15-09-17

Hitmuziek moet zowel herkenbaar als onderscheidend zijn

Vaak wordt opgemerkt dat populaire muziek vooral eenheidskoek weerspiegelt, maar in werkelijkheid blijken tophits vooral gecreëerd te worden met composities die weliswaar conformiteit tonen met de actuele muzikale voorkeuren, maar tegelijkertijd ook blijk van individualiteit geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Insead en de Columbia Business School, gebaseerd op een analyse van meer dan 26.000 composities in de hitlijsten van Billboard sinds het einde van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook consequenties hebben voor de algemene populaire cultuur.

“Om de absolute top van de hitlijsten te kunnen halen, moet blijkbaar een evenwicht gezocht worden tussen familiariteit en nieuwigheid,” zegt onderzoeksleider Noah Askin, professor organisatiegedrag bij Insead. “De composities die de hoogste echelons van de hitlijsten bereiken, tonen gelijkenissen met andere populaire muziek die op datzelfde ogenblik op de markt kan worden opgemerkt, maar toch moeten een aantal unieke elementen kunnen worden aangegeven om zich te kunnen onderscheiden.” Volgens Askin is de muziek van Adele daarvan het beste bewijs, aangezien de zangeres zich fijne differentiaties bijzonder succesvol heeft getoond.

“Er bestaat een perceptie dat tophits kunnen worden gecreëerd op basis van de voorkeuren die door het publiek worden getoond, maar de rol van onzekere factoren kan niet worden uitgesloten,” zegt mede-onderzoeker Michael Mauskapf, professor management aan de Columbia Business School. “Zogenaamde hitsong-wetenschap zal de muzikant weinig vooruit helpen. Het is immers bijzonder moeilijk te voorspellen welk werk andere muzikanten zullen uitbrengen en welke factoren het publiek zal hanteren om de gepaste differentiaties te selecteren. Een compositie moet zich tegenover de concurrentie onderscheiden, zonder echter tot een aliënatie van de luisteraar te leiden.”

De onderzoekers merken op dat de conclusies van de studie ook implicaties kunnen hebben voor de populaire cultuur in het algemeen en het succes van innovaties. “Algemeen wordt verondersteld dat het succes van culturele producten grotendeels is gebaseerd op een samenspel van een aantal factoren zoals marketing-budgetten, het vroegere succes van de producenten, de context van de release en de relatieve populariteit van het genre,” zeggen de onderzoekers. “Er blijkt echter dat populariteit ook gelinkt kan worden aan lichte verschillen tegenover de jongste generatie successen, waardoor een constante evolutie wordt opgetekend.”

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hitmuziek |  Facebook |

Gebruik van minderheden in reclame is gevoelig gegeven

Consumenten uit etnische minderheden reageren weliswaar positief op reclame en merken die aandacht aan hun eigen groep schenken, maar diezelfde houding kan niet worden opgemerkt tegenover commerciële boodschappen waarin andere raciale minoriteiten aan bod komen. In dat gval wordt vaak voorkeur gebleken aan reclame met blanke personages. Dat is gebleken uit een onderzoek van marketeers aan de Mount Royal University, de University of Manitoba en de Dalhousie University. De conclusie maakt volgens de Canadese onderzoekers duidelijk dat adverteerders omzichtig tewerk moeten gaan bij het gebruik van minderheden in hun campagnes.

“In Noord-Amerika is het gebruik van blanke personages gedurende vele decennia de norm geweest,” zeggen de onderzoekers Mohammed El Hazzouri, Kelley Main en Sergio Carvalho. “Daarin kon echter een belangrijke evolutie worden opgemerkt. Wanneer echter personages uit etnische minderheden worden ingeschakeld, wordt de aandacht van consumenten uit raciale minoriteiten getrokken. Indien die personages echter niet uit hun eigen groep komt, rijst bij velen blijkbaar de vraag waarom de adverteerder voor een ander ras of cultuur heeft gekozen. Er wordt in vraag gesteld waarom de eigen etnische groep werd gekozen. Dat kan voor een belangrijke terugslag zorgen.”

“Uit het onderzoek kon worden afgeleid dat consumenten uit etnische minderheden consequent positiever reageerden op reclame met blanke personages dan op commerciële boodschappen waarbij beroep was gedaan op modellen van andere raciale minoriteiten,” zeggen de Canadese onderzoekers. “Het gebruik van leden van andere etnische minderheden bleek tot een gevoel van uitsluiting te leiden. Het effect kon vooral worden opgetekend bij consumenten die het lidmaatschap van de eigen etnische groep bijzonder belangrijk achten. Ook reclame met modellen van verscheidene etnische groepen werden op negatievere reacties ontvangen.”

Er kon volgens de onderzoekers wel worden vastgesteld dat de negatieve reacties minder uitgesproken waren wanneer in de boodschap ideeën van mededogen naar voor werden gebracht. “Wanneer in de reclame gewag werd gemaakt van sympathie, vriendelijkheid en vergevensgezindheid konden minder afwijzende reacties worden geregistreerd,” zeggen de wetenschappers. “In het algemeen kan worden gesteld dat mededogen het gevoel van gelijkheid versterkt. Wanneer reclame gewag maakt van mededogen zullen andere personen, ongeacht hun etnische afkomst, vaker als een gelijke bestempeld.”

“Consumenten uit etnische minderheden zien zichzelf niet als één grote groep,” betogen El Hazzouri, Main en Carvalho. “Er wordt gekeken naar de etnische groepen die in de reclame worden gebruikt, waarbij negatief wordt gereageerd wanneer het eigen rad consistent over het hoofd wordt gezien.”

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Technologie steeds belangrijker in globale marketing-budgetten

Marketeers besteden op dit ogenblik gemiddeld 16 procent van hun budgetten aan technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Moore Stephens en Warc bij meer dan vijfhonderd marketeers in Noord-Amerika en Groot-Brittannië. Daarbij wordt opgemerkt dat de zogenaamde martech-markt op dit ogenblik een wereldwijde waarde van 34,3 miljard dollar vertegenwoordigt. Opgemerkt wordt dat het aandeel van martech in de totale marketing-budgetten de voorbije jaren gevoelig is gestegen, waarbij verwezen wordt naar een toenemend gebruik van data en programmatorische toepassingen.

Uit het onderzoek blijkt dat martech vooral wordt toegepast voor email, waar een score van 85 procent zou werd opgetekend. Er werd aan toegevoegd dat een meerderheid van de respondenten ook gewag maakt van martech bij sociale media en customer relationship management. Daarnaast wordt door 37 procent gewag gemaakt van toepassingen voor een versterking van de klantenbeleving en collaboratie-instrumenten. Er wordt wel opgemerkt dat deze toepassingen duidelijk aan populariteit winnen, aangezien nog eens 25 procent van de respondenten te kennen geeft van plan te zijn de volgende twaalf maanden in deze technologieën te investeren.

Er wordt echter ook vastgesteld dat de helft van de respondenten erkent ontevreden te zijn en op dit ogenblik niet over de gepaste technologie-instrumenten te kunnen beschikken om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. Er kon dan ook worden vastgesteld dat respectievelijk 46 procent en 38 procent van de marketeers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten getuigt van plan te zijn om de volgende twaalf maanden hun investeringen in martech op te voeren. Daarentegen zou slechts 7 procent van de Amerikaanse respondenten zijn martech-investeringen de volgende twaalf maanden willen afslanken. In Groot-Brittannië krimpt dat aandeel verder terug tot 4 procent.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: martech |  Facebook |

Online dating werkt snelst met beperkt aanbod

Datingsites met de grootste profielen-bibliotheek bieden niet altijd de garanties op het snelste succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, de IMD Business School en de University of Pennsylvania naar de activiteit op de online datingsites Match.com en eHarmony.com. Op Match.com wordt de breedst mogelijke toegang tot de database van het platform geboden, terwijl bij eHarmony.com slechts met een kleinere selectie kandidaten kan worden opgenomen, maar zijn leden toch kan motiveren een hoger lidgeld te betalen. Dat kan volgens de wetenschappers worden verklaard door de succeskansen.

“De meeste websites, zoals Match.com, willen de grootst mogelijke database ter beschikking stellen en een onbeperkte toegang bieden tot de profielen op het platform,” benadrukt onderzoeksleider Hanna Halaburda, professor management aan de New York University. “Andere sectorgenoten, zoals eHarmony.com, laten slechts de toegang tot een beperkte selectie profielen toe. Desondanks blijken de klanten van eHarmony gemiddeld 25 procent meer abonnementsgelden te betalen dan de gebruikers van Match.com. Dat fenomeen moet wellicht worden toegeschreven aan de grotere concurrentie die moet worden opgetekend op platformen met een onbeperkte toegang.”

“Een stijging van het aantal potentiële succesvolle contacten heeft door de grotere keuze een positief effect, maar tegelijkertijd moet door een toenemende onderlinge competitie tussen de gebruikers een negatief effect worden opgetekend,” zegt professor Halaburda. “Hoewel de leden van Match toegang hebben tot een groter aantal profielen, moeten ze immers ook met een hoger risico op afwijzing rekening houden. Elk mogelijk contact heeft immers zelf eveneens een groter aantal opties, waardoor de competitie tussen leden toenemen. Wanneer toegang tot een kleiner aanbod profielen wordt geboden, is de kans groter dat sneller een succesvol contact kan worden gelegd, want er is minder kans of afwijzing.”

“Uiteindelijk kan worden gesteld dat Match.com een groter aantal opties biedt voor leden die geen problemen hebben met afwijzingen en een geduld dat langer op de proef wordt gesteld,” zegt Anna Halaburda. “Gebruikers die daarentegen snel een potentiële partner willen vinden, zouden best opteren voor een platform dat met beperkte portfolio’s werkt.”

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

Westerse wereld toont toenemende interesse in smartphone-betalingen

Sinds drie jaar geleden Apple Pay werd gelanceerd, hebben mobiele betalingen wereldwijd sterk aan populariteit gewonnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalbedrijf ACI Worldwide, op basis van een enquête bij meer dan zesduizend consumenten in twintig landen. Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal markten het gebruik van mobiele portefeuilles de drempel van een mainstream introductie heeft bereikt. Er wordt aan toegevoegd dat de sector geleid wordt door Azië en Latijns-Amerika, maar volgens het rapport kan ook een toenemend gebruik worden opgemerkt in de Verenigde Staten en Europa.

Uit het onderzoek blijkt dat in India inmiddels al 56 procent van de consument te kennen geeft geregeld betalingen te verrichten met zijn smartphone. Ook in Thailand en Indonesië worden scores van respectievelijk 51 procent en 47 procent opgetekend. In de Verenigde Staten valt dat cijfer weliswaar terug tot 17 procent, maar er wordt wel opgemerkt dat bij Amerikaanse consumenten drie jaar geleden slechts een score van 6 procent kon worden gemeld. Ook in Europa kan volgens ACI Worldwide van een duidelijke groei worden geregistreerd, waarbij in Spanje een score van 25 procent kon worden geregistreerd, gevolgd door Italië (24 procent) en Zweden (23 procent).

In Groot-Brittannië blijft de adoptie van mobiele betalingen voorlopig nog wel beperkt tot 14 procent. De toenemende populariteit van de mobiele betalingen kan volgens Mark Ranta, hoofd digitale bankoplossingen bij ACI Worldwide, ongetwijfeld worden toegeschreven aan de evoluties op de smartphone-markt. “Er kan immers worden vastgesteld dat mobiele betaaloplossingen nagenoeg door de volledige nieuwe generatie mobiele telefoons worden aangeboden,” benadrukt Ranta. “Smartphones die deze toepassingen niet aanbieden, zijn bijna allemaal afgeschreven en vervangen.” De adoptie van mobiele betaaloplossingen zal volgens ACI Worldwide in de nabije toekomst wellicht nog versnellen.

Er wordt verder benadrukt dat de consument een relatief groot vertrouwen heeft in de technologie. “In Groot-Brittannië getuigt 37 procent van de respondenten erop te vertrouwen dat zijn bank de persoonlijke informatie bij betalingen op smartphones zal beschermen,” zegt Ranta. “In Frankrijk loopt dat cijfer op tot 40 procent. Er moet echter wel op worden gewezen dat dit vertrouwen enigszins misplaatst zou kunnen zijn gebleken, want men moet ermee rekening houden dat een grotere adoptie van de technologie ook meer criminelen zou kunnen beginnen te interesseren.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Klimaatverandering mogelijk nefast voor koffieteelt

De klimaatverandering kan de koffieteelt in Latijns-Amerika de volgende decennia gevoelig treffen. De totale oppervlakte van de Latijns-Afrikaanse koffieregio zou tegen het midden van de eeuw zelfs met 88 procent kunnen inkrimpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Vermont. De onderzoekers merken op dat de daling van de koffieproductie vermoedelijk veel zwaarder zal zijn dan oorspronkelijk werd ingeschat. De grootste achteruitgang wordt voorspeld in Nicaragua, Honduras en Venezuela. De wetenschappers waarschuwen ook voor grote problemen voor miljoenen arme koffietelers.

“Koffie is één van de meest waardevolle producten die de wereld voortbrengt, maar om goed te kunnen gedijen heeft de sector een gepast klimaat en een gezond bijenbestand nodig,” benadrukt onderzoeksleider Taylor Ricketts, professor milieuwetenschappen aan de University of Vermont. “Gevreesd moet echter dat deze beide factoren een negatieve impact van de klimaatverandering moeten verwachten, waardoor de koffietelers met een zware inkrimping rekening moeten houden. Er is eerder al wel gewag gemaakt van een negatieve invloed van de klimaatverandering, maar die weerslag zal nog worden verergerd door problemen met het bijenbestand.”

“Aangezien koffie voor miljoenen arme gezinnen het belangrijkste inkomen betekent, dreigen de problemen dramatische effecten te hebben voor de levensomstandigheden van de landelijke bevolking, die al veel kwetsbare gezinnen telt,” zeggen de onderzoekers nog. In het rapport wordt ook het belang van het tropische regenwoud voor de koffieteelt benadrukt. Op dit ogenblik bevindt 91 procent van de beste Latijns-Amerikaanse koffiegebieden zich binnen één mijl afstand van een tropisch woud bevindt. Tegen het midden van de eeuw zou dan aandeel zelfs tot 97 procent zijn opgelopen. Die cijfers tonen volgens de onderzoekers de belangrijkheid van de bescherming van de tropische woudgebieden.

“De tropische wouden zijn immers de biotopen van bijen en andere bestuivers,” wordt er aangevoerd. Wel wordt een positieve impact verwacht in onder meer Mexico, Guatemala, Colombia en Costa Rica, waar vooral bergachtige regio’s zouden kunnen profiteren van de hogere temperaturen en een sterkere bijenpopulatie.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koffieteelt |  Facebook |

Drankenindustrie profiteert van landen met beperkte regulering

Een aanzienlijke blootstelling aan suikerhoudende dranken, versterkt door een tekort aan waterfonteinen op school, dreigen een negatieve impact op het drinkgedrag van jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo naar de situatie in openbare middelbare scholen in Guatemala City. De Canadese onderzoekers merken op dat een combinatie van de twee factoren ervoor zorgen dat de consumptie van suikerhoudende dranken door tieners wereldwijd op het hoog niveau gehandhaafd blijft. Het onderzoek suggereert volgens de onderzoekers dat de drankenindustrie profiteert van landen met een beperkte beschermende regelgeving om een kwetsbaar publiek te benaderen.

“De drankenindustrie is in deze scholen bijzonder zichtbaar met kiosken, reclame en cadeaus,” benadrukt onderzoeksleider Katelyn Godin, specialiste volksgezondheid aan de University of Waterloo. “Bovendien moet worden vastgesteld dat de jongeren op school vaak geen toegang hebben tot gratis drinkbaar water. Men moet beseffen dat de school een bijzonder grote invloed heeft op de levensstijl van adolescenten. Met een beperkte toegang tot drinkbaar water en een grote zichtbaarheid van de drankenindustrie, kan gewag worden gemaakt van een omgeving die studenten aanmoedigt ongezonde suikerhoudende dranken te consumeren.”

De onderzoekers merken op dat scholieren in Guatemala gemiddeld elke week tweeënhalf dagen suikerhoudende frisdranken consumeren. “Dat verbruik vertegenwoordigt het dubbele van de consumptie bij Canadese jongeren, die op school een algemene toegang tot waterfonteinen hebben,” betoogt Godin. De onderzoekers merken nog op dat Latijns-Amerikanen wereldwijd tot de grootste consumenten van suikerhoudende dranken behoren. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat in Latijns-Amerika ook hogere niveaus van obesitas, ondervoeding en chronische ziektes worden geregistreerd dan bij de bevolking van rijkere landen.

In tegenstelling tot het openbare onderwijs blijken privéscholen in Guatemala volgens de onderzoekers wel drinkbaar water ter beschikking te stellen. “Daardoor blijkt de consumptie van suikerhoudende dranken gehalveerd te worden,” betoogt Godin. “Er kan dan ook gewag gemaakt worden van een belangrijke ongelijkheid, zowel sociaal als op het gebied van gezondheid. Leerlingen aan privéscholen komen immers meestal uit rijkere families.”

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dranken |  Facebook |

Nieuwsovzerzicht

De online beurs BTC China zet eind september de handel in bitcoin stop. Dat heeft Bobby Lee, chief executive van de beurs, bekend gemaakt. De beslissing werd volgens hem genomen na het besluit van de Chinese autoriteiten om beursintroducties met nieuwe virtuele munten te verbieden. De Chinese overheid ziet cryptomunten als een bedreiging voor de financiële stabiliteit. Tevens wordt erop gewezen dat dergelijke virtuele valuta onder meer door criminelen worden gebruikt voor onderlinge transacties en het witwassen van illegale fondsen. Daarnaast wordt aangevoerd dat de bitcoin sterk in waarde kan schommelen, terwijl er op de handel ook geen officieel toezicht is.

Het zuivelbedrijf Inex uit Bavegem neemt het merk Bambix, producent van babybmelk onderdeel van Olvarit, over van de Franse groep Danone. Bambix kwam in het begin van de jaren vijftig op de markt. Twee jaar geleden schrapte Danone de merknaam, maar de productie werd wel verder gezet. De Franse groep diende het merk te verkopen om competitieproblemen na de overname van WhiteWave, eigenaar van Alpro, te voorkomen. Een combinatie van Bambix en Alpro zou Danone een onaanvaardbaar dominante positie op de markt hebben bezorgd. Inex wil de merknaam Bambix opnieuw op de markt introduceren en het assortiment verder uitbreiden. De productie bedraagt 5 miljoen liter per jaar.

In Brazilië is Wesley Batista, chief executive van de vleesverwerker JBS Group, op verdenking van corruptie in gearresteerd. Eerder had ook al zijn broer Joesley Batista, voorzitter van de groep, zich bij de Braziliaanse politie aangeboden. Beide ondernemers zijn sleutelfiguren in het schandaal rond Braziliaans president Michel Temer. De broers zou zouden miljoenen euro's aan smeergeld hebben betaald om contracten binnen te halen, maar bereikten met de Braziliaanse justitie een akkoord om een gevangenisstraf te ontlopen. Volgens het Braziliaanse gerecht hebben de ondernemers echter de voorwaarden van de overeenkomst onvoldoende nageleefd.

Stewards en stewardessen van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kunnen naar de rechter stappen in het land waar ze zijn gestationeerd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Ryanair wou een arbeidsgeschil met zes werknemers, gestationeerd in Charleroi, in Ierland voor de rechter brengen. De werknemers eisten een behandeling voor een Belgische rechter. Het Europese Hof van Justitie zegt nu dat de thuisbasis van de werknemer een belangrijke aanwijzing is voor de selectie van een bevoegde rechtbank. Ryanair zegt de uitspraak te verwelkomen, omdat de rechter de thuisbasis niet als enige criterium ziet en blijft naar eigen zeggen dan ook met Ierse contracten werken.

In Californië is het technologiebedrijf Google door drie voormalige vrouwelijke werknemers voor de rechter gedaagd omdat ze onderneming zich op het gebied van verloning en promoties schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Geklaagd wordt dat vrouwen bij Google voor hetzelfde werk een lager loon ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Ook zouden vrouwen minder vaak een functie krijgen die tot een promotie aanleiding zou kunnen geven. Inmiddels zouden zich al negentig andere vrouwen bij de klacht hebben aangesloten. Google ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat er specifieke procedures worden gevolgd om discriminatie uit te sluiten.

Bij de Belgische divisie van het mediabedrijf RTL Group verdwijnen 105 banen. Daarmee zou het personeelsbestand met 12,5 procent worden afgeslankt. Dat heeft de directie van het mediabedrijf bekend gemaakt. De reorganisatie moet RTL Belgium naar eigen zeggen de mogelijkheid biden om beter te kunnen inspelen op de nieuwe vormen van mediagebruik. Tevens wordt gewezen op de toenemend concurrentie van Franse televisiezenders, die inmiddels ook bijzondere reclameboodschappen voor een Belgisch publiek uitsturen. Philippe Delusine, chief executive van RTL Belgium, benadrukt dat er snel verandering noodzakelijk is om ook de volgende tien jaar de lokale activiteiten te kunnen verder zetten.

In de Verenigde Staten heeft de regering alle federale agentschappen een verbod opgelegd om nog software van het Russische bedrijf Kaspersky Labs, gespecialiseerd in online beveiliging, te gebruiken. De Amerikaanse overheid verdenkt Kaspersky banden aan te houden met de Russische geheime diensten. Elaine Duke, Amerikaans minister van binnenlandse veiligheid, voegt eraan toe dat het risico bestaat dat de Russische regering de producten van Kaspersky zou kunnen gebruiken voor de infiltratie van Amerikaanse informatiesystemen. Kasperky wijst de beschuldigingen van de hand en zegt de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten te betreuren.

Bij Deutsche Bank staat de positie van chief executive John Cryan onder toenemende druk. Dat heeft de Duitse zakenkrant Handelsblatt gemeld. Een aantal grote aandeelhouders zouden immers vragen hebben bij de nieuwe strategie die Cryan voor de bank heeft uitgetekend. Daarbij wordt gewezen naar de tegenvallende cijfers die de bank over de eerste helft van dit jaar heeft moeten melden. Onder meer de Qatarese aandeelhouders van Deutsche Bank, die een participatie van meer dan 9 procent in de instelling hebben, zouden hun vertrouwen in Cryan hebben opgezegd. Ook bij een aantal andere aandeelhouders rijst steeds meer verzet tegen de chief executive, die in principe nog tot eind dit decennium in functie blijft.

In de Verenigde Staten is de overname van het bedrijf Lattice Semiconductor door de groep Canyon Bridge Capital Partners door president Donald Trump geblokkeerd. Met de overname was een bedrag gemoeid van 1,3 miljard dollar. Die som zou grotendeels door Chinese partijen zijn aangebracht en Lattice zou daarmee één van de grootste Chinese overnames uit de geschiedenis van de Amerikaanse chipsindustrie kunnen zijn geworden. Met zijn verbod wil Donald Trump echter een duidelijk signaal geven dat de Amerikaanse overheid nooit zal instemmen met de verkoop van technologie die voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Lattice heeft in een reactie gezegd de verkoop in te trekken.

De Italiaanse bandenfabrikant Pirelli keert in oktober, na een afwezigheid van twee jaar, terug naar de beurs van Milaan. De huidige eigenaars van het bedrijf, waaronder de Chinese groep ChemChina, willen een belang van 35 procent in Pirelli verkopen. Bij een grote belangstelling zou nog eens een belang van 5 procent naar de beurs worden gebracht. De waarde van de beursgang zou een bedrag tussen 2,5 miljard euro en 3,3 miljard euro kunnen vertegenwoordigen. De totale waarde van het bedrijf zou daardoor tot 8,3 miljard euro kunnen oplopen. De bandenfabrikant werd twee jaar geleden voor een bedrag van ruim 7 miljard euro van de beurs gehaald. Pirelli is een belangrijk bandenleverancier voor de autosport.

In Groot-Brittannië moet de Competition and Markets Authority (CMA) moet een oordeel vellen over de beoogde overname van de Britse mediagroep Sky door zijn Amerikaanse branchegenoot 21st Century Fox van magnaat Rupert Murdoch. De heeft de Britse regering beslist. Daarbij wordt opgemerkt dat het onderzoek onder meer moet uitwijzen of Murdoch na de overname van Fox de concurrentie op de Britse mediamarkt in het gedrang zou kunnen brengen. Met de overname zou een bedrag van 11,7 miljard pond zijn gemoeid. Murdoch heeft al een belang van ongeveer 39 procent in Sky. Door het onderzoek van de autoriteiten zal de overname ten vroegste midden volgend jaar kunnen worden afgerond.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips en diens Zuid-Koreaanse sectorgenoot LG Electronics hebben bij het Europees Hof van Justitie tevergeefs beroep aangetekend tegen een boete die hen eerder wegens prijsafspraken was opgelegd. Het Europese hof volgde daarmee de aanbeveling van de advocaat-generaal. De Europese Commissie had vijf jaar geleden aan zeven elektronicabedrijven kartelboetes opgelegd omdat tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium prijsafspraken rond kathodestraalbuizen werden gemaakt. Philips en LG Electronics werden daarbij tot een gezamenlijke boete van 1 miljard euro veroordeeld.

Het Amerikaanse softwareconcern Oracle heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 20 procent tot 2,2 miljard dollar. De groei kon vooral worden gerealiseerd door clouddiensten, waar de inkomsten met meer dan 50 procent stegen tot 1,5 miljard dollar. Oracle behoort tot de grootste leveranciers van bedrijfssoftware ter wereld. Voor Oracle zijn clouddiensten inmiddels dermate belangrijk geworden dat de topkaders alleen nog op een bonus kunnen rekenen indien in die divisie een voldoende groei kan worden gerealiseerd.

De Zuid-Koreaanse technologiegroep Samsung trekt 300 miljoen dollar uit een fonds dat zich toespitst op investeringen in ontwikkelingen voor onder meer zelfrijdende auto's. Het concern heeft op het gebied van autonome mobiliteit grote ambities en nam om die reden eerder al het bedrijf Harman, leverancier van onderdelen voor de autosector, over voor een bedrag van 8 miljard dollar. De eerste investering van het nieuwe fonds gaat naar de onderneming TTTech, ontwikkelaar van software voor zelfrijdende auto’s. Door zijn brede technologische achtergrond, gekoppeld aan de expertise van Harman in de autosector, acht Samsung zich sterk gewapend om in de autonome mobiliteit een sterke positie in te nemen.

Het Franse luxemerk Hermès, producent van onder meer exclusieve handtassen, heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg met 11 procent tot 605 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat in alle regio’s een groei kon worden gerealiseerd. Het bedrijf maakte onder meer gewag van sterke prestaties in China, waardoor de omzet in de Aziatische regio met 14 procent tot 998 miljoen euro toenam. In Europa werd een groei met 7 procent opgetekend, onder meer door nieuwe filialen in Rome, Londen en München. In Frankrijk was er nog een groei van 2,4 procent.

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-17

Muziek in staat om mannen aantrekkelijker te maken

Mannen krijgen onder invloed van muziek in de ogen van vrouwen een grotere aantrekkingskracht. Een omgekeerd effect kan echter niet worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Universität Innsbruck en de Universität Wien bij een honderdtal personen met een gemiddelde leeftijd van drieëntwintig jaar. Wanneer vrouwelijke proefpersonen naar muziek hadden geluisterd, bleken portretten van mannen op het gebied van aantrekkelijkheid een hogere score te krijgen en kon ook een grotere bereidheid voor een afspraak worden geregistreerd. Het fenomeen werd nog duidelijker wanneer de vrouwen aan opwindende muziek en complexe waren blootgesteld.

“Er kan in de geschiedenis nauwelijks een cultuur worden gevonden waarin muziek geen belangrijke functie heeft gehad,” benadrukte onderzoeksleider Manuela Marin. “Er bestaan verschillende theorieën over de motieven waarom de mens musiceert, maar tot nu toe kon daarover geen enkele zekerheid worden geboden. In de evolutietheorie van Charles Darwin wordt aan de muziek een functie in de seksuele selectie toegewezen. De muzikale vaardigheden zouden daarbij als een indicator voor goede genen worden aanzien en daardoor ook een element van de partnerkeuze kunnen zijn. Ook voor die stellingen konden tot nu toe echter geen praktische aanwijzingen worden gevonden.”

Anderzijds is het volgens Marin duidelijk dat muziek sociale functies heeft. “Onder meer kan onder invloed van muziek een grotere sociale samenhang worden gestimuleerd,” betoogt de Oostenrijkse psychologe. “Bovendien heeft de muziek ook een functie in de relatie tussen moeder en kind.” Marin voegt eraan toe dat de aantrekkelijkheid van het gelaat één van de belangrijkste lichamelijke kenmerken is die een partnerkeuze kan beïnvloeden. Er moet volgens de onderzoekster echter nog een lange weg worden afgelegd vooraleer de achterliggende verbanden nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd.

Uit het onderzoek bleek nog dat het tijdstip van de menstruatiecyclus geen enkele invloed had op de conclusies van de studie.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Amerikaanse toerist kiest voor Hawaii en Italië

Indien er geen enkele rekening gehouden zou moeten worden met financiële belemmeringen zijn Hawaii en Italië voor de Amerikaanse bevolking de meest populaire toeristische bestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële blog Cashlorette.com bij ruim duizend residenten van de Verenigde Staten. Bij de favoriete binnenlandse bestemmingen wordt Hawaii gevolgd door Florida, Californië, Alaska en Colorado. In het buitenland wordt na Italië vooral een voorkeur opgemerkt voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Uit het onderzoek bleek nog dat 47 procent van de ondervraagden alleen op reis zou willen gaan. Bij de millennials loopt dat cijfer zelfs op tot 58 procent.

Uit het onderzoek bleek dat Hawaii vooral bij Amerikaanse vrouwen een grote populariteit geniet. Bij mannelijke toeristen komt Hawaii pas op een derde plaats, na Florida en Californië. Ook kon worden worden vastgesteld dat millennials een voorkeur vertonen voor Californië, gevolgd door Florida en Hawaii. Alle andere leeftijdsgroepen plaatsten Hawaii op de eerste plaats. Wanneer naar politieke gezindheid wordt gekeken, verkiezen conservatieven een reis naar Florida, terwijl democraten een voorkeur tonen voor Californië. Onafhankelijken zouden daarentegen liefst op vakantie naar Hawaii gaan. Na de top vijf bestemmigen volgen New York, Texas, Arizona en Washington

Bij de internationale bestemmingen kan volgens de onderzoekers bij alle bevolkingscategorieën een voorkeur voor Italië worden opgemerkt. Alleen blijkt dat onafhankelijke kiezers liever naar Australië zouden reizen, terwijl bij de landelijke bevolking een voorkeur voor Ierland zou kunnen worden opgemerkt. Na de top vijf volgen Canada, Japan, Spanje, Duitsland en Israël. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 7 procent van de Amerikanen nooit het grondgebied van de Verenigde Staten, zelfs niet wanneer alle kosten zouden worden vergoed, willen verlaten. Democraten bleken tenslotte veel sneller geneigd alleen op reis te gaan dan republikeinen.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Amerikaanse shopper snel met alternatieven voor cash

Tegen eind dit decennium zullen in de Verenigde Staten 54 procent van de consumenten bij het shoppen niet langer op cash geld beroep doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Paysafe bij consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan de helft van de ondervraagden nog slechts één keer in de maand van een bankautomaat gebruik maakt, terwijl één op zeven te kennen geeft bijna nooit cash geld bij zich te dragen. Tevens wordt opgemerkt dat 63 procent van de ondervraagden minder van cash geld gebruik maakt dan vorig jaar. Het afscheid van het fysieke geld lijkt volgens de onderzoekers dan ook verder te gaan.

De onderzoekers bemerkten verder ook een toenemende belangstelling in nieuwe betaalmethodes. Daarbij kon worden vastgesteld dat 14 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels gebruik maakt van cryptomunten, terwijl ongeveer 16 procent getuigt al met biometrische identificatie te hebben gewerkt. Daarnaast merkt 31 procent op beroep te doen op mobiele portefeuilles zoals Android Pay of Apple Pay. Dat hoge niveau wordt gelinkt aan een toenemend vertrouwen in het gebruik van de mobiele telefoon bij het shoppen, waar al een niveau van 72 procent wordt bereikt. De onderzoekers hebben het over een kern van early adopters die de basis leggen voor een breed gebruik van nieuwe betaalmethodes.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat Amerikaanse consumenten ook nog altijd aan traditionele betaalmethodes vasthouden. Daarbij bleek dat 50 procent de maand voordien nog een cheque hadden geschreven, tegenover 40 procent in Canada en 30 procent in Groot-Brittannië. Ook moest worden gemeld dat 30 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich bezorgd te maken over een mogelijke diefstal van zijn telefoon. “De hedendaagse retailklant krijgt een grote keuzemogelijkheid aangeboden bij de aankoop en levering,” betogen de onderzoekers. “Die diversiteit moet ook bij de betaling kunnen worden geboden, waarbij zowel traditionele als opkomende betaalmethodes beschikbaar moeten zijn.”

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld |  Facebook |

Email haalt voordeel uit gepersonaliseerde hoofding

Email met een gepersonaliseerde hoofding heeft 58 procent meer kans geopend te worden. Toch blijkt amper 2,3 procent van de commerciële verzenders van email van die personalisering gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Yes Lifecycle Marketing op basis van meer dan zeven miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verzonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook worden vastgesteld dat marketeers voor de verbetering van relevantie van hun boodschappen minder intensief op klantengegevens beroep doen dan aangewezen zou zijn.

Uit het onderzoek bleek dat 1,1 procent van alle emails in hun hoofding de naam en voornaam van de geadresseerde hadden vermeldt, terwijl bij 1,2 procent gewag gemaakt wordt van personalisering die op een andere manier is gebaseerd, zoals de status van getrouwheidsprogramma’s, het online gedrag of de aankoopgeschiedenis. “Rekening houdend met het feit dat veel commerciële emails door de consument ongelezen worden verwijderd, is personalisering een uitstekend middel om de klant te engageren,” betoogt Michael Fisher, president van Yes Lifecycle Marketing. “Wanneer de marketeer de relevantie van een email in zijn hoofding duidelijk kan maken, neemt de kans op succes gevoelig toe.”

De onderzoekers stelden vast dat emails zonder een gepersonaliseerde hoofding 14,1 procent kans lopen geopend te worden. Wanneer de naam van de bestemmeling wordt gebruikt, loopt die kans op tot 21,2 procent. Bij andere vormen van personalisering is er sprake van een score van 22 procent. “Personalisering is voor de consument geen onbekend begrip meer,” stippen de onderzoekers op. “De klant verwacht dat de marketeers de beschikbare content boetseren volgens hun persoonlijke behoeften en verwachtingen. De adverteerders kunnen het zich niet veroorloven om deze verwachtingen naast zich neer te leggen.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Nucleaire energie nog niet helemaal uitgewerkt

Kernenergie is weliswaar over zijn hoogtepunt heen, maar behoort nog niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een rapport van de World Nuclear Industry. Opgemerkt wordt dat nieuwe initiatieven niet meer worden genomen, maar de inertie van de sector zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een aantal projecten nog steeds worden ontwikkeld. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik nog drieënvijftig projecten in ontwikkeling zijn. Over een periode van vier jaar is er sprake van een daling met vijftien initiatieven. Er wordt wel opgemerkt dat de wereldwijde nucleaire productie vorig jaar nog een groei met 1,4 procent heeft gekend, dankzij een toename met 23 procent in China.

Er wordt aan toegevoegd dat kernenergie dit jaar een aandeel van 10,5 procent heeft in de wereld elektriciteitsproductie. Dat betekende een daling met 0,2 procent tegenover vorig jaar. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde productie van kernenergie. De Verenigde Staten en Frankrijk, de tweede grootste producenten van de wereld, zijn verantwoordelijk voor de helft van de totale nucleaire energie-opwekking. De voorbije jaren is China volgens het rapport echter het enige land waar nog een significant aantal nucleaire reactoren wordt gebouwd. Maar ook die uitzondering zou op zijn einde kunnen lopen, aangezien in China dit jaar geen enkele nucleaire reactor werd gebouwd.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de wereldwijde capaciteit van de nucleaire sector het voorbije jaar met negen gigawatt is toegenomen. Daarentegen konden zonnekracht en windenergie een toename met respectievelijk 75 gigawatt en 55 gigawatt melden. Nog wordt aangevoerd dat de kostendalingen van de hernieuwbare technologieën de concurrentiekracht op de energiemarkt heeft verhoogd, zodat ook een grotere interesse van investeerders kon worden opgetekend. Het voorbije jaar zou ongeveer 240 miljard dollar zijn geïnvesteerd in hernieuwbare energieën, tegenover ongeveer 10 miljard dollar in de nucleaire sector.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

Mannen gebruiken Facebook negatiever dan vrouwen

Bij mannen kan achter het gebruik van Facebook vaker antisociale motieven worden vermoed dan bij vrouwen. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door een groter gehalte aan narcisme bij mannelijke gebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek van psychologen aan de Brunel University London en de Goldsmiths University of London. Eerder al werd aangetoond dat mannen op Facebook sneller geneigd zijn tot pesterijen en online asociaal gedrag in het algemeen. Ook werd eerder al bewezen dat bij mannen hogere niveaus van narcisme worden aangetroffen, maar er wordt volgens de onderzoekers nu een eerste keer een verband met antisociaal gedrag gelegd.

“Het verband moet misschien gezocht worden in het feit dat de zelfverheerlijking van de narcist de neiging kan hebben anderen af te stoten,” betogen de onderzoekers Nelli Ferenczi, Tara Marshall en Kathrine Bejanyan say. “Door de publicatie van zelfverheerlijkende content op Facebook proberen narcisten een online profiel te creëren dat volgelingen en bewonderaars lokt, maar uiteindelijk geen echte prosociale doelstellingen heeft. Bovendien zullen narcisten zich wellicht antagonistisch opstellen tegen gebruikers die in hun verhaal van zelfverheerlijking niet wensen mee te gaan. Dat antagonisme zou zich kunnen uiten in vijandigheid of boosheid tegen gebruikers die hen uitdagen of onvoldoende aandacht schenken.”

“Cyberpesten is een strategie om aandacht te krijgen en voor narcisten een manier om een negatieve sociale macht en invloed te kunnen uitoefenen,” betogen Ferenczi, Marshall en Bejanyan. De onderzoekers merken verder op dat vrouwen meer geneigd zijn om Facebook op een prosociale manier te gebruiken. Daarbij wordt volgens hen immers gestreefd naar een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door de grotere waarde die vrouwen aan hechte relaties stellen. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook inspanningen worden gedaan om het gebruik van Facebook op een meer constructieve en harmonieuze manier te promoten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Mobiele biometrie wordt snel alomtegenwoordig

Over vijf jaar zal biometrie op smartphones en andere mobiele platformen alomtegenwoordig zijn. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Acuity Market Intelligence. Opgemerkt wordt dat bijna twee op drie smartphones die dit jaar op de markt worden verkocht een biometrische toepassing zullen hebben. Over twee jaar zal de technologie volgens het rapport echter op alle toestellen kunnen worden teruggevonden. Er wordt aan toegevoegd dat de sector over vijf jaar een omzet van 50,6 miljard dollar zal vertegenwoordigen. Het voorbije jaar werden 6,5 miljard dollar inkomsten gerealiseerd. De sector zal dan ook de volgende jaren een gemiddelde groei met 41 procent laten optekenen.

Uit het rapport blijkt dat wearables en tablets minder snel geneigd zijn op biometrie over te schakelen dan smartphones, waar vooral scanners voor vingerafdrukken massaal kunnen worden teruggevonden. Dit jaar zouden 54,5 procent van alle wearables met biometrie zijn uitgerust. Bij tablets zou dat aandeel nog verder terugzakken tot 41,2 procent. “Maar tegen het eind van dit decennium zullen ook op deze apparaten diverse biometrische toepassingen kunnen worden aangetroffen,” benadrukken de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat eind dit jaar meer dan 1,9 miljard apparaten met biometrische toepassingen operationeel zullen zijn. Over vijf jaar zal dat aantal tot 5,5 miljard exemplaren zijn opgelopen.

Er wordt aan toegevoegd dat over vijf jaar 16,7 miljard biometrische applicatie-downloads zullen kunnen worden geteld. Op datzelfde tijdstip zullen ook meer dan 1,37 biljoen mobiele transacties worden geteld waarbij een biometrische identificatie noodzakelijk zal zijn. “Mobiele biometrie staat pas aan het begin van de digitale identificatie,” benadrukt Maxine Most, hoofdanalist bij Acuity Market. “Terwijl op dit ogenblik wordt biometrie vooral beschouwd als een handig alternatief voor de ontgrendeling van smartphones, maar snel zullen nieuwe toepassingen op de markt worden gebracht - onder meer op basis van cloudtechnologie - om traditionele processen van digitale authenticatie te vervangen.”

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biometrie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Er zal in de buurt van de prehistorische site van Stonehenge een tunnel worden aangelegd om het autoverkeer tussen Londen en het zuidwesten van Engeland vlotter te laten doorstromen. Dat heeft de Britse regering beslist, onlangs aanhoudend protest van de Stonehenge Alliance, een groep organisaties die vreest voor een negatieve impact van de tunnel op de omgeving. De tunnel krijgt een lengte van 2,9 kilometer en zou een investering vergen van ongeveer 1,6 miljard pond. Beslist werd wel om de tunnel op grotere afstand van de archeologische site aan te leggen dan eerder was gepland. De geschiedenis van Stonehenge gaat minstens vijfduizend jaar terug. De site behoort tot het erfgoed van de Unesco.

Nadat Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten, zal de Amerikaanse verzekeraar Chubb zijn Europese hoofdkantoor naar Parijs overhevelen. Dat heeft Even Greenberg, chief executive van Chubb, bekend gemaakt. Er werd niet meegedeeld hoeveel banen van Londen naar Parijs zouden worden gebracht. De komst van Chubb is een goed nieuws voor Parijs, dat tot nu toe relatief heeft kunnen profiteren van een potentiële afslanking van Londen als Europees financieel centrum ten gevolge van de brexit. Frankrijk is na Groot-Brittannië de grootste verzekeringsmarkt van Europa. Vele verzekeraars hebben echter voor een verhuis naar onder meer Luxemburg gekozen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal over twee jaar de productie van zijn Dreamliner opvoeren. Dat heeft Dennis Muilenburg, chief executive van Boeing, bekend gemaakt. Op dit ogenblik worden van de Dreamliner twaalf exemplaren per maand geproduceerd, maar dat tempo zal na volgend jaar met twee eenheden worden verhoogd. Muilenberg merkt op dat een grote interesse kan worden geregistreerd voor de Dreamliner, ondanks de uitdagende omstandigheden op de markt van toestellen voor intercontinentale vluchten. Het orderboek van de Dreamliner zou al voor een periode van vijf jaar volraken, terwijl volgend decennium ook nog vele vlootvernieuwingen moeten worden verwacht.

De groep Seadrill, verhuurder van offshore boorplatformen en exploratieschepen, krijgt in de Verenigde Staten bescherming tegen zijn schuldeisers. Seadrill heeft een schuldenlast van bijna 6 miljard dollar. De groep beschikt over een vloot van meer dan vijftig boorplatformen, maar nog slechts een dertigtal exemplaren is operationeel. Door de lage olieprijzen werden immers nieuwe booractiviteiten uitgesteld, zodat Seadrill grote moeilijkheden kreeg zijn investeringen terug te betalen. Het bedrijf werkt aan een oplossing, waarbij onder meer een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar zou worden voorzien. De participatie van de huidige aandeelhouders zou daardoor grotendeels verdampen.

Verzekeraar Ethias heeft een belang van 4,16 procent genomen in de logistieke vastgoedgroep Montea. De operatie vormt een onderdeel van een kapitaaloperatie waarmee Montea een bedrag van maximaal 68 miljoen euro zou willen ophalen. De participatie wordt overgenomen van de familie de Pauw en Belfius Insurance, die na de kapitaalverhoging nog een belang van respectievelijk 16,2 procent en 8,8 procent in de vastgoedgroep overhouden. De kapitaalverhoging zal onder meer worden gebruikt voor bijkomende investeringen en de schuldenlast af te bouwen. Montea benadrukt voor eind volgend jaar zijn portfolio met 150 miljoen euro te willen uitbreiden.

De Vlaamse regering heeft zijn beslissing over de aanleg van het Saeftinghedok op de Linkeroever van de Antwerpse haven tot begin volgend jaar uitgesteld. Het Antwerpse havenbestuur pleit al jaren voor de aanleg van een extra containerdok op de linkeroever van de Schelde. Dat dok zou echter door het dorp Doel lopen. Vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen, wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen echter eerst alle mogelijke andere alternatieven onderzoeken, zodat het dorp mogelijk toch gespaard zou kunnen blijven. Het Antwerpse havenbestuur betreurt het uitstel, aangezien er nu al capaciteitsproblemen worden ervaren en dringend extra ruimte moet worden gecreëerd.

Sigarettenfabrikent Philip Morris zal bijna 1 miljard dollar ter beschikking stellen voor de Foundation for a Smoke-Free World, gespreid over een periode van twaalf jaar. Philip Morris heeft de organisatie, die zal worden geleid door een voormalige functionaris van de World Health Organization (WHO), zelf opgericht. Onder meer zal de stichting naar eigen zeggen onderzoek financieren, de impact van rookvrije alternatieven evalueren en de afbouw van het rookgedrag opvolgen. Ook wil de stichting de tabaksfabrikanten voorbereiden op een afnemende vraag naar hun producten. Philip Morris heeft zelf onder meer al de Iqos, een apparaat dat tabak verhit, op de markt gebracht.

In de Europese Unie zal de intercontinentale luchtvaart tot eind dit decennium vrijgesteld blijven van een deelname aan het Emissions Trading System (ETS). Dat heeft het Europese Parlement beslist. In de Europese Unie werkt de luchtvaart al vijf jaar met emissierechten voor de uitstoot van koolstofdioxide. Die regeling geldt echter enkel binnen de grenzen van Europese Unie. Het intercontinentale verkeer is van die verplichting vrijgesteld. Het Europese Parlement zegt met zijn nieuwe beslissing de internationale luchtvaart ruimte te willen geven een akkoord over de uitstootrechten te vinden, maar tegelijkertijd te willen benadrukken dat het Europese geduld niet eindeloos is.

De uitstoot koolstofdioxide van de Europese wagens moet het volgende decennium met 20 procent worden verminderd. Dat staat in een plan van de European Automobile Manufacturers Association (Acea). Dieter Zetsche, voorzitter van de Europese sectororganisatie, maakt daarbij gewag van een sterke reductie, die volgens hem ook in lijn ligt met de verwachtingen die tegenover andere industriële sectoren worden gesteld. Er wordt wel dat aan het voorstel een aantal voorwaarden worden gekoppeld. Onder meer moet de vraag naar elektrische voertuigen toenemen en moet de oplaadinfrastructuur sterk worden uitgebreid. Midden volgend decennium moet een evaluatie worden voorzien.

De Japanse technologiegroep Toshiba heeft met een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital een principeakkoord bereikt over de verkoop van zijn divisie geheugenchips. Eind deze maand wordt naar verwachting een definitieve overeenkomst gesloten. De Japanse groep ziet zich verplicht om een aantal activa te verkopen om zware verliezen op zijn Amerikaanse nucleaire divisie te kunnen verwerken. Toshiba heeft van de Japanse beursautoriteiten tot maart volgend jaar tijd gekregen om de financiële problemen weg te werken. Indien geen oplossing wordt gevonden, zou Toshiba mogelijk zijn notering op de beurs van Tokio kunnen verliezen.

Renstal McLaren Formula1 beëindigt na dit jaar de samenwerking met motorenleverancier Honda. Dat hebben een aantal media gemeld. McLaren zou vanaf volgend jaar opnieuw motoren van de Franse constructeur Renault gebruiken. McLaren werkte de voorbije drie seizoenen met Honda als motorenleverancier, maar die coöperatie heeft weinig successen opgeleverd. Geen enkele keer kon een podiumplaats worden gehaald. Een groot aantal races diende door motorproblemen vroegtijdig te worden gestaakt. Honda en McLaren hadden drie decennia geleden ook al eens gedurende vier jaar een samenwerking. Honda zou volgend seizoen motorenleverancier worden van de renstal Toro Rosso.

Het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel heeft in Ashington in Noord-Engeland een hypermoderne fabriek in gebruik genomen. De bouw van de fabriek heeft een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gekost en is daarmee de grootste investering uit de geschiedenis van de verfdivisie van het Nederlandse concern. De systemen in de fabriek zijn volledig computergestuurd, waardoor naar eigen zeggen een bijzonder grote flexibiliteit kan worden gerealiseerd. Bovendien werd bij de nutsvoorzieningen en het afvalbeheer voor milieuvriendelijke technologieën gekozen. De fabriek heeft een capaciteit van 100 miljoen liter per jaar. Daarmee verdubbelt AkzoNobel zijn Britse productiecapaciteit.

EasyJet gaat in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen vliegtickets naar verre bestemmingen verkopen. Zelf neemt EasyJet daarbij de doorreismogelijkheden binnen Europa voor zijn rekening. Dat heeft de Britse luchtvaartmaatschappij bekend gemaakt. In eerste instantie zou daarbij gewerkt worden op de Londense luchthaven Gatwick, maar op termijn wordt ook aan andere grote Europese luchthavens gedacht. De luchtvaartmaatschappij zegt niet te verwachten dat de nieuwe dienst een negatieve impact zou kunnen hebben op de stiptheid. Er wordt immers alleen een doorverbinding aangeboden wanneer een voldoende lange overstaptijd ter beschikking is.

Het opkomende Chinese automerk Wey heeft ambitieuze plannen en wil binnen drie tot vier jaar ook op de belangrijke automarkten in Europa en de Verenigde Staten actief zijn. Dat heeft een woordvoerder van Wey te kennen gegeven. Tegen eind dit decennium wil Wey naar eigen zeggen al een verkoop van 400.000 exemplaren realiseren. Wey zegt zich daarbij op het gebied van kwaliteit met de absolute top te willen meten, maar wel met een goedkoper prijsticket te zullen werken. Op dit ogenblik beschikt Wey, onderdeel van het autoconcern Great Wall, alleen over een wagen met een benzinemotor. Dat assortiment wordt echter met een hybride en elektrische wagen uitgebreid.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell wil zich terugtrekken uit het olieveld Majnoon in Irak. Dat heeft onder meer het persbureau Reuters gemeld. De beslissing zou een onderdeel zijn van de strategie van Shell om wereldwijd voor 30 miljard dollar bedrijfsactiviteiten af te stoten. Shell heeft op dit ogenblik nog een belang van 45 procent in Majnoon, dat drie jaar geleden met de productie van start ging. Majnoon is één van de grootste olievelden van de wereld. Het veld realiseert op dit ogenblik een productieniveau van 235.000 vaten per dag. Bedoeling was om die productie tot 400.000 vaten op te voeren, maar men zou er niet in gelukt zijn een overeenkomst te vinden.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-17

Chief executive geeft zichzelf goede punten in klantenbeleving

Chief executives vinden zichzelf uitstekend onderlegd in de verbetering van de klantenbeleving. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Economist Intelligence Unit bij vierhonderd chief executives in dertien landn.

Lees Verder

 

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge werknemer kijkt naar flexibiliteit en technologie

Voor jonge werknemers vormen flexibiliteit en technologie vaak cruciale pijlers van een professionele carrière. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Powwownow bij duizend jongeren tussen achttien en drieëntwintig jaar in Groot-Brittannië.

Lees Verder

 

21:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lof brengt kinderen in verleiding tot bedrieglijke praktijken

Kinderen die geprezen worden voor hun intelligentie, komen meer in de verleiding om op bedrog terug te vallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto.

Lees Verder

 

20:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannelijke millennial geïnteresseerd in cosmetica

Mannelijke millennials hebben op de cosmetica-markt een grotere invloed dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Engagement Labs. Bovendien is deze groep evenzeer geneigd over cosmetica en mode te praten dan hun vrouwelijke generatiegenoten.

Lees Verder

 

 

20:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bestrijding fakenews vergt actieve tegenmaatregelen

Om fakenews efficiënt te kunnen bestrijden moet een duidelijke alternatieve boodschap met niuwe informatie worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois.

Lees Verder

 

19:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twijfelachtige status nieuwsverhaal heeft weinig impact op consument

Zelfs duidelijke signalen over de twijfelachtigheid van bepaalde nieuwsverhalen hebben weinig impact op de perceptie van het publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Yale University op basis van een enquête bij meer dan 7.500 online nieuwsconsumenten in de Verenigde Staten, die gevraagd werden hun oordeel te geven over vierentwintig berichten, evenwichtig verdeeld over bevestigde en betwiste berichten. Vastgesteld werd dat de betwiste berichten slechts 3,7 procent vaker juist werd beoordeeld dat de bevestigde meldingen. De onderzoekers zeggen bijzonder verontrust te zijn door de resultaten van de studie.

“Facebook werkt samen met externe factcheckers om nepnieuws te bestrijden, maar het initiatief om het twijfelachtige of leugenachtige karakter van een bericht met een waarschuwing aan te geven, blijkt slechts beperkte resultaten op te leveren,” benadrukken de onderzoekers David Rand en Gordon Pennycook. “Bepaalde groepen - zoals jonge consumenten of aanhangers van Donald Trump - bleken aan onware content zelfs een grotere geloofwaardigheid te koppelen. Dat is het gevolg van de grote hoeveelheid content die moet worden gecontroleerd, waardoor niet alle berichten onmiddellijk kunnen worden verwerkt. Sommige groepen beschouwen echter alle artikelen zonder waarschuwing als geloofwaardig.”

“Het resultaat van de studie toont in ieder geval dat het aanbrengen van een label onvoldoende is om het probleem van het nepnieuws efficiënt aan te pakken,” betogen Rand en Pennycook. “De conclusies van het onderzoek laten misschien uitschijnen dat de labels toch enigszins een oplossing brengen, maar er moet gevreesd worden dat het volume ongecontroleerde valse berichten zo hoog is dat de negatieve impact van die communicaties elk potentieel voordeel ondermijnt. Het is immers veel gemakkelijker om nepnieuws te produceren dan elk geplaatst boodschap op zijn waarheidsgehalte te controleren.”

Het feit dat vooral jongeren moeilijkheden ondervinden om een onderscheid te maken, moet volgens de onderzoekers een belangrijke waarschuwing zijn. "Deze leeftijdsgroep is voor zijn nieuwsgaring het meest gericht op sociale netwerken, maar is tegelijkertijd de demografie die het minst goed in staat is om valide berichten van nepnieuws te onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Het fenomeen kan volgens Rand mogelijk worden toegeschreven aan een dalend vertrouwen in de media bij jongere consumenten, maar de wetenschappers zegt dat dit verband nog verder dient te worden onderzocht.

Lees Verder

 

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

Morele oordeel gedrag afhankelijk van frequentie

Naarmate gedrag in de maatschappij frequenter wordt genoteerd, neemt ook het ethische karakter toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Karolinska Institutet in Zweden.

Lees Verder

 

19:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Unie gaat op zijn grondgebied de volgende jaren tussen zesduizend en achtduizend gratis wifi-hotspots installeren. Dat heeft het Europees Parlement bekend gemaakt. Het initiatief werd in september vorig jaar al goedgekeurd door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, maar is nu onder de titel Wifi4Eu definitief goedgekeurd. De hotspots zullen worden geïnstalleerd in openbare gebouwen en ruimtes en op stopplaatsen van het openbaar vervoer. Publieke instanties kunnen voor de installatie subsidies ontvangen, op voorwaarde dat in de omgeving nog geen gelijkaardig aanbod is voorzien. Er wordt met het netwerk gestreefd naar een optimaal geografisch evenwicht.

Op zijn hoofdkwartier in Cupertino heeft het technologiebedrijf Apple zijn nieuwe productfolio voorgesteld. De nieuwe smartphone iPhone X is het speerpunt van het nieuwe aanbod. De naam van het apparaat verwijst naar het feit dat wijlen Steve Jobs tien jaar geleden de eerste versie van de iPhone aankondigde. Tim Cook, chief executive van Apple en opvolger van Steve Jobs, wees er daarbij op dat de smartphone het leven van de consument fundamenteel heeft veranderd. Voor een iPhone X zal een prijs van 999 dollar moeten worden betaald. De nieuwe portfolio omvat verder onder meer nog twee andere smartphones, terwijl ook nieuwe generaties van de Apple Watch en Apple TV werden voorgesteld.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin heeft door een massale ziektemelding bij de piloten tientallen vluchten moeten annuleren. In totaal zouden meer dan honderd vluchten moeten zijn geschrapt. Met de actie zouden de piloten hun ongerustheid willen uitdrukken voor de toekomst van hun maatschappij, die in augustus failliet werd verklaard, maar met een overbruggingskrediet van de Duitse overheid nog wel tijdelijk operationeel kan blijven. De piloten zouden vrezen dat er voor hen bij een aantal potentiële overnemers geen plaats meer zou zijn. De directie van Air Berlin heeft gewaarschuwd dat de actie mogelijke investeerders zou kunnen afschrikken en daardoor de toekomst in gevaar brengt.

Bij het bedrijf Case New Holland in Zedelgem, fabrikant van landbouwmachines, dreigen tegen eind volgend jaar 170 tijdelijke banen te zullen worden geschrapt. Dat heeft de directie van het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad tegen de vakbonden bevestigd. Reden voor de afslanking is een beslissing van het bedrijf om de productie van maaidorsers gedeeltelijk naar Polen over te hevelen. Terwijl in Zedelgem voor het order geen voldoende capaciteit meer beschikbaar is en de vestiging in Polen nog wel ruimte op overschot heeft. In Zedelgem heeft het bedrijf op dit ogenblik 300 tijdelijke medewerkers, maar sommigen zijn al heel lang in dienst. Aan de vaste banen zou niet worden geraakt.

Het internetbedrijf Google heeft een aantal werknemers van Skype, de chatdienst van Microsoft, overgenomen. Dat heeft het magazine Variety gemeld. Aangevoerd wordt dat tientallen medewerkers van Skype de overstap naar Google zouden maken omdat ze door de stopzetting van hun afdeling werkloos dreigden te worden. Bij Google zouden de betrokkenen ingezet worden voor de verbetering van de communicatiediensten. Op het hoofdkwartier van Skype in Stockholm werken op dit ogenblik honderdtwintig medewerkers. Skype werd zes jaar geleden door Microsoft overgenomen, maar heeft de voorbije jaren een belangrijke afslanking gekend. Vorig jaar werden bij het bedrijf nog 520 banen geschrapt.

De waarde van de portfolio van het Noorse investeringsfonds Oljefondet heeft inmiddels de grens van meer dan 1 biljoen dollar overschreden. Het Oljefondet is het grootste staatsinvesteringsfonds van de wereld en kon de voorbije periode naar eigen zeggen vooral profiteren van de stijgende beurskoersen en de duurdere euro. Het Oljefondet werd gestart om de inkomsten uit de Noorse productie van olie en gas voor de volgende generaties te bewaren. Per hoofd van de bevolking vertegenwoordigt het fonds inmiddels 190.000 dollar. De portefeuille van het fonds bestaat uit participaties in grote internationale bedrijven en staatsobligaties. Het fonds is tweeënhalve keer groter dan de volledige Noorse economie.

Het Waalse bedrijf Fountain, leverancier van automaten voor warme dranken aan bedrijven, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14 miljoen euro. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed een nettoverlies van 0,44 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 0,33 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Er wordt wel opgemerkt dat het verlies grotendeels toe te schrijven aan een fraude waarbij een individuele werknemer in Denemarken betrokken zou zijn geweest. Voor het incident diende volgens Fountain een uitzonderlijke correctie van 0,3 miljoen euro ingeschreven te worden.

De stad Brussel zal zelf een bedrag van 3,6 miljoen euro investeren in de renovatie van het Koninklijk Circus. De renovatiewerken zijn noodzakelijk om het gebouw opnieuw in gebruik te kunnen nemen. Het complex bleek niet meer aan de normen voor brandveiligheid te voldoen. De concertzaal van het Koninklijk Circus zal door de stad zelf worden uitgebaat. Begin augustus had de Raad van State beslist dat de uitbating ook niet tijdelijk aan de vereniging Brussels Expo mocht worden toegewezen. In het verleden werd het Koninklijk Circus uitgebaat door de vereniging La Botanique. Dat contract werd door het stadsbestuur echter opgezegd. Over de nieuwe uitbating lopen nog juridische procedures.

Tien jaar geleden hadden Belgische beleggers een kapitaal van 82 miljard dollar in belastingparadijzen verborgen, waarbij een bedrag van 48,8 miljard dollar in Zwitserland werd bewaard. Dat heeft Gabriel Zucman, econoom bij de University of California, berekend. Hij voegde eraan toe dat wereldwijd slechts twaalf landen een groter percentage van hun bruto binnenlands product in offshore portfolio’s zouden hebben bewaard. België zou in die rij volgen op de Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela, Saoedi-Arabië, Rusland, Israël, Koeweit, Argentinië, Griekenland, Egypte, Taiwan, Portugal en Turkije. Een gedeelte van die kapitalen zijn door de strijd tegen belastingontduiking inmiddels wel gerepatrieerd.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines mag een reeks activiteiten van sectorgenoot Thomas Cook Airlines Belgium overnemen. Dat heeft de Belgische Mededingingsautoriteit beslist. Brussels Airlines maakte eind maart bekend een reeks activiteiten van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) te willen overnemen. Daarbij werd gewag gemaakt van twee vliegtuigen, de slots van zijn sectorgenoot en honderdzestig piloten en ander cabinepersoneel. De Belgische Mededingingsautoriteit zegt dat de overname geen aanleiding zou kunnen zijn tot een significante beperking van de mededinging. Voor veertig leden van het grondpersoneel van Thomas Cook werd een oplossing gevonden bij SHS Aviation.

Het Zwitserse diagnosebedrijf Sophia Genetics heeft met een kapitaalronde een bedrag van 30 miljoen dollar opgehaald. De operatie werd geleid de Britse investeerder Balderton Capital en haalde verder ook geld op bij de Franse groep 360 Capital Partners en de historische investeerders Mike Lynch (Invoke Capital) en Marc Coucke (Alychlo). Sophia Genetics had eerder al een kapitaal van 30 miljoen dollar opgehaald. Sophia Genetics maakt gebruik van genetische analyses om een aantal aandoeningen, waaronder kanker, op te sporen. Daarbij wordt beroep gedaan om algoritmes en artificiële intelligentie. Door de gedetailleerde genetische diagnose zou een betere behandeling mogelijk moeten zijn.

Autobouwer Tesla was gedeeltelijk verantwoordelijk voor een aanrijding met een fatale afloop in mei vorig jaar in Florida. Dat heeft de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) beslist. Uit de vaststellingen was het gebleken dat Joshua Brown, het slachtoffer van het ongeval, het zelfrijdende systeem van zijn Tesla Model S had geactiveerd toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste. Volgens de veiligheidsautoriteit was de chauffeur te afhankelijk geworden van het zelfrijdende systeem, wat tijdens de verplaatsing tot een langdurige afleiding zou hebben geleid. De weg was volgens het rapport niet geschikt voor de zelfrijdende technologie van de autobouwer.

Telecomoperator Base heeft een abonnementsformule die zich automatisch aanpast aan het telefoongedrag van de klant. Afhankelijk van die persoonlijke behoeften kunnen belminuten en mobiele data wederzijds worden omgezet. Ongebruikte reserves worden naar de volgende maand overgeheveld. Base wil met zijn nieuwe aanbod naar eigen zeggen tegemoet komen aan klanten die gefrustreerd raken omdat ze niet alle reserves van hun abonnement hebben kunnen opgebruiken, hoewel daarvoor wel werd betaald. Wanneer de grenzen van een abonnement worden overschreden, zal bij Base naar eigen zeggen voortaan ook niet langer een hogere tarief worden aangerekend.

De Franse autobouwer PSA Peugeot-Citroën heeft zich bij de emissies van zijn dieselmotoren nooit aan enige misleiding of fraude schuldig gemaakt. Dat heeft Carlos Tavares, topman van PSA Peugeot-Citroën, beklemtoond. De Franse krant Le Monde had gemeld dat de autobouwer mogelijk een boete van ongeveer 5 miljard euro zou kunnen opgelegd krijgen wegens zijn betrokkenheid bij het dieselschandaal. De krant dreigt nu echter met een klacht van PSA Peugeot-Citroën geconfronteerd te zullen worden. Daarbij wordt gewag gemaakt van een schending van het geheim van het onderzoek. Tavares wees tevens op eerdere tests, waarbij was aangetoond dat het bedrijf aan de geldende normen voldoet.

Het Nederlandse leger krijgt een vloot van 2.037 nieuwe trucks. Die voertuigen zullen worden geleverd door vrachtwagenfabrikant Scania. Dat heeft Scania bevestigd. Het bedrijf zal de volgende tien jaar ook het onderhoud van de vrachtwagens voor zijn rekening nemen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Scania heeft het over het grootste defensiecontract uit zijn geschiedenis. Het volledige order zal worden uitgevoerd door de vestiging van Scania in Zwolle. De voertuigen, bestemd voor de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, zullen de volgende vijf jaar worden geleverd. Scania leverde twaalf jaar geleden al eens 555 trucks aan het Nederlandse leger.

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-17

Etnische diversiteit positief voor academische prestaties

Etnische diversiteit op school kan een positieve impact hebben op de academische prestaties van jongeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California op basis van een studie bij meer dan achthonderd studenten uit het laatste jaar middelbaar onderwijs in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat bij alle betrokken studenten een gunstige impact kon worden opgetekend. Zelfs bij studenten uit Aziatische bevolkingsgroepen, die gemiddeld nochtans een significant hogere academische scores laten optekenen dan andere etnische categorieën, kon volgens de onderzoekers een duidelijke verbetering worden opgemerkt.

Lees Verder

 

 

19:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Impact van Opec gaat veel verder dan de benzinepomp

De impact van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) op de wereldeconomie reikt veel verder dan de prijs die de autobestuurder aan de benzinepomp moet betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, de University of California en de Universiteit Leuven op basis van de activiteit van de oliesector sinds het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw, waarbij in totaal wereldwijd 13.248 olievelden werden bekeken. De onderzoekers wijzen erop dat de consument zich steeds afvraagt of de beslissingen van de Opec zijn benzine duurder zal maken, terwijl de acties van de organisatie veel dieper in de wereldeconomie blijken in te grijpen.

“Sinds zijn oprichting in het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw heeft de Opec de olieproductie bij zijn lidstaten beperkt,” benadrukt onderzoeksleider Allan Collard-Wexler, professor economie aan de Duke University. “Terwijl de concrete limieten en hun efficiënties sterke variaties hebben laten optekenen, was het steeds de bedoeling de olieprijs op een hoog niveau te handhaven en daarmee de winsten voor zijn lidstaten te maximaliseren. Maar door de productbeperking had het kartel echter ook een ander effect. Er werd immers voor gezorgd dat de olieproductie in nieuwe, dure richtingen werden gedreven. Het resultaat is een fenomenaal inefficiënte manier om olie te winnen.”

“Een groot deel van de wereldwijde olievoorraden ligt in de velden van de veertien Opec-leden,” zeggen de onderzoekers. “In de meeste betrokken landen is er een goedkope olieproductie. Ghawar Uthmaniyah in Saoedi-Arabië, het grootste olieveld van de wereld, maakt een gemakkelijke en goedkope winning aan minder dan 7 dollar per vat mogelijk. Booractiviteiten in andere landen vergen echter vaak complexe technieken, waardoor de productiekosten drastisch stijgen. Fracking in het schaliebekken van North Dakota ziet die kosten tot ongeveer 51 dollar oplopen. Booractiviteit in de Noordzee of op de Noordpool vergt een kost, vaak in onstabiele omstandigheden, tussen 21 dollar en 45 dollar.”

“Eigenlijk kan worden gesteld dat er massaal wolkenkrabbers in de oceaan worden gebouwd,” zegt Collard-Wexler. “Al deze dure technologieën zijn geëvolueerd omdat de Opec de productie heeft beperkt. Een aantal van deze technologieën - zoals fracking - zouden nooit hebben bestaan indien de Opec een andere politiek had gevoerd of nooit was opgericht.” De onderzoekers berekenden dat de Opec de voorbije decennia de kost van de olieproductie met ongeveer 160 miljard dollar heeft opgedreven. De Opec vertegenwoordigt ongeveer 40 procent van de wereldwijde olieproductie, tegenover een aandeel van 14,4 procent tegenover voor de Verenigde Staten.

Hoewel het onderzoek zich op de Opec heeft toegespitst, zijn de conclusies volgens de onderzoekers ook van toepassing op andere vormen van monopolies. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de impact van deze monopolies veel verder gaat dan het prijsniveau,” benadrukt Collard-Wexler. “Bij fusies wordt vaak bekeken op welke manier de consumptieprijzen door de operatie zullen worden geraakt, maar het zou aangewezen kunnen zijn een bredere invalshoek te hanteren. Ook de andere potentiële economische effecten van fusies of overnames zouden moeten worden bekeken.”

Het onderzoek heeft uitgewezen dat monopolies de productiekost opdrijven,” aldus nog Collard-Wexler. “Dat aspect krijgt veel minder aandacht dat het prijsniveau, maar heeft nochtans brede implicaties voor de economische groei.”

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opec |  Facebook |

Bedrijven mogen besprekingen niet onbeantwoord laten

Bedrijven die hun online ratings willen verbeteren, moeten er voor zorgen op besprekingen te reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California en de Boston University. De onderzoekers stelden vast dat reacties van het management op besprekingen niet alleen de onderneming een hogere rating bezorgen, maar ook meer informatieve commentaren genereren. De ratings verbeteren volgens de onderzoekers niet omdat consumenten een grotere tevredenheid met de onderneming ervaren, maar wel omdat ontevreden klanten minder geneigd zijn tot het plaatsen van negatieve commentaren die moeilijk kunnen worden onderbouwd.

Lees Verder

 

19:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Coöperatie vooral gedreven door gemeenschappelijk gewin

Een verwachting op een gemeenschappelijk gewin is het belangrijkste motief achter samenwerking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Turijn en de Vrije Universiteit Amsterdam. Samenwerking - die vanuit een evolutionair perspectief voordelen zou moeten opleveren om de overlevingskansen te versterken - zou volgens eerder onderzoek ook aan een drang tot conformisme, zodat men tot als onderdeel van een groep ervaart, kunnen worden toegeschreven. Het nieuwe onderzoek toont volgens de wetenschappers echter aan dat de hoop op een gemeenschappelijk gewin in hiërarchie als het belangrijkste motief achter het fenomeen van samenwerking moet worden beschouwd.

Lees Verder

 

 

19:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sommige producten bieden consument merkvaardigheid

Consumenten vertonen een grotere neiging om zich te binden aan merken die volgens de perceptie van de klant zijn autonomie, competentie en relatie met andere personen kan versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University en de University of Texas. De onderzoekers maken daarbij gewag van merkvaardigheid. Sommige merken lijken de consument immers een grotere expertise en knowhow te bezorgen bij de uitvoering van een aantal taken. De perceptie van de consument over de eigen vaardigheden blijken daarbij beïnvloed te worden door het gebruik van een specifiek merk.

Lees Verder

 

 

18:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijde reclamegroei gedragen door digitale display

De wereldwijde reclamesector zal dit jaar een omzet realiseren van 558 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover vorig jaar. Die groei zal echter hoofdzakelijk worden gedragen door digitale display-formaten. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith. Daarbij wordt vooral gewezen naar plaatsingen in sociale media en online video, waar een groei met respectievelijk 20 procent en 21 procent kan worden gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale media in het leven van vele consumenten een centrale plaats hebben verworven, waardoor ook een omgeving is gecreëerd om een efficiënte communicatie tussen adverteerders en hun publiek op te zetten.

Lees Verder

 

18:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |