21-04-17

Persvrijheid heeft positieve impact op aandelenmarkt

Persvrijheid heeft een positieve impact op de aandelenmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Luxemburg. Door die invloed zal een grotere persvrijheid volgens de onderzoekers ook de welvaart en economische groei bevorderen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale dieren zijn gevoeliger voor alcohol dan eenzaten

Sociale wezens blijken gevoeliger voor alcohol dan eenzaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland bij een populatie rivierkreeften. Uit de studie kan volgens de onderzoekers echter ook worden afgeleid dat geïsoleerde individuen door hun grotere weerstand mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om tot de consumptie van grotere hoeveelheden over te gaan. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van het onderzoek uiteindelijk zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van preventieve maatregelen en therapieën om slachtoffers van alcoholmisbruik te helpen.

“De effecten van alcohol kunnen bijzonder onvoorspelbaar zijn,” benadrukt onderzoeksleider Jens Herberholz, professor psychologie aan de University of Maryland. “Sommige mensen worden vriendelijke en aanhankelijk, terwijl anderen met een gelijkaardige consumptie tot brutaal gedrag vervallen. Het is dan ook niet gemakkelijk om de gevoeligheid voor alcohol te ontleden. Niet alleen mensen zijn echter gevoelig voor de invloed van overdreven alcohol-consumptie. Ook bij rivierkreeften bleek alcoholintoxicatie tot irrationeel gedrag te leiden. Daarbij kon echter vastgesteld worden dat dieren met meer sociale contacten gevoeliger zijn voor de impact van alcohol dan soortgenoten die meer geïsoleerd zijn gebleven.”

“Geïntoxiceerde dieren toonden onder meer een grotere neiging tot achterwaartse salto’s,” verduidelijkt professor Herberholz. “Er werd daarbij vastgesteld dat de alcohol ervoor zorgt dat in het lichaam minder zware elektrische signalen moeten worden gegeven om een salto te laten uitvoeren. Exemplaren die uit een sociale omgeving afkomstig waren, hadden voor de salto’s echter nog minder zware signalen nodig dan soortgenoten die de week voordien geïsoleerd waren gebleven. Daaruit kan een duidelijke sociale impact op de gevoeligheid voor alcohol worden afgeleid. Vermoed kan worden dat de alcohol bij sociale dieren sneller een impact heeft op de processen die verantwoordelijk is voor de gedragscontrole.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Sociale mobiliteit heeft vele pijlers

Om de economische ladder te kunnen beklimmen, moet een individu weliswaar over de geschikte persoonlijke eigenschappen beschikken, maar ook de financiële en sociale achtergrond zullen een belangrijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Aberdeen in Schotland, gebaseerd op basis van studie bij een populatie Schotse zeventigjarigen. Een sterkere opwaartse sociale mobiliteit bleek volgens de onderzoekers gekoppeld te kunnen worden aan zowel de sociale klasse in de kindertijd, een hogere intelligentie, een persoonlijkheid die open staat voor nieuwe ervaringen en een afwezigheid van gevoelens zoals angstigheid en bezorgdheid.

“Door gebruik te maken van gegevens over een groep zeventigjarigen uit de regio Aberdeen, die bovendien op elfjarige leeftijd een intelligentie-test hadden ondergaan, werd het mogelijk om een relevant model te creëren over de sociale mobiliteit die tijdens de professionele loopbaan kan worden verwezenlijkt,” benadrukt onderzoeksleider Roger Staff, professor cognitieve psychologie aan de University of Aberdeen. “Daarbij kon worden vastgesteld dat de positieve pijlers van de sociale mobiliteit in belangrijke mate onafhankelijk bleven van het onderwijsniveau dat het betrokken individu heeft genoten.”

“Eerdere studies suggereerden dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken een positieve bijdrage zouden kunnen leveren tot de sociale mobiliteit, maar tot nu toe kon daarbij niet teruggegaan worden tot de omstandigheden die tijdens de kindertijd werden ervaren,” zegt professor Staff nog. “Nu kon echter worden vastgesteld dat die basis uiteindelijk even belangrijk is als de talenten waarover men kan beschikken. Er wordt vaak beweerd dat sociale mobiliteit zal worden bevorderd door een betere opleiding en superieure opportuniteiten, maar er moet worden gesteld dat de uiteindelijke bestemming in het leven niet alleen wordt bepaald door de omgeving van de kindertijd en de intelligentie, maar ook door de persoonlijkheid.”

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

Robo-adviseurs vooral populair bij jonge beleggers

Millennials zijn bij investeringen niet snel geneigd om volledig op het advies van consulenten of andere deskundigen te vertrouwen. Daarentegen wordt meestal de voorkeur gegeven aan de hybride model, waarbij een combinatie wordt gemaakt van digitale instrumenten en menselijk advies. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan dertienhonderd actieve investeerders in de Verenigde Staten en Canada. Vastgesteld werd onder meer dat 64 procent van de millennials de voorkeur geeft aan hybride advies, maar bij de babyboomers valt dat cijfer terug tot 28 procent.

Tevens werd opgemerkt dat 52 procent van de millennials te kennen gaf nooit verder te gaan op het advies van een consulent zonder eerst minstens één andere bron te hebben geraadpleegd. Bij de babyboomers zou daarentegen slechts 18 procent bij een alternatieve partij informatie willen inwinnen. “Er kan duidelijk worden vastgesteld dat de millennials een grotere interesse tonen in het gebruik van een robo-adviseur en sociale netwerkplatformen om hun financiën en investeringen te beheren dan alle voorgaande generaties,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien geeft 69 procent van de millennials toe ontvankelijk te zijn voor financieel advies van bedrijven zoals Google, Facebook of Amazon.”

In het algemeen kan volgens Accenture worden vastgesteld dat robo-adviseurs meestal als een waardevolle aanvullende bron van financiële informatie worden bestempeld, maar door de meeste respondenten niet als de belangrijkste basis voor hun beleggingen worden beschouwd. “Meer dan de helft van de investeerders stelden tevreden te zijn met het advies dat door robo-consulenten wordt aangeboden, maar nagenoeg evenveel respondenten zegt nooit uitsluitend op digitale technologie te zullen rekenen en dus ook andere bronnen te zullen raadplegen,” betogen de onderzoekers. “Die terughoudendheid verklaart het succes van de hybride oplossingen.”

Onder meer wordt opgemerkt dat hybride adviseurs een brede waaier van voordelen bieden, zoals een gemakkelijk vermogensbeheer, transparante commissielonen, goedkope services, gepersonaliseerde diensten en digitale instrumenten. Investeerders die gebruik maken van hybride services, bleken volgens de onderzoekers ook bijna 50 procent meer geneigd te zijn om proactief ondersteuning te zoeken voor hun financiële planning.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belegger |  Facebook |

Executives zelden actief op zoek naar nieuwe baan

De meeste kaderleden zijn niet op zoek naar een nieuwe baan, maar staan wel open voor nieuwe opportuniteiten die worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Hyper bij honderdvijftig executives in Groot-Brittannië en Zwitserland. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 84 procent van de executives te druk met hun huidige taak bezig blijken om naar een nieuwe baan te kunnen uitkijken. Tegelijkertijd benadrukte echter 68 procent zichzelf als een passieve jobzoeker te willen omschrijven, waarbij weliswaar niet actief naar vacatures wordt gekeken, maar wel een bereidheid aanwezig is om interessante aanbiedingen te overwegen.

“Het is geen verrassing dat de meeste kaderleden niet actief op zoek zijn naar een nieuwe betrekking,” benadrukt Andrew Kakabadse, professor management aan de Henley Business School. “Executives die zelf te kennen geven voor een andere functie te willen solliciteren, worden door de meeste rekruteerders minder gemakkelijk als een interessante partij beschouwd. Rekruteerders geven immers de voorkeur aan kandidaten die een grote gedrevenheid en betrokkenheid tentoon spreiden en mogelijk tegen een belangrijke vergoeding zullen moeten worden weggekocht dan voor individuen die zelf al op zoek zijn naar andere carrière-mogelijkheden.”

Uit het onderzoek bleek dat 6 procent van de respondenten zijn huidige functie door een geadverteerde vacature heeft gevonden. “Dat cijfer ligt verbazend hoog,” aldus professor Kakabadse. “De enige kaderfuncties die meestal worden gepubliceerd zijn meestal het gevolg van transparantie-verplichtingen. Vaak gebeurt de echte zoektocht achter de schermen.” Carl-Manuel Brachet, chief executive van Hyper, drukt daarbij zijn bezorgdheid uit over een gebrek aan transparantie bij de zoektocht voor een aantal executive-functies. Kandidaten zijn zich volgens Brachet vaak weinig bewust over de mogelijkheden die aanwezig zijn en beschikken ook niet over de platformen om hun interesse duidelijk te maken. “Ook voor rekruteerders is het daardoor moeilijk te achterhalen welke executives mogelijk beschikbaar zijn,” aldus Brachet.

Dorothé Tétaz Hoogendijk, president van Hyper, benadrukt daarbij dat de executive toegang zou moeten krijgen tot informatie over verdere carrière-mogelijkheden, zonder echter de bescherming van de vertrouwelijkheid te verliezen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Werknemer denkt bij pensioen vaak aan reizen

Voor de vele werknemers staat het pensioen gelijk met reizen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ipsos bij meer dan tweeduizend werknemers tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 55 procent van de ondervraagden na zijn pensionering een aantal reisplannen wil realiseren. Tevens werd vastgesteld dat 54 procent van de respondenten te kennen geeft ook meer tijd met de familie te willen doorbrengen. Daarnaast denkt 35 procent aan vrijwilligerswerk, terwijl 33 procent tijd in een hobby zou willen investeren. Anderzijds geeft 32 procent aan mogelijk naar parttime werk te zullen zoeken.

De onderzoekers stelden nog vast dat de meeste ondervraagden het gevoel hebben zich goed op het pensioen te hebben voorbereid. Daarbij geeft 68 procent aan een financiële reserve opzij gelegd te hebben en 77 procent benadrukte perfect zonder verdere ondersteuning te zullen rondkomen. Wel vreesde 33 procent de huidige levensstijl niet te zullen kunnen handhaven of een bijkomende job te zullen moeten overwegen om zijn uitgaven te kunnen blijven dekken. Daarbij gaf 4 procent aan ook na zijn officiële pensioen wellicht fulltime aan de slag te zullen blijven. Anderzijds bleek slechts 42 procent van de ondervraagden voor zijn pensioen professioneel financieel advies te hebben ingewonnen.

Wel moest worden vastgesteld dat de inschattingen over de noodzakelijke budgetten voor een comfortabel pensioen ver uit elkaar lopen. Daarbij bleek 27 procent van mening dat een bedrag tussen 1 miljoen dollar en 5 miljoen dollar nodig zou zijn, terwijl 21 procent te kennen gaf dat een reserve van 100.000 dollar voldoende zou zijn. “Deze uiteenlopende inschattingen kunnen echter een weerspiegeling zijn van de verschillende socio-economische categorieën die in de Verenigde Staten kunnen worden geregistreerd,” stippen de onderzoekers aan. Door 66 procent van de ondervraagden werd ook toegegeven dat sparen voor het pensioen een grotere uitdaging was gebleken dan ze hadden verwacht.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten hebben ruim honderdzestig bedrijven bij het hof van beroep in Virginia klacht neergelegd tegen het inreisverbod dat de Amerikaanse regering voor inwoners van Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen en voor vluchtelingen heeft uitgevaardigd. Ook werd de toekenning van visa voor wetenschappers, ingenieurs en informatica beperkt. Vooral deze visa zijn van groot belang voor veel bedrijven uit de Amerikaanse technologiewereld. Onder meer grote concerns zoals Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Tesla en Twitter ondersteunen de actie tegen het inreisverbod. Dat geldt ook voor jonge bedrijven zoals Airbnb, Fitbit, Gopro, Snap of Uber.

De Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) zet de productie van nieuwe wagens in Venezuela voorlopig stop. De constructeur nam die beslissing nadat de Venezolaanse autoriteiten de fabriek van General Motors in Carabobo hadden overgenomen en nieuwe auto’s van de site hadden weggehaald. General Motors heeft gedurende zeventig jaar in Venezuela auto’s geproduceerd. Het concern noemt de confiscatie van de fabriek een willekeurige maatregel en benadrukte actie te zullen ondernemen om zijn rechten te verdedigen. De autoverkoop is in Venezuela, dat door een aanhoudende economische recessie wordt getroffen, volledig ingestort. Tijdens de maand maart werd een verkoopdaling met 92 procent gemeld.

Een album met onuitgegeven werk van muzikant Prince, die één jaar geleden overleed, mag niet op de markt worden gebracht. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Het album kreeg de naam Deliverance en werd samengesteld door George Ian Boxill, de vaste studiopartner van de muzikant. De muziek werd door Prince en Boxill tijdens de tweede helft van het voorbije decennium opgenomen. De rechter verwees echter naar een overeenkomst die beide partijen elf jaar geleden hadden ondertekend en waarin was bepaald dat de opnames exclusief eigendom bleven van Prince en Boxill geen enkele rechten op de werken had. De nabestaanden hadden zich verzet tegen de lancering van het album.

De Franse telecomoperator Orange lanceert tijdens de eerste week van juli in zijn thuisland een mobiele bank. Daarbij wordt uiteindelijk gemikt op twee miljoen klanten. Dat heeft Orange bekend gemaakt. Bedoeling is vervolgens de dienst uit te breiden naar België en Spanje, maar voor die plannen werd geen termijn meegegeven. Orange beklemtoont dat digitale experts bij de ontwikkeling van het mobiele platform ervan zijn uitgegaan dat de smartphone uiteindelijk het belangrijkste apparaat voor de uitvoering van bankverrichtingen zal worden. In eerste instantie zal het platform onder meer mobiele betalingen en overschrijvingen met tekstberichten mogelijk maken. Ook zal een virtuele assistent beschikbaar zijn.

Het chipbedrijf Melexis heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 123,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg met 11 procent tot 25,4 miljoen euro. De positieve prestaties zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan de toenemende interesse voor elektrische en zelfrijdende wagens. Daardoor groeit ook de vraag naar chips voor sensoren. Inmiddels worden in een gemiddelde auto acht sensoren van Melexis verwerkt. Vorig jaar werd nog een gemiddelde van zeven chips geregistreerd. Melexis haalt 89 procent van zijn omzet bij automobielbedrijven, maar zoekt naar expansie in andere domeinen.

De informatica-groep Econocom heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 608 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 9,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met overnames, zou een stijging met 7,6 procent zijn gemeld. Opgemerkt wordt dat alle divisies goede prestaties hebben laten optekenen. Onder meer de afdeling technologie-management boekte, onder meer dankzij een aantal belangrijke contracten in Italië, een omzetgroei met 5,4 procent. De dienstendivisie kon een stijging met 12,2 procent melden, terwijl de afdeling producten een omzetgroei met 16,9 procent registreerde.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple wil op termijn voor de bouw van zijn apparaten uitsluitend gebruik maken van gerecycleerde materialen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Een deadline voor de definitieve overschakeling op het recyclage-model werd echter nog niet gegeven. Door recyclage wordt niet alleen een duurzame productie gestimuleerd, maar wordt het bedrijf ook minder afhankelijk van de grondstoffen-producenten. Onder meer zullen klanten worden aangezet bij de aankoop van nieuwe apparaten hun oude exemplaren in te leveren. Het bedrijf maakt al gebruik van gerecupereerd tin, terwijl ook wordt geëxperimenteerd met het hergebruik van kobalt. Ook wordt op hernieuwbare energie beroep gedaan.

In Zimbabwe zal vee mogelijk kunnen worden aanvaard als onderpand voor de schoolrekening van de kinderen van landbouwers. Dat staat in een wetsvoordeel dat de regering van het land bestudeert. Vooral in de landelijke gebieden van Zimbabwe blijken veel gezinnen er niet meer in te lukken de schoolfactuur tijdig te betalen. Door het voorstel zouden de ouders een geit als onderpand kunnen geven, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan in afwachting van een nieuwe oogst. Wanneer het gezin zijn landbouwproducten heeft verkocht, kan de schoolrekening alsnog worden betaald. Zimbabwe wordt geconfronteerd met een aanhoudende economische crisis.

De Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ongeveer 17 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1,4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst liep wel met 4 procent op tot 1,6 miljard dollar. Bij de verkochte volumes werd een daling met ruim 10 procent gemeld. Wel wees Philip Morris - producent van merken zoals Bond Street, Parliament en Marlboro - op een sterke toename bij de verkoop van elektronische rookwaren. Inmiddels zouden 1,8 miljoen rokers op een elektronisch alternatief van Philip Morris zijn overgestapt. Het aandeel van deze activiteit in de totale omzet blijft nog wel relatief beperkt.

De Amerikaanse defensiegroep Boeing is niet langer kandidaat om de opvolger voor de verouderde F-16 van de Belgische luchtmacht te leveren. Dat heeft Boeing bekend gemaakt. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een oneerlijke aanbesteding. Boeing zegt met de Super Hornet een bijzonder efficiënt en kosteneffectief toestel te kunnen voorstellen, maar krijgt het bedrijf geen mogelijkheid om op een gelijk speelveld te wedijveren. Door het afhaken van Boeing blijven met Lockheed Martin, Dassault, Saab en Airbus nog vier kandidaat-leveranciers van het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Belgische luchtmacht over. België wil vierendertig nieuwe vliegtuigen kopen. Daarvoor is een budget van ruim 3,57 miljard euro voorzien.

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 735,6 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De verkoop stond onder druk omdat winkels nog veel voorraden aan speelgoed van het eindejaarsseizoen moesten wegwerken. Mattel - eigenaar van merken zoals Hot Wheels en Fisher-Price - boekte tevens een nettoverlies van 113,2 miljoen dollar. Daarmee nam het negatieve resultaat met 55 procent toe tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. Het bedrijf verwacht echter een herstel te kunnen realiseren door de lancering van een bioscoopfilm rond Barbie.

De retailgroep Colruyt investeert bijkomend kapitaal in zijn dochterketens Bio-Planet en Dreambaby. De bijkomende middelen moeten de verliezen van beide merken kunnen helpen opvangen. Bio-Planet krijgt een kapitaalverhoging van 30 miljoen euro, terwijl Dreambaby een financiële injectie van 12 miljoen euro ontvangt. Opgemerkt wordt dat de kapitaalverhogingen de groei van beide winkelformules moet ondersteunen. Colruyt wijst daarbij op het strategisch belang van de twee dochterketens. De openingen van nieuwe winkels voor beide formules en de uitbreiding van het distributiecentrum voor Bio-Planet brengen volgens het moederbedrijf extra kosten met zich mee die momenteel nog niet volledig renderen.

De Franse meubelgroep Conforama wordt de nieuwe hoofdsponsor van de elitereeks van de Franse voetbalcompetitie. Dat heeft de Ligue de Football Professionnel (LFP), de vereniging van Franse professionele voetbalclubs, bekend gemaakt. Het contract met Conforama heeft een looptijd van drie jaar. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekendgemaakt, maar Didier Quillot, algemeen directeur van de Franse profliga, maakt gewag van het grootste contract voor naamsponsoring uit de Franse sportgeschiedenis. Voor de tweede afdeling van de Franse voetbalcompetitie werd vorig jaar al een overeenkomst gesloten met Domino’s Pizza. Dat contract heeft een looptijd van vier jaar.

Het Nederlandse biotechbedrijf UniQure haalt zijn geneesmiddel Glybera, een gentherapie voor de behandeling voor een zeldzame ziekte, uit de markt. De huidige Europese goedkeuring voor Glybera loopt eind oktober af en UniQure heeft beslist geen verlenging aan te vragen. Glybera biedt een therapie tegen een aandoening waardoor vet uit voeding niet in het bloed wordt afgebroken. De therapie kost meer dan 1 miljoen euro. Glybera werd voorgesteld als de eerste gentherapie ter wereld, maar heeft sinds zijn lancering slechts één patiënt behandeld. Opgemerkt wordt dat slechts een extreem kleine groep patiënten kunnen worden geholpen, terwijl de aandoening ook met een bijzonder streng dieet kan worden behandeld.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 13,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de valutaschommelingen en de veranderingen in het productaanbod, zou nog een groei met 2,9 procent zijn overgebleven. De omzetgroei werd gedragen door hogere prijzen, want bij de verkochte volumes diende een lichte daling worden gemeld. Paul Polman, topman van Unilever, benadrukte dat het bedrijf opnieuw beter heeft gepresteerd dan de gemiddelde markt. De groei werd vooral gedragen door opkomende markten en nieuwe producten.

Meer Nieuws

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |