25-05-17

Ook werkloze Europese man laat vrouw huishoudelijk werk opknappen

Vrouwen besteden in Europa veel meer tijd aan huishoudelijk werk dan mannen, ook al hebben ze zelf een baan en zijn hun partners werkloos. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht en de University of California in zevenentwintig Europese landen en Israël. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vrouwen - afhankelijk van het individuele land - tussen 12,4 uur en 31,2 uur huishoudelijk werk per week presteerden, maar bij mannen daalden die cijfers tot 4,7 uur en 16,6 uur. In gezinnen waar de mannen werkloos waren, werd de kloof met gemiddeld twee uur verkleind.

Lees Verder

 

 

15:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese wijnmakers steunen op Australische expertise

Het Australische onderwijs registreert steeds meer Chinese studenten die wijncursussen willen volgen. Dat zegt Paul Grbin, professor viticultuur en oenologie aan de School of Agriculture van de University of Adelaide. Die kennis is volgens Grbin noodzakelijk om de gigantische Chinese wijnindustrie te ondersteunen. De voorbije vijf jaar zou de instroom van Chinese studenten in de Australische wijncursussen zijn verdrievoudigd. Het voorbije academiejaar werden in de lessen viticultuur en oenologie aan de University of Adelaide 114 Chinese inschrijvingen geregistreerd, tegenover slechts vierenveertig kandidaten vier jaar geleden.

De University of Adelaide organiseert een bachelor-cursus viticultuur en oenologie. Na vier jaar kan overgeschakeld worden op een master-opleiding of een postgraduaat. In totaal waren aan de verschillende cursussen 280 studenten ingeschreven, waarvan 41 procent de Chinese nationaliteit had. “Ongeveer 90 procent van onze internationale studenten zijn afkomstig uit China,” zegt professor Grbin. “De andere geïnteresseerden komen vooral uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. Ook enkele Europeanen volgen onze cursussen.” De Chinese cursisten weten volgens Grbin dat ze met hun kennis belangrijke carrièrekansen krijgen op de binnenlandse en internationale markt.

Australië is met een jaarlijks volume van 1,3 miljard liter de vijfde grootste wijnproducent van de wereld. Daarmee staat het land één plaats hoger dan China, dat een productieniveau van ongeveer 1,15 miljard liter zou laten registreren. Ondanks de massale wijninvoer in China, vertegenwoordigt de eigen productie ongeveer 80 procent van de totale binnenlandse consumptie. “De Chinese wijnbouw beschikt nu over een groter areaal dan Australië,” benadrukt Paul Grbin. “Bovendien streven de Chinese producenten naar een kwaliteitsverbetering. Ze proberen dan ook hun kennis op te drijven, onder meer door mensen voor opleidingen naar andere wijnlanden te sturen.”

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

In dreigende stadsomgeving slaat psychose sneller toe

Jongeren die in de stad opgroeien, lopen een hoger risico met psychotische ervaringen te worden geconfronteerd dan leeftijdsgenoten die in landelijke regio’s leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London en de Duke University bij meer dan tweeduizend achttienjarigen in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat adolescenten in de grote steden in Engeland en Wales ruim 40 procent meer kans liepen om met psychotische ervaringen - zoals het horen van stemmen en de beleving van extreem paranoïde gevoelens - in aanraking te komen dan hun generatiegenoten op het platteland.

“Onder meer de kwaliteit van het buurtleven en de contacten met criminaliteit bleken een belangrijke impact te hebben op de mentale gezondheid,” zeggen de onderzoekers. “Adolescenten die in de meest achtergebleven omgevingen opgroeiden en het slachtoffer van gewelddadige criminaliteit werden, vertoonden 62 procent meer kans op psychotische ervaringen. Bij leeftijdsgenoten die niet onder criminaliteit hadden te lijden en zijn opgegroeid in wijken met het grootste welzijn, valt dat niveau terug tot 21 procent.” Er moet echter ook worden gekeken naar de bevolkingsdichtheid. In steden met de grootste bevolkingsdichtheid werd immers een score van 34 procent geregistreerd, tegenover slechts 24 procent op het platteland.

“Nagenoeg de helft van het verband tussen het stadsleven en psychotische ervaringen kon worden verklaard door de ongunstige en bedreigende sociale karakteristieken van de stedelijke wijken,” benadrukken de onderzoekers. “Onder meer wordt daarbij gewezen op een gebrek aan vertrouwen en steun tussen de buurtbewoners en de dreigende atmosfeer in de omgeving.” Het verband kan volgens de onderzoekers onder meer worden toegeschreven aan een versterkte biologische reactie op stress, waardoor de activiteit van het hormoon dopamine in de hersenen zou kunnen worden verstoord. Wetenschappelijk werden eerder al verstoorde dopamine-niveaus in verband gebracht met psychotische aandoeningen.

Jongeren die in een bedreigende wijk opgroeien, blijken ook een aantal problematische cognitieve reacties te ontwikkelen, waarbij onder meer gewezen worden op een overgevoeligheid voor potentiële bedreigingen en ongegronde vermoedens van negatieve intenties bij andere personen.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychose |  Facebook |

Consument wil steeds meer betalen voor smartphone

De afhankelijkheid van mobiele technologieën blijft wereldwijd toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Facit Research en wetenschappers aan de Ludwig-Maximilians-Universität in de Duitse stad München bij zesentwintighonderd consumenten in Brazilië, Duitsland, India, Rusland en de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 85 procent van de smartphone-gebruikers het apparaat de hele tijd binnen handbereik hebben en dan ook nagenoeg altijd bereikbaar zijn. Tevens werd vastgesteld dat bij de millennials ongeveer 50 procent minstens drie uur per dag aan zijn mobiele telefoon besteedt. Bij 25 procent loopt dat echter op tot minstens vijf uur per dag.

“Ook de andere bevolkingsgroepen tonen zich echter mobiel bijzonder actief,” stippen de onderzoekers aan. “Ook bij de babyboomers bleek nog altijd 25 procent van de ondervraagden minstens drie uur per dag van zijn smartphone gebruik te maken.” Tevens kon worden vastgesteld dat 74 procent van de ondervraagden erkent zich niet te kunnen indenken één dag zonder smartphone te moeten leven, ook al zou die tijd kunnen worden ingevuld in het gezelschap van een favoriete celebrity. Bovendien moest worden geregistreerd dat ongeveer 25 procent van de respondenten zich zonder zijn smartphone gestresseerd, verloren of droevig zou voelen.

“De mens wil alles in zijn leven connecteren,” benadrukt onderzoeker Thomas Hess, directeur van het Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien aan de Ludwig-Maximilians University. “Men wil de woning automatiseren, virtuele realiteit kunnen beleven en beroep kunnen doen op intelligente digitale assistenten.” De onderzoekers merken nog op dat deze afhankelijkheid bij de consument ook de bereidheid aankweekt om steeds meer te investeren in de aankoop van een smartphone. Bovendien is een snelle en gemakkelijke toegang tot klantenzorg dan ook het belangrijkste instrument om de tevredenheid van de consument op te drijven.

Vastgesteld werd dat 4 procent van de ondervraagden zelfs bereid zou zijn om één maand in de gevangenis door te brengen indien daardoor gegarandeerd kon worden dat hij gedurende één jaar nooit het contact met zijn smartphone zou verliezen.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Gemiddeld één op zes mobiele clicks frauduleus

Reclamenetwerken kunnen voor adverteerders een efficiënt werkinstrument zijn, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met mogelijke fraude. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tune, die 24 miljard clicks op zevenhonderd reclamenetwerken analyseerden. Daarbij zeggen de onderzoekers vastgesteld te hebben dat gemiddeld een fraudeniveau van 15,7 procent moet worden opgetekend. Bij 23,3 procent van de netwerken werd een fraudeniveau van meer dan 20 procent opgetekend, maar anderzijds blijkt meer dan 50 procent van de netwerken een fraudeniveau van minder dan 5 procent te kennen. Acht netwerken noteerden wel een fraudeniveau van 100 procent.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge consument koopt champagne op aanbeveling

Millennials laten zich bij de aankoop van alcoholische dranken sneller leiden door mond-aan-mond reclame dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij consumenten in de Verenigde Staten. Opgemerkt werd dat 31 procent van de millennials zich bij de keuze van een champagnemerk door aanbevelingen laat leiden, maar bij millennials valt dat aandeel terug tot 11 procent. De resultaten van de studie bevestigen volgens de onderzoekers dat mond-aan-mond reclame op jongere klanten een sterkere invloed heeft dan op oudere consumenten.

Lees Verder

 

09:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van China verlaagd naar een A1-niveau verlaagd. De vooruitzichten werden wel van negatief naar stabiel bijgesteld. Tot nu toe had het bureau aan het land nog een Aa3-rating toegewezen. Er wordt echter gewaarschuwd voor de groeiende schuldenberg van de Chinese overheden, bedrijven en gezinnen. Moody's verwacht dat de financiële kracht van China de volgende jaren enigszins zal afnemen, met een stijgende schuld en minder economische groei. China zegt echter in een reactie dat het oordeel van het ratingbureau niet is onderbouwd. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde eerder echter al voor de stijgende Chinese schuld.

Jesper Brodin wordt de nieuwe chief executive van de Zweedse meubelketen Ikea. Hij neemt zijn nieuwe functie begin september op in opvolging van Peter Agnefjall, die zelfs besliste zijn mandaat terug te geven. Agnefjall stond vijf jaar lang aan het hoofd van de Zweedse keten. Brodin (48) is een voormalig assistent van Ingvar Kamprad, oprichter van het concern. De nieuwe topman is al tweeëntwintig jaar in dienst van Ikea en is op dit ogenblik verantwoordelijk voor de Zweedse divisie van de groep. Onder Agnefjall kende Ikea een sterke groei in China en India en kreeg ook het online aanbod een belangrijkere positie in het zakelijk model van het bedrijf. Wellicht zal die strategie onder Brodin worden verder gezet.

Het Deense modemerk Rains beticht zijn Spaanse sectorgenoot Zara van plagiaat. Het Spaanse bedrijf zou immers een identieke kopie hebben gelanceerd van een model regenjas waarmee Rains bijzonder populairs is geworden. Dat heeft Brix Hesselager, oprichter van Rains, gezegd. Rains heeft bij de rechtbank van koophandel klacht neergelegd en eist dat Zara stopt met de verkoop van de regenjas. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. Hesselager benadrukt dat Zara zich eerder al aan plagiaat schuldig heeft gemaakt. Die praktijk vormt volgens Hesselager een bedreiging voor de omzet van het Deense bedrijf, dat vijf jaar geleden werd opgericht en wereldwijd inmiddels op ruim 4.600 verkooppunten wordt verkocht.

Beursuitbater Euronext heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 126,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 0,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Nochtans registreerde Euronext - uitbater van de effectenbeurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon - minder handelsvolumes dan tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. Die achteruitgang kon echter gecompenseerd worden door onder meer uitstekende prestaties bij de noteringsactiviteiten, waar een omzetgroei met 33 procent tot bijna 19 miljoen euro kon worden gemeld. Ook werden sinds het tweede kwartaal vorig jaar 16,6 miljoen euro kostenbesparingen geboekt. De nettowinst kromp met 9 procent tot 43,9 miljoen euro.

Zwitserland zal het gebruik van kernenergie geleidelijk afbouwen. Dat heeft is het gevolg van een referendum, waarbij de bevolking zich met een meerderheid van meer dan 58 procent voor een kernuitstap heeft uitgesproken. Zwitserland heeft op dit ogenblik nog vijf kerncentrales. Over twee jaar zal een eerste reactor definitie worden stilgelegd, maar voor de rest van de operatie is nog geen deadline voorzien. Bijna 60 procent van de Zwitserse elektriciteit wordt al opgewekt door duurzame bronnen. Volgens Doris Leuthard, Zwitsers minister van energie, zal de beslissing aan een gemiddeld Zwitsers gezin ongeveer 40 frank per jaar kosten voor de investeringen in de ondersteuning van alternatieve energiebronnen.

Het Franse conglomeraat Bouygues heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 6,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies kon van 180 miljoen euro naar 38 miljoen euro worden teruggebracht. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de kostenbesparingen bij de diverse divisies van 17 miljoen euro naar 87 miljoen euro zijn opgelopen. Bouygues schreef de verbetering van de resultaten mede toe aan de goede prestaties bij de telecomafdeling, die tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 364.000 mobiele klanten kon bijwinnen. Daarmee beschikt de groep nu over 13,4 miljoen mobiele klanten.

Het Franse landbouwconcern InVivo Group neemt de Nederlandse wijnhandelaar Baarsma Wine Group over van investeerder AAC Capital Partners. Dat hebben de twee partijen bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Baarsma is een wijnverdeler met een jaaromzet van 210 miljoen euro. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Groot-Brittannië, Zwitserland en Zuid-Afrika. Baarsma beschikt in Zaandam ook over een eigen bottelarij. Ook InVivo Group, dat een jaaromzet van 6,4 miljard euro realiseert, heeft een divisie die zich op de productie en verkoop van wijn toespitst. Het Franse concern is echter actief in meer dan dertig landen, waardoor ook Baarsma internationale grotere kansen krijgt.

Investeringsmaatschappij Verlinvest, die de familiale groepen de Spoelbergh en de Mévius vertegenwoordigt, neemt samen met het Britse fonds Felix Capital deel aan een kapitaalverhoging van het Franse bedrijf Frichti. Verlinvest en Felix Capital investeren daarbij 30 miljoen euro in Frichti, leverancier van maaltijden in de Franse hoofdstad Parijs. In tegenstelling tot andere leveranciers bereidt Frichti de gerechten in eigen keuken, die in de buurt van de Parijse vroegmarkt Rungis is gesitueerd. De maaltijden, waarbij de nadruk wordt gelegd op gezonde voeding, worden met de fiets of de scooter over het hele grondgebied van Parijs. Het nieuwe kapitaal moet Frichti toelaten zijn activiteiten geografisch uit te breiden.

Het Zwitserse uitzendbedrijf Adecco heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,73 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg met 22 procent naar 176 miljoen euro. Het uitzendconcern gaf aan te hebben kunnen profiteren van het economisch herstel, waardoor een toegenomen vraag naar tijdelijk personeel kon worden opgemerkt. Vooral in Italië en Frankrijk kon gewag gemaakt worden van een sterke groei. In Frankrijk, de belangrijkste regio voor Adecco, kon een omzetgroei met 8 procent tot bijna 1,2 miljard euro worden gemeld. In Italië werd een groei met 28 procent gerealiseered.

De technologiebedrijven Apple en Nokia hebben hun juridische strijd over patenten gestaakt. De twee bedrijven hebben immers een meerjarige licentieovereenkomst gesloten. Dat hebben Apple en Nokia bekend gemaakt. De twee ondernemingen hadden elkaar eind vorig jaar aangeklaagd wegens een onenigheid rond het gebruik van patenten van Nokia op de iPhone en iPad van Apple. Daarover waren zes jaar geleden weliswaar al een aantal afspraken gemaakt, maar dat akkoord was verlopen. De twee bedrijven hadden daarop vergeefs gesprekken opgestart om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Omdat die geen resultaten opleverden, dreigde een juridisch geding.

De ransomware Wannacry heeft de cybercriminelen achter het computervirus amper een bedrag van 93.157 euro opgeleverd. Daaruit kan worden afgeleid van slechts 0,1 procent van de slachtoffers aan de daders losgeld heeft betaald om zijn computerbestanden opnieuw te kunnen ontgrendelen. Wannacry had recent meer dan driehonderdduizend computergebruikers in honderdvijftig landen aangevallen, waarbij de data op de computers van de slachtoffers werden versleuteld. Er werd een losgeld van 300 dollar geëist, betaalbaar in bitcoin. Uiteindelijk werden slechts 296 betalingen uitgevoerd. Mogelijk was de beperkte buit te danken aan een sleutel die heel snel werd ontwikkeld om de data vrij te krijgen.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) gaat mogelijk de rating van Brazilië verlagen als gevolg van de politieke onzekerheid in het land. De moeilijke situatie van het land werd immers nog verergerd door de verdenkingen tegen Michel Temer, die mogelijk bij een corruptieschandaal zou zijn betrokken, net zoals zijn voorgangster Dilma Rousseff. Dat heeft het ratingbureau bekend gemaakt. Verwacht wordt dat de kredietrating van het land binnen een periode van drie maand zal worden verlaagd. Op dit ogenblik hanteert Standard & Poor’s een BB-rating voor het Zuid-Amerikaanse land. Het beleid van Temer had de voorbije periode voor een relatieve rust gezorgd, maar door de beschuldigingen zijn nu twijfels over zijn beleid gerezen.

Het Chinese online concern Tencent heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 49,6 miljard yuan of 7,2 miljard dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 55 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 13 miljard yuan naar 14,5 miljard yuan. Onder meer wordt gewag gemaakt van het mobiele game Honour of Kings, dat eind vorig jaar 40 miljoen dagelijkse gebruikers telde en tijdens het eerste kwartaal 3 miljard yuan inkomsten genereerde voor de succesvolle applicatie WeChat van Tencent. Daarnaast wordt gewezen op 6,8 miljard yuan inkomsten aan online reclame. WeChat heeft inmiddels 937 miljoen gebruikers.

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft is van plan om het beveiligingsbedrijf Hexadite over te nemen. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van 100 miljoen dollar. Met de technologie van Hexadite zouden bedrijven de mogelijkheid moeten krijgen automatisch op cyberaanvallen te reageren en bedreigingen efficiënter te onderzoeken. De software van het bedrijf wordt onder meer gebruikt in de technologiesector, de retail en de financiële wereld. Hexadite is gevestigd in de Amerikaanse stad Boston, maar heeft ook een onderzoekscentrum in Israël. Verder wordt gemeld dat Microsoft ook het cloudbedrijf Cloudyn zou overnemen. Met die transactie zou een bedrag van 70 miljoen dollar zijn gemoeid.

Het Britse winkelconcern Marks & Spencer (M&S) heeft tijdens het voorbije boekjaar een omzet gerealiseerd van 10,62 miljard pond, tegenover 10,56 miljard pond inkomsten het jaar voordien. De winst viel van 488,8 miljoen pond terug tot 176,4 miljoen pond. De achteruitgang wordt vooral toegeschreven aan herstructureringen en afschrijvingen. Steve Rowe, topman van Marks & Spencer, benadrukte in een toelichting dat er kosten zijn verbonden aan de reorganisatie die het Britse concern heeft  ingezet. Ook de verkoop van textiel liet echter tegenvallende prestaties optekenen, maar die negatieve resultaten konden in belangrijke mate worden gecompenseerd door de voedingsafdeling.

Meer Nieuws

09:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |