26-09-17

Smartphone is altijd bij de hand

Vijf minuten na het ontwaken heeft al 65 procent van de millennials zijn smartphone geraadpleegd, terwijl 60 procent ook de laatste vijf minuten van de dag nog op het apparaat actief is. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute of Practitioners in Advertising (IPA) bij een groep van zesduizend Britse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat het smartphone-gebruik bij de millennials - 44 procent - tussen halfzeven en halfacht in de avond kan worden opgemerkt. Tevens bleek dat 97 procent van de millennials van een smartphone gebruik maakt, terwijl het apparaat bij de gemiddelde volwassen bevolking een penetratie van 81 procent laat optekenen.

De onderzoekers merken op dat millennials de smartphone voor een brede waaier van activiteiten gebruiken. Daarbij wordt het apparaat niet alleen bestempeld als het belangrijkste communicatiemiddelen, maar ook als een platform voor mediaconsumptie, gaming, shopping, contactloze betalingen en het beheer van beveiligde toegangscodes. Opgemerkt werd dat 29 procent van de millennials hun smartphone gebruiken voor audioconsumptie, tegenover 12 procent bij de andere volwassenen. Bij de videosconsumptie is er sprake van 5 procent voor de millennials en 2 procent voor de andere volwassenen, terwijl bij de nieuwsconsumptie respectievelijke scores van 40 procent en 12 procent worden gemeld.

De onderzoekers stelden verder dat in Groot-Brittannië bijna 3 miljoen volwassenen een smartphone als een contactloos reisbewijs heeft gebruikt, terwijl nagenoeg 17 miljoen het apparaat heeft gehanteerd voor een bioscoop op theater. Tevens bleek dat 1,5 miljoen consumenten op hun smartphone beroep deden voor een interactie met posters of videoschermen. Daarnaast werd opgetekend dat 3,4 miljoen Britten het voorbije jaar hun smartphone hebben gebruikt voor de authentificatie van een identiteit. Tenslotte werd aangevoerd dat bijna 8 miljoen consumenten het apparaat gebruikten om meer informatie over een product of een services te verkrijgen.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereldwijd autodelen telt ruim vier miljoen chauffeurs

Het autodelen zal ook in de toekomst aan populariteit blijven winnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Opgemerkt wordt dat zowel bij de chauffeurs als de passagiers de volgende vijf jaar een substantiële groei zal kunnen worden opgetekend. Geraamd wordt dat er bij de chauffeurs een jaarlijkse groei van gemiddeld 14,8 procent zal worden opgetekend. Over vijf jaar zullen daardoor wereldwijd 8,6 miljoen chauffeurs worden geteld. Dit jaar zouden de alternatieve taxidiensten over de hele wereld met 4,3 miljoen bestuurders samenwerken. Wel wordt gewaarschuwd voor een daling van het aantal chauffeurs in een aantal westerse landen.

Opgemerkt dat alternatieve taxidiensten en aanverwante activiteiten over vijf jaar een aandeel van 47 procent zullen hebben in de wereldwijde omzet van de deeleconomie. “Daarbij kan bij de verschillende aanbieders een sterke diversifiëring worden opgetekend, in de hoop de concurrentiepositie tegenover rivalen te kunnen versterken,” betoogt onderzoeksleider Lauren Foye. Onder meer wordt daarbij gewezen naar het bedrijf BlaBlaCar, dat zijn activiteiten verder naar carpooling uitbreidt, maar ook naar sectorgenoot Lyft, die vooral werkt aan ontwikkelingen rond autonome wagens. De arbeidswetgeving zou in een aantal westerse landen wel een rem op de groei kunnen vormen.

Verwacht wordt dat de inkomsten van de aanbieders van autodelen de volgende vijf jaar bijna een verdubbeling zullen kennen. Daarbij wordt dit jaar gewag gemaakt van 11 miljard dollar inkomsten, maar die omzet zou over vijf jaar zijn opgelopen tot 19 miljard dollar. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat piekvergoedingen tijdens periodes van sterke vraag een belangrijke bijdrage tot de omzetstijging zullen leveren. Dergelijke systemen zouden over vijf jaar ongeveer 30 procent van de totale omzet kunnen vertegenwoordigen. Er wordt echter gewaarschuwd voor een overdadig gebruik, wat tot belangrijke protesten bij de consument zou kunnen leiden.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autodelen |  Facebook |

Vele Chinezen dragen geen geld meer bij zich

In China zou inmiddels ongeveer 84 procent van de bevolking zich geen enkel probleem maken om zonder cash geld de woning te verlaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mobiele betaalplatform Wechat Pay bij bijna zevenduizend consumenten in meer dan driehonderd Chinese steden. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat 40 procent van de Chinese consumenten op stap gaat met minder dan 100 yuan of 15,2 dollar op zak. Tevens werd opgetekend dat inmiddels al 14 procent van de Chinese consumenten met een cashloos leven is gestart. Slechts 4 procent zou zich niet kunnen voorstellen zonder cash geld te woning te verlaten, terwijl 12 procent daarbij een aantal zorgen zou hebben.

In het onderzoek wordt opgemerkt dat China een goed voorbeeld is van de ontwikkeling van de markt van mobiele betalingen. “Technologische bedrijven moeten in China op dit ogenblik een holistisch eco-systeem uitbouwen waarbij tot een brede waaier van financiële services kan worden geboden,” stippen de onderzoekers aan. Daarbij wordt gewezen naar onder meer betaalplatformen van externe partijen, financiële fondsen, verzekeringen, online bankieren, kredietrating en consumentenleningen. Er wordt aan toegevoegd dat deze instrumenten en diensten aan de consument een betere en gebruiksvriendelijker betaalervaring zouden bieden en meer inclusieve financiële services zouden aanreiken, waardoor volgens de onderzoekers een productievere samenleving zou kunnen worden gecreëerd.

Er wordt tevens opgemerkt dat Chinese oplossingen en modellen voor digitale financiële services wereldwijd steeds meer worden geadopteerd. “Beginnend met mobiele betalingen, zullen Chinese fintech-bedrijven een bijdrage leveren aan de wereldwijde ontwikkelingen van financiële technologieën,” wordt in het rapport nog opgemerkt. “Daarbij kunnen digitale inclusieve financiële diensten aan een breder publiek worden aangeboden.” Uit een eerder rapport van de People’s Bank of China bleek dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 8,6 miljard betalingen met mobiele services werden geregistreerd. Dat betekende een stijging met 40,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

Vergrijzing wordt probleem voor kwaliteit waterhuishouding

De vergrijzing van de Europese bevolking zal leiden tot een toename van de geneesmiddelenconsumptie, waardoor ook hogere concentraties van farmaceutische stoffen in de afvalstromen terecht zullen komen en de kwaliteit van de waterhuishouding in gedrang dreigt gebracht te worden. Daardoor moet voor een potentiële bedreiging van de openbare gezondheid worden gevreesd. Dat blijkt uit een studie van het bureau Civity Management Consultants in opdracht van het Duitse Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Daarbij wordt voorspeld dat de consumptie van geneesmiddelen in Duitsland de volgende dertig jaar met 70 procent zal toenemen.

De onderzoekers wijzen erop dat tachtigers twintig keer meer geneesmiddelen consumeren dan twintigers. De vergrijzing zal volgens het rapport dan ook tot een sterke toename van het geneesmiddelengebruik leiden. Er wordt aan toegevoegd dat geneesmiddelen relatief gemakkelijk in het afvalwater-systeem terecht komen. Opgemerkt wordt dat urine en ontlasting reststoffen van geconsumeerde geneesmiddelen kunnen bevatten, terwijl farmaceutische producten ook vaak met het toilet worden doorgespoeld en op dit manier in het rioleringsstelsel terecht kunnen komen. De onderzoekers zeggen dan ook dat maatregelen moeten worden genomen om een potentiële contaminatie te beletten.

“Op dit ogenblik is er nog geen dreiging voor de kwaliteit van het drinkwater, maar de toename van het aantal farmaceutische producten eist dat dringende maatregelen moeten worden genomen, zodat de waterhuishouding kan worden beschermd,” wordt er opgemerkt. De Europese Commissie gaf eerder al toe dat de toenemende concentraties van farmaceutische producten uiteindelijk een omgekeerd effect zouden kunnen hebben en de menselijke gezondheid schade zouden kunnen toebrengen, maar benadrukte tegelijkertijd dat op dit ogenblik nog een belangrijke veiligheidsmarge kan worden gemeld. Wel wordt een studie van de mogelijke impact van een blootstelling aan lage dosissen over een langere periode gevraagd.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergrijzing |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In New York wordt na meer dan zestig jaar de gedrukte versie van het magazine The Village Voice stopgezet. Eigenaar en uitgever Peter Barbey merkt daarbij op dat het magazine gedurende meer dan zes decennia een publiek forum voor ideeën en culturele waarden is geweest, maar geeft toe door de dalende inkomsten uit reclame gedwongen te worden de gedrukte editie stop te zetten. The Village Voice zal wel als een online magazine worden verder gezet, maar de uitgever werd recent gedwongen een gedeelte van het personeel te ontslaan. Het magazine was het uithangbord van Greenwich Village en werd bekend voor zijn unieke invalshoek op kunst, cultuur en politiek.

In Berlijn heeft de bevolking er tijdens een referendum voor gekozen om luchthaven Tegel operationeel te houden. Gepland was dat Tegel, gebouwd kort na de tweede wereldoorlog om de Berlijns luchtbrug te helpen ondersteunen, na de start van de nieuwe luchthaven Berlijn-Brandenburg zou worden gesloten. Berlijn-Brandenburg zou al begin dit decennium de activiteiten hebben moeten opstarten, maar werd met belangrijke constructieproblemen geconfronteerd. Voorlopig is de opening na de zomer volgend jaar voorzien. Bedoeling was dat op Tegel een bedrijvenpark en sociale woningen zouden worden ingeplant. Het referendum is niet bindend.

Bierproducent AB InBev neemt de Australische microbrouwer 4 Pines over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Volgens Australische media zou AB InBev plannen hebben om de brouwerij van 4 Pines, die tien jaar geleden in gebruik werd genomen, te moderniseren. De nieuwe eigenaar zou ook de bedoeling hebben om het Australische bier op de internationale markt te verkopen. De voorbije jaren heeft AB InBev in Europa en de Verenigde Staten tientallen ambachtelijke brouwers overgenomen. Daarmee wil het concern inspelen op de groeiende vraag die bij de westerse consument naar speciaalbieren kan worden opgetekend.

Zwitserland zal de pensioenleeftijd voor vrouwen behouden op vierenzestig jaar. Dat is de uitkomst van een referendum onder de Zwitserse bevolking. Daarbij was voorgesteld om de pensioenleeftijd voor vrouwen met één jaar te verhogen. De Zwitserse mannen moeten al langer tot hun vijfenzestig jaar werken. De maatregel had in Zwitserland de eerste belangrijke pensioenhervorming in meer dan twee decennia moeten worden. De ingreep moest de Zwitserse overheid toelaten in te spelen op de vergrijzing en een toenemende levensverwachting die in het land, net zoals in vele andere delen van Europa, kan worden vastgesteld. De Zwitserse regering moet nu een nieuw voorstel uitwerken.

Het bedrijf Betafence, het vroegere Bekaert Fencing, verhuist zijn hoofdzetel van Gent naar Londen. De verhuis zou eind dit jaar plaatsvinden. Op het hoofdkwartier werken een dertigtal mensen. Het is niet duidelijk hoeveel medewerkers mee naar Londen verhuizen. De productie van omheiningen blijft in Zwevegem, waar een tweehonderdtal mensen werkt. Het bedrijf zegt met de verhuis echter een betere toegang te hebben tot zijn klanten, terwijl ook de verschillende merken van de groep door de ingreep beter met elkaar zouden kunnen samenwerken. Betafence kende onder de Britse investeerder CVC Capital een sterke internationale uitbreiding, maar is nu in handen van de Amerikaanse groep Carlyle.

Het Nederlandse bedrijf Impossible heeft de merknaam Polaroid gekocht en wil nog dit jaar in Enschede de productie van een nieuwe camera opstarten. Polaroid was een icoon van de Amerikaanse industrie, maar zette bijna tien jaar geleden de activiteiten stop. De fabriek van Polaroid in Enschede werd verkocht aan het bedrijf Impossible, dat door enkele Nederlandse ondernemers was opgezet om nieuwe films voor de camera’s van het merk te produceren. In afwachting van de lancering van een nieuwe camera werden oude apparaten hersteld en opnieuw verkocht. In mei dit jaar slaagde Impossible erin om ook de merknaam en de intellectuele eigendom van Polaroid te verwerven.

De Nederlandse modegroep McGregor, samen met zijn zusterketens Gaastra en Adam, kan een doorstart maken. Het investeringsfonds Du Soutien Beheer van ondernemer Rens van de Schoor heeft daarover met de curatoren van McGregor een akkoord gesloten. McGregor ging een jaar geleden failliet, maar kon onder het oude management een doorstart maken. Ook die operatie eindigde echter begin september in een faillissement. Overnemer Rens van der Schoor saneerde eerder ook al de ketens Miss Etam en Promiss, die uiteindelijk in handen van het Belgische concern FNG Group kwamen. Voorlopig blijven alle winkels van Gaastra, McGregor en Adam open.

Ratingbureau Moody’s heeft de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië met één niveau verlaagd. Aan het land werd een rating van Aa2 toegewezen. Daarmee staat de Britse kredietwaardigheid twee treden onder het hoogste niveau. Tegelijkertijd werden de vooruitzichten van negatief naar stabiel herzien. Moody’s had eerder al gewaarschuwd dat met een mogelijke verlaging rekening moest worden gehouden. Er wordt vooral gewezen naar de problemen met de Britse overheidsfinanciën, waarbij wordt aangegeven dat de Britse regering wellicht meer zal moeten uitgeven dan werd verwacht. Ook het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal volgens Moody’s gevolgen hebben.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever neemt het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 2,3 miljard euro. Carver levert een duizendtal verschillende cosmeticaproducten in Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. In juli vorig jaar werd bekend gemaakt dat de investeerders Bain Capital en Goldman Sachs een meerderheidsbelang in Carver namen. Unilever zou 100 procent van de aandelen van Carver verwerven. De overname biedt Unilever naar eigen zeggen de mogelijkheid om zijn positie in het noordelijke deel van Azië, de grootste markt voor cosmeticaproducten ter wereld, te versterken.

Het Waalse bedrijf Ion Beam Applications (IBA), producent van stralingsapparatuur voor de behandeling van kanker, heeft met zijn Zweedse sectorgenoot Elekta een voorakkoord gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van software. Ook zullen de twee partijen elkaars producten verkopen. Volgens waarnemers moet de samenwerking het Belgische bedrijf vooral toelaten zijn concurrentiepositie tegenover zijn Amerikaanse rivaal Varian te versterken. Er zou immers zijn vastgesteld dat Varian commercieel sterker presteert dan algemeen was verwacht. Daarbij werd opgemerkt dat het Amerikaanse bedrijf een aantal belangrijke technologische voordelen kan uitspelen.

Het technologiebedrijf Apple blijft het meest waardevolle merk van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Interbrand, waar de merkwaarde van het bedrijf bepaald werd op 184,15 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover vorig jaar. Google staat met een stijging van 6 procent tot 141,7 miljard dollar op de tweede plaats, gevolgd door Microsoft, dat een stijging met 10 procent tot 79,99 miljard dollar liet optekenen. Microsoft duwde Coca-Cola, dat een daling van 5 procent tot 69,73 miljard dollar kende, daarmee naar de vierde plaats. De top tien bestaat verder uit Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz en International Business Machines (IBM).

Het alternatieve taxibedrijf Uber heeft de transportsector veranderd, maar heeft onderweg wel fouten gemaakt. Dat heeft Dara Khosrowshahi, de nieuwe topman van Uber, gezegd in een reactie op de beslissing van Transport for London (TfL), de vervoersautoriteit van de Britse hoofdstad, om de vergunning voor de onderneming in te trekken. In de reactie bood Khosrowshahi aan de inwoners van Londen zijn excuses aan. De directeur gaf echter niet aan welke fouten Uber zou hebben gemaakt. Transport for London had de vergunning van Uber ingetrokken omdat het bedrijf slecht zou omspringen met zijn verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Uber heeft beroep aangetekend.

Het Amerikaanse bedrijf Intel is gestopt met de ontwikkeling van Project Alloy, een experimentele virtual-realitybril die compleet draadloos en zelfstandig moest werken. Dat heeft Kim Pallister, bij Intel hoofd van de divisie virtuele realiteit, gezegd. Pallister wees erop dat de klanten weinig interesse tonen voor het ontwerp, omdat de apparaten minder krachtig zijn dan varianten die aan een computer zijn gekoppeld. De ontwikkeling van een losstaand apparaat, dat geen verbinding met een computer nodig zou hebben, bleek volgens Intel uiteindelijk niet de juiste keuze. Het bedrijf onderzoekt nu een mogelijkheid voor de ontwikkeling van een draadloze bril die toch contact kan leggen met een computer.

Het adviesbureau Deloitte is het slachtoffer geworden van hackers, waardoor mogelijk vertrouwelijke plannen en communicaties van een aantal grote klanten zouden kunnen zijn gelekt. Dat heeft het bedrijf bevestigd in een reactie op mediaberichten, waar zou zijn gemeld dat hackers mogelijk al vanaf oktober of november vorig jaar toegang zouden hebben gehad tot de systemen van Deloitte. Het bedrijf zou de problemen pas in maart dit jaar hebben ontdekt. Deloitte stelt echter dat na de vaststelling van de problemen diverse maatregelen zijn genomen, terwijl ook de slachtoffers en de bevoegde overheden zouden zijn gecontacteerd. Ook wordt gemeld dat de dienstverlening nooit in het gedrang is gekomen.

Het stadsbestuur van New York gaat de kustlijn van Manhattan over een lengte van vier kilometer versterken. Daarover heeft de stad een beslissing genomen. Het project zal worden geleid door het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. Het concept en het ontwerp werden toevertrouwd aan het Deense bureau Bjarke Ingels Group (BIG) en diens Nederlandse sectorgenoot One Architecture. Financiële details over de opdracht werden niet bekendgemaakt. New York werd vijf jaar geleden zwaar getroffen door de orkaan Sandy, waarbij overstromingen grote schade veroorzaakten in laaggelegen delen van Manhattan. Onder meer het financiële hart van de stad is bijzonder kwetsbaar.

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-09-17

Tienermeisjes tonen vaker symptomen van depressies

In Groot-Brittannië moet bij 24 procent van de veertienjarige meisjes een diagnose van depressie worden gesteld, tegenover 9 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool en het University College Londen bij meer dan tienduizend Britse jongeren die in het begin van deze eeuw werden geboren. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat depressies bij jongeren vaak aan economische welstand kunnen worden gekoppeld. In gezinnen uit de hogere inkomenscategorieën konden immers significant minder sporen van depressie worden aangetroffen dan bij jongeren uit gezinnen met een lager inkomen.

“Doorheen de kindertijd kunnen bij jongens en meisjes ongeveer dezelfde niveaus van depressie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Praveetha Patalay, professor psychologie aan de University of Liverpool. “Op zevenjarige leeftijd maken ouders bij 7 procent van de kinderen gewag van depressieve symptomen. Op elfjarige leeftijd is dat opgelopen tot 12 procent. Wanneer de leeftijd van veertien jaar wordt bereikt, moeten volgens de ouders bij meisjes meer emotionele problemen worden vastgesteld dan bij jongens. Symbolen van depressies en angstigheid kunnen op die leeftijd bij 18 procent van de meisjes worden vastgesteld, tegenover bij 12 procent van de jongens.”

Gedragsproblemen - zoals vechtpartijen en woedebuien - bleken af te nemen tot een dieptepunt op vijf jaar, maar dan opnieuw toe te nemen tegen de leeftijd van veertien jaar. Jongens bleken tijdens de kindertijd en de vroege adolescentie meer gedragsproblemen te tonen dan meisjes. De onderzoekers wijzen er ook op dat ouders en veertienjarigen andere visies over mentale problemen hebben, waardoor het volgens hen noodzakelijk blijkt dat ook aan jongeren zelf informatie over hun psychische gezondheid worden gevraagd. De onderzoekers hebben het bij depressies bij tienermeisjes over zorgwekkende cijfers, vooral aangezien ouders die problemen blijken te onderschatten.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Democraten doen Amerikaans vertrouwen in media oplopen

In de Verenigde Staten zegt ruim 40 procent van de bevolking erop te vertrouwen dat de massamedia volledig, accuraat en oprecht verslag van het nieuws brengen. Dat betekent een sterke toename tegenover vorig jaar, toen slechts een score van 32 procent werd gehaald. Dat blijkt uit een enquête van consulent Gallup bij meer dan duizend volwassen Amerikaanse nieuwsconsumenten. Er wordt wel opgemerkt dat vorig jaar het laagste vertrouwensniveau in de massamedia werd opgetekend sinds Gallup vijfenveertig jaar geleden met zijn enquête van start is gegaan. Bovendien blijkt dat 13 procent een groot vertrouwen in de massamedia heeft. Dat is het hoogste niveau sinds het midden van het vorige decennium.

Het vertrouwensherstel wordt dit jaar gedreven door democratische kiezers, die volgens Gallup de massamedia beschouwen als een kritische controle op de republikeinse regering van president Donald Trump. Daarbij kon worden vastgesteld dat 72 procent van de democraten een goed tot sterk vertrouwen in de massamedia toonden, tegenover 51 procent vorig jaar. Ook bij de onafhankelijke kiezers kon een stijging van 30 procent naar 37 procent worden geregistreerd. Daarentegen bleef de score bij de republikeinen status-quo op 14 procent. Daarmee heeft de kloof in het vertrouwen tussen democraten en republikeinen volgens Gallup een absoluut hoogtepunt bereikt.

Het grootste vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in de media werd opgetekend opgetekend in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Toen werd een piekscore van 72 procent gerealiseerd, te wijten aan de onderzoeksjournalistiek van The Washington Post naar het Watergate-schandaal en de verslaggeving rond de oorlog in Vietnam. Op het einde van de jaren negentig viel dat vertrouwen echter terug onder de grens van 60 procent en sinds het midden van het voorbije decennium moet met scores onder de limiet van 50 procent rekening worden gehouden. De voorbije twee decennia is het vertrouwen in de media bij de democraten constant hoger geweest dan bij de republikeinen.

Alleen bij het schandaal rond Bill Clinton en Monica Lewinsky op het einde van de jaren negentig kon bij de republikeinen trouwens een score van meer dan 50 procent worden geregistreerd.

Lees Verder

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |