19-09-17

Voedselconsument vooral bezorgd over synthetische contaminanten

Consumenten tonen zich meer bezorgd over synthetische contaminanten dan over de natuurlijke vervuiling die in voeding wordt aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bij duizend consumenten. In het algemeen kon worden vastgesteld dat de Duits consumenten voedselcontaminatie als een groot gezondheidsrisico bestempelen. Bijna 60 procent van de ondervraagden was immers van mening dat ongewenste substanties in voedingsproducten een hoog tot extreem gevaar voor de gezondheid konden opleveren. Er wordt ook opgemerkt dat mannen zich in het algemeen minder vaak over mogelijke contaminanten in voeding bekommeren.

De onderzoekers stelden vast dat kwik en dioxines voor de Duitse consument de meest bekende voedingscontaminanten zijn. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden zich aan dat de aanwezigheid van kwik in vis een gevaar voor de gezondheid vormde, terwijl 70 procent verwees naar dioxines in eieren of melk. “Daarentegen bleek slechts 13 procent van de ondervraagden ooit gehoord te hebben van de natuurlijke contaminanten pyrrolizidine alkaloïden, die in producten zoals honing of thee kunnen worden aangetroffen,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien gaf slechts één derde van deze respondenten aan dat pyrrolizidine alkaloïden een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.”

Verder werd opgemerkt dat 26 procent verwees naar arsenicum in rijst en rijstproducten, waarbij 57 procent gewag maakte van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De onderzoekers konden naar eigen zeggen ook nog een aantal opmerkelijke demografische verschillen in de kennis van contaminanten te hebben kunnen opmerken. Onder meer kon worden vastgesteld dat mannen het risico van ongewenste substanties in barbecue-vlees minder hoog inschatten dan vrouwelijke consumenten. Tevens kon worden vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen veertien en negenentwintig jaar 41 procent erkent zich slecht geïnformeerd te voelen over contaminaties. Bij zestigplussers valt dat cijfer terug tot 15 procent.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

Facebook populairste sociale netwerk bij marketeers

In de marketing is Facebook het meest populaire sociale netwerk dat managers en medewerkers voor zowel professionele als particuliere doeleinden willen gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij vierhonderd managers en duizend medewerkers van marketing-divisies van ondernemingen in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat Facebook door beide groepen respondenten op de eerste plaats werd gezet, met een score van 44 procent bij de managers en 58 procent bij de medewerkers. Op de tweede plaats volgt Linkedin, dat bij managers en medewerkers een score van respectievelijk 17 procent en 13 procent liet optekenen.

Bij managers staat Twitter op een derde plaats met een score van 11 procent, gevolgd door Instagram (9 procent), Pinterest (7 procent), YouTube (5 procent) en Snapchat (1 procent). Bij de medewerkers wordt de derde plaats echter ingenomen door YouTube (8 procent), gevolgd door Instagram (7 procent), Twitter (6 procent), Pinterest (4 procent) en Snapchat (1 procent). Uit het onderzoek bleek verder nog dat Facebook door de executives volgend jaar het meest belangrijke sociale netwerk voor reclame en marketing zou worden. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan sociale messaging (33 procent) en video (28 procent).

Er werd nog opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar lijstaanvoerder Facebook gevolgd wordt door Instagram (13 procent), terwijl die plaats in de categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar wordt ingenomen door Linkedin (16 procent). Ook bij vijfenvijftigplussers staat Linkedin op de tweede plaats (15 procent). Bij vrouwelijke werknemers staan Instagram en Linkedin ex-aequo op een tweede plaats (10 procent), terwijl bij mannen Linkedin de tweede plaats inneemt (15 procent), gevolgd door YouTube (11 procent). In de reclamesector werd Instagram door executives op de tweede plaats gerangschikt, maar in de marketing wordt daarbij voor Twitter gekozen.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Ook kruidenier profiteert van digitale instrumenten

Het voorbije jaar werden 51 procent alle aankopen bij kruideniers beïnvloed door digitale technologieën. Dat betekende een stijging met 18 procentpunt tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Deloitte bij meer dan vierduizend consumenten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de impact van de digitale technologie niet louter beperkt wordt tot ecommerce, die nochtans 80 procent van de verkoopsgroei in de sector vertegenwoordigt. De grootste impact van digitale technologie wordt gevoeld in de elektronica-verkoop (69 procent), gevolgd door de autosector (59 procent), de woninginrichting (58 procent) en de kledingverkoop (55 procent). Gezondheid scoort 51 procent.

“De consument heeft het gebruik van de digitale technologie op een snelle manier in het hele scala van de retailwereld geadopteerd,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan ook in de verschillende processen van het aankoopproces een impact van digitale technologieën ervaren. Rekening houdend met het feit dat de meeste kruideniers-aankopen in de fysieke winkel gebeuren, moet de invloed van de digitale technologie in de sector uiteraard vooral in de vroegste stadia worden gezocht. Daarbij kon worden vastgesteld dat 77 procent van de consumenten wezen naar digitale initiatieven die de aandacht van de klant trekken op onder meer sociale media, recepten-platformen of kookblogs.”

Verder wordt opgemerkt dat 80 procent van de consumenten gebruik heeft gemaakt van een digitaal instrument om online op zoek te gaan naar kruideniersproducten, waarbij onder meer gewezen wordt op websites van retailers of direct mail. De onderzoekers wijzen er nog op dat digitale instrumenten ook een positief effect hebben op de verkoopt. Onder meer kon worden vastgesteld dat consumenten onder invloed van de digitale technologieën 9 procent vaker tot een aankoop overgaan. Bovendien bleek dat 19 procent van de klanten ook besliste grotere volumes aan te kopen. Tenslotte wordt gemeld dat 29 procent onder invloed van online aanbevelingen of besprekingen alsnog tot een aankoop heeft besloten.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kruidenier |  Facebook |

Vertrouwen op intuïtie maakt weg vrij voor nepnieuws

Personen die op hun intuïtie vertrouwen of geloven dat de gepresenteerde feiten politiek zijn beïnvloed, zijn sneller geneigd om geloof te hechten aan nepnieuws en onjuiste stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University en de University of Michigan bij Amerikaanse consumenten. Individuen die daarentegen bij de uitbouw van hun overtuigingen steunen op concrete bewijzen, zijn volgens de onderzoekers minder snel geneigd om verkeerde denkbeelden en beweringen te volgen. Een rationele presentatie van onderbouwde feiten is volgens de onderzoekers de beste strategie om nepnieuws tegen te gaan.

“Verkeerde wetenschappelijke en politieke percepties zijn schering en inslag,” benadrukt onderzoeksleider Kelly Garrett, professor communicatie aan de Ohio State University. “De bereidheid om geloof te hechten aan onjuiste verklaringen en samenzweringstheorieën betekent dan ook een bedreiging voor de mogelijkheden van de maatschappij om geïnformeerde beslissingen te nemen over dringende materies. In een aantal gevallen kan intuïtie een duidelijke meerwaarde opleveren, maar wie een groter belang hecht aan zijn buikgevoel dan aan bewijzen, dreigt zich bloot te stellen aan de gevolgen van misleiding.”

Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat er een verband bestond tussen het geloof in samenzweringstheorieën en het opleidingsniveau, het religieus fundamentalisme en de gebondenheid aan een politieke partij. Dit onderzoek toont volgens professor Garrett aan dat inspanningen om de overtuigingen te baseren op het geloof in bewijzen een uitstekende strategie vormen om het risico op misleiding te vermijden. Door de presentatie van feitelijke gegevens is het volgens de onderzoekers ook mogelijk om anderen te overtuigen hun verkeerde percepties opzij te schuiven. Daarbij kan onder meer een link naar een vertrouwde nieuwsbron of document volgens de onderzoekers een goede leidraad zijn.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat nog altijd meer dan 45 procent van de Amerikaanse bevolking niet kan aanvaarden dat Lee Harvey Oswald de enige dader van de moordaanslag op de Amerikaanse president John F. Kennedy zou zijn. Bovendien zei 33 procent ervan overtuigd te zijn dat Martin Luther King op last van de Amerikaanse overheid was vermoord, terwijl 32 procent meent dat het dodelijk ongeval van de Britse prinses Diana in Parijs was georchestreerd door de Britse koninklijke familie.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie |  Facebook |

Digitale wereld biedt reisbureau nieuwe kansen

Het fysieke reisbureau heeft een groot deel van zijn populariteit ingeboet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Apadmi, gespecialiseerd in mobiele toepassingen, bij duizend Britse consumenten die de voorbije twaalf maanden op vakantie zijn geweest. Vastgesteld moest worden dat nog slechts 9 procent van de respondenten aangaf een fysiek reisbureau te bezoeken bij de voorbereiding van een vakantie. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar valt dat cijfer zelfs terug tot amper 4 procent, tegenover een score van 18 procent bij vijfenzestigplussers. Toch lijken de fysieke reisbureaus nog altijd een toekomst te hebben.

Opgemerkt wordt dat het reisbureau nog altijd een impact heeft op de vakantiekeuzes van de bevolking. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 39 procent van de respondenten bij zijn online onderzoek in eerste instantie beroep doet op de website van een reisbureau. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 53 procent. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de consument bij de voorbereiding van zijn reis ook de assistentie van technologie verwacht om zijn reis sneller en gemakkelijker te organiseren. Onder meer bleek dat 21 procent gebruik wil maken van artificiële intelligentie en digitale chatbots.

“De nieuwe interactieve technologie kan voor het reisbureau een strategie worden om de reiziger terug naar de winkel te lokken,” merkt Nick Black, chief executive van Apadmi, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent van de respondenten wenst dat de reisbureaus in virtual reality en augmented reality zouden investeren, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun bestemmingen, hotels en transport vooraleer tot een boeking over te gaan. Deze technologieën kunnen een meerwaarde opleveren waarmee de winkels van de reisbureaus opnieuw geïnteresseerden kunnen aantrekken en zich kunnen onderscheiden van andere platformen die allerhande reisinformatie bieden.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bioscoopketen Kinepolis neemt in Canada de groep Landmark Cinemas over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 84,2 miljoen euro. Landmark Cinemas telt 44 bioscopen in het centrum en westen van Canada. Landmark is voor Kinepolis, dat al een portfolio met 48 bioscopen heeft, naar eigen zeggen een middelgrote overname. Er wordt op gewezen dat Canada economisch en cultureel grote gelijkenissen vertoont met de Europese markt. Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van het aanbod in Canada gevoelig sterker is dan in de Verenigde Staten. Landmark is met een marktaandeel van 10 procent. de tweede grootste bioscoopuitbater van Canada. In totaal telt de groep 303 zalen met 55.000 zitplaatsen.

De zakelijke chatdienst Slack heeft een investering opgehaald van in totaal 250 miljoen dollar. Het grootste deel van de investering is afkomstig van het Japanse internetbedrijf SoftBank. Slack wordt na de investering gewaardeerd op een bedrag van 5,1 miljard dollar. Bij de vorige investering was het bedrijf nog 3,8 miljard dollar waard. Met Slack kunnen collega’s binnen een bedrijf over meerdere kanalen te communiceren, waarbij ook externe diensten kunnen worden ingeschakeld. Het bedrijf zegt met de bijkomende financiële middelen geen specifieke plannen te hebben. Gemeld wordt dat de investering zal worden gebruikt om de flexibiliteit van de activiteiten te versterken.

Het biotechbedrijf ThromboGenics uit Leuven krijgt opnieuw de volledige rechten op zijn oogmiddel Jetrea. Dat heeft ThromboGenics bekend gemaakt. De rechten waren eerder verkocht aan Alcon, een dochterbedrijf van de Zwitserse groep Novartis. Jetrea wordt wereldwijd in ongeveer twintig landen toegepast bij de behandeling van een aantal oogaandoeningen. Novartis heeft de rechten echter teruggegeven omdat ThromboGenics beter in staat zou zijn het middel op lange termijn te commercialiseren. Voor de terugname van de rechten ontvangt Thrombogenics een vergoeding van 53,7 miljoen euro. Bovendien neemt Novartis ook voor een bedrag van 10 miljoen euro een belang in het Leuvense bedrijf.

Een aantal Europese consumentenorganisaties, waaronder Test-Aankoop, heeft Ryanair in gebreke gesteld omdat de maatschappij geen correcte informatie zou verstrekken over de rechten van de passagiers van geannuleerde vluchten. Test-Aankoop zegt ook mogelijk juridische stappen te zullen nemen. Ryanair heeft een belangrijk aantal vluchten moeten schrappen wegens vakanties die door piloten worden opgenomen. De maatschappij heeft volgens Test-Aankoop echter alleen een alternatief of terugbetaling voor, terwijl een aantal getroffen passagiers bovendien ook recht hebben op compensaties tussen 250 euro en 600 euro. Ryanair kreeg acht dagen tijd om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Het Amerikaanse defensieconcern Northrop Grumman neemt het ruimtevaartbedrijf Orbital ATK over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 7,8 miljard dollar. Er werd al langer van een overname gewag gemaakt. Orbital is fabrikant van raketten voor de lancering van satellieten, aandrijfsystemen voor intercontinentale ballistische raketten en geleide wapens en andere producten voor ruimtevaart en defensie. Door de inlijving van Orbital versterkt Northrop volgens waarnemers zijn positie in de strijd met Boeing rond de ontwikkeling van een nieuw rakettenafweersysteem voor het Amerikaanse leger. Met dat programma zou een bedrag zijn gemoeid van 85 miljard dollar.

De Italiaanse koffieketens Lavazza en Illycaffe hebben in Milaan een nieuwe flagship-store geopend in de omgeving waar hun Amerikaanse rivaal Starbucks begin volgend jaar zijn activiteiten wil starten. Waarnemers merken op dat de oorlog tussen de koffiehuizen in Milaan een weerspiegeling is van de wereldwijde competitie tussen de grote merken op de premiummarkt. Lavazza en Illycaffe ontkennen echter het verband. Een aantal partijen toont zich ook sceptisch dat Starbucks erin zal kunnen lukken een grote populariteit uit te bouwen in een markt waar de espresso aan prijzen worden verkocht die slechts een fractie vertegenwoordigen van de tarieven die de Amerikaanse keten aanrekent.

Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland, heeft in Bredene het complex Breeduyn Village geopend. Het nieuwe part telt 63 vakantievilla’s en ligt op amper tweehonderd meter afstand van het strand. Breeduyn Village is het eerste project dat Roompot in België heeft gerealiseerd. Er zijn echter ook initiatieven gepland in Blankenberge en Oudenaarde. Roompot noemt de uitrol naar het zuiden een logische stap in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. In Blankenberge heeft Roompot twee grote kustcampings met in totaal zevenhonderd staanplaatsen overgenomen. De site wordt op termijn omgebouwd tot een vakantiepark. In Oudenaarde worden 250 vakantievilla’s gebouwd.

Werknemers van het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp hebben protestacties aangekondigd tegen een mogelijke fusie van de Europese staalactiviteiten van hun onderneming met Tata Steel Europe. Er is een demonstratie aangekondigd in Bochum, georganiseerd door de vakbond IG Metall en de ondernemingsraad van ThyssenKrupp. Gevreesd wordt dat de fusie zal leiden tot een massaal ontslag en sluitingen. ThyssenKrupp en Tata Steel onderhandelen al meer dan een jaar over een combinatie van hun Europese staalactiviteiten. Ook beleggers en aandeelhouders van ThyssenKrupp stellen zich vragen over de gevolgen van een mogelijke samenvoeging.

In Antwerpen hebben de actiegroepen Straten-Generaal en Ademloos hun procedures bij de Raad van State tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding definitief ingetrokken. De actiegroepen zeggen van de autoriteiten voldoende garanties gekregen te hebben dat met hun opmerkingen op het gebied van mobiliteit en leefmilieu rekening zal worden gehouden. Door het wegvallen van de procedures kunnen de werken aan de Oosterweelverbinding volgens Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, nog voor het einde van dit jaar van start gaan. Door de Oosterweelverbinding moet de Antwerpse Ring worden gesloten, zodat de verkeersproblemen efficiënter kunnen worden aangepakt.

Het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone staat te koop. Dat blijkt uit een boodschap van Wenner Media, meerderheidsaandeelhouder van het magazine. Rolling Stone werd vijftig jaar geleden door Jann Wenner opgericht. Tot nu toe is Wenner (71) erin geslaagd om Rolling Stone onafhankelijk te houden, maar hij geeft toe dat die situatie steeds moeilijker kan worden volgehouden. Een verkoop is volgens hem wellicht de beste oplossing. Wenner Media verkocht vorig jaar al bijna de helft van de aandelen in Rolling Stone aan het bedrijf BandLab uit Singapore, gespecialiseerd in muziektechnologie. Wenner zou na een verkoop nog wel bij Rolling Stone betrokken willen blijven.

Bij het Amerikaanse netwerkbedrijf Cisco legt voorzitter John Chambers (68) zijn functie neer. Hij maakte bekend op de aandeelhoudersvergadering in december geen verlenging van zijn mandaat te zullen vragen. Chambers zal worden opgevolgd door Charles Robbins, die de vertrekkende voorzitter twee jaar geleden ook als chief executive al had opgevolgd. Chambers wordt erevoorzitter van de raad van bestuur van Cisco, waar hij in het begin van de jaren negentig als verkoopdirecteur van start ging. In het midden van de jaren negentig werd Chambers aangesteld tot chief executive van het concern. Die functie zou hij twintig jaar vervullen.

De Amerikaanse investeerder General Atlantic wil een belang nemen in het Nederlandse online woonplatform Funda. General Atlantic, die ook al belangen heeft in vergelijkbare platforms in onder meer Zweden en België, zou in Funda een participatie tussen 25 procent en 40 procent willen nemen. Het Amerikaanse bod zou Funda waarderen op een bedrag van 240 miljoen euro. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die een belang van 70 procent heeft in Funda, zegt echter op dit ogenblik geen interesse te hebben om het platform te verkopen of een nieuwe investeerder aan boord te halen. Funda telt maandelijks meer dan 35 miljoen bezoekers.

De Mexicaanse drankengroep Fomento Economico Mexicano (Femsa) heeft een belang van 5,2 procent in Heineken verkocht. Met de transactie is een bedrag van ongeveer 2,5 miljard euro gemoeid. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken begin dit decennium de bierdivisie van Femse overnam. Door de verkoop van de participatie daalt het belang van Femsa in Heineken van 20 procent naar 14,76 procent. Een gedeelte van het Mexicaanse aandelenpakket werd overgenomen door L’Arche Green, de holding waarmee de familie Heineken het Nederlandse drankenconcern controleert. Op het ogenblik van de verkoop had L’Arche Green een belang van ruim 51,7 procent in de Heineken Holding.

Cyprus heeft de voorbije vier jaar al meer dan 4 miljard euro verdiend door zijn staatsburgerschap aan vermogende partijen te verkopen. In ruil voor investeringen in Cyprus krijgen de gegadigden het recht om in heel Europa te leven en te werken. Vooral oligarchen uit Rusland en Oekraïne zouden van het aanbod gebruik hebben gemaakt. Alleen vorig jaar al zou Cyprus minstens vierhonderd paspoorten hebben verkocht. Onder de ontvangers zouden zich ook een aantal oligarchen bevinden die van corruptie worden beschuldigd. Geïnteresseerde partijen moeten in Cyprus voor minstens 2 miljoen euro eigendommen hebben of voor 2,5 miljoen euro belangen hebben in bedrijven of staatsobligaties.

Bij de Braziliaanse vleesverwerker JBS Group is oprichter Jose Batista (84) opnieuw tot chief executive benoemd. Batista had zich eerder al uit de actieve leiding van de onderneming teruggetrokken, maar werd teruggeroepen omdat zijn twee zonen, die hem waren opgevolgd, door het Braziliaanse gerecht worden vervolgd en zijn aangehouden op verdenking van corruptie in een dossier waarbij ook de Braziliaanse president Michel Terner is betrokken. Het duo wordt ervan verdacht miljoenen dollar smeergeld te hebben betaald om overheidsopdrachten te krijgen. JBS Group maakte bekend dat Batista in zijn leidende functie zal worden bijgestaan door drie adviseurs, waaronder één van zijn kleinzoons.

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-09-17

Televisie verliest populariteit bij Amerikaanse kinderen

De traditionele televisie verliest bij het publiek aan populariteit, maar in de Verenigde Staten wordt de grootste terugval opgetekend bij kinderen tussen twee en elf jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bernstein Research, waar van een alarmerende trend wordt gesproken. Opgemerkt wordt dat het televisiegebruik in deze leeftijdsgroep de voorbije zes jaar slechts gedurende twee kwartalen een groei heeft kunnen laten optekenen, terwijl in elf kwartalen een dubbelcijferige achteruitgang diende te worden gemeld. Opgemerkt wordt dat het kijkerspubliek tussen twee en elf jaar over een periode van zes jaar in de Verenigde Staten een daling met 50 procent heeft laten optekenen.

“Uit de cijfers kunnen geen verdere gegevens over de inkrimping van het jonge televisiepubliek worden afgeleid,” erkent Todd Juenger, media-analist bij Bernstein Research. “Mogelijk kijken de Amerikaanse kinderen minder vaak naar televisie, maar ook zou kunnen worden verondersteld dat een gedeelte van deze leeftijdsgroep het medium helemaal de rug heeft toegekeerd en volledig op alternatieve platformen is overgestapt.” Volgens Juenger zou wellicht kunnen worden vastgesteld dat een aantal jongeren inderdaad niet langer naar televisieprogramma’s kijkt, waardoor mogelijk ook de waarde van het kanaal voor de adverteerders zou kunnen afnemen.

Opgemerkt wordt daarbij dat televisie in het verleden een gegarandeerde toegang tot het jongere publiek bood. Het platform bleek immers een belangrijke naschoolse activiteit en behoorde bovendien tot het weekendprogramma van de Amerikaanse jeugd. “Het onderzoek toont echter aan dat de opkomst van digitale video en vooral YouTube een aantrekkelijk alternatief heeft gecreëerd en dat erin geslaagd is de traditionele markt snel uit zijn evenwicht te brengen,” stippen de onderzoekers aan. “Deze vaststellingen zouden marketeers dan ook kunnen aanzetten om hun strategieën te herbekijken en eventueel te herschikken.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Bank is favoriete beheerder van persoonlijke data

Banken kunnen voor zichzelf een belangrijke positie opbouwen in het beheer van persoonlijke gegevens. Er is immers nood aan een partij die bij het beheer van particuliere data door de consument optimaal wordt vertrouwd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent AT Kearney bij meer dan zevenduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden immers vast dat 96 procent van de ondervraagden toegeeft zich enigszins tot extreem bezorgd te maken over de verzameling en het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Desondanks erkent meer dan 75 procent van de respondenten minstens één keer maand een transactie met een digitale betaling uit te voeren.

“Het digitale dataverkeer zal in toekomst wellicht nog verder toenemen,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan daarbij ook worden vastgesteld dat steeds meer partijen digitale betaalmethodes aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal consumenten zijn persoonlijke gegevens al aan meer dan vijf retailers heeft overgemaakt. Vele klanten zijn tegelijkertijd echter ook op zoek naar sterkere instrumenten en mogelijkheden om de toegang en het gebruik van die gegevens efficiënter te kunnen beheren. Die wens wordt nog aangewakkerd door een aantal incidenten waarbij moest worden vastgesteld dat gegevens van consumenten werden gelekt.”

Er kon daarbij volgens AT Kearney echter worden vastgesteld dat 65 procent van de consumenten zijn huisbankier bestempelt als een partij waarbij men zich comfortabel kan voelen voor het beheer van persoonlijke informatie. “Banken laten daarbij een significant sterkere score optekenen dan een aantal digitale dienstverleners,” wordt er aangevoerd. Het onderzoek toonde aan dat Amazon een score haalt van 34 procent, terwijl Apple en Google een resultaat van respectievelijk 22 procent en 17 procent laten optekenen. Bij de grote nationale retailers bleken de cijfers nog verder te dalen tot 10 procent.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

Sommige kinderen nemen thuissituatie mee naar school

De thuisomgeving kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van kinderen op school. Niet elk kind toont echter diezelfde gevoeligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan het Norwegian University of Science and Technology (NTNU) bij meer dan zeshonderd jongeren tussen vier en acht jaar. Opgemerkt wordt dat sommige kinderen voor veranderingen een grotere gevoeligheid tentoonspreiden dan andere generatiegenoten. Achter deze verschillende reacties moeten volgens de Noorse onderzoekers zowel genetische elementen als omgevingsfactoren worden gezocht. De resultaten van de studie wijken wel af van een gelijkaardig onderzoek in de Verenigde Staten.

“Kinderen die zich thuis gelukkig voelen en een goed relatie met hun ouders onderhouden, zullen vaak ook een goede omgang met hun leerkrachten hebben,” zegt onderzoeksleider Beate Hygen. “Wanneer echter de relatie thuis verslechtert, moet vaak worden vastgesteld dat ook problemen met het onderwijzend personeel rijzen. Dat geldt echter niet voor alle kinderen. Sommige kinderen lijken de thuisomstandigheden op te zuigen en ook elders mee te dragen, terwijl bij andere leeftijdsgenoten kan worden vastgesteld dat de thuissituatie weinig of geen impact heeft op de relatie met de leerkrachten. In die verschillende reacties blijkt het zogenaamde liefdeshormoon oxytocine een belangrijke invloed te hebben.”

“Oxytocine wordt geproduceerd wanneer men samen is met een geliefd persoon, maar heeft nog een andere werking,” verduidelijkt Beate Hygen. “Er wordt immers ook een grotere activiteit opgemerkt wanneer een relatie in gevaar dreigt gebracht te kunnen worden. Oxytocine heeft een belangrijke functie in het beheer van de menselijke relaties en de interactie en het engagement met andere personen. De manier waarop genetische elementen inwerken op de manier waarop het individu door oxytocine wordt beïnvloed, kunnen dan ook verschillen genereren in de manier waarop mensen onder elkaar relaties onderhouden. Biologie heeft een bepalende invloed op het gedrag, maar dat gaat samen met omgevingsfactoren.”

De onderzoekers merken nog op dat bij kinderen bij de relatie tussen de thuisomgeving en de school meestal vooral naar de situatie van de ouders wordt gekeken. “Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op een sociaal leerproces, waarbij een negatieve sfeer in de thuisomgeving door de kinderen naar andere omgevingen wordt meegedragen,” benadrukt de onderzoekster. “Die impact wordt in wezen echter grotendeels bepaald door de gevoeligheid die het kind heeft voor omgevingsfactoren. De meest gevoelige kinderen zullen het snelst geneigd zijn om die thuissituatie - zowel positief als negatief - naar de schoolomgeving mee te brengen.”

De onderzoekers merken wel op dat een gelijkaardige studie in de Verenigde Staten niet dezelfde conclusies heeft opgeleverd. “Dat kan echter wellicht worden verklaard door de organisatie van het onderwijs in beide landen,” aldus Beate Hygen. “In Noorwegen hebben schoolkinderen vaak verscheidene jaren op rij dezelfde leerkracht, terwijl in de Verenigde Staten meestal elk jaar van onderwijzer wordt veranderd. Een verandering in de verhouding tussen het kind en de leerkracht kan in de Verenigde Staten dan ook mogelijk eerder worden toegeschreven aan de wijziging van het onderwijzend personeel.”

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Werknemers vrezen dreigend tekort aan vaardigheden

De beschikbare vaardigheden vormen voor de ontwikkeling van een efficiënte en productieve werkvloer een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een enqûete van het Institute of Leadership & Management (ILM) bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 62 procent van de ondervraagden toegaf zichzelf niet goed uitgerust te vinden om zijn professionele taak te kunnen uitvoeren, terwijl 69 procent erkende zich onvoldoende voorbereid te vinden op de veranderende werkvloer, waarbij ze erkenden wellicht nieuwe vaardigheden te zullen moeten aanleren om binnen twee tot drie jaar hun werk te kunnen verrichten.

Er wordt aan toegevoegd dat ook weinig werknemers zich door hun bedrijf gesteund voelen om die toekomstige uitdagingen voor te bereiden. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 24 procent van de ondervraagden zich bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of de deelname aan trainingen een sterke ondersteuning van het management kan ervaren. Volgens 17 procent van de ondervraagden zullen vaardigheden in informatica en digitale taken een prioriteit blijken te zijn, gevolgd door projectmanagement (15 procent) en expertise in onderhandelingen (14 procent). Tevens bleek dat 59 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan zou geven deze vaardigheden op de werkvloer aan te leren.

“De omvang van de bezorgdheid bij de werknemers is verontrustend,” benadrukt John Yates, directeur van het Institute of Leadership & Management. “Veel werknemers ervaren al moeilijkheden om in hun huidige baan het hoofd boven water te houden, waarbij ze zich beperkt voelen door hun actuele vaardigheden. Bovendien kan een toenemende onrust voor de toekomst worden opgemerkt. Dat bovendien een meerderheid van de werknemers te kennen geeft zich niet gesteund te voelen door zijn management, laat uitschijnen dat aan de horizon mogelijk nog een veel grotere talentcrisis ligt te wachten.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Bedrijfsreputatie staat voor executive op eerste plaats

Reputatie wordt wereldwijd door bedrijfsleiders als de belangrijkste prioriteit bestempeld, maar tegelijkertijd moet een groot deel erkennen dat zijn organisatie op dat vlak kwetsbaarheden vertoont. Dat is de conclusie van een onderzoek van het British Standards Institute (BSI) bij bijna dertienhonderd executives uit tien sectoren in Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten en Asia-Pacific. Vastgesteld werd dat reputatie voor de ondervraagde executives de belangrijkste prioriteit blijkt, gevolgd door financiële aspecten, leiderschap, visie en doelstelling en kennismanagement. Toch moest 43 procent tevens erkennen dat bij de eigen onderneming mogelijk reputatieproblemen zouden kunnen opduiken.

Er wordt wel opgemerkt dat wereldwijd een sterke variatie kan worden opgemerkt. Terwijl wereldwijd gemiddeld 62 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn organisatie op een goede tot uitstekende reputatie kan terugvallen, loopt dat in de Verenigde Staten op tot 75 procent, tegenover slechts 55 procent in Groot-Brittannië en Ierland en 56 procent in Asia-Pacific. “Het is verheugend vast te stellen dat de bedrijfsleiders beseffen dat succes meer inhoudt dan loutere marktaandelen,” benadrukt Howard Kerr, chief executive bij het British Standards Institute. “Men moet er zich echter bewust van zijn dat onze cultuur van instant communicatie ertoe kan leiden dat een reputatie in enkele minuten kan worden vernietigd.”

Vooral de voorraadketen wordt volgens het onderzoek vaak als een problematisch element bestempeld. “Die gevoeligheid heeft mogelijk te maken met het feit dat de bedrijfsleiders ervaren weinig controle te hebben op hun toeleveranciers, aangezien die buiten de eigen organisatie zijn gesitueerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Hieruit blijkt dat de bedrijfsleiders zich vooral moeten toespitsen op een optimale bewaking van de geijkte procedures, zodat een maximale transparantie kan worden gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd een beleid moet worden gevoerd dat binnen de voorraadketen de ethiek op een hoog niveau bewaard blijft.”

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

Praktische aankopen bezorgen consument gevoel van controle

Wanneer consumenten het gevoel hebben de controle te verliezen, zullen ze in hun aankoopgedrag vooral een pragmatische benadering naar voor laten komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Nanyang Technological University, de National University of Singapore en Insead. Verwezen wordt naar het fenomeen van de zogenaamde retail-therapie, waarbij vooral naar dure en luxueuze producten wordt gegrepen om gevoelens van ontevredenheid of stress af te reageren, maar de nieuwe studie heeft volgens de onderzoekers uitgewezen dat bij gevoelens van een verlies aan controle vooral naar praktische aankopen wordt getracht.

“Consumenten bevinden zich geregeld in situaties waarin ze geen greep meer hebben op de omgeving,” betogen de onderzoekers Charlene Y. Chen, Leonard Lee en Andy J. Yap. “Daarbij zal men vaak een gevoel van controle proberen te herwinnen door de greep op het eigen leven te versterken. Consumenten die een gevoel van controle ervaren, zullen meer geneigd zijn zich om producten met een functionele toepassingen, zoals schroevendraaiers of wasmiddelen, aan te schaffen. Deze producten worden immers vaker gelinkt met probleemoplossing, zodat ze de potentie hebben het gevoel van controle bij het individu te versterken.”

De onderzoekers zeggen bovendien vastgesteld te hebben dat deze consumenten ook ontvankelijker zijn voor reclame waarin de functionele elementen van een product op de voorgrond worden geschoven. Bij de aankoop van sommige producten bleek ook een grotere aandacht voor de functionaliteit dan voor de vorm. Eerder werd al aangetoond dat de aankopen van functionele goederen aan de consument vaak een beter gevoel bezorgt dan hedonische uitgaven. “De meeste mensen houden ervan om zichzelf te verwennen, maar ze beschouwen zichzelf ook graag als een rationeel wezen,” benadrukken de onderzoekers nog.

De conclusies kunnen volgens de onderzoekers ook belangrijke gevolgen hebben voor de marketing. Niet alleen reclame kan de functionaliteit van bepaalde producten in de kijker stellen, maar ook bij de inrichting van de winkel kan men volgens hen een onderscheid maken tussen praktische en hedonische goederen.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Vrijgevigheid heeft ook beloningen voor schenker

Vrijgevigheid levert zijn eigen beloning op. De menselijke hersenen zijn geprogrammeerd om uit gulheid ook een eigen tevredenheid te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij een vijftigtal proefpersonen, gebaseerd op scans van hersengebieden die geassocieerd worden met socialisering, besluitvorming en tevredenheid. De onderzoekers konden daarbij naar eigen zeggen vaststellen dat zelfs kleine blijken van generositeit, of louter de belofte van een edelmoedige daad, in de hersenen processen op gang brengen die het geluksgevoel van het individu kunnen versterken.

“De resultaten van de studie laten onder meer uitschijnen dat een alternatieve weg naar geluk zou kunnen worden gevolgd door geld uit te geven aan anderen dan aan zichzelf,” betoogt onderzoeksleider Philippe Tobler, neuro-econoom aan de Universität Zürich. “De verklaring voor het fenomeen moet wellicht worden gezocht in evolutionaire voordelen. Wanneer hulp wordt aangeboden, wordt immers de groepscohesie versterkt en zal men ook meer kans krijgen om op zijn beurt door anderen te worden geholpen. Op die manier zou hulpvaardigheid tegenover anderen uiteindelijk ook voordelen voor het vrijgevige individu kunnen opleveren.”

“Alleen al een belofte om zich vrijgevig op te stellen leidde volgens de hersenscans - van onder meer de temporoparietal junction en het ventral striatum - bij de proefpersonen tot een verhoogd niveau van tevredenheid,” zegt professor Tobler. “Ook wanneer daadwerkelijke acties van vrijgevigheid worden getoond, blijkt het geluksniveau te stijgen. Bovendien kon worden vastgesteld dat vrijgevige personen zich in het algemeen gelukkiger voelen dan zelfzuchtige collega’s.” De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat kleine vormen van vrijgevigheid een even grote impact hebben op het geluksgevoel dan grote donaties.

Onder meer het vooruitzicht dat de eigen vrijgevigheid een positieve impact zal hebben op het leven van de ontvanger, doet volgens de onderzoekers het geluksniveau van de schenker toenemen. “Bovendien zorgt de generositeit ervoor dat het individu op een andere manier naar zichzelf kijkt,” betogen de onderzoekers. “Men krijgt immers een betere impressie over zichzelf als mens. Vrijgevigheid zorgt dan ook voor een beter zelfbeeld.”

Lees Verder

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Na de brexit moet een overgangsperiode van drie jaar worden ingelast. Indien een overhaaste beslissing wordt genomen over de voorwaarden van de scheiding, dreigt de collectieve welvaart in het gedrang te kunnen komen. Dat hebben meer dan honderd Britse bedrijfsleiders in een schrijven aan de Britse premier Theresa May benadrukt. Indien Groot-Brittannië in maart volgend jaar zonder een handelsovereenkomst uit de Europese Unie stapt, krijgen de bedrijven volgens de ondertekenaars van de brief te weinig tijd om zich aan te passen. Ook wordt geklaagd over de aanhoudende onzekerheid en waarschuwen dat vandaag beslissingen moeten worden genomen die de toekomst van de economie zullen beïnvloeden.

Beleggingen in Portugees overheidspapier is minder riskant geworden. Dat zegt het ratingbureau Standard & Poor’s, die de kredietwaardigheid van het land met één stap heeft verhoogd. Daardoor wordt Portugal niet langer met een junkstatus geconfronteerd. De Portugese overheid heeft het over een belangrijk signaal. Door de beslissing wordt het onder meer voor institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, om in Portugese obligaties te investeren. Ook de leenkosten voor de Portugese overheid zullen verlagen. Volgens het ratingbureau heeft de Portugese belangrijke inspanningen gedaan om de begrotingstekorten te verminderen, terwijl ook naar sterke groeiverwachtingen kan worden gewezen.

Er mag geen versoepeling komen op de gezondheidscontroles op voedselproducten die afkomstig zijn uit de regio Fukushima in Japan, die zes jaar geleden het toneel van een nucleaire ramp was. Dat heeft het Europese Parlement gezegd. De Europese Commissie wil overgaan tot een versoepeling van de lijst producten die aan stralingtests moeten worden onderworpen vooraleer een import in de Europese Unie wordt toegelaten. De controles hebben onder meer betrekking op rijst, paddestoelen, vis en andere zeevruchten. Het Europees Parlement zegt echter dat de Europese Commissie onvoldoende informatie heeft aangereikt die een versoepeling van de restricties zou kunnen verantwoorden.

Het Russische gasconcern Gazprom wil ongeveer 100 miljard roebel of ruim 1,73 miljard dollar investeren in Kirgizië. Door de investering zou een gasvoorziening voor 60 procent van de bevolking kunnen worden gegarandeerd. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd in een gesprek met een Kirgizische televisiezender. Poetin wees daarbij naar een aantal afspraken die hij met de Kirgizische president Almazbek Atambayev heeft gemaakt. Hij benadrukte ook de groeiende samenwerking tussen beide landen op andere gebieden. Poetin wierp daarbij op dat Rusland een aandeel van 23 procent heeft in de Kirgizische buitenlandse handel. Dat volume zou ook in de toekomst verder groeien.

Nigeria moet de volgende zes jaar ongeveer 100 miljard dollar investeren in infrastructuur. Dat heeft Chidi Izuwa, directeur-generaal van de Nigeriaanse Infrastructure Concession Regulatory Commission (ICRC), gezegd. Izuwa benadrukte daarbij dat de productie van olie en gas de volgende zes jaar een investering van ongeveer 60 miljard dollar zal vergen, terwijl nog eens 20 miljard dollar nodig zou zijn voor een modernisering van de energiesector. Daarnaast zou ook 14 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd in de uitbouw van het verkeersnet, terwijl tussen 8 miljard dollar en 17 miljard dollar zou moeten worden voorzien voor het spoorverkeer. De investeringen moeten de economische groei ondersteunen.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T overweegt om zijn divisie betaaltelevisie in Latijns-Amerika te verkopen. De transactie zou het concern moeten helpen de nodige financiering te verzamelen voor de geplande overname van Time Warner, waarvoor een bedrag van 85,4 miljard dollar moet worden voorzien. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. AT&T zou aan zijn Latijns-Amerikaanse betaaltelevisie een waarde koppelen van minstens 8 miljard dollar. Onder meer het Amerikaanse concern Liberty Global, het Spaanse telecommunicatiebedrijf Telefonica en de Latijns-Amerikaanse groep Millicom International Cellular worden als mogelijke overnamekandidaten gezien.

De Russische mijngroep Alrosa zal mogelijk een omvangrijkere voorraad grote ruwe diamanten aan Russische bewerkers ter beschikking stellen. Daarmee zou worden ingespeeld op een overheidsprogramma om de binnenlandse industrie te ondersteunen. Dat heeft het Russische mijnbedrijf bekend gemaakt. Op dit ogenblik bestaat 2 procent van de totale productie van Alrosa uit diamanten met een gewicht van minstens twee karaat. Deze voorraden gaan voor 40 procent naar de binnenlandse markt, maar er zijn volgens het bedrijf plannen om dat aandeel tot 50 procent op te drijven. Gehoopt wordt tegen eind dit jaar een beslissing te kunnen nemen. Dan worden de nieuwe driejaarscontracten met klanten ondertekend.

Griekenland wil de volgende controle op de hervormingsplannen dit jaar afronden. Op die manier zou volgend jaar de volgende tranche van de Europese noodsteun kunnen worden overgemaakt. Dat heeft Nikos Pappas, Grieks minister voor digitaal beleid, tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Er is een steunpakket van 86 miljard euro voor Griekenland voorzien. De voorbije zomer werd een pakket van 8,5 miljard euro overgemaakt, maar een definitieve goedkeuring kon pas na lange discussies over de voorwaarden worden verkregen. Pappas zegt gelijkaardige problemen voor de volgende tranche te willen vermijden. Hij wijst er daarbij ook op dat de Griekse economie een duidelijke heropleving kent.

Het Amerikaanse technologieconcern Google heeft tijdens de eerste helft van dit decennium ongeveer 1,1 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s. Dat werd berekend op basis van documenten die werden ingediend in een juridisch geding tussen de alternatieve taxidienst Uber en Waymo, een zusterbedrijf van Google. In het geding wordt Uber ervan beticht bij de ontwikkeling van zijn eigen technologie voor zelfrijdende auto’s gebruik te maken van intellectuele eigendom die bij Waymo zou zijn gestolen. Volgens een financiële analist van Waymo is daarmee een investering van 1,1 miljard dollar in het gedrang gekomen. Uber betwist de omvang van de claim.

In de Verenigde Staten wordt ziekteverzekeraar Fidelis Care door sectorgenoot Centene overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,75 miljard dollar. Door de overname kan Centene zijn intrede maken op de markt van New York, die tot nu toe één van de blinde vlekken in de Amerikaanse activiteiten van de groep was. Centene heeft zijn hoofdkwartier in St. Louis en biedt verzekeringsplannen aan in Californië, Florida en Texas. Door de inlijving van Fidelis kan Centene zijn bestand met 1,6 miljoen leden uitbreiden. In de hele Verenigde Staten heeft Centene inmiddels 14 miljoen leden. Gehoopt wordt de transactie, die door de autoriteiten moet worden goedgekeurd, begin volgend jaar te kunnen afronden.

Het Ierse drankenconcern Cantrell & Cochrane (C&C) neemt een belang van 47 procent in Admiral Taverns, uitbater van een reeks horecagelegenheden in Groot-Brittannië. De Ierse groep, eigenaar van drankenmerken Magner en Tennent’s, betaalt een bedrag van 37 miljoen pond voor het belang. De rest van de participatie in de Britse pubketen wordt overgenomen door investeerder Proprium Capital Partners en het management van Admiral. Door de investering verzekert Cantrell & Cochrane zich naar eigen zeggen van een directe afzetmarkt bij pubs, hotels en restaurants, zonder daarbij operationele en financiële risico’s te lopen. Admiral Taverns heeft een portfolio van 845 etablissementen.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips Lighting start een samenwerking met American Tower Corporation voor de aanbieding van intelligente stadsverlichting in de Verenigde Staten. Financiële details over het initiatief werden niet bekendgemaakt. Philips Lighting en American Tower Corporation, dat zich toelegt op draadloze infrastructuur, werken samen aan een intelligente lantaarnpaal met led-verlichting en minimaal een mobiele verbinding van de vierde generatie. De infrastructuur zal worden aangelegd langs wegen en op parkeerterreinen, waardoor niet alleen een energiezuinige verlichting kan worden geboden, maar ook de toegang tot draadloos breedbandinternet kan worden verbeterd.

Ondanks de naderende brexit blijft Londen het belangrijkste financiële centrum van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Z/Yen en het China Development Institute, gebaseerd op een enquête bij grote investeerders. Door een brexit worden transacties tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie complexer, maar toch blijkt Londen voor de investeerders wereldwijd het belangrijkste centrum voor financiële diensten te blijven. Ook New York behoudt zijn tweede plaats. De twee centra behaalden wel een lagere score dan twee jaar geleden. Singapore staat op een derde plaats. In het algemeen wordt gemeld dat Frankfurt, Dublin, Parijs en Amsterdam de grootste voordelen zullen halen van de brexit.

In België had de auto het voorbije jaar nog een aandeel van 56 procent in het woon-werkverkeer, tegenover 71 procent begin dit decennium. Dat blijkt uit een rapport van Vias, het Belgische instituut voor de verkeersveiligheid. Het aandeel van de fiets steeg tijdens diezelfde periode van 7 procent naar 16 procent. Ook bij de trein kon een vooruitgang van 6 procent naar 10 procent worden gemeld. Vooral ongunstige weersomstandigheden, een gebrek aan verkeersveiligheid en een ondermaatse fietsinfrastructuur zijn volgens de onderzoekers de belangrijkste redenen die worden geciteerd om het gebruik van de fiets af te wijzen. Ook carpooling blijkt aan populariteit te hebben gewonnen.

De Nederlandse groep Gasunie sluit zich aan bij een consortium dat in de Noordzee één of meer kunstmatige energie-eilanden wil aanleggen. Het consortium werd gelanceerd door de netbeheerder Tennet in Nederland en Duitsland en Energinet in Denemarken. Het consortium wil tegen het midden van deze eeuw in de Noordzee een centraal stopcontact aanleggen waar een aansluiting mogelijk is voor duizenden windturbines die verder uit de kust zijn gelegen. Gasunie zou vooral zijn waterstoftechnologie inbrengen. Het stopcontact zou op de Doggersbank worden aangelegd. Door de geringe waterdiepte is het gebied van de Doggersbank uitermate geschikt voor de aanleg van grote offshore windparken.

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-17

Risicovol gedrag grootste menselijke factor in verkeersongevallen

Bij jongere autochauffeurs zal boosheid het gemakkelijkst in een agressief rijgedrag worden omgezet, waardoor het risico op ongevallen toeneemt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad del País Vasco in Bilbao naar het rijgedrag van meer dan vierhonderd autobestuurders. Daarentegen kan volgens het onderzoek, dat op zoek ging naar de belangrijkste menselijke factoren achter verkeersongevallen, tussen de verschillende geslachten geen enkel verschil worden opgetekend. Er zouden immers bij mannen en vrouwen met dezelfde frequenties agressieve gedachten kunnen worden geregistreerd.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat riskant en agressief rijgedrag in een groter aantal aanrijdingen uitmondt,” benadrukt onderzoeksleider David Herrero-Fernandez, professor psychologie aan de Universidad del País Vasco. “Zelfs agressieve gedachten achter het stuur van de auto kunnen voor de verkeersveiligheid negatieve gevolgen hebben.” Opgemerkt wordt dat ongevallen vooral in verband kunnen worden gebracht met agressief gedrag, maar nog meer met riskant gedrag, hoewel beide een significante link met aanrijdingen vertonen. Er kan gewag worden gemaakt van een keten, waarbij boze gedachten leiden tot agressief gedrag, dat op zijn beurt riskant gedrag genereert.”

De conclusies van de studie kunnen volgens professor Herrero-Fernandez worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Indien men erin lukt bij de autobestuurder een sterker inzicht te bezorgen wanneer hij zich op een agressieve of riskante manier gedraagt, kan het risico op ongevallen worden verminderd,” benadrukt de onderzoeker. “Daarbij is het aangewezen om zich meer op een risicovol en agressief gedrag toe te spitsen dan op gedachten, ook al kan tussen al deze elementen wel een verband worden opgetekend.” Maar daarnaast kunnen de resultaten volgens de wetenschapper een basis vormen om de inzichten in de menselijke psychologie verder te versterken.

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer |  Facebook |

Intelligente spiegel stimuleert aankoopgedrag shopper

Shoppers die gebruik maken van een intelligentie spiegel, tonen zich gemakkelijker geneigd het product te kopen, terwijl ze tegelijkertijd minder tijd in de winkel doorbrengen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Amity University in India, gebaseerd op een enquête en observatie van vijfenvijftig vrouwelijke consumenten. Intelligente spiegels die consumenten kunnen suggereren welke producten in het pashok best zouden kunnen worden uitgeprobeerd, hebben volgens de onderzoekers dan ook een groot potentieel om het shopping-proces te versnellen en de omzet op te drijven. Beveiliging blijft nog wel een vraagteken.

“Intelligente spiegels combineren camera’s, sensoren en displays met krachtige cognitieve algoritmes om de leeftijd, het geslacht en de actuele kledingstijl van de consument te bepalen en textielsuggesties te formuleren op basis van persoonlijke voorkeuren en actuele trends,” zeggen de onderzoekers Ravi Ramakrishnan en Loveleen Gaur. “Uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat de intelligente spiegel met succes het profiel van de consument, zijn actuele voorkeur voor stijl en kleur, kan registreren, samen met leeftijd en geslacht. Ook kon tijd worden bespaard op het zoeken naar alternatieven, door suggesties naar te schuiven en het winkelpersoneel te vragen nieuwe kledingstukken naar het pashok te brengen.”

“In het algemeen bleken de consumenten minder tijd in de winkel door te brengen, maar toch werden meer aankopen verricht,” benadrukken de onderzoekers nog. “Bovendien kon een voordeel worden opgemerkt omdat het personeel minder tijd verliest met het opbergen van ongewenste of ongeschikte kleding. Omdat consumenten efficiënter door de winkel worden geleid, blijken ook meer pashokken vrij te komen voor andere klanten. Door de verzamelde data van onder meer intelligentie getrouwheidskaarten kunnen de retailers bovendien ook nog eens een beter inzicht in de voorkeuren van hun klanten verwerven.”

Ramakrishnan en Gaur benadrukken wel dat nog een aantal uitdagingen blijven. “Daarbij worden vooral vragen gesteld rond de beveiliging van de persoonlijke gegevens die door de intelligente spiegels worden verzameld,” stippen de onderzoekers aan. Verder wordt opgemerkt dat ontwerpers ook nog uitzoeken op welke manier de spiegels voor reclame of displays kunnen worden gehanteerd wanneer ze niet door een klant worden gebruikt.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

Klimaatverandering zal uiteindelijk twee derde Europese Unie raken

De opwarming van de aarde zou tegen het einde van deze eeuw in de Europese Unie een impact kunnen hebben op 351 miljoen mensen. Daarmee zou twee derde van de totale Europese populatie met de invloed van de klimaatverandering rekening dienen te houden, tegenover amper 5 procent tussen het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw en het midden van dit decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Er wordt aan toegevoegd dat de opwarming van de aarde in de Europese Unie tegen het eind van deze eeuw jaarlijks ook voor 152.000 overlijdens verantwoordelijk zou kunnen zijn.

“De studie maakt duidelijk dat grote groepen Europeanen tegen het einde van dit decennium jaarlijks aan schadelijke klimaatextremen dreigen te zullen worden blootgesteld, tenzij efficiënte maatregelen worden geïntroduceerd en de opwarming van de aarde alsnog zou kunnen worden afgewenteld,” waarschuwen de onderzoekers. “Indien niet drastisch wordt ingegrepen dreigen klimatologische rampen tegen het einde van deze eeuw ook vijftig keer meer dodelijke slachtoffers te zullen eisen dan op dit ogenblik het geval is.” Daarbij moet volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat vooral de meest kwetsbare sectoren van de maatschappij aan de grootste bedreigingen zullen worden blootgesteld.

“Onder meer moet worden verwacht dat ouderen en zieken, die zich vaak minder goed aan wijzigende temperaturen kunnen aanpassen, in problemen zullen raken,” wordt in het rapport opgemerkt. “Bovendien zullen ook de armere bevolkingsgroepen zwaarder worden getroffen, want zij beschikken over minder toegang tot de technologische ontwikkelingen die een aanpassing aan de veranderende situatie gemakkelijker zouden maken.” Er wordt aan toegevoegd dat een verouderende populatie de impact van de klimaatincidenten nog zou kunnen versterken, terwijl technologische ontwikkelingen de invloed zou kunnen afzwakken. De balans tussen beide elementen moet nog worden vastgesteld.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Wereldwijde kindersterfte daalt onder symbolische grens

De kindersterfte heeft het voorbije jaar in de moderne geschiedenis een nieuwe mijlpaal laten optekenen. Voor de eerste keer dienden immers bij kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar minder dan vijf miljoen overlijdens worden gemeld. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Washington over de gezondheid van de wereldbevolking. De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat op het gebied van volksgezondheid het voorbije anderhalve decennium belangrijke vorderingen konden worden geboekt. In het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuws moesten immers nog elf miljoen kindersterftes per jaar worden gemeld.

“De verbetering kan ongetwijfeld onder meer worden toegeschreven aan de verhoogde opleidingsniveaus van de moeders,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Murray, directeur van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) aan de University of Washington. “Daarnaast kan echter ook gewezen op de stijging van de inkomens en een daling van de vruchtbaarheid, terwijl anderzijds gewag gemaakt kan worden van een toenemend succes bij diverse vaccinatie-progamma’s en een massale distributie van malaria-netten. Ook verbeterde sanitaire voorzieningen hebben ongetwijfeld een impact gehad, samen met een aantal specifieke gezondheidsprogramma’s die werden opgezet.”

Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat het aantal slachtoffers door conflicten en terrorisme het voorbije decennium meer dan een verdubbeling heeft gekend. “Recente conflicten - zoals het geval is in Syrië, Jemen, Zuid-Soedan en Libië - vormen grote bedreigingen voor de volksgezondheid, zowel op het gebied van aantal slachtoffers als voor de fysieke en mentale consequenties die op langere termijn moeten worden gevreesd,” benadrukken de onderzoekers nog. Japan heeft met een leeftijd van 86,9 jaar voor vrouwen de grootste levensverwachting van de hele wereld. Bij mannen staat Singapore op de eerste plaats met een leeftijd van 81,3 jaar.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindersterfte |  Facebook |

Einde sportcarrière roept vaak identiteitscrisis op

Sommige topsporters kunnen zware problemen ervaren om zich na hun carrière aan een ander leven aan te passen. Hun identiteit blijft vaak verder bepaald door hun eerdere carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Anglia Ruskin University, de University of Portsmouth en de St Mary's University, gebaseerd op een reeks interviews met vrouwelijke topturners die zich uit de elite-competitie hadden teruggetrokken. De studie toont volgens de onderzoekers dat sommige atletes problemen hebben om zich na hun pensioen sociaal en psychologisch aan te passen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat dergelijke problemen kunnen leiden tot depressies, eetstoornissen en drugsgebruik.

“De aanpassing aan het pensioen is voor veel mensen in de maatschappij een moeilijke opdracht, maar dat geldt vooral voor elitesporters,” benadrukt onderzoeksleider Francesco Cavallerio, docent sportwetenschappen aan de Anglia Ruskin University. "Deze omgevingen worden gekenmerkt door bijzonder duidelijke maatschappelijke en culturele verwachtingen. Om succesvol te zijn, voelen sporters zich gedwongen naar deze normen en verwachtingen te handelen. Wanneer ze echter met pensioen gaan, blijkt het voor vele sporters moeilijk om zich met een ander doel te gaan identificeren. De sport is immers voor vele jaren de belangrijkste focus van hun leven geweest.”

Er kunnen volgens Francesco Cavellerio verschillende reacties op het einde van de sportcarrière worden opgetekend. “In eerste instantie is er de groep sporters die volledig in zijn vorige bestaan verstrikt is geraakt,” merkt de onderzoeker op. “De identiteit van deze groep wordt volledig gedefinieerd door de waarden die tijdens het leven rond de actieve carrière werden gehanteerd. Het blijkt voor deze gepensioneerde sporters bijzonder moeilijk om zich aan het nieuwe leven aan te passen, waarbij vooral een laag vertrouwen en zelfbeeld moet worden vastgesteld en ook een gebrek aan gedrevenheid naar nieuwe doelstellingen en verwachtingen moet worden geregistreerd.”

“Een andere groep blijkt daarentegen wel in staat te zijn verder te gaan en een nieuwe richting in te slaan tegenover de identiteit die tijdens de periode van de topcompetitie werd aangenomen,” zeggen de onderzoekers nog. “Na het einde van zijn sportieve carrières slaagt deze groep erin om het maximale voordeel te halen uit de lessen die tijdens de sportieve carrière waren opgedaan, waardoor aan een toekomstige ontwikkeling kan worden gewerkt. Daartussen bevindt zich nog een groep die onvoldoende zelfvertrouwen heeft om nieuwe wegen in te slaan, maar vecht om in het vroegere leven niet verstrikt te blijven. Toekomstige ervaringen zullen uiteindelijk bepalen in welke richting zij uiteindelijk zullen evolueren.”

De onderzoekers merken nog op dat ervaringen in de eerste stadia van een jonge carrière een grote impact zullen hebben op het aanpassingsvermogen wanneer de sportieve loopbaan wordt afgesloten. Sportorganisaties moeten volgens de onderzoekers dan ook meer inspanningen doen om hun atleten te begeleiden en ervoor zorgen dat ook naast de competitie een andere identiteit met onder meer eigen interesses en vrienden kan worden onderhouden.

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport |  Facebook |

Expressief schrijven wapen tegen stresserende taken

Expressief schrijven is een ideaal instrument om een stresserende taak efficiënter uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De studie toont volgens de onderzoekers het eerste fysieke bewijs voor de voordelen van expressive schrijven. Vastgesteld werd dat respondenten na een sessie expressief schrijven een taak weliswaar even snel en accuraat konden uitvoeren dan collega’s een uitgeschreven verslag hadden uitgebracht van hun activiteiten de dag voordien, maar volgens hersenscans daarbij minder verstandelijke bronnen dienden aan te spreken.

“Bezorgdheid slorpt belangrijke cognitieve bronnen op,” benadrukt onderzoeksleider Hans Schroder, psycholoog aan de Michigan State University. “Bekommernis kan vergeleken worden met een voortdurende multitasking. Terwijl een taak wordt uitgevoerd, moeten constant bezorgdheden worden onderdrukt. Wanneer men deze bekommernissen door expressief schrijven echter kan wegwerken, worden de cognitieve bronnen vrijgemaakt om de geplande taken beter uit te voeren en efficiënter te worden. Deze groep heeft moet minder middelen om dezelfde resultaten te halen als collega’s die geen uitnodiging tot expressief schrijven hebben gekregen.”

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat expressief schrijven het individu kan helpen om trauma’s en stresserende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken,” benadrukt Hans Schroder. “De nieuwe studie toont echter aan dat dezelfde techniek het individu kan helpen om zich optimaal op stresserende taken in de toekomst voor te bereiden. Dat geldt zeker voor individuen die zich gemakkelijker zorgen maken. Expressief schrijven zorgt ervoor dat het menselijk brein minder hard zal moeten werken aan een stresserende opdracht. Deze bekommernis dreigt tot een snelle mentale opbranding, aangezien verontruste hersenen steeds harder moeten werken en dan ook mogelijk in problemen kunnen raken.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

Pols wordt belangrijkste groeilocatie voor wearables

Smartwatches domineren de markt van de wearables. Dat is de conclusie van een rapport van International Data Corporation (IDC), waaruit blijkt dat dit jaar wereldwijd 112 miljoen wearables zullen worden verkocht. Dat betekent een stijging met 17 procent tegenover vorig jaar. Daarbij moet worden vastgesteld dat smartwatches met een aandeel van 55 procent dit jaar het belangrijkste product van de wearables-markt vertegenwoordigt, gevolgd door polsbanden (39 procent), kleding (2 procent) en oortoestellen (2 procent). Er wordt echter aan toegevoegd dat de smartwatches, gedreven door Apple en Android, ook minstens de volgende vier jaar alle andere wearables-categorieën zullen domineren.

De onderzoekers merken op dat de volgende vier jaar het marktaandeel van kleding en oortoestellen de volgende jaren aan belang zullen winnen en marktaandeel van de polsbanden zullen wegnemen. Smartwatches zullen volgens de onderzoekers echter een groei blijven kennen. Oorapparaten, met uitzondering van de Bluetooth-hoofdtelefoons, zullen volgens de onderzoekers de volgende vier jaar het snelstgroeiende segment van de wearables-markt te worden. Op dat ogenblik zullen smartwatches een verkoop van 154 miljoen exemplaren halen, waarbij een marktaandeel van 67 procent zal worden gerealiseerd. Daarna volgen polsbanden (51 miljoen), kleding (12 miljoen) en oortoestellen (11 miljoen).

“Smartwatches zullen in de toekomst nog meer toepassingen krijgen, vooral wanneer ze niet meer aan een smartphone zullen moeten worden gelinkt, maar een onafhankelijk geconnecteerd apparaat zullen zijn geworden,” benadrukken de onderzoekers. “De pols wordt de locatie waar de meeste innovatie en ontwikkeling in de wearables-markt zal worden opgetekend. De pols is immers een ideale locatie voor gebruikers om data en toepassingen te verzamelen en te bekijken. Bovendien worden op die plek ook een aantal taken, zoals de reactie of notificaties of de communicatie met andere personen en apparaten. Daarnaast zal de markt ook worden gedreven door variaties in stijl en design.”

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Over vijf jaar zullen de toeristische bestedingen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn opgelopen tot 56 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van de Dubai Chamber of Commerce, waarin wordt gemeld dat die groei zal worden gedreven door nieuwe megaprojecten. Dit jaar wordt een stijging met 4,5 procent tot meer dan 42 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Onder meer wordt gewezen op projecten zoals Marsa Al Arab, de nieuwe themaparken IMG Worlds of Legends, Formula One en Six Flags en nieuwe shoppingcentra. De Verenigde Arabische Emiraten ontvingen volgens het rapport het voorbije jaar 14,9 miljoen bezoekers. Dat was een stijging met 4,9 procent tegenover het jaar voordien.

Het Duitse industriële concern Siemens bouwt in China een nieuw centrum voor robotonderzoek. Dat heeft Roland Busch, hoofd technologie bij Siemens, bekend gemaakt. Het nieuwe centrum zal worden gebouwd in Peking en wordt een joint-venture met de Tsinghua University. Concrete details over de tewerkstelling werden niet bekendgemaakt, maar het bedrijf voerde wel aan dat het centrum ervaren experts uit de hele wereld zal aantrekken. Op dit ogenblik heeft Siemens in China al ongeveer 4.500 wetenschappers en ingenieurs in dienst. Het nieuwe centrum zal vooral aandacht besteden aan de samenwerking tussen mens en robot en de ontwikkeling van artificiële intelligentie.

Het woord Brexit kan als een Europees merk voor frisdrank, bier en sigaretten worden gedeponeerd. Dat heeft de beroepsraad van de Europese Intellectual Property Organisation (IPO) van de Europese Unie beslist. Eerder had het Europese merkenbureau de deponering nochtans geweigerd omdat de term beledigend zou zijn voor het gedeelte van de Britse bevolking dat zich tegen een scheiding met de Europese Unie verzet. De deponering was aangevraagd door het Britse bedrijf Brexit Drinks. De beroepscommissie bepaalde dat de brexit geen verwerpelijk of beledigend karakter heeft, maar slechts de naam is van een politieke beslissing. Bovendien wordt gewezen op de humoristische invalshoek.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal tot eind oktober dagelijks veertig tot vijftig vluchten schrappen. Dat komt overeen met ongeveer 2 procent van het totale dagelijkse aanbod bij de maatschappij. De ingreep was volgens Ryanair noodzakelijk omdat de stiptheid de voorbije periode onder de grens van 80 procent is teruggevallen. Door de ingreep wil de maatschappij voldoende vliegtuigen in reserve te hebben om de stiptheid opnieuw tot het normale gemiddelde van 90 procent op te voeren. De problemen worden toegeschreven aan een combinatie van stakingen, problemen met luchtverkeersleiding en de weersomstandigheden en de vakantieregeling voor piloten en ander cabinepersoneel.

De Amerikaanse speelgoedketen Toys 'R' Us overweegt één van de volgende weken het faillissement aan te vragen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gezegd. Het bedrijf wordt met een zware schuldenlast geconfronteerd en zou door zijn leveranciers onder grotere druk worden gezet, zodat bestellingen sneller betaald moeten worden. Gemeld wordt dat Toys ‘R’ Us de zakenbank Lazard heeft ingeschakeld om een oplossing voor de financiële lasten te zoeken. In totaal zou de speelgoedketen met een schuld van 5 miljard dollar worden geconfronteerd. Volgend jaar zou ongeveer 400 miljoen dollar schulden moeten worden afbetaald.

Het internetconcern Google wordt er door het sociale netwerk Gab van beticht de regelgeving voor mededinging overtreden te hebben. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Google had Gab in augustus uit zijn Play Store verwijderd omdat de applicatie van het sociale netwerk zich tot haatzaaierij zou hebben geleend. Gab is vooral een ontmoetingsplek voor extreemrechtse figuren, waaronder neonazi’s geworden. In juni was Gab door Apple ook al uit de App Store geweerd. Gab beticht Google er echter van zich bij de toegang tot zijn applicatie-winkel op discriminatie beroep te doen. Google zegt dat de claim geen enkele grond heeft.

Het Franse magazine Madame Figaro heeft zich op zijn cover met het Amerikaanse model Emily Ratajkowski schuldig gemaakt aan fotoshoppen. Dat heeft Ratajkowski bekend gemaakt. Het model merkte in een boodschap op het sociale netwerk Instagram te betreuren bijzonder teleurgesteld te zijn in de keuze van het Franse magazine om haar lippen en borsten bij te werken. Bij de boodschap plaatste Ratajkowski zowel de originele foto als de bewerkte cover. Het model voegde er aan toe te hopen dat de modewereld snel ophoudt met het verbloemen van elementen die de mens uniek maken. Eerder protesteerden ook al Lena Dunham, Kate Winslet en Kerry Washington tegen het fotoshoppen.

Het album ‘Once Upon a Time in Shaolin’ van de Amerikaanse rapgroep Wu-Tang-Clan is op eBay voor een bedrag van ruim 1,02 miljoen dollar verkocht. Het album, waarvan slechts één exemplaar werd gemaakt, werd door de Amerikaanse zakenman Martin Shkreli te koop aangeboden. Shkreli had het album twee jaar geleden voor 2 miljoen dollar gekocht. Shkreli is een gewezen topman van farmabedrijven, maar is recent wegens fraude veroordeeld omdat hij geld van investeerders voor eigen rekening zou hebben gebruikt. Hij riskeert een celstraf van twintig jaar en zag zijn borgtocht ingetrokken worden wegens bedreigingen aan het adres van voormalig presidentskandidaten Hillary Clinton.

Het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica investeert een bedrag van 8,6 miljoen euro in de bouw van een nieuw duurzaam kantoorgebouw op zijn site in Beerse. Het gebouw, dat een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter krijgt, wordt onder meer uitgerust met 350 zonnepanelen, terwijl ventilatielucht zal worden gebruikt voor warmterecuperatie. Er wordt tevens opgemerkt dat de verwarmingsinstallatie aangepast wordt voor een toekomstige aansluiting op het geothermie-project dat het bedrijf eerder heeft aangekondigd. De voorbije zomer maakte Janssen Pharmaceutica bekend op aardwarmte beroep te zullen doen voor de verwarming en koeling van de eigen gebouwen.

Het Nederlandse autodeelplatform SnappCar neemt zijn Duitse sectorgenoot Tamyca over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. De inlijving van Tamyca laat SnappCar toe zijn intrede te maken op de Duitse markt. SnappCar laat zijn leden toe om hun auto op vrije ogenblikken ter beschikking te stellen van andere gebruikers van het platform. SnappCar, dat inmiddels voor 20 procent in handen is van het autoverhuurbedrijf Europcar, wil ervoor zorgen dat de vloot Europese wagens over een half decennium met vijf miljoen exemplaren is afgebouwd. Wanneer een efficiënte verhuurmarkt kan worden georganiseerd, zullen volgens SnappCar minder auto’s worden gekocht.

In Frankfurt is de Duitse architect en stedenbouwkundige Albert Speer Jr. (83) overleden. Speer werd wereldberoemd met onder meer de aanleg van de Europawijk en de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank  in zijn woonplaats Frankfurt, maar ook voor grote stedenbouwprojecten in onder meer Peking, Riyad en Caïro. Hij ook ontwierp ook acht stadions die over vijf jaar in Qatar het toneel voor het wereldkampioenschap voetbal moeten vormen. Speer heeft een bureau met ongeveer tweehonderd medewerkers. Hij was de oudste zoon van Albert Speer, voormalig rijksarchitect en minister van bewapening onder Adolf Hitler, die op de processen in Neurenberg tot twintig jaar cel werd veroordeeld.

In België heeft muziekstreaming tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 25,3 miljoen euro. Dat betekende een stijging met meer dan 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Belgian Entertainment Association (BEA), waar wordt aangegeven dat streaming inmiddels de grootste bron van inkomsten voor de muzieksector is geworden. Met inbegrip van de downloads, die een omzet van bijna 7 miljoen euro lieten optekenen, vertegenwoordigt de digitale verkoop inmiddels 56 procent van de totale inkomsten voor de Belgische muzieksector. De cd-verkoop boekte een omzet van 21 miljoen euro. Vinyl steeg met 26,4 procent tot 3,63 miljoen euro.

Op de site van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam wordt een nieuwe stadswijk, bestaande uit 1.350 woningen, ingeplant. Dat heeft het bouwconcern BAM Groep, ontwikkelaar van het project, bekend gemaakt. De site van de Bijlmerbajes, een voormalige gevangenis, was eigendom van de Nederlandse overheid en werd voor een bedrag van 84 miljoen euro door de ontwikkelaar gekocht. Onder meer is voorzien dat vijf van de zes gevangenistorens worden gesloopt. Het resterende gebouw zal worden omgevormd tot een verticaal park met mogelijkheden voor stadslandbouw. De Bijlmerbajes werd op het einde van de jaren zeventig in gebruik genomen, maar werd in juni vorig jaar gesloten.

Het restaurant Aux Armes de Bruxelles aan de Beenhouwersstraat wordt met belangrijke moeilijkheden geconfronteerd. Het Brusselse restaurant zou in financiële problemen zijn gekomen en zou daarom negen banen moeten schrappen. Aux Armes de Bruxelles is bijna honderd jaar actief, maar werd tien jaar geleden door de familie Veulemans verkocht aan de Groupe Flo. In juni van dit jaar werd het restaurant verkocht aan zakenman Aldo Vastapane, die het beheer van het complex toevertrouwde aan de groep Beyaz, die ook uitbater is van een aantal andere bekende Brusselse horecazaken. Sindsdien zouden volgens een aantal betrokkenen de arbeidsomstandigheden nog gevoelig zijn verslechterd.

De Amerikaanse kledingketen Nordstrom wordt wellicht van de beurs gehaald. De familie Nordstrom, die nog altijd 31,2 procent van de keten in handen heeft, is al geruime tijd op zoek naar een partner, maar zou volgens een aantal bronnen nu dicht staan bij een akkoord met investeerder Leonard Green & Partners om een bod te doen op het aandelenpakket dat op de beurs is genoteerd. Daarvoor zou bij de banken een krediet van ruim 7 miljard dollar worden gevraagd. Leonard Green zou een investering van 1 miljard dollar inbrengen. Nordstrom, die de grotere concurrentie van online winkels voelt, zou volgens de bronnen hopen de overeenkomst in de loop van de volgende weken te kunnen afronden.

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-09-17

Sociale mediaberichten spiegel van gezondheid

Gezondheid heeft ook een impact op de inhoud van de communicatie in sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Pacific Northwest National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van energie.

Lees Verder

 

21:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Criminaliteit kan jongeren uit wijk verdrijven

Jongeren besteden minder tijd in regio’s waar een hogere vrees voor criminaliteit heerst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Dit gegeven kan volgens de onderzoekers belangrijke impact hebben op inspanningen van de overheid om een lokale jeugdwerking te organiseren.

Lees Verder

 

20:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mens leidt microben over de hele wereld

Afvalwaters, toerisme en handel zijn belangrijke factoren in de verspreiding van microben over de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Macquarie University. Dit kan volgens de onderzoekers fatale consequenties hebben voor de menselijke gezondheid.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven weten te weinig over tewerkstelling bij toeleveranciers

Ondernemingen hebben meestal een goed inzicht in de herkomst van hun grondstoffen, maar het blijkt veel moeilijker om een gelijkaardig beeld te vormen van de tewerkstelling bij de toeleveranciers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bath en de University of Sheffield.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook verschillende merkenvoorkeuren kan wegen op relatie

Ook een verschil in merkenvoorkeur kan op de kwaliteit van een relatie wegen. Deze meningsverschillen kunnen op de relatie een grotere impact hebben dan gemeenschappelijke belangen of persoonlijke eigenschappen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Duke University.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plezier en geluk zijn niet altijd synoniemen

Men hoeft niet altijd plezier te zoeken om zich gelukkig te kunnen voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University of Jerusalem bij meer dan tweeduizend respondenten in de Verenigde Staten, Brazilië, China, Duitsland, Ghana, Israël, Polen en Singapore.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eén op vijf overlijdens te wijten aan dieetproblemen

Wereldwijd moet één op vijf overlijdens worden toegeschreven aan voedselproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Washington.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Frans-Japanse autogroep Renault-Nissan wil over vijf jaar een productieniveau van veertien miljoen exemplaren, met een gecombineerde omzet van 240 miljard euro, hebben bereikt. Dat blijkt uit een strategisch plan dat Carlos Ghosn, chief executive van Renault-Nissan, heeft voorgesteld. Uit het plan blijkt nog dat de autogroep, die ook het merk Mitsubishi omvat, over vijf jaar een portfolio met twaalf elektrische en veertig zelfrijdende modellen op de markt wil hebben. Tevens wordt gewag gemaakt van een verdubbeling van de jaarlijkse synergieën tot een bedrag van 10 miljard euro, onder meer met gemeenschappelijke platformen voor motoren en aandrijflijnen. Ook overnames zijn niet uitgesloten.

De Amerikaanse investeerder Kohlberg Kravis Roberts (KKR) mag parking-uitbater Q-Park overnmen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. In juni hadden de aandeelhouders van Q-Park al ingestemd met het bod van 3 miljard euro dat de Amerikaanse groep op de parking-uitbater had uitgebracht. Q-Park werd gecontroleerd door de Nederlandse familiegroep Ruijters en ING Bank en is uitbater van duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen. Q-Park boekte vorig jaar een omzet van 825 miljoen euro en realiseerde een winst van ruim 85 miljoen euro. Ook na de overname blijft de Belg Frank De Moor topman van het parkeerbedrijf.

De Amerikaanse technologieholding Alphabet, moederconcern van onder meer Google, overweegt een investering van 1 miljard dollar in het alternatieve taxibedrijf Lyft. Dat hebben bronnen tegen de persbureaus Reuters en Bloomberg gemeld. Lyft en Waymo, dochter van Alphabet, maakten in mei dit jaar al een samenwerking rond de ontwikkeling van zelfrijdende wagens bekend. Over die samenwerking zijn tot nu toe weinig details naar buiten gekomen. Met een mogelijke investering van Alphabet kan Lyft zijn concurrentiemarkt op de taximarkt versterken. Alphabet investeerder ook al in Uber, de grote concurrent van Lyft, maar die relatie is door betichtingen van bedrijfsspionage tegen Waymo bekoeld.

Bij een beursgang van het Finse bedrijf Rovio, ontwikkelaar van onder meer het smartphonegame Angry Birds, wil hoofdaandeelhouder Trema International zijn participatie in de onderneming halveren. Trema heeft op dit ogenblik nog een belang van 69 procent in Rovio, maar zou bij een beursgang nog slechts een participatie van 36,6 procent willen overhouden. Bij een eerste prijsindicatie wordt de waarde van Rovio geraamd op een bedrag tussen 802 miljoen euro en 896 miljoen euro. Eerder was nog gewag gemaakt van een waarde van 1,7 miljard euro. Rovio boekte tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 153 miljoen euro, waarvan 118 miljoen euro inkomsten uit games.

De groep Tessenderlo Chemie heeft in de buurt van de Franse stad Rouen een nieuwe fabriek voor de productie van de vloeibare meststof Thio-Sul in gebruik genomen. De fabriek vormt een cruciale pijler die voor Tessenderlo Chemie op langere termijn opnieuw een sterke groei en hogere rendabiliteit moet kunnen bezorgen. Dankzij de productie in Rouen kan Tessenderlo Chemie de directe afstand tot zijn Europese klanten gevoelig inkorten. Tot nu toe had Kerley, onderdeel van Tessenderlo Chemie, uitsluitend een fabriek in de Verenigde Staten, waardoor de verkoop op de Europese markt door hoge logistieke kosten dreigde te worden afgeremd. Ook in Illinois bouwt de groep een nieuwe mestfabriek.

De Amerikaanse groep People against Dirty, producent van wasmiddelen, wordt door zijn sectorgenoot SC Johnson overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Door de transactie krijgt ook het Belgische bedrijf Ecover een nieuwe eigenaar. Ecover werd op het einde van de jaren zeventig opgericht als fabrikant van fosfaatvrije wasmiddelen, maar smolt vijf jaar geleden met zijn Amerikaanse sectorgenoot Method samen tot People against Dirty. Fisk Johnson, chief executive van SC Johnson, benadrukt dat de merken Ecover en Method een interessante aanvulling vormen op het eigen assortiment van zijn bedrijf.

De Vlaamse bodemonderzoeker Abo heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,2 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 23,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Onder meer kon worden geprofiteerd van de overname van het asbestlabo Translab, dat de omzet met 6 procentpunt deed toenemen. De nettowinst steeg van 110.000 dollar naar 620.000 dollar. Het bedrijf is gespecialiseerd in geotechniek en archeologische onderzoek en certificering van duurzaamheid en kon vooral profiteren van de heropleving van de activiteit in de bouwsector. Het bedrijf, onder meer betrokken bij de werven van Le Grand Paris Express, verwacht ook de volgende periode een verdere groei.

In Portugal is het openbaar ministerie een onderzoek gestart naar het technologiebedrijf Yupido, dat op dit ogenblik geen enkele activiteit heeft, maar wel bijna 28,77 miljard euro immateriële activa zou hebben. De onderneming heeft zijn thuisbasis in Lissabon, maar beschikt op het aangegeven adres enkel over een brievenbus. Er zijn ook geen werknemers. Een topman van Yupido zegt echter dat de onderneming over een technologie beschikt die een revolutie zal betekenen voor de interactie tussen bedrijven, personen en overheden. Er wordt aan toegevoegd dat Quaquado, het eerste product van de onderneming, volgend jaar op de markt zal worden gebracht. Dat zou aan tweehonderd mensen werk bieden.

Het mediaconcern SBS Belgium, de eigenaar van de tv-zenders Vier, Vijf en Zes, mag in de eerste helft van volgend jaar met een radiozender van start gaan. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het radioproject wordt ontwikkeld in samenwerking met de mediagroep Mediahuis. Verdere details worden de volgende maanden uitgewerkt. Bedoeling is om het nieuwe radiostation tijdens de eerste helft van volgend jaar te lanceren. Geraamd wordt dat de nieuwe zender vooral concurrentie zal vormen voor Studio Brussel en QMusic. Het nieuwe project krijgt een licentie als netwerkradio, net zoals de Vrije Brugse Radio Omroep, Stadsradio Vlaanderen en Hit. Daarentegen kregen Topradio, Radio Maria en Ment geen licentie.

De Duitse keukenfabrikant Alno legt de productie stil tot een nieuwe overnemer is gevonden. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Alno, dat in zware financiële moeilijkheden terecht was gekomen, had in juli een gerechtelijk akkoord aangevraagd. Daardoor kon de productie worden verder gezet tot een oplossing voor de moeilijkheden zou kunnen worden gevonden. Uiteindelijk bleek het echter onmogelijk te zijn om onder meer met de schuldeisers een compromis te kunnen bereiken. Daardoor worden geen nieuwe bestellingen meer aanvaard. Wel zou nog getracht worden een oplossing te vinden voor de klanten die de voorbije maanden onvolledige keukens geleverd hadden gekregen.

Er hebben zich vijf kandidaten aangediend om de Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin over te nemen. Dat is gebleken na de afsluiting van de eerste fase van het overnameproces, waarbij een officieel bod diende te worden gedaan. Er werden biedingen ontvangen van Lufthansa en EasyJet, maar ook van een concern rond luchtvaartondernemer Niki Lauda, de Duitse ondernemer Utz Claassen en het logistieke bedrijf Zeitfracht uit Berlijn. Tijdens de laatste week van de maand september wordt een definitieve beslissing verwacht. Air Berlin was in handen van de Arabische groep Etihad, die de voorbije zomer echter te kennen had gegeven niet langer in de verlieslatende Duitse maatschappij te willen investeren.

De Belgische modeholding FNG Groep - eigenaar van merken zoals Fred & Ginger, Claudia Sträter en Brantano, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 228,3 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd een nettowinst geboekt van 2,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,8 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Dieter Penninckx, topman van de holding, verklaart de sterke groei onder meer door de realisatie van synergievoordelen op het gebied van logistiek en aankoop en de webplatformen. Onder meer wordt een significante prestatieverbetering gemeld bij Brantano en Miss Etam.

Het Nederlandse financiële concern ING Groep start een samenwerking met de Duitse online vermogensbeheerder Scalable Capital, gespecialiseerd in gerobotiseerd financieel advies. Door de samenwerking zullen Duitse particuliere klanten van de Nederlandse groep hun vermogen volledig digitaal kunnen beheren. De samenwerking past volgens het Nederlandse concern in zijn strategie om de klanten een persoonlijke, passende en relevante ervaring te bieden. Indien de samenwerking met Scalable een succes blijkt, zal het aanbod volgens de Nederlandse instelling wellicht verder worden uitgebreid. Opgemerkt wordt dat online vermogensbeheer een bijzonder aantrekkelijke en comfortabele manier van beleggen aanbiedt.

De Zweedse retailer Hennes & Mauritz (H&M) heeft tussen begin juni en eind augustus een omzet van 51,2 miljard Zweedse kroon of 5,4 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met wisselkoerseffecten, zou een groei met 4 procent zijn gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat zware prijzenacties werden georganiseerd, waardoor de omzetgroei onder druk stond. Er wordt aan toegevoegd dat de zomeruitverkoop uitvoeriger was dan vorig jaar. Er werd een groter aantal producten aangeboden met kortingen, die bovendien ook sterker waren dan de vorige zomer. De acties zorgden voor een belangrijke voorraadafbouw.

De Nederlandse staat heeft zich uit het kapitaal van verzekeraar ASR helemaal teruggetrokken. Een laatste gedeelte van 20,5 procent werd voor een bedrag van ruim 1 miljard euro verkocht. De verzekeraar, destijds onderdeel van de groep Fortis, diende tijdens de kredietcrisis negen jaar geleden door de Nederlandse overheid worden gered. Er werd destijds 3,6 miljard euro betaald voor de verzekeraar. De omgekeerde operatie leverde bijna 3,8 miljard euro op. Indien de winstuitkeringen en rentelasten worden meegerekend, heeft de Nederlandse overheid aan de hele operatie uiteindelijk een verlies van ruim 130 miljoen euro opgeleverd. ASR ging vorig jaar naar de beurs. De Nederlandse staat heeft nog een belang van 60 procent in ABN Amro.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |