04-09-17

Zakelijke communicatie verkiest websites en email

In de zakelijke markt blijven websites en email de belangrijkste communicatiekanalen tussen verkoper en klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketo bij bijna twaalfhonderd marketeers en telkens ongeveer vijfhonderd zakelijke en particuliere klanten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Voor de aankoop van producten en diensten halen de websites en email een gelijke score van ongeveer 62 procent. Voor de vergelijking van diensten en producten halen websites echter een score van ongeveer 66 procent, tegenover 48 procent voor email. Bij de diensten na verkoop haalt email echter een score van 59 procent, tegenover 44 procent voor de websites.

Lees Verder

 

17:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Helft bevolking geïnteresseerd in autodelen

Bijna de helft van de consumenten is van plan om binnen een periode van vijf jaar van autodelen gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ask Your Target Market bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat 21 procent van de respondenten op dit ogenblik al vaak op autodelen beroep te doen, terwijl nog eens 19 procent één tot twee keer van de diensten gebruik zou hebben gemaakt. Daarbij maakte 87 procent gebruik van Uber als aanbieder van de geleverde diensten, gevolgd door Lyft (42 procent). Slechts 10 procent had andere diensten gebruikt.

Lees Verder

 

16:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Harmonische verrassing belangrijke basis voor hitmuziek

Harmonische verrassingen lijken een cruciaal element van hitmuziek te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University op basis van meer dan vijfhonderd composities die tussen het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren negentig hogere scores in de Amerikaanse hitparade haalden. Bij de harmonische verrassing heeft volgens de onderzoekers wellicht ook muziek uit het verleden impact. Dat element willen de wetenschappers in een vervolgstudie verder onderzoeken. Ook wil men bekijken welke omvang de harmonische verrassing nodig heeft om een hit te kunnen genereren.

“Er kan een verband worden gelegd tussen de harmonische structuur van een popsong en zijn plaats in de hitparade,” benadrukt onderzoeksleider Norberto Grzywacz, professor neurowetenschappen aan de Georgetown University. “De meest populaire composities blijken onder meer relatief zeldzame akkoorden te omvatten. Er kan meestal gewag worden gemaakt van een hoge harmonische verrassing, waarbij de muziek afwijkt van de verwachtingen van de luisteraar. Er kon ook worden vastgesteld dat deze composities meestal ook een refrein hebben met een relatief lage harmonische verrassing, voorafgegaan door secties met groot aantal zeldzame akkoorden.”

Onderzoekers hebben eerder al aangegeven dat de onverwachte veranderingen van de harmonische verrassing in het menselijk brein een aangename beloningsreactie kan genereren. “De harmonische verrassing kan dan ook de kans verhogen dat een song tot een hit zal uitgroeien,” verduidelijkt professor Grzywacz. “De voorkeur voor muziek wordt door verscheidene elementen bepaald. Er zijn emotionele en culturele invloeden, maar ook de compositie heeft een impact. De harmonische verrassing is belangrijk, want zij zorgt voor nieuwe informatie, die door het menselijk brein als een waardevol gegeven wordt herkend, waaruit een positieve emotionele respons volgt.”

“Niet alleen het verrassingselement maakt van een song een hit, want ook de terugkeer naar de normaliteit is belangrijk,” zegt professor Grzywacz nog. “Het menselijk brein kan slechts tot op een bepaalde hoogte van de verrassing genieten, want onverwachte gebeurtenissen betekenen dat de voorspelling heeft gefaald. Daarom wordt ook positief gereageerd wanneer na een verrassende passage naar een herkenbaar refrein kan worden teruggekeerd.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hitmuziek |  Facebook |

Nieuw record voor Schotse getijdenenergie

De Schotse getijdenenergie heeft tijdens de maand augustus een nieuwe record laten optekenen. De centrale MeyGen, gesitueerd bij de Orkney-eilanden ten noorden van de Schotse kust, heeft immers met twee generatoren gedurende de maand augustus 700 megawattuur elektriciteit geproduceerd. Daarmee konden tweeduizend woningen van energie worden voorzien. Woordvoerders van MeyGen wezen erop dat halverwege de maand augustus een derde turbine kon worden opgestart. Er werd aan toegevoegd dat in het verder verloop van het jaar nog nieuwe records zullen volgen. Uit studies blijkt dat getijdenenergie uiteindelijk bijna de helft van de Schotse energiebehoeften zou kunnen dekken.

De centrale zou tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar volgens de woordvoerders een maximale capaciteit van 6 megawatt kunnen realiseren. MeyGen is gelegen op de samenkomst van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Die locatie is volgens wetenschappers aan de universiteiten van Oxford en Edinburgh wellicht de beste locatie voor getijdenenergie in de hele wereld. Er werd aan toegevoegd dat een theoretische capaciteit van 4,2 gigawatt zou kunnen worden bereikt indien langs de volledige lengte van het kanaal van Pentland Firth turbines konden worden geplaatst. Onder meer ecologische bekommernissen en de scheepvaart maken van 1,9 gigawatt een realistischer doelstelling.

Golfenergie en getijdenenergie leverden twee jaar geleden 0,02 procent van de totale energiebehoefte van de Europese Unie. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de enige lidstaten van de Europese Unie waar gevorderde projecten werden ontwikkeld. Algemeen wordt geraamd dat de getijdenenergie wereldwijd een capaciteit van ongeveer 120 gigawatt zou kunnen genereren. Daarin zou Europa een aandeel van 20 gigawatt kunnen hebben. Er wordt nog opgemerkt dat Schotland de voorbije maanden sterke prestaties met duurzame energie heeft gerealiseerd. De eerste zes maanden van dit jaar werd voldoende windkracht opgewekt om gedurende zes dagen meer dan 100 procent van de Schotse elektriciteitsbehoefte te dekken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: getijdenenergie |  Facebook |

Oudere arbeidskrachten groter gevaar op werkvloer?

Oudere werknemers worden vaker het slachtoffer van fatale werkongevallen dan hun jongere collega’s, ook al neemt het totale aantal incidenten op de werkvloer met dodelijke afloop terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press (AP) op basis van gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics twee jaar geleden. Dat jaar kwamen in de Verenigde Staten bijna vijfduizend werknemers bij arbeidsongevallen om het leven. Ongeveer 35 procent van die werknemers was ouder dan vijfenvijftig jaar. De cijfers zijn volgens de onderzoekers verontrustend, aangezien het pensioen steeds verder wordt uitgesteld en de arbeidsbevolking steeds ouder wordt.

“Geraamd wordt dat over zeven jaar oudere werknemers in totaal 25 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking zullen vertegenwoordigen,” benadrukken de onderzoekers. Opgemerkt wordt dat oudere werknemers vaker met problemen met het zicht of het gehoor moeten afrekenen en bovendien ook tragere reactietijden kunnen hebben of aan evenwichtsstoornissen kunnen leiden. Ook wordt gewag gemaakt van problemen met spieren en beenderen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal dodelijke werkongevallen op één decennium met 22 procent is gestegen, maar bij oudere werknemers lag het aantal overlijdens tussen 50 procent en 65 procent hoger dan bij de gemiddelde arbeidsbevolking.

Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten bij arbeidsongevallen 4.836 doden geteld. Tien jaar voordien was er nog sprake van 5.480 slachtoffers. Wanneer alleen naar de vijfenvijftigplussers wordt gekeken, werden twee jaar geleden 1.681 overlijdens gemeld, tegenover 1.562 slachtoffers tien jaar voordien. Tijdens diezelfde periode nam het aantal oudere werknemers met 37 procent toe, terwijl de totale arbeidspopulatie slechts een toename met 6 procent kende. Er zou bij de oudere werknemers vooral een toename van het aantal valpartijen (20 procent) zijn opgetekend, gevolgd door contact met objecten en uitrusting (17 procent), transport (15 procent) en branden en explosies (8 procent).

Ruth Finkelstein, directeur van het Aging Center van de Columbia University, waarschuwt echter voor stereotypes. “Oudere mensen kunnen grote verschillen in fysieke en mentale mogelijkheden laten blijken en het is dan ook alle personen uit dezelfde leeftijdsgroep op dezelfde manier te bekijken,” betoogt Finkelstein. “Het is niet zeker dat oudere werknemers veel beter moeten worden beschermd dan jongere collega’s. Wel is duidelijk dat alle werknemers een betere bescherming moeten genieten. Er wordt in de Verenigde Staten onvoldoende veiligheid besteed aan de bescherming van de arbeid en de werknemer.”

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkongeval |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij Fiat-Chrysler is een verkoop van dochtermerken Alfa Romeo en Maserati op dit ogenblik niet aan de orde. Dat heeft Sergio Marchionne, topman van Fiat-Chrysler, tegenover het Italiaanse persbureau Ansa, gezegd. Marchionne benadrukte dat beide merken op dit ogenblik nog niet klaar zijn om zelfstandig te functioneren. Marchionne blijft nog twee jaar chief executive van Fiat-Chrysler en hij betoogde dat er tijdens die periode zeker geen afsplitsing van de twee dochtermerken zal worden doorgevoerd. Sommige experts zeggen dat Fiat-Chrysler door de verkoop van de twee merken vooral een fabrikant van wagens voor het grote publiek zou worden en daarmee gemakkelijker een fusiepartner zou vinden.

De Vietnamese vastgoedontwikkelaar Vingroup is in de stad Haiphong gestart met de bouw van een autofabriek. Met de constructie zou een bedrag tussen 1 miljard dollar en 1,5 miljard dollar zijn gemoeid. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. De fabriek moet onder meer auto’s en elektrische motoren produceren. Met de bouw van een autofabriek wil Vingroup, de grootste vastgoedgroep van Vietnam, zich nu ook op de zware industrie richten. Het bedrijf, dat al actief is in onder meer de retail en de gezondheidsmarkt, wil in regio Zuidoost-Azië een grote producent van wagens worden. Tegen midden volgend decennium wordt een jaarlijkse productie van 500.000 wagens beloofd.

Het technologiebedrijf Option uit leuven heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte echter een verlies van 1,1 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 2,4 miljoen euro de eerste zes maanden vorig jaar. Het bedrijf, dat de voorbije periode met diverse problemen werd geconfronteerd, kondigde aan te onderhandelen over een kredietlijn van 2 miljoen euro, waardoor een aantal openstaande facturen kunnen worden betaald en extra werkkapitaal ter beschikking kan worden gesteld. Een ander gedeelte van de schuld wordt omgezet in aandelen.

De Braziliaan Roberto Carvalho de Azevedo is begonnen aan een tweede termijn als directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO). Azevedo werd vier jaar geleden de eerste Zuid-Amerikaanse topman van de handelsorganisatie en die termijn wordt nu nog eens met vier jaar verlengd. Begin dit jaar keurden de leden van de organisatie de verlenging van het mandaat goed. Volgens de topman staat het handelssysteem voor sterke uitdagingen, onder meer door protectionistische maatregelen door landen. Hij stelde dan ook dat de lidstaten meer inspanningen voor vrijhandel moeten doen. Bij de World Trade Organisation zijn op dit ogenblik 164 landen aangesloten.

De Japanse autoconstructeur Honda heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in de zaak rond de defecte airbags van fabrikant Takata. Honda betaalt aan de betrokken autobezitters een bedrag van 605 miljoen dollar om onder meer de kosten van herstellingen te dekken. Ook beloofde de automaker om gedupeerde eigenaars sneller te helpen. De airbags van de Japanse fabrikant Takata konden door een defect in het opblaasmechanisme ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd. Eerder bereikten Toyota, Subaru, Mazda en BMW al een overeenkomst met autoriteiten.

Het Amerikaanse voedingsconcern Campbell Soup Company heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 1,66 miljard dollar, tegenover 1,69 miljard dollar het jaar voordien. Er werd een nettowinst geboekt van 318 miljoen dollar, tegenover een verlies van 81 miljoen dollar het jaar voordien, toen de resultaten echter gedrukt werden door eenmalige afschrijvingen en pensioenlasten. Over het hele jaar werd een omzet geboekt van 7,89 miljard dollar, tegenover 7,96 miljard dollar het jaar voordien. De nettowinst steeg echter van 563 miljoen dollar naar 887 miljoen dollar. Denise Morrison, chief executive van Campbell, waarschuwt wel voor een aanhoudend uitdagende markt.

Toni Basil, die vijfendertig jaar geleden met de compositie Mickey een wereldhit scoorde, heeft een klacht ingediend tegen de bedrijven Walt Disney Company en Viacom. De zangeres beschuldigt de bedrijven ervan zonder toestemming haar stem, afbeelding en persoonlijkheid te hebben ingezet voor hun eigen winst. Disney gebruikte volgens de aanklacht de compositie om merchandise van Mickey Mouse aan te prijzen. Daardoor wordt volgens Basil onterecht de schijn gewekt dat de zangeres haar steun aan de commerciële acties verleende. Ook Viacom zou in een aflevering van South Park zonder toelating van het nummer gebruik hebben gemaakt. Het eigendom op de rechten van Mickey is onduidelijk.

Schuimrubberfabrikant Recticel heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van 726,8 miljoen euro, tegenover 686 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde van 54,8 miljoen euro naar 50,1 miljoen euro. Het bedrijf merkt daarbij op tijdens de eerste jaarhelft met een uitdagende markt te zijn geconfronteerd. Daarbij wordt niet alleen gewezen naar de stijgende grondstoffenprijzen, maar ook naar een brand in een fabriek voor materialen voor de autosector in Tsjechië. Bovendien moet ook worden afgerekend met een tekort aan een cruciale grondstof voor polyurethaan hardschuim. Wel konden een aantal prijsstijgingen worden doorgerekend.

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung heeft een vergunning gekregen om zelfrijdende voertuigen te testen in Californië. Dat heeft het concern tegenover het persbureau Reuters gemeld. Concrete details over het project werden niet bekendgemaakt, maar Samsung betoogt de vergunning in Californië te zullen gebruiken om een meer intelligente en veilige toekomst van het transport na te streven. Samsung heeft geen ambitie om zelf auto's te maken, maar toont wel interesse om de achterliggende technologie te ontwikkelen. In mei kreeg Samsung ook in thuisland Zuid-Korea al toestemming om zelfrijdende auto's op openbare wegen te testen. Eerdere tests vonden plaats op privéterrein.

Het Indiase diagnosticabedrijf Medgenome ontvangt een investering van 30 miljoen dollar van onder meer de investeerders Sequioa en Sofina en enkele lokale technologie-ondernemers. Met de investering breidt de Belgische investeerder Sofina, de holding van de familie Boël, zijn Indiase portefeuille verder uit. Medgenome legt zich toe op genoomonderzoek om ziektes op te sporen. De technologie van Medgenome moet het mogelijk maken de genetische defecten aan de basis van de ziektes te ontdekken. Medgenome ziet een belangrijke groeimarkt in de Indiase middenklasse. De markt wordt op dit ogenblik nog grotendeels gedomineerd door buitenlandse laboratoria.

Het bedrijf Resilux, producent van petflessen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 163,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In volumes werd een groei met 6,6 procent opgetekend. De operationele winst daalde met 1,7 procent naar 20,2 miljoen euro. Het bedrijf boekte een nettowinst van 8,5 miljoen euro. Dat betekende een daling met 76 procent tegenover de eerste helft vorig jaar. Die achteruitgang moet echter in grote mate worden toegeschreven aan het vertrek van Resilux uit de joint-venture Airolux. Indien met deze operatie geen rekening wordt gehouden, zou de winstdaling 3,6 procent hebben bedragen.

De Ierse luchtvaartmaatschappeij CityJet stopt eind oktober zijn vluchten tussen Antwerp Airport en London City. Dat heeft de Egis, uitbater van de Antwerpse luchthaven, bevestigd. CityJet zou van mening zijn geweest dat de verbinding onvoldoende rendabel is gebleken. Egis heeft echter laten verstaan met twee operatoren over een doorstart van de verbinding te praten. Er wordt vanop Antwerp Airport al bijna kwarteeuw een rechtstreekse verbinding met London City aangeboden. De service werd eerst aangeboden door VLM Airlines en werd nadien overgenomen door CityJet, dat met zeventien vluchten per week jaarlijks meer dan 35.000 passagiers op de verbinding vervoerde.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft op de Texaco-parking langs de autostrade tussen Antwerpen en Gent in Kruibeke een nieuw filiaal geopend. De site betekent de eerste vestiging die Starbucks langs het Belgische autostradenet in gebruik neemt. Starbucks wil langsheen de autostrades in België en Frankrijk een netwerk filialen uitbouwen. Daarbij is een samenwerking opgezet met de groep Intervias, die een netwerk van bijna 1.550 tankstations beheert. Meer dan honderd filialen van de groep zijn gesitueerd langs autostrades in de Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannië. Intervias ontstond vorig jaar uit een fusie tussen Euro Garages en European Forecourt Retail Group.

Vleesproducent Ter Beke heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 217,3 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 6,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met bijna 41 procent tot 10,1 miljoen euro. Het bedrijf merkt op dat zowel de divisies vleeswaren als bereide gerechten een vooruitgang konden tonen. Onder meer wordt gewag gemaakt van een succesvolle doorvoering van de groeistrategie in Nederland en België, waardoor het verlies van een belangrijk paté-contract in Engeland ruimschoots kon worden gecompenseerd. Anderzijds wordt gewezen op de duurdere grondstoffen, waardoor de marges van het bedrijf onder druk werden gezet.

Het Amerikaanse mediaconcern Fox heeft de samenwerking met componist Alf Clausen (76) stopgezet. Clausen componeerde de muziek voor de achtentwintig seizoenen van de animatiereeks The Simpsons. De componist deed daarbij beroep op een orkest van vijfendertig muzikanten. Daardoor zouden de kosten van de muziek in The Simpsons volgens Fox te hoog zijn opgelopen. Het vertrek van Clausen zou dan ook vooral uit besparingsoverwegingen zijn doorgevoerd, al zou Richard Sakai, producer van de reeks, de componist hebben gemeld dat er naar een ander soort muziek werd gezocht. Over een opvolger zijn nog geen details bekend. De producers zeggen wel dat Clausen bij de reeks betrokken blijft.

08:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-09-17

Creatieve ploeg best geleid door extraverte vrouwen?

Intuïtieve en extraverte vrouwen vormen de beste keuze om leiding te geven aan creatieve mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Vaase in Finland. Daarbij wordt opgemerkt dat creatieve individuen een voorkeur tonen voor een transformationeel leider, die gebruik maakt van motivatie en intellectuele stimulatie. Deze leiders houden bovendien ook rekening met de verlangens en behoeftes van het individu. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers proberen om personen met creatieve karakters aan te trekken, want deze groep heeft volgens hen ook het sterkste transformationeel karakter.

Lees Verder

 

22:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twitter-celebrities gedragen zich als bots

Op het sociale netwerk Twitter gedragen zogenaamde celebrity-accounts - profielen van gebruikers met meer dan tien miljoen volgelingen - gedragen zich meer als bots dan de rest van het platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De onderzoekers stellen dat bots in het algemeen een verschillend gedrag vertonen dan de account van een menselijk gebruiker. Daarbij wordt ondere meer aangevoerd dat bots meer tweets genereren en ook meer retweets produceren, terwijl gebruikers ook vaker naar externe websites worden verwezen. Bij celebrity-accounts zijn die verschillen met bots echter veel kleiner dan bij de gemiddelde gebruiker.

Lees Verder

 

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Drukke winkelvloer gedijt goed met levendige muziek

Levendige winkelmuziek heeft in drukke winkels een positieve impact op het aankoopgedrag van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de BI Norwegian Business School en de Universität Siegen en het bureau Saatchi & Saatchi Oslo bij een reeks gemakswinkels in Noord-Europa naar de relatie tussen muziek en winkeldrukte. Wanneer er in de winkels weinig consumenten werden geteld, bleek volgens de onderzoekers de muziek weinig impact te hebben op de omzet, maar naarmate de drukte toenam bleek levendige muziek de verkoop meer te stimuleren dan rustige melodieën.

Lees Verder

 

20:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument behoudt grote interesse in elektronica

De consument behoudt een grote interesse in elektronica. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GfK Research. Opgemerkt wordt dat de verkoop van intelligentie televisietoestellen, smartphones en game-computers ook dit jaar een sterke verkoop laten optekenen. Onder meer werd opgetekend dat op de wereldwijde televisiemarkt tijdens de eerste helft van dit jaar intelligente toestellen 59 procent van de totale verkoop vertegenwoordigden. In China bleek dat cijfer volgens het rapport zelfs op te lopen tot 89 procent, tegenover 56 procent in Europa. De gemiddelde besteding liep daarbij op van 431 euro naar 448 euro.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de verkoop van games een belangrijke steun zijn gebleken voor de totale computermarkt, die het voorbije jaar met een toenemende concurrentie van smartphones en tablets heeft moeten afrekenen. Op desktops lieten de games het voorbije jaar een wereldwijde omzetgroei met 55 procent optekenen. Bij de mobiele games werd een omzetstijging met 24 procent genoteerd. In totaal liepen de wereldwijde inkomsten uit computergames op tot 1,5 miljard euro. Ook bij de verkoop van game-accessoires werd een toename met 56 procent tot ongeveer 1,1 miljard euro gemeld.

De sterkste stijging werd daarbij gemeld bij de monitors, waar een groei met 114 procent werd opgetekend. Maar de gameconsument was volgens de onderzoekers ook een belangrijke klant voor computermuizen, klavieren en koptelefoons. Tenslotte blijft volgens de onderzoekers ook de sector van de smartphones een sterke groei realiseren. Tijdens de eerste helft van dit jaar zouden wereldwijd ongeveer 700 miljoen smartphones zijn verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dankzij een sterkere prijsstijging - die met 7 procent opliepen tot gemiddeld 287 euro - konden de inkomsten een stijging met 12 procent registreren.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

Sociale werkvloer creëert gelukkig personeelsbestand

Gedeelde activiteiten op de werkplek kunnen het welzijn en de productie van het personeelsbestand verbeteren. Reden is de verbeterde sociale atmosfeer die door deze gedeelde activiteiten kan worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia en het What Works Centre for Wellbeing op basis van een analyse van bijna veertienhonderd wetenschappelijke rapporten en studies. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven activiteiten op hun kalender zouden moeten zetten waarmee de sociale relaties op de werkvloer kunnen worden verbeterd.

“Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat teamactiviteiten een efficiënt middel zijn om het welzijn van de werknemer te verbeteren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Daniels, professor organisatiegedrag aan de University of East Anglia. De onderzoekers geven toe dat er vaak terughoudend wordt gereageerd tegen georganiseerde activiteiten om de teamgeest te versterken, maar opgemerkt wordt dat de initiatieven geen grootschalig of complex karakter moeten hebben om een gunstige impact te kunnen realiseren. Onder meer de samenwerking aan een gezamenlijk project of workshops kunnen volgens de wetenschappers immers een positief effect genereren.

“Goede sociale relaties tussen de werknemers en tussen het personeel en het management behoren tot de belangrijkste pijlers van het welzijn, de veerkracht en het engagement op de werkvloer,” benadrukt professor Daniels. “Het onderzoek toont dat het met de gepaste intenties vaak heel gemakkelijk kan zijn om de sociale relaties op de werkvloer te verbeteren.” Volgens Nancy Hey, directeur van het What Works Centre for Wellbeing, bevestigen de resultaten van het onderzoek eerdere studies die hebben aangegeven dat werknemers zullen streven naar een tewerkstelling en collega’s die hun appreciatie kunnen wegdragen.

Lees Verder

 

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Persoonlijkheid drijvende factor op markt luxegoederen

In lagere inkomenscategorieën zullen extraverte persoonlijkheden vaker tot de aankoop van luxeproducten overgaan dan introverte collega’s. Met de aankopen proberen deze extraverte consumenten de ervaring van een lage financiële status proberen te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London op basis van de banktransacties van meer dan zevenhonderd consumenten over een periode van twaalf maanden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sociale en extraverte karakters een grotere bezorgdheid tonen over hun sociale status dan andere consumenten.

“Personen met een laag inkomen voelen vaak een lage maatschappelijke status en spenderen een hoger percentage van hun geld aan goederen en diensten die met een hogere status zijn verbonden,” benadrukken de onderzoekers Joe Gladstone en Blaine Landis. “Uit deze studie blijkt dat de persoonlijkheid een belangrijke factor kan zijn in de omvang van de consument met beperkte middelen. Wanneer extraverte persoonlijkheden met een beperkt inkomen worden geconfronteerd, zullen zij proportioneel meer besteden aan statusgoederen dan introverte karakters uit dezelfde inkomenscategorie. In de hogere inkomensgroepen zwakken die verschillen af omdat ook introverte meer luxegoederen gaan kopen.”

“De studie maakt duidelijk dat een extraverte persoonlijkheid voor individuen uit lagere inkomenscategorieën een belangrijke drijfveer vormt voor de aankoop van luxegoederen,” zeggen Gladstone en Landis. “Dit gedrag moet wellicht een compensatie bieden voor het gevoel van een lage sociale status, dat bij introverte persoonlijkheden minder manifest aanwezig is.” In de lagere loonklasse, met een gemiddeld jaarinkomen van 10.850 pond, bleken extraverten 65 procent meer aan luxegoederen uit te geven dan introverten. In de hogere looncategorieën, met een gemiddeld inkomen van 28.470 pond, bleek dit kloof echter herleid te worden tot 14 procent.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

Klimaatverandering ook slecht voor verkeersveiligheid

De klimaatverandering kan een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University op basis van een analyse over de statistieken van verkeersongevallen met dodelijke afloop twee jaar geleden  in de Verenigde Staten. Die cijfers toonden na een onophoudelijke daling van vijfendertig jaar een plotse opstoot van het aantal overlijdens in het Amerikaanse verkeer. In eerste instantie werd volgens de wetenschappers gedacht aan het smartphonegebruik, maar toen daarin geen toename werd geregistreerd, werd een verband gelegd met een impact van de opwarming van de aarde.

“Er kon worden vastgesteld dat het toenemend aantal slachtoffers moest worden toegeschreven aan de hogere temperaturen,” benadrukt onderzoeksleider Leon Robertson, professor volksgezondheid aan de Yale University. “Naarmate de thermometer oploopt, komen meer mensen buiten en wordt het drukker op de weg. Er kan weliswaar niet bewezen worden dat de klimaatverandering verantwoordelijk is voor de toename van het aantal verkeersdoden, maar toch kan mogelijk gewezen worden op een vicieuze cirkel. Hogere temperaturen zorgen immers voor een grotere verkeersdrukte, met een sterkere uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg, die dan weer hogere temperaturen veroorzaken.”

Het onderzoek, uitgevoerd in de honderd meest dichtbevolkte counties van de Verenigde Staten, toonde dat de gemiddelde temperaturen in de betrokken regio’s tegenover het jaar voordien met 1,5 graden Fahrenheit toenamen. Die stijging deed ook de jaarlijkse reisweg van de bevolking met gemiddeld 90 mijl toenemen. Voor elke bijkomende inch regelval werd nog eens een bijkomende afstand van 66 mijl geregistreerd. De toename van het aantal verkeersdoden lag volgens Robertson hoger in regio’s met hogere temperaturen dan met een grotere regenval. Ook werden meer slachtoffers geteld op snelwegen met hogere maximumsnelheden.

Door de hogere temperaturen zou het autoverkeer volgens de onderzoekers op één jaar tijd bijna 14 miljard mijl extra hebben afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat die grotere afstanden niet de enige oorzaak zijn voor de toename van het aantal verkeersdoden. Door de warmere weersomstandigheden worden immers ook meer fietsers en voetgangers geteld. Bij verkeersongevallen lopen deze zwakke weggebruikers een grotere kans om het leven te komen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten hebben de professoren Dongwon Lee en Shyam Sundar, docenten informatica en communicatie aan de Pennsylvania State University een beurs van 300.000 dollar ontvangen voor de ontwikkeling van een technologie die aan digitale platformen de mogelijkheid zou moeten kunnen vinden om namaaknieuws te ontmaskeren en blokkeren. De beurs is afkomstig van de Amerikaanse National Science Foundation. De onderzoekers hopen met hun onderzoek een aantal cruciale karakteristieken van namaaknieuws te kunnen identificeren, waarop algoritmes zouden kunnen ontwikkeld om digitale platformen toe te laten valse nieuwsboodschappen te onderscheppen.

Europese bedrijven met vitale technologieën moeten bescherming krijgen tegen buitenlandse overnames. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, gezegd. Vestager maakte daarbij gewag van buitenlandse investeerders - vaak in handen van de overheid - die Europese bedrijven met sleuteltechnologieën willen overnemen. Ze beloofde deze herfst met concrete voorstellen terzake te komen. Duitsland nam in juli van dit jaar al gelijkaardige maatregelen om innoverende ondernemingen af te schermen. Lidstaten van de Europese Unie kunnen nu al overnames op het gebied van defensie, energie, financiële stabiliteit of veiligheid blokkeren.

De Canadese sportartikelenfabrikant Lululemon Athletica, die zich vooral richt op de beoefenaars van yoga, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 581,1 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter met 9,1 procent terug tot 48,7 miljoen dollar. Opgemerkt wordt nog dat de vergelijkbare verkopen een stijging met 2 procent lieten optekenen. Laurent Potdevin, chief executive van Lululemon, benadrukt dat het bedrijf profiteert van de grotere interesse die het wereldwijde publiek toont in een actieve en bewuste levensstijl. Opgemerkt wordt dat die sector vorig jaar een omzetgroei met 11 procent kende.

Telegraaf Media Groep (TMG) mag zijn dochterbedrijf Keesing Media, verkoper van puzzelboeken, verkopen. Dat hebben de aandeelhouders van het Nederlandse mediaconcern beslist. Ook het voorstel om een indirect minderheidsbelang van 30 procent in Keesing aan te houden kon op instemming van de aandeelhouders rekenen. Eerder was al bekend gemaakt dat Keesing Media voor een bedrag van 130 miljoen euro aan investeerder Ergon zou worden verkocht. Na de verkoop zal Keesing opnieuw worden geleid door voormalig directeur Philip Alberdingk Thijm, die wegens meningsverschillen met Telegraaf Media over een overnamestrategie begin dit jaar diende op te stappen.

Het technologieconcern Alphabet, heeft Michael Sayman (21) aangetrokken om het project Google Assistant te leiden. Sayman komt over van Facebook, waar hij door zijn sterke inzichten in applicaties al op zeventienjarige leeftijd in dienst werd genomen. Al op dertienjarige leeftijd zou hij mobiele applicaties voor zijn iPhone hebben leren ontwikkelen. Sayman maakte bij Facebook deel uit van een team dat het smartphonegedrag van de jongeren moest ontleden. Assistant is volgens het persbureau Bloomberg één van de topprojecten van Sundar Pichai, topman van Google. De toepassing moet onder meer concurreren met rivalen zoals Alexa van Amazon en Siri van Apple.

Voor de kust van het Kroatische eiland Krk is het bedrijf LNG Hrvatska gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe gasterminal. Het project vormt een onderdeel van de strategie van de Europese Unie om zijn energieveiligheid te versterken en de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. De bouw van de terminal wordt dan ook voor 101,4 miljoen euro door de Europese Unie gesubsidieerd. Daarmee draagt Europa bijna 30 procent van de totale kosten van het project. In eerste instantie moet LNG Hrvatska onder meer de stabiliteit van de zeebodem rond Krk, gelegen in het noordelijk gedeelte van de Adriatische Zee, testen. De terminal moet over twee jaar operationeel zijn.

De logistieke groep Van Moer heeft een belang van 50 procent genomen in de site van Associated Terminal Operators (ATO) aan het Zesde Havendok in de Antwerpse haven. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Van Moer nam het belang over van de groep NMBS Logistics. De andere helft van de terminal wordt ingenomen door de moutgroep Boortmalt. Van Moer krijgt door de concessie naar eigen zeggen voor de eerste keer een rechtstreeks toegang tot maritiem transport. De transactie is naar eigen zeggen een belangrijke stap in de groeistrategie voor de onderneming, die nu ook op grote schaal zelf containers zal kunnen laden en lossen.

De Britse wervingsgroep Hays heeft tijdens het voorbije boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,1 miljard pond. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst liep met 17 procent op tot 211,5 miljoen pond. Daarbij wordt gewag gemaakt van positieve wissekoerseffecten en sterke prestaties van de internationale activiteiten, die volgens Alistair Cox, topman van Hays, recordopbrengsten hebben laten optekenen. Tevens wordt erop gewezen dat voor de eerste keer sinds het uitbreken van de financiële crisis een operationele winst van meer dan 200 miljoen pond kon worden geboekt. In Groot-Brittannië en Ierland was er wel een daling met 21 procent.

Bedrijfsleiders van tientallen Amerikaanse ondernemingen hebben president Donald Trump opgeroepen het programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) in stand te houden. Het programma werd door Barack Obama, voorganger van Trump, ontwikkeld om jonge illegalen toch de mogelijkheid te bieden in de Verenigde Staten te blijven en legaal werk te vinden. In totaal zou Daca op ongeveer 800.000 jongeren betrekking hebben. De bedrijfsleiders - onder meer van Amazon, Apple, eBay, Facebook, General Motors en Microsoft - wijzen op de zware economische impact die de afschaffing van het programma zou hebben. Donald Trump stelt zich tegenover Daca dubbelzinning op.

Het Duitse concern Metro, het moederbedrijf van de keten Makro, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 9,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De identieke groei bedroeg 2,6 procent. De winst steeg van 68 miljoen euro naar 215 miljoen euro. Metro stelde voor de eerste keer kwartaalcijfers voor als afzonderlijke onderneming nadat de divisie consumentenelektronica - die onder meer de merken MediaMarkt en Saturn omvat - onder de naam Ceconomy werd afgesplitst. Daarbij kon Metro naar eigen zeggen een sterke operationele ontwikkeling tonen.

De Nederlandse optiekgroep GrandVision, het moederbedrijf van onder meer Pearle, neemt een meerderheidsbelang van 60 procent in zijn Zwitserse sectorgenoot Visilab. Dat heeft GrandVision bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. GrandVision had al een belang van 30 procent in Visilab, maar die participatie wordt nu verdubbeld. Bedoeling is om dat aandeel over een periode van twee jaar verder tot 79 procent uit te bouwen. Visilab telt bijna honderd winkels in Zwitserland en realiseerde het voorbije jaar een omzet van 173 miljoen Zwitsers frank of 150 miljoen euro. Het Zwitserse concern telt ruim negenhonderd medewerkers.

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij VivaColombia overweegt om een aantal vliegtuigen zonder zetels te laten vliegen en de passagiers te laten rechtstaan. De budgetmaatschappij hoopt op die manier de prijzen van de vliegtickets te kunnen drukken, daar de staanplaatsen mogelijk zouden maken om beduidend meer passagiers te vervoeren. VivaColombia zegt de ambitie te koesteren om het luchtvaartverkeer ook toegankelijk te maken voor de Colombiaanse arbeidersklasse en budgettoeristen. Het bedrijf kondigde verder aan bij Airbus vijftig toestellen van het type A320 te kopen om op de groeiende toeristische markt te kunnen inspelen. Deze toestellen hebben een lagere exploitatiekost.

Het Franse industriële concern Bouygues heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 15,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam van 57 miljoen euro toe naar 417 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat vooral de bouwdivisie van het concern, geholpen door een aantrekkende huizenmarkt, uitstekende prestaties liet optekenen. De divisie verwacht ook verdere injecties van grote orders, zoals het nieuwe transportproject voor Parijs en de voorbereiding op de Olympische Spelen. Ook de telecomdivisie zegt te hebben kunnen profiteren van een groter aantal mobiele klanten.

Bij het technologieconcern Apple krijgt Craig Federighi de verantwoordelijkheid over de verdere ontwikkeling van de virtuele assistent Siri. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Federighi wordt in die functie de opvolger van Eddy Cue, die verantwoordelijk was voor alle online diensten van het bedrijf. Cue krijgt bij Apple de leiding over de divisie die televisiereeksen moet ontwikkelen. Hij blijft ook ook verantwoordelijk voor de iTunes Store, Apple Music, Apple Pay, Apple Maps en iCloud. Federighi blijft anderzijds eveneens in functie als leider van de software-divisie van Apple, die onder meer voor de ontwikkeling van de besturingssystemen verantwoordelijk is.

De Amerikaanse cosmeticaketen Ulta Beauty heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 20,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De identieke groei bedroeg 11,7 procent. Bij de online verkopen kon een stijging met 72,3 procent worden gemeld. De nettowinst nam met 26,9 procent toe tot 114,2 miljoen dollar. Ulta Beauty dankt volgens waarnemers een gedeelte van zijn bijval aan een sterk getrouwheidsprogramma. Er wordt aan toegevoegd dat het bedrijf ook nieuwe vestigingen opent, zodat nog betere synergieën tussen de offline en online activiteiten kunnen worden gegarandeerd.

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-17

Ook academisch succes profiteert van enige nervositeit

Jongeren die aan het begin van hun studies geen enkele vorm van angstigheid vertonen, blijken uiteindelijk 40 procent meer kans te hebben om hun opleiding zonder succes af te sluiten dan collega’s met een gemiddelde vorm van nervositeit. Ook jongeren met een hoog niveau van angstigheid blijken 30 procent meer risico op een mislukking te lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal (Udem) in Canada op basis van een analyse bij meer dan vijfduizend studenten. Net zoals in de sport lijkt volgens de onderzoekers een bepaalde graad van spanning tot succes te kunnen bijdragen.

De onderzoekers geven toe ervan uitgegaan te zijn dat er tussen angstigheid en mislukking een lineair verband zou kunnen worden vastgesteld. “Daarbij werd verondersteld dat een grotere angstigheid ook met een hoger risico op mislukking gepaard zouden gaan,” betoogt onderzoeksleider Frédéric Nault-Brière, professor psychologie aan de Udem. “In werkelijkheid lijkt die relatie echter veel complexer te zijn. Het is weliswaar niet verrassend dat jongeren met een hoger niveau van angstigheid een groter risico op mislukking lopen, maar het verband tussen een beperkte nervositeit en de faalkansen was minder verwacht.”

“Het verband tussen een gebrek aan angstigheid en een grotere faalkans is intrigerend,” benadrukt professor Nault-Brière. “Er kan in geen geval gewag worden gemaakt van socio-economische factoren, academische knelpunten of gedragsmoeilijkheden. Wellicht moet worden opgemerkt dat in deze groep studenten de verveling sneller toeslaat of in het algemeen minder emoties tonen, wat hun engagement tegenover de opleiding negatief zou kunnen beïnvloeden. Net zoals bij atletische prestaties of andere cognitieve taken, lijkt een bepaalde graad van spanning het niveau aan academisch engagement te kunnen garanderen en succeskansen te kunnen versterken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat ook depressies het risico op mislukking kunnen doen oplopen. Wel wordt opgemerkt dat dit verband alleen kan worden vastgesteld bij studenten die op het gebied van academische vaardigheden en engagement hoger dan gemiddelde scores lieten optekenen. Gesuggereerd wordt dat de situatie van studenten met academische moeilijkheden of gedragsproblemen een depressies nog weinig impact zal hebben op de slaagkansen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Ook Chinese investeerders kijken vaker naar Ierland

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om zich van de Europese Unie los te maken, heeft Ierland vijf keer meer delegaties van potentiële investeerders uit China kunnen registreren. Dat cijfer toont duidelijk dat de internationale markten Ierland in toenemende mate als een platform voor zakelijke opportuniteiten bestempelen. Dat zegt Mary Rose Burke, chief executive van de Dublin Chamber. Burke benadrukt daarbij dat sinds begin dit jaar in Ierland al tien Chinese economische delegaties konden worden ontvangen, terwijl tijdens dezelfde periode vorig jaar slechts twee Chinese missies konden worden geregistreerd.

Onder meer Chinese ondernemingen uit de voeding, technologie, financiën en luchtvaart zouden al interesse voor Ierland hebben getoond. Naast China hebben volgens Dublin Chamber ook al Zuid-Korea, Indonesië, Singapore, de Balkan en België belangstelling getoond. “Iedereen kijkt wellicht met nieuwsgierigheid naar de toekomst en de mogelijke veranderingen,” zegt Mary Rose Burke. “Er wordt gekeken waar de nieuwe markten zich zullen manifesteren. Iedereen onderzoekt op welke manier zijn Europese strategieën na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zouden kunnen worden georganiseerd.”

Uit een onderzoek van Dublin Chamber bij meer dan driehonderdvijftig lokale ondernemingen bleek dat één op vier Ierse bedrijven ervan overtuigd is dat de brexit een positieve impact op zijn activiteiten zal hebben. Vorig jaar werd die mening slechts door één op zeven Ierse ondernemingen geventileerd. Daarentegen zegt nog 46 procent van de respondenten rekening te houden met een negatieve impact van de brexit, tegenover 50 procent vorig jaar. Wel moest worden opgetekend dat één op drie Ierse ondernemingen zegt tot nu een negatieve impact van de brexit te hebben ervaren, terwijl slechts één op zes respondenten gewag maakte van een positieve invloed. Ruim de helft heeft geen verschil ervaren.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ierland |  Facebook |

Verontwaardiging leidt tot conservatieve stellingen

Gevoelens van boosheid en verontwaardiging leiden tot de een grotere steun voor economisch conservatieve stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati en de University of Manitoba bij duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers wijzen erop dat vooral tijdens electorale periodes door politici vaak gevoelens van boosheid en verontwaardiging bij het publiek proberen op te roepen, maar zeggen te hopen dat de conclusies van de studie het publiek kan helpen te begrijpen dat hun emoties voor manipulatieve doeleinden kunnen worden misbruikt. Dit besef zou volgens hen het publiek beter tegen beïnvloeding moeten beschermen.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat agressie gelinkt kan zijn aan een sterkere overtuiging dat de ongelijke verdeling van rijkdom door de natuur is ingegeven of dat men dankzij hard werk zijn doelstellingen zal kunnen realiseren,” betoogt onderzoeksleider Anthony Salerno, professor marketing aan de University of Cincinnati. “De studie toonde een positieve relatie tussen een gevoeligheid voor boosheid en verontwaardiging, economisch conservatisme en competitiviteit. Er kan dan ook aangevoerd worden dat boosheid een stimulans vormt voor competitieve gevoelens, die de steun voor een economische conservatisme doen toenemen.”

“Er kon onder invloed van boosheid en verontwaardiging een significante verschuiving naar conservatieve visies worden opgetekend,” benadrukt professor Salerno. “Die impact wordt bovendien nog sterker wanneer ook nog gewag wordt gemaakt van schaarste. Het systeem functioneert echter ook in de omgekeerde richting. Wanneer er immers gesproken wordt over overvloed, kan een duidelijke verschuiving naar progressieve stellingen worden opgetekend. Ook wanneer men herinnerd wordt aan personen die in het verleden op de eigen situatie een positieve impact hebben gehad, kan een sterkere steun voor een politiek van herverdeling worden geregistreerd.”

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conservativisme |  Facebook |

Arbeidsmarkt kan profiteren van innovatieve vervoersystemen

Het transport heeft een belangrijke impact op de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft echter vaak vooral het begin en het einde van de verplaatsing vaak een cruciale invloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat de vele werknemers een oplossing moeten vinden om zich van de woning naar de eerste halte van het openbaar vervoer te begeven, maar ook om zich van de eindhalte naar de werkplek te kunnen verplaatsen. Daarbij kunnen transportmiddelen zoals autodelen of de fiets de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gevoelig verbeteren.

“In een stad zoals San Diego hebben autobezitters uit wijken met een laag inkomen toegang tot dertig keer meer arbeidsplaatsen dan collega’s die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken,” benadrukt onderzoeksleider Marlon Boarnet, professor stadsplanning aan de University of Southern California. “De kloof is vooral groot in wijken met beperkte transportmiddelen. Oplossingen om de afstanden tussen het openbaar vervoer en de woning en werkplaats van de betrokkene te overbruggen, kunnen voor de werknemer een groter aantal arbeidsplaatsen bereikbaar maken. Deze oplossingen blijken zelfs efficiënter dan traditionele strategieën, zoals de verhoging van de frequenties van het openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek bleek dat werknemers uit wijken met een laag inkomen in San Diego binnen een verplaatsing van dertig minuten met de auto 444.677 arbeidsplaatsen zouden kunnen bereiken. Met het openbaar vervoer vallen die opportuniteiten echter terug tot 24.703 banen. “Wanneer echter van de fiets of de auto gebruik zou kunnen gemaakt worden om zich naar de meest nabije halte van het openbaar vervoer te begeven, zouden die mogelijkheden kunnen worden verdubbeld,” betoogt professor Boarnet. “Onder meer de introductie van innovatieve vervoersystemen zoals autodelen of fietsdelen zouden dan ook een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

Gebruik email begint groter evenwicht te vertonen

De consument lijkt stilaan een nieuwe evenwicht in zijn email-gebruik te hebben bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat het email-gebruik in de Verenigde Staten met 27 procent is gedaald tot 5,4 uur per dag. Bij de persoonlijke emails kon een daling met 36 procent tot 2,1 uur worden opgetekend, terwijl bij de professionele berichten een inkrimping met 20 procent tot 3,3 uur werd gemeld. Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse consument email voor commerciële aanbiedingen nog steeds als het geprefereerde kanaal beschouwt.

“De consument houdt nog sterk aan email vast, maar heeft in de omgang met het kanaal toch meer een evenwicht gevonden dan vroeger,” benadrukt Kristin Naragon, directeur email-oplossingen bij Adobe. Opgemerkt wordt onder meer dat de controle van de email-inbox bij 26 procent van de Amerikaanse consumenten na het ontwaken nog steeds de allereerste activiteit van de dag is, maar dat betekent tegelijkertijd ook een daling met 28 procent tegenover het jaar voordien. Ongeveer 25 procent wacht tot op kantoor vooraleer zijn inbox te openen, terwijl 20 procent buiten het werk nooit zijn email opent. Op vakantie zou bijna de helft nagenoeg nooit zijn elektronische postbus controleren.

Toch blijft email volgens de onderzoekers een belangrijk commercieel kanaal. Daarbij werd vastgesteld dat 61 procent email het geprefereerde kanaal vindt voor de ontvangst van commerciële boodschappen. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover vorig jaar. Andere kanalen zijn direct mail (18 procent), mobiele applicaties (6 procent), sociale media (5 procent), tekstberichten (5 procent), telefoonoproepen (4 procent) en chatbots (1 procent). Daarbij bleek 34 procent van de respondenten ook te erkennen gefrustreerd te raken wanneer producten of diensten worden aangeboden die niet aan de eigen interesses beantwoorden.

Ook zegt 40 procent te verlangen dat emails minder promotioneel zouden zijn en een meer informatief karakter zouden hebben. Tevens klaagt 21 procent over de gebrekkige aanpak van de bedrijven bij het verzenden van mobiele boodschappen, terwijl ongeveer 50 procent zich vooral ergert aan ondernemingen die teveel commerciële berichten versturen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Kwetsbare consument reageert negatief op perfecte mannequin

De lange benen, slanke leest en perfecte bustes van de mannequins in de uitstalramen van kledingwinkels dreigen een gedeelte van het publiek af te stoten. De mannequins zouden vooral een negatieve reactie uitlokken bij klanten die fysiek weinig gelijkenis met de modepoppen vertonen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada. Het fenomeen kon volgens de onderzoekers zowel bij mannelijke als vrouwelijke klanten worden opgemerkt. Rekening houdend met het feit dat de wereldwijde kledingmarkt een waarde van 3 miljard dollar heeft, kan de reactie van de consument op de mannequin volgens de wetenschappers aanzienlijke resultaten hebben.

“Consumenten die een lager zelfbeeld vertonen, zijn veel meer geneigd negatief te reageren op de kleding die door de mannequin wordt gedragen dan klanten die een grotere tevredenheid over het eigen lichaam laten blijken,” benadrukt onderzoeksleider Darren Dahl, professor economie aan de University of British Columbia. “De mannequin is een voorbeeld van perfectie en dat leidt vooral bij kwetsbare personen tot het besef dat ze niet aan de idealen voldoen. Het probleem wordt gevormd door het schoonheidsideaal dat door de mannequin wordt vertegenwoordigd. Wanneer de consument voelt dat ideaal te kunnen beantwoorden, daalt ook de achting voor het product.”

Wanneer het ideaalbeeld van de mannequin door fysieke wijzigingen werd afgezwakt, bleek dat de kwetsbare consumenten een grotere waardering voor de getoonde kleding vertoonden. Dat kon volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het feit dat de mannequin door de aangebrachte veranderingen niet langer een weerspiegeling was van de hoge schoonheidsnormen van de maatschappij. Ook wanneer het zelfbeeld van de consument werd versterkt door positieve commentaren, verdwenen de negatieve percepties over de producten. Wanneer de mannequin promotie maakte voor artikelen die minder aan schoonheid waren gelinkt, zoals een paraplu, viel de negatieve reactie eveneens weg.

Retailers zouden het probleem volgens Dahl kunnen aanpakken door gebruik te maken van halve mannequins, die minder duur zijn en door kwetsbare consumenten minder dreigend worden ervaren.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mannequin |  Facebook |

Artificiële intelligentie blijft uitdaging voor retailsector

Het publiek steeds meer vertrouwd met de beginselen van artificiële intelligentie, maar voor merken kan het een belangrijke uitdaging zijn om de technologie als basis te gebruiken voor de shoppingervaring van de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Goldsmiths University London en het marketingbureau OMD Emea bij vijftienduizend consumenten in dertien Europese landen. Opgemerkt wordt dat de shoppers een vip-behandeling verwachten en merken artificiële intelligentie zullen moeten inzetten om het publiek te voorzien van een kwalitatieve en gepersonaliseerde ervaring die door de consument wordt geëist.

Uit het onderzoek bleek dat twee op drie consumenten aangeeft met artificiële intelligentie vertrouwd te zijn. Tevens kon worden vastgesteld dat bijna 25 procent van de respondenten aangeeft al van de technologie - aan de hand van een apparaat of een applicatie - gebruik te maken. Nog eens 41 procent gaf te kennen van plan te zijn in de toekomst op artificiële intelligentie beroep te doen. Wel erkende 47 procent door het besef met artificiële intelligentie te werken, zich wellicht minder geduldig te zullen opstellen. Ook zou 17 procent de hulp van artificiële intelligentie in de retail afwijzen, maar daarbij wordt opgemerkt dat 15 procent elke vorm van assistentie zou weigeren.

“In twee verschillende groepen kan een hogere vorm van terughoudendheid tegenover artificiële intelligentie worden opgetekend,” betogen de onderzoekers. “Enerzijds kan er weerstand worden gevonden bij jongere consumenten, die vaak van mening zijn dat ze de technologie niet nodig hebben, terwijl oudere verbruikers zich vaak argwanend opstellen omdat ze de concepten en zijn toepassingen niet begrijpen.” De onderzoekers merken nog op dat de retailers duidelijk maken dat artificiële intelligentie een meerwaarde kan creëren voor de consumenten en door transparantie en databescherming het vertrouwen van de gebruiker moeten versterken.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Modeontwerper Dries Van Noten start dit seizoen met verkoop van zijn collectie in China. Dat heeft Van Noten tegenover de krant De Tijd bevestigd. Van Noten getuigt dat de winkels van het modelabel in Antwerpen en Parijs al geruime tijd een grote interesse van Chinese klanten genieten. Daarom werd volgens de ontwerper uiteindelijk beslist om het merk ook in China op de markt te brengen. De voorbije zomer werd de collectie al op de Chinese markt getest. Daarop werd beslist om met een verkoop te starten in de Chinese metropolen Peking en Shanghai. Ook in Rusland laat de verkoop volgens de ontwerper uitstekende resultaten optekenen. Van Noten heeft wereldwijd vijfhonderd verkooppunten.

De Amerikaanse technologiegroep Apple wil de legendarische Culver Studios in Hollywood leasen. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. De operatie zou kaderen in de uitbreiding van de divisie Apple Video, die eigen content moet creëren. De medewerkers van Apple Video zijn op dit ogenblik gehuisvest in de gebouwen van Beats By Dre, dochter van de technologiegroep, in Culver City. In de Culver Studios werden tientallen filmklassiekers, waaronder Gone With the Wind en King Kong, opgenomen. Het complex, gelegen langs Washington Boulevard in Culver City, was ook eigendom van onder meer RKO Pictures, Howard Hughes en Cecil B. DeMille.

Lingeriefabrikant Van de Velde - eigenaar van merken zoals Marie Jo en PrimaDonna, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 116,9 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de groothandel werd een groei met 1,6 procent genoteerd, tegenover een stijging met 3 procent in de detailhandel. Onder meer wordt gewezen op goede prestaties van de badgoedcollectie van PrimaDonna en de nieuwe sportcollectie, maar anderzijds moest rekening worden gehouden met ongunstige wisselkoerseffecten en winkelsluitingen. De nettowinst daalde met 5,4 procent tot 20 miljoen euro.

De Belgische bank Belfius, op dit ogenblik volledig in handen van de Belgische staat, wil in mei of juni volgend jaar één derde van zijn aandelenpakket naar de beurs brengen. Dat heeft Marc Raisière, chief executive van Belfius, gezegd. De uiteindelijke keuze voor een beursgang moet echter door de Belgische regering worden genomen. Er zou een pakket van 49,9 procent naar de beurs kunnen worden gebracht zonder het meerderheidsbelang van de staat in het gedrang te brengen, maar Raisière merkt op dat de markt een dergelijke operatie ook moet kunnen verwerken. Hij wijst erop dat bij de verkoop van een belang van 30 procent allicht al meer dan 2 miljard euro zal zijn betrokken.

De holding Hopinvest en het modebedrijf Mortreu Fashion Design hebben de joint-venture Flanders Fashion Design International (FFDI). Hopinvest, gecontroleerd door onderneemster Veerle Baert, krijgt een belang van 70 procent in de joint-venture en brengt ook zijn eigen modemerk Furore in. Guy Mortreu houdt een belang van 30 procent aan in de fusiegroep en voegt de merken Giovane, Amania Mo en Julia June aan de gemeenschappelijke catalogus toe. De vier merken zijn op dit ogenblik actief in België en Nederland, waar de producten om meer dan tweehonderdvijftig verkooppunten beschikbaar zijn. De fusiegroep mikt op een uitbreiding naar de rest van Europa en Azië.

De Belgische voedingsgroep Ter Beke neemt Cebeco Meat Products, de divisie voorverpakte en ambachtelijke vleeswaren van zijn Nederlandse sectorgenoot Zwanenberg Food Group, over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Cebeco Meat heeft productievestigingen in Aalsmeer, Borculo en Zoetermeer, waar in totaal ongeveer 265 mensen werken. Door de overname kan Ter Beke zijn omzet in Nederland verdubbelen. De transactie kadert dan ook in de strategie van de Belgische groep om in de Benelux marktleider te worden. Zwanenberg wil zich in de toekomst toeleggen op de productie van vleesconserven, worst en snacks voor rekening van Unilever.

Het Luikse bedrijf EVS Broadcasting Equipment heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 28,3 miljoen euro, tegenover 39,8 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 12,6 miljoen euro naar 5,5 miljoen euro. Het bedrijf wijst voor de inkrimping naar het cyclische karakter van zijn activiteiten. De groep levert immers zendapparatuur en beeldservers aan de organisatoren van grote sportevenementen, die echter grotendeels tijdens de pare jaren zijn geconcentreerd. Daarom laten de onpare jaren telkens een terugval optekenen. Het bedrijf beschikte op het einde van het tweede kwartaal over een orderboek met een waarde van 59,8 miljoen euro.

Het Japanse concern Nintendo moet wegens inbreuken tegen patenten van het bedrijf iLife Technologies een boete van 10 miljoen dollar betalen. Dat heeft een rechtbank in Texas beslist. De inbreuken hebben betrekking op de ontwikkeling van de Wii Remote. Daarbij eiste iLife Technologies een schadevergoeding van 144 miljoen dollar omdat Nintendo bij de ontwikkeling van de Wii Remote zonder toelating van zijn toepassingen gebruik had gemaakt. Nintendo heeft echter al aangegeven tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan. Daarbij wordt opgemerkt dat de Wii al zes jaar op de markt was vooraleer de klacht werd ingediend. Ook zou het patent van iLife verkeerd zijn opgesteld en dus ongeldig zijn.

Autogroep D’Ieteren heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 3,7 miljard euro, tegenover ruim 3,4 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat de groei over de drie divisies van het bedrijf relatief gelijk werd verspreid. Bij Belron werd een mildere winter in het noordoosten van de Verenigde Staten gecompenseerd door groei in Duitsland en Canada. D'Ieteren Auto profiteerde van de goede Belgische automarkt. Ook Moleskine kende volgens het concern een solide groei, waarbij vooral sterke prestaties konden worden gemeld in het zakelijke segment en de verkoop in de eigen winkels. De nettowinst van het concern daalde van 108,8 miljoen euro naar 77 miljoen euro.

De Europese Commissie is bereid om een Hongaars verzoek om extra geld voor de bewaking van de Europese buitengrenzen te onderzoeken, maar van Europees geld voor de plaatsing van een grenshekken kan geen sprake zijn. Dat heeft de Europese Commissie gezegd in een reactie op een vraag van de Hongaarse premier Viktor Orban, die een tegemoetkoming van 400 miljoen euro had gevraagd voor de kosten die zijn land had gemaakt om de Europese buitengrenzen beter af te schermen, onder meer met een hek aan de grens met Servië. De Europese Commissie zegt wel bereid te zijn grensbeheer, zoals de uitrusting van grenscontroles of bewakingsmaatregelen, te steunen.

De Belgische logistieke groep Katoen Natie heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,7 miljard euro, tegenover 1,4 miljard euro het jaar voordien. De stijging moet vooral worden toegeschreven aan de integratie van de Belgische afvalverwerker Indaver en de Nederlandse logistieke groep Talke. De nettowinst van Katoen Natie daalde van 95,9 miljoen euro naar 95,7 miljoen euro. Dit jaar worden gelijklopende resultaten verwacht. Het bedrijf voegt eraan zijn cashflow nagenoeg volledig in de activiteiten te zullen herinvesteren. Het voorbije jaar werden voor 184 miljoen euro investeringen gerealiseerd. Het bedrijf keerde het voorbije jaar ook een dividend van 52,5 miljoen euro uit.

Het cosmeticaconcern L’Oréal heeft de samenwerking met het Britse transgender model Munroe Bergdorf stopgezet. Slechts enkele dagen voordien was de samenwerking bekend gemaakt. Bergdorf, een Britse van Jamaïcaanse afkomst, moest voor L’Oréal het gezicht van de moderne diversiteit worden. Het model moest het uithangbord worden van de True Match Foundation van L’Oréal, maar in Britse media verschenen berichten over racistische uitlatingen waaraan Bergdorf zich schuldig zou hebben gemaakt. Verwezen werd naar eerdere uitspraken van het model, die zich daarbij had laten ontvallen dat alle blanken een racistisch karakter zouden hebben.

De Antwerpse bankverzekeraar Argenta heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 330 miljoen euro baten geregistreerd, tegenover 331 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat viel van 119 miljoen euro naar 109 miljoen euro terug. Opgemerkt wordt dat vooral de bankdivisie te lijden had onder de dalende rentemarge. De winst van de divisie Argenta Spaarbank daalde met 20 procent tot 77 miljoen euro. Bij verzekeraar Argenta Assuranties werd daarentegen een groei met 10 miljoen euro tot 33 miljoen miljoen euro opgetekend. De omvang van de beheerde portefeuille van de groep - bank en verzekering - nam met 3 procent toe tot 43,6 miljard euro.

De Chinese holding Legend neemt de financiële groep Banque Internationale Luxembourg (BIL), een gewezen divisie van Dexia, over. Met de transactie is een bedrag van 1,48 miljard euro gemoeid. Dat heeft de Luxemburgse financiële groep bekend gemaakt. Bij de ontmanteling van Dexia vijf jaar geleden was de divisie voor 90 procent in handen gekomen van de Qatarese holding Precision Capital. De Luxemburgse overheid nam een belang van 10 procent in de divisie. Precision had voor zijn belang destijds een bedrag van 730 miljoen euro betaald. Door de overname hoopt Legend, ook eigenaar van computerbouwer Lenovo, zijn positie op de wereldwijde financiële sector verder te kunnen versterken.

08:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-17

Generation Z toont sterke interesse in teamwerk

Werknemers uit Generation Z zijn meer gemotiveerd door teamwerk, maar tonen minder interesse in flexibiliteit dan de gemiddelde arbeidsbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de telecomgroep Vodafone bij meer dan drieduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 74 procent van de jongste groep werknemers - geboren sinds het midden van de jaren negentig - te kennen geeft aandacht te hebben voor het team op de werkvloer, tegenover slechts 64 procent bij de totale Britse arbeidsbevolking. Tegelijkertijd gaf 63 procent van Generation Z van mening te zijn dat training hun productiviteit zou verhogen, maar op de gemiddelde arbeidsmarkt valt dat terug tot 56 procent.

Tevens benadrukt 61 procent van Generation Z ervan overtuigd te zijn dat de kwaliteit van de technologie hen in staat stelt een grotere productiviteit aan de dag te leggen, tegenover een algemeen gemiddelde van 55 procent. Anderzijds moest worden vastgesteld dat slechts 56 procent van Generation Z flexibilliteit als een basis voor een grotere productiviteit ziet, maar bij de gemiddelde arbeidspopulatie loopt dat cijfer op tot 71 procent. In beide groepen zegt ongeveer 55 procent de cultuur op de werkplek belangrijk te vinden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dat werknemers teamwerk en technologie, vooral voor jonge werknemers, zoveel mogelijk moeten samenbrengen.

“Er moeten inspanningen worden gedaan om de maximale mogelijkheden uit technologie te halen door zijn toepassingen zoveel mogelijk in het personeelsbestand te integreren, waarbij aan de werknemers ook formele en informele opportuniteiten zouden moeten worden geboden om als ten team te kunnen functioneren,” wordt er opgemerkt. “Daarbij kan ook beroep worden gedaan op messaging-platformen zoals Slack en sociale media zoals Facebook, Instagram en Snapchat.” Tevens wordt gewezen op de introductie van online beloningsprogramma’s, zoals kortingen bij retailers en andere dagelijkse activiteiten.”

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generation z |  Facebook |

Zoekopdrachten tonen dat consument impulsiever is geworden

De hedendaagse consument eist dat merken aan zijn onmiddellijke behoeften tegemoet komen. Dat is de conclusie van een onderzoek op basis van de ingevoerde vragen op het mobiele zoekplatform van het internetbedrijf Google. Onder meer kon worden vastgesteld dat de vragen naar thuisbestelling op de dag van aankoop de voorbije twee jaar met meer dan 120 procent is gestegen, waarmee volgens de onderzoekers duidelijk wordt gemaakt dat de klant niet meer bereid is om zelfs maar enkele dagen op de levering van zijn aankopen te wachten. De resultaten tonen volgens de onderzoekers bovendien aan dat de consument tegenover het verleden door een grotere impulsiviteit wordt gekenmerkt.

De onderzoekers stelden ook vast dat zoekopdrachten naar thuisbestelling op de dag van aankoop een piek lieten optekenen tijdens de vroege ochtend. “Hieruit kan worden afgeleid dat de consument minder snel bereid is om tijdens de verplaatsing naar het werk een winkel binnen te lopen om een aantal noodzakelijke producten aan te kopen en dus op zoek zijn naar handelaars die hen onmiddellijk kunnen helpen,” wordt er opgemerkt. “Tegelijkertijd kon worden opgetekend dat de voorbije twee jaar het aantal vragen naar actueel geopende handelszaken eveneens een verdrievoudiging hebben laten optekenen. Zoekopdrachten naar algemene openingsuren zijn tegelijkertijd in aantal gedaald.”

“De consument gaat op zoek naar oplossingen op het ogenblik dat er een nood wordt ervaren en kijkt naar locaties die onmiddellijk aan die behoeftes kunnen beantwoorden,” benadrukt Lisa Gevelber, vice-president marketing bij Google. “Daarbij kan worden gesteld dat de consument zich met een grotere loyaliteit opstelt tegenover de eigen behoeftes dan tegenover een specifiek handelaar. Omdat mobiele apparaten de mogelijkheid bieden tot op het allerlaatste ogenblik plannen te maken, lijken mobiele apparaten de consument ook impulsiever te hebben gemaakt. Dat blijkt ook bij reisgebonden zoekopdrachten, waar vragen naar aanbiedingen voor dezelfde dag met meer dan 150 procent zijn gestegen.

Lees verder

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekopdrachten |  Facebook |

American football worstelt nog steeds met imagoproblemen

Het American football kampt met diverse problemen. Die knelpunten lijken zich echter niet tot moeilijkheden voor de inkomsten uit de televisiereclame uit te breiden. Dat zegt Wayne Friedman, redacteur bij het nieuwsplatform Mediapost, op basis van statistieken die consulent YouGov heeft gepubliceerd over de percepties van het Amerikaanse publiek rond de National Football League (NFL). Daarbij moet volgens Friedman worden vastgesteld dat het American football in vergelijking met onder meer de Major League Baseball (MLB) in de percepties van het publiek relatief lage scores behaalt.

Uit de enquête van YouGov, de voorbije vier jaar uitgevoerd bij zestigduizend Amerikaanse consumenten, bleek dat het publiek over het baseball in het algemeen - door nieuwsberichten, reclame of persoonlijke communicaties - de twee weken voordien consequent positievere boodschappen had vernomen dan over het American football. “Al sinds twee jaar moeten over het baseball positievere boodschappen worden gemeld dan over het American football,” benadrukt Wayne Friedman. “De enige uitzondering daarop werd gevormd door de periode van januari dit jaar, toen onder invloed van onder meer de Super Bowl een grote interesse in het football kon worden geregistreerd.”

Eind vorig jaar moest volgens Friedman over het football zelfs een sterk negatieve score worden gemeld. “De sport is dan ook met een opeenstapeling van problemen geconfronteerd,” merkt hij op. “In eerste plaats waren er de berichten over de medische veiligheid van de spelers, gekoppeld aan een aantal incidenten van wangedrag van spelers buiten het terrein. Bovendien was er het schandaal bij de New England Patriots, die gesanctioneerd werden met puntenverlies en een geldboete omdat ze tijdens een wedstrijd tegen de Indianapolis Colts met gemanipuleerde ballen hadden gespeeld. Al die problemen hadden ook een impact op de kijkcijfers.”

Wedstrijden van het American football hadden vorig jaar nog gemiddeld 17,1 miljoen televisiekijkers. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. Ook bij de kampioenschapswedstrijden werd een daling met 6 procent tot gemiddeld 32,6 miljoen kijkers geregistreerd. Tegelijkertijd echter stegen de reclame-inkomsten tot 4,2 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar het jaar voordien. Verwacht wordt dat de prijzen voor de reclamespots in de uitzendingen verder zullen blijven stijgen. Vorig jaar moest in Sunday Night Football (NBC) voor een reclamespot van dertig seconden 614.972 dollar worden betaald. Dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |

Aziatische consument behoudt voorkeur voor cash

Ook in Asia-Pacific zijn de consumenten zich sterk bewust van de beschikbaarheid van digitale portefeuilles en aanverwante betaalmethodes, maar toch blijkt 57 procent nog altijd een voorkeur te geven aan cash transacties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalplatform PayPal bij vierduizend consumenten in China, Hongkong, India, Indonesië, de Filipijnen, Singapore en Thailand. Opgemerkt wordt dat tussen de onderscheiden landen sterke verschillen kunnen worden opgetekend, maar gemiddeld laat slechts 12 procent van de ondervraagde consumenten blijken frequent van een digitale portefeuille gebruik te maken om betalingen te verrichten.

Naast de 57 procent consumenten die een voorkeur voor cash betalingen lieten blijken, bleek immers nog eens 24 procent te kiezen voor alternatieve opties zoals bankoverschrijvingen, internetbankieren en het gebruik van bankkaarten. In China bleek slechts 25 procent van de consumenten bij transacties nog altijd een voorkeur te vertonen voor cash betalingen, maar in India, Indonesië en de Filipijnen loopt dat cijfer op tot 70 procent. Zelfs in financiële centra zoals Hongkong en Singapore werd nog altijd door respectievelijk 44 procent en 43 procent van de respondenten een voorkeur voor cash transacties uitgedrukt.

Wel kon worden vastgesteld dat bijna 50 procent van de respondenten te kennen gaf bekend te zijn met digitale portefeuilles, terwijl 23 procent opmerkte af te weten van het bestaan van contactloze betalingen met kredietkaarten of mobiele telefoons. Er kunnen volgens Paypal verschillende reden worden gegeven voor de kloof tussen het bewustzijn over de digitale portefeuilles en de interesse in concrete toepassingen. Onder meer wordt opgemerkt dat er over de technologie te weinig informatie is opgebouwd omdat de consument geen duidelijk inzicht heeft in de concrete implicaties van elke betaaloptie. Daarnaast wordt ook gewezen op de complexe technologieën die voor vele consumenten met deze concepten gepaard gaan.

Tenslotte blijven volgens de onderzoekers ook problemen rond privacy een hinderpaal.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cash, azië, betaling |  Facebook |

Welzijn werknemer vaak niet ernstig genomen

Werkgevers nemen het welzijn van hun personeel vaak onvoldoende ernstig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de welzijnsorganisatie Caba bij ruim honderdzeventig personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittanië. Daarbij bleek immers dat 42 procent van de ondervraagden de productie van de werknemer belangrijker noemde dan het welzijn van het personeelslid. Bovendien was 74 procent van de ondervraagden van oordeel dat werknemers hun eigen welzijn opofferden om op het management een goede indruk te maken. Volgens 33 procent worden strategieën voor het promoten van het welzijn bij de werknemers door de onderneming niet ernstig genomen.

Onder meer werd vastgesteld dat werknemers door het management geregeld onder druk werd gezet om ook buiten de afgesproken arbeidsuren verder te blijven werken. Daarbij gaf 41 procent aan dat de werkgever geregeld of heel frequent overwerk eiste, terwijl 31 procent getuigde dat van de werknemers werd verwacht om tijdens de avond of het weekend geregeld hun emails te controleren. Ook de personeelsverantwoordelijken voelden zich persoonlijk geviseerd, want 30 procent getuigde dagelijks overwerk te moeten verrichten, terwijl nog eens 30 procent ook tijdens de weekends of verlofdagen nog professionele opdrachten moest vervullen.

Bovendien werd opgemerkt dat 61 procent van de ondervraagden verscheidene keren per week met stresserende situaties werd geconfronteerd. Daarbij benadrukte 18 procent minstens één keer het doelwit te zijn van werknemers die een uitweg zoeken om hun frustraties te ventileren. Nog eens 33 procent stelde mminstens één keer per maand met dergelijke gefrustreerde reacties te moeten afrekenen. Hieruit moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat ook human resources onvoldoende inspanningen doet om de werknemers te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat human resources het personeel zou moeten bijstaan, maar blijkbaar in dezelfde valkuilen terecht komt.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

Chinese vrouwen tonen grote interesse in luxe sportwagens

In China vinden luxe sportwagens een belangrijk doelpubliek in vermogende jonge vrouwen. Dat blijkt uit een rapport van de Chinese krant Jing Daily, waarin wordt opgemerkt dat vermogende vrouwen inmiddels 40 procent van de totale Chinese verkoop van het Italiaanse merk Maserati vertegenwoordigen. Opgemerkt wordt dat de marketing van de autosector traditioneel op een mannelijk publiek is toegespitst, maar trekken op dit ogenblik jonge rijke Chinese vrouwen de aandacht van de constructeurs van luxewagens. Een exclusieve sportwagen is volgens waarnemers voor deze vrouwen een symbool van hun nieuwe rijkdom en status in de Chinese maatschappij.

De opmerkelijke situatie op de Chinese markt wordt duidelijk wanneer blijkt dat in de rest van de wereld vrouwen minder dan 5 procent van het totale publiek van Maserati vertegenwoordigen. Bij merken zoals Porsche of Ferrari kan men volgens Jing Daily een gelijkaardige vaststelling doen. Ook bij Porsche werd twee jaar geleden immers vastgesteld dat zijn Chinese klantenbestand voor 40 procent uit vrouwen bestond, terwijl Ferrari aangaf dat Chinese vrouwen vier keer meer geneigd zijn één van zijn modellen te kopen dan hun seksegenotes in het westen. Deze rijke vrouwen zijn een belangrijke pijler geworden voor de bloei van de Chinese markt voor luxewagens.

“China telt een toenemend aantal selfmade vrouwelijke ondernemers en professionals,” wordt er opgemerkt. “China is inmiddels de thuisbasis voor twee derde van de totale groep selfmade vrouwelijke miljardairs in de wereld. Bovendien genieten Chinese vrouwen in het algemeen over een groter beschikbaar budget dan ooit voordien, dankzij grotere mogelijkheden die hen in het onderwijs en de bedrijfswereld worden geboden.” Er wordt nog opgemerkt dat Maserati bijzonder snel is geweest om op de interesse van de Chinese vrouwen in te spelen door een partnership te sluiten met andere luxemerken, zoals La Perla en Giorgio Armani, om zijn merkbekendheid te verhogen.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, autoverkoop |  Facebook |

Chinese zonnekracht heeft drie jaar voorsprong op schema

China heeft 112 gigawatt zonnekracht geïnstalleerd. Daarmee heeft het land drie jaar voorsprong op het voorziene schema. Dat is de conclusie van een rapport van de Asia Europe Clean Energy Advisory (Aecea). Oorspronkelijk had China immers aangekondigd tegen eind dit decennium 105 gigawatt aan zonnekracht te zullen hebben geïnstalleerd. Tijdens de eerste helft van dit jaar installeerde het land in totaal 24,4 gigawatt zonnekracht, waarmee het land Europa op het gebied van investeringen ver achter zich laat. De cijfers bevestigen volgens Aecea de status van China als belangrijkste producent van zonnekracht ter wereld.

In totaal zou China dit jaar 45 gigawatt zonnekracht willen installeren. Duitsland kwam vorig jaar aan een totale capaciteit van 41,1 gigawatt. Promotors van hernieuwbare energie hebben Europa dan ook al opgeroepen zich aan het Chinese voorbeeld te spiegelen en naar het wereldwijde marktleiderschap te streven. De Europese Unie hanteert op dit ogenblik een strategie om tegen het einde van volgend decennium zijn energie voor 27 procent uit duurzame energie te halen, maar de sectororganisatie SolarPower Europe heeft al opgeroepen om die ambities tot 35 procent op te drijven. Opgemerkt wordt daarbij dat alleen een doelwit van 35 procent de duurzame energiesector de nodige impulsen kan blijven geven.

“De Chinese ambities op het gebied van zonnekracht zijn alvast bijzonder indrukwekkend,” aldus de nieuwssite Euractiv. “Het land heeft al de grootste zonnecentrale, met een oppervlakte van meer dan 30 vierkante kilometer van de wereld. Bovendien nam het land ook al de grootste drijvende zonnecentrale - geïnstalleerd boven een oude steenkoolmijn - van de wereld in gebruik. Toch worstelt de Chinese zonnekracht met enkele cruciale knelpunten. Ook wanneer de doelstellingen worden behaald, vertegenwoordigt zonnekracht in het land slechts 1 procent van de totale energiebehoefte. De Chinese energiemix wordt nog steeds door steenkool gedomineerd.”

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zonnekracht |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp zal nog eens duizend banen schrappen. Dat heeft het bedrijf tegenover Duitse media bevestigd. De ingreep zou noodzakelijk zijn als tegengewicht voor de versterkte concurrentie die een aantal divisies van het concern uit Aziatische landen ondervinden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de machinebouw voor de scheepvaart en de installatiebouw. Ook vorig jaar werden bij ThyssenKrupp al eens tweeduizend arbeidsplaatsen geschrapt. Het Duitse bedrijf wil voor honderden miljoenen euro per jaar besparingen doorvoeren. Onder meer zijn er plannen om de staaldivisie van ThyssenKrupp te fuseren met de Europese activiteiten van Tata Steel.

Het Amerikaanse reisplatform Expedia heeft de Canadees Mark Okerstrom tot chief executive benoemd. Okerstrom werkte al elf jaar bij het bedrijf, waar hij de voorbije zes jaar de functie van financieel bestuurder vervulde. Okerstrom wordt bij Expedia de opvolger van Dara Khosrowshahi, die naar de alternatieve taxidienst Uber is overgestapt. Okerstrom zegt dat de nieuwe functie van zijn voorganger ook nieuwe kansen voor Expedia zou kunnen bieden. Hij zegt een aantal mogelijke samenwerkingsverbanden tussen Expedia en Uber te zien. Expedia stipte in een schrijven tegenover het personeel aan dat voor de opvolging van Khosrowshahi nooit iemand anders dan Okerstrom is aanmerking is gekomen.

Baggeraar Deme heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,1 miljard euro, tegenover 803 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst zakte van 54 miljoen euro naar 46 miljoen euro. De waarde van het orderboek nam met ruim 200 miljoen euro toe tot 3,85 miljard euro. Deme liet vooral groei optekenen bij de offshore projecten, maar bij de baggerdivisie wordt gewag gemaakt van vertragingen in het Midden-Oosten en Azië. Deme was ook bij moederbedrijf CFE de belangrijkste groeimotor. De omzet van bouwgroep CFE nam immers van 1,22 miljard euro tot 1,45 miljard euro toe. De nettowinst steeg met ruim 14,5 miljoen euro tot 66,8 miljoen euro.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft nog eens 1,4 miljoen fictieve rekeningen ontdekt. Daarmee zouden bij de bank in totaal alvast 3,5 miljoen valse accounts actief zijn geweest. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wells Fargo aan een revisor had gevraagd nadat was vastgesteld dat een groep medewerkers zonder toelating van de klanten een aantal valse bankrekeningen hadden gecreëerd. Daardoor werden aan de betrokken klanten onterechte kosten aangerekend. In totaal zouden 528.000 klanten zijn gedupeerd. Aan de betrokkenen wordt 910.000 dollar aan onterechte kosten terugbetaald. Daarnaast zouden ook compensaties voor een bedrag van 2,8 miljoen dollar worden betaald.

In China zullen wellicht pas over twee jaar strengere regels voor de verkoop van vervuilende auto’s worden ingevoerd. Eerder was vooropgesteld dat de nieuwe regels volgend jaar al zouden worden ingevoerd, maar op vraag van de autobouwers zou de introductie met één jaar worden uitgesteld. Dat hebben woordvoerders van de Chinese overheid tegenover het persbureau Reuters bevestigd. De nieuwe regels schrijven voor dat een bepaald percentage van alle verkochte auto's van een merk met duurzame technologieën moet zijn uitgerust. Oorspronkelijk zou een minimumnorm van 8 procent gehanteerd, maar tegen het midden van volgend decennium zal dat niveau tot 20 procent zijn opgetrokken.

Er is een brede interesse voor een overname van de discountketen Big Bazar, dochterbedrijf van de Nederlandse retailgroep Blokker. Dat heeft Roland van Geest, toman van Big Bazar, gezegd. Van Geest merkt daarbij op dat Big Bazar een sterke groei kent en dit jaar zijn netwerk opnieuw met vijfentwintig winkels zal uitbreiden. Daardoor breidt de discountketen, die tien jaar geleden werd gestart, uit tot honderdveertig filialen. Het is volgens van Geest de bedoeling om dat aantal in Nederland en Vlaanderen te verdubbelen. Geraamd wordt dat de omzet van de discountketen dit jaar met ongeveer 5 procent zal toenemen. Dat zou onder meer te danken zijn aan een strategie om op grotere winkels over te schakelen.

De bank BNP Paribas Fortis heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,17 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is naar eigen onder meer te danken aan een toename van de kredieten en klantendeposito’s met respectievelijk 3,8 procent en 4,1 procent. Vooral in België, waar een groei met 5,2 procent werd gerealiseerd, konden goede resultaten worden gemeld. Ook Turkije droeg volgens de bank bij tot de omzetgroei. De nettowinst van de bank liep met 17,3 procent op tot 1,05 miljard euro. De bank wijst erop dat deze goede resultaten werden behaald in een bijzonder moeilijke marktomgeving.

Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports hebben hun fusieplannen aan de aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen van beide bedrijven voorgelegd. Binnen een periode van drie maanden moeten de partijen zich over de fusie tussen beide havenbedrijven uitspreken. De fusiegroep zou zich als één van de tien grootste havens van Europa kunnen profileren. De waarde van de gecombineerde bedrijven wordt geraamd op 1 miljard euro. Zeeland en Gent krijgen in de nieuwe entiteit elk een belang van 50 procent. Het fusieplan werd in november vorig jaar in Gent ondertekend door Vlaams premier Geert Bourgeois en diens Nederlandse college Mark Rutte. Het fusiebedrijf zal worden geleid door Daan Schalck en Jan Lagasse.

Bank Belfius heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,14 miljard euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 45 procent tot 361 miljoen euro. Daarbij wordt erop gewezen dat de winst dit jaar voor de eerste keer niet meer door de erfenis van Dexia wordt afgeroomd. Tijdens de eerste helft van vorig jaar diende daarvoor nog een kost van 63 miljoen euro worden ingeschreven. In de bankdivisie nam de winst van 117 miljoen euro naar 235 miljoen euro toe. Er werd ook bekend gemaakt dat de Belgische staat als eigenaar van de bank kan rekenen op een tussentijds dividend van 75 miljoen euro.

Karel Van Eetvelt (51) wordt de nieuwe chief executive van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. Van Eetvelt komt over van de zelfstandigenorganisatie Unizo, die hij dertien jaar heeft geleid. Hij moet bij Febelfin de opvolger worden van Michel Vermaerke. Al langer was duidelijk dat Vermaerke na twaalf jaar bij Febelfin weg zou gaan. Van Eetvelt neemt begin oktober zijn nieuwe functie op. Unizo start nu de zoektocht naar een nieuwe gedelegeerd bestuurder. In afwachting neemt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van Unizo, de voorlopige leiding over de zelfstandigenorganisatie over. Van Eetvelt was eerder actief bij de Bouwunie en was bij Unizo de opvolger van Kris Peeters.

Luchtvaartmaatschappijen die in de toekomst op de vernieuwde luchthaven Lelystad in Amsterdam willen vliegen, zullen daarvoor een deel van hun activiteiten op Schiphol moeten opgeven. Alleen op dit die manier kan worden voorkomen dat de budgetmaatschappijen een onaanvaardbaar dominant marktaandeel zouden winnen. Dat heeft Pieter Elbers, topman van de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij KLM, gezegd. Elbers wijst erop dat KLM door de impact van de prijsvechters op Schiphol geen kans meer zou kunnen hebben. Hij waarschuwt ook dat veel buitenlandse bedrijven zich in Amsterdam vestigen omdat ze vanop Schiphol op dit ogenblik heel gemakkelijk de hele wereld kunnen bereiken.

Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft tijdens zijn voorbije gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van ruim 9 miljard euro. Dat betekende een stijging 15 procent tegenover het jaar voordien. Autonoom werd een groei met 3,6 procent geregistreerd. De winst steeg met ongeveer 13 procent tot bijna 1,4 miljard euro. De groei moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan whiskeyproducent Jameson, dochterbedrijf van Pernod Ricard. Opgemerkt wordt dat Jameson voor het achtste jaar op rij een omzetgroei kon melden. Het voorbije jaar liet het whiskeymerk een groei met 15 procent optekenen, waarbij geprofiteerd zou zijn van onder meer de stijgende populariteit van klassieke cocktails.

De Waalse startup Elium haalt 4 miljoen euro op bij het Franse Serena Capital en de Société Régionale d´Investissement de Wallonie (Sriw). De bijkomende financiële middelen zullen worden aangewend om het personeelsbestand uit te breiden en verder te werken aan zijn Europese uitbreiding. Elium werd negen jaar geleden onder de naam Whatever opgericht en nam vier jaar geleden zijn Zwitserse sectorgenoot Hyperweek over. Elium is een ontwikkeling van software die bedrijven moet helpen informatie efficiënter te beheren. Op dit ogenblik telt de onderneming een twintigtal werknemers. Het bedrijf werkt vooral samen met partners uit onder meer de dienstensector, energie, transport en engineering.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat een bod doen op negentig vliegtuigen van zijn Italiaanse sectorgenoot Alitalia. Dat heeft Michael O’Leary, topman van Ryanair, bevestigd. De Ierse maatschappij zou daarbij ook de piloten, het boordpersoneel en een aantal andere activiteiten van Alitalia willen overnemen. Ryanair wijst erop dat Alitalia een bijzonder goed merk is en zegt vooral geïnteresseerd te zijn in de intercontinentale activiteiten van de Italiaanse maatschappij. Indien het bod van Ryanair wordt aanvaard, zal volgens O’Leary ook de naam van Alitalia worden behouden. Er zouden zich al een tiental kandidaten voor een overname van Alitalia hebben aangemeld. Biedingen kunnen nog tot begin oktober.

Het Nederlandse zuivelconcern FrieslandCampina heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is naar eigen zeggen vooral te danken aan het herstel van de melkprijs, die door FrieslandCampina aan de klanten kon worden doorgerekend. De winst steeg met ruim 1 procent tot 162 miljoen euro. Het bedrijf wijst verder op een uitdagende situatie op de Chinese markt. Roelof Joosten, topman van FrieslandCampina, zegt echter dat in China in de toekomst opnieuw op een verdere groei mag worden gerekend. Daarbij wordt verwezen naar de Chinese tweekindpolitiek.

10:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8