28-08-17

Ondersteunende partner cruciaal voor bloeiende loopbaan

Personen met een ondersteunende partner vertonen een grotere neiging om uitdagingen met positieve vooruitzichten aan te gaan. Bovendien blijken die uitdagingen maanden later te resulteren in een grotere persoonlijke groei, een sterker gevoel van geluk en persoonlijk welzijn en betere relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University bij meer dan honderdzestig gehuwde koppels. Respondenten met een ondersteunende partner bleken daarbij de voorkeur te geven om aan een competitieve prijskamp deel te nemen. Collega’s die weinig aanmoediging van hun partner kregen of met een gebrek aan vertrouwen werden geconfronteerd, kozen voor een eenvoudig puzzel.

“Keuzes die mensen op bepaalde ogenblikken maken - zoals de beslissing een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan of nieuwe vrienden te maken - blijken van groot belang te kunnen zijn voor het welzijn op langere termijn,” benadrukt onderzoeksleider Brooke Feeney, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University. “Er kon daarbij worden vastgesteld dat de ondersteunende partners enthousiasme tonen over de geboden opportuniteit, hun wederhelft vertrouwen en zekerheid gaven en een interactie opzetten over de potentiële voordelen die met het aanvaarden van de uitdaging gepaard zouden kunnen gaan.”

“Een wederhelft kan het individu helpen om tot bloei te komen door op een aantal opportuniteiten in te gaan,” betoogt professor Feeney. “Anderzijds kan de partner ook een barrière betekenen door een mogelijke reactie op groeikansen af te remmen. De keuze van de partner kan dan ook een belangrijke impact hebben op de succeskansen die later in het leven mogelijk zullen kunnen worden gegrepen of gemist. Onder meer kan worden verwezen naar Barack Obama, die zes jaar geleden tegenover televisiefiguur Oprah Winfrey erkende een groot deel van zijn politiek succes te danken te hebben aan zijn echtgenote Michelle Robinson.

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, getuigde op dezelfde manier over zijn echtgenote Priscilla Chan. Zangeres Beyoncé Knowles sprak in gelijkaardige bewoordingen over haar echtgenoot Jay-Z Shawn Corey Carter.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Gelijkheidsgevoel en ecologische overtuiging gaan vaak samen

Personen die een sterkere voorkeur vertonen voor een maatschappijvorm die is gebaseerd op hiërarchie en ongelijkheid, tonen zich meestal ook minder bekommerd om het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Canada bij ruim vijfduizend respondenten in vijfentwintig landen. Respondenten die de overtuiging toonden dat superieure groepen een dominantie moesten uitoefenen tegenover inferieure entiteiten en een streven naar gelijkheid niet wenselijk was, minder snel geneigd bleken om voor ecologische problemen in actie te komen.

“Personen die in ongelijkheid geloven, bleken minder geneigd om een petitie voor natuurbescherming te ondertekenen, milieuvriendelijke producten te kopen of een ecologische organisatie financieel te steunen,” benadrukt onderzoeksleider Taciano Milfont, professor psychologie aan de Victoria University. “Bovendien blijkt het effect door de omgeving versterkt te worden. In een sociale context van ongelijkheid en bij een gebrek aan maatschappelijke ontwikkeling en ecologische normen, krijgen de verdedigers van de ongelijkheid een sterkere basis om inspanningen voor de bescherming van het leefmilieu af te wijzen.”

“De resultaten van de studie tonen aan dat inzichten in sociale dominantie, dat eerder al was gelinkt aan groepsdynamieken en vooroordelen, niet alleen belangrijk zijn voor intermenselijke relaties, maar ook voor de omgang van de mens met flora en fauna,” betoogt professor Milfont nog. “Eerder onderzoek heeft al een verband getoond tussen voorkeuren voor sociale dominantie en standpunten tegenover milieuvraagstukken, zoals de ontkenning van de klimaatverandering, maar met deze studie wordt de aanwezigheid van het fenomeen over verschillende culturen bevestigd. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook helpen een beter inzicht te verwerven in een aantal actuele milieuproblemen.”

“De conclusies van de studie suggereren dat een hiërarchische visie tegenover de natuur, met de mens aan de top en flora en fauna onderaan, gelinkt is met een overtuiging dat de mens het recht heeft de natuur te domineren,” aldus nog Taciano Milfont.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkheid, ecologie |  Facebook |

Transalpijnse cargotrein op zoek naar uitbater

Frankrijk en Italië zijn op zoek naar een operator die de Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), een spoortraject dat de steden Aiton bij Chambéry in Franse Savoie en Orbassano bij Turijn in Italië met elkaar verbindt, nieuw leven zou kunnen inblazen. De treinverbinding werd veertien jaar geleden gelanceerd en moest het vrachtwagenverkeer in de Alpen gevoelig beperken. Er moet volgens waarnemers echter worden vastgesteld dat slechts 2 procent van de totale trucktrafieken in het gebied van de dienst gebruik maken. Gehoopt wordt dat de uitbater van de verbinding, die een licentie voor tien jaar aangeboden zou krijgen, het gebruik van de trein zou kunnen stimuleren.

De Autoroute Ferroviaire Alpine moest voor een belangrijke verschuiving in de Alpijnse trafieken zorgen. Over een afstand van 175 kilometer, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Frejus-tunnel, zouden zoveel mogelijk vrachtwagens met de trein moeten worden getransporteerd. De verschuiving moest niet alleen de verkeersdrukte in onder meer de vallei van de Maurienne doen afnemen, maar zou ook de luchtvervuiling in het gevoelige Alpijnse gebied moeten bestrijden. Dagelijks worden drie tot vijf treinkonvooien voorzien. Het jaarlijkse transport bedraagt op dit ogenblik ruim 500.000 ton. Daarmee wordt jaarlijks de uitstoot van ongeveer 5.000 ton koolstofdioxide vermeden.

Rechtstreekse aanleiding voor het initiatief was het ongeval op het einde van de voorbije eeuw in de tunnel van de Mont-Blanc, waarbij negenendertig mensen om het leven kwamen. Op het einde van het voorbije decennium werd voor de concessie op de verbinding een eerste keer een aanbesteding werd uitgeschreven. Dat werd echter geen succes. Het initiatief ontvangt daardoor nog steeds van de Franse en Italiaanse autoriteiten jaarlijks een subsidie van telkens 4,5 miljoen euro. Die Europese Commissie heeft die tussenkomst voorlopig aanvaard, waarbij verwezen wordt naar het ecologische en economisch belang van het project. Jaarlijks vervoert de verbinding ongeveer 30.000 vrachtwagens.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trein, cargo, alpen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe chief executive van het alternatieve taxibedrijf Uber. Dat heeft het bedrijf gemeld. Khosrowshahi, een Amerikaan van Iraanse afkomst, wordt bij Uber de oprichter van Travis Kalanick, die midden juni na een aantal schandalen bij het bedrijf diende te betrekken. Kalanick werd verweten onvoldoende krachtdadig te hebben ingegrepen tegenover onder meer een cultuur van seksuele intimidatie en seksisme. Khosrowshahi (48) stond sinds het midden van het voorbije decennium aan het hoofd van het online reisbedrijf Expedia. Naast Khosrowshahi zouden ook Jeffrey Immelt (General Electric) en Meg Whitman (HP Enterprises) kandidaat zijn geweest om Kalanick op te volgen.

De Nederlandse KPN Group heeft interesse in het beveiligingsbedrijf Fox-It uit Delft. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Fox-It is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van geheime staatsdocumenten. Foxi-It zou door KPN Group worden gezien als een goede aanvulling op de eigen portfolio van diensten op het gebied van cybersecurity. Er wordt wel opgemerkt dat de interesse zich nog in een vroege fase zou bevinden. Er zou dan ook met NCC Group, de huidige eigenaar van Fox-It, nog geen toenadering zijn gezocht. Fox-It heeft onder meer de Nederlandse militaire inlichtingendienst en de Nederlandse veiligheidsdienst als klant. Fox-It werd twee jaar geleden voor 135 miljoen euro aan NCC Group verkocht.

De Amerikaanse kledingketen Abercrombie & Fitch heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,44 miljard dollar, tegenover 1,47 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies steeg van 50,6 miljoen dollar naar 75,6 miljoen dollar. Onder meer merkt het bedrijf op de prijzen van zijn collectie te hebben verlaagd om klanten terug te winnen. Bovendien werd ook geïnvesteerd in de herinrichting van de winkels. Abercrombie wees er verder op te hebben kunnen profiteren van een sterke vraag naar surfkleding van dochtermerk Hollister. Fran Horowitz, chief executive van Abercrombie & Fitch, benadrukte tevreden te zijn over de cijfers, die bij alle merken een vooruitgang tonen.

Noord-Koreaanse burgers en bedrijven kunnen in China geen nieuwe zaken meer doen. Bestaande afspraken mogen nog wel worden nageleefd, maar ondernemingen mogen geen nieuwe investeringen meer doen. Dat heeft het Chinese ministerie van handel bekend gemaakt. De Chinese overheid wil met de maatregel voldoen aan de sancties die recent werden afgesproken in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook plannen van Chinese ondernemingen om investeringen te doen in Noord-Korea zullen volgens het ministerie geen goedkeuring meer krijgen. De nieuwe sancties van China, Japan, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties zijn erop gericht het nucleaire programma van Noord-Korea stil te leggen.

Cinemagroep Kinepolis wil zijn netwerk bioscopen op termijn nogmaals verdubbelen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke overnames van sectorgenoten. Dat heeft Eddy Duquenne, topman van Kinepolis, gezegd. Op dit ogenblik telt Kinepolis achtenveertig bioscopen, tegenover drieëntwintig locaties drie jaar geleden. Die groei werd gerealiseerd door overnames en nieuwbouwprojecten in Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg. Bedoeling is om over enkele jaren een netwerk van een honderdtal bioscopen te kunnen uitbouwen. Daarbij zal Kinepolis volgens de topman mikken op opportuniteiten in westerse landen. Daarin zou ook een mogelijke terugkeer naar Duitsland kunnen zijn begrepen.

Polen moet een bedrag van 210 miljoen euro terugeisen van het bedrijf Autostrada Wielkopolska (Awsa), bouwer en beheerder van autosnelwegen. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Opgemerkt wordt dat de Poolse overheid aan het consortium teveel compensaties heeft toegekend na een verandering van de Poolse tolwet in het midden van het voorbije decennium. Awsa, een consortium van achttien bedrijven dat de concessie kreeg om de eerste tolsnelweg van Polen aan te leggen en te exploiteren, verloor door de veranderende wet een aantal inkomsten. Daardoor werden compensaties gegeven, waarbij echter gebruik was gemaakt van verouderde cijfers, zodat Awsa teveel werd vergoed. Er wordt geen boete opgelegd.

De Amerikaanse keten Signet Juwelers heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,4 miljard dollar, tegenover 1,37 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 81,9 miljoen dollar naar 85,2 miljoen dollar. De verkopen lieten een autonome toename met 1,4 procent optekenen. Daarvoor verwijst het bedrijf naar de verbeteringen aan het ecommerce-platform, waar een omzetstijging met 18,1 procent tot 82,2 miljoen dollar kon worden gemeld. Verder kon Signet naar eigen zeggen profiteren van een gunstige kalender voor moederdag, bijzondere inspanningen op het gebied van marketing en een sterke interesse voor zijn huwelijkspromoties.

Sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is geworden, heeft het Amerikaanse Federal Committee on Automation geen enkele samenkomst meer kunnen laten registreren. Dat hebben een aantal bronnen. Het Federal Committee on Automation bestaat uit meerdere topmannen uit grote bedrijven zoals Apple, Ford en General Motors en buigt zich over de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zestien dagen voor het vertrek van voormalig Amerikaans president Barack Obama zou de raad een eerste vergadering hebben gehad, maar zou sindsdien nooit meer zijn samengekomen. Het Amerikaanse ministerie van transport zegt zich te buigen over de toekomstige werking van de raad.

Het consortium BBL Company onderzoek of het mogelijk is om met bestaande pijplijn door de Noordzee gasvoorraden van Engeland naar Nederland te sturen. Op dit ogenblik wordt de pijplijn gebruikt voor gasstromen van Nederland naar Groot-Brittannië, maar nu wordt ook gezocht of trafieken in de omgekeerde richting mogelijk zouden zijn. BBL Company werd opgericht met kapitaal van de Nederlandse Gasunie (60 procent), Fluxys (20 procent) en Eon Ruhrgas (20 procent) voor de aanleg van een pijplijn voor gastransport tussen Den Helder in Nederland en Bacton in Engeland. Een tweerichtingsverkeer zou volgens de eigenaars van de pijplijn interessante opportuniteiten kunnen bieden.

De Amerikaans winkelketen Dollar Tree heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,28 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 170,2 miljoen dollar naar 233,8 miljoen dollar. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in goedkope prijzen, kon naar eigen zeggen profiteren van lagere kosten en kortingen. Bovendien werd gewezen op een stijging van de identieke omzet met 1 procent bij dochterketen Family Dollar. Waarnemers merken wel op dat Dollar Tree in grote mate is kunnen ontsnappen aan de prijzenoorlog die tussen de Amerikaanse retailers al enkele jaren woedt.

De groep Intergamma, het moederbedrijf van ketens zoals Gamma en Karwei, zoekt mogelijk een nieuwe eigenaar. De Ierse groep Cement Roadstone Holdings (CRH) zou immers overwegen om zijn belang van 49 procent in Intergamma van de hand te doen. Dat hebben Britse media gemeld. Vooral de complexe eigendomsstructuur van Intergamma - die voor 43 procent eigendom is van de individuele winkeleigenaren en ook nog het bestuur en de Franse groep Bricorama als aandeelhouders heeft - zou voor het Ierse concern een reden zijn om zich terug te trekken. De Ierse groep stapte veertien jaar geleden voor een bedrag van 646 miljoen euro in Intergamma.

Het petroleumconcern China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 92,36 miljard yuan of 13,9 miljard dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 38 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd tevens een nettowinst geboekt van 16,25 miljard yuan, tegenover een verlies van 7,74 miljard yuan tijdens de eerste helft vorig jaar, toen wel afschrijvingen op teerzand-projecten in Canada moesten worden geboekt. Cnooc realiseerde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een productie van 237,9 miljoen vaten. Dat betekende een daling met 1,5 procent tegenover de eerste helft vorig jaar.

Bij loodverwerker Campine heeft Geert Krekel zijn functie als chief executive neergelegd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Krekel werd opgevolgd door Willem De Vos, die al ruim twee jaar onafhankelijk bestuurder van Campine was. Volgens het bedrijf gebeurde het vertrek van Krekel in gemeenschappelijk overleg. Er zou echter sprake zijn geweest van een verschil in visie. Krekel ontvangt bij zijn vertrek een vaste ontslagvergoeding van 359.000 euro. Dat bedrag kan nog met maximaal 300.000 euro variabele verloningen worden aangevuld. Krekel was zeventien jaar chief executive van het bedrijf. Campine werkt aan een nieuw businessplan, dat eind dit jaar klaar moet zijn.

De Nederlandse retailer De Bijenkorf heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzetgroei met 17 procent laten optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de winkels kon een groei met 14 procent worden gemeld, terwijl het online platform een stijging met 29 procent liet optekenen. De Bijenkorf, die geen concrete cijfers bekend maakt, meldde verder dat het aantal bezoekers met 4 procent is gestegen. Giovanni Colauto, topman van De Bijenkorf, benadrukte daarbij dat de klanten ook grotere uitgaven hebben gedaan. Gesteld wordt dat de cijfers aantonen dat De Bijenkorf een goede keuze heeft gemaakt door vier jaar geleden te beslissen zich op het hogere marktsegment toe te spitsen.

In China wordt volgende maand een hogesnelheidsverbinding in gebruik genomen tussen Peking en Shanghai. De treinen zullen het traject, dat in totaal 1.318 kilometer telt, in vierenhalf uur afleggen. Daarmee kan tegenover de huidige dienstverlening een tijdwinst van één uur worden gerealiseerd. De treinen zullen een topsnelheid van 350 kilometer per uur halen, maar volgens de Chinese autoriteiten zouden snelheden tot 400 kilometer per uur mogelijk kunnen zijn. De route tussen Peking en Shanghai vormt één van de belangrijkste spoorlijnen van heel China. De dienst wordt volgens spoorwegmaatschappij China Railway jaarlijks door 600 miljoen reizigers gebruikt.

09:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-17

Ook voor jonge Chinese man is uiterlijk partner belangrijk

In China vinden mannelijke studenten het uiterlijk van hun romantische partner belangrijk, maar bij hun vrouwelijke collega’s wordt aan een bredere waaier factoren aandacht besteed. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MyCos en het platform Tencent bij meer dan achtduizend Chinese studenten. De onderzoekers stelden vast dat 72 procent van de mannelijke studenten te kennen gaf dat bij de zoektocht naar een partner voor een afspraak het uiterlijk belangrijk is, maar bij vrouwelijke collega’s valt dat cijfer terug tot 54 procent. Bij vrouwelijke studenten wordt meer gewag gemaakt van intelligentie, gezondheid, rijkdom, opleiding en familiale achtergronden.

Lees Verder

21:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voeding is vaak middel om stress af te reageren

Individuen die lijden aan boelemia nervosa reageren op stressvolle situaties op een andere manier. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de George Mason University, de Florida State University en de University of Kentucky. Opgemerkt wordt dat deze patiënten voeding lijken te gebruiken om negatieve gevoelens over zichzelf te vermijden. De onderzoekers stelden vast dat een mathematische taak bij alle proefpersonen tot een verhoogde stress leidde, maar tevens werd gemeld dat foto’s over voeding die spanning opnieuw kon helpen afbouwen. Tegelijkertijd nam ook het verlangen naar voeding toe.

Lees Verder

 

21:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gevoelen van welzijn heeft positieve impact op de gezondheid

Subjectieve gevoelens van welzijn, zoals een hogere levenstevredenheid, kunnen een positieve impact hebben op de fysieke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers dan ook aan dat gelukkige mensen van een grotere gezondheid genieten en langer leven, terwijl tegelijkertijd een chronisch gevoel van mistevredenheid een belangrijke bedreiging voor het fysieke welzijn kan vormen. Positieve gevoelens kunnen volgens de wetenschappers het immuunsysteem versterken om ziektes af te weren en van kwetsuren te herstellen.

Lees Verder

 

20:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |