27-08-17

Filmindustrie blijft maatschappelijke clichés bevestigen

Stereotypes over geslacht, ras en leeftijd worden in de filmindustrie bevestigd en versterkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California naa zevenduizend personages en meer dan 53.000 dialogen in bijna duizend filmscripts. Vastgesteld werd onder meer dan mannen meer dan 37.000 dialogen kregen toegewezen. Het aandeel van vrouwelijke personages in de gesprekken blijft beperkt tot iets meer dan 15.000 tussenkomsten. Bovendien konden in de betrokken scripts bijna 4.900 mannelijke personages worden opgetekend, tegenover slechts iets meer dan 2.000 karakters voor vrouwen.

Lees Verder

 

13:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoogvliegers tijdens tests niet ongevoelig voor bedrog

Hoogvliegers kunnen op tests vaker op bedrog worden betrapt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Guelph bij een analyse van meer dan 3.600 examens van elf cursussen. De Canadese onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie ingaan tegen de algemene veronderstelling, waarin immers wordt aangegeven dat vooral individuen met lagere capaciteiten tot bedrog zouden kunnen worden aangezet, aangezien deze groep met een hogere academische quotering de meeste winst zouden kunnen maken. In werkelijkheid moet volgens de onderzoekers een tegengestelde vaststelling worden gedaan.

Lees Verder

 

12:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eigen intuïtief vermogen is moeilijk in te schatten

Het is voor de mens bijzonder moeilijk om zijn intuïtief vermogen in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent bij vierhonderd consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De visie op de eigen intuïtieve vermogens blijkt volgens de Britse wetenschappers immers weinig verband te houden met de reële instinctieve capaciteiten. Vastgesteld werd dat in 90 procent van de gevallen personen met een hoog intuïtie zelfvertrouwen geen betere prestaties liet optekenen dan collega’s met een laag vertrouwen in de eigen instincten.

Lees Verder

 

11:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zonnekracht wereldwijd bijna even belangrijk als kernenergie

Zonnekracht is voor de wereldwijde elektriciteitsproductie bijna even belangrijk geworden als kernenergie. Tegen het midden van deze eeuw zouden zonnecentrales zelfs de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen worden. Dat is de conclusie van een rapport van Greentech Media. Opgemerkt wordt dat zonnepanelen tegen eind dit jaar wereldwijd over een geïnstalleerde capaciteit van 390 gigawatt kunnen beschikken. Daarmee komt de productie heel dicht in de buurt van kernenergie, die op dit ogenblik een wereldwijde capaciteit van 391,5 gigawatt laat optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat het verbruik in China zonnekracht tegen eind dit jaar zelfs belangrijker dan kernenergie zou kunnen maken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de wereldwijde capaciteit aan zonnekracht over vijf jaar wellicht een niveau van 871 gigawatt zal bereiken. Daarmee zou zonnekracht dubbel zoveel capaciteit realiseren dan het huidige arsenaal nucleaire centrales. Er wordt wel aan toegevoegd dat geïnstalleerde capaciteit niet het hele verhaal vertelt en dat nucleaire centrales nog altijd de wereldwijde productie van elektriciteit domineren. Nucleaire energie produceert immers bijna 2,5 miljoen gigawattuur per jaar, tegenover amper 375.000 gigawattuur voor zonnekracht. Dat vertegenwoordigt respectievelijk 11 procent en 1,1 procent van de wereldwijde energieproductie.

Er wordt echter aan toegevoegd dat zonnekracht tegen het midden van deze eeuw 16 procent van de wereldwijde energiecapaciteit zou kunnen vertegenwoordigen. Daarmee zou zonnekracht tegen dat ogenblik de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen zijn geworden. Er wordt nog opgemerkt dat zonnekracht in Europa op dit ogenblik 100 gigawatt geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt. Daarmee is de sector de zesde grootste energiebron van de regio, na aardgas, windkracht, steenkool, waterkracht en kernenergie. Er wordt verder opgemerkt dat de wetenschap nog steeds op zoek is naar innovatieve technologieën om de opbrengst van zonnekracht nog te versterken.

Lees Verder

09:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht |  Facebook |

Frankrijk consumeert minder fruit en groenten

Franse shoppers hebben het verbruik van verse groenten en fruit gevoelig teruggedraaid. Dat is het gevolg van economische druk en demografische veranderingen, waardoor echter de aanbevolen consumptie van vijf porties per dag minder vaak wordt gehaald. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Crédoc. Vastgesteld werd dat het voorbije jaar nog 25 procent van de Franse volwassenen het aanbevolen volume van vijf porties fruit en groenten per dag haalde, tegenover nog 31 procent bij het begin van dit decennium. Het verbruik van kleine volumes - maximaal 3,5 porties per dag - nam tegelijkertijd met 9 procentpunt toe tot 54 procent.

Een gelijkaardig fenomeen moest volgens Crédoc worden vastgesteld bij kinderen tot zeventien jaar. In die groep bleek vorig jaar immers 45 procent minder dan twee porties per dag te consumeren, tegenover 32 procent begin dit decennium. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden verklaard door opleiding. In huishoudens met een gezinshoofd zonder een diploma consumeren kinderen minder dan twee porties fruit en groenten. Dat aandeel valt terug tot 23 procent in gezinnen waar de belangrijkste broodwinner een universitaire opleiding heeft genoten. Tegelijkertijd moet volgens Crédoc echter worden vastgesteld dat jonge volwassenen - ongeacht het opleidingsniveau - minder vaak de aanbevolen volumes eten.

Daarbij wordt opgemerkt dat de toename van een beperkte consumptie sinds het begin van dit decennium vooral bij jongere universitairen kan worden geregistreerd. "Dit fenomeen kan gedeeltelijk worden verklaard door een generatie-effect," aldus Crédoc. "Fransen tussen twintig en dertig jaar oud eten minder fruit en groenten dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Op vijfentwintigjarige leeftijd wordt in Frankrijk per dag gemiddeld 50 gram groenten en 45 gram fruit geconsumeerd. Hun ouders - tussen veertig en vijftig jaar oud - gebruiken op diezelfde leeftijd daarentegen 145 gram groenten en 100 gram fruit.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers worden verklaard door een toenemende verstedelijking en veranderingen in het evenwicht tussen werk en gezin. Deze verschuivingen zetten de jongere generatie aan om vaker buitenshuis te eten, waardoor de consumptie van gemaksvoeding zoals pizza's, quiches, sandwiches, pasta's en rijst toeneemt. Tijdsdruk zet grotere gezinnen bovendien gemakkelijker aan het verbruik van fruit en groenten te verminderen. In gezinnen met minstens drie kinderen is de kans op een beperkte consumptie bij jongeren 17 procent hoger dan in huishoudens met slechts één kind. Dat geldt ook voor volwassenen. In gezinnen zonder kinderen blijkt 40 procent van de volwassenen een beperkte consumptie te melden. In huishoudens met minstens drie kinderen loopt dat op tot 69 procent.

In het zuidwesten en zuidoosten van het land, waar grotere teelt van groenten en fruit kan worden gemeld, blijft de terugval van de consumptie relatief beperkt. In de noordelijke regio's worden echter scores boven het nationale gemiddelde opgetekend.

Lees Verder

08:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, fruit, groenten |  Facebook |

26-08-17

Nieuwsoverzicht

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell onderzoekt de mogelijkheden om in Queensland in Australië met de Delga Solar Farm een groot zonneproject op te zetten. Het concern heeft van de lokale autoriteiten een al een bouwvergunning ontvangen, maar volgens Shell is nog geen definitieve beslissing over de investering genomen. De Delga Solar Farm zou een zonnecentrale met een vermogen van 250 megawatt moeten worden. Details over de omvang en de timing van de investering werden nog niet bekend gemaakt. Shell heeft te kennen geven jaarlijks tot 1 miljard dollar in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te willen investeren.

In de Verenigde Staten is James Liang, voormalig ingenieur van autobouwer Volkswagen, voor zijn betrokkenheid in de emissiefraude bij het concern veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Hij werd door een rechtbank in Detroit ook veroordeeld tot een geldboete van 200.000 dollar. Liang is één van de acht voormalige werknemers van Volkswagen die in de Verenigde Staten wegens de emissiefraude werden aangeklaagd en is de eerste die daadwerkelijk is veroordeeld. Volgens de aanklagers wist Liang van de fraude, maar verzuimde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Eerder bekende Liang al schuld in de kwestie, zodat hij een maximumstraf van vijf jaar kon vermijden.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever overweegt een bod op de Amerikaanse cosmeticaproducent Estée Lauder. Met de operatie zou Unilever zichzelf willen beschermen tegen een potentiële overnamedreiging. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse krant Evening Standard gemeld. De waarde van Estée Lauder wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 34 miljard euro. Unilever wees eerder dit jaar een megaboot van zijn Amerikaanse sectorgenoot Kraft af. Onder meer het Franse concern L’Oréal en de investeerders 3G Capital en Berkshire Hathaway zouden eveneens interesse in Estée Lauder hebben getoond. De Amerikaanse cosmeticagroep wordt nog altijd gecontroleerd door de familie Lauder.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,23 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst steeg van 5,3 miljoen euro naar 46,2 miljoen euro. Een belangrijk gedeelte van de winstgroei kan worden toegeschreven aan de toegenomen trafiek. Er werden tijdens de eerste helft van dit jaar immers 120,7 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekende een toename met 4,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen de resultaten echter wel onder druk stonden van de terroristische aanslagen op Brussel en twaalf stakingsdagen. Ook het treinaanbod is uitgebreid.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways wil binnen vijf jaar een directe verbinding tussen Sydney en Londen realiseren. De vlucht zou ongeveer twintig uur in beslag nemen en zou de langste luchtvaartverbinding van de wereld worden. Ook tussen New York en Sydney worden rechtstreekse vluchten gepland. Qantas zegt voor deze recordafstanden wel afhankelijk is van vliegtuigconstructeurs zoals Airbus en Boeing, die toestellen zouden moeten ontwikkelen om dergelijke afstanden te overbruggen. Door de rechtstreekse verbinding zouden de reizigers op het traject tussen Sydney en Londen een tijdwinst van ongeveer vier uur kunnen maken. Qantas vliegt volgend jaar al rechtstreeks tussen Londen en Perth.

In Zuid-Korea is Lee Jay-Yong, topman van het elektronicaconcern Samsung, wegens omkoping, verduistering en meineed tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld. Het openbaar ministerie had tegen Jay-Yong (49) een celstraf van twaalf jaar geëist. Daarbij werd aangevoerd dat de bedrijfsleider voor 32,7 miljoen euro steekpenningen heeft betaald aan een vertrouweling van de inmiddels afgetreden Zuid-Koreaanse president Park. In ruil voor dat geld zou Samsung politieke steun zijn toegezegd voor een controversiële fusie van twee dochterondernemingen. Lee Jay-Yong heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordelen. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de uitspraak zal worden verworpen.

Textielfabrikant Sioen heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 237,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 32 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd echter vooral gedragen door overnames. Sinds begin vorig jaar kocht Sioen vijf ondernemingen in Duitsland, Finland, Italië en Groot-Brittannië. De autonome groei bedroeg 4,4 procent. De nettowinst slonk echter met 14 procent tot 12,1 miljoen euro. Die achteruitgang wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de hogere grondstofprijzen, terwijl ook moest worden geïnvesteerd in de integratie van de overgenomen bedrijven. In Indonesië moest geïnvesteerd worden in de verhuis van een fabriek.

De Zweedse streamingdienst Spotify heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het muzieklabel Warner Music. Dat heeft Warner bekend gemaakt. In het akkoord werd afgesproken dat de omvang van de verschuldigde royalty’s wordt beperkt. Op die manier moet Spotify de mogelijkheid krijgen rendabele winstmarges uit te bouwen. Op dit ogenblik is Spotify immers nog steeds verlieslatend. Eerder al sloot de streamingdienst gelijkaardige akkoorden met Universal Music en Sony Music. Daarmee heeft Spotify nu een overeenkomst met de drie grote muzieklabels van de wereld en zouden een groot deel van de obstakels voor een beursgang volgende herfst of lente zijn weggeruimd.

De informaticagroep RealDolmen heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 58,5 miljoen euro. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. In de afdeling consulting diende een omzetdaling met 2,1 procent tot 26 miljoen euro worden geregistreerd, maar daarbij wordt vooral gewezen naar ongunstige kalender-effecten. De hardware-afdeling kon nagenoeg een status-quo op 32,5 miljoen euro melden. Het bedrijf merkt echter op dat tijdens de tweede helft van het boekjaar de nodige ommekeer mag worden verwacht, zodat uiteindelijk bij de jaaromzet de verhoopte groei met 5 procent zal kunnen worden gerealiseerd.

Brouwer AB InBev gaat de bieren van zijn Amerikaans dochtermerk Goose op de Belgische markt sterker promoten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. AB InBev is met de merken Jupiler, Stella Artois en Leffe al dominant aanwezig op de Belgische biermarkt, maar wil ook de producten van de Amerikaanse ambachtelijke brouwerij Goose Island bij het Belgische publiek bekender maken. De bieren zullen vanaf september in een groter aantal cafés beschikbaar zijn. Er volgt ook een marketingcampagne om de ambachtelijke bieren te promoten. Goose Island werd zes jaar geleden door AB InBev overgenomen. Sinds vorig jaar worden de bieren van Goose Island ook in België verkocht.

Het Duitse bedrijf HelloFresh, leverancier van maaltijdboxen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 425 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 50 procent tegenover het jaar voordien. Er werd echter een verlies geleden van 56,7 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 52,9 miljoen euro de eerste helft vorig jaar. Dominik Richter, chief executive van HelloFresh, kondigde aan dat het bedrijf mogelijk nog dit jaar op de beurs zal worden geïntroduceerd. De waarde van het Duitse bedrijf, dat zes jaar geleden werd opgericht, wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 2 miljard dollar. HelloFresh is voor 53 procent in handen van de holding Rocket Internet.

De Nederlandse bank ABN Amro heeft mogelijk plannen voor de overname van de IKB Deutsche Industriebank. Dat hebben bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Naast ABN Amro zouden echter ook een aantal Chinese partijen interesse in de overname van de Duitse bank hebben getoond. Op dit ogenblik is IKB Deutsche Industriebank nog in handen van investeerder Lone Star. Volgens Bloomberg zou voor een overname van de Duitse bank een bedrag tussen 300 miljoen euro en 400 miljoen euro zijn gemoeid. IKB Deutsche Industriebank werd bijna honderd jaar geleden opgericht. De bank, die zijn hoofdkwartier heeft in Düsseldorf, is belangrijk voor de financiering van kleine en middelgrote bedrijven.

Het bedrijf GameStop, de grootste verkoper van videogames ter wereld, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 1,69 miljard dollar. Dat was een stijging met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon onder meer profiteren van de grotere vraag naar de console Nintendo Switch. De nettowinst viel echter van 27,9 miljoen dollar naar 22,2 miljoen dollar terug. Opgemerkt wordt dat GameStop de voorbije periode onder grotere druk stond door een verschuiving bij de consument naar de digitale aankoop van games. Het bedrijf heeft dan ook inspanningen gedaan om zijn digitale aanbod te versterken. De digitale downloads stegen dan ook met 28,1 procent tot 46,5 miljoen dollar.

Bij de Nederlandse onderneming Refresco, bottelaar van frisdranken en fruitsappen, heeft de activistische aandeelhouder Wyser-Pratte zich verzet tegen de overname van de bottelactiviteiten van het Amerikaanse concern Cott. Wyser-Pratte heeft daarbij ook de andere aandeelhouders van Refresco opgeroepen tegen de overname te stemmen. Refresco wil Cott overnemen voor een bedrag van 1,25 miljard dollar, maar die operatie moet volgens Wyser-Pratte vooral als een defensieve taktiek worden bestempeld. Met de inlijving van Cott zou Refresco immers vooral willen beletten zelf overgenomen te worden. Refresco wees eerder dit jaar een overnamebod van 1,4 miljard euro van de Franse investeerder PAI Partners af.

De Britse betalingsverwerker Worldpay Group wordt overgenomen door zijn Amerikaanse sectorgenoot Vantiv. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 12 miljard dollar. Daarover hebben beide partijen recent een definitieve overeenkomst gesloten. Bij de overname krijgen de aandeelhouders van Worldplay een belang van 43 procent in de nieuwe fusiegroep. Het gecombineerde bedrijf krijgt hoofdzetels in Londen en Cincinnati. Naast een hoofdnotering op de beurs van New York, wordt het fusiebedrijf ook genoteerd op de beurs van Londen. De nieuwe entiteit zal de activiteiten onder de naam Worldpay verder zetten en zal tijdens een overgangsperiode door twee bestuursvoorzitters worden geleid.

07:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-17

Democratie heeft zowel dialoog als activisme nodig

Dialoog en activisme hebben in de democratische maatschappij elk hun functie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rachel Wahl, professor educatieve wetenschappen aan de University of Virginia. Wahl benadrukt daarbij dat activisme een cruciaal instrument is van de democratie, die volgens haar niet alleen op goede wil en relaties kan functioneren. Vooral groepen met beperkte macht hebben volgens haar de behoefte om op activisme te kunnen terugvallen. Anderzijds zegt de wetenschapster te geloven dat de meeste mensen met tegenstanders in een dialoog zouden willen treden, maar worden weinig mogelijkheden tot echte ontmoetingen tussen tegenovergestelde visies geboden.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |