25-08-17

Impact breintraining blijft relatief beperkt

Een hersentraining heeft geen impact op het beslissingsgedrag en de cognitieve functies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania bij meer dan honderdtwintig proefpersonen. Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium de populariteit van programma’s rond braintraining gevoelig is toegenomen, waarbij aan het publiek een verbetering van de cognitieve vaardigheden werd beloofd, maar in het nieuwe onderzoek wordt opgemerkt dat geen enkele impact kan worden ervaren, buiten de praktijk-effecten die door de training worden gegenereerd.

Lees Verder

14:22 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opleiding verscherpt polarisering rond controversiële onderwerpen

De polarisering rond controversiële wetenschappelijke concepten nemen toe met de scholingsgraad. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de University of Michigan rond afwijkende visies rond een aantal controversiële onderwerpen. Vastgesteld werd dat visies rond stamcelonderzoek, de geboorte van het heelal en de menselijke evolutie werden bepaald door de politieke en religieuze identiteit van het individu, terwijl de mening over klimaatverandering alleen door politieke visies werd bepaald. Bij al deze onderwerpen kon een hogere opleiding en wetenschappelijke vaardigheid worden gelinkt aan een grotere polarisering.

Lees Verder

13:50 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dalperiode na middaglunch gelinkt aan beloningssysteem

Na de middaglunch voelen vele werknemers een terugval in de alertheid. Het fenomeen kan wellicht worden gelinkt aan de veranderende activiteit van het beloningssysteem in de menselijke hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swinburne University of Technology in Australië, die een vergelijking maakten tussen de activering van het beloningssysteem om tien uur in de ochtend, twee uur op de middag en zeven uur in de avond. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het beloningssysteem in de ochtend en avond een hogere activiteit vertoont. De conclusies van de studie zouden volgens de studie implicaties kunnen hebben voor depressies, druggebruik en slaapstoornissen.

Lees Verder

12:50 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument kijkt vooral naar aantal productbesprekingen

Consumenten houden bij de aankoop van producten in het algemeen sterk rekening met besprekingen van andere klanten, maar dreigen zichzelf daarbij vaak te benadrukken. Er wordt immers vooral rekening gehouden met de kwantiteit van de besprekingen, ongeacht de kwaliteit van de waardering die wordt uitgesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University, de Indiana University en de University of California bij meer dan honderddertig consumenten. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers zowel implicaties hebben voor de retailers als voor hun klanten.

Lees Verder

11:19 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dure smartphone dreigt jonge consument te aliëneren

Smartphone-fabrikanten dreigen met sterke prijsverhogingen een belangrijke groep klanten van zich te aliëneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf CouponFollow bij meer dan duizend jonge consumenten tussen twintig en vijfendertig jaar in de Verenigde Staten. Uit de studie kwam immers naar voor dat 89 procent van de ondervraagden te kennen gaf ook zijn volgende smartphone bij zijn huidige leverancier te willen aankopen, maar er wordt aan toegevoegd dat slechts 14 procent bereid blijkt in de transactie meer dan 700 dollar te investeren. Voor 68 procent moet de prijs onder de grens van 500 dollar blijven.

Lees Verder

10:45 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials vormen bijzonder diverse groep consumenten

Retailers mogen niet de vergissing begaan om de millennials als één grote leeftijdsgroep met dezelfde behoeftes en wensen te benaderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau LEK Consulting bij 3.800 jonge volwassenen in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat er in de categorie van de millennials sterk uiteenlopende gedragingen kunnen worden opgetekend. De grootste verschillen worden volgens de onderzoekers gecreëerd door het ouderschap en het educatieve niveau. Wel wordt gezegd dat de babyboomers en Generation X als jonge consument heel anders reageerden dan de millennials.

Lees Verder

09:18 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Whole Foods, de supermarktketen die door de online retailer Amazon werd overgenomen, gaat de prijzen van een aantal populaire producten structureel verlagen. Dat heeft Amazon bekend gemaakt nadat de overname van Whole Foods door de Amerikaanse autoriteiten definitief werd goedgekeurd. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 14 miljard dollar. Door de overname van Whole Foods krijgt de mogelijkheid een aanwezigheid op de fysieke retailmarkt uit te bouwen. Whole Foods richt zich vooral op biologische en gezonde voeding en heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Experts menen dat de acties van Amazon de prijzenslag op de markt nog zullen versterken.

Het Japanse technologiebedrijf Softbank investeert een bedrag van 4,4 miljard dollar in de Amerikaanse groep WeWork, die wereldwijd werkplekken verhuurt. De transactie wordt gedeeltelijk gefinancierd door het investeringsfonds van Softbank, dat over een reserve van 100 miljard dollar beschikt. Softbank zal ook een gedeelte van zijn eigen reserves aanwenden om de bijkomende financiering van WeWork te garanderen. Ook in maart investeerde de Japanse groep al eens een bedrag van 300 miljoen dollar in WeWork. De bedrijven werken ook al samen in China en Japan. Een gedeelte van de nieuwe injectie zal worden gebruikt voor een verdere groei van WeWork in Azië.

Het alternatieve taxibedrijf Uber heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,75 miljard dollar, tegenover 800 miljoen dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het verlies kon met 14 procent worden teruggedrongen tot 645 miljoen dollar. Vooral de activiteiten in India en Zuidoost-Azië wegen op de cijfers van het bedrijf, naast personeelskosten en acties zoals kortingen voor passagiers en bonussen voor de zelfstandige chauffeurs. Ook de investeringen in zelfrijdende auto’s vergen belangrijke inspanningen. Sinds kort krijgen passagiers de kans aan de chauffeurs ook een fooi te betalen. Dat bedrag is volgens Uber inmiddels opgelopen tot 50 miljoen dollar.

Baggeraars Deme en Jan De Nul gaan samenwerken aan de renovatie van de oude haven van Doha in Qatar. Middle East Dredging Company (Medco), een joint-venture van Deme met de lokale partners United Development Company (UDC) en Qatar Holding, kreeg de opdracht om het toegangskanaal tot de oude haven van Doha te verleggen. Voor die baggerwerken werd door de opdrachtgevers ook Jan De Nul aangetrokken. Medco en Denul zullen bovendien ook samen instaan voor de bouw van een nieuwe dukdalf, een constructie op de het water waaraan schepen kunnen aanmeren. De werken moeten Doha helpen de groeiende interesse van het cruisetoerisme op te vangen.

In de Verenigde Staten heeft een rechtbank recent beslist dat retailer Costco wegens inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten aan juwelier een schadevergoeding van meer dan 19 miljoen dollar moet betalen. Tiffany had vier jaar geleden klacht neergelegd omdat Costco bij de omschrijving van ringen tegenover klanten de naam van de juwelier zouden hebben gebruikt. Op die manier zouden consumenten onterecht de mening zijn toegedaan een verlovingsring van Tiffany gekocht te hebben. Costco zegt dat door zijn verkopers alleen gewag is gemaakt van een Tiffany-setting om de ontwerpstijl van het product te omschrijven en benadrukt in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Het Grand Casino Brussels, eigendom van de Oostenrijkse groep Casinos Austria International, is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Dat heeft Casinos Austria bekend gemaakt. Het Grand Casino Brussels opende twaalf jaar geleden zijn deuren voor het publiek, maar de eigenaar wil zich naar eigen zeggen volledig op de eigen Oostenrijkse thuismarkt terugplooien. Daarom worden een hele reeks activiteiten, waaronder vierentwintig klassieke casino’s en een videoloterij met dertienhonderd terminals van de hand gedaan. Ook vijf casino’s op luxueuze cruiseschepen worden van de hand gedaan. Het Grand Casino Brussels heeft meer dan 250 werknemers en is gevestigd in het Anspach Center.

Het technologiebedrijf X-Fab, toeleverancier van chipproducenten, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 139,3 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst viel daarentegen met 24 procent terug tot 9,2 miljoen dollar. Rudi De Winter, chief executive van X-Fab, stelt zich optimistisch op over de toekomst van de onderneming. Hij wijst er daarbij op de omzet uit de productie voor toepassingen in de industrie, de gezondheidszorg en de autobouw met 24 procent tot bijna 83 miljoen dollar toenam. Tevens wordt gemeld dat dochterbedrijf X-Fab France het voorbije kwartaal de eerste productie heeft opgeleverd.

Smartphonefabrikant HTC Corporation uit Taiwan zal mogelijk worden verkocht. Dat hebben een aantal bronnen bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat het bedrijf steeds meer moeite ondervindt om de concurrentie tegenover sectorgenoten te kunnen blijven voeren. Daarom zou het bedrijf een aantal toekomststrategieën onderzoeken. Daarbij zou ook de mogelijkheid tot een verkoop worden bekeken. Naast een volledige overdracht aan een strategische investeerder, zou er ook voor gekozen kunnen worden om de activiteiten op het gebied van virtual reality af te splitsen en de verkopen. Een verkoop is echter geen zekerheid. De marktwaarde van HTC Corporation is over een periode van vijf jaar twee keer gehalveerd.

Het beeldvormingsbedrijf Agfa-Gevaert heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 622 miljoen euro. Dat betekende een daling met 3,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel met 32,5 procent terug tot 27 miljoen euro. Christian Reinaudo, chief executive van Agfa-Gevaert, wees voor de achteruitgang vooral op de impact van een reorganisatie van de distributiekanalen in China. Wanneer met die elementen geen rekening wordt gehouden, heeft het bedrijf volgens Reinaudo een degelijke prestaties geleverd. Hij benadrukte daarbij dat de meeste groeimotoren van de onderneming goede resultaten tonen, terwijl de kosten onder controle blijven.

Kranenfabrikant Sarens gaat met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een schikking sluiten. Het bedrijf had volgens de inspectie gedurende een lange periode op grote schaal geheime commissielonen betaald aan werknemers met internationale opdrachten. Vastgesteld zou zijn dat de betrokken werknemers naast hun loon en hotelkosten ook nog een bijzondere onkostenvergoeding ontvingen. Volgens Sarens vormden deze bedragen marktconforme forfaitaire vergoedingen, maar daarmee ging de inspectie niet akkoord. Er dreigden dan ook claims voor tientallen miljoenen euro. Uiteindelijk kon tussen beide partijen een minnelijke schikking afgesproken, waardoor de impact minder zwaar weegt.

Het Waalse bedrijf Ion Beam Applications (IBA) heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 151,6 miljoen euro, tegenover 145,1 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed echter een nettoverlies van 4,7 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 8,3 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Het bedrijf wijst daarbij naar aanhoudende vertragingen bij de installatie van protontherapie-apparatuur, die wordt gebruikt voor de bestrijding van gecompliceerde kankertumoren. Ook wordt gewag gemaakt van een aantal bijkomende eenmalige uitgaven, terwijl ook kostenbeparingen minder resultaat opleverden dan eerder was verhoopt.

Op dit ogenblik moet op de markt voor vanille een prijs van 700 dollar per kilogram worden betaald. Daarmee heeft het product een absolute recordprijs laten optekenen. Vorig jaar werd een prijsniveau van 175 dollar geregistreerd. Dat moet worden toegeschreven aan de cycloon Enawo die in maart dit jaar Madagaskar heeft getroffen. Het eiland heeft vele plantages waar de vanille-orchidee wordt gecultiveerd. Madagaskar vertegenwoordigt 80 procent van de wereldwijde productie van natuurlijke vanille, maar de oogst werd door Enawo zwaar beschadigd. Bovendien zouden speculanten van de problemen gebruik hebben gemaakt om voorraden achter te houden en de schaarste nog verder op te drijven.

Het bedrijf Deceuninck, fabrikant van raamprofielen in kunststof, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 338,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 2,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gewezen wordt daarbij op een sterke toename van de verkoop in de Verenigde Staten en een marktgroei in Centraal-Europa. De nettowinst daalde echter van 13,1 miljoen euro naar 8,2 miljoen euro. Daarbij wordt er wel aan herinnerd dat tijdens de eerste helft vorig jaar kon worden geprofiteerd van onder meer eenmalige inkomsten uit de verkoop van de terrasactiviteiten in de Verenigde Staten. Hogere investeringen leidden de voorbije zes maand ook tot hogere afschrijvingen.

Het themapark Walibi, dochter van de Franse groep Compagnie des Alpes, wil samenwerkingsprojecten opzetten met lokale overheden om gemeentelijke zwembaden te bouwen en uit te baten. Op dit ogenblik lopen onderhandelingen met de gemeente Landen. Dat heeft Walibi bevestigd. Met de bouw van het zwembad zou een bedrag zijn gemoeid van 30 miljoen euro, maar Landen is op zoek naar een partner om de kosten te kunnen verminderen. Walibi heeft met zijn merk Aqualibi een belangrijke expertise uitgebouwd in waterrecreatie. Ook Sportoase en Plopsa hebben al een aantal gelijkaardige projecten opgestart. Ook zij zijn geïnteresseerd in een samenwerking met Landen.

In Chili heeft de regering een voorstel van het ontginningsbedrijf Andes Iron voor de bouw van een nieuw mijnbouwproject verworpen. Dat heeft Marcelo Mena, Chileens minister van leefmilieu, bekend gemaakt. Andes Iron wou in Coquimbo een mijn bouwen die jaarlijks 12 miljoen ton ijzer en 150.000 ton koper moest produceren. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich echter ook het National Humboldt Penguin Reserve. Volgens Mena kon het project van Andes Iron, dat ook de aanleg van een nieuwe haven omvatte, onvoldoende garanties bieden voor de veiligheid van het reservaat, dat onder meer 80 procent van de wereldwijde populatie Humboldt-pinguïns huisvest.

08:47 Gepost door in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |