04-04-17

Snapchat is meer dan een platform voor jongeren

De gebruikersgroep van Snapchat heeft op één jaar een duidelijke verschuiving ondergaan. Dat blijkt uit een rapport van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar in december vorig jaar 53,4 procent van het volledige publiek van het platform vertegenwoordigde, tegenover 76 procent het jaar voordien. De grootste daling werd echter opgetekend in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar, waar een inkrimping van 46,8 procent tot 28,5 procent werd gemeld. Het aandeel van de vijfenveertigplussers steeg daarentegen van 11,2 procent tot 25,9 procent.

Lees Verder

 

19:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Man reserveert een groter budget voor luxeproducten

Mannen zijn geneigd om een groter budget aan luxeproducten uit te geven dan vrouwen. Bovendien zullen mannen ook sneller geneigd zijn om luxeproducten ook voor andere personen te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Shullman Research Center. Daarbij werd opgemerkt dat 58 procent van de luxebestedingen het voorbije jaar door mannen werd uitgegeven, tegenover 42 procent door vrouwen. Toch bleek dat de omvang van de aankopen relatief gelijk bleef. Mannen kopen immers gemiddeld 2,9 producten, tegenover 2,8 goederen voor vrouwen. Mannen blijken per product dan ook iets meer uit te geven.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een korte middagslaap maakt de mens gelukkig

Er kan een verrassend verband worden opgetekend tussen geluk en de middagslaap. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend proefpersonen. In de groep die de gewoonte had een middagslaap tot dertig minuten in te lassen, bleek 66 procent zich gelukkig te voelen, tegenover 60 procent bij collega’s die geen rustpauze namen. In de groep die een middagslaap van meer dan dertig minuten gewoon was, bleek het geluksniveau verder te dalen tot 56 procent. De resultaten tonen volgens de onderzoekers een duidelijk verband met eerder onderzoek dat de voordelen van korte rustperiodes aantoonde.

“Eerdere studies hebben duidelijk gemaakt dat een korte slaap de werknemer in staat stelde nadien een grotere focus, productiviteit en creativiteit aan de dag te leggen,” betoogt onderzoeksleider Richard Wiseman, professor psychologie aan de University of Hertfordshire. “Bovendien bleek uit eerdere research ook dat een langere middagslaap belangrijke risico’s voor de gezondheid dreigt te creëren. Al die conclusies kunnen echter ook met het geluksgevoel in verband worden gebracht.” Vastgesteld werd dat 57 procent van de werknemers wenst dat zijn onderneming een korte slaapperiode tijdens de werkdag zou toelaten. Slechts 11 procent bleek die mogelijkheid echter te krijgen.

“Een aantal succesvolle bedrijven - zoals Ben & Jerry’s of Google - hebben speciale ruimtes ingericht om hun medewerkers toe te laten korte rustperiodes in te lassen,” benadrukt Richard Wiseman. Hij wijst erop dat niet alleen de werkgevers, maar ook het personeel vaak moet worden overtuigd dat een korte slaapperiode ook op de werkvloer een positieve impact zal hebben. Wiseman ook tot de vaststelling dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar 43 procent tijdens de dag een langere slaapperiode inlast. Bij vijftigplussers bleek dat cijfer tot 30 procent te dalen. Die resultaten tonen volgens de onderzoekers dat jongeren vaak onvoldoende nachtrust genieten.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

Psychiatrie krijgt vaak een stigma van geweldrisico's

Mensen met mentale gezondheidsproblemen worden ook met belangrijke sociale stigma geconfronteerd. Er moet zelfs worden vastgesteld dat deze groep veel gevaarlijker wordt beschouwd dan met de werkelijkheid zou overeenstemmen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland bij tienduizend inwoners van de regio. Vastgesteld werd dat vooral een alcohol-afhankelijkheid met een groter risico op geweld in verband wordt gebracht. Personen die een persoonlijk contact hadden met de psychiatrie of psychiatrische patiënten, bleken daarentegen minder geneigd om de mentale gezondheidsproblemen met risico’s op geweld in verband te brengen.

Lees Verder

 

17:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meerderheid Duitse internet-gebruikers koopt bij online apotheken

In Duitsland heeft 61 procent van de volwassen internet-gebruikers over een periode van zes maanden minstens één keer een aankoop bij een online apotheek gedaan. Daarmee hebben de online verkopers van geneesmiddelen en aanverwante producten 35 miljoen Duitse klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Creditreform Boniversum. Bij vrouwen loopt dat cijfer op tot 62 procent, tegenover 59,2 procent bij mannen. Bovendien bleek dat 99 procent van de kopers van voorschriftvrije producten zich tevreden toonde over de gedane transactie. Dat geldt voor 97 procent van de ondervraagden ook bij voorschriftplichtige geneesmiddelen.

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Zweedse autobouwer Volvo Car zal in zijn fabriek in Gent twee modellen produceren. Dat heeft Hakan Samuelsson, chief executive van Volvo Car, aangekondigd. Eerder was al gemeld dat Volvo Gent de productie van het model XC40 krijgt toegewezen, maar de fabriek zal volgens Samuelsson ook de bouw van de opvolger van het type V40 voor zijn rekening kunnen nemen. De topman benadrukte wel dat in ruil op alle bestuursniveaus inspanningen zullen moeten worden gedaan. Bijkomende banen zouden met het tweede model niet zijn gemoeid, maar wel wordt opgemerkt dat de huidige tewerkstelling van 5.500 medewerkers in de fabriek door de beslissing voor langere tijd gegarandeerd blijft.

De Amerikaanse autobouwer Tesla, producent van elektrische wagens, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ruim 25.000 auto’s afgeleverd. Daarmee heeft het bedrijf een nieuw record geboekt. Over de eerste jaarhelft wordt een productie van 50.000 exemplaren in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels heeft Tesla een beurswaarde van 47,5 miljard dollar opgebouwd. Daarmee is het bedrijf groter geworden dan Ford Motor, dat een waarde van 45 miljard liet optekenen. Nochtans verkoopt Tesla veel minder wagens dan Ford en heeft bovendien ook nog nooit winst gemaakt. Waarnemers maken echter gewag van een kantelpunt en zeggen dat de elektrische wagen de traditionele aandrijving vervangt.

Het Waalse biotechbedrijf Ogeda wordt overgenomen door het Japanse farmaconcern Astellas. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 500 miljoen euro. Indien het onderzoek naar Fezolinetant, de belangrijkste ontwikkeling van Ogeda, met succes kan worden afgerond, kan dat bedrag nog met 300 miljoen euro worden verhoogd. Ogeda werd in de eerste helft van de jaren negentig opgericht, maar was lange tijd onder de naam Euroscreen actief als servicebedrijf. De voorbije jaren werd echter vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen geneesmiddelen. Fezolinetant, een middel tegen menopauze-ongemakken, bood daarbij de meest veelbelovende vooruitzichten.

Het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul heeft samen met zijn Nederlandse sectorgenoot Boskalis een contract verworven voor de uitdieping van de haven Jawaharlal Nehru Port in de Indiase stad Mumbai. Met het order is een bedrag gemoeid van 250 miljoen euro, dat gelijkmatig over beide partners zal worden verdeeld. De baggeraars zullen de toegang tot de haven, een kanaal met een lengte van ongeveer 35,5 kilometer, verbreden en uitdiepen. De werken zullen twee jaar duren. In totaal moeten meer dan 40 miljoen kubieke meter zand, grind en rotsen worden verwijderd. Jawaharlal Nehru Port is de grootste containerhaven van India en wil na de baggerwerken grotere schepen kunnen ontvangen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple zal voortaan zelf instaan de productie van zijn grafische chips. Het concern wil immers minder afhankelijk zijn van externe toeleveranciers. Daarom zal de samenwerking met het Britse bedrijf Imagination Technologies, tot nu toe producent van de grafische chips, worden stopgezet. Dat heeft Imagination Technologies zelf bekend gemaakt. Het contract zou ten laatste over twee jaar worden verbroken. Er dreigt echter mogelijk een patentgeding. Imagination Technologies liet in een commentaar immers doorschemeren eraan te twijfelen of Apple in staat zal zijn de grafische chips te produceren zonder de patentrechten van het Britse bedrijf te schenden.

Het retailconcern FNG Group heeft tijdens het voorbije jaar een operationele winst gerealiseerd van 37,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim 10 procent tegenover het jaar voordien. De omzet van het concern - het moederbedrijf van onder meer Miss Etam, Brantano en Claudia Sträter - bedroeg 458,2 miljoen euro. FNG Group zegt zich ook in het lopende jaar verder te willen toespitsen op een verbetering van de omzet en het bedrijfsresultaat van de huidige merkenportfolio. De groep zegt zowel online als offline een verdere groei te verwachten. Ook de reorganisaties de voorbije jaren bij de dochterbedrijven Miss Etam, Steps en Brantano zouden vruchten moeten afwerpen.

Het Amerikaanse bedrijf Vertex Pharmaceuticals heeft goede testresultaten geboekt met een combinatie van twee producten voor de behandeling van patiënten die aan taaislijmziekte lijden. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Gebruik werd gemaakt van het bestaande geneesmiddel Kalydeco, dat met het experimentele product Tazcaftor werd gecombineerd. Opgemerkt wordt dat dat patiënten goed blijken te reageren op de combinatie van de middelen. Vertex zou het derde kwartaal van dit jaar een goedkeuring voor de therapie willen vragen aan de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA). Orkambi, een eerder middel van Vertex tegen taaislijmziekte, voldeed niet aan de verwachtingen.

Ferdinand Piëch, voormalig chief executive en voorzitter van Volkswagen, heeft een groot deel van zijn aandelen in de Duitse autobouwer verkocht. Piëch (79) had een belang van 14,7 procent in de holding Porsche, de familieholding die een meerderheid in Volkswagen heeft. De voormalige topman verkoopt een gedeelte van die portefeuille echter aan andere leden van de families Porsche en Piëch. Er zijn de voorbije periode wrijvingen gegroeid tussen de verschillende leden van de families. Piëch verdacht onder meer zijn neef Wolfgang Porsche en Martin Winterkorn, gewezen topman van Volkswagen, ervan op de hoogte te zijn geweest van de emissiefraude bij de autobouwer.

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft 1 miljard euro opgehaald voor de financiering van netaansluitingen van windparken op zee. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Tennet zou de volgende tien jaar naar verwachting tussen 9 miljard euro en 11 miljard euro willen investeren in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland. De volgende twee jaar verwacht Tennet 7.000 megawatt aan aansluitcapaciteit te realiseren in het Duitse gedeelte van de Noordzee, waarmee het jaarlijkse stroomverbruik van 7 miljoen gezinnen zou kunnen worden gedekt. Voor de kust van Nederland verwacht Tennet over zes jaar circa 3.500 megawatt aan aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd.

IJsland overweegt om zijn kroon aan een wereldmunt te koppelen. Indien die ambities in realiteit worden omgezet, zal waarschijnlijk voor de euro worden gekozen. Dat heeft Benedikt Johannesson, IJslands minister van financiën, bekend gemaakt. Ook het Britse pond en de Amerikaanse dollar zouden zijn overwogen, maar de euro is volgens de minister de enige realistische optie. Bijna tien jaar geleden kwam IJsland in financiële problemen vanwege de risico's die zijn relatief grote bankensector had genomen. Maar inmiddels wordt voor oververhitting van de economie gevreesd. Vorig jaar werd een economische groei genoteerd van 7,2 procent en de kroon steeg toen tegenover de dollar 15 procent in waarde.

General Motors zal niet ingaan op de voorstellen van aandeelhouder Greenlight Capital om de aandelen te splitsen. Dat heeft General Motors. Greenlight Capital, het investeringsfonds van miljardair David Einhorn, wou door de splitsing van de aandelen meer waarde creëren. Die operatie zou volgens Einhorn nieuwe investeerders kunnen aantrekken, waardoor de marktkapitalisatie van het bedrijf zou stijgen. Greenlight Capital heeft een belang van 0,9 procent in General Motors. De autobouwer wees er echter op dat het voorstel onaanvaardbare risico’s zou creëren. Bovendien zou de operatie volgens het bedrijf ingaan tegen het belang van de aandeelhouders van de autoconstructeur.

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management is bereid om de Chinese investeerder Yonghong Li te helpen met financiering om de Italiaanse voetbalclub AC Milan te kunnen overnemen. Dat hebben bronnen tegenover het persbureau Dow Jones gemeld. De Chinees-Amerikaanse combinatie hoopt in augustus AC Milan definitief te kunnen overnemen van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi. De deal waardeert de voetbalclub op 740 miljoen euro. Elliott zei ook andere investeerders bereid te hebben gevonden om aan de financiering deel te nemen. Er werden echter geen verdere namen bekend gemaakt.

Rampen hebben het voorbije jaar wereldwijd een economisch verlies veroorzaakt van 175 miljard dollar, tegenover een schadebedrag van 94 miljard euro het jaar voordien. Dat is gebleken uit een rapport van herverzekeraar Swiss Re. Het verzekerde bedrag steeg met 42 procent tot 54 miljard dollar. Daarmee diende de sector volgens Swiss Re de grootste schadevergoeding uit te keren in vier jaar tijd. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar veel grote rampen werden opgetekend en bovendien gebieden werden geraakt waar veel verzekerden wonen. In totaal werden vorig jaar 327 rampen geteld. Daaronder werden 191 natuurrampen geregistreerd. De resterende rampen waren het gevolg van menselijk handelen.

Groot-Brittannië en Frankrijk zijn gestart met de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe generatie militaire raketten met een groot bereik. Daarover hebben beide landen een akkoord ondertekend. Het defensiebedrijf MBDA Missile Systems krijgt daarbij de opdracht om gedurende een periode van drie jaar de opties voor de wapens te onderzoeken. Beide landen zouden 50 miljoen euro investeren in het project. De nieuwe raketten zouden tegen het einde van het volgende decennium beschikbaar moeten zijn. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden begin dit decennium een samenwerkingsakkoord op het gebied van defensie gesloten. Die coöperatie wordt niet door de brexit geraakt.

Ook Apple, Amazon en Google zouden een bod willen doen op de chipafdeling van het Japanse bedrijf Toshiba. Dat hebben een aantal bronnen tegen de Japanse krant Yomiuri Shimbun gezegd. Toshiba doet zijn chipafdeling van de hand om de verliezen op zijn nucleaire divisie te kunnen opvangen. In totaal zouden al een tiental geïnteresseerden zijn gemeld. Toshiba zou met de verkoop van zijn divisie minstens 8,5 miljard euro willen ophalen. Eerder al werd gemeld dat investeerder Silver Lake Partners en chipfabrikant Broadcom een bod van 16,8 miljard euro zouden willen doen. Toshiba is na Samsung de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld.

Meer Nieuws

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-17

Google meest waardevolle merk van de Verenigde Staten

Het internetbedrijf Google heeft sectorgenoot Apple verdreven als meest waardevolle merk van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van consulent Brand Finance. Opgemerkt wordt dat aan Google een merkwaarde van 109,57 miljard dollar kan worden gekoppeld. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover vorig jaar. Tegelijkertijd moest bij Apple een daling van de merkwaarde met 27 procent tot 107,14 miljard dollar worden gemeld. De top tien van de meest waardevolle merken uit de Amerikaanse economie bestaat verder uit Amazon, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart, Facebook, Wells Fargo en McDonald's.

Lees Verder

21:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Automatisering bedreigt sociale contacten op werkvloer

Hoewel de automatisering door een overgroot deel van de werknemers eerder als een opportuniteit dan als een risico wordt bestempeld, vrezen velen voor een negatieve impact van de technologie op de sociale relaties op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Capita Resourcing bij ruim twaalfhonderd Britse werknemers. Daarbij werd vastgesteld dat 67 procent van de respondenten de vrees te kennen gaf dat de introductie van robotica de werkvloer minder sociaal en vriendelijk zal maken. Daarbij benadrukte ook 82 procent dat de productiviteit vooral wordt gedragen door relaties en niet door geautomatiseerde processen.

De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de ondervraagden de automatisering eerder een opportuniteit dan een risico noemden, maar tegelijkertijd benadrukte 55 procent de huidige relatie tussen werknemers en robotica omschrijft als een leerproces met een aantal probleempunten. Bij de werkgevers benadrukte 83 procent daarentegen dat een goed evenwicht tussen mens en machine een belangrijke concurrentiële factor zal blijken te zijn. Daarbij werd er vooral op gewezen dat de automatisering van de werkvloer zal leiden tot de creatie van nieuwe vaardigheden (54 procent) en functies met een grotere toegevoegde waarde (53 procent).

Jo Matkin, managing director van Capital Resourcing, benadrukt dat de werkgevers de bezorgdheden van hun medewerkers over de automatisering ter harte moeten nemen. “De automatisering biedt uiteraard aan de werkgever diverse voordelen, maar werknemers zijn niet enkel bezorgd voor de impact op hun tewerkstellingen, maar ook op de cultuur op de werkvloer,” betoogt Matkin. “Een goede communicatie zal daarbij cruciaal blijken te zijn voor de een succesvolle implementering van de automatisering.” Het onderzoek bracht nog aan het licht dat 54 procent van de werkgevers de volgende vijf jaar voor human resources een belangrijke rol toekent in de training van het personeel in de omgang met robots.

Lees Verder

21:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

Merken op sociale media genieten groot vertrouwen

Vertrouwde merken worden door 77 procent van de consumenten op sociale media als een betrouwbare bron van informatie bestempeld. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Outbrain bij duizend consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat deze merken significant betrouwbaarder worden geacht dan vrienden op sociale media, die slechts een score van 67 procent laten optekenen. Bovendien kon volgens de onderzoekers worden opgemerkt dat ook minder vertrouwde merken door 60 procent nog altijd als een leverancier van bruikbare en relevante content worden genoemd.

Lees Verder

20:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaans burger consumeert wekelijks ruim achttien uur nieuws

In de Verenigde Staten kent de nieuwsconsumptie een belangrijke groei. Dat heeft vooral te maken met een eindeloze stroom van nieuwsverhalen over de presidentiële politiek en de ontluistering van een aantal celebrities. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen, waar wordt opgemerkt dat de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar collectief gemiddeld 73,5 miljard minuten per week nieuwscontent consumeert. Dat betekende een stijging met 18 procent per jaar. Gemiddeld besteedde een Amerikaanse consument het voorbije jaar 18,5 uur per week aan nieuwscontent, tegenover iets meer dan 16 uur vier jaar voordien, bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Lees Verder

20:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Latijns-Amerikaanse luchtvaart verwacht sterke groei

Latijns-Amerika zal de volgende twintig jaar 2.570 nieuwe vliegtuigen nodig hebben. Daarmee gaat een investering gepaard van 350 miljard dollar. Dat heeft Rafael Alonso, president van de Latijns-Amerikaanse divisie van de Europese vliegtuigbouwer Airbus, gemeld. De grootste drijfkracht achter deze groei is volgens Alonso het passagiersvervoer, dat de volgende twee decennia een groei met gemiddeld 4,5 procent per jaar zou laten optekenen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een stijging met 3,8 procent per jaar bij de intercontinentale vluchten, terwijl op binnenlandse en regionale bestemmingen een toename met 4,9 procent kan worden verwacht.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Android verdringt Windows als grootste online besturingssysteem

Android is het belangrijkste besturingssysteem van het internet geworden. Daarmee wordt Windows voor de eerste keer in de geschiedenis naar de tweede plaats teruggewezen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent StatCounter, waar werd berekend dat Android, ontwikkeld door Google, vorige maand op de wereldwijde markt van de online besturingssystemen een aandeel van 37,93 procent had verworven. Windows volgde op de tweede plaats met een score van 37,91 procent. Amper vier jaar voordien had Windows nog een aandeel van meer dan 80 procent, terwijl de score van Android op dat ogenblik minder dan 10 procent bedroeg.

“Er is duidelijk sprake van een mijlpaal in de geschiedenis van de technologie,” benadrukt Aodhan Cullen, chief executive van StatCounter. “Er moet bovendien gewag gemaakt worden van het slot van een eindperk. Er is bij de besturingssystemen immers een einde gekomen aan het wereldwijde leiderschap van Microsoft, die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw de markt had aangevoerd. Bovendien betekent deze ommekeer een grote doorbraak van Android, die amper vijf jaar geleden slechts 2,4 procent van het wereldwijde internetgebruik vertegenwoordigde.” Windows behoudt nog wel een dominante aanwezigheid van 84 procent op de wereldwijde markt voor desktops en laptops.

Het keerpunt moet volgens StatCounter ongetwijfeld worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van smartphones bij het raadplegen van het internet, de achteruitgang in de verkoop van traditionele personal computers en de impact van Azië op de wereldmarkt. Wel wordt opgemerkt dat “Windows heeft ongetwijfeld de desktop-oorlog gewonnen, maar het slagveld heeft zich verplaatst,” benadrukt Aodhan Cullen. “Het zal moeilijk zijn om de mobiele markt te veroveren, maar mogelijk bieden nieuwe technologieën - zoals augmented reality, artificial intelligence, spraakherkenning of continuum - de mogelijkheid om de dominantie terug te winnen.”

In Noord-Amerika behoudt Microsoft met een aandeel van 39,5 procent het marktleiderschap, gevolgd door Apple (25,7 procent) en Google (21,2 procent). Dat geldt ook voor Europa, waar Windows met een score van 51,7 procent veel sterker staat dan Android, dat er op een marktaandeel van 23,6 procent kan rekenen. In Azië heeft Android echter een penetratie van 52,2 procent, tegenover 29,2 procent voor Windows.

Lees Verder

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: android |  Facebook |

Muziekstreaming domineert Amerikaanse muziekomzet

Muziekstreaming heeft in de Verenigde Staten het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 68 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA). Daarbij wordt opgemerkt dat streaming 51 procent van de totale inkomsten van de Amerikaanse muziekindustrie vertegenwoordigde. Voor de eerste keer in de geschiedenis bracht streaming een meerderheid van de omzet aan. De totale omzet van de Amerikaanse muziekindustrie nam het voorbije jaar met 11,4 procent toe tot 7,7 miljard dollar. Daarbij wordt gewag gemaakt van de sterkste groei in achttien jaar tijd.

Lees Verder

 

18:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Chinese technologieconcern Huawei Technologies heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst van 37,1 miljard yuan of 5,3 miljard dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 0,4 procent tegenover het jaar voordien. De omzet van Huawei, na Apple en Samsung de grootste smartphone-fabrikant van de wereld, steeg met 32 procent tot 37,1 miljard yuan. De verkopen van de consumenten-divisie van het bedrijf stegen met 44 procent tot 26 miljard dollar. In totaal werden 139 miljoen telefoons afgezet. Dat vertegenwoordigde een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. De omzet van zakelijke divisie nam met 47 procent toe tot 40,7 miljard yuan.

In de Verenigde Arabische Emiraten is de fusie van National Bank of Abu Dhabi en First Gulf Bank afgerond. Daarmee is de grootste kredietverstrekker van het land ontstaan. De fusiegroep gaat verder onder de naam First Abu Dhabi Bank en heeft bezittingen van meer dan 180 miljard dollar. In juni vorig jaar werd bekend dat de twee banken in gesprek waren over een samengaan. Eén maand later werd de fusie aangekondigd. Door de combinatie moeten de banken beter de concurrentie kunnen aangaan en beter opgewassen zijn tegen de lage olieprijzen. Qatar National Bank, die bankkantoren heeft in negentien landen, is de grootste financiële instelling van de regio.

De Zweedse groep Ericsson, fabrikant van netwerkapparatuur, staat voor een grote afschrijving. Daardoor zal de winst van het concern in het eerste kwartaal omgerekend 730 miljoen euro tot 950 miljoen euro lager uitvallen. Dat heeft het concern bekend gemaakt. De afschrijving is naar eigen zeggen het gevolg van een aantal negatieve ontwikkelingen rond projecten bij grote klanten. Ook neemt het bedrijf een reserve voor een versnelde kostenbesparing. Ericsson maakte eerder al bekend voor de eerste keer in acht jaar geen dividend te zullen uitkeren. Het bedrijf wijst op een tegenvallende omzet door de zware concurrentie op de markt voor netwerkapparatuur en lagere investeringen in draadloze netwerken.

Nieuwszender Fox News en zijn presentator Bill O’Reilly (67) hebben een compensatie van 13 miljoen dollar betaald aan vijf vrouwen die met een gerechtelijke klacht hadden gedreigd. O’Reilly wordt door de vrouwen beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Dat heeft de krant New York Times gemeld. Door de compensaties zouden de vrouwen zich akkoord hebben verklaard geen verdere juridische stappen te ondernemen. O’Reilly werd ervan beticht van zijn positie misbruik gemaakt te hebben om seksuele diensten te bekomen. Roger Ailes, chief executive van Fox, nam in juli vorig jaar ontslag nadat ook hij door verschillende vrouwen van ongewenste intimiteiten werd verdacht.

Het Nederlandse technologieconcern Philips wil dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie de nauwkeurigheid van diagnoses bij borstkanker verbeteren. Daarvoor heeft het Nederlandse concern een samenwerking gesloten met PathAI, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van intelligente technologieën voor de gezondheidszorg. Door de samenwerking hopen de twee bedrijven behandelingen te ontwikkelen die beter op maat van de individuele patiënt kunnen worden afgestemd. Naast de inzet bij kanker moeten de technologie ook in staat zijn om bij andere ziektes een betere diagnose te garanderen. Financiële details over de samenwerking werden niet gegeven.

De Verenigde Staten zijn blijkbaar bereid om de internationale handelswetgeving naast zich neer te leggen om Amerikaanse bedrijven een onrechtvaardig concurrentieel voordeel te bezorgen. Dat heeft Sigmar Gabriel, Duits minister van buitenlandse zaken, gezegd in een reactie op de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump, die Europese landen, Japan, Zuid-Korea en Taiwan ervan had beticht staal tegen dumpingprijzen in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Trump kondigde mogelijke importtarieven aan. Gabriel stelde echter dat de Verenigde Staten de regels van de World Trade Organisation (WTO) overtreden en heeft aan de Europese Unie een onderzoek gevraagd.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell heeft zijn nieuwe onderzoekscentrum in de Indiase stad Bangalore geopend. Het nieuwe centrum, gevestigd op een site van 21 hectare, zou plaats bieden van ongeveer vijftienhonderd onderzoekers. Shell is al ruim tien jaar actief in de omgeving van Bangalore. Met de opening van de nieuwe locatie kunnen medewerkers nu echter op één locatie worden samengebracht, waardoor innovatie en samenwerking volgens het concern meer ruimte zou moeten krijgen. De medewerkers zullen zich onder meer toespitsen op onderzoek naar vloeibaar gemaakt gas, data-analyse, ontwerp en geavanceerde computerberekeningen.

Het Amerikaanse energieconcern Sunrun, installateur van zonnepanelen, wil met de uitgifte van obligaties een bedrag van 200 miljoen dollar ophalen. Door de bijkomende middelen wil Sunrun voldoende reserves creëren om de investeringen in zonnedaken bij particuliere eigenaars verder op te drijven. De financiële operatie zou worden gestuurd door ING Groep en SunTrust Banks. De lening heeft een looptijd van zeven jaar. Sunrun verwacht dit jaar de installatie van zonnepanelen met 15 procent te kunnen opvoeren. Voor de volledige Amerikaanse woningmarkt wordt voor dit jaar een groei van meer dan 3 procent voorspeld. Sunrun zou tot nu toe al 445 miljoen dollar hebben geleend voor de installaties.

Koeweit heeft zijn olieraffinaderij Shuaiba gesloten. Studies hebben immers aangetoond dat de installaties niet meer zijn geschikt voor een verdere uitbating. Dat heeft Essam Al-Marzouq, minister van olie van Koeweit, gezegd. De site zal verder worden gebruikt voor de opslag van olieproducten. Shuaiba was één van de oudste raffinaderijen van de regio. De installaties werden tijdens de tweede helft van de jaren zestig in gebruik genomen. In het midden van de jaren zeventig werd een piekproductie van bijna 200.000 vaten per dag bereikt. In het beging van de jaren tachtig werd Shuaiba getroffen door een zware brand en werd ook tijdens de Iraakse invasie in het begin van de jaren negentig zwaar beschadigd.

Het Indiase applicatiebedrijf Byju heeft een investering van 30 miljoen dollar opgehaald bij de Belgische holding Verlinvest. De bijkomende financiële middelen moeten gebruikt voor de internationale uitbreiding van het Indiase bedrijf, dat ook gewag maakt van overnameplannen. Byju ontwikkelde een applicatie waarmee leerlingen zich met behulp van video's, interactieve simulaties en andere inhoud op ingangsexamens kunnen voorbereiden. De waarde van Byju wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 600 miljoen dollar. Het Indiase bedrijf, dat zes jaar geleden werd opgericht, ontving eerder investeringen van de Belgische holding Sofina en Mark Zuckerberg, oprichter van het sociale netwerkbedrijf Facebook.

De Belgische restaurantketen Le Pain Quotidien werkt verder aan zijn internationale uitbreiding. Dit jaar wil de groep vooral focussen op Latijns-Amerika. Dat heeft Vincent Herbert, topman van Le Pain Quotidien, gezegd. Dit jaar opent de groep wereldwijd vierendertig restaurants, waarbij twaalf nieuwe vestigingen zijn gepland in Brazilië, Argentinië, Chili en Mexico. Volgend jaar wil de groep vooral aan een verdere groei in Azië werken. Le Pain Quotidien is al actief in India en Japan en ging twee jaar geleden met een franchise van start in Hongkong. Die activiteit zal worden teruggekocht, want de groep wil Hongkong als Aziatisch hoofdkwartier en uitvalsbasis voor een groei in China en Singapore.

IJsproducent IJsboerke gebruikt in al zijn kinderijs voortaan de alternatieve zoetstof tagatose. Ook in het lightaanbod wordt de caloriearme zoetstof voortaan gebruikt, die ook voor diabetespatiënten veilig is. Het bedrijf wil met het initiatief helpen het suikergebruik van de consument te beperken. Tagatose is een caloriearme zoetstof uit lactose en wordt geproduceerd door het Belgische bedrijf Damhert. De alternatieve zoetstof zal ook worden gebruikt in de voorraden die IJsboerke voor het entertainmentbedrijf Studio 100 produceert. IJsboerke zegt twee jaar met tagatose te hebben geëxperimenteerd. Daarbij kon volgens het bedrijf worden vastgesteld dat het publiek positief op de aanpassing reageert.

De Europese Commissie heeft onlangs de verkoop van veertien Griekse luchthavens aan de Duitse operator Fraport goedgekeurd. Met de transactie is een bedrag van 1,23 miljard euro gemoeid. Opgemerkt wordt dat de verkoop geen illegale staatshulp omvat, transparant is gebeurd en aan de marktvoorwaarden beantwoordde. Ook wordt benadrukt dat Griekenland het beste aanbod heeft gekozen. De luchthavens worden voor een periode van veertig jaar in concessie gegeven aan Fraport en zijn Griekse partner Copelouzos Group. Het pakket omvat Thessaloniki Airport en dertien luchthavens op Griekse eilanden. De verkoop moet Griekenland helpen zijn financiële balans aan te zuiveren.

De Nederlandse brouwer Bavaria investeert dit jaar 2,7 miljoen euro in de brouwerij van dochteronderneming Rodenbach in Roeselare. Dat bedrag kan de volgende jaren verdubbelen als de volumes de verhoopte groei kunnen laten optekenen. Onder meer wordt geïnvesteerd in een nieuwe filtratielijn en een nieuw waterbehandelingssysteem. Ook de afvullijnen worden vernieuwd. Ook de brouwerij in Steenhuffel, waar onder meer de bieren Palm en Cornet worden gebrouwen, wordt binnenkort vernieuwd. Verdere details over die investeringen konden nog niet worden gegeven. Bavaria nam vorig jaar Palm Belgian Craft Brewers over en wil zijn Belgische merken een sterke groei bezorgen.

De Europese Centrale Bank (ECB) overschrijdt geregeld zijn bevoegdheden door politieke beslissingen te nemen. Dat staat in een recent rapport van Transparency International. Onder meer werd aangegeven dat de instelling tijdens de economische crisis onder meer het politiek beleid in Italië, Spanje en Griekenland onder druk heeft gezet om veranderingen door te voeren. Transparency International geeft toe dat de instelling door het politiek immobilisme onder druk stond maatregelen te treffen die nodig waren om de euro te redden, maar wijst erop dat hierbij geen enkele democratische controle kon worden gegarandeerd. De Europese Centrale Bank zegt verantwoording af te leggen in het Europees Parlement.

Meer Nieuws

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-17

Ook Milaan hoopt op erfenis van City of London

Ook Milaan hoopt een gedeelte van de erfenis van de City of London na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie te kunnen opeisen. Dat blijkt uit de promoties van het comité Select Milano.

Lees Verder

 

16:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Televisie-reclame stimuleert online zoekopdrachten

Televisie-reclame stimuleert online zoekopdrachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Houston, de University of Minnesota en de University of California.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Link met nieuwsmedia maakt reclame productiever

Reclame die gelinkt is aan nieuwsmedia heeft 85 procent meer kans om nieuwe klanten aan te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Newsworks.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bij verzekeringen blijft persoonlijke interactie cruciaal

Bij verzekeringen geeft de consument nog altijd voorkeur aan een persoonlijke interactie. Dat is de conclusie van het bedrijf Vertafore bij twaalfhonderd consumenten. Opgemerkt wordt daarbij dat de consument bij verzekeringen nog niet klaar is om het persoonlijke contact compleet te vervangen door technologie. De onderzoekers stelden vast dat slechts 23 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich comfortabel te voelen bij het idee om persoonlijke gegevens met een startup rond fintech-verzekeringen te delen, ook wanneer hen daardoor goedkopere tarieven zouden worden aangeboden.

“Fintech is één van de meest besproken trends in de economische innovatie en ook verzekeraars kregen te horen dat ze een belangrijk marktaandeel zouden dreigen te verliezen indien ze door nieuwe technologische praktijken er niet zouden in lukken voor de klant een superieure beleving te creëren,” benadrukken de onderzoekers. “Maar toch blijkt bij de consument een grote terughoudendheid tegen toepassingen die het contact met menselijke medewerkers van de verzekeraars zouden beperken of overbodig zouden maken.” Onder meer werd vastgesteld dat 78 procent van de klanten bij het indienen van een schadedossier een persoonlijk contact boven een digitale claim prefereert.

Uit het onderzoek bleek nog dat 60 procent van de klanten vermoedt dat de artificiële technologieën een schadevergoeding zouden kunnen weigeren, terwijl in hetzelfde dossier een menselijke verzekeringsagent wel tot een tussenkomst zou beslissen. Bovendien zei 72 procent van de respondenten zich ongemakkelijk te voelen bij het idee bij een chatbot een verzekering te moeten kopen. “Verzekeraars moeten beseffen dat investeringen in technologie belangrijk zijn voor het toekomst succes, maar mogen niet over het hoofd zien dat menselijke agenten een cruciale rol in het proces blijven vervullen,” betogen de onderzoekers.

“Wanneer de consumenten beslissingen nemen over hun meest belangrijke bezittingen - zoals hun woning - willen ze de garantie hebben op een betrouwbaar adviseur te kunnen terugvallen.”

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekeringen |  Facebook |

Driekwart Amerikanen betrapt zichzelf of binge-watching

In de Verenigde Staten erkent inmiddels 73 procent van de consumenten zichzelf op binge-watching te betrappen. In de generatie van de millennials en Generation Z loopt dat aandeel zelfs op tot bijna 90 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Deloitte bij meer dan eenentwintighonderd Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bloggers vinden onderwerp en publiek belangrijker dan geld

Bloggers blijken steeds meer in staat om uit hun activiteiten commerciële inkomsten te puren. Toch vinden de meeste betrokkenen het engagement tegenover het onderwerp of het publiek belangrijker dan de financiële voordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bloggers Required.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Birmingham heeft meest punctuele luchthaven van de wereld

Birmingham Airport is de meest punctuele luchthaven van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Britse consulent Oag. Berekend werd dat op Birmingham Airport het voorbije jaar 91,28 procent van alle vliegtuigen op het voorziene tijdschema konden landen of opstijgen. Op de tweede plaats staat Osaka Airport met een stiptheid van 89,68 procent, gevolgd door Panama City (89,56 procent), Belo Horizonte (88,49 procent), Köln-Bonn (88,27 procent), Kaapstad (86,06 procent), Milano-Bergamo (85,87 procent), Perth (85,86 procent), Bahrein (85,49 procent) en Adelaide International (84,90 procent)

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Belgische restaurantketen Le Pain Quotidien heeft vorig jaar een omzet geboekt van 367 miljoen dollar. Dat was een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 13 procent toe tot 30 miljoen dollar. De groei was vooral te danken aan de opening van negenentwintig nieuwe restaurants en sterkere verkopen in het bestaande netwerk. Wel wordt gewezen op een uitdagende situatie - door een stijging van de salarissen en huurprijzen - in de Verenigde Staten, met negenentachtig restaurants de grootste markt van de keten. In België werden vorig jaar nieuwe filialen geopend in Brugge, Gent, Wemmel en Maasmechelen. België telt nu negenentwintig winkels van de groep.

Het Amerikaanse data-opslagbedrijf Dropbox heeft in aanloop naar een beursgang later dit jaar met zes banken, geleid door JPMorgan Chase, een kredietfaciliteit gesloten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. De financiële zekerheid met de kredietfaciliteit moet volgens de bronnen Dropbox flexibiliteit verschaffen in aanloop naar de beursgang. Naar verluidt startte de Amerikaanse onderneming al gesprekken met banken. Hoewel een concreet tijdstip vooralsnog ontbreekt, zou de beursgang voor eind dit jaar zijn voorzien. Drew Houston, chief executive van Dropbox, gaf eerder aan dat het bedrijf een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar boekt.

De Amerikaanse energiegroep ConocoPhillips verkoopt een aantal activiteiten aan het Canadese bedrijf Cenovus Energy. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 13,3 miljard dollar. Dat heeft ConocoPhillips bekend gemaakt. Cenovus verwerft daarbij het belang van 50 procent dat ConocoPhillips had in de onderlinge joint-venture Foster Creek Christina Lake, ontwikkelaar van Canadese schalievelden. Ook neemt Cenovus een belang van 75 procent in het gasproject Canada Deep Basin. ConocoPhillips wil de opbrengsten van de verkoop gebruiken om zijn schuldpositie dit jaar tot 20 miljard dollar te laten dalen. Ook wordt het aandeleninkoopprogramma tot een niveau van 6 miljard dollar verdubbeld.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) krijgt een lening van 600 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de aankoop van nieuwe rijtuigen. Daarover hebben beide partijen een akkoord gesloten. De lening dient om 445 nieuwe dubbeldeksrijtuigen aan te te kopen en moet 46 procent van de investering financieren. De lening heeft een looptijd van vijfentwintig jaar. De volledige aankoop heeft een waarde van 1,3 miljard euro. De rijtuigen werden anderhalf jaar geleden besteld bij het consortium Bombardier-Alstom en zullen in Brugge worden gebouwd. De eerste levering wordt in september volgend jaar verwacht. Over vier jaar zouden de levering moeten zijn afgerond.

Solvay Group verkoopt zijn fabriek voor polyolefin-producten in Roccabianca bij Parma aan de Italiaanse groep Finproject. Dat heeft Solvay bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Door de transformatie van Solvay passen de activiteiten in Roccabianca naar eigen zeggen niet meer in de portefeuille gespecialiseerde chemie van de groep. In Roccabianca worden producten gemaakt voor bedrading, bekabeling en pijpleidingen. De divisie realiseerde vorig jaar een omzet van 82 miljoen euro. Finproject is een marktleider in de productie van spuitgegoten schuim, samenstellingen op basis van polyolefin en pvc-samenstellingen.

Het Amerikaanse mediabedrijf BuzzFeed wil volgend jaar een beursgang realiseren. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Het mediabedrijf, dat zich toespitst op actualiteit en entertainment, heeft wereldwijd een twintigtal kantoren en dertienhonderd werknemers. In het verleden hebben verscheidene mediabedrijven overnamebiedingen op Buzzfeed gedaan, maar die voorstellen werden door Jonah Peretti, oprichter en chief executive van het mediabedrijf, afgewezen. Ook een reorganisatie van de activiteiten in de zomer vorig jaar werd gezien als een voorbereiding op de toekomstige beursgang van de groep. BuzzFeed News en BuzzFeed Entertainment moeten zich daardoor verder kunnen specialiseren.

Milieuconsultant ABO Group uit Gent heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst omzet gerealiseerd van 36,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 16,3 procent tegenover het jaar voordien. Overnames vertegenwoordigden daarbij een toename van 10,9 procent. De organische groei kwam uit op 5,4 procent. De nettowinst kende een verviervoudiging tot 792.000 euro. Ook de operationele winst kende een verviervoudiging tot 1,66 miljoen euro. Het Gentse bedrijf, dat vorig jaar al de Nederlandse onderneming Geomet inlijfde, kijkt ook dit jaar uit naar verdere overname-mogelijkheden in de Benelux. Daarnaast wordt een eventuele verdere uitbreiding in andere Europese regio’s bekeken.

Vermogensbeheerder Pacific Investment Management Company (Pimco) betaalt aan zijn voormalige topman Bill Gross (72) een compensatie van 81 miljoen dollar. Pimco werd in de jaren zeventig door Gross en twee collega’s opgericht en spitste zich toe op beleggingen in obligaties. Pimco bouwde een portefeuille uit met een waarde van meer dan 2.000 miljard dollar. Pimco werd begin deze eeuw overgenomen door de Duitse verzekeringsgroep Allianz, maar de voorbije jaren ontstonden tussen Gross en een aantal andere toplui van de groep steeds meer wrijvingen. Uiteindelijk werd Gross door Pimco ontslagen. Sindsdien werkt Gross voor de vermogensbeheerder Janus Capital.

De holding Floridienne heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 307,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg van 5,9 miljoen euro naar 6,6 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat alle activiteiten, op uitzondering van de chemiedivisie, het voorbije jaar een verdere vooruitgang hebben laten optekenen. De negatieve evoluties bij de chemiedivisie zijn te wijten aan problemen bij de Turkse dochteronderneming Kimflor, die te lijden had onder de politieke onrust in zijn thuisland. De divisie levenswetenschappen kon dankzij Biobest, gespecialiseerd in de bestuiving door hommels en biologische gewasbescherming, een groei met 8 procent melden.

British Telecom (BT) moet een boete van 42 miljoen pond betalen omdat een aantal contracten met telecomproviders werden geschonden. Dat heeft de Britse telecomautoriteit Ofcom bekend gemaakt. De boete is het gevolg van een onderzoek van Ofcom naar Openreach, een divisie van BT Group die het telecomnetwerk van het Britse telecombedrijf in Groot-Brittannië ontwikkelt en onderhoudt. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van een klacht van Vodafone, dat afhankelijk is van de ethernetdiensten van British Telecom. Daarnaast werd BT Group door Ofcom ook veroordeeld tot een boete van 300.000 pond omdat het bedrijf onvoldoende medewerking aan het onderzoek had verleend.

Beursbedrijf Euronext gaat op zoek naar een alternatieve partij voor clearingdiensten nu de overname van LCH Clearnet is geschrapt. Dat heeft Stéphane Boujnah, topman van Euronext, tegenover de Franse krant La Tribune gezegd. Euronext bereikte begin dit jaar een overeenkomst met London Stock Exchange (LSE) over de aankoop van Clearnet voor een bedrag van 510 miljoen euro. Voorwaarde was wel dat de voorgestelde fusie tussen de London Stock Exchange en Deutsche Börse zou slagen, maar die samensmelting is door de Europese Commissie geweigerd. Euronext wou LCH Clearnet nog steeds overname, maar London Stock Exchange zou de verkoopplannen hebben ingetrokken.

Het Duitse biotechbedrijf Probiodrug heeft het voorbije jaar een nettoverlies geboekt van 13,9 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 13,5 miljoen euro het jaar voordien. Ook dit jaar verwacht Probiodrug een verder verlies, dat echter mogelijk wel zou beginnen af te nemen. Het bedrijf beschikt nog over een financiële reserve van 21,9 miljoen euro, onder meer dankzij een nieuwe investeringsronde van bijna 14 miljoen euro vorig jaar. Probiodrug werkt aan de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer. De onderneming verwacht de volgende maanden de resultaten te kunnen publiceren van een onderzoek bij patiënten die beginnende verschijnselen van Alzheimer vertonen.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Lone Star mag de financiële groep Novo Banco uit Portugal overnemen. Daarover hebben Lone Star en de Portugese overheid een akkoord bereikt. In het akkoord is voorzien dat Lone Star een bedrag van 1 miljard euro investeert in de Portugese bank. De Amerikaanse maatschappij verwerft door de transactie een belang van 75 procent in Novo Banco, dat de gezonde delen omvat van de Banco Espirito Santo, die drie jaar geleden door de Portugese overheid diende te worden gered. Met de redding van Espirito Santo, destijds de tweede grootste bank van Portugal, was een bedrag gemoeid van 4,9 miljard euro. Er werd ruim twee jaar een overnemer gezocht.

De wijnengroep Vrancken-Pommery Monopole heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 300,1 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1,2 procent tegenover het jaar voordien. De verkoop van champagne daalde echter met 3,7 procent tot 230,8 miljoen euro. Die daling was voor 40 procent het gevolg van de terugval in het toerisme in Frankrijk en België onder invloed van het terrorisme. De resterende achteruitgang was te wijten aan de brexit. De bedrijfswinst van de groep, die ook porto en rosé verkoopt, viel met 2,2 procent terug tot 21,9 miljoen euro. De nettowinst steeg met bijna 58 procent tot 6 miljoen euro. Dit jaar verwacht de groep een herstel van de champagneverkoop.

De Brits-Zwitserse grondstoffenhandelaar en mijnbouwer Glencore, gecontroleerd door miljardair Ivan Glasenberg, verkoopt een belang van 51 procent in zijn divisie voor de opslag van olieproducten aan de Chinese HNA Group. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 775 miljoen dollar. Het nieuwe samenwerkingsverband wordt verder gezet onder de naam HG Storage en heeft bezittingen in Europa, Afrika en Noord-en Zuid-Amerika. De transactie moet nog wel door de autoriteiten worden goedgekeurd, maar zou tijdens de tweede helft van dit jaar moeten kunnen worden afgerond. Glencore stoot bezittingen af om de hoge schulden van het conern terug te dringen.

Lees Verder

08:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-17

Entertainment-televisie heeft sterke band met populistische politici

Televisie-consumenten met een voorliefde voor entertainment-programma’s zijn meer geneigd voor populistische politici te kiezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University of London naar de politieke impact van entertainment-televisie gedurende de voorbije drie decennia in Italië. Daarbij werd vastgesteld dat de introductie van de commerciële televisiezender Mediaset de voorkeur voor populistische politici gemiddeld met 1 procentpunt deed toenemen. Het onderzoek suggereert dan ook dat televisie-entertainment de politieke houding kan beïnvloeden en een vruchtbare grond kan creëren voor de verspreiding van populistische boodschappen.

“Mediaset, gecontroleerd door ondernemer en later politicus Silvio Berlusconi, spreidde zijn aanbod geleidelijk over het Italiaanse grondgebied uit,” verduidelijkt onderzoeksleider Andrea Tesei, professor economie aan de Queen Mary University. “In gebieden waar de commerciële zender eerst werd geïntroduceerd bleek de populistische partij gemiddeld Forza Italia 1 procentpunt meer stemmen te krijgen dan in regio’s waar het netwerk pas later beschikbaar werd. Daarbij moest worden vastgesteld dat vooral jongeren en ouderen - elk op hun eigen manier - gevoelig bleken voor de impact van Mediaset.”

“Personen die als kinderen aan entertainment-televisie worden blootgesteld, blijken als volwassene cognitief minder gesofisticeerd en minder socio-politiek geëngageerd te zijn, waardoor de uiteindelijk ook vatbaarder zijn voor de populistische retoriek,” zegt Andrea Tesei. “Ouderen blijken anderzijds verhangen geraakt aan het lichte entertainment dat door Mediaset werd aangeboden, waarna ze ook gemakkelijker vatbaar waren voor de vooringenomen nieuwscontent die door dezelfde kanalen werd gepropageerd.” De onderzoekers noteerden bovendien dat de blootstelling aan entertainment-televisie niet alleen de steun voor Berlusconi deed toenemen, maar aan alle populistische bewegingen ten goede kwamen.

“Een vroege blootstelling aan Mediaset kon ook worden gekoppeld aan een grotere steun voor de beweging Movimento Cinque Stelle (Vijfsterrenbeweging), geleid door voormalig komiek Beppe Grillo,” aldus professor Tesei. “Daaruit kan worden afgeleid dat een lichtvoetige televisie-programmering kan leiden tot een voorkeur voor populistische partijen en leiders.”

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: populisme |  Facebook |

Hoogopgeleide immigranten goed voor gezondheid economie

Hoogopgeleide immigranten hebben een grote impact op de arbeidsmarkt, de consumenten en het bedrijfsleven van een land. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de University of California, op basis van de inschakeling van buitenlandse arbeidskrachten in de Amerikaanse economie tijdens de informatica-boom in de jaren negentig van de voorbije eeuw. De immigratie bleek volgens de onderzoekers een positieve impact te hebben op onder meer innovatie, een grotere welvaart van de lokale bevolking en de winstmarges van de technologiebedrijven.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkoudheid dreigt door eenzaamheid nog erger te worden

De ellende van een verkoudheid kan door eenzaamheid nog worden verergerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University in de Amerikaanse stad Houston. Patiënten met zwakkere sociale netwerken bleken bij een verkoudheid immers zwaardere symptomen te vermelden dan collega’s die niet door eenzaamheid werden bedreigd. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dan ook aan dat artsen bij de behandeling van hun patiënten tevens met psychologische factoren rekening dienen te houden. Vastgesteld werd verder dat de symptomen erger werden aangevoeld door patiënten die over eenzaamheid klagen dan door collega’s die fysiek geïsoleerd zijn.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat eenzaamheid het risico op andere gezondheidsproblemen en zelfs een vroegtijdige dood verhoogt,” betoogt onderzoeksleider Angie LeRoy, docente psychologie aan de Rice University. “Daarentegen is nog geen aandacht besteed op de impact van eenzaamheid op een acuut, maar tijdelijk gezondheidsprobleem dat iedereen kan treffen.” Er werd door de onderzoekers vastgesteld dat de impact meer door de kwaliteit dan door de kwantiteit van de relaties wordt bepaald. Ook hier blijkt volgens Angie LeRoy dat men zich ook in een kamer vol men mensen nog altijd bijzonder alleen kan voelen.

“Personen die zich geïsoleerd voelen bleken geen groter risico op een verkoudheid te voelen dan collega’s die geen problemen met eenzaamheid ervaarden,” verduidelijkt Angie LeRoy. “Wanneer de verkoudheid echter toch toeslaat, blijkt dat de symptomen door eenzaamheid gevoelig versterkt te worden. De omvang van de sociale netwerken van de proefpersonen bleken echter geen relatie te hebben met de ziekteperceptie. Een verklaring voor het verband konden de wetenschappers niet geven en LeRoy zegt ook niet aan speculatie te willen wagen, maar eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat eenzaamheid weerslag kan hebben, onder meer op het immuunsysteem en het gedrag.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenzaamheid |  Facebook |

Maleisië wil Japanse halal-economie helpen ontwikkeling

Maleisië is bereid om Japan te helpen bij de ontwikkeling van een halal-industrie in de aanloop naar de Olympische Spelen en Paralympics over drie jaar in Tokio. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade) gezegd. In november vorig jaar had de Maleisische premier Najib Abdul Razak al aan zijn Japanse collega Shinzo Abe hulp aangeboden bij de ontwikkeling van een halal-industrie.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook misdaad heeft minder zware ecologische voetafdruk

Ook de criminaliteit is milieuvriendelijker geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey naar de ecologische voetafdruk van de criminaliteit in Engeland en Wales tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het lopende decennium. Daarbij kon volgens het rapport een duidelijk daling worden opgetekend. In het midden van de jaren negentig zou nog een jaarlijkse economische voetafdruk van ongeveer 7 miljoen ton koolstofdioxide zijn opgetekend, maar dat volume zou twee jaar geleden tot minder dan 3 miljoen ton zijn teruggevallen. Een deurslot blijkt de meest efficiënte maatregel om de ecologische voetafdruk van de criminaliteit te beperken.

“Er kon worden vastgesteld dat de milieugevolgen van de criminaliteit over een periode van twintig jaar met 62 procent is gedaald,” benadrukt onderzoeksleider Helen Skudder. “Dat komt overeen met een totale besparing van 54 miljoen ton koolstofdioxide.” Er kon volgens haar daarbij worden vastgesteld dat de milieukost over een periode van twintig jaar sterker is gedaald dan de criminaliteit. Bij het aantal misdrijven kon een daling met 30 procent worden gemeld, maar daarbovenop kon worden gemeld dat ook de ecologisch invloed van de individuele misdrijven zelf met gemiddeld 48 procent is afgenomen.

Vooral een beperking van de inbreuken in woningen en wagens zoud volgens het rapport een belangrijke impact hebben, aangezien er minder nood zou ontstaan om gestolen of beschadigde goederen te vervangen, waarbij een bijkomend productieproces moet worden opgestart. Door het aanbrengen van een deurslot kan volgens de onderzoekers de ecologische voetafdruk van de criminaliteit het meest worden beperkt. Vastgesteld werd immers dat een goed deurslot slechts een milieukost van 13 kilogram koolstofdioxide per gezin heeft. Daarmee is de milieukost van het slot tachtig keer goedkoper dan de impact van een inbraak. Ook raamsloten bleken nog altijd twintig keer goedkoper.

Inbraakalarmen bleken daarentegen weinig voordelen te bieden. "De plaatsing van een inbraakalarm bleek immers de bescherming te reduceren, terwijl ook van een hoge ecologische voetafdruk gewag moet worden gemaakt," aldus Helen Skudder. De meest optimale combinatie bleek te bestaan uit een deurslot en een raamslot, gekoppeld aan verlichting binnen en buiten de woning, aangestuurd door sensoren. Een combinatie van meerdere toepassingen zou daarentegen teveel doorwegen op de milieukost.Lees Verder

 

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Artificiële intelligentie wordt voor bankklant belangrijkste aanspreekpunt

Over enkele jaren zal artificiële intelligentie voor het merendeel van de banken het populairste instrument zijn om de interactie met de consument te onderhouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Accenture bij nagenoeg zeshonderd executives van financiële instellingen in ruim dertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vastgesteld werd daarbij dat 76 procent van de ondervraagden van mening bleken dat voor de banksector artificiële intelligentie binnen een periode van drie jaar het belangrijkste platform zal worden om de interactie met de klanten te voeren.

Volgens de respondenten zal artificiële intelligentie vooral worden ingezet om data en inzichten te verwerven en analyseren (60 procent), gevolgd door een verhoogde productiviteit (59 procent) en kostenbesparingen (54 procent). Uit het onderzoek bleek dat 71 procent van de ondervraagden bovendien van oordeel was dat artificiële intelligentie de mogelijkheid heeft om op termijn het gezicht van hun organisatie of merk te worden. Bovendien was 78 procent ervan overtuigd dat artificiële intelligentie het gebruik het interactie-platform zal vergemakkelijken en voor de klant een meer persoonlijke ervaring te ontwikkelen.

Wel waarschuwde meer dan 33 procent van de respondenten dat de voordelen van artificiële intelligentie pas tenvolle zullen kunnen worden ervaren wanneer een aantal grote knelpunten - zoals privacy, datakwaliteit en integratie - worden aangepakt. “Banken kunnen artificiële intelligentie niet alleen gebruiken om de taak van de werknemers fundamenteel te herschikken, maar kan ook de aard van de functies worden veranderd,” stippen de onderzoekers aan. “Daardoor kan de efficiëntie en flexibiliteit van het personeel worden verhoogd en kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die optimaal aan de behoeften en wensen van de consument beantwoorden.”

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). Daarbij werd vastgesteld dat twee jaar geleden wereldwijd 322 miljoen personen met een depressie werden geconfronteerd. Dat vertegenwoordigde een stijging met 18,4 procent tegenover het midden van het voorbije decennium. Deze cijfers moeten volgens Margaret Chan voor alle landen in de wereld een waarschuwingssignaal zijn om hun aanpak van mentale gezondheidsproblemen te herzien en de aanpak van het toenemende probleem van depressies prioriteit te geven.

“Depressies kunnen uiteindelijk in een zelfmoord uitmonden,” wordt in het rapport benadrukt. “De aandoening is nu wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid geworden. “Depressie gaat veel dieper dan een neerslachtig gevoel. Depressie is een persistente toestand van droevigheid en een verlies van interesse in activiteiten die door het individu onder normale omstandigheden zouden kunnen worden gewaardeerd, gepaard met een onvermogen om dagelijkse activiteiten over een langere periode - minstens twee weken - uit te voeren. Tevns is er sprake van een gebrek aan energie en slaap, angstaanvallen, gevoelens van waardeloosheid en gedachten aan zelfverwonding of zelfmoord.”

In het rapport wordt erop gewezen dat depressies niet alleen het slachtoffer raken, maar ook hele gezinnen en families kunnen ontwrichten. Bovendien wordt gewezen op een verlies aan productiviteit, waardoor de aandoening ook een belangrijke economische impact heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van een wereldwijde schade van ongeveer 1 biljoen dollar per jaar. Er wordt nog opgemerkt dat zelfs in ontwikkelde landen bijna 50 procent van de depressies zonder diagnoses of behandelingen blijven. In minder ontwikkelde landen zou dat oplopen tot een niveau tussen 80 procent en 90 procent. Onder meer een vrees voor een stigma houdt volgens experts vaak een behandeling tegen.

Nochtans wordt aangevoerd dat elke dollar in een verlaging van de drempel tot een behandeling een viervoud oplevert aan een betere gezondheid en productiviteit. Er wordt nog op gewezen dat elk jaar ongeveer 800.000 mensen zelfmoord plegen. In ontwikkelde landen is tussen 70 procent en 80 procent van de zelfmoorden te wijten aan mentale gezondheidsproblemen. Ook in minder ontwikkelde landen wordt daarbij nog een niveau van 50 procent opgetekend.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Brouwer Haacht (CoBrHa) heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 97,3 miljoen euro. Dat betekende een omzet met 0,8 procent tegenover het jaar voordien. De totale bierverkoop nam met 1,4 procent toe, maar in België diende een inkrimping met 5,4 procent worden gemeld. Dat was vooral te wijten aan de horeca, waar een achteruitgang met 9,5 procent moest worden gemeld. In de Belgische retail kon wel een stijging met 4,5 procent worden gemeld. Op de internationale markt kon eveneens een groei worden opgetekend, waarbij vooral bijkomende inkomsten werden geboekt in Nederland en Frankrijk. De nettowinst van de brouwer daalde met 7,9 procent tot 5,8 miljoen euro.

BNP Paribas Fortis krijgt van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een boete van 700.000 euro omdat de financiële groep zes jaar geleden bijzonder risicovolle Griekse overheidsobligaties had verkocht aan particuliere beleggers met een behoudend profiel. De verkoop gebeurde in het kader van een adviesrelatie of binnen discretionair vermogensbeheer, waarbij de bank een portefeuille voor de klant beheert. Hoewel Standard & Poor’s de Griekse kredietrating naar beneden had bijgesteld, had BNP Paribas Fortis de gunstige risicoscore van de obligaties behouden. BNP Paribas gaat het tachtigtal klanten ook vergoeden voor de geleden beleggingsverliezen.

De Zweedse modegroep Hennes & Mauritz (H&M) heeft de lancering van zijn nieuwe keten Arket bekend gemaakt. De nieuwe keten opent een eerste filiaal langs Regent Street in Londen en zal vanaf de herfst een webwinkel openen in achttien Europese markten. Daarna volgen ook winkels in Brussel, Kopenhagen en München. Arket wordt het achtste winkelmerk van de groep. Het merk situeert zich op een marktsegment dat zich net boven de producten van het moederbedrijf bevindt. Naast kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, zal Arket ook een beperkt assortiment interieur-artikelen verkopen. In een aantal filialen wordt ook een caféruimte voorzien met aandacht voor de Scandinavische keuken.

De Amerikaanse landbouwgroep Cargill gaat in de Antwerpse haven een logistiek centrum voor mout en gerst bouwen. De site moet in de zomer van volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden en biedt een opslagcapaciteit van 300.000 ton. Financiële details over het project werden niet bekend gemaakt. Het is ook niet duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen de investering zou opleveren. Cargill benadrukt wel dat het project strategisch van groot belang is. Het concern wijst op de centrale ligging van Antwerpen, waardoor snel kan worden gewisseld tussen aanvoer van gerst uit onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk of Scandinavië. Ook is de site goed gelegen voor export naar markten buiten Europa.

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail lanceert een reeks tests met zelfrijdende treinen. De eerste zelfrijdende trein op het Nederlandse spoor zal mogelijk nog dit jaar rijden. Met de proef wil ProRail naar eigen zeggen samen met de vervoerders op het spoor vooral kennis opdoen. Onder meer moeten de tests volgens de spoorbeheerder meer informatie opleveren over veiligheid en frequenties. In eerste instantie worden de tests met de automatische piloot uitgevoerd onder supervisie van de machinist. ProRail wijst erop vorig jaar in Engeland al testritten te hebben gemaakt op gesloten spoortrajecten. In Nederland wordt nu overgeschakeld naar tests op openbare trajecten.

Het bedrijf Resilux, producent van petflessen, neemt zijn Servische sectorgenoot Borverk Eurotrade over. Dat heeft Resilux bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Wel werd gemeld dat Resilux 100 procent van de aandelen van het Servische bedrijf overneemt. Er wordt verder op gewezen dat de overname volledig aansluit op de strategie van Resilux en het bedrijf de mogelijkheid biedt om onder meer zijn aanwezigheid in Oost-Europa gevoelig te versterken. Borverk heeft een productievestiging in de stad Jabucje en realiseert een jaaromzet van ruim 7 miljoen euro. Borverk is volgens Resilux regionaal marktleider. Het Servische bedrijf heeft bijna veertig medewerkers.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft het voorbije jaar een operationele winst gerealiseerd van 33,4 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 20,4 miljoen euro het jaar voordien. Daarmee kon het Belgische spoorbedrijf voor het vierde jaar op rij een verbetering van de resultaten melden. Daarbij wordt vooral gewezen aan een beheersing van de exploitatiekosten. De omzet daalde met 87 miljoen euro tot bijna 1,06 miljard euro. Dat is vooral te wijten aan de verzelfstandiging van de Thalys twee jaar geleden. Het spoorbedrijf vervoerde vorig jaar 227 miljoen binnenlandse reizigers. Dat betekende een stijging met 0,2 procent tegenover het jaar voordien.

KBC Groep heeft aan zijn chief executive Johan Thijs vorig jaar een vast salaris van bijna 1,13 miljoen euro uitgekeerd. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Het totale loon van Thijs, met inbegrip van de variabele vergoedingen, nam met 5,6 procent toe tot 1,51 miljoen euro. Dit jaar zou een verdere verhoging met 13 procent tot ongeveer 1,7 miljoen euro mogelijk zijn. KBC Groep benadrukte dat de lonen van zijn topkaders niet in verhouding stonden tot de grootte en de complexiteit van het bedrijf. Daarom werd het vaste salaris van alle leden van het directiecomité vanaf juli vorig jaar met 6 procent verhoogd. Daarnaast werd ook het maximumplafond voor de variabele vergoedingen opgetrokken.

De Belgische energieleverancier Eni Gas & Power wordt overgenomen door zijn Nederlandse sectorgenoot Eneco. Dat heeft Eneco bekend gemaakt. Financiële details over de operatie werden niet meegedeeld. Door de inlijving van Eni Gas & Power, het vroegere Nuon Belgium, versterkt Eneco zijn positie op de Belgische markt. Nuon België werd vijf jaar geleden gekocht door het Italiaanse energieconcern Eni, dat de tweede grootste aanbieder op de Belgische markt wou worden, maar is in die ambitie niet geslaagd. Eni Gas & Power telt 800.000 aansluitingen en heeft tweehonderd werknemers. De gecombineerde groep zal 1,1 miljoen gezinnen en 55.000 zakelijke klanten bevoorraden.

De vastgoedgroep Ghelamco heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 95,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging van 7 procent tegenover het jaar voordien. De winstgroei is onder meer te danken aan de herwaardering met 130 miljoen euro van twee gebouwen die de groep in Polen heeft ontwikkeld. Het bedrijfsresultaat steeg van bijna 128,47 miljoen euro naar nagenoeg 160,52 miljoen euro. De groep realiseerde een bedrag van 62 miljoen euro door de verkoop van residentieel vastgoed in België, terwijl verhuuractiviteiten 41 miljoen euro inkomsten genereerden. Het voorbije jaar stond naar eigen zeggen vooral in het teken van verdere ontwikkeling van projecten in België, Frankrijk en Polen.

Marc Coucke heeft zijn belang in het Nederlandse concern SnowWorld uitgebreid van 9,6 procent tot 24,4 procent opgevoerd. Met de aankoop van het extra pakket aandelen was een uitgave van ongeveer 4 miljoen euro gemoeid. Coucke had in februari een eerste pakket aandelen in SnowWorld, uitbater van overdekte skipistes in Nederland, van de investeringsmaatschappij Value8 overgenomen. Bij de tweede operatie nam Coucke een deel van de participatie van Koos Hendriks, oprichter van SnowWorld, over. SnowWorld baat skiparken uit in Zoetermeer en Landgraaf. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van 25,5 miljoen omzet. SnowWorld denkt ook aan projecten in Milaan, Barcelona en Parijs.

De Canadese software-ontwikkelaar BlackBerry heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,31 miljard dollar, tegenover 2,16 miljard inkomsten het jaar voordien. Er werd tevens een nettoverlies geleden van bijna 1,21 miljard dollar, tegenover een negatief resultaat van 208 miljoen dollar het jaar voordien. John Chen, chief executive van BlackBerry, verwacht echter dat dit jaar opnieuw een winst zou kunnen worden gerealiseerd. Tijdens het vierde kwartaal werd een nettoverlies geleden van 47 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 238 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. De kwartaalomzet daalde van 464 miljoen dollar naar 286 miljoen dollar.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Spacex heeft voor de eerste keer in de geschiedenis voor de lancering van een satelliet een gerecycleerde draagraket gebruikt. Bij de recente lancering van een communicatie-satelliet vanop Cape Canaveral werd immers beroep gedaan op een Falcon-raket die ook al in april vorig jaar was gebruikt, maar weer veilig naar de aarde kon terugkeren nadat zijn lading succesvol in een baan om de aarde was gebracht. Ook nu kon de draagraket, die na de lancering op een platform op zee landt, worden gerecupereerd. Door de herbruik moeten de kosten voor de lanceringen van satellieten gevoelig kunnen worden verlaagd. Een Falcon-raket kost in totaal 62 miljoen dollar.

De Nederlandse holding HAL Investments heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 8 miljard euro, tegenover bijna 7,8 miljard euro het jaar voordien. De nettowinst steeg van 630 miljoen euro naar 871 miljoen euro. De portefeuille van de holding - die hoofdzakelijk bestaat uit belangen in Vopak, Boskalis, Grandvision en SBM Offshore - vertegenwoordigde een nettovermogenswaarde van 12,75 miljard euro. Dat betekende een daling met 317 miljoen euro tegenover het jaar voordien. Die inkrimping wordt toegeschreven aan de dalende beurskoers van GrandVision, die een negatieve impact van 1,3 miljard euro lieten optekenen. Over het lopende jaar werden geen vooruitzichten gegeven.

Het Franse horecabedrijf Groupe Bertrand heeft een bod uitgebracht op het restaurantconcern Groupe Flo, het moederbedrijf van ketens zoals Hippopotamus, Tablapizza en Bistro Romain. Groupe Flo wordt op dit ogenblik gecontroleerd door Financière Flo, een samenwerkingsverband van Tikehau Capital en GIB Group, die gezamenlijk een belang van 69,8 procent hebben in het restaurantconcern. Groupe Bertrand zou een bedrag van 120 miljoen euro willen betalen voor de overname. Groupe Flo werd al langer met financiële problemen geconfronteerd en kreeg ook zwae klappen van de aanslagen in Parijs. Eind vorig jaar had Flo met zijn crediteuren al een akkoord over een schuldherschikking gesloten.

Meer Nieuws

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8