25-12-17

Programmatische reclame verhoogt risico nepnieuws

Investeringen in programmatische reclame zorgen ervoor dat marketeers onbewust nepnieuws ondersteunen. Bijna de helft van de marketeers heeft er door de programmatische systemen geen idee van waar hun online advertenties verschijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Society for New Communications Research van de Conference Board bij meer dan honderd adverteerders, marketeers en sociale mediamanagers. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de sector zich weliswaar bewust is van het probleem en de dreigende negatieve impact op hun merken, maar toch aarzelen om drastisch in te grijpen

“De studie toont dat de marketeers een grote bekommernis laten blijken voor de veiligheid van hun merk,” erkent onderzoeksleider Jeff Pundyk. “Toch blijkt het nog een hele stap vooraleer een bereidheid wordt getoond om naar een andere aanpak over te schakelen.” Onder meer bleek dat 87 procent van de respondenten erkent dat programmatische reclame sponsors naast nepnieuws zou kunnen plaatsen. Tevens gaf 88 procent dat een dergelijke gebeurtenis de adverteerder problemen zou kunnen opleveren. Daarbij stelde 95 procent dat de aanwezigheid van nepnieuws het vertrouwen van de klant in het merk zou kunnen uithollen.

Verder kon worden vastgesteld dat bijna 70 procent zelf de maand voordien nepnieuws op digitale of sociale kanalen te hebben aangetroffen. Volgens 86 procent moet de bron van namaaknieuws bij editoriale content worden gezocht, terwijl 59 procent verwijst naar native advertising of betaalde content. Meer dan 80 procent zegt te geloven dat hun merken door de connectie met nepnieuws schade zouden kunnen oplopen. Bijna 70 procent zegt dat die connectie tot negatieve percepties over het merk leidt. Door een meerderheid van de marketeers wordt echter opgemerkt dat uitgevers en sociale media verantwoordelijk zijn voor de oplossingen die tegen het probleem kunnen worden aangereikt.

Nog werd vastgesteld dat bijna 80 procent van de marketeers zijn samenwerking zou verminderen met platformen waarop nepnieuws wordt aangetroffen. Toch blijkt volgens de onderzoekers een terughoudendheid tegenover een terugkeer naar gesloten samenwerkingsverbanden, waar alleen met veilige platformen zou worden gehandeld. Slechts 46 procent zegt dat problemen hen zou aanzetten om opnieuw een rechtstreeks contract met individuele uitgevers te sluiten. Nog eens 30 procent zegt onzeker te zijn over een mogelijke koerswijziging.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

Wereldwijde bedrijfsleven optimistisch over volgend jaar

Bedrijfsleiders over de hele wereld stellen zich optimistisch op tegenover het volgende jaar. Dat blijkt uit een enquête van consulent Deloitte bij nagenoeg negentienhonderd managers van private bedrijven in dertig landen. Onder meer werd vastgesteld dat 67 procent van de ondervraagden van mening is dat het volgend jaar een omzetgroei zal kunnen worden opgetekend, terwijl een meerderheid er tevens van overtuigd is dat ook de winsten, productiviteit en kapitaalinvesteringen een toename zullen registreren. Bovendien bleek dat 89 procent van de executives een groot vertrouwen heeft dat zijn onderneming de volgende vierentwintig maanden succes zal kennen.

De onderzoekers merken op dat weliswaar 53 procent van de ondervraagden toegeeft met een grotere onzekerheid in de wereld te worden geconfronteerd, maar toch blijft men in het algemeen optimistisch opgesteld over de eigen mogelijkheden om problemen te kunnen overwinnen. Opmerkelijk is wel dat op het Amerikaanse continent vooral bezorgdheid wordt getoond over de vooruitzichten van de eigen nationale economie, terwijl in Asia-Pacific vooral wordt gekeken naar de kosten van grondstoffen en andere externe factoren. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt vooral bekommernis uitgesproken over het aantrekken en behoud van talent.

De positieve instelling kan volgens Deloitte mogelijk worden toegeschreven aan het feit dat private ondernemingen op langere termijn kunnen denken dan beursgenoteerde bedrijven. Uit het onderzoek kon nog worden afgeleid dat slechts 29 procent van de ondervraagde bedrijven de voorbije twaalf maanden een overname of een fusie heeft gerealiseerd. Wanneer echter naar de volgende twaalf maanden wordt gekeken, denkt 42 procent een acquisitie te zullen realiseren, terwijl 26 procent zelf verwacht het doelwit van een overnamebod te zullen worden. Een aantal executives ziet in een samensmelting zelfs het belangrijkste instrument om de verdere groei te kunnen versnellen.

Verder kon worden vastgesteld dat bijna de helft van de ondernemers de volgende twee tot drie jaar een impact verwacht van concurrentie die niet uit de eigen sector afkomstig is. Voor de volgende twaalf maanden wordt onder meer een impact verwacht van cyber-intelligentie, cloudinfrastructuur, mobiele platformen en bigdata. Bij de eigen investeringsprioriteiten schuift 40 procent in eerste instantie cloudcomputing naar voor, gevolgd door data-analyse en de automatisering van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd wordt uitgekeken naar geschikte werknemers op een arbeidsmarkt die steeds concurrentiëler wordt.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven |  Facebook |

Beïnvloeders moeten authenticiteit en expertise uitstralen

Een belangrijk deel van de consumenten laat zich bij zijn aankopen beïnvloeden door getuigenissen van andere gebruikers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Olapic en marktonderzoeker Cite Research bij vierduizend gebruikers van sociale media uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Er kon immers worden vastgesteld dat 44 procent van de respondenten zijn aankoopbeslissingen afstemmen op de boodschappen die beïnvloeders op sociale media plaatsen. Opgemerkt wordt dat beïnvloeders niet alleen het engagement tegenover merken kunnen stimuleren, maar ook rechtstreeks de verkoop kunnen ondersteunen.

“Vele luxemerken werken samen met beïnvloeders, maar het blijkt niet altijd gemakkelijk om partnerships met deze persoonlijkheden ook in concrete commerciële resultaten om te zetten,” benadrukt Pau Sabria, oprichter van Olapic. “Er kan echter worden vastgesteld dat 31 procent van de consumenten erkent een product of een dienst te hebben gekocht nadat een boodschap van een beïnvloeder terzake op sociale media kon worden geraadpleegd. Beïnvloeders kunnen een belangrijke invloed hebben op aankopen. Authenticiteit en persoonlijkheid vormen daarbij vaak een cruciale basis voor hun overtuigingskracht.”

“De impact op de consument wordt belangrijkers wanneer beïnvloeders vanuit hun eigen expertise, stijl en creativiteit over het product kunnen getuigen,” zegt Pau Sabria. “Daarbij moet ook worden vastgesteld dat consumenten over beïnvloeders uiteenlopende definities hanteren. Voor ongeveer de helft van de respondenten moet een beïnvloeder minstens tienduizend volgelingen hebben. Daarentegen zegt ongeveer 40 procent dat de beïnvloeder een persoon is die door de bedrijven is aangeworven om met promoties te helpen. Slechts 21 procent van de ondervraagden zeggen dat de beïnvloeder een beroemdheid is.”

Er wordt nog opgemerkt dat vooral jonge consumenten de neiging hebben om beïnvloeders te volgen. Boven de leeftijdsgrens van vijfenveertig jaar zegt de meerderheid geen enkele beïnvloeder te volgen. Ook de motivaties om een beïnvloeder te volgen kunnen grote variaties vertonen. In de sector van de cosmetica wordt bijzonder veel belang gehecht aan het beeldmateriaal dat de beïnvloeder in de sociale mediaboodschappen publiceert. Anderzijds kan worden opgemerkt dat voor 43 procent van de respondenten authenticiteit van cruciaal belang is, terwijl 39 procent ook expertise vereist. Mannen blijken volgens het onderzoek meer nadruk te leggen op expertise dan vrouwen.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Taalgebruik cruciaal voor reclame in sociale media

Sociale mediareclame kan een zeer effectief kanaal zijn om de merkimpact op langere termijn te stimuleren, maar de allerbeste campagnes bieden merken de mogelijkheid om op een aantrekkelijke en menselijke manier met de consument te communiceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University en het bureau Kantar Millward Brown, gebaseerd op 235 campagnes van 110 verschillende merken op Facebook en Instagram. De onderzoekers concludeerden tevens dat reclame op sociale media het meest efficiënt werkt voor factoren zoals merkbekendheid en associaties. Belangrijk is tevens dat sociale mediacampagne niet alleen clicks genereren, maar ook een merkimpact hebben.

"De studie vond geen sterke correlatie tussen campagnesucces en factoren zoals branchecategorie, geografie, formaat of het aantal creatieve types," zegt hoofdonderzoeker Andrew Stephen, professor marketing aan de Oxford University. "Maar er was wel een aanzienlijk verschil wanneer naar het taalgebruik werd gekeken. Merken die communiceren in een menselijke taal en gebruik maken van de menselijke emoties en meer functionele woorden en zinsneden vermijden, laten in hun reclames doorgaans een grotere effectiviteit optekenen op factoren zoals de bekendheid met het merk en de campagne en de kennis over het product.”

De onderzoekers ontdekten ook dat desktop en mobiele platformen - ondanks de bedragen die aan mobiele advertenties worden besteed - op het gebied van merkimpact even effectief zijn. "Deze bevindingen zijn enorm belangrijk voor bedrijven om een beter inzicht te verwerven in de strategieën die bij communicatie op sociale media moeten worden gevolgd,” aldus professor Stephen. “Nadruk op emotionele elementen en een menselijk taalgebruik zal voor de producten en merken een grotere bekendheid kunnen creëren. Tevens blijkt dat bedrijven de verdeling van hun inspanningen tussen desktop en mobiele oplossingen goed moeten overwegen.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Azië blijft groeimotor van wereldwijde luxesector

De groei van de wereldwijde luxesector werd dit jaar grotendeels gedragen door China. Dat is de conclusie van een rapport van Euromonitor International. De sector kende volgens de onderzoekers dit jaar weliswaar een gezonde groei met 4 procent, maar gewaarschuwd wordt voor volgend jaar, waar de luxemerken mogelijk een aantal valkuilen en hindernissen zullen moeten verwachten. Er moet niet alleen gekeken worden naar de politieke instabiliteit, want Euromonitor beklemtoont dat de consument zijn prioriteiten herschikt en zich steeds vaker afvraagt welke reële waarde hij in de luxeproducten kan terugvinden.

“De aankoop en bezit van nieuwe luxeproducten maakt steeds meer plaats voor een streven naar betekenisvolle ervaringen,” aldus Fflur Roberts, hoofd luxeproducten bij Euromonitor. “Een grote kwantiteit wordt ingeruild voor een hoge kwaliteit en algemene waarde. Die veranderde instelling van de consument heeft ook consequenties voor producenten en verkopers. De wereldwijde luxeconsument blijkt in toenemende mate naar zeldzame, unieke en onverwachte ervaringen te streven. Bovendien blijkt ook duurzaamheid een belangrijker aandeel te krijgen in de aankoopbeslissingen van de consument.”

Terwijl wereldwijd dit jaar een groei met 4 procent kon worden opgetekend, bleek de verkoop van de luxesector in Asia-Pacific een toename met 9 procent te kennen. Een groot gedeelte van die positieve ontwikkeling kon volgens Euromonitor worden toegeschreven aan de binnenlandse consumptie op het Chinese vasteland. Onder meer bleek China een sterke vraag naar luxewagens te registreren. Het Amerikaanse continent blijft volgens het rapport een moeilijke regio. Er diende immers gewag gemaakt van een daling met 4 procent, onder meer door politieke onzekerheid en de dalende interesse van buitenlandse reizigers voor de Verenigde Staten.

In Europa kan volgens Euromonitor een gelijkaardige evolutie worden opgetekend. “West-Europa laat op het gebied van luxeconsumptie slechts matige prestaties optekenen,” aldus de onderzoekers. “In Frankrijk moest zelfs voor het twee jaar op rij een daling worden gemeld.” Euromonitor wijst er wel op dat Europa voor de luxesector een cruciale markt blijft. Ook dit jaar genereerde de regio immers nog altijd meer dan 50 procent van de wereldwijde verkoop.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

Leerprestaties jongens profiteren van gemengde scholen

Jongens laten betere studieresultaten blijken wanneer op school meer meisjes aanwezig zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht, op basis van een onderzoek bij meer de tweehonderdduizend vijftienjarigen uit meer dan achtduizend gemengde scholen over de hele wereld. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat jongens betere prestaties laten optekenen wanneer meisjes meer dan 60 procent van de totale schoolpopulatie vertegenwoordigen. De resultaten werpt volgens de onderzoekers een nieuw licht op de vaststelling dat meisjes in het onderwijs in het algemeen beter presteren dan jongens.

"Het onderzoek toont dat de aanwezigheid van een groter aantal meisjes de productiviteit van de leeromgeving versterkt," zegt onderzoeksleider Margriet van Hek, sociologe aan de Universiteit Utrecht.  "Eerder al is aangetoond dat jongens bijzondere gevoelig zijn voor de leeromgeving op school. Uit die vaststellingen kan logisch worden afgeleid dat jongens zullen profiteren van een grotere aanwezigheid van meisjes op school.” Volgens van Hek kunnen mogelijk een aantal karakteristieken van het vrouwelijk academisch gedrag, zoals hogere niveaus van concentratie en motivatie, de positieve invloed helpen verklaren.

Het onderzoek toont volgens van Hek duidelijk aan dat in scholen naar een gendergelijkheid zou moeten worden gestreefd. “De inferieure prestaties die jongen op leesgebied laten registreren, is alom gekend,” aldus de wetenschapster. “Helaas is het probleem ook nog niet vaak bestudeerd. Uit ons onderzoek blijkt echter dat het probleem nog acuter zal worden wanneer jongens naar scholen worden gestuurd waar hoofdzakelijk een mannelijke leerlingenpopulatie wordt aangetroffen. Het probleem kan echter worden aangepakt door te garanderen dat in de schoolbevolking een evenwichtige genderbalans aanwezig is. Scholen of opleidingen die alleen op jongens zijn gericht, lijken dan ook geen goed idee.”

Er moet volgens van Hek nog wel verder worden bestudeerd of de vaststellingen op schoolniveau ook verder kunnen worden doorgetrokken tot de samenstelling van de individuele klassen.

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Tegen het midden van de jaren dertig moet in de Europese Unie 65 procent van het huishoudelijk afval worden gerecycleerd. Daarover hebben het Europees parlement en de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt. Tegen het midden van volgend decennium moet al een recyclage van 55 procent worden gehaald. Tegen het einde van dat decennium moet dat cijfer tot 60 procent zijn opgetrokken. Uiteindelijk mag tegen het midden van de jaren dertig nog maximaal 10 procent van het Europese huishoudelijke afval op stortplaatsen terecht komen. Op dit ogenblik wordt nog steeds ongeveer één derde van het Europese afval naar een stortplaats afgevoerd. Vlaanderen haalt al een recyclage van 63 procent.

Bank ING België neemt een belang in het Belgisch ecommerce-platform Storesquare, dat voor 65 procent eigendom is van de groep Roularta. Details over het aandeel dat door ING België wordt verworven, werden geen uitspraken gedaan. Wel wordt aangegeven dat met de intrede van de bank de totale waarde van Storesquare op een bedrag van 15,6 miljoen euro kan worden geraamd. Er wordt ook opgemerkt dat Storesquare in de nabije toekomst ook actief zal worden op de Nederlandse markt. Storesquare biedt aan lokale handelaars een online verkoopplatform aan. De webwinkel verkoopt geen eigen producten. In mei dit jaar voerden de aandeelhouders KBC Groep en Roularta al een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro door.

Het online publicatieplatform Storify zet zijn activiteiten stop. Nieuwe gebruikers worden niet meer toegelaten. Midden mei wordt het platform volledig uit dienst genomen. Tot dan krijgen de bestaande gebruikers de kans om hun content naar een ander platform over te hevelen. Storify werd op het einde van het voorbije decennium door de Belg Xavier Damman opgericht, maar vier jaar geleden werd het platform overgenomen door de Amerikaanse groep LiveFyre, dat op zijn beurt vorig jaar door Adobe werd opgekocht. Storify boette de voorbije jaren al een gedeelte van zijn populariteit in omdat ook andere platformen steeds uitgebreider publicatie-mogelijkheden begonnen te tonen.

De toeristische groep Compagnie des Alpes (CDA) heeft tijdens het voorbije gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 762,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 5,8 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde van 33,4 miljoen euro naar 31,4 miljoen euro. Ondanks een beperkte sneeuwval de voorbije winter, konden de skicentra toch een omzetgroei met 4,2 procent tot 426,9 miljoen euro laten optekenen. Compagnie des Alpes is wereldwijd de grootste operator van skicentra. Onder meer is het bedrijf actief in Val d'Isère, Les Arcs, Deux Alpes, Les Menuires, Méribel en Serre Chevalier. Het bedrijf is verder uitbater van onder meer het Parc Asterix en het wassenbeeldmuseum Grevin in Parijs.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell trekt zich eind maart volgend jaar al terug uit het olieveld Majnoon in Irak. Dat heeft het Iraakse ministerie van olie gemeld. Eerder was gemeld dat Shell eind juni zijn activiteiten in Majnoon zou staken. Shell heeft een belang van 45 procent in Majnoon, een olieveld in de buurt van de stad Basra. Shell is de operator van het veld, dat dagelijks een productie van ongeveer 200.000 vaten realiseert. De Iraakse overheid wil dat productieniveau op enkele jaren tijd verdubbelen. Ook moeten de productiekosten met 30 procent worden beperkt. Shell benadrukt zich niet uit Irak terug te trekken, maar zich wel op andere sites te concentreren.

Detacheerder Ausy, dochter van Randstad, neemt in Duitsland het informatica-managementbedrijf eSolve over. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Wel benadrukte Ausy door de operatie vooral zijn positie in de snelgroeiende automotive-sector in Duitsland te versterken. Bij eSolve, dat begin deze eeuw werd opgericht en vanuit München opereert, werken op dit ogenblik ongeveer honderddertig mensen. Het bedrijf haalt een omzet van ongeveer 18 miljoen euro. Ausy heeft wereldwijd meer dan vijfduizend medewerkers. De onderneming realiseerde vorig jaar een omzet van 460,6 miljoen euro. Ausy werd vorig jaar door Randstad overgenomen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft bij de ecommerce-groep drie topmedewerkers weggehaald. Onder meer Tara Sorensen, bij Amazon hoofd van de afdeling voor kindercontent, maakt de overstap naar Apple. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het magazine Variety bevestigd. Er wordt aan toegevoegd dat Sorensen bij Apple een gelijkaardige functie zou aangeboden krijgen. Ook Carina Walker en Tara Pietri zouden Amazon verlaten en zouden door Apple worden aangetrokken. Pietri zou het nieuwe hoofd van de juridische afdeling worden. Walker zou zijn aangetrokken voor de ontwikkeling van internationale producties. Walker zou daarbij samenwerken met Morgan Wandell, die in oktober al de overstap maakte.

Het ecommercebedrijf Amazon neemt de onderneming Blink, fabrikant van smarthome-toepassingen, over. Dat hebben woordvoerders van Bink gemeld. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Wel is aangegeven dat Blink voorlopig zijn producten verder onder eigen merk zal blijven aanbieden. De verkoop zal voortaan wel gebeuren vanuit de winkel van Amazon. Blink ontwikkelt domotica-apparaten, zoals een draadloze bewakingscamera en deurbel, die op batterijen functioneren. Amazon werkt al enkele tijd aan de uitbouw van een eigen portfolio smarthome-toepassingen. Met de steun van Blink zou Amazon zijn positie tegenover Nest van Google kunnen versterken.

China heeft naar eigen de voorbije twee jaar ongeveer dertienduizend websites gesloten of offline gedwongen. Tevens zouden er ongeveer tien miljoen online accounts zijn verwijderd omdat niet aan de Chinese online richtlijnen zou zijn voldaan. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua bekend gemaakt. De geviseerde online activiteiten zouden volgens de Chinese autoriteiten onder meer in verband zijn gebracht met terroristisch gedrag en pornografie. De tussenkomsten zouden onder meer een afschrikwekkende werking moeten hebben. China staat erom bekend een strenge vorm van internetcensuur te hanteren. Onder meer online kritische bedenkingen over de overheid wordt als onaanvaardbaar gedrag bestempeld.

De Britse regering overweegt een tolheffing in te voeren voor vrachtwagens. Dat heeft Chris Grayling, Brits minister van transport, gezegd. Er zou een kilometerheffing worden gehanteerd. De opbrengsten van de heffing zouden worden geïnvesteerd in het onderhoud van de Britse wegen. Volgens Grayling kan met de maatregel een gelijk speelveld voor Britse en internationale vrachtwagenchauffeurs worden gecreëerd. De heffing zou er immers voor zorgen dat ook buitenlandse chauffeurs een bijdrage zouden leveren aan het onderhoud van de Britse wegen. De minister benadrukte wel dat er geen enkel plan wordt gekoesterd om de tolheffing op termijn ook in te voeren voor andere voertuigen.

In de Verenigde Staten heeft Conagra Brands, fabrikant van levensmiddelen, het bedrijf Sandwich Brothers overgenomen. Dat heeft Conagra bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Sandwich Brothers is onder meer producent van diepgevroren ontbijt en bereide broodproducten. Volgens Sean Connolly, chief executive van Conagra, zal de transactie de verdere groei van zijn bedrijf kunnen versnellen. Sandwich Brothers heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 60 miljoen dollar. Bovendien krijgt Conagra door de integratie van Sandwich Brothers volgens Connolly ook toegang tot nieuwe expertise kunnen garanderen. Verwacht wordt de overname begin volgend jaar af te ronden.

Het Amerikaanse sportmerk Nike heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 8,6 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd naar eigen zeggen aangedreven door de internationale markten en door de aanhoudende kracht van Nike Direct. Daardoor zou de daling in de distributie kunnen zijn gecompenseerd. De winst daalde echter van 842 miljoen dollar naar 767 miljoen dollar. Uit de cijfers bleek nog dat het hoofdmerk Nike een omzetstijging met 4 procent tot 8,1 miljard dollar kon laten optekenen. Bij zustermerk Converse was er echter sprake van een terugval met 4 procent tot 408 miljoen dollar.

In de Verenigde Staten heeft president Donald Trump zijn handtekening gezet onder de belastinghervorming die eerder door het Congres werd goedgekeurd. Door de nieuwe wet wordt de vennootschapsbelasting voor het bedrijfsleven van bijna 35 procent naar 21 procent teruggebracht. Bovendien werd aangekondigd dat de meeste Amerikanen de volgende tien jaar ook minder belasting zullen betalen. De maatregel vertegenwoordigt de grootste belastinghervorming die de voorbije dertig jaar in de Verenigde Staten is doorgevoerd. Geraamd wordt dat de ingreep de overheid de volgende tien jaar ongeveer 1.250 miljard euro inkomsten zal kosten.

Consulent Accenture heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 9,52 miljard dollar. Dat betekende een stijging met bijna 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep van 1,05 miljard dollar op naar 1,17 miljard dollar. De goede resultaten zijn naar eigen zeggen vooral te danken aan de sterke prestaties bij digitale services en clouddiensten. Deze activiteiten vertegenwoordigden, samen met beveiligingsactiviteiten, volgens Pierre Nanterme, chief executive van Accenture, meer dan de helft van de totale inkomsten van de onderneming. Het concern investeerde de voorbije drie jaar ongeveer 3,4 miljard dollar aan bijna zeventig overnames.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple krijgt nog tot de laatste werkdag van het jaar tijd om een aantal documenten over contracten met chipproducent Qualcomm bij de rechtbank in te dienen. Dat heeft een rechter midden december beslist. Qualcomm en Apple zijn met elkaar in een aanslepend juridisch geding betrokken. De rechter eiste dat Apple de documenten onmiddellijk overhandigde. Er werd een dwangsom van 25.000 dollar per dag opgelegd. Indien het bedrijf eind december niet aan de eisen voldaan heeft, dreigen nog zwaardere sancties. Apple zegt in het dossier al 2,6 miljoen documenten te hebben overhandigd. Het bedrijf kondigde ook aan in beroep te gaan tegen de beslissing.

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |