25-07-17

Vrouwelijke werknemers nog altijd meer op uiterlijk aangesproken

Vrouwen worden op de werkvloer nog altijd opvallend vaker op hun uiterlijk aangesproken dan mannen. Eén op de drie betrokkenen kreeg daarbij te horen dat haar uiterlijk voorkomen een afleiding creëerde voor het mannelijk personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van Voucher Codes Pro bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. Algemeen bleken een overdaad aan makeup en een gebrek aan hygiëne de belangrijkste reden waarom Britse werknemers door het management op hun uiterlijk werden aangesproken. Echter werd vastgesteld dat 25 procent van de vrouwelijke werknemers door het management op haar uiterlijk was aangesproken, tegenover slechts 9 procent van hun mannelijke collega’s.

Lees Verder

 

14:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Retailers beseffen kwetsbaarheid digitale aanvallen

Het voorbije jaar werd bijna de helft van alle retailers geconfronteerd met een datalek. De incidenten hebben bijna driekwart van de handelaars aangezet hun investeringen in informatica-beveiliging op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Thales en het bureau 451 Research bij meer dan elfhonderd veiligheidsverantwoordelijken in zeven verschillende landen. De onderzoekers hebben het over onrustwekkende cijfers, die aantonen dat data op elk systeem kunnen worden aangevallen en gecorrumpeerd.

Uit het onderzoek bleek dat 43 procent van de retailers het voorbije jaar met een datalek werd geconfronteerd. Bovendien zegt 60 procent van de ondervraagden ooit het verleden met een datalek te zijn geconfronteerd, terwijl 88 procent erkent mogelijk in de toekomst het slachtoffer van een aanval te kunnen worden. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 73 procent van de ondervraagden aangaf van plan te zijn om zijn investeringen in informatica-bescherming op te voeren. Daarbij wordt opgemerkt dat 64 procent van de betrokkenen op dit ogenblik werkt aan de encryptie van gevoelige gegevens, terwijl 40 procent gewag maakt van een tokenisatie van data en 36 procent een migratie-project implementeert.

“Retailers beschikken over een gigantische schat aan persoonlijke informatie en gedetailleerd consumentengedrag en zijn daarmee dan ook een gegeerd doelwit van hackers,” benadrukken de onderzoekers. “Er moet dan ook gestreefd worden om de investeringen in databescherming te optimaliseren. Bovendien zijn retailers vaak de eerste partijen die nieuwe technologieën uitproberen en toepassen. Databeveiliging moet binnen de digitale transformatie dan ook een absolute topprioriteit blijven.” Opgemerkt wordt dat vaak beroep gedaan wordt op beveiligingsmaatregelen die in het verleden hun deugdelijkheid hebben bewezen, maar daarom niet altijd tegen nieuwe aanvallen opgewassen zijn.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

Deeleconomie breidt nog uit naar andere activiteiten

Transport en tijdelijke huisvesting blijven de belangrijkste activiteiten van de deeleconomie, maar de volgende grote groeisector kan wellicht worden verwacht van bedrijven die geïnteresseerd zijn in het delen van ruimte. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Juniper Research. Opgemerkt wordt dat de deeleconomie dit jaar 18,6 miljard dollar zal genereren, maar over vijf jaar zal die omzet meer dan een verdubbeling kennen en zal een niveau van 40,2 miljard dollar worden bereikt. Deze trends bewijzen volgens de onderzoekers de sterke groei die de deeleconomie de volgende periode ongetwijfeld zal blijven kennen.

“De deeleconomie is niet echt een nieuw concept, maar de digitale formaten en de snelle expansie van het online ecosysteem hebben gezorgd voor een nieuwe sector waarin vaardigheden en human resources evenveel worden gezocht als fysieke goederen,” aldus hoofdonderzoeker Lauren Foye, analist bij Juniper Research. “Transport en huisvesting zullen daarbij de sterkste groeipijlers blijven en de deeleconomie blijven domineren. Bedrijven zoals Uber en Lyft hebben van hun activiteiten veel meer opbrengsten kunnen genereren dan aanvankelijk werd verwacht. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat Airbnb op dit ogenblik al meer dan drie miljoen overnachtingsmogelijkheden aanbiedt.

Volgens Juniper wordt coworking en het delen van bedrijfsruimtes echter wellicht de volgende belangrijke stroming van de deeleconomie. “Het delen van werkruimtes op platformen zoals WeWork of PivotDesk zal in de toekomst ongetwijfeld op een grote populariteit kunnen rekenen,” zegt Lauren Foye nog. “Daarbij zullen gemeubelde verdiepingen voor onmiddellijk gebruik worden aangeboden.” Maar ook de industriële infrastructuur zal volgens haar meer in het bereik van de deeleconomie komen. Onder meer wordt gewezen op de Amerikaanse autobouwer, die met zijn platform FirstBuild het concept van collaboratieve innovatie nastreeft en waarbij al een aantal projecten konden worden afgewerkt en op de markt gebracht.

Lees Verder

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

Airbnb wijst op bijdrage aan de Europese economie

De diensten van Airbnb zullen de Europese gemeenschappen tegen het einde van dit jaar een bijkomende economisch productie van 340 miljard euro bezorgen. Bovendien zullen in de regio dankzij het alternatieve overnachtingsplatform ook ongeveer één miljoen banen worden gecreëerd. Dat heeft Chris Lehane, hoofd publiek beleid bij Airbnb, gezegd. Het gebruik van Airbnb kan volgens Lehane een instrument zijn om een sociale kloof te overbruggen en kan lokale gemeenschappen belangrijke baten opleveren. Hij voegde er nog aan toe dat nergens in de wereld zoveel van Airbnb gebruik wordt gemaakt als in Europa.

“Airbnb is een gezonde en duurzame vorm van toerisme, die ervoor zorgt dat de opbrengsten van de toerisme aan de lokale bevolking ten goede komt en door een grote groep aanbieders kan worden gedeeld,” benadrukte Chris Lehane. “Het toeristisch model van Airbnb vermijdt dat de winsten in handen van een kleine elite terecht komen.” Hij wees er daarbij nog op dat de gastheren 97 procent van de overnachtingsvergoedingen kunnen behouden, terwijl de toeristen bovendien het grootste deel van hun budgetten in de lokale gemeenschap uitgeven. Een gemiddelde Europese gastheer verdient volgens Lehane jaarlijks een bedrag van 2.400 euro voor zevenentwintig overnachtingen.

Lehane wees er nog op dat Airbnb zopas een Community Tourism Programma heeft gelanceerd, met de bedoeling een bedrag van 5 miljoen euro te investeren in projecten die van innovatieve concepten gebruik maken om lokale gewoontes, tradities en bezienswaardigheden te helpen bewaren en ondersteunen. Hij voegde daaraan toe dat lokale gemeenschappen een cruciale functie vertolken om mensen samen te brengen. “Gemeenschappen zijn het sterkste wanneer ze kunnen worden gedeeld en mensen elkaar kunnen verwelkomen. Rekening houdend met de toenemende politieke onzekerheid is het cruciaal dat de wereld bij elkaar blijft komen.”

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: airbnb |  Facebook |

Activistische bedrijfsleider geniet bij millennials vaak steun

Millennials staan in het algemeen positiever tegenover activistische chief executives dan oudere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de communicatiegroep Weber Shandwick bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Bovendien kon worden vastgesteld dat de consumenten aangeven dat een activistische bedrijfsleider een positieve impact heeft op hun aankoopbeslissingen. De onderzoekers wijzen er wel op dat de consument vaak alleen positief reageert op een activistische chief executive wanneer diens stellingen ook met de eigen visies overeenkomen.

Weber Shandwick stelde vast dat 47 procent van de ondervraagde millennials van mening waren dat een chief executive de verantwoordelijkheid heeft zich uit te spreken over onderwerpen of problemen die voor de samenleving belangrijk zijn. Bij oudere generaties worden opmerkelijk lagere cijfers genoteerd, want bij Generation X en de babyboomers is nog slechts 28 procent van oordeel dat chief executives hun opinie over actuele onderwerpen kenbaar moeten maken. Tevens werd opgemerkt dat 56 procent van de millennials van mening is dat zakelijke leiders een grotere verantwoordelijkheid hebben om hun visies over maatschappelijke onderwerpen naar buiten te brengen dan in het verleden.

Andy Polansky, chief executive van Weber Shandwick, wijst erop dat de voorbije twaalf maanden tussen politiek en economie nog meer overlappingen konden worden geregistreerd dan in het verleden. Hij verwijst daarbij naar de grote groep Amerikaanse bedrijfsleiders die zich de voorbije periode over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump hebben uitgesproken. “Die uitlatingen hebben tot grote controversese in de sociale netwerken en de traditionele media geleid,” merkt hij op. “Bedrijfsleiders moeten dan ook bijzonder omspringen met de communicatie van de standpunten van hun onderneming in maatschappelijke problematieken.”

Polansky benadrukt daarbij dat deze standpunten in de toekomst een belangrijke impact kunnen hebben op verkoop en rekrutering. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen een grotere loyaliteit tegenover zijn werkgever zou tonen indien het bedrijf door een activistisch chief executive zou worden geleid. Slechts 19 procent zou minder loyaliteit tonen.

Lees Verder

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

Toerisme doet Parijs met meer dan 700 procent zwellen

Geen enkele toeristische topbestemming ter wereld kent onder invloed van het bezoek een grotere toename dan Parijs. Dat blijkt uit een rapport van On The Go Tours, waarin wordt aangegeven dat de Franse hoofdstad normaal 2,2 miljoen inwoners telt, maar op één jaar tijd 18 miljoen toeristen ontvangt. Dat betekent een uitbreiding met 704 procent. Op de tweede plaats staat Kuala Lumpur met een aangroei van 595 procent, gevolgd door Dubai en Milaan met 459 procent en Barcelona met 411 procent. Er wordt nog opgemerkt dat het toerisme voor de economie van een stad van groot belang is. Elke groep van dertig toeristen zou volgens berekeningen van het World Economic Forum immers één lokale baan creëren.

Lees Verder

 

09:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse technologieconcern Alphabet heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 26,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 4,9 miljard dollar terug tot 3,5 miljard dollar, maar die achteruitgang moet worden toegeschreven aan de boete van ruim 2,42 miljard dollar die door de Europese Commissie werd opgelegd aan Google, het dochterbedrijf van Alphabet. De boete heeft betrekking op vermeend machtsmisbruik van het bedrijf met zijn platform Google Shopping. Het bedrijf heeft wel aangekondigd de boete aan te vechten, maar moet de sanctie voorlopig wel in zijn boeken opnemen.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 1,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal vervoerde de maatschappij 35 miljoen passagiers. Dat vertegenwoordigde een toename met 12 procent tegenover het tweede kwartaal vorig boekjaar. De nettowinst liep met 55 procent op tot 397 miljoen euro. De maatschappij waarschuwt wel voor de volgende periode wel voor een druk op de tarieven omwille van overcapaciteit op de markt. In het eerste kwartaal kon Ryanair nog 1 procent hogere tarieven aanrekenen, maar de rest van het jaar worden lagere ticketprijzen verwacht.

Het Nederlandse technologieconcern Philips heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst liep van 118 miljoen euro naar 161 miljoen euro op. Frans van Houten, topman van Philips, betoogde dat het bedrijf solide resultaten heeft laten optekenen. Hij verwees daarbij onder meer naar de omvang van het orderboek, dat met 8 procent is gestegen. Daarnaast maakte van Houten gewag van verbeterde marges, geholpen door hogere volumes, operationele verbeteringen en betere productiviteit. Philips kondigde ook aan vanaf het derde kwartaal voor 1,5 miljard euro aandelen in te kopen.

De Mexicaanse bottelaar Coca-Cola Femsa protesteert tegen de opzegging van een distributiecontract door de Nederlandse brouwer Heineken. Femsa zegt zich te beraden over mogelijke stappen tegen Heineken, maar voegt eraan toe te proberen op een constructieve manier met de Nederlandse groep in gesprek te blijven. Heineken kondigde eerder aan de distributie van zijn bier in Brazilië niet langer aan Femsa uit te besteden. Vanaf eind oktober zou de activiteit worden overgeheveld naar de voormalige Braziliaanse divisie van de Japanse brouwer Kirin, die eerder dit jaar voor Heineken werd ingelijfd. Femsa benadrukt echter dat distributiecontract pas over vijf jaar afloopt en wil een compensatie.

De Amerikaanse uitzender Manpower heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 1,6 miljoen dollar op tot 117 miljoen dollar. Het concern merkt op dat vooral kosten voor herstructureringen een negatieve impact hadden op het resultaat. Daarnaast wordt gewezen op de ongunstige weerslag van de relatief sterke dollar. Op basis van gelijke wisselkoersen zou het resultaat 6 procent hoger zijn uitgevallen. Manpower zelf sprak van sterke resultaten, waarbij het bedrijf profiteerde van een wereldwijd aantrekkende arbeidsmarkt in Europa en wereldwijd.

De Amerikaanse groep Halliburton, dienstverlener voor de oliesector, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 28 miljoen dollar, tegenover een verlies van 3,2 miljard dollar het tweede kwartaal van vorig jaar. Halliburton zegt te hebben kunnen profiteren van de toenemende productie van de Noord-Amerikaanse schalievelden. Door de productieafspraken van de Opec, zijn de prijzen in de oliesector opnieuw opgelopen. Daardoor werden ook op de Noord-Amerikaans schalievelden nieuwe activiteiten opgestart.

Speelgoedfabrikant Hasbro heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 973 miljoen dollar, tegenover 879 miljoen dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 30 procent tot bijna 68 miljoen dollar. De groei werd vooral gedragen door de speelgoedmerken Nerf en Transformers. Ook games zoals Monopoly en The Gathering lieten goede resultaten optekenen. De verkopen van de merchandising liepen op met 20 procent. Vooral de merchandising rond de film The Last Knight uit de reeks Transformers leverden uitstekende resultaten op. In de gamesdivisie kon een omzetgroei met bijna 6 procent worden opgetekend.

Het Britse concern Reckitt Benckiser (RB) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5 miljard pond. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 4 procent tot 505 miljoen pond. Die terugval was echter vooral te wijten aan productieproblemen door een online aanval. Reckitt Benckiser had eerder al gewaarschuwd dat de aanval een impact zou hebben op de cijfers van de onderneming. Rakesh Kapoor, topman van Reckitt Benckiser, meldde dat het computer-virus bij het bedrijf vijftienduizend laptops, tweeduizend servers en vijfhonderd computersystemen had uitgeschakeld. De kost is geraamd op 100 miljoen pond.

Flavio Cattaneo, topman bij Telecom Italia, ontvangt van het bedrijf een vertrekpremie van 25 miljoen euro. Daarover hebben Telecom Italia en Cattaneo een overeenstemming bereikt. Cattaneo was in aanvaring gekomen met het Franse mediaconcern Vivendi, grootaandeelhouder van Telecom Italia, over de strategie die het bedrijf diende te volgen. Vivendi wil zijn greep op Telecom Italia verder versterken. Cattaneo heeft amper zestien maanden het Italiaanse bedrijf geleid. Ook zijn voorganger Marco Patuano diende na onenigheid met Vivendi op te stappen. Theoretisch had Cattaneo recht op een vertrekbonus die met aandelen en contanten tot mogelijk 50 miljoen euro had kunnen oplopen.

Het epilepsiemiddel Vimpat van de Belgische farmagroep UCB mag in Europa ook als monotherapie voor kinderen tussen vier en zestien jaar worden voorgeschreven. Dat staat in een advies van het Committee for Medicinal Products for Human Use van het European Medicines Agency (EMA). Eerder had het bedrijf ook al toestemming gekregen voor het gebruik van het geneesmiddel bij kinderen tussen zestien en achttien jaar en volwassen patiënten. Ook is aangegeven dat Vimpat als aanvullende behandeling zou kunnen worden gebruikt. Na het advies hoopt het bedrijf in de loop van het derde kwartaal een definitieve toestemming te krijgen voor het gebruik van Vimpat bij kinderen.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair biedt mee op zijn noodlijdende Italiaanse sectorgenoot Alitalia. De Ierse groep heeft een niet-bindend bod op Alitalia uitgebracht. Verdere details over het voorstel werden niet meegedeeld. Neil Sorahan, financieel directeur van Ryanair, benadrukte dat het Ierse bedrijf met deze operatie verdere expansiemogelijkheden wil verkennen. Verwacht wordt dat Ryanair geen interesse heeft in een volledige overname van Alitalia, maar slechts een aantal interessante onderdelen zou willen inlijven. Volgens Italiaanse media zouden ook partijen zoals EasyJet, Lufthansa en Etihad biedingen op Alitalia hebben gedaan. Dankzij een overbruggingskrediet kan Alitalia voorlopig nog werken.

Het bedrijf Grab Taxi, een Aziatische concurrent van Uber, heeft met een investeringsronde een bedrag van 2 miljard dollar opgehaald. Aan de operatie namen het telecombedrijf Softbank en het Chinese bedrijf Didi Chuxing, concurrent van Uber, deel. Grab werd vijf jaar geleden opgericht in Maleisië, maar is inmiddels ook actief in Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam, Thailand en Myanmar. Het bedrijf voegt eraan toe dat bij een andere groep investeerders wellicht nog eens 0,5 miljard dollar zal worden opgehaald. Daarmee wordt de waarde van Grab Taxi worden geraamd op een totaalbedrag van meer dan 6 miljard dollar. De investeringen zijn wellicht een defensieve maatregel tegen Uber.

Het vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 794 miljoen euro huuropbrengsten gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 1,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De huurinkomsten uit de winkelcentra, die het merendeel van de activiteiten van het vastgoedbedrijf vertegenwoordigen, liepen met 4,1 procent op tot 670 miljoen euro. De huuromzet uit kantoren daalde daarentegen met 17,5 procent, als gevolg van de verkoop van enkele panden in de loop van vorig jaar. De nettowinst steeg met 6,7 procent tot 614 miljoen euro. De groep meldt vooral goede cijfers in Spanje. In Nederland wogen daarentegen de problemen in de detailhandel op de prestaties.

De online broker BinckBank heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 75,3 miljoen euro inkomsten geboekt, tegenover een omzet van 72,2 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het aantal transacties daalde weliswaar met 3 procent, maar de gemiddelde opbrengst per transactie ging met 6 procent omhoog. Verder zag Binck in België de transactieaantallen door de afschaffing van de speculatietaks met 23 procent stijgen. Daarmee liggen de transactieaantallen in België nu weer op het niveau van voor de invoering van de speculatietaks. De nettowinst ging met 7 procent omlaag tot ruim 15 miljoen euro, onder meer door hogere personeelskosten en servicekosten bij de gegroeide hypotheekportefeuille.

Sundar Pichai, chief executive van het internetbedrijf Google, treedt toe tot de raad van bestuur van moederconcern Alphabet. Dat heeft Alphabet bekend gemaakt. In de raad van bestuur zetelen onder meer ook Larry Page en Sergey Brin, oprichters van Google. Pichai staat ruim twee jaar aan het hoofd van Google. Hij werkt al dertien jaar voor Google. Bijna twee jaar geleden werd hij tot chief executive van het internetbedrijf benoemd. Hij was eerder verantwoordelijk voor besturingssysteem Android en internetbrowser Chrome. Hij ontving vorig jaar een salaris van 200 miljoen dollar. Pichai wordt de tweede werknemer van Google in het bestuur van Alphabet, na Diane Greene, hoofd van de cloudafdeling van het internetbedrijf.

Meer Nieuws

08:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |