd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University. Er wordt dan ook opgemerkt dat de consument langer van een product zal kunnen genieten indien hij zich niet op de prijs concentreert. De resultaten hebben volgens de onderzoekers echter nog andere consequenties. Onder meer wordt opgemerkt dat het voor marketeers aangewezen zou kunnen zijn om de prijs van de product los te koppelen van de beleving. Om het gebruik van een product daarentegen te ontmoedigen, zou de nadruk op de prijs kunnen worden gelegd.

Lees Verder

 

18:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Britse arbeidersklasse heeft weinig interesse in wereldkeuken

Het Italiaanse restaurant blijft voor de Britse bevolking de populairste buitenlandse keuken, gevolgd door Indiase en Chinese eethuizen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij ruim elfhonderd Britse consumenten. De onderzoekers merkten daarnaast op dat ongeveer 20 procent van de ondervraagden een bredere waaier van restauranttypes - met inbegrip van Thaise, Japanse of Franse keukens - heeft uitgeprobeerd. Daarbij werd echter vastgesteld dat slechts 8 procent van deze gastronomisch ingestelde klanten tot de arbeidersklasse behoort.

Lees Verder

 

 

18:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

In ontwikkelingslanden creëert latere huwelijksleeftijd extra kansen

In ontwikkelingslanden bieden vrouwen door een latere huwelijksleeftijd aan hun latere kinderen betere opportuniteiten. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex, de University of Washington en de World Bank bij meer dan dertigduizend vrouwen tussen vijftien en veertig jaar in India. Daarbij werd vastgesteld dat één jaar uitstel van het huwelijk de latere kinderen 3,1 procent meer kans biedt onderwijs te volgen, terwijl ook 4,6 procent kans zal zijn dat de vereiste vaccinaties worden gekregen. De onderzoekers merken dan ook op dat de huwelijksleeftijd een brede impact heeft op het leven van de Indiase vrouw.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tijdperk van de langere muziekintro blijkt definitief voorbij

Muziekintro’s zijn de voorbije dertig jaar gevoelig ingekort. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Vastgesteld werd dat in het midden van de jaren tachtig een intro gemiddeld meer dan twintig seconden tijd in beslag nam, maar dat is inmiddels ingekrompen tot ongeveer vijf seconden. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het beperkte geduld van de consument. Daarnaast kon volgens de wetenschappers ook een duidelijke verhoging van het tempo worden opgetekend, terwijl de songtitels gevoelig werden ingekort.

Lees Verder

 

 

17:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nigeriaanse economie heeft olieprijs van 139 dollar nodig

Nigeria heeft dit jaar een olieprijs nodig van 139 dollar per vat om een fiscale break-even te kunnen realiseren. Geen enkele andere grote olieproducent ter wereld staat er economisch slechter voor. Dat blijkt uit een rapport van het ratingbureau Fitch over de kredietwaardigheid van veertien grote olieproducenten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. De beste vooruitzichten worden gekoppeld aan Koeweit, dat aan een olieprijs van 45 dollar per vat voldoende zal hebben om een evenwicht te kunnen realiseren, gevolgd door de Qatar (51 dollar), de Republiek Congo (52 dollar) en de Verenigde Arabische Emiraten (60 procent)

Lees Verder

 

16:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bank of China (BOC) heeft tijdens het voorbije jaar een winst van 184,1 miljard yuan of 26,7 miljoen dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 2,58 procent tegenover het jaar voordien. De omzet nam met 2,48 procent toe tot 485,7 miljard yuan. De bank wijt de winstgroei aan een betere inkomstenstructuur, een verbeterde operationele efficiëntie en een versnelde internationale strategie. Ook wordt gemeld dat de buitenlandse activiteiten een winstgroei met 39 procent tot 12,2 miljard dollar hebben laten optekenen. Die buitenlandse activiteiten vertegenwoordigen 36 procent van de winsten van de bank. Het pakket slechte leningen steeg met 0,03 procentpunten tot 1,46 procent.

De Chinese autoconstructeur Byd heeft in de stad Komarom in het noorden van Hongarije zijn eerste Europese fabriek voor elektrische bussen opgestart. Byd verwacht tot eind volgend jaar in totaal 20 miljoen euro in het project te zullen investeren. Op dit ogenblik telt de fabriek een dertigtal medewerkers, maar gepland wordt een uitbreiding tot ongeveer driehonderd medewerkers om een productieniveau van vierhonderd elektrische bussen per jaar te kunnen garanderen. Op termijn wil de fabriek ook heftrucks en lichte commerciële voertuigen met een elektrische aandrijving bouwen. De productie zal worden geëxporteerd over het hele Europese continent.

De Italiaanse regering zal 6,4 miljard euro reserveren om de banken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca te redden. Daarover heeft het Italiaanse ministerie van financiën al onderhandeld met de Europese Commissie. Dat heeft het persbureau Bloomberg gemeld. Eerder al diende de Italiaanse overheid ook al de Banco Monte dei Paschi di Siena te redden. De banken Veneto en Vicenza zijn actief in het noorden van Italië en hebben plannen om te fuseren. De combinatie moet zich eerst wel ontdoen van een pakket van ruim 9 miljard aan slechte kredieten, maar om die operatie tot een goed einde te kunnen brengen, is een herkapitalisatie nodig.

Noorwegen heeft zijn goedkeuring gehecht aan de bouw van een scheepstunnel door het gebergte op het schiereiland Stad. Door de tunnel hoeven de schepen niet langer een gevaarlijke passage rond het schiereiland te maken. Stad, in het noordwesten van Noorwegen, is één van de meest gevaarlijke plaatsen voor de scheepvaart langs de kust van het land. Zelfs ten tijde van de Vikingen was de plaats al berucht voor het extreme stormweer en de verraderlijke golven. De bouw van de tunnel moet volgend jaar starten en zou elf jaar duren. De tunnel krijgt een lengte van 1,7 kilometer. De kosten van het project worden geraamd op een bedrag van 2,7 miljard Noorse kroon of 295 miljoen euro.

In de Verenigde Staten is ongerustheid ontstaan over mogelijke plannen van Chinese partijen om het bedrijf Westinghouse, fabrikant van kernreactoren, over te nemen. Westinghouse was in het bezit van de Japanse groep Toshiba, maar heeft recent een gerechtelijk akkoord aangevraagd. De Amerikaanse regering zou zich beraden over maatregelen die zouden moeten beletten dat de nucleaire technologie van Westinghouse in Chinese handen zou vallen. Daarom zou een Amerikaanse overnemer of een bevriende investeerder worden gezocht. Westinghouse zou in het verleden al geregeld het doelwit zijn geweest van Chinese spionagepraktijken.

In Syrië is de energiecentrale van de Tabqadam in de Eufraat, die bedreigd werd door de hevige gevechten en bombardementen van het Syrische conflict, opnieuw in dienst genomen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten gezegd. De stuwdam was gedurende elf dagen stilgelegd omdat er in de regio zware gevechten werden geleverd tussen Koerdische strijdkrachten en de terreurgroep Daesh. Een team van de Syrische Rode Halve Maan en werknemers van de Tabqadam zouden de centrale zijn binnengedrongen, waarna de afvoerkanalen zouden zijn geopend. Daardoor is er geen gevaar meer voor een doorbraak van de dam, die cruciaal is voor de elektriciteitsvoorziening van het land.

Het voorbije jaar leefden bijna 20 miljoen Russen onder de armoededrempel van 9.691 roebel of 160 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van Rosstat, het Russische bureau voor de statistiek. De Russische armoedecijfers hebben daarmee het hoogste niveau bereikt in tien jaar tijd. De voorbije drie jaar is de Russische armoede met meer dan 3,7 miljoen mensen uitgebreid. Grote boosdoener is de recessie, veroorzaakt door de ineengestorte olieprijzen en de westerse sancties na de Oekraïnecrisis, die het land al drie jaar in zijn greep houdt. In het begin van deze eeuw leefden nog 40 miljoen Russen in armoede. De Russische economie toont de jongste maanden wel voorzichtige tekenen van herstel.

Het technologiebedrijf Foxconn uit Taiwan, onder meer producent van de iPhone, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 145 miljard dollar. Dat betekent een daling met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee diende het bedrijf voor de eerste keer sinds zijn beursgang zesentwintig jaar geleden een omzetdaling te boeken. De nettowinst bleef nagenoeg status-quo op 4,9 miljard dollar. De omzetdaling was grotendeels te wijten aan de matige verkoop die bij de iPhone vorig jaar werd opgetekend. Ook verplaatste Apple de productie van bepaalde iPhone-onderdelen naar andere producenten. Foxconn probeert zijn afhankelijkheid van Apple terug te schroeven.

De Deense meubelketen Jysk heeft in Schoten en Genk zijn eerste Belgische winkels geopend. De twee vestigingen vormen een onderdeel van een strategie om in België een groter netwerk uit te bouwen. Over een periode van vijf jaar wil Jysk in België een vijftigtal winkels openen. Midden mei is de opstart van een nieuwe vestiging in Lanaken voorzien. Daarnaast is alvast ook in Olen een filiaal gepland, maar over een openingsdatum kon nog geen informatie worden verstrekt. De keten zegt voor zijn inplantingen vaak een locatie te kiezen die net buiten de stadscentra ligt. Jysk wil het gevoel van een buurtwinkel creëren, zodat de vestigingen dicht bij de consument blijven.

Als de ministers van financiën van de eurolanden in Malta eerstdaags geen akkoord bereiken over de voortzetting van het Griekse steunprogramma, moeten de staatshoofden en regeringsleiders op een speciale top een beslissing doorduwen. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras in een onderhoud met Europees president Donald Tusk benadrukt. Griekenland en zijn internationale kredietverleners onderhandelen al maanden over bijkomende besparingen en belastingverhogingen die moeten worden doorgevoerd in ruil voor de vrijmaking van vers geld uit het lopende steunprogramma. Tusk zei optimistisch gestemd te zijn dat in Malta een akkoord zal kunnen worden bereikt.

Nivea heeft een online reclamecampagne voor een nieuwe deodorant stopgezet, nadat verschillende klachten tegen de bijhorende slogan waren ingediend. De deodorant had immers de slogan ‘White is Purity’ meegekregen en die werd door verschillende partijen als een racistische uitlating bestempeld. Diverse accounts van Alt-Right, aanhangers van extreem rechts, pikten de slogan op en benoemden het product als hun officiële deodorant. Het is niet de eerste keer dat Nivea zijn verontschuldigingen moet aanbieden voor hun advertenties. Zes jaar geleden was het merk door de campagne ‘Re-civilize Yourself’ in opspraak gebracht wegens een verheerlijking van het blank-westerse ideaal.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een voorlopig contract getekend met het Iraanse Aseman Airlines voor de verkoop van vliegtuigen. Aseman Airlines zou bij Boeing dertig toestellen van het type 737 Max kopen. De transactie heeft een cataloguswaarde van 3 miljard dollar. Ook heeft Aseman een optie genomen voor nog eens dertig toestellen van hetzelfde type. Het Iraanse order komt na het opheffen van een groot deel van de internationale sancties tegen Iran. Boeing heeft nu goedkeuring van de Amerikaanse overheid om weer te onderhandelen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen. In december had ook Iran Air al een order voor tachtig vliegtuigen bij Boeing geplaatst.

Drankenproducent Pepsi heeft de controversiële reclame met Kendall Jenner ingetrokken. De gecontesteerde videoclip gaat in op de demonstraties die de beweging Black Lives Matter tegen politiegeweld in de Verenigde Staten organiseert. Pepsi kreeg van zijn critici het verwijt misbruik te maken van maatschappelijk probleem om frisdranken te kunnen verkopen. Pepsi zegt in een reactie de bedoeling te hebben gehad om een wereldwijde boodschap van eenheid, vrede en begrip te brengen, maar geeft toe zich daarbij vergist te hebben. Er wordt ook benadrukt dat de videomakers nooit de bedoeling hebben gehad om luchthartig om te gaan met een ernstig onderwerp.

Het Nederlandse bedrijf The Greenery, handelaar in groenten en fruit, heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van ruim 1 miljard euro. Dat was een daling met bijna 7 procent tegenover het jaar voordien. Daarbij wordt vooral gewezen naar een volumedaling van 12,5 procent, vooral te wijten aan de impact van ongunstige weersomstandigheden in diverse landen. De volumedaling kon wel gedeelteljk worden gecompenseerd door een gemiddelde prijsverhoging van 6,5 procent. De winst steeg echter van 4,1 miljoen euro naar 9 miljoen euro. Daarbij wordt vooral gewezen naar kostenbesparingen. Ook dit jaar wordt een verdere omzetdaling verwacht, gekoppeld aan een grotere winstgevendheid.

Consumentenverenigingen in Frankrijk, Duitsland en Italië hebben wegens prijsmanipulaties tegen McDonald’s klacht ingediend. De Amerikaanse keten zou immers in zijn eigen vestigingen goedkoper tarieven hanteren dan in de franchises. De keten zou de franchisenemers dwingen de hogere prijzen aan te rekenen. Wereldwijd worden vier op vijf vestigingen van McDonald’s door zelfstandige ondernemers uitgebaat. De keten wijst de beschuldigingen van de hand en zegt dat franchisehouders hun prijzen zelf betalen. Indien McDonald’s schuldig wordt bevonden aan prijsmanipulatie, dreigt een boete die kan oplopen tot maximaal 10 procent van de jaaromzet van het Amerikaanse concern.

Meer Nieuws

09:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-17

Hoger salaris is slecht voor het kerkbezoek

Wanneer het inkomen toeneemt, daalt de aanwezigheid op religieuze diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester op basis van gegevens van meer dan twintigduizend Britse werknemers sinds het begin van de jaren negentig. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een loonsverhoging van ongeveer 10.000 pond per jaar - 880 pond per maand - de deelname aan een religieuze dienst met 6 procentpunt deed afnemen. Anderzijds bleek dat een daling van het inkomen geen enkele impact heeft op de aanwezigheid in kerken, tempels en moskeeën.

“De participatie aan religieuze activiteiten laat het hoogste niveau optekenen wanneer mensen voldoende tijd ter beschikking hebben, maar niet op voldoende financiële reserves kunnen terugvallen,” benadrukt onderzoeksleider Ingrid Storm, professor sociologie aan de University of Manchester. “Wanneer het inkomen echter toeneemt, creëert het grotere budget echter de mogelijkheid tot deelname aan andere vormen van sociale activiteiten en entertainment. Deze nieuwe bezigheden slorpen de tijd en de aandacht op die in periode van minder economische voorspoed aan de religieuze praktijk zou kunnen worden besteed.”

De sociologe zegt dat vooral jongere generaties een daling in de religieuze activiteit tonen. “Mogelijk kunnen die jongeren van een grotere materiële welstand genieten of hebben ze andere bezigheden die hun tijd opslorpt,” benadrukt Ingrid Storm. “De kerk biedt vooral een sociaal opvangnet voor een bevolkingsgroep met een lager inkomen. Wanneer men over een grotere economische zekerheid kan beschikken, blijkt minder nood aan een dergelijke omgeving.” Professor Storm had eerder ook al vastgesteld dat gelovige personen zich economisch veiliger voelen, ongeacht het persoonlijke niveau van inkomen.

Lees Verder

21:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerkbezoek |  Facebook |

Amerikaanse politieke verdeeldheid laat zich ook in economie voelen

In de Verenigde Staten is 70 procent van de bevolking van mening dat de politici minder betrouwbaar zijn dan twintig jaar geleden. Datzelfde wordt door 42 procent van de Amerikaanse burgers echter ook gezegd over commerciële merken. Dat blijkt uit een studie van het bureau McCann Truth Central bij duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers merken op dat de conclusies van het rapport belangrijke implicaties kunnen hebben voor marketeers, die zich moeten bewegen door een cultureel landschap dat steeds meer tussen rechts en links - conservatief en progressief - verdeeld is geraakt.

“Hoewel er aanwijzingen kunnen worden gevonden van een aantal gemeenschappelijke waarden bij het Amerikaanse publiek, kunnen op basis van de politieke visies toch een aantal verschillen in mening worden opgetekend tegenover merken, instellingen en zelfs buitenlandse mogendheden,” stippen de onderzoekers aan. “Onder meer bleek dat conservatieven voor Walmart zouden kiezen indien een merk de leiding over de Verenigde Staten zou krijgen. Progressieven gaven daarentegen de voorkeur aan Google. De grootste consensus over de volledige bevolking kon bij Amazon worden geregistreerd.”

Tevens werd vastgesteld dat conservatieven de zeearend als het meest Amerikaanse concept naar voor schoven, terwijl progressieven vooral dachten aan jazz en blues. De grootste consensus kon worden opgemerkt bij hamburgers, frieten en frisdranken. De National Aeronautics and Space Agency (Nasa) werd bekroond als de meest betrouwbare Amerikaanse instelling, maar conservatieven gaven de voorkeur aan het Amerikaanse leger, terwijl progressieven in eerste instantie gewag maakten van het Center for Disease Control and Prevention. Daarnaast vonden conservatieven dat Groot-Brittannië buiten de Verenigde Staten het beste politieke systeem van de wereld had. De progressieven kozen voor Zweden.

Steve Zaroff, chief strategy officer van McCann North America, benadrukte dat de studie oorspronkelijk niet de bedoeling om zich op politieke onderwerpen te focussen. “Het Amerikaanse publiek heeft ons echter verplicht voor die invalshoek te kiezen,” benadrukt Zaroff. “De politiek is een onderdeel van de populaire cultuur geworden.”

Lees Verder

21:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

Tweede kind belangrijk voor evenwicht werk en gezin

Werkende vaders beginnen vooral na de geboorte van een tweede kind te streven naar een beter evenwicht tussen werk en gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan tweehonderd Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers stelden verder vast dat vaders na de geboorte van een tweede telg ook meer aandacht beginnen te besteden aan het oudste kind. De resultaten van de studie hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implicaties voor de bedrijven, die immers een meer gezinsvriendelijk beleid zullen moeten nastreven om zich als een aantrekkelijk werkgever te kunnen profileren.

Lees Verder

 

20:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse kredietkaarten dragen grote schuldenlast

In de Verenigde Staten draagt 39 procent van de bevolking een schuld met kredietkaarten van maand tot maand met zich mee. Dat is de conclusie van een rapport van de National Foundation for Credit Counseling (NFCC). Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat ongeveer 20 procent van de gezinnen minstens een schuld van 2.500 dollar met kredietkaarten van maand tot maand moet meedragen. Het feit dat de Federal Reserve een nieuwe renteverhoging heeft aangekondigd, zal volgens de onderzoekers de financiële druk op de Amerikaanse gezinnen nog doen toenemen.

Lees Verder

 

 

19:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook voor experts blijft fraude moeilijk te ontmaskeren

Een ervaren controleur is gemakkelijker in staat om na eenvoudige aanwijzingen tekenen van fraude te herkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De onderzoekers stellen dat het ook voor controleurs met een grote expertise vaak moeilijk blijft om fraude te identificeren, maar hun efficiëntie neemt gevoelig toe wanneer hen een aantal signalen over potentieel wangedrag worden toegestuurd. Terwijl zonder enige aanwijzing 43 procent van de fraudepraktijken worden ontdekt, stijgt dat na een tip volgens de onderzoekers tot 70 procent.

Lees Verder

 

19:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese hotelkamer realiseert kleine omzetgroei

De hotelsectoren van steden in België, Frankrijk, Zwitserland en Italië hebben een moeilijk jaar achter de rug. De Europese hotelsector kon het voorbije jaar immers rekenen op een lichte stijging van de omzet per kamer, maar in België, Frankrijk, Zwitserland en Italië diende een daling worden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het European Destinations Observatory (EDO). De daling moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de impact van de terroristische aanvallen. Daarentegen konden goede cijfers worden opgemerkt op het Iberische Schiereiland, Centraal-Europa en Oost-Europa.

Lees Verder

18:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook sociale media eisen klassieke karakteristieken van vrouwelijke ondernemer

Ook wanneer ze actief zijn op sociale media, voelen vrouwelijke ondernemers zich vaak gedwongen om traditionele rollen op te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Temple University. De onderzoekers naar eigen zeggen vaststellen dat vrouwelijke ondernemers op sociale media vaak een persoonlijkheid tentoonspreiden die vooral gekenmerkt wordt door eigenschappen zoals bescheidenheid, een sociale instelling en een gevoel voor decorum, net zoals ook in de offline zakelijke omgeving wordt verwacht.

Lees Verder

 

18:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Britse autobouwer Vauxhall stopt na de World Cup in Rusland volgend jaar als sponsor van de nationale voetbalploegen van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Vauxhall zegt naar andere manieren te zullen zoeken om de samenwerking met de betrokken voetbalbonden verder te zetten. De Britse constructeur was sinds zes jaar sponsor van de vier Britse nationale teams. Bij de aankondiging werd geen verband gelegd met de verkoop van Vauxhall, een zustermerk van de Duitse constructeur Opel, door het Amerikaanse concern General Motors aan de Franse groep PSA Peugeot-Citroën. De Engelse voetbalbond stelt in een reactie erop te vertrouwen dat er snel een nieuwe sponsor zal worden gevonden.

De Zweedse streamingdienst Spotify heeft voor het eerst een regeling gesloten met een groot muzieklabel een beperking van het aanbod voor gratis abonnees. Nieuwe albums die bij Universal uitgegeven worden, zullen door het akkoord tijdens de eerste twee weken na hun release alleen door betalende gebruikers kunnen worden beluisterd. Universal is één van de drie grote muzieklabels en heeft onder meer de Rolling Stones, U2 en Taylor Swift onder contract. Spotify koos er tot nu toe steeds voor om het betalende abonnement te combineren met een gratis aanbod met reclameboodschappen. Het gratis aanbod levert minder op, maar trekt wel nieuwe klanten aan.

Spanje heeft van alle landen in Europa het grootste areaal aan wijngaarden. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, heeft gepubliceerd. Spanje telde begin vorig jaar in totaal over 941.154 hectaren wijngaarden. Daarmee vertegenwoordigde Spanje ongeveer 30 procent van het volledige Europese wijnareaal. Op de tweede plaats staat Frankrijk met 802.896 hectare, gevolgd door Italië met 610.291 hectare. Frankrijk heet met een gemiddelde van 10,5 hectaren wel de grootste wijngaarden van Europa. Het grootste aantal wijngaarden wordt echter opgetekend in Roemenië, waar bijna 855.000 uitbatingen worden geteld. Een gemiddelde uitbating heeft er echter een oppervlakte van 0,2 hectare.

Het Europees Parlement vraagt maatregelen tegen ontbossing die het gevolg is van de productie van palmolie. Gevraagd wordt dat de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie een eengemaakt certificaat invoeren, zodat duidelijk wordt dat de betrokken producten niet kunnen worden gekoppeld aan illegale houtkap of ontbossing. Europa importeert jaarlijks 7 miljoen ton palmolie. De invoer is vooral afkomstig uit Maleisië en Indonesië. Mah Siew Keong, Maleisisch minister van plantages, heeft al duidelijk gemaakt de resolutie van het Europees Parlement te betreuren. Het initiatief kan volgens hem de uitvoer van palmolie naar Europa in het gedrang brengen. Het land telt meer dan 600.000 kleine producenten.

Chipfabrikant Intel heeft definitief beslist om zijn beveiligingsdivisie af te splitsen. De afdeling zal daarbij weer zijn oude naam McAfee aannemen. Dat heeft Intel bekend gemaakt. De chipfabrikant behoudt wel een belang van 49 procent in het onafhankelijke McAfee, maar een meerderheidsbelang van 51 procent werd voor een bedrag van ruim 2 miljard dollar verkocht aan investeerder Texas Pacific Group (TPG). Volgens Intel is de beveiligingssoftware van McAfee bij twee derde van de tweeduizend grootste bedrijven ter wereld geïnstalleerd. McAfee zal worden geleid door Chris Young, die ook al over Intel Security de leiding had. De divisie boekte tijdens de eerste helft vorig jaar een omzet van 1,1 miljard dollar.

In Groot-Brittannië heeft het voedingsbedrijf Cadbury bij zijn jaarlijkse jacht op paaseieren elke verwijzing naar de religieuze oorsprong van het paasfeest verwijderd. Het bedrijf zegt dat de actie, in samenwerking met de National Trust, bedoeld is voor alle personen, ongeacht hun persoonlijke geloofsovertuiging. De Britse premier Theresa May reageerde echter kritisch op de beslissing van Cadbury, die benadrukte dat pasen een belangrijk feest is voor het christelijke geloof. Ook John Sentamu, de aartsbisschop van York, veroordeelde het initiatief van het bedrijf. Hij benadrukte dat de onderneming daarmee ook geen enkele eerbied toont voor zijn oprichter John Cadbury, die een overtuigd quaker was.

Coca-Cola heeft bij de lancering van zijn merk Cherry Coke in China beroep gedaan op medewerking van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett. Beslist werd immers om de blikken Cherry Coke voor de Chinese markt met een portret van Buffett te versieren. De Amerikaanse miljardair zou een groot liefhebber zijn van de drank en zijn investeringsfirma Berkshire Hathaway is ook een belangrijke aandeelhouder van Coca-Cola. Het bedrijf benadrukt dat Buffett voor de Chinese promotie-actie geen vergoeding ontvangt. Superinvesteerder Buffett is bijzonder goed gekend in het communistische China. Elk jaar zouden ook Chinezen naar de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway reizen.

Op een veiling in Hongkong is de diamant Pink Star voor een bedrag van 71,2 miljoen dollar verkocht. Dat heeft het veilinghuis Sotheby’s bekend gemaakt. De Pink Star wordt met dat bedrag de duurste diamant van de wereld. Tot dusver stond het record op naam van de Oppenheimer Blue, die in mei vorig jaar bij een veiling van Christie’s in Genua voor een bedrag van 57,5 miljoen dollar was verkocht. De Pink Star is een diamant van 59,6 karaat en werd achttien jaar geleden in Zuid-Afrika ontdekt. Drie jaar geleden was de Pink Star geveild voor een bedrag van 83 miljoen dollar, maar uiteindelijk bleek de koper dat bedrag niet te kunnen betalen. Daarop had Sotheby’s beslist de diamant terug te nemen.

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk gaan overleg plegen over de wegentol voor personenwagens die Duitsland wil invoeren op de snelwegen. Dat heeft de woordvoerder van de Luxemburgse premier Xavier Bettel gezegd. Oostenrijk dreigde er al mee de tol te zullen aanvechten bij het Europees Hof van Justitie. De Duitse tolheffing is omstreden. Alle gebruikers van Duitse snelwegen of wegen onder federaal beheer zouden de tol van gemiddeld 74 euro moeten betalen. Omdat de eigen bevolking de heffing van zijn wegenbelasting mag aftrekken, maar Duitsland zich volgens critici schuldig aan de discriminatie van buitenlanders. De Europese Commissie heeft al aanpassingen geëist.

Het Europees Parlement heeft zich verzet tegen de oprichting van een Europees agentschap dat onafhankelijk de kwaliteiten van nieuwe auto’s zou kunnen testen. Het initiatief voor het agentschap was een gevolg van het emissieschandaal bij Volkswagen, waar met speciale software de uitstootgegevens van dieselwagens werd gemanipuleerd. Het agentschap zou moeten voorkomen dat landen de eigen autosector zouden afschermen en dat testcentra teveel afhankelijk zouden worden van de autobouwers. Het Europees Parlement wenst echter niet zo ver te gaan, maar heeft wel ingestemd met een aantal maatregelen om de geloofwaardigheid van de testprogramma’s verder te versterken.

In Londen wordt over twee jaar een zone geïntroduceerd waar de emissies extreem beperkt zullen worden. Dat heeft Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, bekend gemaakt. Het initiatief moet volgens Khan van Londen de wereldmetropool met de strengste emissienormen maken. Sinds negen jaar geldt in het grootste deel van Groot-Londen al een lage-emissiezone. Die zogenaamd toxic charge zal echter worden verscherpt en ook uitgebreid naar een groter aantal modellen. Ook zal de zone later worden uitgebreid, zodat ook andere Londense wijken van de lagere emissies kunnen profiteren. Sadiq Kahn benadrukt dat inspanningen moeten worden gedaan om de luchtkwaliteit van Londen te verbeteren.

In een psychiatrische ziekenhuis in de Zwitserse stad Bazel zijn in de naoorlogse periode blijkbaar regelmatig illegaal medicijnen op patiënten getest. Dat blijkt uit een rapport van de Universität Bern. In totaal zouden meer dan duizend patiënten bij de illegale experimenten zijn betrokken zonder dat ze van hun deelname aan de testprogramma’s op de hoogte zouden zijn gebracht. Het ziekenhuis had zelf om een onderzoek van de Universität Bern gevraagd. Volgens de onderzoekers zouden er ook aanwijzingen zijn geweest van een nauwe samenwerking met de farmaceutische industrie. Bazel in het centrum van de Zwitserse farmaceutische industrie. Een aantal grote farmabedrijven hebben in de stad hun zetel.

Al eind volgende maand kan de fusie tussen de netbeheerders Eandis en Infrax een feit zijn. Dat hebben de voorzitters van de netbeheerders tegenover de krant De Standaard gemeld. De fusiegroep zou de activiteiten onder de nieuwe naam Fluvius verder zetten. De operatie kan de energiefactuur volgens de voorzitters met 3 procent laten dalen. Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, had recent gezegd dat de netbeheerders tot één energiebedrijf op Vlaams niveau zouden kunnen samensmelten. De voorzitters van de netbeheerders wijzen er echter op dat dergelijke plannen al vier jaar geleden werden geïntroduceerd en mogelijk eind volgend maand al kunnen worden goedgekeurd.

De Hongaarse regering eist de sluiting van de Central European University (CEU), die in het begin van de jaren negentig door de Amerikaanse miljardair George Soros werd opgericht om de westerse democratische waarden in de voormalige communistische gebieden van Oost-Europa te verspreiden. De universiteit van Soros, die van Hongaarse afkomst is, wordt al jaren door de rechts-populistische regering van de Hongaarse premier Viktor Orban geviseerd. Soros steunt allerhande organisaties die uiterst kritisch zijn voor de regering van Orban. De Hongaarse regering heeft het over een ongeoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden en beschouwt de universiteit als een politieke instelling.

In Spanje heeft Pedro Larena zijn functie als chief executive van Banco Popular neergelegd. Larena was pas in september aangesteld, nadat zijn voorganger door de aandeelhouders was weggestuurd omdat de heropleving van de bank achterwege bleef. Larena maakte bekend om persoonlijke redenen te vertrekken. Banco Popular wordt geconfronteerd met miljarden euro aan slechte woonkredieten. Banco Popular heeft ook aangegeven zijn cijfers over het voorbije jaar te zullen moeten herzien. Een interne audit had immers een aantal afwijkingen aan het licht gebracht. Larena overwoog echter al enkele weken zijn functie neer te leggen, nadat was gebleken dat hij intern aan invloed zou moeten inboeten.

Meer Nieuws

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-04-17

Uber geniet bij jongeren op een sterke klantentrouw

De alternatieve taxidienst Uber wordt om diverse redenen met negatief nieuws omgeven, maar jongeren blijken alvast het gebruik van het platform niet gemakkelijk te zullen opgeven. Dat is de conclusie van een enquête van LendEdu, herfinancier van studentenleningen, bij nagenoeg 3.700 jongeren in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 93 procent van de ondervraagde millennials te kennen gaf in geen geval met het gebruik van het platform te zullen stoppen. Er wordt wel benadrukt dat het negatieve nieuws over Uber het merk van de taxidienst heeft verzwakt, zodat volgens analisten mogelijk toch ruimte zou kunnen komen voor concurrenten

“Uber maakt dan wel een moeilijke periode door, maar anderzijds is het platform voor miljoenen gebruikers het belangrijkste middel voor stadsvervoer geworden,” benadrukken de onderzoekers. “Een groot gedeelte van dat publiek bestaat uit millennials en die blijken zich niet door de negatieve berichtgeving - onder meer over oneerlijke concurrentie en onwettelijke testritten met zelfrijdende auto’s - te laten beïnvloeden. Zolang jongeren zelf geen slechte ervaring met Uber hebben beleefd, zullen ze het merk krediet blijven geven. Aangezien heel wat millennials zelf op de deeleconomie rekenen om in hun levensonderhoud te voorzien, zullen ze zich ook tegenover de activiteiten van het bedrijf toleranter gedragen.”

Bovendien wordt opgemerkt dat vele jongeren gewend zijn geraakt aan het gebruikscomfort dat de diensten van Uber te bieden hebben. “Er mag ook niet vergeten worden dat Uber een aantal diensten in portefeuille heeft die concurrenten niet kunnen aanbieden, zodat het bedrijf voldoende troeven kan uitspelen om de klanten aan zich te blijven binden,” benadrukken analisten van consulent eMarketer. “Door de negatieve berichtgeving is het merk echter wel geraakt, wat onder meer zou kunnen leiden tot eventuele problemen om bij investeerders bijkomende financiële middelen voor een verdere groei te kunnen vinden. Dat zou aan concurrenten alsnog nieuwe mogelijkheden kunnen bieden.”

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uber |  Facebook |

Mobiele reclame voor bedrijven grootste pijnpunt

Bedrijven vinden van zichzelf over een gemiddelde digitale vaardigheid van 57 procent te beschikken. Dat blijkt uit een onderzoek van Boston Consulting Group bij 2.200 marketeers bij nagenoeg honderdvijftig adverteerders in eenenveertig landen. Opgemerkt wordt dat de percepties over de eigen digitale vaardigheden tegenover een eerdere enquête achttien maanden voordien niet is geëvolueerd. Daarbij werd ook vastgesteld dat mobiele reclame met een score van amper 45 procent het grootste pijnpunt blijkt. Het grootste vertrouwen hebben de bedrijven in de vaardigheden op het gebied van sociale media, waar een score van 66,6 procent wordt opgetekend.

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |