21-05-17

Consument kijkt bij gepersonaliseerde online reclame vooral naar risico’s

Consumenten vinden dat aan gepersonaliseerde online reclame meer risico’s dan beloningen zijn verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois bij meer dan vierhonderd consumenten. De percepties over deze risico’s leiden tot grotere privacy-bekommernissen, waardoor men sneller geneigd zal zijn de reclame te vermijden. De studie toont volgens de onderzoekers dan ook aan dat de reclamesector mogelijk zou moeten overwegen om zijn benadering van de consument bij te stellen. Het proces moet volgens hen in ieder geval meer transparant en controleerbaar worden.

Lees Verder

 

 

16:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jongeren tonen voorkeur voor papieren boeken

Ondanks hun grote technologische vaardigheden, kan bij jongeren nog altijd een grote voorkeur voor gedrukte boeken worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University en de Murdoch University in Australië bij meer dan vijfhonderd jongeren tussen tien en achttien jaar. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de ondervraagden wekelijks minstens één keer recreatief een boek lazen, terwijl 50 procent minstens vijftien minuten per dag zou lezen. Daarbij werd echter vastgesteld dat digitale platformen weinig tot lectuur aanzetten en zowel intensieve als occasionele lezers een voorkeur tonen voor papieren boeken.

Lees Verder

 

 

14:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Robots en klimaat maken einde aan globalisering

Robots en de strijd tegen de klimaatverandering kunnen mogelijk een einde maken aan de globalisering. Die boodschap staat in het boek ‘From Global to Local: the Making of Things and the End of Globalisation’ van auteur Finbarr Livesey, professor industriële organisatie aan de Cambridge University. Er is gedurende decennia aangegeven dat de globalisering een kracht was die onmogelijk kon worden gestopt, maar dat blijkt volgens Livesey niet met de werkelijkheid overeen te stemmen.Hij ziet op dit ogenblik al de eerste signalen die het nakende einde van een geglobaliseerde economie zouden aangeven.

“Technologie en politieke veranderingen hebben een belangrijke impact op de economie,” zegt Finbarr Livesey. “Terwijl de digitale globalisering volop bloeit, kan al een cruciale verschuiving worden opgemerkt in de productie en distributie van goederen. Wereldwijde voorraadketens krimpen in, want steeds meer bedrijven starten met experimenten om de productie dichter bij het hoofdkwartier te brengen. Robots worden immers goedkoper dan buitenlandse arbeidskrachten, terwijl de bekommernis over de klimaatverandering en de volatiele markten van de fossiele brandstoffen eisen dat de ecologische voetafdruk wordt verkleind. De consument verwacht bovendien gepersonaliseerde producten die onmiddellijk kunnen worden geleverd.”

Verwezen wordt naar een recente enquête bij vijfhonderd ondernemingen, waaruit bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde bedrijfsleiders de productie vanuit China weghaalt. Professor Livesey benadrukt trouwens dat regionalisme nooit is verdwenen. In Azië en Noord-Amerika wordt immers 50 procent van de productie in de eigen regio geconsumeerd. In Europa loopt dat zelfs op tot 70 procent. De auteur waarschuwt wel dat deze verschuivingen niet als een succes van het protectionisme mogen worden geroemd. “De terugkeer van de productie naar landen met een hoge kostenstructuur zal immers niet gepaard gaan met een evenwaardige recuperatie aan arbeid,” benadrukt hij.

Lees Verder

 

 

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |

Succesvol wetenschappers zijn geen eenzame genieën

Het beeld van het eenzame genie vormt geen goede weerspiegeling van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de conclusie van een onderzoek van natuurkundigen aan de Florida International University. In realiteit blijken volgens de onderzoekers ook in de wetenschappen relaties en sociale contacten van groot belang. De bereidheid tot een interactie met anderen vertelt volgens de wetenschappers bijzonder veel over de succeskansen van de wetenschappers. Er wordt aan toegevoegd dat wetenschappelijk succes niet enkel door academische prestaties wordt bepaald, maar ook aan sociale vaardigheden kunnen worden gekoppeld.

“Jongeren met grote sociale vaardigheden hebben een grotere kans om wetenschap, technologie of wiskunde te studeren en uiteindelijk ook een wetenschappelijke carrière uit te bouwen,” benadrukken de onderzoekers Justyna Zwolak en Remy Dou. “Dat is een afrekening met het oude stereotype van de wetenschapper, de eenzame researcher die in een raamloos laboratorium, uitgerust met een witte jas en een beschermende bril, eindeloos experimenten uitvoert. Net zoals in de rest van de wereld blijken echter ook in de wetenschap connecties van groot belang. Ook wetenschappers verrijken zich door anderen te leren kennen en samenwerkingverbanden op te zetten.”

“Wetenschap is een interactief en collaboratief proces,” betogen Zwolak en Dou. “Deze boodschap moet ook bij de jongeren worden overgebracht, zodat een grotere interesse in wetenschappelijke vakken kan worden gestimuleerd. “Studenten met sterke connecties hebben ook een betere toegang tot informatie die vakgenoten bezitten en ook zal de verkregen kennis van betere kwaliteit zijn omdat hun netwerken hen ook het dichtste bij de slimste elementen van de klas brengen.” Uit de connecties van de studenten konden volgens Zwolak en Dou de slaagkansen van de betrokkenen met een zekerheid van 75 procent worden aangegeven.

Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers echter ook dat in het onderwijs aan interactie meer aandacht moet worden besteed. “Studenten moeten daarbij onder meer de mogelijkheid krijgen om op een collaboratieve manier te achterhalen welke wetten van toepassing zijn,” zeggen Zwolak en Dou.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

Amerikaanse terroristen verschillen zwaar van bendeleden

Binnenlandse extremisten zijn in het algemeen veel ouder en hoger opgeleid dan de leden van straatbendes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar de samenstelling van criminele organisaties in de Verenigde Staten. Bovendien blijken binnenlandse extremisten volgens de onderzoekers ook financieel een groter draagvlak te hebben dan de leden van straatbendes, terwijl ze ook een sterkere religieuze overtuiging tonen. Er wordt echter tevens benadrukt dat de binnenlandse extremist ook eerder blank zal zijn dan het bendelid. Evenmin kon worden vastgesteld dat bendeleden zouden radicaliseren en naar terrorisme zouden evolueren.

Lees Verder

 

13:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ruim 28.000 planten hebben geneeskundige kracht

Meer dan achtentwintigduizend planten in de wereld kunnen bij medische toepassingen worden gebruikt, maar door een gebrekkige documentatie kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de voordelen die deze organismen voor de gezondheid kunnen hebben. Dat blijkt uit een rapport van van de Britse Royal Botanic Gardens. De onderzoekers zeggen in totaal 28.187 plantensoorten met een medisch potentieel te hebben geregistreerd. Bovendien wordt opgemerkt dat de telling bijzonder conservatief is gebeurd, zodat het cijfer in werkelijkheid wellicht nog gevoelig hoger zal liggen. Het voorbije jaar werden onder meer planten ontdekt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

“Het rapport toont aan dat planten een bijzonder groot medisch potentieel, onder meer in de strijd tegen diabetes en malaria, hebben,” benadrukt Monique Simmonds, wetenschappelijk directeur van de Royal Botanic Gardens. Onder wordt in het rapport benadrukt dat twee geneesmiddelen, op basis van de plantenextracten artemisinine en kinine, tot de meest belangrijke wapens behoren tegen malaria, een aandoening die twee jaar geleden wereldwijd meer dan vierhonderdduizend mensen het leven heeft gekost. Toch blijkt amper 16 procent van de planten in het register van de Royal Botanic Gardens gebruikt te worden bij een medische behandeling.

De wetenschappers wijzen er echter ook op dat de wereld mogelijk geconfronteerd wordt met een jaarlijkse kost van bijna 500 miljard euro indien de verspreiding van ziektes en andere bedreigingen niet kunnen worden stopgezet. Die verspreiding moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toename van de internationale verplaatsingen en de handel in planten. Onder meer wordt gewezen op de decimering van de maïsteelt in Afrika door een ingevoerde worm, waardoor de regio met een dodelijke hongersnood werd geconfronteerd. Er moet volgens de Royal Botanic Gardens dan ook werk worden gemaakt van een grotere bioveiligheid.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planten |  Facebook |

Kwart autokopers erkent beïnvloeding door reclame

Nagenoeg een kwart van de autokopers worden bij hun keuzes door reclame beïnvloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Motor Ombudsman bij vierentwintighonderd consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 24 procent van de consumenten bij de aankoop van een nieuwe wagen werd beïnvloed door reclame op televisie, het internet of gedrukte media. Mannelijke consumenten en de leeftijdsgroep tussen zeventien en vijfentwintig jaar bleken het meest gevoelig te zijn voor commerciële beïnvloeding. Ook werd vastgesteld dat 93 procent van de wagens aan de content van de reclames bleken te beantwoorden.

Lees Verder

 

12:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |